خانه / بایگانی برچسب: گیاهان دارویی (صفحه 11)

بایگانی برچسب: گیاهان دارویی

مامیثا

مزاج :سرد و خشک خاصیت :گیرنده ولی ملایم . ورم و جوش :در علاج ورم گرم و پر مایه مفید است . باد سرخ کم و ناتوان را در بدن های سخت شفا می دهد . اما شایسته بدنهای کوچک و نرم نیست زیرا بسیار خشکاننده است . چشم : …

ادامه نوشته »

ماش دارو

مزاج :گرم و خشک خاصیت : باز کننده ، زداینده ، در پاک نمودن اندام های داخلی بسیار مؤثر و نیرویی اسهال کننده هم دارد . ورم و جوش :ورم سخت را نرم می کند و به ویژه علاج ورم پستان است . زخم و قرحه :با عسل ضماد شود …

ادامه نوشته »

ماه پروین

ماسرجویه گوید :قوت ماه پروین چون قوت گیاه درونه و از درونه ناتوان تر است . زهرها :پادزهر همه سم ها است . از مار گرفته تا بیش و غیره . تکه هایی است شبیه زراوند و از آن باریک تر است . در تأثیر بعضی همانند زراوند و از …

ادامه نوشته »

مارچوبه

مزاج :گرم است و هر چه سخت تر می شود گرمی آن بیشتر می شود و شیری از آن می تراود که بسیار گرم و زبان سوز است . خاصیت :مارچوبه عموماً و به ویژه مارچوبه سنگلاخی برای باز شدن بندآمدن های درونی و به ویژه انسدادهای کبد و کلیه …

ادامه نوشته »

اکلیل الجبل

اکلیل الجبل مقوی ، محرک ، قاعده آور و مقوی جهاز هاضمه و برای درمان ضعف اعصاب ، میگرن ( درد نیمه سر ) استسقاء یرقان ، ورم کلیتین و تپش قلب مفید است . استعمال خارجی تنطور آن برای رفع شوره سر نافع است . ماساژ سر با جوشانده …

ادامه نوشته »

قاسوس( لادن )

مزاج :گرم و خشک خاصیت :بسیار لطیف ، کمی قبض ، رساننده رطوبت های متراکم که به اعتدال آنها را تحلیل می برد .نیرویی جذب کننده و گرمی بخش در آن هست که دهانه رگها را باز می کند و مسکن درد است . آرایش: لادن و به ویژه اگر …

ادامه نوشته »

لاجورد

لاجورد

مزاج :گرم و خشک خاصیت :گزنده ، گنداننده ، زداینده همراه تندی و کمی گیرندگی . می سوزاند و زخم می آورد . آرایش :زگیل ها را از بین می برد . چشم :رویشگاه موی مژه را به بهترین حالت در می آورد . موی مژه را زیاد می کند …

ادامه نوشته »

لبلاب

خاصیت :گدازنده و باز کننده است . آرایش :شیر لبلاب بزرگ مو را می سترد و شپش کش است . زخم و قرحه :اگر با موم و روغن گل (قیروطی ) مرهم شود بهترین داروی سوختگی است . سر :در گوش چکاندن افشره اش درد گوش را تسکین می دهد …

ادامه نوشته »

لعل معبری

خاصیت :کمی چسبندگی دارد . آرایش:اثر زخم را بزودی از بین می برد . برای لاغر شدن هر روز مقداری را با سکنجبین یا آب بخورند بسیار سود می بینند . سر :در علاج افتادن گوشت لثه و تسکین درد دندان بی مانند است . چشم :جلای دیده است . …

ادامه نوشته »

لوبیای مصری ( ترمس )

مزاج:گرم و خشک خاصیت درمانی :به حالت اعتدال می خشکاند و زداینده است . آرایش:لکه های سیاه صورت را به حالتی معتدل از بین می برد . زهرها :جالینوس فرماید : این گیاه مخصوصاً برای دفع گزند سگ هار بسیار خوب است و بیمارانی را نجات داده و از این …

ادامه نوشته »