خانه / بایگانی برچسب: گیاهان دارویی (صفحه 10)

بایگانی برچسب: گیاهان دارویی

مشک چوپان

خاصیت :لطیف و تلخ است . آرایش : سوخته مشک چوپان که با روغن کرچک یا روغن ترب یا روغن زیتون باشد علاج ، کم مویی است . در زود بر آوردن موی ریش مفید است . لثه سست را محکم می کند . ورم و جوش :ورم بلغمی را …

ادامه نوشته »

مشک زمین

آرایش:رنگ را زیبا و بوی دهان را خوش می کند و چنانکه می گویند هندی اش مو را می سترد . ورم و جوش :دمل های صعب العلاج را علاج می کند ، در معالجه ورم های الیافی و خوره مفید است . مفاصل :با روغن دانه بن (میوه درخت …

ادامه نوشته »

مشک طرامشیر ( طرا مشیع )

مزاج :گرم و خشک اندام های تنفسی :رطوبت های لزج را از سینه و شش بیرون می راند . اندام های غذا :خوردنش در غش کردن و افسردگی سودمند است . اندام های دفعی :در ریزش دادن بول و حیض بسیار کاری است . گاهی از اثر آن خون ادرار …

ادامه نوشته »

مشو

مزاج :معتدل و مایل به خشکی است . خاصیت :همچون عدس قبض است و سبب سودا می شود . مفاصل :برای مفاصل خوب است و ضماد آن فتق و آب در بیضه آمدن کودک را شفا می دهد . اندام های دفعی :قبوضیت می آورد . در دارویی بودن به …

ادامه نوشته »

مرزنگوش

مزاج :گرم و خشک است . خاصیت :لطیف ، بازکن و گدازنده .روغن مرزنگوش گرمی می دهد و مسهل است و تند مزاج . آرایش:آب مرزنگوش را در ابزار حجامت می ریزند و بعد از حجامت بر پوست می مالند سپیدی هایی که از برش تیغ حجامت بوجود آمده از …

ادامه نوشته »

ماهودانه

مزاج :گرم و خشک مفاصل :مسهل است و از اسهالی که می دهد علاج درد مفاصل و نقرس و بیماری اعصاب است . اندام های غذا :در علاج استسقا مفید است . ماهودانه را حب الملوک نیز می گویند . درختش را در مملکت ما ، سیستان می نامند .برگ …

ادامه نوشته »

مازو

مزاج :سرد و خشک خاصیت :بسیار قبض و رطوبت ها را از جریان باز می دارد و گوهر سرد خاکی دارد . آرایش: آب و آب پز مازو رنگ مشک مو است . زخم و قرحه :با سرکه بر ( بیماری ویروسی ) مالند قوبا را از بین می برد …

ادامه نوشته »

مازیون ( هفت برگ )

مزاج :گرم و خشک خاصیت :زداینده ، پاک کننده و پوست کن است و بسیار تند . آرایش:هر نوع از آن را که با گوگرد مخلوط کنند و بر پوست بمالند علاج لک و پیس و کک و مک و لکه های سفید پوست است . زخم و قرحه :همه …

ادامه نوشته »

محلب

مزاج :گرم و خشک خاصیت :زداینده ، لطیف ، تحلیل برنده و مسکن درد است . مفاصل :در علاج پهلو درد و درد پشت داروی خوبی است . اندام های تنفسی :با عسل آب بخورند در غش کردن سودمند است . داروی قولنج و سنگ کلیه و سنگ مثانه است …

ادامه نوشته »

مریم نخودی

مزاج :گرم و خشک خاصیت :بازکننده ، تکه کننده ، لطافت بخش و گرمی رسان است . زخم و قرحه :همراه عسل زخم های مزمن را پاک می نماید . مفاصل :سبز یا آب پز را بخورند در گسستگی ماهیچه مفید و شربت آن ترنجیدگی را سر حال می آورد …

ادامه نوشته »