خانه / گیاهان دارویی (صفحه 42)

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

محلب

مزاج :گرم و خشک خاصیت :زداینده ، لطیف ، تحلیل برنده و مسکن درد است . مفاصل :در علاج پهلو درد و درد پشت داروی خوبی است . اندام های تنفسی :با عسل آب بخورند در غش کردن سودمند است . داروی قولنج و سنگ کلیه و سنگ مثانه است …

ادامه نوشته »

مریم نخودی

مزاج :گرم و خشک خاصیت :بازکننده ، تکه کننده ، لطافت بخش و گرمی رسان است . زخم و قرحه :همراه عسل زخم های مزمن را پاک می نماید . مفاصل :سبز یا آب پز را بخورند در گسستگی ماهیچه مفید و شربت آن ترنجیدگی را سر حال می آورد …

ادامه نوشته »

مامیثا

مزاج :سرد و خشک خاصیت :گیرنده ولی ملایم . ورم و جوش :در علاج ورم گرم و پر مایه مفید است . باد سرخ کم و ناتوان را در بدن های سخت شفا می دهد . اما شایسته بدنهای کوچک و نرم نیست زیرا بسیار خشکاننده است . چشم : …

ادامه نوشته »

ماش دارو

مزاج :گرم و خشک خاصیت : باز کننده ، زداینده ، در پاک نمودن اندام های داخلی بسیار مؤثر و نیرویی اسهال کننده هم دارد . ورم و جوش :ورم سخت را نرم می کند و به ویژه علاج ورم پستان است . زخم و قرحه :با عسل ضماد شود …

ادامه نوشته »

ماه پروین

ماسرجویه گوید :قوت ماه پروین چون قوت گیاه درونه و از درونه ناتوان تر است . زهرها :پادزهر همه سم ها است . از مار گرفته تا بیش و غیره . تکه هایی است شبیه زراوند و از آن باریک تر است . در تأثیر بعضی همانند زراوند و از …

ادامه نوشته »

مارچوبه

مزاج :گرم است و هر چه سخت تر می شود گرمی آن بیشتر می شود و شیری از آن می تراود که بسیار گرم و زبان سوز است . خاصیت :مارچوبه عموماً و به ویژه مارچوبه سنگلاخی برای باز شدن بندآمدن های درونی و به ویژه انسدادهای کبد و کلیه …

ادامه نوشته »

اکلیل الجبل

اکلیل الجبل مقوی ، محرک ، قاعده آور و مقوی جهاز هاضمه و برای درمان ضعف اعصاب ، میگرن ( درد نیمه سر ) استسقاء یرقان ، ورم کلیتین و تپش قلب مفید است . استعمال خارجی تنطور آن برای رفع شوره سر نافع است . ماساژ سر با جوشانده …

ادامه نوشته »

قاسوس( لادن )

مزاج :گرم و خشک خاصیت :بسیار لطیف ، کمی قبض ، رساننده رطوبت های متراکم که به اعتدال آنها را تحلیل می برد .نیرویی جذب کننده و گرمی بخش در آن هست که دهانه رگها را باز می کند و مسکن درد است . آرایش: لادن و به ویژه اگر …

ادامه نوشته »

لاجورد

لاجورد

مزاج :گرم و خشک خاصیت :گزنده ، گنداننده ، زداینده همراه تندی و کمی گیرندگی . می سوزاند و زخم می آورد . آرایش :زگیل ها را از بین می برد . چشم :رویشگاه موی مژه را به بهترین حالت در می آورد . موی مژه را زیاد می کند …

ادامه نوشته »

لبلاب

خاصیت :گدازنده و باز کننده است . آرایش :شیر لبلاب بزرگ مو را می سترد و شپش کش است . زخم و قرحه :اگر با موم و روغن گل (قیروطی ) مرهم شود بهترین داروی سوختگی است . سر :در گوش چکاندن افشره اش درد گوش را تسکین می دهد …

ادامه نوشته »