سه شنبه , ۲۷ مهر ۱۴۰۰

تغییر حالت روز و شب

عقد و ازدواج در آیین زرتشت

آیین ازدواج در دین آیین زرتشت

آیین زناشویی در ایران باستان

در کیش ایران باستان زناشویی به منظور زندگی خوش و خرم و اتحاد و اتفاق و ازدیاد نفوس و تشکیل خانواده چنان بر پایه صحیح و محکم استوار بوده که خود به خود ضامن بقا و دوام زندگی مشترک بود و مهر و محبت را بین زن و شوهر برای همیشه برقرار می ساخت.

زرتشت در گات ها یسنا پنجاه و سه بند به پسران و دخترانی که می خواهند با هم پیمان ازدواج ببندند اندرز می دهد که ای دختران شوی کننده و ای دامادان ،اینک بیاموزم و آگاهتان کنم .

با غیرت از برای زندگانی پاک منشی بجوشید.هر یک از شما باید در کردار نیک از دیگری پیشی جوید و از این راه زندگانی خود را خوش و خرم سازد.

در کیش زرتشتی از لحاظ نظم به کارهای دنیا و محکم ساختن یگانگی و جلوگیری از فساد اخلاقی ،در مورد زناشویی تاکید زیاد گردیده و این کار به خوبی ستوده شده است.

چنانکه در فرگرد چهارم بند چهل و هفت وندیداد اهورامزدا می گوید: “ای اسپیتمان زرتشت هر آینه، من مرد زندار را بر مرد بی زن و مرد حانه دار را بر مرد بی خانمان ترجیح می دهم.

“باز در فقره چهل و چهار می گوید: “وظیفه هر شخصی است که برادران همکیش خود را در کسب مال و داشتن همسر راهنمایی و مساعدت کند.”

در دین زرتشت کمک کردن برای ازدواج کسانی که به سن بلوغ رسیده و به علت ناداری بی همسر مانده اند،از کارهای خوب و پرثواب شمرده می شود.

عقد و ازدواج در آیین زرتشت چطور انجام میشود؟

در دین زرتشت عقد و ازدواج به پنج گونه انجام می گیرد.

۱٫ پادشاه زنی:

این ازدواج عبارت از این است که پسر و دختر برای نخستین بار با رضایت والدین خود با یکدیگر ازدواج کنند.

۲٫ ایوک زنی (یگانه-منحصر به فرد):

یعنی مردی بخواهد با یگانه دختر پدری ازدواج کند.چون دختر نمیتواند دارایی خانه پدر را به خانواده دیگر منتقل کند، موظف است که پس از ازدواج، نخستین پسر خود را به جای فرزند پدرش قرار داده دارایی را به او بسپارد تا از انقراض خانواده پدرش جلوگیری کند. چنین زنی را ایوک زنی می گویند.

۳٫ چاکر زنی:

این ازدواج در مورد زن یا مرد بیوه است که بخواهد پس از در گذشت همسر اول همسر دیگر انتخاب کند.

چون برابر کیش زرتشتی ،جفت اول در گیتی و عالم پس از مرگ همسر شخص است و مقام پادشاه را دارد، لذا همسر دوم در عالم دیگر، مقام چاکر را در برابر همسر اول خواهد داشت.

همچنین وقتی که مرد بخواهد برای دارا شدن فرزند با رضایت زن اول همسر دیگری اختیار کند. زن دوم نیز در مقابل زن اول مقام چاکر زنی را خواهد داشت، یعنی در حقیقت به منزله چاکر و خدمتکار است.

۴٫ خودسر زنی:

این ازدواج عبارت است از اینکه دختر و پسر بالغ پیش از رسیدن به بیست و یک سالگی بخواهند بدون رضایت پدر و مادر خود با یکدیگر ازدواج کنند، در این صورت موبد حق دارد صیغه عقد را جاری سازد ،ولی مادامی که نارضایتی اولیای آنها باقی است،این زن و شوهر از ارث محروم خواهند بود.
(دختر در شانزده سالگی و پسر در هجده سالگی میتواند با رضایت اولیای خود ازدواج کند).

۵٫ ستر زنی:

اگر زن و شوهری بچه دار نشوند و بچه ای را از سر راه برداشته یا از قوم و خیشان بی بضلعت گرفته به فرزندی قبول کنند، در مورد این بچه وقتی که بزرگ شد مانند ایوک زنی عمل میشود، بدین طریق که اولین پسر آن دختر خوانده، فرزند پدر خوانده محسوب می شود و پس از فوت پدر خوانده، صاحب دارایی و املاک خواهد شد.

موانع زناشویی در آیین زرتشت

زناشویی در میان خویشاوندان در موارد زیر ممنوع است:

۱٫ نسبت به زن-نزدیکتر از پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی و همچنین پدر خوانده،برادر خوانده و پسر شوهر جایز نیست.
۲٫ نسبت به مرد-نزدیکتر از دختر عمو و دختر عمه ودختر دایی و نیز مادر خوانده،و دختر خوانده را به زنی گرفتن جایز نیست.
۳٫ نسبت به زن و مرد-در مورد برادران یا خواهران رضاعی بطور کلی موانع مزبور جاری است.
در مورد مهریه-در کیش زرتشتی چون رهایی اختیاری نیست، به این جهت برای زناشویی مهریه ای قید نمیشود.

امکان فسخ زناشویی یا رهایی

۱٫ یکی از طرفین دیوانه بوده یا اختلال حواس داشته باشد در صورتی که طرف دیگر آگاه نبوده باشد،بنا به تقاضای طرفی که سالم است ازدواج قابل فسخ است.
۲٫ هرگاه شوهر عنین بوده و مردی نداشته باشد زن میتواند تقاضای طلاق کند.
۳٫ هر گاه ثابت شود زن مرتکب زنا شده،شوهر میتواند او را رها سازد و اگر ثابت شود که شوهر با زن دیگر زنا کرده است ،زن هم میتواند تقاضای طلاق کند.
۴٫ هر گاه شوهر به مدت سه سال مخارج زندگی زن را ندهد،زن میتواند تقاضای طلاق دهد.
۵٫ هر گاه زن از اذیت شوهر در خطر باشد میتواند تقاضای رهایی کند.
۶٫ هر گاه زن ناشزه (زنی که به شوهر خود تمکین نکرده،نا فرمانی کند) باشد و رفتارش باعث خطر گردد، شوهر میتواند تقاضای طلاق کند.
۷٫ هر گاه شوهر زن دیگری داشته که در موقع ازدواج پنهان کرده و یا زن شوهر دیگری داشته باشد ازدواج بعدی خود به خود باطل است.
۸٫ وقتی که مرد یا زن ترک دین زرتشت کند طلاق جایز است.

گواه گیران مجلس عقد

در این مجلس بزرگان و موبدان حاضر می شوند،موبد پس از شنیدن اقرار رضایت از عروس و داماد اندرزهای سودمند اخلاقی و دینی داده برایشان چنین دعا میکند:

هر دو تن را شادمانی افزون باد.همیشه با فر و جلال باشید، به خوبی و خوشی زندگی کنید، در ترقی و افزایش باشید، به کردار نیک سزاوار باشید، نیک پندار باشید، در گفتار نیکو باشید، در کردار نیکی به جای آورید، از هر گونه بد اندیشی دور بمانید. هر گونه بکاهد، هرگونه بدکاری بسوزاد، راستی پایدار باد، جادویی سرنگون باد، در مزدیسنی استوار باشید، محبت داشته باشید با کردار نیک مال تحصیل کنید.

با بزرگان یک دل و یک زبان باشید، با یاران فروتن و نرم خو و خوشبین باشید، غیبت مکنید، غضبناک نشوید، از برای شرم گناه نکنید، حرص مبرید، از برای چیزی بیجا دردمند نشوید، حسد مبرید، کبر و منی نکنید، هوی و هوس نپرورید، مال کسان را به نا حق مبرید، از زن و شوهر کسان پرهیز دارید از کوشش نیک خود برخوردار باشید، با حرص انباز مشوید، با غیبت کننده همراه نباشید، با بدنام پیوند نکنید، با بیچارگان پیکار نکنید، پیش پادشاهان سخن سنجیده گویید، مانند پدر نامور باشید، در هر صورت مادر را نیازارید، و به واسطه راست گفتن کامیاب و کامروا باشید.

پس از آن عروس و داماد دست پیوند بهم داده دور آتش میگردند و سایر تشریفات عروسی به طور معمول است انجام میشود.

درباره ی شرکت تحقیقاتی پارسی طب

شرکت تحقیقاتی پارسی طب از سال ۱۳۹۱ با هدف تولید و فرآوری داروهای گیاهی و طبیعی فعالیت خود را آغاز نموده است. از مهمترین اهداف این شرکت، تشخیص صحیح بیماری ها و حفاظت از مردم در برابر انواع مختلف بیماری های رایج با استفاده از سیستم مشاوره پزشکی و داروهای گیاهی تولیدی این شرکت می باشد و ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود در چارچوب مدیریتی متکی بر اخلاق، در پی ایجاد الگویی با هدف تولید و عرضه محصولاتی گیاهی در راستای ارتقای سلامت جامعه می باشد.

همچنین ببینید

بیماریهای مقاربتی ، علایم و راههای انتقال آنها

بیماریهای مقاربتی ، علایم و راههای انتقال آنها

بیماریهای مقاربتی متاسفانه روز به روز در حال افزایش بوده و لازم است که درباره …

۱۶۷ دیدگاه

 1. خداوند در قران میگه، ما برای هر قومی، پیامبری از خودشان برگزیدیم و همینطور میگه در دین هیچ اجباری نیست، دیگه تکلیف مشخصه

 2. کاری به ادیان ندارم من طرفدار انسانیت هستم طرفدار شرافت تو یک جمله گفته افکارت و رفتارت و گفتارت رو درست کن حواست به این سه مورد باشه عقلای دنیا هم این جمله رو بشنون قطعا سکوت میکنن تا اینکه انتقام بگیری اعدام کنی شلاق بزنی دست قطع کنی سنگسار کنی

 3. متن زیر دادگاه یک موبد است:
  پیروان اندیشه زرتشت کسانی هستند که اشا (:هنجار راستی در هستی) را برگزیده اند، از راستی در اندیشه، گفتار وکردارخویش بهره می گیرند. به اهورامزدا (:دانایی وآگاهی بیکران هستی مند) باور دارند. از خرافات وپندارهای نادرست دوری می کنند. به دین (: وجدان آگاه و بیدار) پای بندند. شادی پیشه دارند و خوشبختی خود را درخرسندی دیگران جستجو می کنند. از جنگ وبیداد وستم پرهیز می کنند. در زیستگاه، آب، هوا، خاک وآتش را آلوده نمی کنند. به تازگی و بالندگی می پردازند وهرگونه گزینشی را برپایه آزادی پیش می گیرند و چون بینش زرتشت، دین را ارثی نمی داندکه بایستی از خانواده به فرزند برسد وتنها برای نگهداری آیین ها، گویش وپوشش وتیره ویژه ای باشد بلکه به رفتار وکردار مرتوگان (:مردم) بستگی دارد؛ بنابراین چنانچه جمعیت جهان را هفت میلیارد نفر بدانیم. وفرض کنیم که چند میلیارد از این جمعیت پیرو راستی نبوده، از دانایی وخرد بهره ندارند. کژاندیش ودروغکارند. نادان، دزد وغارتگرند. تیره ونژاد خویش را برتر می دانند. به جنگ وکشتار دیگران می پردازند. خرافاتی بوده وبه سرنوشت خوب وبد باور دارند. زنان را پست تر از مردان دانسته و حقوق آنان را یکسان نمی گیرند و… بدین روی کمینه (:حداقل) دو میلیارد مرتو (:انسان) در چهان زندگی می کنند که نیک اندیش، راستکار، سازنده، نوگرا، شادمان، مهربان، باخرد، دانش گزین ودر اندیشه بهروزی دیگران بوده که چون از بینش زرتشت بهره گرفته اند، خود به خود از پیروان راه راستی وخردند که پیام آور ایرانی بدان اشاره کرده است. آشکار است که زرتشتی زادگان نیز تلاش دارند تا از پیروان نیک بینش زرتشت وبخشی از این جمعیت باشند

 4. محمدامین

  درودبر ایرانی به نظر من تمامی ادیان خوب و قابل احترام هستند وکسی حق ندارد به دیگر ادیان توهینی خدایی ناکرده کند چون این موضوع را خود بنده مشاهده کردم که بسیار عصبانی و ناراحت شدم

 5. درود…من طرف سخنم با اون فردی هست که تو نظرات گفته: بیشترین استاد دانشگاهای غرب و دانشمندان غرب و…..به دلیل اینکه متوجه شدند دین اسلام یک دین خیلی کامل هستش حتی با وجود کارهایی که داعش میکنه.ولی بازهم اینها آمدن و دین اسلام را برای خود پیشه و قبول کردن.
  ۱٫دوست عزیز اول اینکه من اصلا کاری به دین ندارم و سخنم این هست که شما این آمار استادان غرب و دانشمندانشون را از کجا دارید که این حرف های روی هوا را میزنید؟؟؟بهتر نبود همان چند آیات از قران کریم را آوردید دگر بسنده میکردید.و مثال های اجق وجقی با آمار عجیب نمیدادید؟؟..نکنه شما اون آخوندی هستید که روزی در رادیو جوان با مجری مصاحبه میکرد و مهمان برنامشون بود؟که گفتید در انگلیس مشغول تحصیلات علوم دینی بودید و ناگهان حرف خودتون را هم یه لحظه قط کردید ولی ادامه دادید و گفتید بعد از اون چندین کشور اروپایی هم سفر کردید و خیلی از دانشمندان و پزشکان آن کشورها از جمله اسپانیا.فرانسه.همه به دین اسلام روی آورده بودند و شیعه گری را هم مذهب خود کرده بودند.مجری پرسید همشون؟؟و جواب از شما امد بله همه ی پزشکان و دانشمندان آن کشور ها اینجور شده بودند.خلاصه اینکه دیگه چی بگم……

 6. من نظرات همه رو خوندم دوستان واقعا وجود دین های مختلف فقط دست آورد خود انسان هاست خدا ی دین رو برای همه آورده و ما آدم ماییم ک روش اسم می‌گذاریم اولویت در هر دین هم تفکر و دوری از جهله انسانیته درستکاری و..
  اول سعی کنیم ی آدم خوب ی انسان باشیم تو جامعه هرکسی این رو فقط اجرا کنه اون جامعه گلستان میشه بقیه چیزا پیشکش

  • بعد از عرض سلام و ادب و احترام، باید بگم که خداوند در قران گفته، نا برای عر قومی از خود ایشان پیامبری برگزیدیم و برای ما ایرانیان هم، زرتشت رو فرستاد، حالا اگر عربها به ایران حمله کردند و برای غارت ایرانیان، اسلام رو به ما تحمیل کردند و ما مسلمان شدیم، دیگه شدیم دیگه، همه ما میدونیم که از گرسنگی به ایران حمله شد و برای چپاول و گرفتن غنایم، دقیقا تاریخ توسط داعش تکرار شد، البته در این که اسلام دین کاملی هست هیچ شکی نیست، البته اسلام واقعی، باز هم لازمه بگم، خدا در قران میگه،،، لا اکراه فی الدین

 7. زنده باد

 8. قوم عرب زمانی که دوران جاهلیت بودن درهمسایگی اونها تمدن ایران زمین شکوفا بود. یک جمله میگم جواب همه متعصبین باشه . هرکه پندارنیک کردار نیک و گفتار نیک رو رعایت کنه راه رستگاری خداوند رو پیدا خواهد کرد. حالا میخواد هردینی داشته باشه. جواب دوستی که گفتن چرا مسلمانها کشتار میکنن بمب منفجر میکنن بگم آنها مسلمان نیستن مسلمان نما هستن. اینجور نماها درهر قشر ادیانی وجود داره . اینجورانسانها دینشون درچشم و دهنشونه نه درعقلشون.

 9. حامد ، دوست گرامی شمایی که اینقدر تاکید داری قرآن و اسلام فقط و فقط برای عرب زبانان نازل شده ، پس به گفته خودت پایبند باش و از اظهار نظر در مورد چیزی که بقول خودت فقط برای عرب زبانان نازل شده بپرهیز . چون به گفته خودت تو هیچی از قرآن و زبان عربی نمیفهمی دوست عزیز . آفرین .
  حالا برا اینکه دست خالی هم از اینجا نری خدمتت عرض میشود زبان عربی چون با کمترین حروف بیشترین معانی رو میرسونه و دقت بالایی در معانی حقیقی کلمات داره پس بعنوان زبان علم و حکمت از سوی خالق هستی آفریده و منتخب شده برای انتقال فرمایشات الهی به مردم .
  بنابراین دقت داشته باش که کلمه رسول صرفا به معنی یک انسانی که پیامبر است نیست .
  بنابراین هر چیزی که حجت را بر مردم تمام کند میتواند رسول نامیده شود
  و بعد اینکه حضرت ختمی مرتبت ( محمد مصطفی ص ) به تمام زبانها که بماند به تمام علوم مخازن الهی آگاه بودند و هستند پس نتنها رسول برای تمام مردم با هر زبانی بلکه رسول برای تک تک موجودات آفریده شده هستن

  • درود. شمایی که میگی اون دوست عزیز که اسلام برای عرب عاست و اظهار نطر نکنه از چیزی ک نمیدونه و یعنی حرفشو قبول داری اما پارسی زبان هستیو مسلمان. جالبه چرا پس زرتشتی نیستی دوست پارسی زبان. در مورد زبان عربی ک میگید کامل ترین زبانه. نخیر دوست من کامل ترین زبان زبان پارسیه که سریح و روان گفته میشه اما زبان عربی یک سری کلماتش انقدر معنی های مختلف داره که ادما رو گیج میکنه و زبان کامل مورد تظر شما رو خدا برای مبهم سازی انگار انتخاب کرده تا یک سری ادم سود جو تفسیر به رای کنن. خدایی که افریننده هستی هست چرا با انتخاب زبان عربی ادم ها رو برای شناخت دینش انقدر گیج میکنه. این توهین نیست سواله اگر پاسخی دارید بعرمایید ظاهرا شما زبان عربی رو کامل میشناسید.

   • سلام و درود، ظاهرا شما اصلا زبان عربی رو نمیشناسید! اگر توی ایران درس خونده باشید و درس عربی هم پاس کرده باشید، باید بدونید که در عربی ما چیزی به اسم صرف و نحو، و تجزیه و تحلیل داریم، شما رو یاد آور میشم به جدول تجزیه که بهمون تدریس میکردن، اونجا با افعال و ریشه کلمات آشنا میشدیم، و فهمیدیم که کلمات با اعراب معانیشون عوض میشه و این بخاطر دقت بالای زبان عربی هست چیزی که ما در فارسی نمیبینیم، من به شخصه عاشق ایران و زبان فارسی هستم، اما تعصب الکی هم نمیگیرم و خودمو گول بزنم، شما با کدوم استدلال میفرمایید زبان فارسی ساده اس؟ اینو باید از کسانیکه ایرانی نبودن و فارسی یاد گرفتن پرسید، یا حداقل در مورد تحلیل این دو زبان به حرف کارشناسان زبان توجه کرد، شما نگاه نکن ما خودمون راحت فارسی صحبت میکنیم، در سختی زبان فارسی همین یک مثال بس که من الان میگم، شیر ! شما بگو منظور من شیر خوراکی هست یا شیر آب یا شیر جنگل؟! همین کلمه اگر تو عربی بود با یه لفظ یا اعراب مشخص میشد معنیش چیه، بیاید الکی متعصب نباشیم، چون قبل از هرکسی خودمون ضرر میکنیم به این معنی که همیشه داشتیم خودمونو گول میزدیم.

    • این دقت زبان به خاطر گیج کردن نیست و اتفاقا برعکس حرف شما برای جلو گیری از تحریف هست به این سبب که کسی نتونه تفسیر به رای کنه، من و شما نمیدونیم ولی کسانیکه زبان عربی بلد هستند قشنگ میدونن که کدوم کلمه چه معنی داره، لطفا یه تحقیقی بفرمایید

     • امیر محمد

      سلام دوست عزیز.
      در زبان فارسی هیچ تبعیض جنسیتی وجود نداره ولی در زبان عربی ، مونث و مذکر جدا هستند.
      دوم اینکه در دین اسلام ، خداوند رو مذکر نام برده ( هو ) ولی در دین زرتشت این طور نیست.

 10. نظر شما را به این مطلب جلب مینمایم:
  ﺳﻮﺭﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻢ، ﺁﯾﻪ ۴
  ﻭَﻣَﺎ ﺃَﺭْﺳَﻠْﻨَﺎ ﻣِﻦ ﺭَّﺳُﻮﻝٍ ﺇِﻟَّﺎ ﺑِﻠِﺴَﺎﻥِ ﻗَﻮْﻣِﻪِ ﻟِﻴُﺒَﻴِّﻦَ ﻟَﻬُﻢْ ۖ ﻓَﻴُﻀِﻞُّ ﺍﻟﻠَّـﻪُ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎﺀُ ﻭَﻳَﻬْﺪِﻱ ﻣَﻦ ﻳَﺸَﺎﺀُ ۚ ﻭَﻫُﻮَ ﺍﻟْﻌَﺰِﻳﺰُ ﺍﻟْﺤَﻜِﻴﻢُ
  ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ ﻗﻮﻣﯽ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯼ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﺍﺯ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
  ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺑﻮﺩ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﻨﺤﻞ (ﺯﻧﺒﻮﺭ)، ﺁﯾﻪ ۳۶
  ﻭَﻟَﻘَﺪْ ﺑَﻌَﺜْﻨَﺎ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺭَّﺳُﻮﻟًﺎ ﺃَﻥِ ﺍﻋْﺒُﺪُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّـﻪَ ﻭَﺍﺟْﺘَﻨِﺒُﻮﺍ ﺍﻟﻄَّﺎﻏُﻮﺕَ
  ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻳﻢ، ﻣﯽ ﮔﻔﺖ: “ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺘﯽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮐﻨﻴﺪ
  ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﯾﮑﺘﺎ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺁﻭﺭﺩ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﯾﻮﻧﺲ، ﺁﯾﻪ ۴۷
  ﻭَﻟِﻜُﻞِّ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺭَّﺳُﻮﻝٌ ۖ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺟَﺎﺀَ ﺭَﺳُﻮﻟُﻬُﻢْ ﻗُﻀِﻲَ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻢ ﺑِﺎﻟْﻘِﺴْﻂِ ﻭَﻫُﻢْ ﻟَﺎ ﻳُﻈْﻠَﻤُﻮﻥَ
  ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺍﻣﺘﯽ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺁﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺁﯾﺪ ﻭ ﺣﺠﺖ ﮐﻨﺪ، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻋﺪﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺳﺘﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﯾﺪ.
  ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ، ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺯﺭﺗﺸﺖ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍﺀ (ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ)، ﺁﯾﻪ ۱۹۵، ۱۹۸، ۱۹۹
  ﺑِﻠِﺴَﺎﻥٍ ﻋَﺮَﺑِﻲٍّ ﻣُّﺒِﻴﻦٍ، ﻭَﻟَﻮْ ﻧَﺰَّﻟْﻨَﺎﻩُ ﻋَﻠَﻰٰ ﺑَﻌْﺾِ ﺍﻟْﺄَﻋْﺠَﻤِﻴﻦَ، ﻓَﻘَﺮَﺃَﻩُ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢ ﻣَّﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﺑِﻪِ ﻣُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ
  ۱۹۵ ﻭ ﺁﻥ (ﻗﺮﺁﻥ) ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺼﯿﺢ ﻋﺮﺑﯽ ﺁﻣﺪ ۱۹۸ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻧﺎﺯﻝ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ،۱۹۹ ﻣﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﯿﺎﻭﺭﻧﺪ.
  ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﺮﺏ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻧﻬﺎ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﺳﺠﺪﻩ، ﺁﯾﻪ ۳
  ﺃَﻡْ ﻳَﻘُﻮﻟُﻮﻥَ ﺍﻓْﺘَﺮَﺍﻩُ ۚ ﺑَﻞْ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻖُّ ﻣِﻦ ﺭَّﺑِّﻚَ ﻟِﺘُﻨﺬِﺭَ ﻗَﻮْﻣًﺎ ﻣَّﺎ ﺃَﺗَﺎﻫُﻢ ﻣِّﻦ ﻧَّﺬِﻳﺮٍ ﻣِّﻦ ﻗَﺒْﻠِﻚَ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ
  ﺍﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻮﻡ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﯾﻢ ﭼﻮﻥ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﺳﻮﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺳﻮﻟﺖ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﻣﺎ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮐﺘﺎﺑﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﯿﭻ ﻟﺰﻭﻣﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻗﺘﻞ ﻭ ﻏﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺮﺩﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﺭﺍﻩ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﻧﺪ. ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﻭ ﻋﺮﺏ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﯾﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻧﻌﺎﻡ (ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﯾﺎﻥ)، ﺁﯾﻪ ۹۲
  ﻭَﻫَـٰﺬَﺍ ﻛِﺘَﺎﺏٌ ﺃَﻧﺰَﻟْﻨَﺎﻩُ ﻣُﺒَﺎﺭَﻙٌ ﻣُّﺼَﺪِّﻕُ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ﻭَﻟِﺘُﻨﺬِﺭَ ﺃُﻡَّ ﺍﻟْﻘُﺮَﻯٰ ﻭَﻣَﻦْ ﺣَﻮْﻟَﻬَﺎ ۚ ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟْﺂﺧِﺮَﺓِ ﻳُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﻪِ ۖ ﻭَﻫُﻢْ ﻋَﻠَﻰٰ ﺻَﻠَﺎﺗِﻬِﻢْ ﻳُﺤَﺎﻓِﻈُﻮﻥَ،
  ﺍﻳﻦ ﻧﯿﺰ ﻛﺘﺎﺏ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎﺭﻛﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﺯﻝ ﻛﺮﺩﻩ‌ﺍﻳﻢ، ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪﻩٔ ﻛﺘﺐ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﭘﻴﺸﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ (ﻣﮑﻪ) ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺁﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﯽ. ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﺕ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ (ﻛﺘﺎﺏ) ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎ (ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
  ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﻣﮑﻪ ﻭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺮﺏ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﯿﺮﻭﯼ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﻪ ﻭ ﺣﻮﺍﻟﯽ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﺍﻧﻌﺎﻡ (ﭼﻬﺎﺭﭘﺎﯾﺎﻥ)، ﺁﯾﻪ ۱۳۰
  ﻳَﺎ ﻣَﻌْﺸَﺮَ ﺍﻟْﺠِﻦِّ ﻭَﺍﻟْﺈِﻧﺲِ ﺃَﻟَﻢْ ﻳَﺄْﺗِﻜُﻢْ ﺭُﺳُﻞٌ ﻣِّﻨﻜُﻢْ ﻳَﻘُﺼُّﻮﻥَ ﻋَﻠَﻴْﻜُﻢْ ﺁﻳَﺎﺗِﻲ ﻭَﻳُﻨﺬِﺭُﻭﻧَﻜُﻢْ ﻟِﻘَﺎﺀَ ﻳَﻮْﻣِﻜُﻢْ ﻫَـٰﺬَﺍ ۚ ﻗَﺎﻟُﻮﺍ ﺷَﻬِﺪْﻧَﺎ ﻋَﻠَﻰٰ ﺃَﻧﻔُﺴِﻨَﺎ ۖ ﻭَﻏَﺮَّﺗْﻬُﻢُ ﺍﻟْﺤَﻴَﺎﺓُ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﻭَﺷَﻬِﺪُﻭﺍ ﻋَﻠَﻰٰ ﺃَﻧﻔُﺴِﻬِﻢْ ﺃَﻧَّﻬُﻢْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻛَﺎﻓِﺮِﻳﻦَ
  ﺍﯼ ﺟﻦ‌ﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ‌ﻫﺎ، ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻮﻻ‌ﻧﯽ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﺮﺍ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩٔ ﻣﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ؟ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ: “ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ.” ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ‌ً ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻧﻴﻮﯼ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ
  ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ﺯﺭﺗﺸﺖ ﺍﺳﺖ.
  ﺳﻮﺭﻩ ﻓﺼﻠﺖ (ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ)، ﺁﯾﻪ ۳
  ﻛِﺘَﺎﺏٌ ﻓُﺼِّﻠَﺖْ ﺁﻳَﺎﺗُﻪُ ﻗُﺮْﺁﻧًﺎ ﻋَﺮَﺑِﻴًّﺎ ﻟِّﻘَﻮْﻡٍ ﻳَﻌْﻠَﻤُﻮﻥَ
  ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻋﺮﺑﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ
  ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ، ﻗﺮﺁﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺮﺏ ﺯﺑﺎﻥ. ﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ.ﺳﻮﺭﻩ ﯾﻮﺳﻒ، ﺁﯾﻪ ۲
  بنظر میرسد پارسیان باید رهرو دین زرتشت باشند.

  • بسم الله الرحمن الرحیم.
   سلام و عرض ادب اولا به جناب حامد و بعد به همه خوانندگان.
   از اونجا که اشکالتون رو از روی دلیل و با استدلال مطرح کردید و مثل بعضی از دوستان که صرفا از روی تعصب بحث می کنن بدون اینکه حتی یه دلیل عقلانی بیارن، بنده جوابتون رو در سطح معلومات خودم می دم.

   اینکه فرمودید خداوند برای هر قومی رسولی فرستاده کاملا صحیحه و قرآن و روایات هم تصریح دارن و نمونه ای از آیات رو هم بیان فرمودید.
   حال بعضی از این انبیا مانند موسی و عیسی ع در قرآن بیان شده اند و بعضی بیان نشده اند
   سوره غافر آیه ۷۸:
   وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِکَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَیْکَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَیْک
   ما پیش از تو رسولانی فرستادیم؛ سرگذشت گروهی از آنان را برای تو بازگفته، و گروهی را برای تو بازگو نکرده‌ایم.

   و اینکه تمام رسولان فقط برای تبلیغ در قوم خودشان فرستاده شده اند هم صحیح است
   و خود این رسولان هم ادعای بعثت برای تمام بشر را نداشته اند.
   اما این را می دانیم که تمام ادیان از جمله دین ایرانی بشارت به آمدن پیامبری در آخر الزمان را داده اند و همه ادیان منتظر او بوده اند که همان پیامبر اسلام محمد ص می باشد.
   و در واقع تنها محمد ص به سوی تمام بشریت مبعوث شد.
   خداوند جهانیان در قرآن می فرماید:
   قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ یُحْیِی وَیُمِیتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ الَّذِی یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَکَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ

   بگو: «ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم؛ همان خدایی که حکومت آسمانها و زمین، از آن اوست؛ معبودی جز او نیست؛ زنده می‌کند و می‌میراند؛ پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده‌اش، آن پیامبر درس نخوانده‌ای که به خدا و کلماتش ایمان دارد؛ و از او پیروی کنید تا هدایت یابید!»
   سوره اعراف آیه ۱۵۸

   و این کامل و بی نقص بودن اسلام برای هر انسان عاقل که در بند تعصب و جاهلیت نباشه واضحه خصوصا در این زمان که عقول و علوم پیشرفت کرده و هر روز مطلب تازه ای از عجایب و محاسن احکام و عقاید اسلام در مجامع علمی کشف و بیان میشه.
   کسی که قرآن رو خونده باشه می بینه که در بسیاری از آیات دعوت به تفکر و دانش شده چرا که اسلام با علم و عقل مشکل نداره، بلکه مشکل اسلام با جاهلان و بی خردان است.
   بی خود نیست که پیوسته تعداد زیادی از اساتید و دانشمندان غربی بعد از تحقیق زیاد -با وجود تبلیغات شدید علیه اسلام و وجود امثال داعش و طالبان و مسلمان نماهای ریاکار و دروغگو- مسلمان می شوند.
   و هرچه بی سواد و کم اطلاع و متعصب است مخالفت با اسلام -این دین جهانی- رو به بهانه هایی مثل ملی گرایی و تعصب به خاک و نژاد و این حرفا که حتی در دیگر جوامع لائیک هم مذموم و منفورند، ابراز می کنند.
   حال آنکه ایرانیان در پیشبرد این دین جهانی سهمی شاید بزرگتر از اعراب دارند و پیوند بین اسلام و ایران ناگسستنی است و همانگونه که اسلام مردم دانشدوست ایران را از یوغ ظلم و ستم شاهان ستمگر ساسانی آزاد کرد، شاهانی که داعیه زرتشتی گری و پندار و گفتار و کردار نیک رو داشتند و در عین حال طبقات مردم رو از علم و حتی خواندن و نوشتن محروم می کردن و در قبال پرداخت بالاترین هزینه ها هم اجازه تحصیل رو جز به خانواده های سلطنتی نمی دادن،
   مردم ایران هم در گسترش و شکوفایی اسلام نقش بسزایی داشتند و امروز همه می دانند که اکثر علمای اسلامی در تمام زمینه های علوم از همین مردمند.
   و این خدمت به دین جهانی خدا -اسلام- امروز و در آینده باعث افتخار ایرانیان است.

   • درود دوست گرامی. صحبت های حالبی رو ایراد فرمودین. در رابطه با جهان بینی زرتشت همین بس که انسان بودن رو ربطی به نژاد و رنگ پوست افراد نمیدونست و همه رو به آریا منش بودن دعوت کرد. اندیشه زرتشت برای تمام افرادی هست که تفکر میکنن و روح حقیقت جو دارن. دین اسلام هم دقیقا طبق ایات برای محمد و اطرافیانش که تازی یا در اصطلاح عرب هستن اومده و قران کتابی که محمد معرفشه هست گواه این حرفه

  • سلام خوبین ببخشید .من یدانشجوییم بعد یه اطلاعاتی میخوام واسه تحقیقم .در مورد ازدواج در آیین زرتشت .کسی هست منو کمکم کنه ممنونش میشم ❤

  • مرسی.اسندلالتون عالی بود.

  • احسنت

 11. با سلام به همه هم وطنانم من یک شیعه و مسلمان و وطن دوست هستم حرف حساب من اینه که ۱ تمام دین ها کامل بودن و اسلام کامل ترینشون بوده نمیگم اسلام کامل کامله میگم کامل ترینشون و یه مشت ادم مثل یزید و … امدن و دین ها رو به نفع خودشون تغییر دادن اما باز اسلام کاملترینه زرتشت هم کامله اما یه ناقصی هایی داره برای اطلاعات بیشتر میتونید برید کتاب وندیداد(قسمتی از اوستا)و کتاب های دیگر رو هم بخونید۲ما حق توهین به هیچ دینی رو نداریم اگه مسلمانیم با توجه به قران«لا اکراه فی الدین»شما در دینتان ازادید اما چه کسی از بین گل و اتش اتش رو انتخاب میکنه (اتش به کسی توهین نشه منظورم هیچ دینی نبود)خدا در قران به مسلمانان و مومنان وعده داده داشتم میگفتم مثلا در دین زرتشت کوروش بعد از تصرف بابل اجازه انتخاب به مردم بابل داده و ان هارا مجبور به زرتشتی نکرده همه حرف من اینه که تو گروه های اجتماعی به دیگر ادیان مقدس خدا توهین نکنیم حتی اگر ناکاملی هایی دارند پس بدورود و خدانگهدارتون
  درضمن اسمم هم از چپ بخونید

 12. من یک ایرانی هستم با روحیه ای شاد و یاری رسان ایین اجداد من مطابق روحیه من بوده اما حالا جز اینکه هر روز از ماههای سال در حال مویه و گریه و برسرزنی هستیم جز دزدی و دروغ و اختلاس و تهمت و ناحقی خوبی دیده نمیشود من نه زرتشتی ام و نه اطلاعات چندانی از زرتشت دارم اما میبینم که هر ماه کلی ایین جشن وشادی برپا بوده فقط یک سوال از مدافعان اسلام چطور است هرچه بیشتر اسلام را رعایت میکنند اختلاسشان بزرگتر است چرا هر جا در دنیا مسلمان است بمب انتحاری به خودشان میبیندند چرا فقط مسلمان ها در سوریه لبنان یمن عراق افغانستان همیشه کشتار دارند و به هم ظلم میکنند چرا فقط مردان مسلمان هوس چندین زن گرفتن دارند مگر مرد مسلمان وجودش با بقیه ادیان فرق دارد چرا فقط مرد مسلمان با تار مویی با مچ دستی به حرام میافتد درست است اسلام در زبان دین کاملی است اما ایا رعایت اینهمه شعار شیک امکان پذیر است اگر هست پس چرا کشورهای مسلمان اینهمه مشکل دارند چرا ذره ای انسانیت نسبت به کشورهای مسیحی و اروپایی ندارند انها مسلمان هستند در واقع و ما فقط اسلام داریم در ضمن بزرگترین گناه دروغ هست که متاسفانه مدعیان اسلام نافشان را با دروغ بستند اگر از کورش و زرتشت نمیترسند و میدانند مردم گرایشی به انها پیدا نمیکنند چرا حتی از تقویم حذف هست چون میدانند هر انسانی دینی را انتخاب میکند که باروحیاتش سازگار است ودلیل اینکه از هر یک میلیون جوان ایرانی شاید یک نفر نماز میخواند همین است دین تحمیلی اما در کشورهای عربی سرشان را برای دینشان میدهند چون با روحیاتشان سازگار است بخاطر دینشان بمب به خودشان میبندند کاری که حتی فکرشم وحشت داردبرای یک انسان اریایی

  • اسلام به ذات خود ندارد عیبی
   هر عیب که هست از مسلمانی ماست

   • ینی چی از مسلمانی ماست ؟چرا داعش و طالبان و…از دل مسیحیت و بودایی و… بیرون نمیاد؟چرا کشورهای اسلامی همه عقب موندن؟چرا ایران که یه زمانی حرف اول دنیارو میزد الان باید وضعیتش این باشه؟اختلاس ها و چپاول ها و…..

   • هییی. کاش اصالتمان بر هر چیز مقدم شود.

 13. وقتی میریم لباس بخریم میگیم آخرین مد میخوایم، وقتی میریم سیستم کامپیوتر بخریم میگیم آخرین سیستم جمع کنه ولی پای دین که میاد وسط میگیم مال ما قدیمی تر بهتره او یکی میگه زن باید با ادرار گاو خودشو بشوره یکی دیگه میگه نوشتن با ادرار سحر باطل میشه و………….
  عزیزان هم زرتشت و هم اسلام و سایر ادیان از طرف خدا نازل شدن با این حرفها فقط داریم به شعور خداوند توهین میکنیم مطمئن باشید این حرفها تفکر بهایت هست چون خودشون ریشه ندارن دنبال بی ریشه شدن همه هستند حضرت زرتشت و حضرت موسی، عیسی وخاتم الانبیا محمد مصطفی از بندگان نیک زمان خودشون بودند تمام پیامبران با هم همعقیده هستند خوب پیش همشون خوبه و بد پیش همشون بد پس به ادیان هم و به شخصیت هم توهین نکنید واگر قصد بحث کردن دارید با احترام به هم بحث کنید امیدوارم همه شما پیروز و سربلند باشید
  یاحق

  • تا اونجا که من میدونم. زرتشت نه گفت فرستاده خداست. نه گفت فلان چیز معحزه ی منه. و نه گفت من پیامبر هستم. گفت من اموزگار هستم. پس قابل مقایسه با پیامبران ادیان ابراهیمی نیست که ادعا دارن با خدا حرف زدن یا با فرشته ی خدا حرف زدن. و هر چیزی که گفتن و انجام دادم رو خدا بهشون دستور داده.
   زرتشت معرف انسانیت بود . انسانیتی که بهش وحی نشده بود. از تفکر ژرف بهش رسیده بود. و جالب ترش اینه خدا پرست تر از زرتشت سراغ ندارم. بدرود

 14. یکتا پرست

  انسان ذاتا گرایش به سمت نیکی و خوبی داره.زرتشت از طرف اهورامزدا بوده یا یک دین بشر ساخته است رو کاری نداریم اما سه ستون اصلی برای کل دین انتخاب کرده که هر آدمی با رعایتش میتونه به سعادت برسه.آیا واقعا سخته فهمیدن درست یا غلط؟سخته فهمیدن این که چه کاری بد و چه کاری خوبه؟
  و دین زرتشت ینی خوب ها رو انتخاب کن و بد ها رو کنار بزار.یه جمع بندی کلی برا خودش که آدم داشته باشه حتما خودش خواهد فهمید درست و غلط رو مگر اینکه کسی بخواد خودش رو گول بزنه
  و کسی که نفهمید درست یا نا درست رو خدای اسلام یا اهورامزدا یا مسیح و …ازش انتظاری ندارن
  اگه واقعا نفهمید نه اینکه خودشو زد به نفهمیدن
  حالا منتظر وحی و معجزه باشید…

 15. دوستان ماها قبل از اینکه اریایی یا ایرانی یا اذری یا لر یا عرب یا غربی و … باشیم بشر بودیم.
  و همه دارای خدای واحد بنام خرد و زبان واحد مهربانی هستیم.
  چه فرقی میکنه که شیعه یا سنی یا مسیحی و… باشیم.
  بنی ادم اعضای یکدیگرن. که در افرینش ز یک گوهرن.
  این همه تعصب مال چیه که بگیم کی درست میگه اعتقاد یه چیز کاملا شخصی نباید به راحتی به شخصیترین چیز ادمها دست درازی کردی.
  من از نژاد انسانم.
  زنده باد انسانیت.

  • دقیقا من مدتهاست راجب دینهایه مختلف تحقیق و پرس و جو کردم و اخرش به دین انسانیت رسیدم
   زنده باد انسانیت

 16. ای کاش ما ایرانی ها میتونستیم دین وآیین زندگی خودمون رو انتخاب کنیم و این حق آزادی انتخاب برای انسان بود که راهشون خودشون انتخاب کنن البته این حق در بسیاری از نقاط به افراد جامعه داده شده و در بسیاری نه در کشور های اسلامی و حتی ایران ما اینکه کسی دین شو عوض کنه حکم اسلامیش اعدام!!!!!!!!!! اما از ادیان دیگر میتونن به اسلام رو بیارن!!!!!!! چرا چون میگن دین اسلام کامل ترین!!!!!!!!!بخشی از مردم ما از دین فراری هستن و بخشی دین نمایی میکنن!!!!!!!!!! به نظرم هر حکومتی که دین رو در سیاست بازیچه قرار داده در طول تاریخ به دین خودش آسیب رسونده نمونش جنگ های صلیبی…. جنگ های اعراب برای فتح…………… جنگ درون دینی شیعه و سنی که از زمان عثمانی ها با صفویان شروع شد و تا امروز ادامه داره…….. همشون به رصالت های پیامبران آسیب زده و کشورهایی که دین داری کنار گذاشتن به پیشرفت و گسترش رفاه رسیدن و کشور هایی که دین داری رو گسترش دادن انگار در فقر فرو رفتن وبی عدالت تر شدن

 17. همونطور که کوروش بزرگ گفته همه در پرستش خدای خود آزادن همه. پس چه بهتر مردم در پرستش خدای خود ازاد باشند.راه در جهان یکیست وآن راه راستی است. بهترین دین عقل خود انسان. هردین هرچیزی گفت نباید قبول کرد. ولی ایرانی ها با دین زرتشت به نظره من راحتترن

  • شما اطلاعاتی نسبت به دین اسلام نداری و یا بسیار ضعیفه و در ضمن عقل شما مطیع چشم و گوشته بنابراین نمی تواند دین را از عقل شما و امثال شما برداشت کرد.
   برو یه خورده با چشم و باز و منطق مطالعه کن و بعد بیا راجب دین نظر بده….

   • تو اهل مطالعه ای بسه,
    البته بهتره اهل تفکر باشی تا کتابهای دروغ و ساختگی مطالعه کنی و شستشوی مغزی بشی

  • زرتشت بخواب که به نام توچه ها کنند وچه بساطی به پا کنند . زرتشت بخواب که توهم ملعبه ای شده ای در دست بازیگران سیاسی

  • بحث در دین راحتی نیست عزیز من که بیایم ببینیم کی با چی راحته؟ بحث رستگاری در جهان جاودانه
   هر انسانی صلاح کار خودش رو بهتر میدونه
   در دین به دنبال انسانیت باشید به دنبال رستگاری پیش خدای خودتون باشید
   به دلایل فراوانی که هر یک برای نقض دین های دیگر بیان شده توجه نکنید خودتون به فکر باشید
   قطعا در دنیای پیرامون ما کسی که دستمون رو میگیره و باعث تغیر نگرش و اگاهی ما میشه خودمون هستیم به هر حال ما داریم در این جامعه و این جهان زندگی میکنیم پس بهتره نه خودمون رو گول بزنیم نه جامعه رو
   خواهش میکنم اگاهانه قدم بردارید…

  • نگرش نسبت به دین این نیست که ببینیم کی با چی راحتره عزیز من.
   در دین به دنبال اگاهی به دنبال رستگاری پیش خدای خودتون باشید به هیچکس ربطی نداره شما چه ایینی دارید در دنیای پیرامون ما تنها کسی که برای شما میمونه و میتونه دستتون رو بگیره در هر دو جهان خوشحالتون کنه خودتون هستید
   به تبلیغاتی که صرفا برای نقض دیگر دینهاست توجه نکنید هر انسانی صلاح کار خودش رو بهتر میدونه
   اطلاعاتتون رو بالا ببرید دیدگاه اگاهانه داشته باشید خوب بودن سخت نیست
   در زرتشت و اسلام و مسیحیت و…. بحث انسانیت بیان شده
   به هر حال ما داریم در این جامعه و در این جهان زندگی میکنیم پس بهتره نه خودمون رو گول بزنیم نه عموم رو
   اگر جامعه سالم و اگاه میخواهید اول از خودتون شروع کنید به هر حال دنیا از ان همه ماست

 18. اصل گفته های اشو زرتشت گاتا هاست که در آن هیچ خرافاتی وجود ندارد.بخوانید و خود قضاوت کنید.وندیداد و دیگر خرافاتی که وارد کیش مزدیسنی شده را روحانیون نما هایی در ادوار پس از زرتشت با دین فروشی وارد آن کردند.خود زرتشت پاک بوده و هر چه گفته بر اساس خردورزی بوده اهورامزدا یعنی خردمند هشتی بخش.زرتشت یک انسان واقعی بوده و نخستین کسیست که راه راستی را به مردم نمایانده.کورش و داریوش بزرگ و رویه بشر دوستی آن دو بزرگ از تربیت زرتشتی سرچشمه گرفته است.وای بر مردم و جوانانی که به نیاکان خود پشت کنند و تهمت های ناروا به بزرگان و خردمندان این کهن دیار بزنند.

 19. یک ایرانی

  سلام به همه ی دوستان عزیز.این بحثی که جدیدا بین ایرانیان افتاده اینکه ما ایرانی هستیم و باید دین خودمون یعنی زرتشت را داشته باشیم و اسلام مال اعراب هست،چیزی هست که آمریکا انگلیسی،اسرائیلی ها و….دارند ازش بهره می بزند.ایران تا می خواد به جایی برسه دست به همین کار می زنند تا ایران می خواد توی چیزی پیشرفت کنه از این حیله استفاده می کنند.توی دورانی که شاه بود تا ایران شروع به پیشرفت کرد گفتند که اسلام خیلی نادیده گرفته شده و باید رژیم عوض بشه و رژیمی بیاد که اسلام تمام و کمال توش اجرا بشه،نتیجه چی شد؟سی،چهل سال عقب افتادن ما از علم و تکنولوژی بود،ما ایرانی ها خودمون و بقیه خوب می دونیم و خوب می دانند که چه هوش و چه استعدادی داریم و غیر ممکن هارا ممکن می کنیم.اینا دارند ما را با این مسائل گمراه می کنند خب الان دوباره دارند می گویند که ما ایرانی هستیم و اسلام مال عرب ها هست.از نقطه ضعف هامون به راحتی دارند سو استفاده می کنند می دانند همه ی ایرانی از اعراب(منظورم اعراب ایران نیستند)متنفر هستند و نسبت به این اصالت و گذشته ی خودشون چقدر مفتخرن پس از همین ها واسه نابودشدن استفاده می کنند.اینکه ما ایرانی هستیم و اسلام مال عرب هاست یعنی عوض شدن دوباره ی رژیم،یعنی من جوون یا نوجوون به جای اینکه به فکر پیشرفت جامعه باشم نشستم و دارم درباره ی این موضوع که ما ایرانی هستیم و دینمون باید زرتشتی باشه فکر می کنم،این ها همه یعنی عقب افتادن از کشور های پیشرفته یعنی عقب افتادن از آمریکایی که تا صد سال پیش کتاب خوندن را عقب افتادگی می دونست و حالا ادعای ابر قدرتی می کنه و حالا برای اینکه علممون توی تخصص بالابره باید میلیارد ها دلار بریزیم توی جیب اونها،به جای اینکه بیاد واسه ی ایران و ایرانی خرج بشه.قابل توجه اون دسته دوستانی که می گویند اسلام مال اعراب .مردم ایرانی همیشه عاقلانه تصمیم گرفتند و بین بد و بدتر ،بد را انتخاب کردند.دین زرتشت دین خوبیه ی ولی کامل نیست چرا باید زنی که بچه‌ی مرده به دنیا آورده را این رفتار زشت باهاش انجام بشه؟خب شاید شوهرش اونا بی دلیل کتک زده؟؟؟؟پس اگه کمی روی این مورد مطالعه داشته باشیم می فهمیم که زرتشت دین کاملی نبوده.اگه ما ها از اسلام بهمون میاد و میگیم چرا اینقدر سخته و شرایط واقعا خوب نیست به دلیل صحبت های دروغین یکسری از هموطنانمان برای بدست آوردن پول های کلان هست.پس اسلام مشکل نداره و خیلی هم راحت و کامله مشکل خودمون هستیم.چیز خوب خوبه و همه هم چیزی که خوبه را »وست دارند مهم نیست که این چیز خوب اول مال کی بوده باشه،اسلام هم چیز خوبیه که مهم نیست اول مال اعراب بوده و بعد ایرانی ها هم پذیرفتند الان این مهمه که ما این چیز مهم را داریم،مهم اینکه ما قرآن را داریم،قرآنی که علمی داره که اون ابر قدرت نداره و نخواهد داشت.تموم افرادی که ما بهشون افتخار می کنیم مسلمان حالا شیعه یا سنین فرقی نمی کنه.دوستانی هم که می گویند بیا اینم اسلام و منظورشان داش هست باید اینو بدوانند که کشور هایی مثل انگلیس و فرانسه گروهی را تاسیس کردند برای ازبین بردن شیعه و سنی ها و هم برای اینکه نسل ایرانی ها را از بین ببرند و هم دینشان را خوب حیله ای بهتر از اینکه مسلمان مسلمان را از بین ببره و بهترین دین جهان از بین ببره.پس دانش مسلمان نیست.چرا بیشتر حملات دانش به فرانسه و انگلیس بوده؟؟؟؟؟

  • این بحث شما بیشتر به مغالطه شبیه است تا بحث و یخن خردمند.بخوانید نسخه شکند گمانیک اویچار یا گزارش گمان شکن را .تا بدانید موبدان دانشمند عصر عباسی با چه استدلال آهنینی سخن میراندند در ۱۳۰۰ سال پیش.در قران آیه ایست که ما برای هر قومی پیامبری به زبان آن قوم فرستادیم.این آیه صراحتا تصریح میکند که اسلام به زبان عربی و برای مردم عرب زبان آمده است.ما خود خدا پرست و صاحب کتاب و دین اهورایی بوده ایم .ایران سرزمین اهورامزداست.ایدون باد..

 20. با سلام
  خیلی خوبه که همانطوری که بدون هیچ تعصبی کتاب های مختلف مثل ریاضی و فیزیک و رمان و … می خونیم و بهشون فکر می کنیم یه بار هم بدون تعصب معانی فارسی آیات قران را بخونیم و بهش فکر کنیم، تا حقیقت را بفهیمیم و بدونیم چه چیزی به نفع ماست.

 21. کتاب اوستا یا همون گاتها هم تحریف شده کسی نمیتونه بگه همه چیزهایی که نوشته شده صحت داره

 22. حسن بود نامم به کوروش تعغیر کرد

  حسن بود نامم به کوروش تعقیر کرد بلکه باشد نام پدر جاویدان .خطاب به بچه های سرزمینم تعصب برود کنار هر دینی که دارید ایینی که دارید برای خود در قلب خود نگاه داشته متحد دست در دست دهیم دست دزدان را ریشه کن کنیم تا ایرانی اباد بسازیم همان منشور پدر دا رعایت نماییم .و در پایان اسلام با تعصب همانند داعش است

  • زرتشت بخواب که به نام توچه ها کنند وچه بساطی به پا کنند . زرتشت بخواب که توهم ملعبه ای شده ای در دست بازیگران سیاسی

 23. اله یار

  توهم زدی , گرگیختی , خلاصه خدا عقل و شعور و خرد به انسان بخشیده که دنیا رو بسازه, به همه ی کاینات کمک باشه, نه مثل میمون تقلید کنه , مشتی یه کم خودت باش

  • از طرز نوشتارنت معلوم بیشتر اهل دعوا ای تا منطق.پسر چرا توهین میکنی درست سخن بگو.تو آیینه دینی هستی که داری و از آن پدافند میکنی.

 24. paaresa ansari

  من عاشق زرتشتم واقعاااااا

 25. میشه توضیحی راجع به ازدواج با محارم در زرتشت بدین .یعنی ازدواج با خواهر ومادر.ویا غسل کردن با ادرار گاو .وهمچنین ثنویت در این دین .واینکه چرا مردهایی که به گناه لواط آلوده میشدند برای پاک شدن با مادر وخواهرشان همبستر میشدند.
  اگه یه مقاله بخواهد علمی بیان شودباید نکات مثبت ومنفی باهم بیاید.وهمچنین اصطلاح نشوز وقباله که عربی هستند ؟ معادل زرتشتی آنها چیست؟
  ممنون

  • آنچه که شما میفرمایید بمعنی این است که “دین زرتشتی اشکال اساسی دارد”! با فرض قبول جنابعالی که زرتشتی دین خداست و پیامبرش از طرف خدا، اگر اینطور است و گفته ها یا به عبارتی اندیشه های شما صحیح است(که قطعا اینطور نیست، چون در تناقض میباشد)باز هم به آفریننده ما برمیگردد که چرا چنین دین و پیامبری برای هدایت جامعه روانه داشته است! و اگر منظور شما انحراف از دین اصلی است و به عبارتی تحریف دین زرتشی است، در آنصورت هم خطاب شما نمیتواند به دین زرتشت باشد و لذا دین زرتشت یا هردین دیگر را باید از حساب تحریف شده آن دین جدا کرد. در آنصورت بدیهی است که میتوان به هر دین تحریف شده ای ایرادات اساسی گرفت حتی اسلام (مانند وهابیت و …) و اصل آن دین بری از ایرادات ذکر شده خواهد بود.

 26. ابراهیم

  سلام واقعا که دین زرتشت یه جورایی کاملتر از دین اسلام

 27. درود بر شما بسیار عالی بود

 28. مطالب عالیه.من ایرانیم.مدتیه دلم میخاد بدونم‌ ریشه ایران وایرانی چیه!تا الان درمورد خودم مذهبم ودینم احساس سردرگمی داشتم.واینکه اسلام دین کاملی هست بحثی نیست اما برای من دین وهویت وریشه ایرانی باهم معنی میشه.من ایرانیم مذهبم باید مذهب نیاکانم باشه.حالا ک دارم مطالب و میخونم وتحقیق میکنم احساس میکنم بالاخره خلایی ک تووجودم درمورد هویت و مذهب واصالتم داشتم داره کم کم پرمیشه.ممنون از مطالب ارزشمندتون.

 29. میشه منبع هم ذکر کنید

 30. اوستا ، وندیداد ، فرگرد ۱۶ بند ۱۲ :

  زرتشت گفت : زن دشتان ( یعنی زنی که در زمان عادت ماهانه : پریود قرار دارد ) بعد از قطع شدن خون باید کارهایی را انجام دهد تا از آلودگی پاک شود . از جمله اینکه :

  ۱٫ باید سه گودال حفر کنند . در دو گودال اول این زن باید خودش را با ادرار گاو بشوید و در گودال سوم خود را با آب بشوید .

  ۲٫ سپس باید ۲۰۰ مورچه دانه کش را از بین ببرد .

  نگاه کنید به :

  اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج ۲ ص
  واقعا زرتشت دین ما ایرانیهاست با این عقیده که زن باید با ادرار پاک بشه خخخخخخخخخخخخخخخخخ

  • سلام در تمامی ادیان خرافات هست شما خرافات رو با اسلام و زرتشت یکی ندون . در اعراب قبل از اسلام یا بعد از اسلام و حتی همین الان هم رسم هست برای باطل کردن سحر و جادو از کسی
   اونو با ادرار انسان میشورن ! آیا این رسم رو باید به پای اسلام گذاشت یا خرافات ؟!

   • قانع کننده بودولی توایین اسلام که ذکرنشده سحر اینجوری باطل میکنن؟؟؟؟؟؟

  • وندیداد امیخته شده با عقاید زروانی که مغان حاضر به رد کردن باورهای پیشین خود نبودند..
   زرتشت در باستان بزرگترین مدافع حقوق حیوانات بود و از این رو به مقابله با کسانی پرداخت که حیوانات را می کشتند و قربانی میکردند رجوع کنید به گاتها
   پس از ورود اسلام موبدان سعی کردند عقاید غیر زرتشتی ( زروانی میترایی و چندگانه پرستی هندویی) را دربیاورند و با مزدیسنا به مقابله با اسلام بروند.

 31. من مییخواستم از مطلب شما برای تحقیقم استفاده کنم ولی چون منبع نداره،استفاده نکردم..
  خیلی خوب بود اگر منبع میزدید..
  ممنون

 32. دین زرتشتی مثل اسلام ازادی نداره کسی بخواهد ازدواج کند حتما باید از پدرومادر اجازه بگیرد

  • اولا اختیاری ترین دین ها همان ادیان شرقی ( بودای و زرتشتی) هستند. غرب هم برای مقابله با اسلام و مسیحیت و یهود از بودا و زرتشت کمک طلبید.
   در گاتها زرتشت به دختر خود پوروچیستا می گوید ” با خرد خود همپرسی کن”
   یعنی برای شوهر گرفتن با خود مشاوره کن و تصمیم بگیر.
   هیچ اجباری هم در این کار نبود جالب اینجاست خود اشو زرتشت و نزدیکانش با محارمشان اصلا ازدواج نکردند..

 33. باسلا م.
  این مطالب را برای کسانی مینویسم که فکر میکنند آریایی ها ایرانی ها هستند.
  ما ایرانی هستیم نه اریایی.
  اریایی ها اصلا اهل ایران نبودند.
  بلکه اریاییها گروهی بودند که در اسیای مرکزی یعنی سیبری زندگی میکردند شغلشان هم دامپروری بود وچون در انجا یخبندان شد مجبور به مهاجرت شدند.
  وسه گروه شدند یک گروه به ایران یکی به سمت رود سند یا هندویک گروه هم به سمت ترکیه یا قبرس رفتند.
  پس اریایی ها مهاجر بودن در ایران.
  در ان زمان با ساکنان اصلی ایرام مغ یا مغان میگفتند.
  پس اصالت ما ایرانی بودن است نه اریایی مهاجر.
  دوم اینکه دین زرتشت برای ایران است واسلام برای عرب جاهل اصلا بی معنی وکم خردی انسان عالم این زمان را نشان میدهد.
  زرتشت در زمانی که رزتشت بود یک ایین بود وودر ان به یگانه پرستی اعتقاد داشتند واین ایین پیامبری داشته ولی رزتشت قرار نبود برای همه عصرها بماند چرا که هیچ چیزماندگار وغیر قابل تحریف نداشت.چراکه رزتشت خیلی سریع تحرف شد وتبدیل شد به زرتشت اولیه وثانویه.
  .ان چیزی که الان در بین شما مدعیان زرتشت مانده همان زرتشت ثانویه است نه زرتشت واقعی واصلی.
  دین اسلام دین کاملی است با راهنما وکتاب کامل برای همه دوران ها تا قیامت.
  اگر میگویید اسلام برای عرب جاهلیت است پس پیامبر اسلام برای چه امد؟پیامبر اسلام مبعوث شد تا جاهلان جهانی ان دوران را راهنما باشد جاهلان فقط از اعراب نبودند بلکه در همه جا جاهل بود وچون پیامبر اسلام در بین انان مبعوث شد شناخته شدند وشما این لقب را به انان میدهید وفکر میکنید انان فقط جاهل بوده اند.
  پیامبر معجزه ای در جهان گذاشته اند که برای همه جهانیان وهمه دوران ها است.ومصداق این صحبت را عقل وعلم ثابت کرده است.
  هرچه علم پیشرفت میکند اسرار ورموزی از قران نمایان میشود به طوری که در قران به ان علوم اشاره شده ولی چون ما جاهل به ان بوده ایم تا زمان کشفشان ان را نادیده میگرفته ایم.با این حال با کشف علوم گویا قران برای همین دوران است ومصداق این ایات افراد معاصر در هر عصر هستند.
  والسلام

 34. بچه ها اینم یه سایت برای کساییه که دین زرتشتو دوس دارن فقط هرچی میخواین بگین تو سایتش بگین به من دخلی نداره من فقط این سایتو پیداکردم میرم تحقیق کنم ببینم صحت داره یا نه ؟http://zartoshtquest.blogfa.com/

 35. پس هموطنای عزیزم فهمیدین که ایرانی ها از همه باهوش تر و این با در کردن یک حکومت جمهوری اسلامی به نام ایران مشخص میشه ینی ما بعد از ۱۱۷۰ سال قومی هستیم که ولایت فقیهو قبول کردیم و حالا باید امتحاناشو پس بدیم حالا یکی سوال میکنه ولایت فقیه ینی چه ؟ خوب میتونین سخنرانی اثبات ولایت فقیه سخنران خوبمون استاد علی اکبر رائفی پور رو ببینین و بفهمین که هدف از این که تو این دنبا هستین چیه و باید چیکار کنین ؟ خداوند هرکسیو که امام یا پیامبر میخواد بهش میده ولی اول باید بخواد و تنها راه نزدیک کردنش گریه که قوم بنی اسرائیل با درس کردن همین ولایت ۱۷۰ سال ظهور منجیشون حضرت موسی رو نزدیک کردن چرا ما نکنیم ولی برای ما فرق میکنه چون امام زمان بقیت ا… پس حالا چیکار کنیم اها اول امتحان میگیریم بعد امامو بهشون میدیم خوب حالا یکی میگه من امام میخوام چیکار ؟ درس که دارم میخونم زنم میگیرم یه شغلم جور میکنم و بعد میمیرمو خلاص خوب اول اینکه با ظهورش رفتنت به بهشت هزار برابر میشه که یکی از مهم ترین فایده هاشه چرا ؟ چون معصومه و راهه درستو میدونه یک رهبر واقعیه و دوم توی دنیا عدالت بر پا میکنه فک کردی فقط خودت ادمی ؟ خخ بر نخوره بهت ببخش ولی انقد تو دنیا مسلمون هستن که دارن دعا میکنن تا امام بیاد چون مث منو و تو امنیت ندارن مث یمن پس و اخرشم دیگه این قضیه اختلاصم تموم میشه خخخ ای بابک چه کردی ؟؟؟/ خخخ پس دیگه گرفتی خب حالا اسرائیل چی میگه میگه ؟ میگه اینا اگه امامشون بیاد ما بدبختیم دیکه خبری از حکمرانی تو دنیا نیس بخاطره همین تمومه سعیشو گذاشته رو ما که مارو از اماممون دور کنه با امام زمانتون دوس باشین باهاش شده در رئز یه دقیقه صحبت کنین که بیادو ماراحت شیم به خدا خسته شدم دوس دارم حقه این یهودیارو بزاریم کفه دستش همین یهودی که تو قران قوم ضد ما نامیده شده تعجیل در فرجش صلوات

 36. سلام یه مطلبی هس مگه دین زرتشت نمیگه که گفتار نیک پندار نیک کردار نیک خوب حالا ممکنه ازدید خیلیا فوشم گفتار نیک باشه مث خیلی از هموطنای عزیزم که جلو دهنشونو نمیتونن بگیرن خخخ و اینو هم بگم عزیزان دین اسلام بزور به ایرانی ها ملحم نشده بلکه ایران جماعت از اول هم از همه قوم های دیگه بیشتر میفهمیدن و فرهنگشون بالا بود مثلا عربا وقتی اومده بودن ایران ایرانی ها بهشون میگفتن میدونستین زبانتون قواعد داره ؟ اونا نمیدونستن خخخ عربن دیگه قواعد عربی رو سه نفر وضع کردن که دو نفرشون فارسی زبان ینی ایرانی بودن که بافرهنگ بودنشونو نشون میده پس خودشون قبول کردن بهشون ملحم نشده وگرنه زبان یونانی یاد میگرفتن اون زمانی که تو سلطه یونان بودیم که غیر یونانی حرف زدن حکمش اعدام بود پ انقد دنبال این یهودا نباشین که میخوان مارو گمراه کنن بیاید اسلامو درس یاد بگیریم درس انجام بدین تا ایشا.. پرچمه این ولایتو کشورو بدیم دست امام زما مسئولینمون که خودشونو پشت پرده اسلام قایم کردن به وقتش باید عذابشم ببینن میدونم خیلیاتون به خاطر حکومتمون دلخورین ولی خداشاهده اسلام درس عرضه نشده که دنبال چیزای دیگه هستیم بیشترشم تقصیر این مسئولین نالایقی هس که در راس این حکومت هستن منم دلم ازشون پره خیییلیییی

 37. ممنون از زحمات تان در پی فراهم نمودن این مطالب واقعن برایم جالب و آموزنده همیشه موفق وسربلند باشید، بر اساس این تحقیق خیلی شباهت ها و ارتباط نزدیک بین دین زرتشت ودین مقدس اسلام وجود دارند.

 38. درود بر شما وممنون از مطالبتون لطف کنید از هر منبعی جمع آوری شده اسمشو بنویسید. از چ کتابخونه هایی میتونیم هنچین کتابهایی رو تهیه کنیم

 39. خیلی عالی بود ممنون

 40. ما ایرانیان از اولین یکتا پرستانیم متشکرم

 41. بسیار سپاسگزارم و درود بر شما اگر ممکنه منبعش هم بگید البته اگر از کتاب مقدس اوستا بگید بیشتر ممنون میشم

 42. خیلی جالب بود ممنون

 43. با اینکه مسیحی هستم ولی جالب بود.

  • میشه ی سوال ازتون بپرسم؟؟ این چیه تو انجیل؟؟ مکاشفات یوحنا باب ۱۲ بند ۱ تا ۵ : علامتی عظیم در اسمان ظاهر گشت زنی که افتاب را دربردارد ماه زیر پاهایش است و برسرش تاجی از ۱۲ ستاره دارد باردار است سپس پسری بزاید که جمیع امتهای زمین را به عصای اهنین حکمرانی کند و فعلا تختش ربوده شوه ….اخرش رو چک کنید ایا اون خانوم حضرت زهرا ما نیست؟؟ ایا اون کسی که همه امتهای زمین رو فرمانروایی میکنه حضرت مهدی ما نیست که فعلا تو غیبتند؟؟

   • این زن حضرت مریم است و ان ستاره ها ۱۲ حواری مسیح هستند.
    تحریف نکنید انجیل را !

    • بنده خدا

     پسری بزاید که جمیع امت های زمین را به عصای آهنین حکمرانی کند! اگر اون زن حضرت مریم ع هست پس اون پسر حضرت مسیح بوده؟؟آیا عیسی ع بر جمیع امت ها با عصای آهنین حکمرانی کرده؟؟؟؟ن اون زن حضرت مریم نیست

 44. ممنون . بابت گذاشتن این مطلب ممنونم .

 45. واقعا مطالب جالبی بود,البته من مسلمان هستم

 46. دوست عزیز سوالی داشتم از شما اگه اسلام و قران کاملترین دین و کتاب هستن پس چرا خدا به بندهاش بهشت و حوری و شراب و… وعده داده ؟؟؟؟

   


  سلام علیکم – بخاطر اینکه ( اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما )

   

 47. دوست عزیزم سلام. من یک سوال داشتم ممنون میشم اگه بتونید راهنماییم کنید. در اسلام (و یا حداقل در ایران) رسم بر اینه که وقتی بلایی از سر آدم میگزره به شکرانه گوسفند یا جاندار دیگه را قربانی میکنند در حالی که قربانی کردن در آیین زرتشت روآ نیست. میخواستم بدانم زرتشتیان در چنین مواقعی چه کاری انجام میدهند. با تشکر

  • در مواقع شاد به هم میوه هدیه می کردن و در مواقع غم به کمک کردن و رفع مشکل هم می پرداختن

  • سلام. به جای اینکه برای رفع بلا خون جاندار بی گناهی را بریزند یک درخت در طبیعت می کاشتند

 48. مطلب خیلی خیلی خوبی بود…خیلی استفاده کردم.ولی باید بگم با نظر اون دوستی که میگف اسلامو به زور به ایرانیا دادن موافقم.انسان باید ایینش انسانیت باشه که ایرانی اصیل این تو خونشه.اسلام برای اون عربای زبون نفهمه.

   


  دوست عزیز  هیچ کس نمیتونه به زور کسی رو  وادار به پذیرفتن آیینی بکنه مثلا خوده شما – شما اگر مسلمان نیستی که خب قصه تمام است نقض ادعای خودت ثابت شده و اگر مسلمان هستی و  مدعی این حرفهایت هستی پس بدان که تو مسلمان نیستی و هیچ بویی از اسلام نبردی که اینگونه صحبت میکنی چون در اسلام توهین به دیگران حرام است. نژاد پرستی حرام است . من از شما میپرسم شمایی که مدعی انسانیت هستی و مدعی هستی انسانیت در خونت هست اولا معنای انسانیت چیست ؟ ثانیا آیا انسانیت تو با توهین به نژاد عرب ساخته شده ؟ امان از جهل و نادانی

   

  • اسلام برای همه انسانهاست در ادیان قبلی هم ب اسلام و پیامبرش و منجی اشاره شده حتی در زرتشت شما خودتون اوستا بخونید که چقدر این دین نقص داره که اسلام نداره البته در اون دوره خوب بوده اما الان نه، هرکس دینی غیر از اسلام بیاره ازش پذیرفته نیست شما هم با تحقیق بهش برسید نه با زور یاحق

 49. با سلام مطالب جالبی بود دین زرتشت با سه کلمه کل قران و جمع بندی میکنه گفتارنیک پندار نیک رفتار نیک حالا مونده شعور انسان چقدر باشه شعورارایایی ها انقدر زیاد بود که نزدیک به دو هزار سال با این دین زندگی کردن و هیچ حنگی هم در بر نگرفت حالا اسلام شما هرچقدر هم که می خواد کامل باشه شما با این دینی که به قول خودتون کامله هنوز تو جاهلیت موندید هزاران نفر سر این دین کشته میدین در ضمن اندازه پولی که واسه تبلیغ دین اسلام میشه واسه زرتشت میشود مطمئن باش الان اولین دین تو کل دنیا رو صاحب می شودیم پایینده باد سرزمین مقدس اریایی ایران پاینده باد پیامبرم زرتشتم


  درود دوست عزیز (سلام مخصوص مسلمانان است ) اول اینکه اگه میخوای بهتر بدونی کل قرآن در یک حرف از حروفش خلاصه شده است اما اهل میخواد تا بتونه از یک حرف کل قرآن را بکشه بیرون ( اهلش اولیاء خدا هستن ) . دوم اینکه ملاک بالا بودن شعور به جنگ نکردن نیست بلکه ملاک بالا بودن شعور اعمال عاقلانه است که در مورد جنگ ، هروقت جنگ لازمه انجام بشه و هر وقت جنگ لازم نباشه صلح باشد . سوم اینکه همیشه جنگ بر سر چیزهای با ارزشه چیزهای بی ارزش مسلما جنگ و دعوایی نداره – چهارم اینکه اسلام مدعی زیاد داره هرکس صرف حرف ادعای اسلام کرد مسلمان نیست ، مسلمانی احکام و آداب و علوم بسیار خوبی داره و مطابق عقل میباشد و این در جایی نیست مگر نزد اولیاء خدا ، مدعیان دیگر در جهالت یا شقاوت محض میباشند و بسیار میکشند و کشته میشوند – پنجم اینکه اسلام واقعی با پول تبلیغ نمیشه با گفتار و رفتار اسلامی تبلیغ میشه چون هر عقل سلیمی اگر با اسلام واقعی روبرو شود خودبخود جذب میشود . ششم اینکه شمایی که مدعی زرتشتی بودن هستی آیا در زرتشت نژاد پرستی توصیه شده ؟ اگر نشده پس چرا شما نژاد آریایی را برتری میدهید؟؟؟ در اسلام ملاک برتری تقوا میباشد یعنی هرکس با تقواتر است بهتر است

   

 50. خداوند در قرآن می فرماید تنها دینی که پذیرفته می شود اسلام است به این معنیه که هر کس تسلیم بشه پدیرفته میشه حالا چه مسیحی باشه چه مسلمان چه زرتشت و… وقتی انسان پنداروگفتاروکردار نیک داشته باشه دیگه از چی میترسه شجاعت راستی پاکی کمک به خلق درتمام طول تاریخ و همه ادیان همیشه ارزش بودن اما متأسفانه ی عده فقط تعصب الکی دارن و هیچ یک از این ارزش ها رو ندارن هیچ، با تعصب بیجا موجب تفرقه بین همه میشن وگرنه ما همه انسانیم و با اعتقاداتمون زندگی می کنیم کسی هم اگه برتری داشته باشه خودش میدونه و خدای خودش مهم اینه که انسان از دنیا بریم همونجوری که انسان به دنیا اومدیم زلال و پاک.


  خانم بهار متاسفانه اطلاعات شما بسیار ضعیف و ناقص است . اولا برای زرتشتیان عزیز دلیل از قرآن آوردن کار بیهوده ایست چون آنها قرآن را قبول ندارند شما باید از کتاب و آیین خوده اونها براشون دلیل بیاری . و اگر روی سخن شما با مسلمانان است در جواب عرض میشود که خیر، خداوند در قرآن میفرماید دین در نزد خدا فقط اسلام است . (سوره آل عمران آیه ۱۹) . تمام ۱۲۴ هزار پیغمبر و بالغ بر ۱۲۴ هزار وصی پیغمبران هم فقط تبلیغ اسلام را کردند اما در سطح ادراک مردم همان زمان خودشان . مذاهب دیگر را ذینفعان آن مذاهب ساخته و مردم را گول زدند و مانع پیروی مردم از پیامبر بعدی میشدند تا به امروز . مثلا وهابی ها را ببینید چرا اینقدر با اطاعت کردن و احترام گذاشتن به امامان علیهم السلام مخالفت میکنند ؟ چون با اطاعت کردن از امامان (ع) ریاست و منافع آنها از بین می رود . تورات یهودیان را ببینید چقدر تناقض گویی داره – انجیل مسیحیان را ببینید !!! سرگذشت حضرت عیسی ع است !!! آیا حضرت عیسی ع سرگذشت خودش را برای مردم آورده ؟ ببینید چند مدل انجیل دارند !!! کدامش صحیح است ؟ با یکم تحقیق می فهمید که اینها تورات و انجیل واقعی نیست اینها ساخته ذینفعانشان است .

  مطلب بعد اینکه اول باید یک ملاک برای پنداروگفتاروکردار نیک وجود داشته باشه بعد برمبنای اون ملاک و الگو تشخیص بدیم پنداروگفتاروکردار ، نیک هست یا نیست . این ملاک را کی تعیین میکنه ؟ تا جالا کسی رو دیدی یا میشناسی که بگه من باطل هستم اما شما بیایید از من پیروی کنید ؟ همه میگن ما حق هستیم و این حرفو براساس شعور خودشون میگن . مثلا هیتلر که نسل کشی کرد کی گفت که من باطل هستم همیشه میگفت من حق هستم .!!! هیتلر هم میگفت پنداروگفتاروکردار نیک اما به نظر خودش-

  نتیجه کلام اینکه همه پیامبران یک دین واحد آوردند اما دلیل بر این نیست که مدعیان مذاهب  همه حق هستند

  مطلب بعد اینکه شترسواری دولا دولا نمیشه . نمیشه دشمن خدا را  دوست خطاب کرد و از اون پیروی کنیم بعدش هم بگیم ما بنده خدا هستیم و انسان از دنیا بریم – باید انسانیت کنیم تا انسان باشیم . انسانیت هم شجاعت و راستی و کمک به هم نوع نیست بلکه اینها فقط از پیش نیازهای انسانیت هستند . چراکه این صفات در حیوانات بسیار قوی تر و بهترش وجود داره در حالی که حیوانات انسان نیستند ( انسانیت چیزی است که انسان را از دیگر موجودات متمایز میکند )

  پس حالا بگرد دنبال معنای واقعی انسانیت ؟ ببین چه چیزی هست که متمایز کننده انسان از سایر موجودات است اون اسمش میشه انسانیت . نه چیزای دیگه

  • دوست بزرگوار سلام
   اگر سه یا چهار نوع مسیحیت داریم بیش از ۸ نوع مذهب در اسلام داریم
   مذهب سنی شیعه چند امامی و چند امامی و چند امامی !
   هر کسی هم ادعا میکنه خودش درسته و قرآن رو از دیدگاه خودش تفسیر میکنه … بحث اینجاست که نه اشکال از دین مسیح
   است و نه از دین اسلام … اشکال از مسیحیت و مسلمانی ماست که خدا رو تیکه پاره کردیم .
   و خداوند میفرماید اگر مردم بر گرد محبت علی(ع) جمع میشدند من آتش جهنم رو نمیآفریدم … والاترین عشق و معرفت و ایثار رو میشه در شیعه و در خاندان عصمت پیامبر(ص) جستجو کرد و تمام ادیانو مذاهب در سایه سار پنج تن (ع) هستن . والسلام .

  • علي اوغلو ي مسلمان

   جناب اریامهر ایران اینکه میگوئید مطلب ازقران برای زردشتیان اوردن اشتباه است چون انها قران را قبول ندارند ومعنی ومفهوم فرمایش شما اینهم میتواند باشد که ماهم اوستا را قبول نداریم یعنی اگر ما طرف مقابلمان مثلا چینی باشد وفارسی نداند وماهم چینی نمیدانیم وچون نمیتوانیم باهم احتجاج کنیم هردو باطلیم ؟پس نتیجه میگیریم منطق شما دراین باره صحیح نمیباشد درمباحثه هرکس دلایل ومدارک خودرا ارائه میکند وبحث درهمان مسیر ادامه می یابد بطور مثال درمراحل پایانی گفتارتان بحث حضرت علی وپنج تن وخاندان عصمت را متذکر شده اید که مورد قبول۷۵%دیگر فرقه های مسلمان نمی باشد شما که دلیل اوردن ازقران را که مورد قبول ۱۰۰% مسلمانان است برای زردشتیها بیفایده میدانید چگونه به میان کشیدن موضوعات مورد مناقشه را مفید میدانید تکلیف من زردشتی طالب حقیقت با این اسلامیکه ارائه میکنید چیست ؟ بهتر نیست که درباره چیزهائیکه میدانیم بحث کنیم ؟

 51. ممنون از اطلاعاتون جالبه

 52. من نمیدونم چرا بعضی ادمای روشنفکر نما میگن اسلام دین عرباست . اگه هر دینی مختص به سرزمین پیامبرش داشت که الان ما تو دنیا انقدر مسیحی و یهودی نداشتیم . اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر خدا تمام پیامبران مسلمان بودند یعنی تسلیم امر خدا بودند . دینی که از مسیحی و یهودی و زرتشتی تعریف شده تحریف شده است یکی از دلایل عربی بودن زبان قران همین مسئله است چون نمیتونند هر جور که خودشون دوست دارند معنیش کنن کتاب کامل قران هیچ وقت تحریف نخواهد شد و اما بد بودن بعضی از مسلمونها دلیل بر بد بودن دینمون نیست ما تمام ادیان و پیامبراشون رو قبول داریم و این نشونه کامل بودن و منظقی بودن و حقیقت دینمونه در صورتی که مسیحی و یهودی و زرتشتی ادیانی بجز دین خودشونو قبول ندارن .

  • سلام نه عزیزم اونها هم مارو قبول دارن لطفا مطالعه کنید قوانین اساسی و دینی کشورهای مختلف رو و با اطلاعات کامل تری نظر بدید .

 53. خیلی جالب بود ممنون……. خیلی دوست داشتم در مورد دین زرتشت بدونم

 54. بایرام جنگ هفتاد دو ملت همه را عظر بنه چون حقیقت را ندیدن رهی افسانزدن بابا چرا اینفدر ازهم دکه ایراد میگیرد

 55. من خودم زرتشتی ام وهنوزهمسردلخواهم که ازدین خودم باشه رو پیدا نکردم

  • سلام و درود
   تو یک مهشید زرتشتی
   و من یک مهشید شیعه ام
   ولی در یک مذهب با تو دوست گلم مشترکم که منم مثل تو هنوز همسر دلخواهم رو از دین خودم پیدا نکردم !
   فکر کنم باید وایسیم اونا خودشون مارو پیدا کنن ?

 56. ایران وطنم خاکش کفنم راه در جهان یکی است وآن راه راستی است

 57. به نام الله سلام:من خودم دوستای زرتشتی زیادی داشتم چون یزدزندگی می کنیم>ولی بایدبگم که هنوزم دین اسلام را به بقیه برتری میدم چون به نظرمن دین اسلام مثل یه موسسه ای هست که باراهنمایی هاش واجبارهاش انسان رادقیق به مقصد میرسونه:درحالی که ادیانی مثل زرتشتی و…ازانحرافات اونجوری که بایدجلوگیری نمیکنند مثل خوردن شراب که بااون همه مضرات خوردنش ممنوع نشده …دنیاوعمراونقدرطولانی نیست که انسان کج بره بایدیه راه صاف و مستقیم انتخاب کرد که همان اسلام ناب محمدی است نبایدلغزید.

 58. salam khaily mamnon az etelaate ghashangeton man hich nazari rajebe dine eslam nemidam chon dine khodasto dar hame hal ma khodaro mibinim ama dos daram be aslam bargardam va zartoshti basham chon hameye nokate kamelo dare

 59. سپاسګذارم.برای اطلاعات عمومی بد نیست.درجواب به دوستمون باید بګم شما قبول دارید دین اسلام کامله پس عقل سالم میګه باید مسلمان شد.در ضمن شما به راحتی به اعراب توهین کردید که خلاف دینتون عمل کردید.دین شما یه تبل توخالیست شاید ظاهرا قشنګ جلوه کنه اما…

 60. خیلی خوب بود

 61. چو ایران نباشد تن من مباد درود بر جد پاکم کورش بزرگ جاویدان باد این مرز و بوم

 62. ایین زرتشت از اسلام بهتره و ایین اصلی ایرانیان است نه دین  اسلام دین اسلام دین خون و شمشیرو .. است بعدشم شما یی که میگید زبان عربی کامل هست مگر شما زبان زمان ایرانیان زمان اسلام که زبان پهلوی بوده یا زبان رومیان یا حتی چین باستان را میدانید که این حرف رامی زنید زبان عربی ۴ حرف ندارد و نمی توانند تلفظ کنند اونوقت می گویید کامل است در ضمن ان خدایی که میگید مگر خدای جهانیان نیست پس چرا قرانش به زبان عربی هست مگر مردم چین ان زمان عربی بلد بوده اند؟


  دین اسلام توسط اولیا خدا به زور به کسی تحمیل نشده و فقط دعوت بوده حالا اگه کسی بنام دین بیاد و بزور مردم رو به اسلام مجبور کنه این یک بحث جداست – بله ما هم زبان پهلوی رو بلدیم هم زبان رومی و هم زبان چین باستان ، شما چطور ؟ بلدین؟؟؟

  زیاد بودن حروف دلیلی بر کامل بودن زبان نیست چون هدف زبان، رساندن مطلب مورد نظر به شکل شیوا و رسا میباشد بنابراین زبانی کاملتر و بهتر است که با حجم کم، تمام مقصود را برساند

  آن خدایی که میگوییم خداوند تمام عالمها و تمام جهانیان است و انبیا و فرستادگانش به همه زبانها تکلم میکردند زبان چین که سهله زبان حیوانات و گیاهان را هم میدانستندو با آنها سخن میگفتند طبق آنچه که در تاریخ موجوده چون فرستادگان خدا ، قرآنهای ناطق بودند و اما اینکه چرا قرآن به زبان عربیست چون خداوند جهانیان، طریقه صحبت کردنش با صحبت کردن من و شما و دیگر مخلوقات متفاوته از این جهت که او پروردگاراست و سخنش باید هیچگونه ایرادی از هیچ لحاظ نداشته باشد بنابراین برای سخنگویی بدون عیب و نقص ، زبانی کم حجم اما درعین حال کامل نیاز میباشد که جز زبان عربی زبان دیگری چنین نیست

 63. مطالب جالب بود،ولی می تونستین کامل تر هم توضیح دهید.ممنون

 64. درود بر شما دین زرتشت هیچ رقابتی با اسلام نداره فقط من نمیدونم چراشما مسلمانان میخواهید بگین اسلام بهتره ولی من تو دین کشور خودم راحت ترم حتی اگر ناقص باشه

  • درود به شما
   قرآن میگه لا اکراه فی الدین(یعنی در انتخاب دین اجباری نیست) اسلام فقط دعوت کرده هر کسی خواست میتونه قبول کنه. ولی من به شخصه فکر میکنم هرآدمی آیین کشور خودشو قبول کنه رسم بر این بشه تبدیل به نژادپرستی میشه بنظرم آدم بهتره همه حرفارو بشنوه ولی بهترینشو عمل کنه برای آرامش روحش.
   اسلام با فرهنگای مختلف موافقه

 65. ممنون بدردم خورد زحمت کشیدید

 66. عالــــــــی بـــــــود مـــــــــرســــــــی .

 67. من زرتشتیم جون ایرانیم چون آریایی ام البته نمی گم دین اسلام بده اما دین اعراب  بوده.یه سوال از مسلمان ها:تا حالا فکر کردین چرا قرآن عربی هست یا چرا همه ی اماما پدر پسر بودند یا چرا هر کدوم ۴۰-۵۰ تا زن داشتن؟


  درود بر شما دوست عزیز – دین اسلام دین اعراب نیست بلکه برای همه است اما اینکه به زبان عربی نازل شده به این دلیله که خداوند عالم ، صحبت کردنش با صحبت کردن مخلوقات متفاوته از این جهت که خداوند کلامش باید در برگیرنده تمام مقصود و معنی باشه هم در ظاهر و هم در باطن و اینگونه صحبت کردن میسر نیست مگر به زبان عربی – چون زبان عربی نسبت به باقی زبانهای مخلوقات کاملتر میباشد ( بعنوان مثال زبان عربی برای اشاره به شخصی یا فردی ،بیست حالت در نظر گرفته اما در سایر زبانها فقط دو حالت در نظر گرفته شده ) بنابراین بهترین زبان برای قرآن عربی میباشد که هم دانشمندان از آن بهرمیبرند هم مردم عادی- اما اینکه فرمودید چرا اکثر امامان شیعیان پدر و پسر بوده اند ، این موضوع حتی در مذهب شما هم دلیل بر بد بودن یا خوب بودن نیست ، بلکه دلیل بر خوب بودن گفتار نیک رفتار نیک و پندار نیک میباشد که هر سه این موارد در امامان شیعه (ع ) بوده و هست و دوست و دشمن گواه براین مساله بوده و هستند و به تواتر رسیده – و اما زن گرفتن ایشان ، کجای این کار ایراد داره ؟ ضرر این کار چیست ؟

 68. سلام با تشکر از آگاهی که در باره ی دین زردتشت دادید من در سالهل پیش شنیده بودم که پدر با دختر خود نزدیکی میکند و مبنای توجیه را بر این دارد که باید از میوه ی خود باید بهره را برد آیا این درست است ؟! و هم چنین برادر و خواهر لطفن برایم ایمیل کنید و آدرس رفرنس هم بدهید سپاسگزار

 69. سلام مطالب بسیار آموزنده و کاملی بود.همه ادیان برابری و برادری را سرلوحه بشریت می دانند اما ما نه تنها برادر نیستیم بلکه برابری ها را ناعادلانه توزیع میکنیم.با تشکر

 70. سلام من شیعه هستم اما می خوام با زرتشتی ازدواج کنم امکان این وصلت وجود دارد؟

 71. واقعا مطالب جالبی بود درود بر زرتشت و همه ی زرتشتی ها

 72. با سلام. اسلام انقدر ظرافت و قشنگی داره که…ولی اسلام به ما یاد داده که همه انسان ها با هر دینی قابل احترام هستن.

 73. من مطمئن نیستم همه نظرات رو تو سایت میذارین چون همه نظرات یک منشا فکری داشت.شما به عدالت خدا شک دارید که فکر میکنید ادیان باهم فرق دارند وحرف جدااز همی میزنند

 74. سلام زرتشت قابل احترامیه ولی دین اسلام کامل ومسائل رو دقیق تر بیان کرده اگه درست تامل و تفصیر شوداسلام همانندعظمت بی کرانی است درمقابل ذره

  • دین زرتشت دین اختیار است کتاب اگر صفحاتش بیشتر باشد دلیل بر برتری نیست!
   اسلام خیلی انسان را محدود میکند در حالی که زرتشت ازادی میده به انسان ها.
   برای همین بود ۱۰۰۰ سال زرتشت در بین یونان ( افلاتون، دموکریت، سقراط، هراکلیت، امپدکلس، ارسطو، پلوتارک، گزنفون و..) و رومیان ( سیسرو ، سنکا، اورلیوس و..) نماد خرد و دانش بوده
   در قرن ۱۸ هم زرتشت به عنوان الگوی خرد و ازادی توسط اروپا بر علیه ادیان ابراهیمی به کار گرفته شد.

 75. مطالبتون فقط بهم کمک کرد تا اطلاعات عمومی ام بالا بره اگه نه احکام اسلام برا ازدواج خیلی بهتر و ریزتر هست موفق باشین

 76. با مطلبی تحت عنوان: « آیا در ایران باستان و در دین زرتشت ازدواج با محارم وجود داشته است ؟» بروزم و از نظرات عالمانه شما بهرمند خواهم شد. منتظرم.

 77. باسلام و خسته نباشید یک سوالی داشتم میخواستم در مورد رسم شال بستن به عنوان نشان کردن یک زن در این آیین سوال کنم. َآیا چنین چیزی صحت داره ؟ ایا مراسم ازدواج شما هم در جائی ثبت می گردد و در شناسنامه اشخاص هم ثبت میشود؟

 78. گرچه مطالب درحدمعمولی بودولی برای آموختن مفید .بامیداینکه همه مردم ازیک دین پیروی کنند وعده ای باسم دین به دنیابرسند وجنگهای دینی پایان پذیرد . بیشترادیان به نجات دهنده معتقدندبامیددیدار ان منجی

 79. با سلام اگر دین زردشت مثل دبستان باشد اسلام مثل تحصیلات مقطع دکتری میماند هیچ کس نمی گوید در دبستان خرافات تدریس می شود اما نباید در هیچ مقطعی متوقف شد و همواره به سوی اکمل و کمال حرکت کرد اگر به هدف دار بودن انبیا اعتقاد داریم و می دانیم که این دنیا پوچ نیست باید رشد و تعالی را پذیرفت ضمن اینکه اکثر ادیان دستخوش نظرات بشری کشته و از اصالتشان دور شده اند باید هیشه حقیقت خالص را جستجو کرد تا دریابید راه کدام است .

  • سلام نیکی جان … بهتره اسلام رو به دکتری تشبیه نکنی چون محکوم میشی
   برتر از دکتری هم تحصیلات و مدرک هست !
   اما برتر از اسلام و شیعه نیست .

 80. بسیارعالی بود مورخ۱۳۹۱/۱۷ساعت۲۱:۲۰

 81. اصلا خوب نبود هیچ شباهتی به اسلام هم نداشت.آنهایی که فکر می کنند شباهت داره از اسلام خبر ندارند

 82. اولا مطالبش با اسلام تفاوت بسیار داره .خیلی از ظرافت های اسلام را نداره برای اطلاع بیشتر برید به توضیح المسائل قسمت ازدواج مراجعه کنید ثانیا بر فرض مثل اسلام باشه .اصلا دین زرتشت حرف خوب داشته باشه !مگر هرکی حرف خوب زد باید پیرو اوشد تعجب می کنم از این آدم های بی اطلاع از دین اسلام که با دوتا حرف قشنگ بلافاصله سر تعظیم ومدح فرو میارند.

 83. واقعا ممنون خیلی خیلی عالی بود

 84. متاسفانه خیلی ناقص بود.

 85. http://espakho.iranpanel.com/index.php سلام دوستان….این انجمن واسه تاریخ ایرانه دوستانی که علاقه دارن به تاریخ و فرهنگ کشورهای مختلف و ایران اشنا بشن جای خوبیه…

 86. بدترین درد دنیا دو دل بودن میان دو خوب است هر چه بیشتر از اسلام وزردتشت میدانم یکی بودن منبع آنها برایم بیشتر یقین می گردد . چه بسا جدل بی موردی می نماییم بر سر عنب یا انگور

 87. خوب بود مختصر بودبهتر هم می تونستید توضیح بدید بدنبود

 88. سلام خیلی مطالبتون جالبه خسته نباشین

 89. اطلاعات عمومیم خیلی بالا رفت مفید بود مرسی

 90. به امید بهروزی در خصوص جواب کسی که میگه دین ایران اسلامه باید یگم اسلام به زور به مردم ایران تحمیل شد و در زمان حمله اعراب به ایران تمام کسانی که به کبش خود پایبند بودند یا کشته شده و در آتش سوزانده شدند یا مجبور به ترک دیار گردیدند . دوست خوبم بد نیست بدونی تمامی دستوراتی که اسلام برای شما اورده ۴۰۰۰ سال قبل توسط زردشت به مردم آریایی داده شد . اسلام دین کامل و مقدسی است البته نه برای ایرانی و آریایی بلکه برای اعراب مارمولک خور اعرابی که زنده به گور کردن دختران کاری عادی بود دوست خوبم هرچه و هرکه هستی باش اما اصیل باش.

 91. تا باشه از اینجور مطالب باشه…ببخشید سلام یادم شد،سلام خیلی باحال بود

 92. خوب یعنی چی واسه زرتشتیا تبلیغ میکنید یامنظورتون وطن پرستیه…دین ایران اسلامه نه زرتشت وگرنه ایران دین زیاد به خودش دیده یهودیت و…اگه هم زرتشتی هستید بااحترام به دینتون


  پارسی طب:

  سلام دوست عزیز

  با تشکر از دلسوزی شما باید بگیم ما خودمون شیعه هستیم و میدونیم که هیچ دینی کاملتر از اسلام وجود نداره و نخواهد داشت اما اینگونه مقالات صرفا در جهت اطلاع رسانیست.

  شاداب و سربلند باشید

 93. mer30 azmataleb bahaletoon

 94. خوب بود مرسی ولی مطالبش کم بود اما مفید بود

 95. مطلب بسیار جالبی بود، با تشکر فراوان

 96. دست شما درد نکنه، مطلب بسیار زیبایی بود

 97. نوشتار خوبی است اگر ممکن است کمی وزین تر و با محتوای بیشتر بنویسید

 98. درودبرشما میهن پرستان چو ایران نباشد تن من مباد واقعا مطالب بسیار عالی بود

 99. salam mamnoon az zahmati ke keshidid.man ye tahghighi dashtam dar in rabete.estefade kardam.khoda ghovat

 100. خیلی جالب است من واقعاً ازمطالعه لذت میبرم

 101. مطلبها خیلی خیلی جالب و خواندنی می باشند با تشکر

 102. مطالبتون جالب وبه درد بخوربود دست گلتون درد نکنه

 103. mamoon khoob bood. dastetoon dard nakone

 104. نوشته های فوق بسیار جالب بود

 105. مطالب خوبی بودن باتشکر

 106. ممنون از مطالب زیبایی ک قرار داده اید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *