روش پیشگیری از گرفتگی عروق
روش پیشگیری از گرفتگی عروق

روش پیشگیری از گرفتگی عروق

پیشگیری از گرفتگی عروق با باز کننده عروق کاردی آی

نوع عملکرد محصول : رفع گرفتگی و چربیهای رسوب شده در مجرای عروق قلب ، تصفیه خون ، تنظیم فشار خون

موارد کاربرد : انسداد عروق قلب ، چربی خون ، غلظت خون و  عوارض ناشی از تصلب شرایین قلب

خواص محصول :

۱-نفوذ سریع به اعماق عروق و مویرگ های قلب

۲- بازکننده و محلل چربیها و مواد زاید رسوب شده در عروق قلب

۳- تصفیه و پاکسازی خون از رسوبات و مواد زاید

۴- تعدیل غلظت خون و در نتیجه تنظیم فشار خون

۵- پیشگیری از گرفتگی عروق و عوارض ناشی از آن

توضیحات :

با توجه به عامل ایجاد بیماری تصلب شرایین قلب که تجمع و رسوب چربیها در جداره رگها میباشد گیاهان و نوع ماده موثره آنها برای ساخت این محصول گزینش شده اند به این کیفیت که پس از تحقیقات وآزمایشات وسیع بر روی اثر درمانی گیاهان و شناسایی مواد موثره آنها ترکیب کلی این محصول بدست آمد . مقطر ترکیبی بدست آمده دارای قابلیتهای بسیار با اهمیت میباشد که همین امر توانست آن را نسبت به محصولات مشابه ، متمایز و بسیار موفق قراردهد . طوریکه به راحتی به محل ایجاد رسوبها که دراعماق ظریف مویرگهاست میرسد ، توانایی دفع چربیهای رسوب شده را دارد و در نتیجه در مدت زمان نسبتا کوتاهی عوارض ناشی از بیماری تصلب شرایین را برطرف میسازد .

نتایج گزارش شده از میزان موفقیت این محصول : طبق بررسی ها و گزارشات حاصله در مورد میزان موفقیت این محصول توسط پزشکان و بیماران در ۸۰ درصد افرادی که بعنوان جامعه بالینی در نظر گرفته شدند با رعایت رژیم غذایی ، مصرف این افشره تا حد رفع کامل بیماری به آنها کمک نموده و موجب برطرف شدن تمام علایم بیماری شد . حداقل عملکرد این محصول برای الباقی افراد جلوگیری از پیشرفت بیماری بوده است .


پژوهشگران کشورمان با انجام آزمایش های برون تنی دریافته اند که گیاه کنگر، چربی خون را به میزان ۷۰درصد کاهش می دهد و از گرفتگی عروق و در نتیجه ابتلا به آترواسکلروز جلوگیری می کند. دکتر صدیقه عسگری مسئول واحد تحقیقات قلب و عروق اصفهان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ضمن ابراز این مطلب درگفت وگو با خراسان تصریح کرد: مصرف کنگر موجب کاهش لیپدهای خون می شود و فاکتورهای جدید بیماری های قلبی، عروقی مانند آپولیپو پروتئین B، لیپواکساید و فاکتورهای انعقادی را کاهش و در مقابل فاکتورهای محافظتی بدن مانند کلسترول HDL را افزایش می دهد. وی افزود: آپولیپوپروتئین B یکی از مهم ترین فاکتورهای ایجاد بیماری های قلبی عروقی است و کنگر با کاهش این فاکتور و کلسترول بد (LDL) و عوامل انعقادی باعث جلوگیری از آترواسکلروز می شود. وی ادامه داد: تلاش های فراوان صنایع دارویی درجهت دستیابی به داروهای موثر در پیش گیری و درمان آترواسکلروز و کنترل فاکتورهای لیپدی که از عوامل موثر در ایجاد بیماری های قلبی عروقی است، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است و از سوی دیگر با وجود پیشرفت های چشمگیر و دستیابی به تکنیک های جدید درمانی، هم چنان امراض قلبی مهم ترین عامل مرگ و میر انسان هاست. براساس تحقیقات انجام شده، برخی از گیاهان با خواصی چون کنترل میزان اکسیداسیون، تنظیم چربی های خون و کاهش التهابات، قادر به جلوگیری از بروز و حتی پیشرفت آترواسکلروز از طریق مکانیسم های مختلف هستند مانند کنترل فرآیند تشکیل پلاک های چربی که اولین مرحله شروع بیماری های قلبی عروقی است. تحقیقات نشان می دهد که کنگر فرنگی دارای اثرات مفیدی است اما چون جنس وگونه آن با کنگر بومی کشور ما متفاوت است درصدد برآمدیم تا تحقیقاتی درباره خواص کنگر بومی ایران انجام دهیم. دکتر عسگری اضافه کرد: کنگر از گیاهان بومی مناطق آسیایی است که گل، برگ، دانه و ریشه آن مصرف غذایی و دارویی دارد، در طب سنتی نیز در مورد اثر درمانی کنگر آمده است که ساقه این گیاه از کبد محافظت می کند و تصفیه کننده خون است. نتایج تحقیقات نشان داده است که خواص کنگر بومی ایران به طور دقیق شبیه کنگر فرنگی است و به همان شکل نیز برای کاهش چربی های خون به ویژه کلسترول مفید است، هم چنین ساقه این گیاه در قسمت های مختلف ایران به عنوان یک ماده غذایی و هم چنین به عنوان یک داروی سنتی استفاده می شود. مسئول واحد تحقیقات قلب و عروق اصفهان افزود: برای بررسی خواص آنتی آترواسکلروزی کنگر ایرانی از طریق کاهش لیپدهای خون تحقیقاتی روی خرگوش انجام شد تا اثر این گیاه در جلوگیری از گرفتگی عروق و مکانیسم های اثر آن روی فاکتورهای خونی مشخص شود. در این تحقیقات خرگوش های نر بالغ سفید با وزن متوسط ۲ تا ۵/۲ کیلوگرم و سن تقریبی ۱۰هفته از انستیتو پاستور ایران خریداری شدند و به مدت ۲هفته تحت شرایط استاندارد از نظر نور و درجه حرارت و رژیم غذایی پایه قرار گرفتند. آب به میزان کافی در اختیار خرگوش ها بود و روزانه با ۱۰۰گرم غذای مخصوص تغذیه می شدند.بعد از ۲هفته خرگوش ها به صورت تصادفی به ۴گروه ۵تایی تقسیم شدند. گروه اول دارای رژیم غذایی معمولی، گروه دوم دارای رژیم غذایی معمولی با کنگر، گروه سوم دارای رژیم غذایی پرکلسترول و گروه چهارم دارای رژیم غذایی پرکلسترول همراه با کنگر بود. قسمت های هوایی کنگر «.Gundelia tournefortii L» نیز در هوای آزاد خشک و سپس پودر شد. برای اضافه کردن کنگر به غذای خرگوش ها، ۵/۱ گرم از پودر خشک شده کنگر را در سرنگ ریختیم و با اضافه کردن آب، به خرگوش ها خوراندیم. پس از آن خرگوش ها را به مدت ۶۰روز تحت این رژیم خاص قراردادیم. در پایان این دوره پس از ۱۲ساعت ناشتابودن خرگوش ها، ۵میلی متر خون آن ها را گرفتیم و فاکتورهای کلسترول، تری گلیسیرید، HDLVLDLLDL آپوپروتئین A، آپوپروتئینLDLB اکساید و فاکتور۷خون آ ن ها را اندازه گیری کردیم.دکتر عسگری در مورد نتایج این تحقیقات اظهار داشت: در پایان مطالعه به این نتیجه رسیدیم که مصرف کنگر در گروه رژیم غذایی معمولی اثر بدی نداشته و اگر فردی که مشکلی ندارد، کنگر مصرف کند هیچ عارضه ای برایش ایجاد نمی شود. اما مهم ترین نتیجه این آزمایش ها در گروه خرگوش هایی بود که رژیم غذایی پرکلسترول و رژیم غذایی پرکلسترول به همراه کنگر داشتند. نتایج تحقیقات ما نشان داد که مصرف روزانه کنگر در کاهش میزان لیپدهای خون دارای اثرات بسیار خوبی است. در خرگوش هایی که کلسترول مصرف کرده بودند میزان LDL افزایش و HDL کاهش پیدا کرده بود اما در خرگوش هایی که رژیم غذایی پرکلسترول و کنگر استفاده کرده بودند نه تنها میزان کلسترول بد افزایش پیدا نکرده بود بلکه کاهش هم پیدا کرده بود.این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به وجود فاکتورهای جدید در بیمارهای قلبی عروقی تصریح کرد: آپولیپوپروتئین ها، فاکتورهای خطر جدیدی هستند که میزان آن ها در مبتلایان به بیماری های قلبی عروقی افزایش پیدا می کند. آزمایش های ما نشان داد که مصرف کنگر در افرادی که رژیم های غذایی پرکلسترول دارند، این عوامل خطرزا را نیز مانند چربی های خون کاهش می دهد. در گروه های پرکلسترول مشاهده شد آپولیپوپروتئین B و LDL افزایش یافته بود. اما در گروه دارای رژیم غذایی پرکلسترول همراه با کنگر، این عوامل افزایش پیدا نکرده و در واقع خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی کاهش یافته بود. هم چنین در پایان مطالعه، خرگوش ها کالبدشکافی شدند و رگ های آئورت، کرونر راست و کرونر چپ به منظور مشاهده درصد گرفتگی عروق در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرارگرفت. اگرچه ابتلای فرد به بیماری های قلبی ممکن است بنا به دلایلی مانند تغذیه بد، کم بودن فعالیت فیزیکی و عوامل ژنتیکی باشد و یا این که به مرور زمان رگ های قلب دچار گرفتگی شده باشد، اما مشاهدات ما نشان داد خرگوش هایی که کلسترول مصرف کرده بودند دچار گرفتگی عروق در کرونر راست و چپ و آئورت شده بودند درحالی که در خرگوش هایی که کلسترول به اضافه روزانه ۵/۱ گرم پودر خشک شده کنگر مصرف کرده بودند، هیچ گونه گرفتگی عروقی مشاهده نشد. وی مصرف کنگر را به افراد توصیه کرد و افزود: با توجه به این که خرگوش مدل خوبی برای انجام این آزمایش بوده و خیلی شبیه انسان است می توان نتایج مطالعات انجام شده را به انسان تعمیم داد اما بدون شک باید مطالعات انسانی هم در این زمینه انجام شود. دکتر عسگری با اشاره به تلاش های فراوان برای کاهش میزان مرگ و میر حاصل از بیماری های قلبی عروقی گفت: یکی از منطقی ترین و ساده ترین شیوه ها تشویق مردم به استفاده بیشتر از برخی از مواد غذایی کم هزینه ولی پرفایده مانند سبزیجات و میوه هاست و نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که اضافه کردن برخی از گیاهان دارویی و سبزیجات و میوه ها به رژیم غذایی حتی رژیم های غذایی پرچرب می تواند باعث مهار اثرات سوء رژیم های ناسالم شود. وی درباره میزان اثرگذاری کنگر در مقایسه با داروهای کاهنده چربی خون اظهار داشت: کنگر در کاهش میزان چربی خون دارای اثرات خوبی است و حتی در برخی موارد در بعضی از فاکتورهای خونی بیشتر از داروهای کاهش چربی خون تاثیرگذار بوده است. هم چنین مقایسه خرگوش های مورد آزمایش نشان داد که میزان چربی خون در خرگوش هایی که دارای رژیم غذایی پرکلسترول بودند ۷۰درصد بیشتر از خرگوش هایی بود که رژیم غذایی پرکلسترول و کنگر داشتند. نتایج این تحقیقات علاوه بر چاپ در فصل نامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، در کنگره تغذیه ژاپن در سال ۲۰۰۷ و کنگره آترواسکلروز فرانسه نیز ارائه شده است. دکتر عسگری تحقیقات خود را به همراه گروهی از محققان مرکز تحقیقات قلب و عروق و دانشیاران و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مرکز تحقیقات قلب و عروق این دانشگاه انجام داده است.

یک دیدگاه

  1. اگر کسی اشتباهی انژیو شود چه می شود؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *