تغییر حالت روز و شب

بد بویی بدن
بد بویی بدن

بد بویی بدن

بد بویی بدن: گاهی رخ می دهد که بدن انسان (همه پوست بدن یا پیچ و خمهای پوست بدن) یا ادرار و مدفوع بسیار بدبو می شوند. در این مقاله در باره سبب پیدایش این بدبویی و علاج آن صحبت خواهیم کرد. حال ببینیم بدبویی از چه روی می دهد.

خلط داخل بدن تبدیل به عرق متعفن می شود، که حرکتهای جنباننده خلطها در درون به متعفن شدن عرق کمک می کند. حمام نکردن، غسل نکردن بعد از جماع و. .. – که لازم شرعی است و غسل نکردن بعد از پاک شدن از حیض و به تأخیر انداختن آن سبب پیدایش بوی بد در بدن می شوند و ممکن است از خوردن مثلا شنبلیله به حد زیاد و از خوردن چیزهایی که مواد تند مزاج را به سوی سطح بدن به حرکت در می آورند بدن بوی بد بدهد.

علاج بد بویی پوست بدن به طور عام

 • باید خلط بد و ناهنجار از بدن پاکسازی شود و اگر سوء مزاجی هست اصلاح گردد.
 • اندازه و چگونگی غذا را مراعات کنند، چیزی بخورند که زودهضم است و خوب هضم می شود و چندان بخورند که بتوانند هضم کنند.
 • بدن خود را شستشو دهند که همیشه پاک از آلودگی باشد. ناشتا چیزی بخورند که عرق خوشبو شود، مثلا دارچین ختایی(دارچین چینی) یا دم کرده برگ های سرخدار را ناشتا بخورند.
  (سرخدار گیاهی از خانواده سوزنی برگان است که باید به میزان کم مصرف شود چون سمی است).
 • سبزی خوردنی از نوعی باشد که خون را تصفیه کرده و از تعفن خون جلوگیری می کند و ادرار آور است:
  – از قبیل کرفس، کنگر، و مارچوبه.
  – اما بعضی از این تصفیه کننده های خون مانند مارچوبه سبب بد بو شدن ادرار می شوند.
 • زرد آلو بخورند که خوب است، خوشاب زردآلوی (کمپوت زردآلو) که با هل معطر شده است بخورند.
 • جوشانده آس(مورد) بر تن بریزند.

دیگر علاج:

 • زاج سفید را شب در آب خیس کنند و آب را بر تن بمالند.
 • نعناع فلفلی را در آب جوشانده شده و آبش بر تن مالیده شود.
 • نعناع، مرزنگوش، برگ سیب و برگ بید همگی برای به تن مالیدن خوبند.
 • اس (مورد) را بکوبند و بر تن مالند،
 • صندل که بسیار خوب است و خاصیت دارد، مشک زمین (سعد کوفی)، شکوفه گورگیاه( گیاهی از خانواده گندمیان)، نی نهاوندی(نوعی نی است که در هندوستان می روید)، برگ سرو و گل محمدی-که همگی برای رفع بدبویی بدن موثرند.
 • مرزنگوش، ریحان، دوال، برگ ترنج، پوست ترنج و برگ سوسن بسیار خوبند برگ سیب و برگ سوسن بسیار خوبند و برای خوشبو کردن بدن مفید هستند.
 • قرص گل که با سک باشد خوب است.

اگر سوراخهای پوست مسدود می شوند و عرق مسیری برای بیرون آمدن ندارد و متعفن می شود، داروهای زیر را بر تن مالند:

 • مردارسنگ،
 • توتیا،
 • خاکستر برگ سوسن،
 • زاج بلوری و امثال آن مر،
 • الوا،
 • روغن مورد و روغن گل.

بد بویی زیر بغل

گروهی بر این عقیده اند که بوی بد زیر بغل بقیه اثرات آب پشتی است که انسان از آن به وجود آمده است. و این قسمت از آب پشت به اطراف زیر بغل رسیده و در سوراخهای ریز بوست جای گرفته است. این عقیده و نظر زیاد مطمئن نیست؛ اگر می گفتند بخار ماده ای که در انسان از آب پشت بر می خیزد و در بدن به حرکت در می آید، سبب بوی بد زیر بغل می شود معقول تر بود.

علاج:

 • اگر نیاز به پاکسازی بدن بود پاکسازی شود و بعد از پاکسازی داروهای زیر را استعمال کنند:
  – توتیا، مردارسنگ مربا شده، خاکستر مورد و آبی که زاج بلوری در آن حل شده است.
  – اگر صندل را در آب زاج بلوری ریزند و کافور در آن باشد بهتر است.

داروی ترکیبی زیر نیز خوب است:

نسخه۱:

 1. صندل، دارچین ختایی(دارچین چینی)، سک(عصاره آمله)، سنبل، زاج بلوری، گیاه مر، ساذج(برگی است دارویی مانند برگ گردو) و گل محمدی از هر یک، یک جزء،
 2. توتیا و پودر سنگ مرداب سفید شده از هر یک سه جزء،
 3. کافور نیم جزء،
 4. همه را با گلاب مخلوط کرده و قرص از آن سازند و خشک کنند و از آن قرصها بر زیر بغل مالند.

نسخه ۲:

 1. گل آتشی (گل فلوکس)، سک، ( عصاره آمله)، سنبل، مشک زمین، گیاه مر و زاج بلوری ازهر یک ده مثقال با گلاب مخلوط کرده و قرص از آن سازند و این قرصها را به زیر بغل بمالند.

داروی ترکیبی زیر گرد پاشیدنی بر بدن می شود و بوی گند را از بدن برطرف می کند:

نسخه:

 1. مشک زمین، ساذج، شکوفه گورگیاه و میعه شامی (شیره درخت عبهر) است.
  – از هر یک به وزن ده در خمی(هر درخمی ۵/۱ مثقال است)،
 2. خشکیده گل محمدی و شاخه های نازک مورد(آس) از هر یک به وزن بیست درخمی.
 3. گل محمدی و جوانه های مورد را نیز خوب خرد کن و بسای و با ساییده مشک زمین و شکوفه گورگیاه و ساذج مخلوط کن.
 4. زعفران را در گلاب بریز و بهم زن تا حل می شود.
 5. آن گلاب را بر داروهای ساییده در هم آمیخته بپاش تا تر شوند.
 6. سپس در سایه بگذار تا خشک شوند.
 7. از نو همه را با هم بسای و گرد دارویی از آن بساز.
 8. خانم یا آقای بد بو بدن به حمام برود و بعد از حمام هر عرقی که کرده است باید بسیار خوب از بدن بشوید و خشک گرداند؛ آنگاه از این گرد دارویی را بر بدن بپاشد. بدنش نه تنها دیگر بوی بد نمی دهد، بلکه بوی خوش هم می پراکند.
 9. گرد دارویی فوق با اشخاص گرم مزاج بسیار سازگار است.

نسخه دیگر که با بدن سردمزاجان سازگار است:

 1. سنبل الطیب ( علف گربه)، میخک، هل، چوب بلسان و دارچین ختایی (دارچین چینی)از هر یک به وزن سه درخمی {هر درخمی حدود ۵/۱ مثقال}،
 2. گیاه کوشنه (قسط)، ناخن پریان، سنبل هندی و دارچین از هر یک دو درخمی،
 3. شاخه های نازک گیاه مرزنگوش و سنبل سوریه از هر یک چهار درخمی،
 4. شیره درخت عبهر در آب حل شود.
 5. بقیه داروها را در آب سوسنبر سابیده و همه را درهم مخلوط کن و به همان دستور داروی قبلی، بعد از خشک کردن آن در سایه، مانند گرد بساب و به همان دستور حمام رفتن و خشک کردن عرق از بدن آن را بر بدن بزن.

نسخه دیگر:

 1. دارچین، سنبل هندی، ناخن پریان و کوشنه از هر یک چهارده مثقال،
 2. گل دریاچه (گل مهر زده) و سفیداب شسته از هر یک سه مثقال و نیم،
 3. گیاه درمنه و سنبل رومی از هر یک هفت مثقال،
 4. زعفران و گل محمدی خشکیده، از هر یک بیست و یک مثقال.
 5. داروهای خشک را در آب مورد بسایند و به هم زنند تا حل شوند.
 6. همه را مخلوط کرده و مصرف کنند، بوی بد عرق بدن از بین می رود.

بد بویی مدفوع و باد شکم

مدفوع انسان و باد شکم انسان عادتا بدبو هستند؛ اما بعضی وقتها به اندازه خارج از متوقع بدبو هستند که واقعا تحمل نمی شود. این بدبویی بسیار دو سبب احتمالی دارد:

 1. خلطهای داخل بدن متعفن می شوند و سبب بدبویی روزافزون مدفوع و باد شکم می گردند.
  – برخی خوراکی ها مدفوع و باد شکم را بدبو تر از حالت معمول می کنند؛ که عبارتند از:
  خارشتر، سیر، ترتیزک آبی، تره، انگدان و صمغ انگدان و تخم مرغ.
  در مورد تخم مرغ اگر خوب هضم شود، بوی ناشی از مصرف آن زیاد نخواهد بود.
 2. خوردن شنبلیله نیز در این بدبویی نقش دارد، که بوی بد را هم به پوست بدن و به ادرار می رساند، اما بوی مدفوع را از بین می برد.

بد بویی ادرار

 • سبب بدبویی ادرار همان سببهای بد بویی زیاد مدفوع است.
 • برخی از خوراکیهای ادرار آور نیز در این بدبو کردن ادرار دست دارند مثلا:
  مارچوبه و امثال آن. خوردن مارچوبه بدن را خوشبو اما ادرار را بدبو می کند.

منبع:

 • سینا، شیخ الرئیس ابوعلی. قانون۷٫ ترجمه: عبدالرحمن شرفکندی(هه ژار). تهران: انتشارات سروش. چاپ دوازدهم، ۱۳۹۳٫ ص ۱۹۸-۲۰۱٫

درباره ی شرکت تحقیقاتی پارسی طب

شرکت تحقیقات پزشکی پارسی طب
شرکت تحقیقاتی پارسی طب از سال ۱۳۹۱ با هدف تولید و فرآوری داروهای گیاهی و طبیعی فعالیت خود را آغاز نموده است. از مهمترین اهداف این شرکت، تشخیص صحیح بیماری ها و حفاظت از مردم در برابر انواع مختلف بیماری های رایج با استفاده از سیستم مشاوره پزشکی و داروهای گیاهی تولیدی این شرکت می باشد و ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود در چارچوب مدیریتی متکی بر اخلاق، در پی ایجاد الگویی با هدف تولید و عرضه محصولاتی گیاهی در راستای ارتقای سلامت جامعه می باشد.

همچنین ببینید

ایمپلنت دندان و معرفی بهترین دکترها در مشهد

ایمپلنت دندان و معرفی بهترین دکترها در مشهد

ایمپلنت دندان روشی‌ست، که ریشه‌های دندان را با پایه‌های فلزی و پیچ مانند، جایگزین دندان‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *