شنبه , ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

تغییر حالت روز و شب

پارسی طب در استان فارس

 نمایندگی پارسی طب در استان فارس: آقای علی حسین پور

شیراز – خیابان رودکی – روبروی هتل پارسیان – فروشگاه گیاهی

تلفن تماس :   ۵۹۶۶ – ۷۱۶ – ۰۹۱۷  ، ۹۲۹۴ – ۳۲۲۴ – ۰۷۱

شماره مشاوره تخصصی : ۰۲۱۸۸۳۲۲۵۶۴

پارسی طب از تمامی شهرستانهای استان فارس نماینده فعال می پذیرد

۰۹۱۷۷۱۶۵۹۶۶