سه شنبه , ۵ تیر ۱۴۰۳

تغییر حالت روز و شب

سلامت جسم و روان جامعه، زندگی فردی و اجتماعی

داشتن جسم و روحی سالم برای تمام افراد جامعه از اهمیتی فراوانی برخوردار است، اما نباید این نکته را فراموش کرد که داشتن روابط سالم با دیگران و یا برخورداری از سلامت اجتماعی، از ضرورت‌ های انکارناپذیر یک جامعه‌ی سالم است که باید زمینه‌های ارتقای آن فراهم شود.

سلامت جامعه در سطوح مختلف و با اهداف متفاوتی مانند کاهش خطر، افزایش سلامت، پیشگیری از بروز مشکل، درمان و کمک به رفع مشکل، مراقبت از افراد مبتلا و مدیریت شیوع ابتلا به بیماری دنبال می‌شود و با ترغیب افراد جامعه به بهبود سطح زندگی این اهداف را دنبال می‌کنند.

سلامت افراد پایه و اساس سلامت جامعه است. منظور از سلامت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است. به این معنا که وضعیت سلامت تک تک افراد جامعه به روش‌های گوناگون بر سلامت و عواطف دیگران و همچنین شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه اثر می‌گذارد.

علاوه بر این عوامل مختلفی تعیین کننده وضعیت سلامت در جامعه هستند که از آن میان می‌توان به عوامل ژنتیکی و بیولوژیکی، عوامل مربوط به شیوه زندگی، عوامل زیست محیطی، رفتارهای شخصی و شیوه زندگی و تاثیر آنها در جامعه اشاره کرد. از این رو سلامت اجتماعی دارای ابعاد بسیار گسترده‌ای است و هر موضوعی که به سلامت جامعه مربوط شود را در بر می‌گیرد.