راههای ترک خود ارضایی

راههای ترک خود ارضایی

بسم الله الرحمن الرحیم

دستورهاى ده گانه برای ترک خود ارضایی

گفتیم خطر و زیان انحرافات جنسى مخصوصاً «استمنا» MASTURDATION که گاهى به تناسب یک افسانه تاریخى «اونانیسم» نیز نامیده مى شود.

اگر چه غیر قابل انکار است، زیرا به زودى شکل «اعتیاد» به خود مى گیرد، اعتیادى ریشه دار و کشنده تا آن جا که گاه در یک روز چندین بار دامان مرتکبین خود را آلوده مى سازد،و حتّى طبق اعتراف صریح بعضى از مبتلایان گاهى کارشان به جایى مى رسد که تنها با «تصوّر و فکر»! بدون هیچ گونه عمل دیگر مایع مخصوص از آنها دفع مى گردد.

ناامیدی آفت ترک خود ارضایی

ولى از آن خطرناک تر یأس و نومیدى از مبارزه با این اعتیاد است،
زیرا این نومیدى بزرگ ترین سدّ راه نجات مبتلایان خواهد شد و واکنش هاى فوق العاده نامطلوب روحى در آنها ایجاد خواهد کرد.

مبتلایان باید اطمینان کامل داشته باشند که اگر بخواهند مى توانند در مبارزه با این عادت شوم پیروز گردند،
و حتّى عمده آثار آن را از وجود خود برچینند، خواه دوران این مبارزه کوتاه یا طولانى باشد.

آنها هرگز نباید به خود تلقین کنند که این اعتیاد تا آخر عمر از آنها دست بردار نیست و یا آثار آن همچنان باقى خواهد ماند.

منتها باید با هوشیارى کامل و تصمیم قاطع و به کار بستن «دستورهاى آینده» به مبارزه پى گیرى برخیزند.

کسانى که از چنگال این عادات شوم نجات یافته اند باید قدر پاکى خود را بدانند، و در حفظ آن نهایت مراقبت را بنمایند،
از هر گونه وسوسه شیطانى در این راه بپرهیزند، و با هیچ قیمتى سرنوشت خود را به دست افراد گمراه و معاشران منحرف نسپارند.

همان طور که سابقاً هم اشاره کردیم شرط پیروزى قطعى در مبارزه با هر نوع اعتیاد غلط –
اعم از اعتیادهاى خطرناک جنسى یا اعتیادهاى دیگر – پس از «امیدوارى و اطمینان به پیروزى» داشتن تصمیم قاطع است.

تصمیمى آهنین و محکم و متّکى به ایمان و شخصیت و شرافت و وجدان.

تصمیمى راسخ و غیر قابل عدول در ترک خود ارضایی

حتّى اگر به عللى این تصمیم ده بار هم شکسته شد مجدداً، بلکه قاطع تر و راسخ تر باید تصمیم بگیرند و با همان امیدوارى و ایمان تصمیم خود را تجدید کنند.

زیرا سرانجام آثار این تصمیم ها در ناخودآگاه آنها اثر گذارده و هنگامى که روى هم متراکم شد تأثیر خود را خواهد بخشید.

امّا مسلّماً و بدون تردید اگر این تصمیم شکسته نشود خیلى زودتر آثار این عادات شوم از روح و جسم آنها برچیده خواهد شد.

بدیهى است این گونه افراد اگر رابطه و پیوند نزدیکى با خداى خود برقرار سازند و با تمام ذرات وجود خود از ساحت مقدّس او استمداد جویند، و به لطف او امیدوار و دلگرم باشند در پرتو این ایمان مذهبى خیلى زودتر نتیجه خواهند گرفت.

اکنون که این مراحل پیموده شد باید در ترک خود ارضایی امور زیر را دقیقاً به کار بندند.

ممکن است این امور در نظر بعضى ساده جلوه کند، ولى هنگام عمل روشن مى شود که اثر معجزه آسایى دارد.

۱- اجتناب از هر گونه تحریک مصنوعى

اگر جوانان انتظار داشته باشند که هر شب در سینما یا در برابر تلویزیون ناظر صحنه هاى هوس آلود «فیلم هاى س *ک**_س**ى» باشند، و همه روز قسمت مهمى از وقت گران بهاى خود را به مطالعه «رمان هاى عشقى» و تماشاى «عکس هاى شهوت انگیز» مجلات فاسد و مبتذل بگذرانند، و در کوچه و خیابان با ولع تمام اندام برهنه زنان و دختران را ورانداز کنند، و با این همه باز هیچ گونه آلودگى پیدا نکنند سخت در اشتباهند.

این گونه «تحریکات مصنوعى» که هیچ گونه ضرورتى هم ندارد، مسیر فکر هر جوانى را از مسائل اصولى زندگى تغییر مى دهد و به سوى مسائل جنسى، آن هم به صورت حاد و طغیانگر، مى کشاند.

شب و روز، آنها را در یک حال اضطراب دائمى عصبى که آثار نامطلوب آن بر تمام وجود آنان سایه خواهد افکند نگه مى دارد.

همه جوانان عزیز – مخصوصاً آنهایى که داراى پاره اى از عادت هاى غلط جنسى هستند – باید برای ترک خود ارضایی به شدت از این گونه امور بپرهیزند، از دیدن این فیلم ها، و مطالعه آن رمان ها و هر گونه چشم چرانى عمدى اجتناب ورزند، آرامش فکرى خود را بى جهت بر هم نزنند، و اعصاب نیرومند خود را با هیجان هاى دائمى تضعیف نکنند.

براى موفقیت در این قسمت لازم است سرگرمى هاى سالم و مناسبى براى اوقات فراغت خود انتخاب نمایند و به کمک دوستان خود برنامه هاى صحیحى براى این اوقات تنظیم کنند.

این سرگرمى ها ممکن است:

ورزش هاى فردى و دسته جمعى

پیاده روى در هواى آزاد

مطالعه کتب سودمند و مفید

پرورش گل در منزل و به طور کلى کارهاى کشاورزى،

کارهاى دستى

جمع آورى اشعار

تهیه کلکسیون هاى عکس و تمبر و مانند اینها.

شرکت در انجمن هاى گوناگون و کنفرانس هاى علمى یا اخلاقى، باشد.(۱)

 

۲- ترک خود ارضایی با تهیه برنامه فشرده و تمام وقت

جوانان باید بطور حتم براى تمام شبانه روز خود برنامه تنظیم کنند به طورى که یک ساعت وقت بیکار و بدون برنامه نداشته باشند.

نمى گوییم مرتباً درس بخوانند یا کار کنند، بلکه مى گوییم اگر تفریح یا ورزش هم دارند برنامه داشته باشند، و یک ساعت خالى از برنامه نباشد.

جوانان باید بدانند بزرگ ترین بدبختى براى یک جوان این است که وقت هاى خالى از هر گونه برنامه داشته باشد.

خطرناک» به وسیله مطبوعات هدف نشر داده شده قسمت قابل توجّهى از سرگرمى هاى سالم تشریح گردیده است.

ممکن است جوانى بیکار باشد و جویاى کار، امّا در عین حال براى شب و روز خود برنامه اى تهیه کند، اعم از مطالعه و تفریح و استراحت و مانند آن.

حتى اگر جوانان بتوانند برنامه روزانه خود را کمى بیش از مقدار وقتشان تنظیم کنند به طورى که فکر آنها حتى یک لحظه بیکار به معناى واقعى نباشد بهتر است، زیرا اشتغالات فراوان فکرى، اثر عمیقى در انصراف فکر از آن عادات شوم دارد.

بسیار دیده شده که افراد معتاد به سیگار در روزهاى تعطیلى چند برابر روزهایى که مشغول کار هستند سیگار دود مى کنند، این تفاوت فاحش، اثر همان اشتغال فکر و اعصاب و بدن به کارهاى مثبت و انصراف از کارهاى بیهوده یا زیان آور در ایّام غیر تعطیلى است.

خلاصه افرادى که گرفتار اعتیادهاى غلط جنسى هستند اگر برنامه مشغول کننده اى براى تمام وقت خود نداشته باشند به آسانى نمى توانند این عادت را از سر خود دور کنند، و تهیه چنین برنامه اى از مؤثرترین عوامل ترک اعتیاد است، و مطمئناً با تهیه چنین برنامه اى قسمت مهمى از مشکلات ترک این اعتیاد را پشت سر خود خواهند گذاشت.

۳- ارتباط ترک خود ارضایی و توجه مخصوص به ورزش، ناگسستنی است

معروف است ورزشکاران نسبت به مسائل جنسى کم علاقه هستند، چون ورزش مقدار فراوانى از انرژى هاى بدنى و فکرى آنها را به خود اختصاص مى دهد و طبعاً از مسائل دیگر کم مى کند.

به همین دلیل براى جلوگیرى از تحریکات زیاد جنسى لازم است جوانان برنامه هاى وسیع و متنوع ورزشى انتخاب کنند.

مبتلایان به این عادت شوم غالباً افرادى گوشه گیر، منزوى کم تحرک و خمود هستند و همین گوشه گیرى و انزوا و عدم تحرک وضع آنها را تشدید مى کند، و اگر از این وضع به کلى در آیند و زندگى خود را با تحرک زیاد بیامیزند اثر عمیقى در بهبود حال آنها و ترک عادتشان خواهد بخشید.

این گونه افراد معمولا اعصاب ضعیف و ناتوانى دارند، و ورزش هاى متنوع و مناسب در تقویت اعصاب آنها فوق العاده مؤثّر است.

این افراد هر چه وقت اضافى و خالى از برنامه دارند باید به بازى هاى گوناگون ورزشى و یا پیاده روى در هواى آزاد تخصیص دهند تا هم سلامت از دست رفته خود را باز یابند و هم قسمتى از انرژى هاى جسمى و فکرى آنها متوجه این قسمت گردد.

به همان اندازه که تحرّک و ورزش هاى فردى و دسته جمعى براى آنها مفید است، انزوا و به گوشه اى خزیدن و در فکر فرو رفتن براى این قبیل افراد سم مهلک است که باید به هر قیمتى شده از آن دورى گزینند.

این توصیه را فراموش نکنید و آثار معجزه آساى آن را ببینید، در روز آن قدر ورزش کنید که خسته شوید و شب هنگام به محض این که در بستر آرمیدید در خواب عمیقى فرو خواهید رفت و از شر بسیارى از خیالات و افکار مضر و کشنده که در این موقع به سراغ جوانان مى آید در امان خواهید بود!

۴- برای ترک خود ارضایی باید عادتى جانشین عادتى گردد

روانشناسان مى گویند: براى ترک یک عادت بد حتماً باید به سراغ عادت خوب رفت و آن را جانشین عادت بد نمود.

مثلا کسانى که عادت به قمار دارند، و با این که تمام زیان هاى آن را مى بینند و حس مى کنند، باز حاضر نیستند آن را ترک گویند، و به گفته خودشان وقت قمار که مى رسد نمى فهمند چه نیرویى آنها را مانند یک اسیر و برده به سوى این عمل که عقل و وجدانشان آن را محکوم ساخته مى کشاند؟!

چنین کسانى براى این که بر این عادات غلط پیروز شوند حتماً باید در همان ساعات، بازى صحیحى را (مانند یک مسابقه ورزشى سالم) جانشین بازى قمار کنند تا این عادت بد به اصطلاح از سر آنها بپرد.

و به عبارت دیگر انرژى خاصى که تحت تأثیر انگیزه عادت در آن حال تحریک مى گردد به این سمت کشیده شود و مصرف گردد بدون این که هیچ گونه واکنش نامطلوبى داشته باشد (دقت کنید).

در مورد عادات بد جنسى و ترک خود ارضایی باید درست در همان ساعاتى که انگیزه آن در مبتلایان تولید مى شود به سراغ برنامه خاصى براى چنین ساعتى از قبل پیش بینى کرده اند بروند، به سراغ مسابقه علمى، ورزشى، مسابقه هوش، مطالعه یک اثر جالب، یک ورزش مورد علاقه مانند کوهنوردى، اسب سوارى و… این کار را آن قدر ادامه دهند که جانشین عادت بد سابق گردد.

۵- پرهیز مطلق از تنهایى در ترک خود ارضایی الزامی است.

این گونه افراد باید حتماً و بدون هیچ گونه قید و شرط از تنها ماندن به شدت اجتناب کنند.

هرگز تنها نباشند; در خانه تنها نمانند، شب در اطاق تنها نخوابند، تنها براى مطالعه به نقاط خلوت نروند.

و به محض این که در محیطى احساس کردند تنها هستند از آن محیط بیرون بروند.

این گونه افراد مخصوصاً باید این نکته را فراموش نکنند که به مجرد این که نخستین تحریک را در خود حس مى کنند بلافاصله برخیزند و سرگرم کار دیگرى شوند. فراموش کردن این تذکر غالباً گران تمام مى شود.

تنهایى، محیط کاملا مساعدى است براى پرورش میکرب این اعتیاد در فکر هر جوان، و تمام جوانانى که مى خواهند خوشبخت و سالم و از خطرات عظیم استمنا در امان باشند باید از تنهایى بپرهیزند.

۶- ازدواج در نخستین فرصت

این افراد اگر امکاناتشان اجازه مى دهد باید در نخستین فرصت ازدواج کنند حتى اگر امکانات آنها «تنها» براى انتخاب نامزد (البتّه نامزد مشروع که عقد شرعى آن اجرا شده باشد) فراهم است باید این فرصت را نیز از دست ندهند.

خلاصه ازدواج تأثیر قابل توجّهى در مبارزه با این انحراف جنسى دارد و در صورتى که دامنهه توقّعات را کوتاه و تشریفات زاید و بیجا را از آن حذف کنند کارى است بسیار سهل و ساده و آسان، ولى متأسفانه یک سلسله اوهام و قیود غلط، دست و پاى غالب طبقات را – اعم از تحصیل کرده و بى سواد – در این قسمت بسته است.

بعضى از جوانان معتاد از ازدواج وحشت دارند، ولى این وحشت کاملا بى اساس است زیرا با به کار بستن دستورها هم ترک این اعتیاد آسان است و هم پیروزى در تمام مراحل ازدواج و زناشویى.

 

۷- تلقین و تقویت اراده دو بال در ترک خود ارضایی

«تلقین» نیز در مبارزه با این عادت رُل مهمى را بازى مى کند.

افراد معتاد باید مرتباً به خود تلقین کنند که به خوبى قادر هستند این عادت زشت را ترک گویند.

براى این که تلقین در آنها اثر قوى و سریع ببخشد آن طور که یکى از اطباى روانشناس دکتر «ویکتور پوشه فرانسوى» مى گوید: – باید تلقین را به صورت زیر چندین روز پشت سر هم ادامه دهند – همه روز در محل آرامى که چیزى فکر آنها را به خود مشغول نسازد، فکر خود را متمرکز ساخته و با کلمات شمرده و محکم این جمله را تکرار کنند:

«من به خوبى قادر هستم این عادت بد را از خود دور کنم، من قادرم»! تکرار این تلقین ساده اثر عجیبى در تقویت روحیه و ترک این عادت و هر عادت بدى دارد. (مى توانید آزمایش کنید).

علاوه بر این باید براى تقویّت اراده از مطالعه کتاب هاى روانى که براى تحکیم و رشد شخصیت و تقویت اراده نوشته شده است غفلت نورزند، زیرا همان طور که دانستیم همه معتادانى که موفق به ترک خود ارضایی و سایر اعتیادهاى ناپسند شده اند اعتراف دارند – نخستین گام در این راه «اراده و تصمیم» است.

۸- پرهیز کامل از بی بند و باری برای ترک خود ارضایی

از معاشرت و همنشینى با افراد منحرف و مبتلا به این عادت بد، در همه اوقات مخصوصاً دوران مبارزه، باید به طور مطلق دورى جست همان طور که از مبتلایان به «وبا» فرار مى کنند. علاوه بر این باید زیان ها و عواقب دردناک و مرگبار این عمل را هرگز از خاطر خود دور ندارند و هرگز گوش به سخنان وسوسه انگیز این و آن ندهند.

نقش معاشران بد و فاسد در ابتلاى به این انحراف، و ادامه آن، بسیار عجیب است آنها براى این که کمتر احساس گناه و بدبختى کنند سعى دارند افراد دیگرى را نیز مبتلا سازند و به سرنوشت غم انگیز خود گرفتار نمایند، لذا همواره مى کوشند با سخنان وسوسه انگیز این عمل شوم و زشت را لذت بخش و کم ضرر جلوه دهند، ولى جوانان بیدار هرگز در دام وسوسه هاى شیطانى آنها نمى افتند.

۹- تقویت عمومى و رژیم غذایى

داشتن یک رژیم غذایى کامل و سالم که موجب تقویت عمومى بدن گردد نیز در مبارزه با این عادت که در بسیارى از مواقع از ضعف اعصاب سرچشمه مى گیرد و یا خود عامل ضعف اعصاب است تأثیر قابل توجّهى دارد.

استحمام با آب سرد (البتّه در مواقعى که وضع هوا اجازه مى دهد) و سپس ماساژ دادن بدن با حوله نیز کمک مؤثرى به این گونه افراد مى تواند بنماید.

همچنین این گونه افراد باید به شدت از پوشیدن لباس هاى تنگ و چسبان که عامل مؤثّرى براى تحریک مصنوعى است بپرهیزند، این گونه لباس ها اصولا براى همه جوانان زیان بخش و حتى گاهى خطرناک است هم به نمو و رشد طبیعى جسم آنها صدمه مى زند و هم وسوسه انگیز و تحریک آمیز است.

۱۰- استمداد از نیروى ایمان و عقاید مذهبى

نیروى ایمان و عقیده مذهبى مى تواند بزرگ ترین کمک را به این مبتلایان کند و آنها را به زودى از چنگال این عادت بد نجات بخشد.

این گونه افراد هرگز نباید خود را یک فرد نفرین شده و مطرود درگاه خداوند بدانند.

بلکه باید به لطف خداوند بزرگ کاملا امیدوار باشند و هنگام نماز و پس از نماز که سر به سجده گذاشته و با آفریننده مهربان و بخشنده خود راز و نیاز مى کنند با تمام دل و جان و با تمام ذرات وجود خویش از او بخواهند که آنها را در ترک این عادت زشت یارى کند و از چنگال آن برهاند.

مطمئناً هرگاه با جان و دل به او توجّه نمایند، لطف خداوند مهربان به یارى آنها خواهد شتافت و در این مبارزه حیاتى پیروز خواهند شد.

و نیز باید در همه جا و در همه حال او را حاضر و ناظر بدانند و هرگز به خود اجازه ندهند در پیشگاه مقدّس او دست به چنین کار خلافى بزنند.
ما اطمینان کامل داریم اگر مبتلایان دستورهاى بالا را دقیقاً فقط براى یک ماه به کار بندند از شر این انحراف رهایى خواهند یافت.

۲۱۵ دیدگاه

 1. من ۱۴ سالمه و از ۱۳ سالگی خود ارضایی میکردم

  بخدا یه راه بهتر به من بدید دارم بدبخت میشم

 2. من با توکل بر خدا به مدت ۱ماه ترک خواهم کرد و به زندگی سالم برم

 3. وقتی بهتون فشار میاد ولجاجت شهوت گردنتون رو میگیره شروع کنید با خدا حرف زدن:خدایا الان شرایت برام کاملا مهیاست کسی خونه نیست کسی خبر دار نمیشه خودت هم که مطمعنا میدونی چه فشاری رومه وشیطون چه طور بهم گیر۳پیچ داده و…
  اما به خاطر تو وفقط به خاطر تو مقاومت میکنم.
  بهدش مطمعن باشین که خدا داره با لبخند و اشتیاق فراون نگاهتون میکنه تامیتونید ایستادگییییی کنیدوکمی پس از مقاومت تاثیرررررررر بشدت عالیش رومیبینید+یه احساس رضایت و ارامش درونی که حاضر نیستی با هیچی عوضش کنی

 4. دوستان خوبم سلام

  من متاسفانه چند سالی درگیر بودم بدون اینکه بدونم خود ارضاییه و حتی نمیدونستم براش غسل هم واجبه

  اما بعدش واقعا سعی کردم ترکش کنم مطمئنا ترک کاری نیس که یه شبه بشه انجامش داد ……… کم کم فاصله هارو از ماهی یکی دو بار به ۳ماه یه بار رسوندم و همین طوری بهتر میشد

  (بدترین چیز همین تنهایی هستش تا جایی که میتونیین با دوستایی که خوبن باشین)

  متاسفانه با اینکه سمپادی بودم و خوبم درس خونده بودم بخاطر مشکلی که برای چشمم پیش اومد کنکور رتبه خوبی نیاوردم و موندم تا دوباره بخونم……
  از مهر امسال به خاطر اینکه تایم زیادی خونه تنهام و مدرسه هم نمیرم …… دوباره خیلی سخت شده بود واقعا وحشتناکه نه میشه درس بخونی و هم اغصابت واقعا بهم میریزه
  تو سایتا که دراین باره میگشتم بهترین راهها که واسه اکثریت جواب میده دویدن تند در سه بازه ۵ دقیقه ای در روز و روزه گرفتنه
  من خودم به خاطر وضعیت چشمم اجازه دویدن ندارم اما روزه واقعا عالی بود بعضی وقتا حتی دو روز پشت سرهم میگرفتم اینطوری روزه قضاهام هم ادا میشدند

  یه روش واقعا عالی دیگه هم خوندن سوره لقمان هر وقت که احساس تمایل به گناه کردین بخونینش خیلی عالیه تا ۱۲ ساعت جواب میده
  شربت ابلیمو هم خیلی عالیه

  من از ۱۵ مهر دوباره ترک کردم و تو این مدت تونستم خودمو نگه دارم حتی از رکوردهای قبلی ام هم بیشتر بود با اینکه تایم تنهایی م بیشتر شده

  من قبول دارم این کار خیلی سخته(توی این ۵ ماه گاها به در و دیوار م لگد میزدم از فشارش) اما باور دارم هر انسانی میتونه هر کاری رو انجام بده وشما هم انسانی توانمند هستید لطفا تسلیم نشین

  بارها میخواستم برم سمتش اما هی لفتش میدم با خدا حرف میزنم بهش میگم دلم نمیخاد حرامش رو انجام بدم یکیش امروز که دوساعت داشتم با خودم کلنجار میرفتم تو اخرین لحظات که دیگه یه قدم هم با گناه کمتر فاصله نداشتم مامانم درست در اخرین لحظاتی که داشت از خونه میرفت با یه لیوان شربت ابلیمو اومد تو اتاقم به خدا گفتم مرسی که نگهم داشتی

  از مسئولین سایت برای مطالبشون تشکر میکنم این مسئله کم کم داره به یه اپیدمی تبدیل میشه بیاید با خدا عهد کنیم اگر در ترکش موفق شدیم ما هم قدمی برای کمک به بقیه مبتلایان برداریم

  برادرای عزیز و خواهرای گلم براتون بهترین ها رو ارزو دارم و ایمان دارم شما هم میتونین ترکش کنید

  یه حدیثی هست که میگه هر کس از گناه دوری کنه و تقوا پیشه کنه خداوند ایمانی بهش میبخشه که شیرینیش رو در دل حس میکنه

  تو حال خوبتون برای همه مبتلایان دعا کنید
  برای منم دعا کنید انشاالله امسال پزشکی تهران بیارم و به قولهام عمل کنم

  خدایا به خطر همه چی شکرت

  • من خودم یهو ویکباره ترکش کردم واتفاقا کاریه که حتی خییییلی زود تر از یک شبه ترک میشه اینکه خیلییا فکر کنن که کم کم کمش میکنن اشتباهه چون ممکنه تو این دوره های زمانی ارادشون سست بشه و درضمن خوندن باکیفیت نماز ظهر وعصر و مخصوصا عصر به شدت تاثیر گذاره

 5. یه هدف برای ادامه زندگی مشخص کنید

 6. دوستان برای کم شدن میل جنسی و شهوت که منجر به خود ارضایی هم میشه نبات نخورید

  نبات که جدیدا ایرانی ها مصرفشون زیاد شده عامل اصلی افزایش میل جنسی است که منجر به خود ارضایی میشود

  امتحان کنیدپشیمون نمیشید

  • سلام دوستای خوبم انقده گشتم تا آخرش راه ترکشو پیدا کردم….. الان چندماه میگذره که پاک پاکم..اونم فقط با یه روش…روش نذر کردن….با خودم عهد کردم که اولین باری که رفتم خودارضایی کردم پنجاه هزار تومن بدم فقرا…بار دوم این جریمه دو برابر میشه و میشه مثلا صد تومن….حتی با وجود داشتن فضای لازم و فیلتر شکن و همه چی،اصلا سراغ این عمل نرفتم.با خودم گفتم که سراغشم رفتی اشکال نداره ولی فقط باید نذرتو ادا کنی… هر وقت افکار خودارضایی به ذهنم میاد ،با خودم میگم که دو دقه لذت خودارضایی، ارزش پرداخت پنجاه هزار تومن پول رو نداره پس سراغش نمیرم.این روشو امتحان کنید.شاید شما هم مثل من و چند تا از دوستام تونستید.ما تونستیم شما هم میتونید.مطمئنم

 7. ۱-بگو من تایه قرار معین این کاررا انجام نمیدهم۴یا۵روز۲-در طول این مدت اگر خواستی به فیلمهای مستجهن نگاه نکن ولی میتونی عکس ببینی۳-حین نگاه کردن به این فکر کن که نباید خود ارضایی کنم پس دست به قسمتهای حساس بدنت نزن قول بده مانند سینه الت تناسلی۴-به خدا فکر کن که داری کار درستی انجام میدی۵-بعد از موعد مقرر۱روز به خودت تنفس بده ولی بدون روز بعد باید دوباره همت کنی ویه کاری رو عملی کنی۱روز۶-روز بعد دوباره همین موعد مقرر رو انجام بده واین کار رو به مدت ۵بار انجام بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *