سه شنبه , ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

تغییر حالت روز و شب

ترک خود ارضایی
ترک خود ارضایی

راههای ترک خود ارضایی

ترک خود ارضایی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دستورهاى ده گانه برای ترک خود ارضایی

گفتیم خطر و زیان انحرافات جنسى مخصوصاً «استمنا» MASTURDATION که گاهى به تناسب یک افسانه تاریخى «اونانیسم» نیز نامیده مى شود.

اگر چه غیر قابل انکار است، زیرا به زودى شکل «اعتیاد» به خود مى گیرد، اعتیادى ریشه دار و کشنده تا آن جا که گاه در یک روز چندین بار دامان مرتکبین خود را آلوده مى سازد،و حتّى طبق اعتراف صریح بعضى از مبتلایان گاهى کارشان به جایى مى رسد که تنها با «تصوّر و فکر»! بدون هیچ گونه عمل دیگر مایع مخصوص از آنها دفع مى گردد.

ناامیدی آفت ترک خود ارضایی

ولى از آن خطرناک تر یأس و نومیدى از مبارزه با این اعتیاد است، زیرا این نومیدى بزرگ ترین سدّ راه نجات مبتلایان خواهد شد و واکنش هاى فوق العاده نامطلوب روحى در آنها ایجاد خواهد کرد. مبتلایان باید اطمینان کامل داشته باشند که اگر بخواهند مى توانند در مبارزه با این عادت شوم پیروز گردند، و حتّى عمده آثار آن را از وجود خود برچینند، خواه دوران این مبارزه کوتاه یا طولانى باشد.

آنها هرگز نباید به خود تلقین کنند که این اعتیاد تا آخر عمر از آنها دست بردار نیست و یا آثار آن همچنان باقى خواهد ماند. منتها باید با هوشیارى کامل و تصمیم قاطع و به کار بستن «دستورهاى آینده» به مبارزه پى گیرى برخیزند. کسانى که از چنگال این عادات شوم نجات یافته اند باید قدر پاکى خود را بدانند، و در حفظ آن نهایت مراقبت را بنمایند، از هر گونه وسوسه شیطانى در این راه بپرهیزند، و با هیچ قیمتى سرنوشت خود را به دست افراد گمراه و معاشران منحرف نسپارند. همان طور که سابقاً هم اشاره کردیم شرط پیروزى قطعى در مبارزه با هر نوع اعتیاد غلط – اعم از اعتیادهاى خطرناک جنسى یا اعتیادهاى دیگر – پس از «امیدوارى و اطمینان به پیروزى» داشتن تصمیم قاطع است. تصمیمى آهنین و محکم و متّکى به ایمان و شخصیت و شرافت و وجدان.

تصمیمى راسخ و غیر قابل عدول در ترک خود ارضایی

حتّى اگر به عللى این تصمیم ده بار هم شکسته شد مجدداً، بلکه قاطع تر و راسخ تر باید تصمیم بگیرند و با همان امیدوارى و ایمان تصمیم خود را تجدید کنند.

زیرا سرانجام آثار این تصمیم ها در ناخودآگاه آنها اثر گذارده و هنگامى که روى هم متراکم شد تأثیر خود را خواهد بخشید.

امّا مسلّماً و بدون تردید اگر این تصمیم شکسته نشود خیلى زودتر آثار این عادات شوم از روح و جسم آنها برچیده خواهد شد.

بدیهى است این گونه افراد اگر رابطه و پیوند نزدیکى با خداى خود برقرار سازند و با تمام ذرات وجود خود از ساحت مقدّس او استمداد جویند، و به لطف او امیدوار و دلگرم باشند در پرتو این ایمان مذهبى خیلى زودتر نتیجه خواهند گرفت.

اکنون که این مراحل پیموده شد باید در ترک خود ارضایی امور زیر را دقیقاً به کار بندند.

ممکن است این امور در نظر بعضى ساده جلوه کند، ولى هنگام عمل روشن مى شود که اثر معجزه آسایى دارد.

۱- اجتناب از هر گونه تحریک مصنوعى

اگر جوانان انتظار داشته باشند که هر شب در سینما یا در برابر تلویزیون ناظر صحنه هاى هوس آلود «فیلم هاى س *ک**_س**ى» باشند، و همه روز قسمت مهمى از وقت گران بهاى خود را به مطالعه «رمان هاى عشقى» و تماشاى «عکس هاى شهوت انگیز» مجلات فاسد و مبتذل بگذرانند، و در کوچه و خیابان با ولع تمام اندام برهنه زنان و دختران را ورانداز کنند، و با این همه باز هیچ گونه آلودگى پیدا نکنند سخت در اشتباهند. این گونه «تحریکات مصنوعى» که هیچ گونه ضرورتى هم ندارد، مسیر فکر هر جوانى را از مسائل اصولى زندگى تغییر مى دهد و به سوى مسائل جنسى، آن هم به صورت حاد و طغیانگر، مى کشاند.

شب و روز، آنها را در یک حال اضطراب دائمى عصبى که آثار نامطلوب آن بر تمام وجود آنان سایه خواهد افکند نگه مى دارد. همه جوانان عزیز – مخصوصاً آنهایى که داراى پاره اى از عادت هاى غلط جنسى هستند – باید برای ترک خود ارضایی به شدت از این گونه امور بپرهیزند، از دیدن این فیلم ها، و مطالعه آن رمان ها و هر گونه چشم چرانى عمدى اجتناب ورزند، آرامش فکرى خود را بى جهت بر هم نزنند، و اعصاب نیرومند خود را با هیجان هاى دائمى تضعیف نکنند.

براى موفقیت در این قسمت لازم است سرگرمى هاى سالم و مناسبى براى اوقات فراغت خود انتخاب نمایند و به کمک دوستان خود برنامه هاى صحیحى براى این اوقات تنظیم کنند.

این سرگرمى ها ممکن است:

 • ورزش هاى فردى و دسته جمعى
 • پیاده روى در هواى آزاد
 • مطالعه کتب سودمند و مفید
 • پرورش گل در منزل و به طور کلى کارهاى کشاورزى،
 • کارهاى دستى
 • جمع آورى اشعار
 • تهیه کلکسیون هاى عکس و تمبر و مانند اینها.
 • شرکت در انجمن هاى گوناگون و کنفرانس هاى علمى یا اخلاقى، باشد.(۱)

 

۲- ترک خود ارضایی با تهیه برنامه فشرده و تمام وقت

جوانان باید بطور حتم براى تمام شبانه روز خود برنامه تنظیم کنند به طورى که یک ساعت وقت بیکار و بدون برنامه نداشته باشند.

نمى گوییم مرتباً درس بخوانند یا کار کنند، بلکه مى گوییم اگر تفریح یا ورزش هم دارند برنامه داشته باشند، و یک ساعت خالى از برنامه نباشد.

جوانان باید بدانند بزرگ ترین بدبختى براى یک جوان این است که وقت هاى خالى از هر گونه برنامه داشته باشد.

خطرناک» به وسیله مطبوعات هدف نشر داده شده قسمت قابل توجّهى از سرگرمى هاى سالم تشریح گردیده است.

ممکن است جوانى بیکار باشد و جویاى کار، امّا در عین حال براى شب و روز خود برنامه اى تهیه کند، اعم از مطالعه و تفریح و استراحت و مانند آن.

حتى اگر جوانان بتوانند برنامه روزانه خود را کمى بیش از مقدار وقتشان تنظیم کنند به طورى که فکر آنها حتى یک لحظه بیکار به معناى واقعى نباشد بهتر است، زیرا اشتغالات فراوان فکرى، اثر عمیقى در انصراف فکر از آن عادات شوم دارد. بسیار دیده شده که افراد معتاد به سیگار در روزهاى تعطیلى چند برابر روزهایى که مشغول کار هستند سیگار دود مى کنند، این تفاوت فاحش، اثر همان اشتغال فکر و اعصاب و بدن به کارهاى مثبت و انصراف از کارهاى بیهوده یا زیان آور در ایّام غیر تعطیلى است.

خلاصه افرادى که گرفتار اعتیادهاى غلط جنسى هستند اگر برنامه مشغول کننده اى براى تمام وقت خود نداشته باشند به آسانى نمى توانند این عادت را از سر خود دور کنند، و تهیه چنین برنامه اى از مؤثرترین عوامل ترک اعتیاد است، و مطمئناً با تهیه چنین برنامه اى قسمت مهمى از مشکلات ترک این اعتیاد را پشت سر خود خواهند گذاشت.

۳- ارتباط ترک خود ارضایی و توجه مخصوص به ورزش، ناگسستنی است

معروف است ورزشکاران نسبت به مسائل جنسى کم علاقه هستند، چون ورزش مقدار فراوانى از انرژى هاى بدنى و فکرى آنها را به خود اختصاص مى دهد و طبعاً از مسائل دیگر کم مى کند.

به همین دلیل براى جلوگیرى از تحریکات زیاد جنسى لازم است جوانان برنامه هاى وسیع و متنوع ورزشى انتخاب کنند.

مبتلایان به این عادت شوم غالباً افرادى گوشه گیر، منزوى کم تحرک و خمود هستند و همین گوشه گیرى و انزوا و عدم تحرک وضع آنها را تشدید مى کند، و اگر از این وضع به کلى در آیند و زندگى خود را با تحرک زیاد بیامیزند اثر عمیقى در بهبود حال آنها و ترک عادتشان خواهد بخشید.

این گونه افراد معمولا اعصاب ضعیف و ناتوانى دارند، و ورزش هاى متنوع و مناسب در تقویت اعصاب آنها فوق العاده مؤثّر است.

این افراد هر چه وقت اضافى و خالى از برنامه دارند باید به بازى هاى گوناگون ورزشى و یا پیاده روى در هواى آزاد تخصیص دهند تا هم سلامت از دست رفته خود را باز یابند و هم قسمتى از انرژى هاى جسمى و فکرى آنها متوجه این قسمت گردد. به همان اندازه که تحرّک و ورزش هاى فردى و دسته جمعى براى آنها مفید است، انزوا و به گوشه اى خزیدن و در فکر فرو رفتن براى این قبیل افراد سم مهلک است که باید به هر قیمتى شده از آن دورى گزینند.

این توصیه را فراموش نکنید و آثار معجزه آساى آن را ببینید، در روز آن قدر ورزش کنید که خسته شوید و شب هنگام به محض این که در بستر آرمیدید در خواب عمیقى فرو خواهید رفت و از شر بسیارى از خیالات و افکار مضر و کشنده که در این موقع به سراغ جوانان مى آید در امان خواهید بود!

۴- برای ترک خود ارضایی باید عادتى جانشین عادتى گردد

روانشناسان مى گویند: براى ترک یک عادت بد حتماً باید به سراغ عادت خوب رفت و آن را جانشین عادت بد نمود.

مثلا کسانى که عادت به قمار دارند، و با این که تمام زیان هاى آن را مى بینند و حس مى کنند، باز حاضر نیستند آن را ترک گویند، و به گفته خودشان وقت قمار که مى رسد نمى فهمند چه نیرویى آنها را مانند یک اسیر و برده به سوى این عمل که عقل و وجدانشان آن را محکوم ساخته مى کشاند؟!

چنین کسانى براى این که بر این عادات غلط پیروز شوند حتماً باید در همان ساعات، بازى صحیحى را (مانند یک مسابقه ورزشى سالم) جانشین بازى قمار کنند تا این عادت بد به اصطلاح از سر آنها بپرد.

و به عبارت دیگر انرژى خاصى که تحت تأثیر انگیزه عادت در آن حال تحریک مى گردد به این سمت کشیده شود و مصرف گردد بدون این که هیچ گونه واکنش نامطلوبى داشته باشد (دقت کنید).

در مورد عادات بد جنسى و ترک خود ارضایی باید درست در همان ساعاتى که انگیزه آن در مبتلایان تولید مى شود به سراغ برنامه خاصى براى چنین ساعتى از قبل پیش بینى کرده اند بروند، به سراغ مسابقه علمى، ورزشى، مسابقه هوش، مطالعه یک اثر جالب، یک ورزش مورد علاقه مانند کوهنوردى، اسب سوارى و… این کار را آن قدر ادامه دهند که جانشین عادت بد سابق گردد.

۵- پرهیز مطلق از تنهایى در ترک خود ارضایی الزامی است.

این گونه افراد باید حتماً و بدون هیچ گونه قید و شرط از تنها ماندن به شدت اجتناب کنند.

هرگز تنها نباشند; در خانه تنها نمانند، شب در اطاق تنها نخوابند، تنها براى مطالعه به نقاط خلوت نروند.

و به محض این که در محیطى احساس کردند تنها هستند از آن محیط بیرون بروند.

این گونه افراد مخصوصاً باید این نکته را فراموش نکنند که به مجرد این که نخستین تحریک را در خود حس مى کنند بلافاصله برخیزند و سرگرم کار دیگرى شوند. فراموش کردن این تذکر غالباً گران تمام مى شود.

تنهایى، محیط کاملا مساعدى است براى پرورش میکرب این اعتیاد در فکر هر جوان، و تمام جوانانى که مى خواهند خوشبخت و سالم و از خطرات عظیم استمنا در امان باشند باید از تنهایى بپرهیزند.

۶- ازدواج در نخستین فرصت

این افراد اگر امکاناتشان اجازه مى دهد باید در نخستین فرصت ازدواج کنند حتى اگر امکانات آنها «تنها» براى انتخاب نامزد (البتّه نامزد مشروع که عقد شرعى آن اجرا شده باشد) فراهم است باید این فرصت را نیز از دست ندهند.

خلاصه ازدواج تأثیر قابل توجّهى در مبارزه با این انحراف جنسى دارد و در صورتى که دامنهه توقّعات را کوتاه و تشریفات زاید و بیجا را از آن حذف کنند کارى است بسیار سهل و ساده و آسان، ولى متأسفانه یک سلسله اوهام و قیود غلط، دست و پاى غالب طبقات را – اعم از تحصیل کرده و بى سواد – در این قسمت بسته است.

بعضى از جوانان معتاد از ازدواج وحشت دارند، ولى این وحشت کاملا بى اساس است زیرا با به کار بستن دستورها هم ترک این اعتیاد آسان است و هم پیروزى در تمام مراحل ازدواج و زناشویى.

 

۷- تلقین و تقویت اراده دو بال در ترک خود ارضایی

«تلقین» نیز در مبارزه با این عادت رُل مهمى را بازى مى کند.

افراد معتاد باید مرتباً به خود تلقین کنند که به خوبى قادر هستند این عادت زشت را ترک گویند.

براى این که تلقین در آنها اثر قوى و سریع ببخشد آن طور که یکى از اطباى روانشناس دکتر «ویکتور پوشه فرانسوى» مى گوید: – باید تلقین را به صورت زیر چندین روز پشت سر هم ادامه دهند – همه روز در محل آرامى که چیزى فکر آنها را به خود مشغول نسازد، فکر خود را متمرکز ساخته و با کلمات شمرده و محکم این جمله را تکرار کنند:

«من به خوبى قادر هستم این عادت بد را از خود دور کنم، من قادرم»! تکرار این تلقین ساده اثر عجیبى در تقویت روحیه و ترک این عادت و هر عادت بدى دارد. (مى توانید آزمایش کنید).

علاوه بر این باید براى تقویّت اراده از مطالعه کتاب هاى روانى که براى تحکیم و رشد شخصیت و تقویت اراده نوشته شده است غفلت نورزند، زیرا همان طور که دانستیم همه معتادانى که موفق به ترک خود ارضایی و سایر اعتیادهاى ناپسند شده اند اعتراف دارند – نخستین گام در این راه «اراده و تصمیم» است.

۸- پرهیز کامل از بی بند و باری برای ترک خود ارضایی

از معاشرت و همنشینى با افراد منحرف و مبتلا به این عادت بد، در همه اوقات مخصوصاً دوران مبارزه، باید به طور مطلق دورى جست همان طور که از مبتلایان به «وبا» فرار مى کنند. علاوه بر این باید زیان ها و عواقب دردناک و مرگبار این عمل را هرگز از خاطر خود دور ندارند و هرگز گوش به سخنان وسوسه انگیز این و آن ندهند.

نقش معاشران بد و فاسد در ابتلاى به این انحراف، و ادامه آن، بسیار عجیب است آنها براى این که کمتر احساس گناه و بدبختى کنند سعى دارند افراد دیگرى را نیز مبتلا سازند و به سرنوشت غم انگیز خود گرفتار نمایند، لذا همواره مى کوشند با سخنان وسوسه انگیز این عمل شوم و زشت را لذت بخش و کم ضرر جلوه دهند، ولى جوانان بیدار هرگز در دام وسوسه هاى شیطانى آنها نمى افتند.

۹- تقویت عمومى و رژیم غذایى

داشتن یک رژیم غذایى کامل و سالم که موجب تقویت عمومى بدن گردد نیز در مبارزه با این عادت که در بسیارى از مواقع از ضعف اعصاب سرچشمه مى گیرد و یا خود عامل ضعف اعصاب است تأثیر قابل توجّهى دارد.

استحمام با آب سرد (البتّه در مواقعى که وضع هوا اجازه مى دهد) و سپس ماساژ دادن بدن با حوله نیز کمک مؤثرى به این گونه افراد مى تواند بنماید.

همچنین این گونه افراد باید به شدت از پوشیدن لباس هاى تنگ و چسبان که عامل مؤثّرى براى تحریک مصنوعى است بپرهیزند، این گونه لباس ها اصولا براى همه جوانان زیان بخش و حتى گاهى خطرناک است هم به نمو و رشد طبیعى جسم آنها صدمه مى زند و هم وسوسه انگیز و تحریک آمیز است.

۱۰- استمداد از نیروى ایمان و عقاید مذهبى

نیروى ایمان و عقیده مذهبى مى تواند بزرگ ترین کمک را به این مبتلایان کند و آنها را به زودى از چنگال این عادت بد نجات بخشد.

این گونه افراد هرگز نباید خود را یک فرد نفرین شده و مطرود درگاه خداوند بدانند.

بلکه باید به لطف خداوند بزرگ کاملا امیدوار باشند و هنگام نماز و پس از نماز که سر به سجده گذاشته و با آفریننده مهربان و بخشنده خود راز و نیاز مى کنند با تمام دل و جان و با تمام ذرات وجود خویش از او بخواهند که آنها را در ترک این عادت زشت یارى کند و از چنگال آن برهاند.

مطمئناً هرگاه با جان و دل به او توجّه نمایند، لطف خداوند مهربان به یارى آنها خواهد شتافت و در این مبارزه حیاتى پیروز خواهند شد. و نیز باید در همه جا و در همه حال او را حاضر و ناظر بدانند و هرگز به خود اجازه ندهند در پیشگاه مقدّس او دست به چنین کار خلافى بزنند. ما اطمینان کامل داریم اگر مبتلایان دستورهاى بالا را دقیقاً فقط براى یک ماه به کار بندند از شر این انحراف رهایى خواهند یافت.

درباره ی شرکت تحقیقاتی پارسی طب

شرکت تحقیقات پزشکی پارسی طب
شرکت تحقیقاتی پارسی طب از سال ۱۳۹۱ با هدف تولید و فرآوری داروهای گیاهی و طبیعی فعالیت خود را آغاز نموده است. از مهمترین اهداف این شرکت، تشخیص صحیح بیماری ها و حفاظت از مردم در برابر انواع مختلف بیماری های رایج با استفاده از سیستم مشاوره پزشکی و داروهای گیاهی تولیدی این شرکت می باشد و ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود در چارچوب مدیریتی متکی بر اخلاق، در پی ایجاد الگویی با هدف تولید و عرضه محصولاتی گیاهی در راستای ارتقای سلامت جامعه می باشد.

همچنین ببینید

تقویم حجامت 1402

تقویم حجامت ۱۴۰۲

تقویم حجامت ۱۴۰۲ محتوای مقاله (با استفاده از این لیست به موضوع مورد نظر دسترسی …

۲۴۶ دیدگاه

 1. من ۱ ساله این گناه بزرگ رو به لطف راهنمایی های شما در سایت و داروی کاتالافیلد کنار گذاشتم

 2. مطالبتون عالی بود.

  • سلام
   کتاب راز کنترل شهوت که رایگان هس از گوگل دانلود کنین بخونین

 3. سلام من خیلی دلم میخواد این عادت غلط رو کنار بزارم هی توبه کردم ولی باز توبه شکستم ایا هنوزم خدا منو دوست با ابن حال بنده بدی واسش بودم

 4. من از امروز به همه شما قول میدم ک ترک کنم💪🏻
  از همه مهمتر به خودم قول میدم که خودم رو از اون کسی ک دوستش ندارم شبیه کسی کنم ک باید باشه🤞
  قول میدم👊

  • عالی عالی
   موفقیت تون رو ببینیم 🙂

   • سلام علیکم
    خیر سرم بچه مثبتم و همیشه حتی اگه شده قضای نماز رو میخونم
    میدونم اون بچه هایی که لاتن گناهشون کمتر از منه
    امیدوارم ترک کنم از امروز

  • سلام دوستان من ۱۰سال خودارضایی کردم و الان ۴ساله ترک کردم و حتی فکر ش رو هم دیگه نمیکنم با خودم عهد کردم که تجربه هام را برای ترک این کار برای دیگران بگویم تا خدا نظری کندمن نمیدونستم این کار گناهی بزرگ هست و غسل را واجب میکند بعد اینکه فهمیدم گناهه و چه عوارض بد ی دارد تصمیم گرفتم ترک کنم میرفتم در سایت های مختلف روش های ترک را میخواندم ولی ترک نمی کردم تا اینکه یه روز کتاب سلام بر ابراهیم را خواندم خاطرات شهید ابراهیم هادی و خیلی تحت تاثیر معرفت و مرام شهید قرار گرفتم وبه شهید متوسل شدم که برام دعا کنه در کنارش مهم ترین اصل ندیدن فیلم و عکس های جنسی هست بچه ها بدانید همه آدم هاتحت تاثیر این فیلم و عکس ها قرار میگیرن در کتابی خواندم شهید عباس بابایی زمانی که در آمریکا دوره می‌دیده شبها برای خالی کردن ذهنش از عکس های مستهجن
   ورزش میکرده اگه دنبال ترک خود ارضای هستین دور فیلم و عکس مستهجن نرید و یه اصل مهم دیگه اینه که تنها نباشید در خانه خود را سرگرم کنید با کارهای خوب زندگی نامه شهدا خصوصا شهید ابراهیم هادی را بخوانید به امید زندگی سالم برای همه تون🌱

 5. سلام من ١٣ سالمه من متاسفانه إز ١٢ سالگی دارم أین کار شرم آورو زشتو میکنم اما أین ویدین آنقدر تأثیر گذاز بود که
  إز امروز دیگه به خودم قول دادم أین کار ناپسندو نکنم 😞

 6. سلام.ببینید من الان حدود دو هفته بود که خودارضایی رو گذاشته بودم کنار ولی دیشب تو خواب ارضا شدم…….میخواستم بدونم دوباره باید ÷روز هام رو از اول بشمارم یا ادامه همین دو هفته؟اگه ادمه همینو برم ۴۰ روز ترک میکنم یا بیشتر زمان میبره؟خیلی ممنون میشم جواب بدید.

  • سلام باید ادامشو بری تو خواب ارضا شدن طبیعیه. وباخودارضایی فرق می‌کنه بهت تبریک میگم وموفق باشی

 7. سلام من یه مدتی خودارضایی میکردم بالاخره تونستم ترک کنم . از اسپری بی حسی دندان درد استفاده کردم . البته هر کسی قبل استفاده از این اسپری باید با پزشک مشورت کند. موفق باشید.

 8. متشکر

 9. آقای محسن موذنی در کانال ایران مزاج iranmezaj.ir راه ترک خودارضایی را ترک زنای ذهنی بیان کرده یعنی ذهن و فکرت را کنترل کنی و هرگونه فکر و تصور و خیالات جنسی و … را از خودت دور کنی. خدا خیرش بدهد، این راه معرکه است و خیلی خوب جواب میده ترک قطعی و دائم. حالا هرچقدر میخوای نماز،قرآن،دعا و کتاب بخون. ورزش و شرکت در جمع و دارو و جوشانده مصرف کن دوباره لغزش و سقوط میکنی تنها راه کنترل فکر و ذهن خود است.

 10. سلام
  من ۱۴ سالمه و سه ساله که این کارو میکنم
  ۲ ماهه که ریزش مو گرفتم
  بعد از ترک استمناء ریزش موهام قطع میشه؟

 11. جنگیدن با شهوت ، اشتباه است ، چراکه حتماً شکست میخوریم .
  تنها راه شکست نخوردن از شهوت ، نجنگیدن با اوست .
  فرار تنها راه است ، فرار .
  مثل حضرت یوسف حتی اگر پیامبر خدا باشی ، حتی اگر شیطان در ها را قفل کند ، تنها راه ، فرار است .
  به هیچ عنوان نباید به زیبایی های دیگران و یا به زیبایی های خودمان نگاه کرد .

  • نمی دونم از کجا شروع کنم ولی حقیقتا شما اگه این کارو الان شروع کنین همین الان ترک کردین یعنی شاید اخرین بار دچار شدنتون ۵ دقیقه قبل باشه نه یه روز نه یه ماه نه چهل روز فقط ۵ دقیقه ولی ترک کردین… چطور این حرفو می گم الان برای شما ذکر می کنم… ببینید شما که ۵ دقیقه از اخرین بارتون گذشته به حتم دچار سرزنش و عذاب روحی شدید و چقدر ساده بگم که حتی مراجعه شما به اینترنت برای ترک کار دور از عقلی است نه این که بد است شاید شما الان خوشحالید که تنها نیستید یا راه حلی برا ترک وجود دارد یا کسی هست که ترک کرده ولی شما وقتی شما زیاد درگیر سایت و راه های ترک می شید انگار واقعا خودتون احساس می کنین دچار یه مشکلی هستین که حالا اعتیاد می نامیم شما با این کار احساس می کنید الان است که درگیر شوید و باید حداقل چهل روز پاک باشم برنامه بریزم و… که ترک کنم این راه جواب داده ولی سخته شما خودتون رو فیلتر می کنید مثلا بعضی ها روز شماری می کنن برا ترک بعضی ها گوشیرو از خود دور می کنند و… ولی بهترین راهی که هست یک نگرش می گم نگرش هست نترسید ها چیز گنده ای نیست یک نگرش ساده و ان این است رو به رو بشی و عادت کنی نه اینکه مبتلا بشی یعنی راحت بگم اگه گوشی دسته و یک عکس حالا خودتون می دونید می بینید ریلکس بخندید شاید در همان حال وسوسه بشین ولی تمرین کنید باهاش روبه رو بشید و هر بار که رو به رو شدین حتی وقتی دیگه احساس می کنین نمی تونین در نقطه ی صفر برین باهاش رو به رو بشین و فیلم و عکسو نگاه کنید و فقط اینجا کمی سخته که باید تا ۳۰ ثانیه صبر کنین تا از سر شما بپره شاید ان روز تا اخر شب شما رو درگیر کنه ولی عادت به روبه رو شدن یه نوع تمرین فکری در واقع که بعد از چند بار روبه رو شدن حالا اصلا می خواهید تا ابد باشد شما ترک کرده اید و خودتان خبر ندارین و مثل اروپایی ها یا بقیه اونا چطور مواجه نمی شن با اینکه شرایط مهیا است برای اینکه عادی شده پس سعی کنید به عادی سازی ان ادامه بدین که بعد از چند دقیقه می بینم پیام دادین که واقعا ترک کردم و این واقعا پشتش ابهامی نیست و با خیال راحت و پذیرفتن اینکه مشکل ساده ای روبه رو ی شما است که باید به عادی سازی با اون برسین نه اینکه مبتلا بشین باز تاکید می کنم حالا از سر بدشانسی یهو مبتلا شدین باز بگید وای حواس نبود که رفته رفته می بینید فرق کردین فقط خوشحال ل نشین تا ۵ روز جلو رفتین چون با این کار روزی در کار نیست و تا اخر می رین یا این که بعد چند دقیقه مبتلا شدین فقط به این فکر کنین یه کار عادیه که هنگام مواجه شدن چند دقیقه ای صبر می کنم و بعد می پرد ان خیال اگر هم باقی ماند عادی می کنم می خندم انقدر که دل و روده ام درد بگیرد با اینکه در اوج وسوسه شدن هستم. جمع بندی کنم دوستان ازش نترسید و با روبه رو شدن که نوعی تمرین هست و ادامه دان اون که تکرار هست نتیجه گرفتید که این راز موفقیت است تمرین همراه با تکرا می دهد موفقیت که صد البته از الان موفق شدید با خوندن این مطلب. امیدوارم مطلبو رسونده باشم من خودم هم نه مشاورم نه کس دیگه ای پسر ۱۷ ساله ای هستم که از تجربیات خودم رو به شما گفتم.

 12. من میخوام ترک کنم نمیشه کمکم کنین

  • عزیزم سلام داداش/خواهر حال دلتون خوش باشه خوب میگین نمیشه عزیزم ما هم خیلی گفتیم نمیشه و نمیشه و نمیشه ولی شد. عزیز وقتی تو جرئت گفتن نداری که بگی میتونم ترک کنم اینا همش وسوسه های شیطونه چون گناه رو در نظرت کوچیک میکنه و باعث میشه ما هم بگیم عیب نداره امروز نه فردا فردا نه پس فردا ترک میکنم در حال که این گول خوری های شیطانه که ما رو بکشونه لب دره که دیگه میل به توبه کردن نداشته باشیم اون خداوند متعال مگه نگفته حواستون باشه که شیطان دشمن اشکار شماست و گفته ای بندگان ادعونی استجب لکم مگه نگفته؟؟ که بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو . پس داداش این مزخرفایی که بعضی میگن میگن نمیشه ترکش کرد میشه نماز بخون ولیییییی به شرط نماز صحیح خوندن نمازو کوچیک نشمار اگه میخوای بدونی که خدا چقد دوست داره و منزلتت پیش او چقدر ارزش داره ببین که منزلت خدا پیش تو چقد ارزش داره ، پس خداوند بسیار تواب است.یعنی توبه پذیر و ظمنا این نوع گناهان جزء گناهان کبیره است که خیلی بزرگ است پس توبه کن و بازگرد بهراه ریستگاری خدا قسم تو برگرد ثمراتشو ببین ارامش،روحی و روانی ،شادابی،پیرفت در کارهات،مشکل گشایی در کارهات، خدا رو بخواه تا اگه در دره ای جا خوردی کمکت کنه حالا دوست عزیز خیلی حرفا مونده نمیشه گفت ولی سعی کن که از زندگیت پشیمون نشی اینا همش فریب شیطان است اصلا نا امید نشو که بگی خدا منو نمیبخشه میبخشه ولی شرط داره که دیگه میل به انجوم اون کار نداشته باشی و بازگردی خدا میبخشتت چون در قران خودش گفته در توبه به اندازه مشرق و مغرب باز است من الان خودم چند ساله که ترک کردم ولی خداییش الان نمیدونم چطور بگم واقعا با خدا بودن معنی دیگری میدهد.

 13. چاره کار

  بهترین کار برای قطع سریع خود ارضایی اینه که برید داروخانه و پماد استعمالی پملا رو بگیرید این پماد تقریبا یک تاخیری محسوب می شه ولی اثر سنگینی داره شما با استفاده به مقدار اندازه دو نخود از این پماد در زمانی که فکر خود ارضایی به سرتون زد می تونین تا ۵ ساعت راحت بشید این فقط یک پیشنهاد برای توقف سریع هست و برای ادامه ترک باید با خودتان کنار بیاید و سریع تر به سراغ ازدواج بروید هدف طولانی مدت خود را ازدواج انتخاب کنید مثلا تا ۵ سال دیگر شرایط ازدواج رو برای خودتان فراهم کنید هر موقع بجنبی از این به بعد دیره یادت نره عمر داره میره …
  یک نکته یادتون نره وقتی از پماد استفاده کردید اسرار بر انزال نکنید چون به خودتون صدمه می زنید …

 14. این خوبه

  دس خوش

 15. حسین اسیر ناچار زمانه

  سلام…بچه ها من شاید یک ۱۰ سالی بشه که متاسفانه آشنا شدم با این پدیده.و گوشم و مغذم پره پره پره در حدی که حفظ شدم دیگه خط به خط همه مطالب مربوطه رو….هنوزم توجنگم…هی…این آخرین نتیجه ای که دارم..:هیچ وقت کاملا مطمعن نشید این بار آخره…همیشه تو ذهن داشته باشین که حتی داروی درمانشم استفاده کرین همین الان دوباره اتفاق بیفته…و گمراه شین…همیشه آماده باشین واسش و تمرین و تمرین و تمرین کنین که نه بهش بگین…ومیشه این احتمال و تو هر زمانی به خودتون بدین و آماده باشین…هیچ وقت باخودتون نگین دیگه اینا شفا رو پیدا کردم مثل خیلی از دوستان مدعی تا الان…راهکار ها خیلی خوبه و تاثیر داره و سعی کنین از این موارد دوری کنین که بیشترین علتن و تو این موقع آزیر خطرتون و اگه به فکر راه حلی بودین الان وقتشه وسعی کنین اینارو درمان کنین :بی حوصله… عصبانی… دل شکستگی… خستگی و تنهایی ..و اما این نصیحت من سعی کنین همیشه حتی بعد بدست آوردن راه حل احتمال گمراهی و شکست داشته باشین در ذهنتون هر لحظه…و تمرین کنین و آماده باشین….بعدشمسعی کنین صبر تونو افزایش بدین…بی صبری نشانه بی ایمان بودنه و آدم بی ایمان و عقیده به هیچی نمیرسه…سعی کنین عقیده داشته باشین و بجنگین براش …اینکه الان زمانه ما خیلی بی صبرو بی حوصله شدیم…اصن درس نیست…که صبرمونم ازمون گرفتن دیگه…بدترین چیز اینه صبرتم از دس بدی…نامید نشین هیچوقت…سعی کنین از هر شکستی خودتونو زنده بدر ببرین…و یک برنامه درس کنین کارایی که دوس دارین انجام بدین هرچقد کوچیک و توش بنویسین…و وقتی احتمال گم کردن خودتون راهتون بود به اونکارا بپردازین…منکه بعد از شکست بقدری ناراحت میشم ۲ روز حداقل تا یک ماه…افسردگی میگیرم و وقتم و حیف میکنم…سعی میکنم خودمو بعد از این شرطی کنم مشغول نگردارم و قبل اینکه خودمو و راهمو گم کنم دفترچمو وا کنم و به کارهایی که دوس دارم بپردازم…انشاالله همیشه سلامت خوشحال باشین

 16. پسرم دنیامه

  عالی بود. واقعا کامل. یه کانال دیدم امیدوارم برا دوستان خوب باشه با اجازه ادمین لینکشو میزارم.ایشالا همه تون پاک شید.
  KEY_BUNCH@

 17. سلام بچه ها متن طولانیه ولی قسم میخورم اگه خوب درکش کنید از هزاران پیام کوچولو موثر تره و ممکنه با خوندن متن بنده ی حقیر کل زندگی تون عوض شه واقعا میگم فقط خواهشا با دقت بخونید ، همین رو بخون و دیگه از اینترنت بیا بیرون شروع کن تو میتونی
  نمیدونین چقدر خوشحالم
  ۱ ماهه ترک کردم و فهمیدم پاک بودن لیاقت میخواد
  خیلی سخته که بتونی ترک کنی واقعا سخته و کسی میتونه این کارو انجام بده که انقد اراده و هوش داشته باشه تا بتونه با راه های مختلف جلو وسوسه هاشو بگیره.هرجا خوندین که این کار عوارض نداره دروغه ، من تجربه کردم دو سال ، خیلی عوارض داره ولی اگه شروع کنین و با سختی ادامه بدید عوارضش از بین میره ، شاید باورتون نشه ولی وقتی ترک میکنید خدا انقد بهتون کمک می کنه و میبخشه که فکرشم نمی کردید ، اگه تا نزدیکای این کار رفتید ، هی لفتش بدید و یه لحضه واقعا و از ته دل فکر کنید بگید چرا این کارو واسه دو دقیقه لذت انجام بدم که کل روزم خراب شه و اثرش تا وقتی ترک نکردم روم بمونه ، پس مثل یه مرد تحمل کنید و وقتی سربلند بیرون بیاین ، دیگه میتونین از تجربتون استفاده کنین و بگین من این همه روز تحمل کردم چند روز دیگه هم روش تا کلا از بین بره ، واقعا مثل اعتیاد به مواد مخدر میمونه ، وقتی دارین ترک میکنین هی وسوسه میشین و با خودتون کلنجار میرین ، از کلمه ی ترک یه غول واسه خودتون درست نکنید و بگید منم میتونم ، پیشنهاد میکنم تاریخ شروع ترکتون رو یه جا بنویسیدش ولی اصلا حفظش نکنید و سعی کنید فراموشش کنید ، روزهارو هم نشمارید که ببینید چند روزه که انجام ندادید ، هروقت خواستین ببینین چند روز تونستین تحمل کنین با خودتون بگین یک ساله و اصلا حاضر نشید یک سال رو خراب کنید ، بعد چند ماه برید تاریخو ببینید و ببینید چقدر موفق بودید، سوره ی لقمان و نماز برای خودتون و حمدو سوره برا شهیدا خیلی موثره واقعا میگم ، شما هم میتونین ولی اگه خدایی نکرده دوباره دچار لغزش شدید فکر نکنید همه چی تموم شده ، یه قهرمان واقعی یه کارو وقتی تمومش میکنه که به سخت ترین حالت خودش رسیده باشه ، هرچقدر شکست خوردید یهو به خودتون انرژی بدید و مسمم تر ترک کنید مطممئن باشید همه میتونن من خودم قبلنا پیامای افرادی که ترک کردن رو میخوندم و حسرت میخوردم ولی الان که چند هفتس کلا انجام نمیدم خیلی خوشحالم، تو این چند هفته چند بار شده که تا یک قدمیش برم ولی یک لحضه عمیق فکر کردم و حاضر نشدم این همه تلاشمو نابود کنم و با خودم میگفتم سختیش به همینه که شیطان داره وسوست میکنه و تو همون موقع با اراده ی قوی ای که داری جلوشو میگیری ، بعدش که جلوشو بگیری خیلی خوشحال میشی و خدا هم از جاهایی که باورت نمیشه کمکت میکنه
  تو مدرسه سعی کنید تا میتونید نزدیک بچه هایی که از این حرفا میزنن نشید
  اگه دیدین یه جا جمع شدن خودتون رو با یه کار دیگه تو حیاط سرگرم کنید میدونم سخته ولی شدنیه چون من تونستم شماهم میتونید
  به این هم فکر کنید که اگه سربلند از این آزمون بعد چند شکست بیرون بیاید خدا تو بهشت یه موجوداتی داره که هزاران برابر این لذت ها لذت بخشه وبرای مطمئن شدن هم فکر کنید که آیا خدایی که این همه جهان به این بزرگی رو خلق کرده آیا نمیتونه موجودی رو خلق کنه که صد برابر انسان ها منو بتونه راضی کنه از نیاز جنسیم، چرا میتونه فقط کافیه به امید ترک این کارو انجام بدید نه به امید اینکه تو بهشت با حوری ها لذت جنسی توون تامین شه البته خدا در این دنیا هم برای لذت ما انسان ها شریک جنسی( زن و مرد) رو آفریده و رابطه با اونها به هر شکل رو جایز یعنی صحیح و بدون اشکال ذکر کرده البته اون شریک یعنی( زن برای مردا و مرد برای زن ها=شریک) حتما باید یا زن و شوهر باشند یا کنیز، مطمئن باشید وقتی تونستین تمومش کنید خیلیخوشحال میشید باید تموم کنید تا ببینید چقدر حالتون خوب میشه ، ولی بدونین که اگه ترکش آسون بود هیچ کسی این کارو نمیکرد پس نا امبجید نشید هر چقدر که شکست خوردید ، ببینید واسه چی بوده ، مثلا یادتون میاد به خاطر یه فیلم تو گوشیتون بوده ، برید و اراده کنید و فیلمو پاک کنید و اممممممیییییییدددددد داشته باشین ، همین الان پاشو برو حموم غسل جنابت کن و این کارو انجام نده و به خودت بفهمون که میتونی ، غسل جنابت هم بزنی تو گوگل میاره سریع سرچ کن و برو تو میتونی

 18. کمک میخواین ؟!!!!!!

  ترک کنید خیلی خوبه

 19. لطفا مطالعه کنید.
  سلام ، بارها و بارها برای همه پیش اومده که چند هفته و چند ماه خودارضایی رو ترک کرده ، ولی به دلایلی مثل بیخوابی های شبانه،فکر مشغولی ها،بی حوصلگی و بی انگیزگی و نا امیدی و ضعف و … دوباره خودارضایی کرده.
  درسته که تمام دستورها و راهکار هایی که تو سایت های مختلف در مورد ترک خوندیم موثره و باید هم انجام شه،ولی بنده حقیر توصیه دارم که در کنار تمام مراقبت ها، حتما و حتما به یک پزشک مغز و اعصاب و مشاور برید چون دارو های افسردگی خیلی به ترک کمک می کنه،مثل تنظیم خواب،کاهش شهوت،کاهش استرس و آروم شدن.اصلا هم خجالت نکشید بدون هیچ ترس و خجالتی بگید خودارضایی انجام میدم و افسردم،این خیلی بهتر از اینه که تمام وجود و زندگیتونو تباه کنید.دارو هایی که دکتر تجویز میکنه خیلی تاثیر داره در زندگی روزمره به شرط اینکه خودتون هم بخواهید چون هیشکی غیر از خودش نمی تونه برا خودش کاری کنه.
  لطفا این موضوع مراجعه به پزشک رو به هر کی که میدونید گرفتاره اطلاع بدید و توی هر سایت و … انتشار کنید.
  موفق باشید

 20. سلام دوستان ، من ۱۵سال گرفتار بودم ، همش هم بخاطر دوستان ناباب بود ، حالا وقت ازدواج رسیده و فهمیدم به بیماری واریکوسل گرفتارم، یکی از مشکلات این خودارضایی این بیماری واریکوسل که بیضه ها کوچک و رگ هاش درشت میشه و خون به اسپرم ها نمیرسه و موجب ناباروری میشه یعنی بچتون نمیشه در آینده، مجبورم الان دنبال یک دکتر خوب بگردم برا عمل جراحی، چون قرص آمپول نداره فقط باید عمل بشه، کاش یکی میفهمید و جلوم رو میگرفت خلاصه نکنید بلا سر خودتون نیارید،از خلوت ها فرار کنید، نماز نماز نماز، عکس فیلم … رو نبینید فرار کنید هر جا وسوسه شدید مثل حضرت یوسف، همین فقط همین، اونایی که مثل من معتاد و این کاره اند میفهمن چی میگم

 21. من ۱۴ سالمه و از ۱۳ سالگی خود ارضایی میکردم

  بخدا یه راه بهتر به من بدید دارم بدبخت میشم

  • عزیزم فقط ۳ هفته این کارو نکن خودتو با کار های دیگه مشغول کن مثلا درس خواندن

  • سلام دوست عزیز مطمئن باش که با خواندن نماز مشکلت حل می شه

 22. من با توکل بر خدا به مدت ۱ماه ترک خواهم کرد و به زندگی سالم برم

 23. وقتی بهتون فشار میاد ولجاجت شهوت گردنتون رو میگیره شروع کنید با خدا حرف زدن:خدایا الان شرایت برام کاملا مهیاست کسی خونه نیست کسی خبر دار نمیشه خودت هم که مطمعنا میدونی چه فشاری رومه وشیطون چه طور بهم گیر۳پیچ داده و…
  اما به خاطر تو وفقط به خاطر تو مقاومت میکنم.
  بهدش مطمعن باشین که خدا داره با لبخند و اشتیاق فراون نگاهتون میکنه تامیتونید ایستادگییییی کنیدوکمی پس از مقاومت تاثیرررررررر بشدت عالیش رومیبینید+یه احساس رضایت و ارامش درونی که حاضر نیستی با هیچی عوضش کنی

 24. دوستان خوبم سلام

  من متاسفانه چند سالی درگیر بودم بدون اینکه بدونم خود ارضاییه و حتی نمیدونستم براش غسل هم واجبه

  اما بعدش واقعا سعی کردم ترکش کنم مطمئنا ترک کاری نیس که یه شبه بشه انجامش داد ……… کم کم فاصله هارو از ماهی یکی دو بار به ۳ماه یه بار رسوندم و همین طوری بهتر میشد

  (بدترین چیز همین تنهایی هستش تا جایی که میتونیین با دوستایی که خوبن باشین)

  متاسفانه با اینکه سمپادی بودم و خوبم درس خونده بودم بخاطر مشکلی که برای چشمم پیش اومد کنکور رتبه خوبی نیاوردم و موندم تا دوباره بخونم……
  از مهر امسال به خاطر اینکه تایم زیادی خونه تنهام و مدرسه هم نمیرم …… دوباره خیلی سخت شده بود واقعا وحشتناکه نه میشه درس بخونی و هم اغصابت واقعا بهم میریزه
  تو سایتا که دراین باره میگشتم بهترین راهها که واسه اکثریت جواب میده دویدن تند در سه بازه ۵ دقیقه ای در روز و روزه گرفتنه
  من خودم به خاطر وضعیت چشمم اجازه دویدن ندارم اما روزه واقعا عالی بود بعضی وقتا حتی دو روز پشت سرهم میگرفتم اینطوری روزه قضاهام هم ادا میشدند

  یه روش واقعا عالی دیگه هم خوندن سوره لقمان هر وقت که احساس تمایل به گناه کردین بخونینش خیلی عالیه تا ۱۲ ساعت جواب میده
  شربت ابلیمو هم خیلی عالیه

  من از ۱۵ مهر دوباره ترک کردم و تو این مدت تونستم خودمو نگه دارم حتی از رکوردهای قبلی ام هم بیشتر بود با اینکه تایم تنهایی م بیشتر شده

  من قبول دارم این کار خیلی سخته(توی این ۵ ماه گاها به در و دیوار م لگد میزدم از فشارش) اما باور دارم هر انسانی میتونه هر کاری رو انجام بده وشما هم انسانی توانمند هستید لطفا تسلیم نشین

  بارها میخواستم برم سمتش اما هی لفتش میدم با خدا حرف میزنم بهش میگم دلم نمیخاد حرامش رو انجام بدم یکیش امروز که دوساعت داشتم با خودم کلنجار میرفتم تو اخرین لحظات که دیگه یه قدم هم با گناه کمتر فاصله نداشتم مامانم درست در اخرین لحظاتی که داشت از خونه میرفت با یه لیوان شربت ابلیمو اومد تو اتاقم به خدا گفتم مرسی که نگهم داشتی

  از مسئولین سایت برای مطالبشون تشکر میکنم این مسئله کم کم داره به یه اپیدمی تبدیل میشه بیاید با خدا عهد کنیم اگر در ترکش موفق شدیم ما هم قدمی برای کمک به بقیه مبتلایان برداریم

  برادرای عزیز و خواهرای گلم براتون بهترین ها رو ارزو دارم و ایمان دارم شما هم میتونین ترکش کنید

  یه حدیثی هست که میگه هر کس از گناه دوری کنه و تقوا پیشه کنه خداوند ایمانی بهش میبخشه که شیرینیش رو در دل حس میکنه

  تو حال خوبتون برای همه مبتلایان دعا کنید
  برای منم دعا کنید انشاالله امسال پزشکی تهران بیارم و به قولهام عمل کنم

  خدایا به خطر همه چی شکرت

  • من خودم یهو ویکباره ترکش کردم واتفاقا کاریه که حتی خییییلی زود تر از یک شبه ترک میشه اینکه خیلییا فکر کنن که کم کم کمش میکنن اشتباهه چون ممکنه تو این دوره های زمانی ارادشون سست بشه و درضمن خوندن باکیفیت نماز ظهر وعصر و مخصوصا عصر به شدت تاثیر گذاره

 25. یه هدف برای ادامه زندگی مشخص کنید

 26. دوستان برای کم شدن میل جنسی و شهوت که منجر به خود ارضایی هم میشه نبات نخورید

  نبات که جدیدا ایرانی ها مصرفشون زیاد شده عامل اصلی افزایش میل جنسی است که منجر به خود ارضایی میشود

  امتحان کنیدپشیمون نمیشید

  • سلام دوستای خوبم انقده گشتم تا آخرش راه ترکشو پیدا کردم….. الان چندماه میگذره که پاک پاکم..اونم فقط با یه روش…روش نذر کردن….با خودم عهد کردم که اولین باری که رفتم خودارضایی کردم پنجاه هزار تومن بدم فقرا…بار دوم این جریمه دو برابر میشه و میشه مثلا صد تومن….حتی با وجود داشتن فضای لازم و فیلتر شکن و همه چی،اصلا سراغ این عمل نرفتم.با خودم گفتم که سراغشم رفتی اشکال نداره ولی فقط باید نذرتو ادا کنی… هر وقت افکار خودارضایی به ذهنم میاد ،با خودم میگم که دو دقه لذت خودارضایی، ارزش پرداخت پنجاه هزار تومن پول رو نداره پس سراغش نمیرم.این روشو امتحان کنید.شاید شما هم مثل من و چند تا از دوستام تونستید.ما تونستیم شما هم میتونید.مطمئنم

 27. ۱-بگو من تایه قرار معین این کاررا انجام نمیدهم۴یا۵روز۲-در طول این مدت اگر خواستی به فیلمهای مستجهن نگاه نکن ولی میتونی عکس ببینی۳-حین نگاه کردن به این فکر کن که نباید خود ارضایی کنم پس دست به قسمتهای حساس بدنت نزن قول بده مانند سینه الت تناسلی۴-به خدا فکر کن که داری کار درستی انجام میدی۵-بعد از موعد مقرر۱روز به خودت تنفس بده ولی بدون روز بعد باید دوباره همت کنی ویه کاری رو عملی کنی۱روز۶-روز بعد دوباره همین موعد مقرر رو انجام بده واین کار رو به مدت ۵بار انجام بده

 28. سلام دوستان چند تجربه در مورد ترک خودارضایی را با شما در میون می ذارم:
  ۱٫ترک خود ارضایی ۱۰۰ درصد عملی وممکن است.(من یکساله تر ک کردم)
  ۲٫ ورزش کنید. برای ورزش خود برنامه داشته باشید.
  ۳٫به طور جدی برنامه ی مطالعاتی داشته باشید .
  ۴٫ همه ی ابزار و وسوسه انگیز از قبیل اینترنت،گوشی موبایل را برای مدتی طولانی کنار بگذارید. همه ی زمینه های گناه را به طور کامل از خود دور کنید.
  ۵٫ به خدا ایمان قلبی داشته باشید. و از رحمت خدا غافل نشوید و بازهم تویه کنید خداوند برای تعداد توبه محدودیتی قائل نشده ، نماز بخوانید. و هرگز از بخشش خدا مایوس نشوید. خداوند وعده داده که بدی هارا با خوبی جایگزین خواهد کرد.
  ۶٫ دقت داشته باشید که روانشناسان غربی خود ارضایی را جایز((در صورتی که مثلا تبدیل به اعتیاد نشود ، و برای رهایی از استرس و فشار ها ی عصبی نباشد این درست مانند این است که به یک فرد بگویند ماهی یک بار برای تفریح شیشه مصرف کن مواظب باش معتاد نشی !!!به نظر شما او می تواند فقط ماهی یکبار شیشیه مصرف کند؟؟)) می شمارند اما توجه کنید که: علم روانشناسی یکی از جدید ترین علمها محسوب می شود وهنوز در بسیاری از زمینه ها دارای اختلاف جدی با دیگر علم ها از جمله جامع شناسی وحتی نظریه پردازان خود علم روانشناسی هست. ثانیا در غرب این فرضیه ها ازمایش شده ونتیجه اش این شده که متاسفانه ۵۰ در صد زنان اروپایی مورد ازار و اذیت جنسی قرار گرفته اند(می توانید خود تحقیق کنید) . تازه داران اونا به این نتیجه می رسن که راه رو اشتباه رفتن ما نباید در دام اونه بیافتیم . توجه کنید صنعت فحشا در جهان سومین صنعت سود اور دنیا محسوب می شود، بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ سایت پورنو امریکایی در حال فعالیت هستند ؟ به نظر شما هزینه ی نگهداری این سایت ها ازکجا می آید؟ هدف این سایتها چیست؟ به نظر شما از روی دلسوزی اقدامبه ایجاد این سایتها شده است؟
  ۷٫ از تنهایی فرار کنید
  ۸٫ با خود فکر کنید . از زمانی که این گناه را انجام می دهید از کجا به کجا رسیده اید؟ چه قدر پیشرفت داشته اید؟
  نکته ی اخر: توکل بر خدا از همین الان شروع کنید .

 29. به نام خدا
  سلام بخدا فقط یک راه داره که ترک کنین فقط اینکه
  اول آینه که امید به خدا و میخواین شب اول قبرتون چی جواب خدا رو میخواین بدین دوم فقط تصمیم گرفته باشین که تر کنین سوم نماز اول وقت بخدا منم همیشه خود ارضایی می کردم و هی توبه میگردم هی توبه میشکستم
  از وقتی نماز اول وقت میخوندم دیگه بیمه خدا میشدم
  دیگه اون کارو نمی کردم پس اگه میخوای خودارضایی
  نکنی فقط همینارو انجام بدین
  پس یاعلی

 30. ایا منی کثیف است

 31. به نام خدا .دوستان به نظر من هیچ چیز مانند نماز جلوی این کار کثیف رو نمیگیره چون این رو تجربه کردم.من خودم سه سالی میشه گرفتار این کار کثیف ام .و باور کنید بیش از ۱۰۰۰بار توبه کردم ولی باز توبه شکستم .در هر بار با خواندن نماز خوب پیش میرفتم اما همین که یک روز غفلت میکردم باعث تحریکم و در نهایت شکست می خوردم .میدونم که ترک اون خیلی خیلی سخته اما من در خودم یک اراده ویک روح بزرگ میبینم که با یاری خداوند میتوانم اون رو ترک کنم . از دوستان میخوام نه تنها من بلکه همه ی مبتلایان به این کار رو دعا کنند. به امید روزی که همه بچه ایرونی ها این عمل کثیف رو ترک کنند. و بدانید در های رحمت الهی بر همه ی توبه کنندگان باز است وخداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است. با تشکر از مدیر سایت. التماس دعا.

 32. محمد رضا

  سلام .اگه کسی میخواد خود ارضای ترک کن .باید در روز تعداد ادار رو افزایش بده .حتی اگه دستشوی نداشته باشی . به عنوان مثال در۵ روز اول در یک ساعت ۲یا سه بار دستشوی برین .حال شاید بپرسین فوایدش چیه .چون شما وقتی تحریک مشین اول مادهای از شما ترشح میشه که وارد مجرای ادرای میشه تا محیط داخل مجرا را خنثی کنه .همین ماده باعث یک سنگینی در شما میشه شما این حالت رو احساس میکنین ..اگه زود زود سعی کنین ادار کنین ماده ی منی بدون تحریک شدن در طول روز از شما دفع میشه به جای این که یه دفعه خودتون خارج کنین .فقط روزهای ۱و۲ سخته و باید مجرا و مثانه رو خالی نگه دارین .با این روش شما میتونین ترک کنین .فقط خواهشن فیلم و…. رو کنار بزارین

 33. امیرعلی

  سلام !
  چندتا جمله طلایی داشتم میخوام بهتون بگم تا شما هم استفاده کنید :
  ۱٫بهتره تو ترک بمیرید به جای اینکه بیخیال باشید و دست رو دست بذارید
  ۲٫انسان های موفق هیچگاه تسلیم نمیشوند و دست از تلاش بر نمیدارند
  ۳٫فاصله بین خواستن و توانستن انسان یه قدم است،و آن قدم “تلاش” است
  —-
  شاید با خودتون فکر کنید منم یکی مثل بقیه،فقط شعار و حرفای تکراری…
  ولی باور کنید من ۵ سال از زندگی و جوانیمو سر همین موضوع از دست دادم
  تقریبا تو هر چیزی که بهترین بودم،بدترین شدم و حسابی گند بالا آوردم طوری که حتی خودم باورم نمیشد چنین موجودی خود من باشم !!
  خیلی ها میگن اراده از ما گرفته شده ولی سوال من از شما اینه :
  “دوست من،آیا جلوی چشم مادر و پدرت هم این کارو انجام میدی …؟”
  جوابشو به خودت بده.تا کی میخوای با این وضع به زندگیت ادامه بدی؟؟
  فکر میکنی خدا تورو آفریده فقط برای اینکه جلوی چشمش این کارو انجام بدی و بعد هم مثل اون حیوون نجیب باوفا پشیمون بشی و دنیارو وارونه ببینی؟؟
  میدونم چه حسی داری،باور کن میدونم !پشیمون و افسرده ای؟دلت از همه دنیا گرفته؟؟خسته و تنهایی؟؟احساس میکنی کللللی با بقیه فاصله داری؟همه موفقیت هاتو سر این کار باختی؟؟؟
  ولی دوست من!!ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه هست…
  میدونم ممکنه بارها توبه شکسته باشی ولی مبادا دست از تلاش کردن برداریا !جمله اولمو تکرار میکنم “بهتره آدم توی ترک بمیره به جای اینکه به اشتباهش ادامه بده”
  مسیر هموار و طولانی پیش روت قرار داره،میدونم کلی راجب راه های ترک و جلوگیری از تحریک میدونی،سایت های زیادی هم در این زمینه قرار دارند که بسیار مفید هستند(از جمله همین سایت) ولی من چندتا گزینه بهت پیشنهاد میکنم که جای دیگه ای پیدا نمیکنی !! البته شوخی کردما 🙂
  در هر صورت این ها خیلی به خودم کمک کردن،امیدوارم به تو دوست خوبم هم کمک کنند :
  ۱٫تو مدت زمان ترک خیلی مواظب تغذیه ات باش،فقط برای ۲۰-۳۰ روز دور غذاهای چرب(از جمله فست فوت ها و سرخ کردنی ها) رو خط بکش !باور کن ارزشش رو داره دوست خوبم
  ۲٫ورزش،ورزش،ورزش!(لازم نیستم حتما باشگاه ثبت نام کنی،همین که هر روز نیم ساعت بری تو کوچه بدوی کافیه،در ضمن بهترین ورزش برای کاهش انرژی ها ورزش های هوازی هستن،از جمله همون دو،دوچرخه،کوهنوردی و …)ولی یادت باشه ها گفتم “هر روز”
  ۳٫برای خودت برنامه داشته باش دوست عزیز،یادت باشه بیکاری دشمن اصلی تو هست،مهمترین قسمت برنامه ساعت دقیق خواب و بیدار شدن هست بقیش هم که کارهای روزانه مثل درس و کار و تلویزیون …
  ۴٫گفتم تلویزیون یاد یه چیزی افتادم !بنظرم هرچی بیشتر از زمان ابتلا به این بیماری بگذره ذهن آدم بیشتر حساس میشه !! پس سعی کن حتما تو مدت ترک از دیدن یه سری چیزا خودتو محروم کنی،حتی همین تلویزیون خودمون،دلیلشو خودت متوجه میشی،بازم تاکید میکنم”ارزششو داره”
  ۵٫و اما آخرین گزینه! سخنرانی های دکتر شاهین فرهنگ،بخصوص سمینار موفقیت ایشون رو حتما و حتما گوش بدید.
  باور کنید ۱۰۰ درصد شگفت زده میشید و مسیر زندگیتون تغییر میکنه!

  ———–
  خب دیگه خیلی معذرت میخوام که سرتون رو درد آوردم،امیدوارم از امروز به فکر بیاید و دوباره شروع کنید …
  یادت باشه دوست خوبم:مهم نیست اگه صدبار توبه شکسته باشی،مهم اینه …”

  ای
  —————–
  در ضمن یادتون باشه من هزاربار شکست خوردم،ولی آخرش ترک کردم…
  پس کار نشد نداره

  مشکلی نیست که آسان نشود________مرد باید که هراسان نشود

 34. سلام من هشت سال بود که معتاد به خود ارضایى شده بودم و جورى که حتى روزى سه بار استمناء میکردم و بعد از فهمیدن ضرر هاى اون بعد از چند وقت توانستم ترک کنم تنها راه ترک اون یک اراده ى قوى و فکر نکردن و نگاه نکردن به چیز هاى تحریک کننده است و این را هم بدونید که هیچ چیز قوى تَر از اراده ى ادم نیست

 35. سلام من ۱۵ سالمه. اسمم عرفانه وب شدت به استمنا وابستم(روزی دو بار)ار اونجا که من خانواده تی با وضع مالی خوب دارم همه چی برای این عمل کثیف برام مهیاست.من خانواده مذهبی ندارم ولی به شدت خدا رو دوست دارم. ولی خب این احساسو دارم که اون از من متنفره.حتی وقتی این اسم مو میشنوم اشک تو چشمام جمع میشه.تا به حال چند باری دست به ترک زدم ولی موفق نشدم…راستش تمامی دوستان من این عملو انجام میدنو من…..گیج شدم،و ناامید.اصلا نمیدنم الان وقتشه ترک کنم یا نه تازه این عمل به سلامتیمم ضرر زده مثل لرزش دستو….من گمراه شدم و فقط کمک می خوام.از خودم متنفرم متنفر من فقط….فقط کمک می خوام.

 36. سلام خدمت همه دوستان گرامی.بند رضا۱۸ ساله از خرم آباد هستم
  من۳ یا ۴سالی میشه به این عمل خود ارضایی دچار شدم چندین بار به این سایت سر زدم گفتم بابا ولشون کن اینا دیونه ان این یه عمل طبیعی باید انجام بشه اما نه اشتباه فکر میکردم چند بار دیگه سر زدم تمامی راه های عوارض و…خوندم دیدم چه عوراضی داره تصمیم گرفتم ترک کنم شروع کردم به تلاش کردن چندین بار یا بهتر بگم خیییلی شکست خوردم نا امید شدم دیگه باز کار بد انجام میدادم خودمو ارضا میدادم اما دوباره پشیمونی گرفتم باز به سایت سر زدم تا این بار یه چیز دیدم که نوشته بود تلاش کردن از مورچه یاد بگیر چندین بار شکست میخوره دانه به لانه برسونه اما باز ادامه میده تا بالاخره موفق میشه باز شروع کردم به تلاش کردن اما چندتا روش واسه خودم گذاشتم اول اینکه هر چی عکس و… بی ادبی دارم پاک کنم و هر گروهی یا چیزی دیدم که ادم منحرف میکنه باز نکنم سریع حذفش کنم و دوم اینکه یه تلاوت قران صدای دلنواز دانلود کردم هروقت از خود بی خود میشدم گوش میکردم الان که دارم به شما میگم دارم گوش میدم ارومم میکنه د یه برنامه باد صبا نصب کردم روز های پاک یادداشت میکنم تیک میزنم ویه تصویر زمینه گوشی گذاشتم هروقت گوشی باز میکنم این تصویر زمینه رو میبینم امید میگیرم من میتونم دوستان همه میتونید ،من زیاد تحمل میخواستم بکنم تا ۳ روز بیشتر تحمل نداشتم اما الان خدا رو شکر الان ۱۷ روز پاکم ایشاا..خدا این مدته دائمی کنه یعنی خودم باید دائمی کنم دوستان گرامی بخدا همه میتونیم این عمل گناه اور کنار بزاریم بخدا همه میتونید
  درضمن دوستان این عمل فاصله زمانیم بیشتر شده اخلاقم نسبت به خانواده دوستان اقوام و.. خیلی خوب شده احساس شادابی میکنم دوستان بخدا همه میتونید فقط اراده کن ایشاا… به امید پاکی همیشه گی…بازم سر میزنم به این سایت عالی خوب باتشکر از همه دوستان این سایت??

 37. سلام من ۱۴ سالمه و به این عمل زشت مبتلا شدم و حدود ۳۰ بار خود ارضایی کردم من به این عملی اعتیاد دارم ولیدهرچه سعی میکنم نمیتونم با خودم مقابله کنم و بعدشهم پشیمون میشم خیلی از نمازهام قبول نبوده میخوامم دیگه این کارو نکنم ولی همش وسوسه است بدترین چیز هم تکنولوژی است که من بادیدن فیلم های تحریک امیز این کار رو میکنم دوستان لطفا این کارو انجام ندید و به وسوسه ها مبتلا نشوید این ازبدترین گناهان است

 38. ممنون از این مطالب نمی دونم که چرا ما جوونا اینقدر از خدا درایم دور میشیم یادتون باشه این کاره غربی هایه که ما رو به این گناه و آخرشم مشکلات جنسی و………. رو آورده منم خود یه ……….. هشتم نمیشه گفت آخه شرمم میاد فداتون ایشالله با دعای شما و خواست خودم و کمک دوستانم که این مسائل را دیگر جای من نگویند راستی شما هم به دوستانتان تذکر دهید ممنون بروبچ فعلا

 39. باتجربه

  با سلام خدمت دوستان من خودم درگیر این گناه بودم هرکی میگه ترک نمیشه داره اشتباه میکنه چون نمیخواد ترک کنه این حرفو میگه وگرنه من خودم به لطف اهل بیت و امام زمان چند سالی میشه که پاکم شاید باور نکنین ولی الان حتی یک لحظه هم ب ذهنم نمیاد که گناه کنم اصلا دیگ کلا از وجودم رفته خداوکیلی من به خیلیا کمک کردم چندتا از دوستام که یک روز هم نمیتونستن ترک کنن الان چند ماه که پاکن…

 40. ممنون بابت آگاهی سازیتون

 41. من یک سال تمام ترک کردم تمام مساییل بالا را درک کردم ولی بعد روحیه من ضعیف شد هیچ امیدی به اینده کار ازدواج نداشتم بعد یه شب شروع کردم با خودم ور رفتن بعد نفهمیدم چی شد ارضا شدم چند ساعت گریه میکردم تمام زحمتهام به هدر رفت از دست رفتم نتونستم برگردم بعد دوچار مریضیهای گرفتگی کمر خشکی مفاصل پا شدم الان دوباره تو ترکم یه ماه شده از ترس برگشتن مریضیم میترسم دوباره این کارو بکنم از قدرتم نیست که ترک کردم از ترس درد مرگ اوره که حتی جرات ندارم به التم دست برنم نمیدونم خوشحالم یا ناراحت که اینتوری ترک میکتم

 42. بسم الله الرحمن الرحیم
  فقط یک کمی اراده میخواهد!
  ان شاء الله هر کس این کار را انجام دهد موفق میشود!
  —ابتدا هر دستور العملی را که انجام میدادید ونتیجه نگرفتید را متوقف کنید
  ۱- نزدیک ترین مسجد نزدیک به خانه تان را که در آن علاوه بر برگذاری نماز جماعت ظهر و مغرب نماز جماعت صبح هم در آن خوانده شود را پیدا کنید!
  ۲- ۱۷ رکعت نماز واجبتان را به جماعت در آن مسجد بخوانید(مخصوصا نماز صبح)
  ۳- از روی کسالت و تنبلی از ادامه این کار منصرف نشوید حتی اگر هم در این مدت باز هم مرتکب شدید سریعا غسل کرده و خود را به نماز جماعت برسانید.و از ادامه مسیر دلسرد نشوید!
  ۴-اگر فکر مسایل جنسی به شما هجوم آورد در حد توانتان مبارزه کنید هر چند در انتها شیطان برنده شه!
  ۵-یک سال این کار را ادامه دهید.
  ۶-اگر هم روزی نتوانستید نمازتان را به جماعت بخوانید مشکلی نداره !فقط از روی تنبلی و بی اهمیت بودن نماز جماعت نباشه!!!
  ۷-کم کم خواهید دید ماه ها میگذرد و شما هیچ علاقه ای به انجام کار مورد نظر ندارید!
  ۸- هربار شکست خوردید با شدت بیشتری به خواندن نماز جماعت اهتمام بورزید!
  ۹- هر روز صبح که از خواب بیدار میشوید به سمت قبله به امام زمان سلام بدهید!اگر یادتان رفت به محض به یاد آمدن انجام دهید
  در صورت موفقیت نویسنده این مطلب را از دعای خود محروم ننمایید!!!!!
  اگر هم موفق نشدید مطمئن باشید به دستور العمل عمل نکردید!!!!!!!!!!!!

 43. سلام خواهش میکنم منوکمک چنیدتاحالا! “چندبارمیخواستم این عادت کثیفوترک کنم اما بعدازیه هفته بازشروع کردم کمکم کنید

 44. وهاب امینی

  با سلام به همه دوستان
  من وهاب امینی،مدیر سایت “زندگی دوباره من” هستم.اگر تمایل دارید با استفاده از روش های خودهیپنوتیزم،تجسم و تکنینک ای اف تی در یک دوره ۶۰ روزه خودارضایی را بطور کامل ترک نمایید،خوشحال می شوم در کنار یکدیگر به این موفقیت برسیم.
  myneolife.ir
  باتشکر از شما

 45. یه سوال آیا عوارض خودارضایی بعد از ترک از بین میره؟

 46. از مدیر سایت میخوام که خواهشا نوشته های منو بخونه و توی سایتش قرار بده خیلی ها مث من حالشون خرابه حتی اگر برای رضای خدا هم شده داخل سایت خودتون قرار بدید ممنون . سلام پسری هستم ۱۷ ساله اسمم رامینه میخوام کمکم کنید یا شاید من بتونم کمکتون بکنم . ادم در همین سن یکم بالا پایین پاش به دنیایی کثیف این روزگار باز میشه . از همه گناهاش بگیر . که یکی از مهم ترین اونا مربوط به میل جنسی و شهوت هست . خیلی پاک نگه داشتن خود تو این دنیا سخت شده . اره ما میدونم خدام خودش میدونه . از دخترای تو خیابون بگیر تا فیلتر شکن جک داستان های +۱۸٫لامصب این دنیا یجور پیشرفت کرده که براحتی با دو تا سوت میشه فیلم و عکس و همه چی مبتذل رو ببینی . تازه اینایی که میگم خوبه . بزار زندگیمو قشنگ بهتون بگم . من که ۱۰ سالگی نمیدونستم که اصلا استمنا چیه اغا ما هم هر وقت تو خونه تنها میشدیم طبق معمول شیطون گولمون میزد . تا اون موقع که نمی دونستم +۱۸ چیه . بزرگ تر شدم ۱۳ -۱۴ سالگیمون اونجا دیگه فهمیدیم استمنا چیه +۱۸ چیه . من هنوز تا اون موقع نسبتا اوضاع خوبی داشتم چون وقتی میبینی این کار گناه کبیره متحول میشی بقول بنده خدایی سگ بگیرتت ولی جو نگیرتت ادم شدیم . اغا مام نشستیم در مورد عوارض چمیدونم استمنا اینا خوندیم تا ۱ ماهی سالم بودیم گلاب به روتون باز شیطونه اومد البته ایندفعه که اومد دیگه رفت . اغا من ۱۴ سالگی تازه عکس های مبتذل رو تو اینترنت دیدم سرتونو درد نیارم . من خاک برسر یروز دیدم برادرم از من بزرگ تره ۲۴-۲۵ داره دیدم فیلتر شکن رو سیستمه قایمش نکرده بود متاسفانه دیگه با دیدن چن تا فیلم کم کم دیگه داشتم بهشون عادت میکردم البته برادرم پیش ما زندگی نمیکنه گهگاهی میاد اغا رفتش ما چند تا فیلم دیدیم بعد اون دیگه بغضمون گرفت به غلط کردن افتادیم باز جو گرفتمون فیلتر شکن حذف کردم اغا بعد یک هفته باز به غلط کردن افتادم نمیدونم چیه نیاز بود وسوسه بود خلاصه هر چی بود اینقدر با این لبتاب ور رفتم تا بلاخره فیلتر شکنو دانلود کردم باز طبق معمول فیلم نگاه میکردیمو باز فیلتر شکن حذف باز متحول میشدیم باز به غلط کردن میوفتادیم . من تا الان تو هیچ زمینه ای پیشرفت نداشتم ولی تو این قضییه نسبت به سنم پیشرفت کرده بودم کلا ادم نحثی هستم تو زندگیم اول که فیلم های مبتذل نگاه میکردیم بعضی از حرکات اونا برا ما تعجب اور بود اغا میگفتم اینا دیوونن یا صاحب سکته جلل خالق مگه میشه مگه داریم. بعد از مدتی که دیگه اکثرا چند روزی یکبار این فیلم ها نگاه میکردیم واسمون عادی شده بود .البته من تا اون موقع کلا نمازام سر جاش بود همشو میخوندم کجای کارین فیلم های مبتذل نگاه میکردم نمازم میخوندم نه دلم میومد خدا رو ول کنم نه شیطونو بلاخره بخاطر نحثیمون والا نمیدونم هر چی بگید ، خدا رو ول کردم دیگه هر روز فیلم نگاه میکردم تا اینکه کم کم شد ۱۵ سالم اول دبیرستان .طبق معمول مث همیشه دهنم سرویس بود مدرسه که کلا بیخیال شین اوضام خراب بعد از مدتی باز به استمنا رو اوردم البته قبلا که اینکارو میکردم چیزی از من خارج نمیشد اما برای اولین بار من خاک بر سر بعد از ۲۴ رو تحمل ، اینکارو کردم و همون مایع سفید که خودتون میدونین از من خارج شد به به چه جذابیتی داشت اغا این روز های ۲۲-۲۳ من دیگه داشتم میپوکیدم که وقتی این کار خاک برسری رو انجام دادم انگار دنیا رو بهم برگردوندند اصلا یه حال خوب داشتم تازه فهمیده بودم استمنا یعنی چی . اغا من تا حدی تو این زمینه پیشرفت کردم که شیطون رفیق فابریکم بود بجای اینکه بهش بگم لولوخورخوره هزار تا فوشش بدم بهش میگم قند عسل من کجاست ؟؟؟تا این حد اوضام نابود بود اغا من تا ۱۰ روزی تحمل کردم بعدش رفتم فیلم مبتذل دیدم و بعد متاسفانه استمنا . اغا من کلا بدنم جوری شده بود که هر ده روز یکبار باید اینکارو میکردم . که دیگه شد ۱۶ سالم و بهترین مدرسه که میرفتم دیگه ۱۰ روز برای من کم بود هر روز با چیز جدیدی برخورد میکردم اغا تا سال ۹۴ مهر ابان واوضام خیلی خوب بود تازه این ، خوبم بود معدل داخل کلاس ۲۴ نفره شد ۱۱-۱۲ انچنان درس خون نبودم ولی بطور متوسط میخوندم و رسیدیم به الان که من شدم نفر ۲۲ کلاس حالا ول اینا کنید چند وقتیه من معتاد این عمل استمنا شدم و هر روز اینکارو انجام میدم دیگه کلا هیچ حسی ندارم فقط یک کلمه بهتون بگم نیاز دارم نیاز نمیتونم خودمو بگیرم وضعم خیلی خراب شده کلا ادم جوشی که بودم الان خیلی جوشام بیشتر شده و ادم افسرده که بودم همیشه بهم میگفتن گوشه گیر اما الان واقعا روحم کل زندگیم رنگ کثیفی گناه گرفته دیگه من نمیدونم گناه کبیره چی هست حرام چیه دیگه نمیدونم غیرت چیه شدم یه ادم خیلی کثیف . الانم نمیدونم چی بگم واقعا …اینو گفتم تا یکمی برام دعا کنید حدیثم خوندم به حدیثی بود پیامبر میگفت کسی که استمنا میکنه انگار با کف دست خودش ازدواج کرده البته این و داخل قران هم بهش اشاره ای ششده بود که والا یادم نیست بزار الان معنی دقیقشو براتون میگم (و آنان که شرمگاه خود را [از حرام] نگهدارنده‏اند، مگر بر همسران یا کنیزان خویش، که [براى آمیزش با آنان‏] سرزنش نشوند پس هرکه افزون از این [که یاد شد ] بجوید، اینان از حد درگذرنده‏ اند ) این اول کار رو من تاثیر گذاشت ولی بعد مدتی باز به همون خونه اولم برگشتم از اونایی که هنوز دچار استمنا در حد من نشدند خواهش میکنم از همین الان اونو ترک کنند بعد از مدتی دیگه دست خودت نیست دیگه نیاز داری درک نیاز خیلی سخته فقط بدونین دیگه اختیار دست خودتون نیست این روح شما هست که دیگه شما رو مجبور به این عمل میکنه خواهش میکنم از همین الان خودتونو بگیرین و اونایی که مث منن رو دیگه نمیدونم باشد که خدا دلش بحال من و شما ها بسوزد و مارا به راه راست هدایت کند برا منم دعا کنید که خدا ی نگاه من بکنه و از این کار کثیف که واقعا کثیف نجات پیدا کنم و همه اونایی مثل منن . خدانگهدار

 47. استمنا یا همون خود ارضایی شده بودم که الان کم کم دارم ترک می کنم و این ترک باعث شده ایمانم هم قوی تر شه و بعضی کارهایی که خلاف نظر الهی هست منو بیشتر آزار بده و انجام دادن اونا منو ناراحتم کنه از قبیل ارتباط با دختر خانم ها یا به قول معروف دوس دختر داشتن یا همونgfداشتنه.من تا بحال با هر دختر خانمی ارتباط برقرار کردم برای رفع نیازهای جنسی نبود بلکه با تمام احساسات پاک می رفتم سراغشون ولی خب بخاطر اینکه خدا اجازه ی این کارو نمی ده منم سعی می کنم که رابطمو باهاشون قطع کنم ولی فشار روحیکه بهم وارد میشه خیلی زیاده.هم فشار طرف مقابل برای ادامه دادن رابطه و هم فشار جامعه برای دوس دختر داشتن منو خیلی آزارم میده.
  لطفا بهم کمک کنید که چطور خودمو قانع کنم که به دوس دختر داشتن هیچ نیاز و اجباری نیس .راه های متعددی رو امتحان کردم ولی بازم احساساتم اجاه نمیده که کسی که عاشقشم و وابستشم ازش دست بکشم.خدا خیرتون بده چشم انتظار پاسوختون هستم.ممنون از زحماتتون .
  خداحافظ

 48. پیشنهاد میکنم این کلیپ رو دانلود کنید و همیشه جلوی چشمتون بزارید تا وقتی که تحریک شدید زود اونو ببینید . رو من که خیلی تاثیر گذاشت …

  http://uploadboy.me/c2s0kkzixb4x/82698704342a35f3f27056af2ae4eb073533588-288p__52837.mp4

 49. سلام
  دوستان ترک خود ارضایی برای کسانی که از خیلی وقت پیش خود ارضایی داشتند سخته چرا؟؟
  چون باعث افسردگیشون میشه وهمین افسردگی باعث انجام دادن خود ارضایی میشه سعی کنید هر وقت ناراحت شدید خودتونو مشغول سرگرمی های خنده دار کنید بخندید خلاصه ی جور خودتونو شاد کنید دومین دلیل خود ارضایی اظطراب سعی کنید هر وقت مظطرب شدید نماز بخونید دم نوش گیاهی برای ارامش بنوشید و برید بیرون بدویید هر کاری که حس اظطرابو ازتون خارج کنه امیدوارم شادو عاشق باشید همیشه با ارامش زندگی کنید این مطالب بعد شیش سال علم روانشناسیمه پس اعتماد کنید شبتون پر انرژی

 50. امیدوار

  مطلبتون خیلی عالی بود و همچنین نظرات دوستان…خیل خوبه که با این نظرات به هم روحیه میدیم.دم همگی گرم
  به امید روزی که همه از شر این گناه خلاص بشیم و قطعا با امید به خدا و اراده قوی محقق خواهد شد…

 51. سلام دوستان عزیزی که مث من اسیر این عمل خیلی زشت شدین و هیج جوری نمیتونین از دسش خلاص شین.بارها و بارها اراده کردین ولی باز نتونستین تحمل کنین و رفتین سراغ این کار.این یه قوه بسیار قویه کی هیچ جوونی نمیتونه از پسش بربیاد و باهاش مبارزه کنه.ولی دوستان باور کنید که فقط ۴۰ روز اراده راسخ میخواد که فقط بیاد خدا باشین.همیشه سر وقت به خدا یه سری بزنین.ببینید چه اتفاق باحالی میفته.آخ قربون خدا برم من انقد نانازه.باهاش رفیق فابریک بشین ببینید چه میکنه این بامرام.من خودم ۱۸ سالمه و شهوت انسان از ۱۶ تا ۱۸ سالگی به شدید ترین اوج خودش میرسه بطوری که خودتونو به فنا میدین.این کار باعث میشه
  دچار افسردگی شدید بشین
  گوشه گیر میشین و زیاد شاد نیستین
  چهرتونو خیلی زشت میکنه بطوری که تو اینستاگرام فالور پیدا نمیکنین خخخخ
  بدنتون سست میشه و دیگه از هر لحاظی رشد نمیکنه
  ریزش مو پیدا میکنین و پرخاشگر میشین
  دائما چشاتون سیاهی میره و فشار زیادی به چشم و مغزتون میاد بطوری که میرین تو دیوار اصن
  خلاصه تا صبح باید بگم عوارضشو لامصب از شیطونم مضر تره
  بله دوستان همونطور که گفتم با خدا رفیق شید.برید عضو گروه تلگرامو واتسپش بشین فقط ۴۰ روز.ببینید چه اتفاق باحالی میفته.اصن نمیفهمین دیگه خود ارضایی چیه.
  و این مژدگونی بدم که وقتی ترکش کنین تمام سلامتی تون بهتون بر میگرده.
  خدااااااااااااایا شکرت که یکی مث تو باحال هوامونو داره.
  اراده کنید دوستان یا علی

 52. سلام به همه دوستان
  هیچ راه ترکی وجود نداره…جزتنها کسی که میتونه شما رو ترک بده وراه ترک رو بهتر هر کسی میدونه ومطمنم به شمام کمک میکنه واون عالمترین و قدرتمند ترین کسیه که میشناسم.اون خدااااست.اگه میبینید نمیتونید ترک کنید وهیچ دلیلی برای ترک ندارید وهیچ امیدی وجود نداره تنها به یک دلیل هست…و اون اینه که از خدا دور شدین نه این که گناه میکنین.دوباره تکرار میکنم از خدا دور شدین…. بسیاری از احادیث عدد ۴۰ رامقدس معرفی کردن و در درمان بسیاری از اعتیادها(موادمخدر یا حتی خود ارضایی…..)دوره ی درمان را ۴۰ روزه میدانند.من حدود ۱۲ ساله ترک کردم وهزاران راه رو برای ترک امتحان کردم.حتی تا خودکشی پیش رفتم تا این که یک نفر این راه رو معرفی کرد.بطور اتفاقی به این صفحه رسیدم.ده سال پیش این طور نبود که از اینترنت بتونیم کمک بگیریم.من این متن رو تو تمام سایتهای از این دست قرار میدم تا انشالله همه خوب بشن.اما راه ترک:
  همون طور ک گفتم علت عدم ترک دورشدن از خداست.پس راه ترک قاعدتا ارتاط با خداست.
  ۱-تا ۴۰روز تمام نماز هاتون روسروقت بخونین حتی صبح.اون وقت دوباره اگه خواستین دوباره گناه کنین ولی قبل از زمان اذان که شد غسل کنید ویک نمازعالی وباتوجه به معنی وحضورقلب(تصور کنید در محضر خداهستین)و دوباره به ادامه زندگیتون برسین.۲-هفته ای یکبار روزه بگیرین و نماز شب
  بخونین و بعد از نماز صبح سوره یس وقبل از خواب سوره لقمان(اگر تونستید باتوجه به معنی آن).۳-برای زندگیتون هدف تعریف کنین وهرروز بابرنامه وهدف زندگی کنید..
  دوستان تنها راه همینه وبس وتنها راه پاک شدن وانسان شدن عمل کردن به چیزهایست که گفتم .من دینم را ادا کردم و وظیفمو انجام دادم ان شالله خدا از من راضی باشه.بعد از ۴۰ روز تازه مغز به سرتون برمیگرده و میفهمین چیکار میکردین .از اونجاست که دیگه اختیار نفس دست خودتون قرار میگیره و بعد ازاون دوره ی ترک واقعی شروع میشه.یادتون باشه اگه دوست دارین تا ۴۰ روز ترک کنین این برنامه جواب میده و اون ۴۰ روز بعد هست که ان شالله پاک میشین .اگه دوست دارین تااخر عمر پاک باشین دست از این برنامه ای که گفتم برندارین…من وظیفمو انجام دادم راه رو نشونتون دادم.عمل به اون باشماست.باشد که رستگار شوید…کسی کمک خواست ادرس ایمیلم رو به سایت دادم. ادرس رو بگیرین و ایمیل بزنید

 53. سلام من ی مدتی میشه ترک کردم شروعش از اونجایی بود ک داشتم وب گردی میکردم ک یهو با رمانهای سکسی کوفتی آشناشدم و اونجا بود ک یادگردفتم و انجام دادم اما الان ی مدتی هست ک انجام نمیدم. حتی بادیدن فیلمهای هالیودی هم دیگه تحریک نمیشم.

 54. سلام من امسال سال چهارم دبیرستان هستم میخواهم داستان مبتلا شدنم به این گناه بگم معمولا بچه ها از ۱۴ یا ۱۳ سالگی به این کار مبتلا میشن من به خودم افتخار میگردم که من ۱۷سالمه هنوز حتی یک بار هم نکردم مغرور شدم و کار دست دادم یادمه بار اولان کار رو کردم کلی گریه کردم حدودا ه هست این کار رو کردم کار مضخرفیه تموم زندگیت توشهوت خلاصه میکنه من هیچ وقت فک نمیکردین این کار رو بکنم مغرور شدم مغرور ولی خدا از گناهان ما بزرگتره دیگه بیابید قول بدیم این کار رو نکنیم من همین الان این کوفتی رو انجام دادم ساعت ۴و نیمه شبه هی پشیمان از کارم ولی دیگه هر گز نخوابم کرد با لطف و کمک خدا و اراده ای که بهمون داده

 55. عاشق رقیه(س)

  سلام من عاشق حسینم….
  زندگیم ماله اونه ولی هی میلغزم….
  خیلی توبه کردم شاید هزار بار،ولی نتونستم همش هم تقصیر خودمه…. ای خدا تو رو به مادرمون زهرا منو ببخش و توبم رو قبول کن میدونم خراب کردم دیگه هیچچچ وقت این حسه نا امیدی و پشیمونی از گناه رو فراموش نمیکنم میخوام کمر شیطان رو خورد کنم…. یا حسین کمکم کن
  الاهی به امید تو…..

 56. ففط اینو یادتون باشه یچه ها بادستی که دارید غدا میخورید سلام میدید روبطرف خدا میکنید چرا همچنین کار زشتی بکنیم

 57. خیلی ممنون از راهنماییاتون.

 58. بسم الله الرحمن الرحیمبنده کسی نیستم که بخواهم چیزی بگم ولی تجربیاتم میذارم در اختیارتونمن حدود چهل روز بود که پاک بودم و حتی به جایی رسیده بودم که شهوت انگیز ترین چیزها هم روم تاثیر نمیگذاشت ولی امروز متاسفانه شکستم ولی به هیچ وجه و به هیچ وجه ناامید نیستم چون ناامیدی یعنی شکست و همین که تا اینجا تونستم کمش کنم یعنی پیروزی مطمئنا هیچ عادتی به یک باره ترک نمیشه البته شدنی هست و از این موضوع برای توجیه خودتون در انجام خودارضایی استفاده نکنید و برای تقویت ارادتون استفاده کنیدمن خودم مجددا همین جا قول میدهم به خودم و خدای خودم و حضرت فاطمه که الان در دهه فاطمیه قرار داریم که دیگر به هیچ وجه این عمل شووووووووم را انجام ندهمالبته من دیگر به مرحله ای رسیدم که دیگه باید تا اخر عمر ترکش کنم و دیگر از مرحله کم کردنش گذشتمحالا یه سری مضراتی که خودم بهش رسیدم بهتون میگماولینش احتمال ابتلا به بیماری MS را افزایش میدهد چرا که در یک مقاله خواندم کاهش کلسیم و ویتامین دی و پروتئین احتمال ابتلا به این بیماری را فزایش میدهد خوب با خودارضایی تمام این مواد از بدن شما خارج میشه درست موقعی که بدن بهش احتیاج دارهدوم لاغری و زشت شدن صورت و بدنسوم زدن جوش چرا که هم پروتئین از بدنتون میره و هم استرس حین انجام عمل باعث میشه جوش بزنیدضعیفی چشم و سردی دست و پا و عقیمی و زودانزالی و… راهم که خودتون میدونیدحالا چه کردم که چهل روز پاک ماندممهمترین عاملشو امیرالمومنین علی علیه السلام گفتند:مواظب افـکــارت بــــــاش که گفتــارت می شود، مواظب گفتــارت بــــــاش که رفتـــارت می شود، مواظب رفتـــارت بــــــاش که عــــادتت می شود، مواظب عــــادتت بـــــاش که شخصیتت می شود، مواظب شــخـصیتت بــــــاش که سرنوشتت می شود.حالا کارای دیگری که کردمیک عمل لذت بخش که خوشتون میاد جانشینش کنید و معتاد اون بشید مثلا من مرتب موسیقی سنتی و فیلم های طنز که تحریک امیز نبود میدیم اما ممکنه براشما چیز دیگه ای باشه مثل فوتبال و…عاشق هم شدم که بسیار بهم اراده میداد….الانم یه مورد دیگه اضافه کردم برای شروع مجدد که اگر خدای نکرده مجددا شکستم ۱۰۰۰صلوات به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عج بفرستمالتماس دعا بسیار…..انشاااااااءالله اول ماه رمضان که پاک شدم میام و خدمتتون میرسم…..

 59. خیلی سایت خوبیه مننو که نجات داده

 60. ازسایت خوبتون ممنون

 61. ازسایت ومطالب خوبتون واقعا ممنونم برام دعا کنید بتونم ترکش کنم واقعا ازش خسته شدم خدایا ببخشم که تمام این مدت بانجاست زندگی کردم

 62. سلام به همگی؛ برای اینکه مطمئن بشید ۱۰۰% میتونید ترک کنید(اگه که واقعأ از ته دل بخواین)بهتون بگم که: من۱۷سال به این مشکل(بیماری خاموش) مبتلا بودم وبااینکه بیشتراز همتون ازاین عادت متنفربودم اما نمیتونستم ازخودم دورش کنم ،بارها هم تصمیم به ترک وتوبه کردم اما باز… تااینکه بالاخره موفق شدم این عمل رو بطورکامل ترک کردم وحالا که ۶ماهه زندگیم آنچنان زیباشده که قابل وصف نیست وتاجون دارم خداروشکرمیکنم که کمکم کرد ونجاتم داد.. بعدأ انشاله روشهامو منتشرخواهم کرداما الان اجمالأ بگم قوی ترین نیرویی که خدا به انسان داده نیروی “اراده” است که با اون میتونید سخت ترین مشکلات رو از پیش رو بردارید وسدهای سرراهتونو خورد کنید البته بشرطی که ازته دل بخواید وتمام همتتونو بکاربگیرید هرچقدر عزمتان جدی تر باشه موفق ترخواهیدبود واینم بدونید بعداز ۴۰روز چنان نیرویی پیدامیکنید که دیگه انجام نمیدید مگه اینکه خداینکرده خودتون بخواین برگردید.. به امیدموفقیت همه عزیزان

 63. سلام خواهش میکنم این راهکار را برای بچه ها بگذارید: هر وقت گناه به سراغشان آمد دستشان را بگذارند روی سینه شان ورو به قبله بگویند صل الله علیک یا ابا عبدالله

 64. بخدا زندگی آدمو نابود میکنه همونطور ک منو داشت نابود میکردم ولی ب شرافتم قسم که دیگه هرگز این کار بی شرمانه رو انجام ندم اسم من لقب کوروش بزرگه .نمیخوام بعنوان یک آریایی پیش خودم و اهورا مزدا شرمنده باشم براتون دعا میکنم واسه منم دعا کنید با سپاس از طرف یک آ۷ریایی

 65. اگه بخوایید میتونید.یادتون نره خواستن توانستن است.خدا بنده هاشو دوست داره.خداااااااااااااجون دمت گرم خداااااااایی

 66. با سلام از سایت خوبتان. بهترین راه ترک اعتیاد به استمنا وچیزهای دیگر برای من این بود که با خدای خود عهد بستم (نذر)که اگر آن کار را کردم باید به مقدار زیادی پول نقدی به صدقه بدهم.خواهشمندیم این جمله مرا در سایت خود وارد نمایید.باتشکر.

 67. سلام به همگی. من با خدا عهد بستم روزی صد صلوات برای تعجیل در فرج آقا امام زمان و خوندن بیست آیه از قرآن واقعا جواب داد ترک کردم شما هم امتحان کنید اگه واقعا بخوایین میشه

 68. با سلام و عرض خسته نباشید. زحمتی که کشیدین برای این مطلب جای تشکر بسیار زیاد داره. خدا خیرتون بده که به جوونا کمک میکنین از شر این حرکت لعنتی خلاص شن. اجرتون با امام حسین (ع ) ..

 69. واقا ممنونم.

 70. من باخوندن این مطالب فهمیدم که بااین کارفقط دارم زنگی آینده ی خودم روبه خطرمی ندازم وتصمیم گرفتم که دیگه طرف این کارنرم وخودم رواصلاح کنم به شماهم توصیه می کنم به خاطرسلامتیم که شده دیگه طرف این کارگندنرید

 71. سلام. بچه ها منم از امروز دیگه پروندشو بستم. به ولای علی قسم دیگه تکرارش نمی کنم. قول شرف میدم. موقع دعا کردن منم فراموش نکنین دوستان

 72. من تصمیم گرفتم ترک کنم خواهش میکنم برام دعا کنید

 73. خواهشا برام دعا کنید من بدجور گرفتار این بلا هستم

 74. توروبه خدا برام دعاکنید

 75. برای همتون دعا می کنم لطفابرام دعاکنید.

  • ازاد شده

   من هم مثل همه شماها مبتلی بودم ولی یک راهکار اساسی پیدا کردم و این راهکار معجزه میکنه و اون اینه : وقتی دیدی شهوت بهت فشار میاره یک مشت سرکه طبیعی ( سیب یا خرما یا انگور ) به اعضای تناسلی خود بمالید در عرض چند دقیقه شهوت رو کاهش میده و قابل کنترل میشه
   در ضمن من این رو از خودم درنیاوردم و این راهکار در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده و از روزی که من بهش عمل کردم تا الان دیگه سمت خود ارضایی هم نرفتم

 76. انشا الله می گذارم کنار

 77. دمتون گرم فقط دعا کنید هر کی این کارو میکنه ترک کنه به خصوص من

 78. منم دیگه ترکش میکنم

 79. خیلی احمقم که با تمام کمکای خدا بازم این کارو میکنم.ولی دیگه ترکش میکنممممممممممممممممم.خدا به حق این ماه رمضان خودش دست همه رو بگیره

 80. میشه یک راه حلی برای ترک این عمل به من بگی ومن میخواهم ازاین کار توبه کنم یکراهی به من نشان دهید

 81. به امید خدا از امروز شروع میکنم و برای همه ی کسانی که مثل من به این کار زشت اعتیاد پیدا کردند دعا میکنم با اراده ی قوی و با توکل به خدا توی تصمیمشون مصمم جلو برن. یا علی

 82. با توکل به خدا از امروز شروع میکنم. من میتونم

 83. توگل به خداوندبا اراده قوی وایمان بخدا مدت ۱۵سال است که به این معرض کثیف دچار شده ام از امروز دست از این عادت کثیف برمیدارم واز خدای بزرگ میخواهم به همه کسانی که به این عادت زشت دچار شده اند کمک کند . انشاءاله

 84. به امید خدا میخوام از همین الان شروع کنم به ترک این اعتیاد زشت … دعا کنید ۲۹/۳/۹۳

 85. خدایا منو ببخش به خاطر این ۳ سال از همه چیز نا امید شده بودم ۱۵سالمه و داشت به درسم اسیب میزد مشکلات زیادی برام پیش اومد .به همه زور می گفتم.اگه اینو میخونید برام دعا کنید. خدا هیچ ادمی را گرفتار دوست ناباب نکنه

 86. واقعا ممنونم امروز ۲۷/۳/۹۳ است من میخواهم به امید خدا ترک کنم خدایا به امید تو….

 87. کتابهای دیگری را رهنمای کنند تشکر.

 88. اولین قدم روبردارهرچی فیلم بدداری پاک کن سی دی هاروبشکن وشبکه های بدروپاک کن

 89. من خیلی بی مرامم که با وجود همه ی کمکای خدا بازم این کارو میکنم ………. یه نفر شب مبعث پارسال یه نظر داده بود منم شب مبعث امسال به خودم و خدا و حضرت فاطمه قول میدم که دیگه این کارو نکنم . خدایا به آبروی حضرت محمد خودت کمکم کنننننننن …….

 90. خدایابه لطف وکرمت منوببخش

 91. سلام بر عزیزانی که اعتماد قوی به خود دارند. یک عرض کوچک که به این دنیا نگاه کنید که از هیچی به کجا رسیده است چون خواسته است . گفتم فقط اول اعتماد به خدا و بعد به خود که نظیر نداری.

 92. خدایا شرمنده ام ترک کردم و کلی توبه و گریه زاری کردم و دوباره این عمل کثیف انجام دادم… خدایا کمکم کن بتونم ترکش کنم چون منو جسم و روحمو نابود کرد…. الهی انا عبدک الضعیف

 93. از راهنمایی هایی مفید که ارائه راره اید کمال تشکر را دارم .

 94. منم۳ساله که ترک کردم زندگیم ازاین وربه اون ورشده خداخیلی کمکم میکنه

 95. سلام. وقتی میدونیم این عمل بارای سلامت روح و جسم کاملا با خطر همراهه چرا روح و جسم رو که هدیه ی خداونده دچاره درد سر کنیم؟

 96. مطالب بسیار جامع و منسجمی بود، ممنون. ۱۱۰

 97. من نزدیک ۸ساله که ای کار رو میکنم خیلی چیز هارو از دست دادم ام ازالان تصمیم گرفم ترک کنم ساعت ۲ به امید خدا

 98. منم امروز در حضور همتون ترک کردم انشالله خدا توبمو بپذیره

 99. منم بخدا از الان قسم میخورم ک دیگه دست به این کار کثیف نزنم من کمربندمشکی کاراته دارم خیلی رقیبامو بردم انشالا با یاری امام زمان حتما میتونم//باتشکر ازسایت خوبتون//

 100. برای رهایی از شر وسوسه ها به خصوص در این مورد خواندن دعای ضد شیطان از صحیفه سجادیه بسیار مفید است

 101. سلام! من جلالم.۱۸ساله.واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم.ساعت ۱شبه.از همتون ممنونم.نظراتون زندم کرد.مدیریت سایت ودوستان همه بدونین من مرده بودم.زندم پردین.خدا اجرتون بده.من هنوز جوونم.ریشه فساد درمن کمه.من میتونم.امروز یادتون باشه.فردا به امروزم میخندم که چه گناهی بدتر ازاین میشه کرد؟هم قاتل میشی.اونم قاتل فرزندت و هم خودتو وهم همسرتو نابود میکنی.میتـــــــــــونم

 102. بچه ها خدا با ماست!توبه کنید و توبتونو نشکونید!فقط غیر ممکن غیرممکنه.ژس میشه ترکش کرد.یه یا علی بگید و شروع کنید!نذارید فردا حسرت لذت های بیشتر به دلمون بمونه!یا علی!بارم میگم خدا با ماست!

 103. یعنی ممن انقد بی اراده و ناتوانم که نتونم این عادتو ترک کنم؟ یعنی باید بمیرم اگه نتونم. برو بچ بیاید همین الآن به هم دیگه یه قول مردونه بدیم.ما مردیم و با همین مردیمون قراره یه زندگی رو بچرخونیم .ان شالله دوست دارم تو بهشت همدیگه رو ملاقات کنیم هر که موافقه یه لایک بده مرسی(به جان مادرم من دیگه این کارو نمیکنم۱☺☼☼☺

 104. بخدا باید ترکش کنیم وگرنه معلوم نیست زنده باشیم یا نه من که تصمیم گرفتم از همین امروز۲۷/۳/۱۳۹۲ ترکش کنم فقط خدا کمکم کنه برام دعا کنید

 105. خیلی ممنون که مارا با این نکته ها اشنا کردید

 106. فقط یه نکته من به مطالب بالا اضافه می کنم .برای اینکه این عمل زشت را هرگز انجام ندهیم یبه سیستم جایزه براش فعال کنیم.مثلا اخر هفته ها با کسی که دوست داریم بریم پارک.دوستان گلم منم مثل شمام ولی بهترین علاج این کار انتخاب یه نامزد رسمی برای خودتون هست.

 107. سلام به همه ی دوستان گلم.بچه هاراحت میشه ترک کردازاین شب عزیزکه شب مبعث پیامبره من ترک کردم بعداز۱۱سال امیدوارم خودخداوپیامبرکمکم کنند.

 108. سلام.دوستان باور کنید میشه میشه میشه. کوچکی گناه را ننگر بلکه بنگر چه کسی را نا فرمانی می کنی

 109. سلام بچه ها من تاحالا سابقه ترک سه ماه داشتم بس میشه الانم خودم ی ادم باک باک میدونم چون دیگه این کارا نمیکنم میدونید چرا چون اراده من و قدرت من از اون بیشتره .برای خودمون وایران بهتره با گفن یک نه نه نه نه

 110. ایشالا خدا همتونو کمک کنه مخصوصا منو 🙁 و منو ببخشه

 111. خیلی متشکرم از این نصایح زیبای شما انشا الله که من سر از امشب ترک این عمل کثیف میکنم

 112. ممنونم از همتون منم از امشب تصمیم گرفتم تا دست به این کار نزنم فقط خدا گناهامو ببخشه

 113. بار ها سعی به ترک کردم خدا هم خیلی کمکم میکرد اما من توجه نمیکردنم دعا کنین این دفعه ترک کنم واقعا دوست دارم پاک باشم زندگی قشنگ تر میشه

 114. سلام.مطمئن باشید اگه بخواهید حتما حتما میشه اینو شک نداشته باشید و حتما اراده ی خودتون رو قوی کنید که دیگه انجام ندید و همیشه به یاد خدا باشید و به خودتون بگید برای زندگیتون ارزش قائلید.مطمئن باشید اگه بخواین و بااراده و با ایمان به خدا و قرآن خوندن و نماز حتما مشکلتون حل میشه.سعی کنید حتما میشه.

 115. خیلی ممنونم واقعاکمکم کردین که این کار شوم وپست روترک کنم

 116. سلام به دوستان گلم*ببین وقتی خواستی بزنی به این فک کن که خدا داره نیگات میکنه*ینی اینقد بیمرامی که جلو خدا……..

 117. فقط خداکمکمون کنه

 118. من ۴ساله که این کارروانجام میدم بالای ۱۰۰بارتصمیم گرفتم ترک کنم ولی نشدفقط تونستم ۱۸روزپاک باشم ا.الان تصمیم گرفتم که ترک کنم واسم ددددعاکنیدوخواهشانمازوقران بخونین

 119. به نظر من هرکسی از خدا و پیامبر(ص) و اهل بیت ایشان دور شود به گناه آلوده میشود که خطرناک ترین این گناهان برای جوانان و نوجوانان شهوت جنسی و خود ارضایی می باشد ، پس بهترین راه حل برای ترک خود ارضایی دوستی با خداو پیامبراکرم(ص) و اهل بیت معصوم ایشان است.

 120. من تصمیم گرفتم ترک کنم خواهش میکنم برام دعا کنید

  • طلب خیر برای تو!

  • مثلا یه بچه مثبتم که حتی اگه نماز نتونه بخونه قضاش رو حتما میخونه
   فقط دعا کنید
   انشاالله از امروز پاک میشم

 121. به امید خدا هممون این کار کثیفو ترک میکنیم.

 122. نماز ازیاد نرود

 123. به غیرتتان رجوع کنید این کار از انسانیت دور است.

 124. سلام من از وقتی که یادم می یاد می زدم اما زیاد نه هفتهای یکی دو بار،انقدر درو داف و فیلمو سریالو ماهوارهو دانشگاهو دوس دختروو هزار جور داستان داریم که بلاخره آدم تسلیم می شه ازواجم که یه رویا شده،خیلی سعی کردم ترک کنم نتونستم اما با روش هایی که شما وبچه ها گفتن و به یاری خدا دیگه اینجا قول میدم که دیگه تمومه قولللللللللللل

 125. فقط از نماز و قرآن دور نشید.

 126. سلام به همه ی بچه های گل….انشاالله با توکل به خدا همگی این عادت زشت را کنار بذاریم..برای همدیگه دعا کنید…من را هم فراموش نکنید…

 127. سلام.با تشکر از متن خیلی خوب و مفید تان.امیدوارم کسی شرمنده امام حسین نشه.فقط همین..

 128. ممنون از راهنمایی های ارزشمندوموثراساتیدسایت

 129. منٌ هم از همین امشب تصمیم گرفتم که این کار کثیف رو کنار بذارم

 130. سلام به همگی این تجربه منه هر وقت هر کاری میخوای بکنی به هر چی میخوای نگاه کنی و… قبلش فکر کن امام زمان از این کار خوشش میاد یا نه بعد تصیمیم بگیر

 131. انسان باید در زندگی مواظب سه چیز باشه : در تنهایی مواظب افکارت در جامعه مواظب گفتارت در خانواده مواظب رفتارت باش

 132. خیلی ممنون واقعا مطا لب خوب وبرا ز نده ای بود.به امید به خدای متعال همه به راه راست هدایت خواهیم شد.

 133. ای جوانها من خودم مدت زیادی گرفتار خودارضایی بودم اما با ایمان به خدا و ورزش کردن و دوری از تنهایی که ازدیگر عوامل مهم ترند موفق به ترک شده ام لطفا تصمیم به ترک بگیرید

 134. واقعا درس گرفتم ممنونم از همتون ولی من یه مشکل دارم اینه که زود عصبانی میشم راه حلی واسه این داری

 135. اراده کن میتونی ترک کنی شناختمن ازاین جوونااینکه اگه اراده نداشته باشن بعدازازدواج هم نمیتونن ترک کنن

 136. dostan baram doa konid

 137. سلام بچه ها من ۱۱سال این اشتباه می کنم ومثل ….پشیمونم.الانم تو ترکم.یه خواهش ازخانوم ها دارم که اینقدرلباسای ناجورنپوشن به خداگناه داریم

 138. سلام ممنون از سایت خوبتون. من تقریبا ۲۰ روزه که خود ارضایی میکنم .بعد از هر بار که این عمل زشت رو انجام میدم حرارت جهنم رو حس میکنم و دورشدنم از خدا و امام زمان(عج) رو درک میکنم. میترسم با ظهور حجت گناهام به من اجازه نده دست یاری به مولام بدم دقیقا مثل اهل کوفه. به خاطر همین هم که شده و به خاطر روسیاهی شیطان دستمو به دست چهارده معصوم میدم و خودم رو از این باطلاق نجات میدم…

 139. بچه ها نکنید دوستانه برادرانه صمیمانه میگم نکنین من ۵سال کردم الان دستگاه جنسیم تو ۲۰سالگی داغون شده سه بار عمل کردم تو بهترین بیمارستانا اما دیگه هیچ چیز اونیکه خدا داده نمیشه الان تو ترکم خیلی سخنه اما میشه التماس دعا

 140. دیگه خجالت میکشم اسم خدا و قران به زبان بیارم شرمنده ام پیششون توبه کردم ایشاالله که همه مون میبخشه برام دعا کنید

 141. نباید بی اراده باشی انقدر باید قوی باشین که بتونین مقابله کنین والا اذیت میشین………

 142. سلام بچه ها برای ترک این کار زشت برای هم دعا کنیم

 143. بیخودی بهونه نیار که این یه نیازه.نه_وقتی میتونی ترکش کنی که واقعا بخوای_

 144. بچه ها هوامو داشته باشین که من هم رفتم برا ترک به امید خدا//دیگه خسته شدم خسته

 145. منم از سایت خوبتون ممنونم از همین لحظه توبه می کنم و امیدوارم خدا هم منون ببخشه از همه هم می خوام اگه به این مریضی مبتلا هستند توبه کنند چون آخرش ندامت و پشیمانیه

 146. قسم به آسمون آبی سیاهی این کار زیبایی تمام رنگ ها رو براون مثل صورت شیطان میکنه با گریه دلتون رو پاک کنید وبه خدا توسل کنید.

 147. سلام به همگی باور کنید میشه و ما میتونیم ترکش کنیم

 148. من تا به حال عملا دست به این کار نزدم اما تو سایتای مستحجن زیاد رفتم و تفکرات بیخود زیاد داشتم ولی همین جا با خودم و خدای خودم عهد می بندم که از همین لحظه ترک کنم اگر شما و سایت خوبتون نبودید هیچ وقت از زیانای این کار باخبر نمیشدم ممنون

 149. خیلی خوبه خدا ازتون راضی باشه

 150. من ده ماهه که تو این راه افتادم و جرقه شو وبلاگ یه پسری زد که از همه چیز اطلاع داشت من از سر سادگی به عکسا و مطالبش توجه می کردم و اون تو فکرش هم با من فکرای بدی میکنه خدا لعنت کنه اون شیطانی که عرش عشقمو به فرش زشتی کشوند و خدا لعنت کنه وسیله ی شیطانیشو آمین. التماس دعا دوستان

 151. منم از الان به خودم و خدا قول میدم که این عادت زشتمو ترک کنم هر چند که بارها و بارها این قولو دادم ولی این دفعه فرق میکنه حتما موفق میشم البته به حول و قوه الهی حتما موفق میشم حتما -امیدوارم اوناییم که دچار این عادت بد هستند بتونند ترکش کنند انشاءلله.

 152. سلام. من ۱۲ یال بود که این کار رو میکردم ولی ترک کردم البته به سختی

 153. سلام دوستان.من همین الآن قسم می خورم که دیگه اینکار رو نکنم ولی مطمئن نیستم که خداوند من رو ببخشه ازتون خواهش می کنم که برام دعا کنید که منو مورد رحمت خودش قرار بده. تا حالا خیلی کمکم کرده ولی من بهش نارو زدم چون اون کمکم کرده ولی من گناه می کردم .از خدا در حظور همتون خواهش می کنم که یکبار دیگه بهم فرصت بده. باعلی

 154. راست میگن بعضی وقتها بزرگترین دشمن ادم خودشه وبزرگترین دوست ادم هم خودشه پس از بزرگترین دوستم میخوام با قدرت اراده وتلاش و توکل بخدا از این خودکشی تدریجی وکار بسیار زشت نجاتم بده

 155. بهترین راه برای ارضای غریزه جنسی این موهبت بزرگ الاهی ازدواج است که با این مشکلات اقتصادی جوانان امکانش به صفر رسیده فقط خدا وامام زمان عج باید به داد ما برسه ولی با ایمان وتوکل این کار زشت رو ترک کنید چون خیلی مشکلات رو به وجود می آورد۰

 156. من به لطف خدا الان ۳ماهی که این کاروخیلی زشت روترک کردم کارم جایی کشیده بودکه روزی چندبارخودارضایی میکردم اولش واسم خیلی سخت بود ولی رفتم سراغ قران ونمازازخداطلب امرزش کردم الان خیلی بهترشدم توروخدابچه ها قران بخونیدنمازفراموشتون نشه

 157. من ازدوران راهنمایی اینکارومیکردم ولی بحمدالله دارم ترک میکنم.

 158. اسلام خدمت شما می خواستم بگم من یه جونه ۱۸سا له هستم ۷سال این کار رو می کردم بعد خواستم ترک کنم خیلی راحت وبدون دردسر برای بار اول ترک کردم شماها چجوری میگین مشکله.

 159. lمن از همین الان تصمیم گرفتم که دیگه این کار ها را تکرار نکنم دمتون گرم خدا قوت دستتون درد نکنه برای همه کسانی که مبتلا هستند دعا کنیددعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 160. خیتی ممنون از مطالب خوبتون

 161. از وقتی یادم میاد اینکارو میکردم چنددوران دبیرستان ترک کردم ولی بعد از دانشگاه دوباره شروع شد.الان با اینکه ازدواج کردم بعضی وقتها وسوسه میشم اینکار رو بکنم.شوهرم خوبه ولی یه چیزایی ازم میخاد که خیلی سخته براوردش کنم وقتی مجبورم میکنه منم اینکارو میکنم لطفا کمکم کنید

 162. ایمان به خدا راه حل تمام مشکلاته

 163. سلام واقعا چیزایی که اینجا نوشتی یه لحظه یه تکونی بهم داد که از خواب غفلط بیدارشم بعد یه لحظه خیلی از خدای خودم خجالت کشیدم ولی امیدوارم که بتونم این کار زشتم رو ترک کنم مشکل اینجاست که من فکرمم سکسی یه خدا خودش بهم کمک کنه

 164. ایا در ایران میشه عقد موقت کرد چه طور وبه کجا باید مراجعه کرد.من دو ماه سه ماه خودارضایی ترک میکنم وباز انجام میدم توسایتم همه مطالب ترک راخوندم ولی نتونستم ترک دایم کنم

 165. نکتههای خوبی نوشته شده اما کافی نیست< لطفا دقیق تر توضیح بدید و یه برنامه براجوونا بزارید فقط سرخط ندید منم دچار این مشگل هستم حتی تو دورههام ۳ماه هم ترک کردم.اما بازم …. یکی از دلایل گرایش ما جوونا محدودبودن تو جامعه  هست خدا عاقبت هممونو بخیر کنه

 166. salam .man mikham bedunam bad az tarke in adat…tobe konim khoda gonahemuno mibakhshe?man alan vghean pashimunam ….ye modate az khoda dur shodam…man bayad chikar konam????mikham dobare beram samte khoda vali dg rum nemishe torokhoda komakam konid.

 167. سلام من از ۶-۷سالگی خود ارضایی میکنم والان ۱۷سالمه تا حالا بیش از ۱۰۰بار خواستم ترک کنم اما نشده تو رو خدا واسم دعا کنید

 168. پس از چند انجام این عمل زشت و کثیف بالاخره تونستم ترک کنم الا خیلی پشیمونم که چرا خودمو بد بخت کردم بازم از خدا تشکر میکنم که واقعا کمکم کرد و تونستم ترک کنم ولی هنوز آثارش تو وجودم هست وسعی دارم بر طرف کنم. در ضمن در خواب دیگه جنب نمیشم نمی دونم چرا اگه میشه کمکم کنید

 169. من الان بعد از یک ماه بدون این که حتی دستم دخالتی داشته باشه مرتکب این گناه شدم فقط با دیدن عکس شهوت انگیز سنمم خیلی کمه ولی تا دلت بخواد تجربه دارم الان دوباره وارد ترک شدم……. ولی بالاخره ترک میکنم.

 170. خیلی مطالب خوبی بود ممنون.

 171. من یه دخترکنکوری بودم که درسمم عالی بوداماازوقتی دچارش شدم درسو گذاشتم کنارالانم روزی چندباراین کارو میکنم ایندمو تباه کردم فقط به خاطر هوس

 172. بچه ها سلام با امروز خدا شکر خدا رو شکر ۳۲ روز پاکه پاکم.راه کار: ۱-تصمیم ۲-کمک از خدا با نماز ۳-توسل به ائمه علیهم السلام ۴-ترک تنهایی ۵-توی خیابون سرتون رو زیاد بلند نکنید چون بعضیا اصلا با نهایت بی حجابی بیرون میان ۶-توی دانشگاه اصلا اصلا با دخترا حتی سلام علیک هم نکنید ۷-آهنگ های قر دار گوش نکنید. ۸-نخوردن :موز-فلفل-پیاز-آجیل-تخم مرغ ۹- به مدت ۲۱ روز, روزی یک کاسه عدس آب پز بخورین.بدون هیچ ادویه. ۱۰-ورزش اونم فقط دویدن.بدنسازی بدتر شهوت رو زیاد میکنه. ۱۱-اصلا اصلا شو نبینید. ۱۲-من حتی سریال های تلویزیون خودمون هم نمیبینم.چون فکر ما الان بیماره.هر زنی میبینه واسه خودش فیلم سوپر درست میکنه. ۱۳-یه زیارت عاشورا یا ایت الکرسی همیشه جلوی چشماتون داشته باشین. ۱۴-هر شب ۱۴ صلوات به امام زمان هدیه کنید ایمان بیارید که خدا خیلی کمکتون میکنه. ۱۵-به مدت ۲۵ روز روی یک کاغذ بنویسید که من نیاز جنسی ندارم من دیگه استمنا نمیکنم.این تلقینه. ۱۶-برنامه سمت خدا رو هم ببینید هر روز ۱۳:۳۵ شبکه سه ۱۷-به سایت سمت خدا برین و فایل های صوتی آقای مهندسی رو دانلود کنید ۱۸- و اما حرف آخر اما حرف آخر یه بار برین یه غسال خونه بگین میخوام بهتون کمک کنم .اونجا میبینین این الت تناسلی چه افتضاحی شده. جان من این کارو بکنید

 173. سلام منهم چند سالی این کار قبیح رو انجام میدادم ولی از ۴ سال پیش یه تقویم برداشتم و هر وقت اینکار زشت رو انجاممیدادم دور اون روز خط قرمز میکشیدم بعد سعی میکردم ماه بعد از ایمماه کمتر اینکار رو انجام بدم و الان با کمک خدا چند وقت میشه این کار را کنار گذاشتم انشاالله خدا کمک کنه دیگه مرتکب این گناه کبیره نشویم

 174. سلام. من هر کاری می کنم نمیشه! یه هفته ای با خدا بودم ولی دوباره برگشت. الآن دوباره شروع کردم. دعا کنید بتونم.

 175. بنده خودم از قربانیان خودارضایی بودم. بعضی روزها شاید سه دفعه خودارضایی می‌کردم. و هر بار هم پشیمان می شدم. پس از مدتی طولانی توانستم آن را ترک کنم. خیلی مشکل بود. باید اعتقاد قوی داشته باشیم و خداهم یاریمان کند.

 176. سلام ، با تشکر از تلاشهاتون لطفا منو با عنوان رهایی مقدس لینک کنین ، من هم شما رو لینک کردم با تشکر

 177. من از سن ۱۶سالگی خودارضایی میکنم الانم ۲۰سالمه نمیدونم زندگیم چی میشه اما بخدا قول دادم ک ترک کنم کل فیلم سکسیانم از گوشیم پاک کردم ممنون

 178. امیدوارم هیچ جوون پاکی خودشو به پستی نفروشه منم این کاره یه هفته ای انجام دادم پستی رو با جسم وروح خودم میدیدم ممنون از اطلاعادتون دعام کنید بازم ممنون

 179. بخاطر این کارم که یه هفته ایه شروع کدم احساس شرمندگی از خدا اثار بد این کارم تا اخر عمر گریبان گیرم میشه من دیگه این کارو انجام نمیدم دختری که حتی خودشو ازدیدن فیلمای زشت داشتن دوس پسر….. واینجور مزخرفات خودشو تا الان ۲۱سالگی حفظ کرده ناخوداگاه با دیدن چندتا صحنه ماهواره شروع به این کار کرده (استمنا مث حیوان پست شدنه) وقتی بیخیال نماز میشی یا یکی در میون میخونی اینجوری میشده .التماس رعا

 180. مرسی ممنون خیلی لطف کردید

 181. امیرالمومنین علی (ع) میفرمایید. فکر دیدبان قلب است. فکرمان درست شود همه چیز حله.هرچند بسیار مشکل است

 182. سلام تشکر ویژه مرا بپذیرید. اشالله اجرتان با اباعبداالله.عجب سایتی درست کردین. فکر نکنم نظیر در ایران باشه. شما باعث شدین که من روحیه دوباره ای بگیرم. موفق باشید حتما بازم میام

 183. لعنت خدا بر شیطان… با تشکر

 184. آیابعداز ترک عوارض آن مثل گودی چشم وسیاهی دورچشم ازبین می ره؟

 185. ایا کسی که بر اثر این کار زود انزال شده دیگه نمیتونه بعد از ازدواج نیاز های همسرش رو برطرف کنه کنه

  ————————————————————————-

  پارسی طب : بعد از مدتی اگر این موضوع دیگه تکرار نشه به مرور زمان برطرف میشه

 186. واقعا استفاده کردیم مرسسسسسسسسسی دمتون سرد نشه

 187. از شما خیلی ممنون هستم چون که من با مطالعه ی این مطالب توانستم از دست خود ارضایی خلاص شوم با تشکر بسیار فراوان از شما

 188. مرسییییییییییییی

 189. کمکم کنید دارم خودمو و خونوادمو میکشم خستم خیلی خستم از خودم دوست دارم انسان خوبی باشم ولی نمی تونم از خودم بدم میاد تو رو خدا کمکم کنید

 190. سلام.خیلی ممنون ازمطالب بسیارآموزنده سایتتون.خداانشاله خیرتون بده.واسم دعاکنید.

 191. ali boooooooooooooooooooood

 192. برای ترک این کار کثیف و کسانی که نمیتوانن نیاز جنسی خود را از تریق همسر بر طرف کنند راه های زیر را به پیشنهاد میکنم: ۱:به جای لذت بردن از کار های جنسی سعی کنید از طبیعت لذت ببرید. ۲:مدام تفریح داشته باشید و نیاز عاطفی خود را قطع نکنید. ۳:به خودتان بگویید که این همه وقت استمنا کردید چه شدید و به کجا رسیدید آیا وقت آن نرسیده که این کارکثیف را ترک کنید. ۴:بیشتر کسانی که استمنا میکنند دوست دارند با افرادی که او را در تلوزیون و ماهواره و جا های دیگر میبینند آمیزش کنند اما باید توجه داشته بلشید که به هیچ وجه به هدف خود نمیرسندو فقط با استمنا خود را کثیف میکنید. ۵:گذشته را فراموش کنید و به فکر حال باشید و اوضای خود را از اینی که هست خراب تر نکنید و به فکر این باشید که هر چه زود تر پاک شوید و به یک آدم معمولی تبدیل شویدو خدا هر کس را توبه کند میبخشد و پاک میکند. ۶:هیچ گاه نگذارید جنب بمانید و به محض این که جنب شدید سریع غسل کنید توجه داشته باشید که خوردن و آشامیدن و خوابیدن فرد جنب مکروه است. ۷:هر روز به مسجد بروید و خود را با کسانی هیچ وقت استمنا نمیکنند مقایسه کنید و با دوستان زیادی معاشرت کنید. ۸:به فکر عواقب و بیماری های جسمی و روحی بعد از استمنا باشید ممکن است در اینده پشیمان شوید. ۹:مشکلات و تقصیراتخود را به تقصیر دیگران نیندازید اگر هم هست شما اشتباه خود را به تقصیردیگران نیندازید و در پی ترک سریع و برگشت نا پذیر استمنا باشید. ۱۰:به خودتان بگویید که من دیگر به هیچ عنوان استمنا نمیکنم حتی اگر بمیرم. امام رضا (ع):گناهان کوچک مسیر گناهان بزرگ اند.شما دیگر نگذارید که جلوتر بروید و از این کثیف تر بشوید به کمک خدا و تلاش خود پله پله به گذشته ی پاک خود برسید و استمنا و این کار های کثیف را ترک کنید. این هایی که گفته شد من در بد ترین شرایط بودم و توانستم ترک کنم حالا شما نمیتوانید!!

 193. سلام خسته نباشین واقعا آفرین دستتون دردنکنه واسه مطالبتون واقعاثواب بزرگی به ملت ایران میکنیی خدااجرتون بده

 194. مطالب جالب و آموزنده ای ارایه دادین ممنون

 195. سلام از مطالب خوبتون ممنونم خیلی موثر بود. واقعا ممنون.

 196. مرسی مطالب خوبی بود من الان مدت زیادی ترک کردم باور کنید شدنیه

 197. سلام.تشکر میکنم از شما.من از دوره راهنمایی این کارو نااگاهانه شروع کردم.الان ۲۳سالمه.بعضی از ضررهاشو دارم میبینم.باورتون نمیشه ولی تا چند هفته پیش دو روزی یکبار اینکارو میکردم.داشتم داغون میشدم.حدود چند هفته ای هست که اونو کنترل کردم و دفعاتش بسیار کمتر شده و داره از بین میره .علتش اینکه با کتاب (مشکلات جنسی جوانان)مکارم شیرازی اشنا شدم.کتاب فوق العادهای هست.راهکارهاش اصولیه.ضمنا هر روز به سایتهای ترک خودارضایی و قسمت نظرات سر میزنم بهم انگیزه میده.شبا بند زیرشلواریم رو گره کور میزم تا ناخوداگاه اینکارو نکنم.برام دعا کنید.

 198. می خواستم از شما تشکر کنم به خاطر راهنمایی های خوبتون چند بار خواستم ترک کنم نمی شد اما با راهنمایی های شما حدود یک ماهه که ترک کردم باتشکر…

 199. kheeeeeeeeeeeeeeeeeeili khoooooooooob boooooooooood

 200. man az hamin emshab tark mikonm

 201. ممنون تلاشمو میکنم

 202. من از اون موقع که یادم میاد این کارو انجام میدادم .شاید قبل از ۳ یا ۴ سالگی. دلیل این که نمیتونه ارتکاب گناه باشه .مگه یه بچه ی ۳ ساله چیزی راجع یه این طور چیزا میفهمه؟من الان نزدیک ۱۹ سالمه و مبتلا به زود انزالیم.کار یه که نمیدونم از کجا شروع کردم.من از یک خانواده ی مذهبی هستم و میدونم که در آینده مشکلات جدی برام پیش میاد.تا حالا بیش از ۱۰۰ بار تصمیم به ترک خود ارضایی کردم ولی همیشه شکست خوردم چون وقتی خوابم به سراغم میاد. تورو خدا برای منم دعا کنید.من اصلا فیلم یا عکس تحریک آمیز نمیبینم.و توی دوستام به بچه مثبت بودن معروفم.ولی چه فایده که اگه یه چیزی بخواد بشه حتما میشه

 203. به نظر من هر چی اطلاعاتمونو در مورد مسایل جنسی بالا ببریم وعلمی به این قضیه نگاه کنیم بسیاری از مشکلاتمون حل میشه چون من با گذروندن درس تنظیم خانواده خیلی بهتر شدم.

 204. تشکر خیلی عالی بود

 205. من هم این عادت رو دارم ولی دارم ترک میکنم من تا الان ۱۸ روز که این کار نکردم یک راه خوب دیگه به راه های بالا اضافه کنم : هروقت دیدی داری تحریک به این کار میشی برو سمت قرآن حال نداشتی وزو هم نمی خواد بگیری فقط برو و یکم بخون آروم میشی ودیگه شرمت میشه این کارو کنی.هر وقت هم که دعا کردی همه رو دعا کن.امید وارم همه موفق شوند.

 206. عالـــــــــــــــی بود

 207. هیج وقت برای برگشت دیر نیست. ایمان خود را قوی کنیم چون خدا همیشه در کنار ماست.

 208. عالی بودنوع تغذیه هم مهمه

 209. kheyli khoob va kar bordi bood va kheyli mamnoon babate sakht in veblag bain mozooat va masir va vaghean inha moshkelate asasi vamohemi dar jameeh ma darand

 210. kheili khob bod mamnon

 211. سلام میخواستم ازتون احازه بگیرم از مطالبتون در وبلاگم که در همین رابطه است استفاده کنم اگه موافق بودید به من ایمیل بزنید ممنون


  مشکلی نیست

 212. با تشکر اطلاعات خوبی موجود بود امید وارم کسانی که کناه استمناء راانجام میدن زودتر مثل من توبه کنند

 213. واقعا سایت خوبیه.ممنون

 214. امام صادق فرمودند که نفس تو همون رو مطلبه که تو به اون عادتش داده ای مطمئن باشید گناهی زمینه ساز این مرض شده و اون میتونه دیدن هرگونه صحنه حرامی، یا کلام حرامی یا فکر حرامی باشد باید ذهن رو کنترل کرد

 215. من می خواهم بگویم کسانیکه میخواهند استمنا را ترک کنند باید از ماه مباک رمضان شروع به ترک کنند بهتر است زیرا در این ماه مبارک شیطان دربند است. امیدوارم همه ی جوان های مثل من بتوانند این اعتیاد را ترک کنند

 216. اطلاعات خوبی بود

 217. لطفا از درمان زودانزالی پس از ترک استمناء بنویسید با تشکر از شما

 218. خیلی ممنون از نوشته هاتون…واقعا موثر بود

 219. مطالب خیلی جالبی بود

 220. خیلی موثر بود . با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *