دوشنبه , ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

تغییر حالت روز و شب

درباره مو و ساختمان مو

دانستنیهای خواندنی درباره مو

درباره مو نکات زیادی هست که از آن بیخبرید

درباره مو های نژادهای مختلف دانستنیهای جالب بدانید

در پوست سر یک فرد معمولی ۱۰۰ هزار تار مو، در افراد با موهای قرمز ۹۰ هزار،
در افراد با موهای مشکی ۱۱۰ هزار و افراد با موهای بلوند ۱۵۰ هزار تار مو موجود میباشد.

در سـر بچـه در هــر سانتی متر مربع سر ۱۱۰۰ پیاز مو وجود دارد کـه ایـن تعـداد در سـن ۲۵ ســالگی
به ۶۰۰ و در سن ۳۰ الـی ۵۰ سـالـگـی بـه ۲۵۰ الـی ۳۰۰ تـار مـو کـاهــــش مـییابد.

از هر پیاز مو در حدود ۲۵ تار مو (پس از ریزش تـار مو قبلی) در طول حیات فرد رویش می کند
که هر کدام از آنها سالها باقی می ماند. مو از پروتئـیـنـی بـنـام کـــراتین تشکیل یافته است
این همان ماده ای است که سـازنــده پر پرندگان، ناخن، سم و چنگـال حیوانات می بـاشد.
خود کـراتـیـن عـمدتـا از اسـیـد آمــینه سیستئین (CYSTEINE) تشکیل یافته است.

مـو حـاوی رنـگدانه مــلانین میباشد.

دو نوع ملانین در مو تولید میـگردد یکی اوملانین
(EUMELANIN) که ایجاد کننده رنـگ قـهوه ای و مشــــکی است
و فئوملانین (PHAEOMELANIN) که ایجاد کننده رنگ قرمز می باشد.

تـرکـیــب این دو دو نوع رنگدانه درباره مو رنگهای متنوع مو را پدید می آورند.
قطر مو ۰٫۱ میلی متر می باشـد. مو بطور متوسط در روز ۰٫۳۵ میلی متر
و در ماه ۱ سانتی متر رشد می کـــند. رشد مو در تابستان از زمستان بیشتر بوده
همچنین رشد مو در مردان انــدکی سریعتر از زنان میباشد.
حداکثر طول مو در سر ۷۰ الی ۹۰ سانتی متر میباشد.

درباره مو های بدن و نوع مو بیشتر بدانید

بـــدن انسان ۳ نوع مو رشد میکند:

۱- لانوگو (LANUGO):

موی نازک، بی رنگ و فاقد مغز میانی که کرک مانند بوده و تمام بدن جنین را در رحم میپوشاند
اما یک ماه پیش از بدنیا آمدن کودک این موها ریزش پیدا میکنند.

۲- ولوس (VELLUS):

تمام سطح پوست بدن جز کف دست و پا و لبها را پوشانده.این مو نیز کرک مانند بوده و فاقد رنگدانه است.
لطیف، نرم و نازک و فاقد مغز میانی میباشد.

۳- ترمینال (TERMINAL):

موهای بلند و ضخیم و زبری می باشند که ابــروهـــا، مـوی سر، مژه ها، ریش و سبیل و موهای نواحی تناسلی را تشکیل میدهد.
در بدن موهای ولوس قادر به تبدیل به موهای ترمینال میباشند ( بـا تـحریک هورمونهای مردانه).
استحکام موی شما به پروتئین کراتین بستگی دارد.

یک تار مو میتواند تا ۲۵ درصد طول طبیعی خود پیش از آنکه پاره گردد کشیده شود.

ایـن مـقـدار در تــار مــوی خیس به ۵۰ درصد میرسد!

هر تار مو پیش از آنکه پاره گردد قادر به تحمل ۱۰۰ گرم بار می بـاشد
به عبارتی اگر مـوهای سر را بریده و بصورت طناب درآوریم آن طنـاب قـــادر به تحمل ۱۰ تن بار خواهد بود!
استحکام موی سر شما برابر با استحکام یک مفتول مسی بـــا قطر برابر با تار مو میباشد!

درباره مو و مراحل رشد آن

۱- مـرحله رشد فعال و یا آناژن (ANAGEN):

دراین مرحله سلولهای فولیکول مرتبا رشد کرده و تقسیم شده و شاخی میـگردند و ساقه مـو را
تشکیل میدهند.

۲- مـرحله انتقالی و یا کاتاژن (CATAGEN):

در ایـن مــرحـــله رشد مو کند شده و مو به ۶/۱ طول خود چروکیده میشود.

۳- مرحله ریزش مو و یا تلوژن (TELOGEN):

در ایـن مرحله رشد مـو مـتـوقف شده و ارتباط قاعده فولیکول با مو سست شده و در اثر فشار تار موی جدید در حال رشد،
تـــار موی قدیمی میریزد. این مرحله، مرحله استراحت مو نیز نامیده میگردد.

مرحله آناژن معمـولا در سر ۶ سـال به طـول مـی انــجامد و ۸۵ درصد موهای سر در این مرحله قرار دارند.
مـرحـــله کاتاژن در موهای سر در حدود ۱۰ روز بطول می انجامد و تنها ۱ درصد مـوهـای سر در این مرحله قرار دارند
مرحله تلوژن در موهای سر معمولا ۱۲ هفته بطول می انجامد و ۲۵ درصد مـوهــای سر در این مرحله قرار دارند.
دوره سیکل کامل رشد و ریزش مو حدود ۳ الی ۴ سال به طول می انجامد اما این مدت برای مژه ها ۴ ماه است.

درباره مو ، مدت رشد و استراحت موهای نواحی دیـگر این اطلاعات در دست میباشد:

۱- ابـرو: مـدت اسـتـراحـــت: ۱۲ هفته/ مدت رشد: ۸-۴ هفته/ تـعـداد پـیـاز مــو در هــر سانتیمتر مربع پوست: ۳۵۰ / سرعت رشد در روز: ۰٫۶۱ میلی متر

۲- ریش صورت: مدت استراحت: ۱۰ هفته/ مدت رشد: ۱ سال/ تـعداد پــیـاز مو در هر سانتی متر مربع: ۵۰۰ در چانه و ۸۰۰ در گونه/ سرعت رشد: ۰٫۳۲ میلی متر

۳- سبیل: مدت استراحت: ۶ هفته/ مدت رشد: ۱۶ هفته/ تعداد پیاز در هر سانتیــمـتر مربع: ۵۰۰/ سرعت رشد: ۰٫۳۸ میلی متر

۴- زیر بغل: مـدت اسـتـراحــت: ۱۲ هفـتـه/ مـــدت رشد: ۱۶ هفته/ تعداد پیاز مو: ۶۵ / سرعت رشد: ۰٫۳ میلی متر

۵- موهای پا: مدت استراحت: ۲۴ هفته/ مدت رشد: ۱۶ هفته/ تـعـداد پـیـاز مــو: ۶۰ / سرعت رشد: ۰٫۲۱ میلی متر

۶- موهای نواحی تناسلی: مدت استراحت: یک هفته/ مدت رشد: چندین ماه/تعداد پیاز مو: ۷۰ / سرعت رشد: ۰٫۳ میلی متر

درباره مو های سر که همواره در حال رشد می بـاشـد امـا مثـلا مـوهـای ابرو تا اندازه مشخص بلند میگردد،
باید گفت علت در کنترل ژنتـیـکی آنهـا بـوده کـه مـدت زمـان آنـاژن و تلوژن آنها را تعیین می کـند.

مثلا در موی سر در آن واحد ۸۵ درصد موها در حال رشد بوده و تنها ۱۳ درصد مـوها در حال استراحت میباشند.
اما در ابرو تنها ۱۰ درصد موها درحال رشد و ۹۰ درصد موها در حال استراحت هستند.
ریزش ۵۰ الی ۱۰۰ تار مو از موهای سر در روز طبیعی میبـاشد.

گیاهان مفید برای ریزش موی زنان 12422

شـکل مو و یا صاف و یا مجعد بودن مو به ۲ عامل بستگی دارد:

۱- جهتی که تارهای مو از فولیکول و پوست سر خارج میگردد.
۲- شکل خود فولیکول.

هنگامی که سطح مقطع تار مو گرد یاشد و مـو عمود بر پوست سر بروید موها صاف میشوند.

هـنگامی که سطح مقطع تار مو بیضی شکل و با اندکی زاویه از پوست سر خارج می گردد، موها موج دار می شـوند.

هنگامی که سطح مقطع موها بیضی کشیده باشد و با زاویه تیزی از پوست سر برویند موها مجعد میشوند.

پر مویی در زنان و درمان آن، مو خوره، چگونگی فر کردن و صاف کردن مو…

درباره مو های زائد ، پرمویی و هیرسوتیزم (HIRSUTISM) بیشتر بدانید

همانطور که اشاره شد موهای از نوع ولوس (که در تمام بدن پراکنده میباشند)،
بـر اثــر هورمونهای مردانه و یا آندروژن به موهای زبر از نوع ترمینال تبدیل میگردند.

هــورمونهای مردانه در زنان از تخمدان و غدد فوق کلوی آنها ترشح می گردد.

زمــانی کـــه ترشح این هورمون در بدن زنان افزایش میـیابد، مـوهای زیر بغل و نواحی اعضای تناسلی
و صورت به خاطر آنکه به این هورمون بیشتر حساس میباشند، در ایـن نـواحـی موها سریعتر به نـوع تــرمینال تبدیل میگردند.
بنابراین زنان دچار پرمویی می شوند.

الـبـتـه پـر مـویی در زنـان پس از یائسگی نیز بطور خفیفی مشاهده میگردد.
کم کاری تیروئید، اسـتـفاده از داروی مینوکسیدیل و قرصهای جلوگیری از بارداری حاوی پروژسترون نیز موجب پر مویی میگردند. .

موخوره (SPLIT ENDS) چیست؟

زمانی که ساقه مو از درازا شکاف برمیدارد و سر مو شاخ شاخ می گردد، به آن موخوره شدن مو می گویند.
در این حالت کوتیکول محافظ مو آسیب میبیند و فـیبر داخلی مو فرسوده میگردد.

عوامل ایجاد موخوره:

۱- سشوار و اتو حالت دهنده مو چربی طبیعـی مــو را از میان برده که سبب موخوره میشوند
۲- کمبود آب بدن: آب فراوان بنوشید.
۳- برس کشیدن موهای خیس: چـون ســبب کشیدگـی ساقه مو شده و موها آسیب میبینند.
۴- از گیره و سنجاق سر کمتر استفاده کنید.
۵- در معرض زیاد نور خورشید قرار نگیرید.
۶- در محصولات مو حاوی الکل استفاده نکنید.
۷- استـفاده از رنـــگ مــو و فر کردن مو نیز سبب موخوره میگردد.
سـعی کنید سر موهای خود را برای پیشگیری از موخوره شدن هر ۶ هفته یکبار اندکی کوتاه کنید.

موی درون روییده (INGROWN HAIR) چیست؟

هـــــنگامی که سر مو بدرون پوست فرو میرود به آن موی درون روییده میگویند.

علت اصلی آن این است که هـنگام تـراشـــیدن مو توسط تیغ و یا ماشین اصلاح،
مـوهـا را بـر خلاف رویششان کوتاه میکنند. هــمواره موها را در جهت رویششان کوتاه کنید
زیرا تراشیدن ریش از نظر دینی و علمی مضر اعلام شده است. یک دلیل دیگر آن این می بـاشـــد که
موها زیاد از ته تراشیده می شوند. مــوهای درون روییده می توانند سبب التـهاب، خـارش و یـا عـــفونت گردند.

درباره مو و عوامل ریزش مو بیشتر بدانید

۱- صـدمات خـارجی: کشــیدن شــدید مو توسط برس، کشیدگی مو بوسیله هد بـنـد، باندهای کشی و سنجاق سر، حرارت زیاد و سرمای شدید.
۲- کم خونی و کمبود آهن و سوء تغذیه، کمبود ویتامینهای A-B و کمبود روی.
۳- مصرف برخی داروها مانند: تیوراسیل.
۴- کم کاری غده تیروئید.
۵- نارسایی غدد فوق تیروئید.
۶- قارچ کچلی سر.
۷- استفاده زیاد از کلاه.
۸- گردش نامناسب خون در پوست سر.
۹- استرس.
۱۰- تغییرات هورمونی: استروژن رشد مو را تحریک کرده اما تستـوسـترون سبـب ریزش مو میگردد.
در حین حاملگی موهای زنان ضخیم و پر پشت شده امــا پس از زایمان و یا یائسگی ریزش مو افزایش می یابد.
۱۱- آندروژنیک (ANDROGENIC ALOPECIA): علت ۹۵ درصد ریـزش مو در زنان و مردان را تشکیل میدهد.
علت آن افزایـــش هورمون دی هیدروتستوسترون (DHT) میباشد. این ماده نوع بسیار فعال تستوسترون است.
سـبب کاهش فعالیت فولیکول شده و مــرحله آناژن را کوتاه میکند.

روشهای درمان ریزش مو

۱-استفاده از داروهای گیاهی و بدون عارضه ریزش مو

نکته ای که بسیاری از افراد از آن غافل هستند بیماریهای داخلی است
اگر تا بحال راههای زیادی برای درمان ریزش موهای خود امتحان کرده اید و به نتیجه نرسیده اید
مطمئن باشید که مشکلات داخلی دارید برای مشاوره درباره این موارد با مرکز مشاوره پارسی طب تماس بگیرید.

۲- کاشت مو ساده: موهای پشت و کنار سر را برداشته و به جلوی سر منتقل میکنند.

۳- کاشت موی تکه ای(FLAP): دراین روش پوست حاوی مـــوی پشت سر و یا کنار سر را برداشته و به جلوی سر پیوند میزنند.

۴- کاهش سطح پوست سر: در ایـن روش پــوست میان فـرق سـر را شکـافـتـه و از از طـــرفین پوست را به سمت همدیگر می کشند.

شامپو  هفت گیاه آتو، کنترل کننده ریزش مو

شامپو گیاهی آتو مخصوص موهای آسیب دیده و رنگ شده

نکات مراقبتی درباره مو 

۱- در شانه و برس مو با گذشت زمان گرد و غبار و آلودگی انباشته می گـردد کـه بـــهـتر است
برس و شانه خود را توسط اندکی شامپو و یا محلول نشاسته شســـتشو داده
و موهای گیر کرده میان آنها را بیرون آورده و تمیز کنید.

۲- موهای خیس را به هیچ وجه شانه و برس نکشید.
مـوی سـر را نـیـز به سمت عقب شانه نکشید با این عمل به فولیکولهای مو فشار وارد می آورید.

۳- از سشوار با درجه خیلی گرم استفاده نکنید.

۴- برای رشد مو تغذیه مناسب داشته باشید:
رژیـم غـذایی شـمـا بـایـد حاوی ویتامین بیوتین، B6، موادی که در بـــدن مــــبــــدل به ویتامین آ میگردند
و در سبزیجات و میوه های سبز رنگ و زرد رنگ موجود می بـــاشــــد، پروتئین: سویا، تخم مرغ، ماست و حبوبات.

۵- سیگار نکشید و از نوشیدنیهای حاوی کافئین استفاده نکنید.

۶- کمتر از غذاهای چرب و شیرین استفاده کنید.

۷- آب خیلی داغ به سرتان نزنید، خواب کافی داشته باشید و موهایتان را هر چند وقت یکبار کوتاه کنید.

۸- پوست سر خود را ماساژ دهید تا گردش خون در آن به خوبی جریان یابد

درباره ی شرکت تحقیقاتی پارسی طب

شرکت تحقیقات پزشکی پارسی طب
شرکت تحقیقاتی پارسی طب از سال ۱۳۹۱ با هدف تولید و فرآوری داروهای گیاهی و طبیعی فعالیت خود را آغاز نموده است. از مهمترین اهداف این شرکت، تشخیص صحیح بیماری ها و حفاظت از مردم در برابر انواع مختلف بیماری های رایج با استفاده از سیستم مشاوره پزشکی و داروهای گیاهی تولیدی این شرکت می باشد و ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود در چارچوب مدیریتی متکی بر اخلاق، در پی ایجاد الگویی با هدف تولید و عرضه محصولاتی گیاهی در راستای ارتقای سلامت جامعه می باشد.

همچنین ببینید

روغن کنجد اختلالات هورمونی ایجاد نمی‌کند

روغن کنجد اختلالات هورمونی ایجاد نمی‌کند

 ‌‌هدف از این یادداشت بررسی مستندات علمی در زمینه تاثیر روغن کنجد بر بدن است. …

۲۱ دیدگاه

 1. با سلام من مو های سیبیلم را با موچین کندم.(البته از روی عصبانیت)
  حالا دوسال گذشته و هنوز سیبیل های من عین روز اولشان نشدند.چکار کنم؟

 2. مطالبتون خوبه ولی تأثیری نداره بازم میریزه موهام ممنونم

  • شما این دیدگاهتون رو نسبت به ریختن تغییر بدین و باور کنین که دیگه نمیریزه مشاهده میکنین که کم کم دیگه نمیریزه چون هرچی مغز باورش کنه بدن همون کار رو میکنه همش تلقینه سخته میدونم ولی شدنیه من خودم سالها طول کشید به خودم جوری باور بدم که نمیریزه هرکی میگف داره میریزه میگفتم نه تو اشتباه میکنی همینطوریه موهام مدلش نمیریزه کل فامیلم پدر و مادرم مرداشون همشون طاسن ولی موهای من موند:)❤️

 3. بسیار مطالب جدیدو خوبی بود
  واقعا خسته نباشید .مطالبی که دنبالش بودم رو در سایت شما پیدا کردم

 4. من موهام نسبتا کوتاهه سال پیش موهامو بلند کردم و سوالم اینه که من میتونم در یک سال موهامو به روی دوشم برسونم؟؟؟؟؟

  • دوست عزیز رشد مو به طور متوسط ۱۰ سانت در ساله، در افراد مختلف متفاوته، میتونه بیشتر یا کمتر از این میزان باشه، ولی به طور میانگین، موی سالم یک فرد جوان و بالغ حدود ۱۰ سانت در سال رشد داره. خودتون سانتیمتر بذارید ببینین میرسه تا شونه تون یا نه ?

 5. ممنون از نکات مفیدتون

 6. مرسی جالب بود تشکر

 7. عالی بود واقعاً استفاده کردم خیلی خیلی ممنون …

 8. مطالبتان واقعا عالی بود.مرسی

 9. توضیحاتتون واقعا خوب بود.ممنون.

 10. ممنون از وب سایتتون

 11. بدردم نخورد

 12. توضیحات واقاکامل بودمر۳۰

 13. ممنون مطالب بدرد بخوری بودند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟

 14. موضوعات واقعاجذاب بود من تشکرمیکنم از مسولین این سایت وامیدموفقیعت هرچه بیشتررا دراین راستا دارم به امید موفقعیت موفق باشید.

 15. سلام .واقعا دستتون درد نکنه.امیدوارم همیشه سلامت باشید.

 16. ممنون و متشکر – خسته نباشید مطالب خوب و آموزنده بود مطالب راگسترده نر کنید

 17. اطلاعات کامل و خوبی رو در اختیار من که مدتهاست دنبالش بودم گذاشتید، ممنون، خسته نباشیییییییید

 18. مطالب تان خوب بود . ممنونم

 19. واقعا خسته نباشید . سایتتون عالیه . من کلی مطلب جدید پیدا کردم . خیلی خوبه .
  موفق تر باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *