جیوتیش
جیوتیش

جیوتیش

تاثیرات قاطع و خارق العاده خورشید بر امکانات حیاتی کره خاک بر کسی پوشیده نیست. تاثیرات مبهوت کننده اجرام سماوی بر یکدیگر و از جمله بر کره ما زمینه‌ای وسیع را برای تحقیق و مطالعه هر پژوهشگری از هزاران سال پیش گشوده است. همچنین تاثیرات کره ماه بر جزر و مد و رشد گیاهان موضوع جدیدی برای بحث و تحقیق نیست. ولی آیا هیچگاه اندیشیده‌اید بجز خورشید و ماه، کره ما تحت تاثیر امواج چه سیارات و اقمار دیگری قرار دارد؟ و این امواج آسمانی هر کدام چه اثراتی بر حیات ما خواهند داشت؟ آیا می‌توانیم ساده‌لوحانه باور کنیم زندگی ما مستقل از حیات کیهانی است؟ در حالی که بر فرض کره ماه قادر است تا چندین متر آب اقیانوس‌ها را جابه جا کرده بر حیات آبزیان اثر بگذارد، آیا ما از تاثیرات ظریف این امواج و گوی‌های آسمانی در امان هستیم؟ مسلما” خیر، تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد افزایش انفجارات خورشیدی می‌تواند بر خشم و بی‌قراری انسان‌ها و همینطور مرگ و میر موثر باشد. امروزه همچنین با پژوهش‌های جدید روانشناسان و روانکاوان، دوباره دستاوردها و آراء دانشمندان عصر ودایی مبنی بر تاثیرات متقابل جسم، ذهن و روان تایید شده است. بنابراین اگر این گوی‌های آسمانی بر دنیای مادی و تن ما اثراتی دارد لاجرم بر ذهن و روان ما نیز بی‌تاثیر نخواهند بود. این تاثیرات از گذشته‌های دور توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده بود. در واقع ستاره شناسی در گذشته از دو سو رشد کرده بود :

۱) دانش هیئت (ستاره شناسی) که به تحلیل فیزیک ستارگان، مکانیک اجرام سماوی و محاسبات ستارگان براساس سرعت و مدار آنها می‌پرداخت.

۲ ) دانش نجوم (ستاره‌بینی) که عموما” به اختر بینی و یا طالع بینی و آینده بینی نیز شهرت دارد و مراد از آن تحلیل تاثیرات امواج ستاره‌ای بر روی زندگی ساکنین این کره خاکی است.

هر چند این دو دانش در گذشته از هم جدا نبوده‌اند ولی هم اکنون قرن‌هاست که دانش ستاره‌بینی مورد بی‌مهری‌ها و بی‌توجهی‌ها قرار گرفته و با خرافات آمیخته شده است. ولی مسلما” با بررسی‌های جدی و مطالعه و تحقیق دقیق می‌توان از این پیکره نیمه جان الهامات و درس‌های بسیاری آموخت و از آنجا که خوشبختانه اخیرا” این دانش مورد توجه محققین نیز قرار گرفته است یقینا” در آینده شاهد رشد و توسعه بیشتر آن نیز خواهیم بود. در هر حال مفهوم بخشی از ستاره‌بینی ودایی که بررسی تاثیرات امواج ستاره‌ای بر ابعاد مختلف جسمانی، روانی و ذهنی انسان و همچنین بر حیات کل موجودات کره زمین است آشکار شد.

نظام کیهانی

اگر بپذیریم کیهان بر اساس قوانین و احکامی منظم و با مرکزیت شعوری ناب در حال خودگستری و تجلی است (با تکیه بر یکی از بنیادی‌ترین اصول عرفان‌های کهن شرقی یعنی اصل وحدت وجود و یگانگی بنیادین اشیاء که در فیزیک معاصر نیز مقبول و محترم است) می‌توان نتیجه گرفت مشاهده هر موجودی در طول موج کیهانی خود، حاوی گذشته و آینده آن موجود نسبت به ناظرش نیز خواهد بود .

تمامی موجودات از ذرات میکروسکوپی تا کهکشان‌ها در حال تاثیرگذاری و اثر پذیری از یکدیگرند و در نتیجه هر لحظه آبستن تبدیلات و تغییرات ظریف و عظیم خواهند بود. این تبدیلات و تحولات تحت قوانینی بسیط و بس منظم به طور دائم در جریان است. از آنجا که این تحولات در نظمی لایتغیر در حال خودگستری است لذا هر ذره‌ای را می‌توان از تولد تا انهدامش مورد محاسبه و اندازه‌گیری قرار داد. ستاره‌بینی کیهانی-ودایی، دانش محاسبه تاثیرات ستاره‌ای و امواج کیهانی بر موجودات است. از آنجا که هر موجودی در پهنه هستی، متغیری سیال در یکی از مسیرهای منظم کیهانی است لذا جیوتیش (Jyotish) سعی در محاسبه کل منحنی مفروض دارد.

دانستن این دانش مفهوم بخت و شانس (تصادف محض) را بی‌اعتبار کرده و به انسان می‌آموزد با آگاهی از نظام امواج کیهانی خواسته خود را به موجی بسپارد که خود به خود خواسته را تا مقصود و منتهایش حمل کند. جیوتیش الفباء و زبان انرژی کیهانی را به ما معرفی کرده و به ما یاری می‌رساند تا سیر امواج کیهانی را محاسبه کنیم. اگر بپذیریم که گیتی بعدی از آگاهی است، همانطور که برخی فیزیکدانان معاصر نیز پذیرفته‌اند، پس جیوتیش دانش تحلیل عملکرد کلی این آگاهی در گیتی است. اصولا” قوانین طبیعی هم‌آغوش شعوری ناب، حافظ نظم کیهانی هستند. بنابراین نظم کیهانی آگاهانه و در پرتو شعوری عالی عمل می‌کند و انحرافی از این قوانین صورت نخواهد گرفت.

واژه جیوتیش لغتی سانسکریت و مرکب از دو جزء است : جیوت (Jyot) و تیشا(Tisha) که به ترتیب به معنای پرتویی از نور و دانش است. پس جیوتیش یعنی دانش نور و از آنجا که هر مشاهده‌ای در پرتو نور ممکن خواهد بود، پس جیوتیش دانش مشاهده سرنوشت کیهانی موجودات در پرتو دانش محاسبات نجومی است. در والاترین حالات، جیوتیش دانش نور درونی است و آن در حالی است که جیوتیش و یوگا(Yoga) که قوانین ذهنی کیهانی است (همانطور که پاتانجلی در یوگاسوترا به آن پرداخته است) در هم ادغام شده باشند.

اندام و شاخه‌های ستاره‌بینی ودایی (جیوتیش)
گستره پهناور دانش کهن جیوتیش را می‌توان منطبق بر اعتبارات مختلف عقلی به اقسام و شاخه‌هایی تقسیم کرد. با این طبقه بندی‌ها می‌توان به درکی گزیده‌تر و فهمی عمیق‌تر نسبت به حدود و ثغور این دانش ارزنده نایل شد. یکی از عمده‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها در دانش ستاره‌بینی تقسیم این دانش به ستاره‌بینی معنوی و ستاره‌بینی مادی است که این تقسیم‌بندی براساس غایت و منظور لحاظ شده است. در صورتی که ما به این دانش به اعتبار کمک و خدمتی که به نزدیک شدن به حریم مقدس روح می‌کند نظر افکنیم از دو حال خارج نیست یا در این راه خدمتی می‌کند یا نه و به این ترتیب ستاره‌بینی به دو قسم معنوی و مادی تقسیم می‌شود.

ستاره‌بینی براساس
غایت و منظور

۱) ستاره بینی معنوی (Spiritual Astrology)

۲) ستاره بینی مادی (Material Astrology)

ستاره‌بینی معنوی

بنابر این فلسفه، کل ستاره‌بینی ابزاری در جهت تحقق خودشناسی است. در چنین درکی موقعیت، توانایی‌ها و کارماهای فرد در این زندگی بررسی و تحلیل شده و با توجه به امکانات و موقعیت‌هایی که طبیعت به هر فردی واگذار کرده است به تحلیل و رهنمودهایی مهم در راستای تعالی زندگیش پرداخته می‌شود. ممکن است ستاره‌بین ودایی پیشرفت‌هایی مادی را در زندگی فرد ببیند که در عین حال او را از توجه به موقعیت کلی زندگی خود دور کرده و غباری از فرسودگی و ناتوانی را در اطراف او حاصل کند. علیرغم موفقیت‌های مادی ولی در چنین شرایطی ستاره‌بین از خطرات حاصله فرد را مطلع و راهنمایی می‌کند. همچنین با تحلیل کلی شخصیت و کیفیت روانی فرد به یاری تمرینات مناسب یوگا و آیورودا موثرترین روش‌ها برای سلامت جسمانی و تمرکز قوای فکر به فرد آموزش داده می شود.

ستاره‌بینی مادی

ستاره‌بینی مادی اصولا یک ستاره‌بینی غیر ودایی است. زیرا هدف غایی آموزش‌های ودایی خودشناسی و رستگاری معنوی است. در هر حال با استفاده از بخشی از ستاره‌بینی ودایی و فراموشی مابقی آن و یا استفاده از ستاره‌بینی غربی می‌توان تمام توجه را معطوف به موفقیت‌های مادی، روابط زناشویی، وضعیت فرزندان، وضعیت کلی سلامتی و مواردی از این دست کرد. بی‌آنکه این مجموعه بر حول محور اصلی “خود واقعی” وارسی شود.

طبقه‌بندی دیگری که در مورد دانش جیوتیش انجام می‌شود براساس کارایی و قابلیت این دانش است که بر آن اساس باز هم ستاره‌شناسی به دو پاره قسمت می‌شود :

ستاره‌بینی ودایی براساس توانایی و قابلیت

۱) ستاره‌بینی پیشگویانه (مبتنی بر پیشگویی) Astrology Predictive

۲) ستاره بینی مبتنی بر حکم و داوری Judgmental Astrology

ستاره‌بینی پیشگویانه

هدف این نوع از ستاره‌بینی، پیشگویی حوادث خاص و اتفاقات مهم در زندگی است. این حوادث شامل اتفاقات مادی مثل تاریخ ازدواج، تاریخ تولد فرزندان، زمان مرگ، تصادفات، وقوع بیماری‌ها، خوش‌شانسی‌های بزرگ و یا ناکامی‌ها می‌شود و از طرف دیگر حوادث معنوی نیز از طریق این دانش قابل پیش‌بینی است. بر فرض زمان غلبه میل معنوی و طغیان عشق الهی همینطور زمان رهایی از حجاب‌های مادی و ورود به خلسه‌های عمیق معنوی نیز قابل پیش‌بینی است.

مقصود و هدف یک ستاره‌بین که بیشتر بر این جنبه تکیه دارد توان پیشگویی حوادث تا آخرین حد دقت به اندازه توان و امکان می‌باشد. هر چند این دانش به طور مطلق کاری ندارد که ما با هر کدام از این حوادث بهتر است به چه نحو و کیفیتی برخورد کنیم. ولی با ترکیب آن با ستاره‌بینی داورانه و در پرتو نگرش معنوی، ستاره‌شناسان حکیم و فرزانه قادرند به تدبیرهای بس زیرکانه و هوشمندانه در زندگی فرد مبادرت کنند.

ستاره‌بینی داورانه

مقصود از این قسم ستاره‌بینی، قضاوت پیرامون جنبه‌های متفاوت زندگی و شخصیت و استعدادهای فردی است. به عنوان مثال وضعیت کلی سلامتی و استحکام بنیه فرد، درجه هوش و ظرفیت عقلی، درجه بیداری معنوی، طول عمر، دارایی و غیره. تفاوت عمده این نوع ستاره‌بینی با ستاره‌بینی پیشگویانه آن است که در این روش ما به توانایی‌ها و امکانات کلی فرد و نه به وقوع حادثه‌ای خاص در زمانی خاص توجه داریم. هر چند بسیاری از مردم علاقه‌مند نیستند که در مورد ضعف‌ها و احیانا” عدم استعدادشان در برخی فنون و زمینه‌ها چیزی بشنوند ولی در ستاره‌بینی ودایی براساس موقعیت کارمیک فرد، به تاریخچه روح در سیر ادواری خود و مجال‌ها و محدودیت‌هایی که هر فرد در عمر طبیعی خود دارد توجه شده و این مجال و فرصت محدود را تا حد امکان مغتنم می‌شمرند.

یک دیدگاه

  1. جیوتیش و فرکانسی که مغز با ان کار می کند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *