ازدواج مجدد براي زنان مطلقه

ازدواج مجدد برای زنان مطلقه

ازدواج مجدد تبدیل به یک دغدغه فکری شده است
دکتر بدرالسادات بهرامی معتقد است آنچه طلاق را به معضلی اجتماعی برای زنان بدل کرده، وجود پدیده تجرد ناخواسته دختران است
که ناخودآگاه شانس ازدواج مجدد برای زنان مطلقه را کم کرده و مطلقه ها را به زنانی بدل میکند
که تنها داوطلبانی برای ایجاد روابط جنسی دارند و نه ازدواج…

دکتر بدرالسادات بهرامی، کارشناس مسائل خانواده و دارای دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه است.

خانم دکتر بهرامی! با توجه به اینکه آمار طلاق در کشور ما، البته با توجه به شرایط گذر از دوران سنتی، هنوز معضل نشده است،

چرا خود واقعه طلاق با همین آمار فعلی، بحرانی اجتماعی محسوب میشود؟

طلاق یک بحران اجتماعی است چون عوارضی به شدت اجتماعی دارد.
امروز ما در جامعهای زندگی میکنیم که متاسفانه معضلی به نام تجرد ناخواسته دختران وجود دارد.
یعنی دختران بسیار خوبی آماده ازدواج هستند، اما برایشان پسران آماده ازدواجی وجود ندارد.

در چنین جامعهای یقینا آمار بالا و ۳۵ درصدی طلاق و اضافه شدن زنان جوان مطلقه به دختران مجرد، ایجاد بحران میکند.

در گذشته های نه چندان دور، مطلقه های جوانی که فرضا ۲۴ تا ۲۶ سال داشتند،
بالاخره بعد از مدتی صبر کردن حتما با مردی ۳۱ یا ۳۲ ساله ازدواج مجدد میکردند که یک یا دو بچه هم داشت.

اما امروز به خاطر پدیده تجرد ناخواسته دختران، حتی مردان مطلقه ۴۷- ۴۸ ساله،
به راحتی میتوانند با دختران مجرد ازدواج مجدد کنند و دختران ۳۱ -۳۲ سال به راحتی داوطلب ازدواج با این اشخاص هستند.

شرایط ازدواج مجدد برای زنان مطلقه چقدر است؟

طبعا مردان مطلقه هم ترجیح میدهند با دختر ازدواج مجدد کنند تا زن مطلقه ای که ممکن است
تجربه تلخ شکست قبلی را وارد زندگی بکند. بنابراین مطلقه های جوان ما متاسفانه جزو آمار زنانی میشوند
که داوطلبان زیادی برای رابطه جنسی دارند، اما هیچ داوطلبی برای ازدواج و تشکیل زندگی ندارند.

زنان مطلقه هم نهایتا چهار تا پنج سال تمام نیازهای عاطفی و جنسی خود را سرکوب کنند
اما تا آخر عمر که قادر به این سرکوب کردن نیستند. از طرف دیگر، امکان ازدواج مجدد هم برای خود نمیبینند.

در نتیجه این نیازها از آنان زنانی را میسازد که متاسفانه در رابطه های مکرر قرار میگیرند و معشوقه مردان متأهل میشوند.

به این ترتیب، زمینه اخلاقی جامعه متزلزل میشود و خیانت به همسر، پدیده ای میشود که بالاترین آمار علت طلاق را
به خود اختصاص میدهد؛ مسئله ای که از زمان بالا رفتن آمار طلاق و پدیده تجرد ناخواسته، شایع شد.

 

دختران مجرد

 

پس امکان به انحراف رفتن زنان مطلقه وجود دارد!

در نتیجه عواملی که گفتم، زنان مطلقه ما جزو کسانی شدند که خیلی کم داوطلبی برای ازدواج مجدد دارند
اما همواره حتی همکاران آنان نیز داوطلب داشتن رابطه جنسی با آنها هستند.

به طوری که قریب به اتفاق زنان مطلقه از ترس برملا شدن این موضوع و اینکه همکاران بدانند آنها مطلقه هستند
و بالقوه میتوانند نیازهای جنسی همکاران خود را پاسخ دهند، این مسئله را پنهان میکنند.

چون در صورت برملا شدن، آنقدر اذیتشان میکنند تا آنها به دعوت همکاران برای داشتن رابطه جنسی پاسخ مثبت دهند.
چراکه تا همکاران آن زن میفهمند که او مطلقه است، شروع میکنند به محبت کردن به وی.

امروز به محض اینکه زنی مطلقه شد، از رییس و کارمند و… همه چشم طمع به او داشته و توقع دارند،
زن مطلقه نیاز جنسیشان را پاسخ دهد. خُب، زن اگر مشکل خانوادگی یا مالی هم داشته باشد،
زمینه کشیده شدن به مفاسد اخلاقی زیاد میشود.

البته زنان مطلقه معمولا در ابتدا به شدت در مقابل این فشارها مقاومت میکنند و آسیب هم میبینند.
اما وقتی میبینند این یک داستان غیرقابل حل است و ازدواجی هم صورت نمیگیرد، کمکم به این روابط تن میدهند
و معشوقه مردان متاهل میشوند که یا همکارشان است و یا همسایه و یا کسی که در آژانس مسکن
برایشان خانه گرفته و… بعد هم اسیر دل بستنها و دل کندنهای متعدد میشوند.

چه مشکلات دیگری گریبانگیر زنان بعد از طلاق میشود؟

روابط گذشته شان دستخوش تغییر میشود.

مثلا اگر در گذشته بهراحتی و بدون دغدغه خانه خواهر خود میرفتند،
حالا خواهر به شدت نگران رفت و آمد خواهر مطلقه جوانش است. چون بالاخره همسر او هم مرد است…

نه فقط اقوام، درباره دوستان هم همین اتفاق میافتد.
اقوام زن مطلقه بهشدت از معاشرت با او پرهیز میکنند و علامت سوالها و رفتارهایی را بروز میدهند.

پس اولین اتفاق تنها شدن و زیر نگاههای معنیدار رفتن است.
دومین اتفاق آن است که این آدم تنهایی که قوم و خویش او را کنار گذاشته
و در زندگی هم شکست خورده، نیازی طبیعی نیز دارد. این نیاز او را به سمت رابطه میبرد.

رابطه هم ماهیتش ایجاد دلبستگی و عشق است.

بعد از یک مدتی که اهدافی حل و فصل شد، مرد سرد میشود و حالا زن مطلقه باید دنبال او بدود.
بعد آبروریزی میشود و زن باید دل بکند. دل کندن باعث افسردگی میشود، افسردگی بیمارش میکند،
باید دارو بخورد و افت کاری یا تحصیلی پیدا میکند و…

اتفاق بد دیگر این است که شغل برخی کارمندان طوری است که باید متأهل باشند.
برای همین اگر در محل کارشان به هر دلیلی بفهمند که اینها مطلقهاند،
ممکن است در ماهیت حفظ یا از دست دادن کارشان تأثیر بگذارد.

همچنین ممکن است آنقدر در محل کار تحت فشار داوطلبان رابطه قرار بگیرد که خودش از سر کار رفتن منصرف شود.

اتفاق بد دیگر این است که بعد از طلاق مجبور است به خانه پدرش برگردد و از این به بعد سایه و نفس کشیدنش هم
شماره و ارزیابی میشود و باید حساب و کتاب پس دهد. در حالیکه او دیگر آن دختر قدیم نیست.

یا مجبور است خانه ای مستقل بگیرد. در این حالت یا درآمد کافی دارد که فقط مسائل اجتماعی گریبانگیرش میشود
یا مشکلات مالی هم دارد. قبلا تحت تکفل همسر بوده و حالا برای حفظ استقلال و برای اینکه نمیخواهد بار شکست را
با رفتن به خانه پدر مضاعف کند، با پول مهریه خانهای اجاره میکند، اما به دلیل بیکاری و مشکلات مالی مجبور میشود تن به رابطه دهد.

اولین حادثه هم این است که در ابتدا به زن مطلقه نمیگویند، میخواهیم با تو رابطه برقرار کنیم.
اول او را تحت فشار قرار میدهند تا بعد خودشان نقش منجی را بازی کنند. یا وقتی از زیر فشار بودن خسته شد، تن به خواسته بدهد.

این اوضاع نابسامان مشکلات اجتماعی زنان بعد از طلاق، چاره ای هم دارد؟

معضل ایجاد شده بر اثر طلاق به چند پدیده اجتماعی دیگر مربوط است،
مثل همان تجرد ناخواسته و… خود آسیب طلاق را نمیتوان حل کرد.

حتی آمار طلاق پنج درصد هم باشد، همان مشکلات معاشرت با اقوام و دوستان و… وجود دارد و قابل حل نیست.

اما باید به این نکته توجه کرد که انتخاب بین زندگی کردن و طلاق گرفتن، انتخاب بین بد و بدتر است.
طلاق خیلی بد است، اما اگر زندگی زن از خیلی بد هم بدتر است، مجبور میشود طلاق بگیرد.

او شبیه آدمی است که در ساختمان چند طبقه ای است که دچار آتش سوزی شده.

فرد از ترس اینکه ساختمان دچار آتش سوزی شده، پایین میپرد. درحالیکه معلوم نیست کجا فرود میآید و زنده میماند یا نه!
درحالی که شاید اگر صبر میکرد بعد از مختصری سوختن دست و پا نجات مییافت.

این است که باید گاهی به راه حلهای دیگر فکر کرد.

نکته بعد این است که مگر همیشه میتوانیم از نو زندگیمان را شروع کنیم؟!

مگر همه آن نیروها، انگیزه ها و موقعیتهای قبلی را داریم که بتوانیم زندگی را از نو شروع کنیم؟!

واقعیت این است که چنین نیست. باید دید کدام بد و کدام بدتر است. داستان طلاق داستان خوبی نیست که بگوییم این زندگی بد است، طلاق بگیریم خوب میشود.

به نظر میرسد با تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی میتوان این موضوع بد را تا حدودی امری طبیعی ساخت!

بله اما اگر این اتفاق بیفتد که خیلی کار میبرد. اگر برادر شما بگوید که میخواهد با هم دانشگاهی خود ازدواج کند که عاشقش شده،
اما قبلا سه سال متأهل بوده چه برخوردی با او میکنید؟!

به او میگویید: «مگر دیوانه شدی؟ مگر دختر قحط آمده؟ اینهمه دختر مجرد، آنوقت تو میخواهی با مطلقه ازدواج کنی؟
اصلا معلوم نیست برای چه طلاق گرفته… شاید عیب از او بوده!» این ما هستیم که جامعه را میسازیم.

اینطور نیست که بگوییم ای زندگی بیا جامعه ما را درست کن. ما مردمان همین سرزمین هستیم.
میگوییم اینهمه دخترهای مجرد! طلاق پدیده ضد اخلاق شده چون با تجرد ناخواسته دختران مواجه هستیم.
الان دخترهای کم سن و سال حتی با مردان ۴۰ ساله ازدواج میکنند.

علت این تجرد ناخواسته چیست؟

مشکل آنجایی آغاز میشود که پسران به دختران میگویند اگر عاشقم هستی باید به من سرویس جنسی بدهی.
بعد هم وقتی همه سرویسها بیرون ازدواج ارائه میشود و ازدواج هم به کاری سخت و هزینه بردار بدل شده است و…
وقتی دختری خانه مجردی دوست پسر خود را تمیز میکند، برایش غذا درست میکند و با آژانس میفرستند
و تازه پسر میگوید تو خیلی دختر خوبی هستی، اما آشپزی آن یکی بهتر است و نوعی رقابت درست میکند و مسابقه میگذارد، چرا پسر ازدواج کند؟

۳۴۴ دیدگاه

 1. با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان.مقاله و نظر دوستان رو خوندم همه قابل احترام بودن.منم قربانی طلاق بودم بعد ده سال زندگی مشترک و تلاش برای ترک همسرم به بن بست رسیدم و چهار سالم در به در دادگاه بودم تا غیابی طلاق گرفتم.چهارده سال از بهترین سالهای زندگیم رفت ودر سن ۳۰ سالگی برچسب مطلقه رو پیشونیم حک شد و تو شهر مث گاو پیشونی سفید همه به من نگاه میکنن تحصیلات عالیه دارم درخواست تدریس برا دانشگاه دادم موافقت شد ولی بخاطر نگاههای متفاوت مردم خودمو تو خونه حبس کردم موقعیت های عالی برام میان ولی میفهمن مطلقم پس میکشن خوشبختانه بخاطر اعتقاداتم و دستام که تو دست خداس خانواده اذیتم نمیکنن ولی تا کی میتونم تنها باشم تنهایی مختص خداس. در کل خواهش میکنم از جوواونا طلاق رو گزینه اخر قرار بدن طلاق ادم رو نابود میکنه .با ارزوی خوشبختی برای همه بخصوص دلشکسته های مطلقه.

 2. چرا با یک موضوع علمی و ادم کارشناس برخورد فله ای میکنید حالا همتون یه مورد سراغ دارین که خلاف حرف دکترو ثابت میکنه؟؟؟من یه دو جین خانم مطلقه میشناسم که زندگیشون جهنمه یا معشوقه متاهل شدن یا در انزوا و….لطفا به نظریات اهل علم لگد نزنین اون استثناات شما اگه هم راست بگین قاعده نمیشن برین تو خیابون اا واقعیت رو ببینین

  • اتفاقامام یه دوجین مردهوس بازمیشناسیم که متاهلن واگه واقعاجای خانم هاشون بودیم ازشکن جدامیشدیم حیف نیست بچه هازیرپروبال این طورآقایان بزرگ بشن؟تاکیدمی کنم خانم هاشون اطلاع دارندکه شوهرانشون چه موجوداتی هستند

 3. واقعا واسه نویسنده ی این مطالب متاسفم چون با گفتن این مطالب انرژی منفی به قشر زیادی از زنانی سرزمینم میده که یه اندازه ی کافی عذاب دادگاه و حق های بدست نیومدشون شدم اینجا تو مقاله شما تبدیل به معضل اجتماع هم میشن متاسفم واست چون به حساسترین قشر جامعه نگاهت انگل امیز بوده. زنی که از یگ زندگی بیرون میاد اسطوره ایی از تجربه و تحمل و صبره بچه بازی نداره تمام فکرش ساختن زندگیشه به همین راحتی هم تن به هر ارتباطی نمیده . اینقدری دخترای مجرد کثیف شدن و هم خوابگی با انواع پسرا دارن زنای مطلقعه بخاطر خاطرات تلخشون کمتر ایجاد ارتباط میکنن به مردا اعتماد میکنن.فاسد بودن جامعه رو گردن قشر حساس مثله اونا نندازین

  • دقیقا با نظر خانم نگار موافقم .جامعه مریضتون رو گردن زن جدا شده نندازید این قدر مجردا اکثرن کثیف شدن که در واقع یه زن مطلقه کمتر میتونه اعتماد کنه به مردها…و تتن به هر ارتباطی بده…مردای جامعتونهم اکثرن مریضن …و فقط به سو استفاده فکر میکنن..

 4. سلام واقعا شما این همه خانم که جدا شدن و با مورد های خیلی بهتر از همسر قبلیشون ازدواج کردن رو ندیدین??
  خیلی مقاله ظالمانه ای بود ،دوست من یه کدبانو همه چی تموم بود، فقط بخاطر انتخاب اشتباه با مرد بداخلاقی ازدواج کرد،و جدا شد و الان کلی خواستگار خوب داره ، با خوندن این مقاله داشتم کم کم به دوستم بدبین میشدم خیلی سنگین بود مقالتون به فکر اون دنیاتون باشید و قلب شکسته دختران مذهبی و باخدایی که دچار این مشکل شدن.
  به جاتون باشم زودی از تو سایت جمعش میکنم .

 5. من زنان مطلقه زیادی رو می شناسم که دوباره ازدواج کردند و خوشبختند.

  دخترای مجرد زیادی هم مخصوصادر این دوران و بین نسلهای جوان تر انواع و اقسام روابط رو تجربه می کنن ازدواج سفید بین دختر و پسرها خیلی زیاده. خانومای متاهل هم که خیلیاشون انواع و اقسام دوستای اجتماعی و غیره دارن
  پس فقط یک زن مطلقه در معرض این گونه روابط نیست.
  ولی رمز موفقیت هر زن در این دوره زمونه چه مجرد و چه مطلقه هوشیاری و پاکدامنیه. شناخت و آشنائی قبل از ازدواج خوبه ولی به شرط اینکه زن بتونه حد و حریم و مرزها رو حفظ کنه.

 6. ابراهیم ششده

  هرکس نظری نداره ولی حقیقت جامعه اینه بعد هم بعضیا واقعا حق دارن به طلاق تن میدن یا یک زن عوضی دچارش شده یا یک مرد عوضی وبی خانواده در مورد زنان مطعلقه بگم تو جامعه ما قدرت زنا. بیشتر مرداست زن تا خودش نخواد مرد هیچ غلطی نمیتونه بکنه من در جایی کار میکنم که محیط کامل مردونه هست از ده هزار نفر که کار میکنن شاید دهنفر زن باشه زن بود که مطلقه چنان سنگگین وباحیا بچد که هیچ مردی جرات چپ نگاه کردنشم نداشت زن هم بود که شوهر شم کنار س بود باهاش در یک قسمت همکار بود با ده نفر رابطه داشت پس ادما متفاوتن هم ادم با خانواده داریم هم ادم بی اصل وبی خانواده داریم پس مطلقه عیب نیست واقعا با بعصیا نمیشه زندگی کرد با هیچ صراطی مستقیم نمیشن یک عمر زندگیه مگه شوخیه حرف یک روز دوروز نیست موفق باشین

 7. سلام
  اون خانم دکتر خوب ما آیا مسایل فقهی رو مطالعه کردن یا اینکه اینقدر خودشونو قبول دارند اجازه هر حرفی زدن رو به خودشونو میدن بنده ۳ سال پیا پی تحقیقات کردم به یک نتایج به جرات میتوم بگم نایاب رسیدم این صحبت هایی که شما میکنید همش از دیدگاه دنیویه از دیدگاه معنوی نیست و نتیایجی که من رسیدم اینه ……
  ۱ . نزول ( مال حرام ) بانکداری چون مال حرام ولایت پذیری را در انسان کاهش میدهد یعنی آدم تا خودش آدم نباشه این اتفاقات نمیفته مثال : اون آقا برا چی گناه میکنه و اون خانم برا چی تن به گناه میده ؟ اگر جفتشون آدم باشن جامعه به گند کشیده نمیشه
  ۲ . اینکه باید بپذیریم که انسان از رابطه نا مشروع لذت بیشتری میبرد تا از یک رابطه مشروع و این یک دلیل میتونه باشه که چرا روابط دوست دختر دوست پسری بعد از ازدواج به جدایی ختم میشه
  ۳ . اینکه ما جهان سومی هستیم فرهنگمون وارداتیه و برای رواج فرهنگ خودمون هیچ اقدامی نمیکنیم
  ۴ . جامعه اسلامی وقتی به جامعه سکولار تبدیل میشه نتیجه جامع بهتر از این نیست

  موفق باشید

 8. سالیان پیش یه زن که بیوه میشد یه مردددددددددد سرپرستی او را بعهده میگرفت البته زن مطلقه کم بود الان ماشالله با توجه به امار بالای طلاق و سرویس دادن دختران به اقایون که ماشالله زنان شوهر دار هم به این جرگه پیوستن کلاه سر بیوه زن رفته چون بعضی از دختران و زنان شوهر دار دغدغه مالی ندارن کلا مشکلات زنان مطلقه رو ندارن بنابراین زنان مطلقه هستن که مظلوم واقع شدن به ظاهر دختر خانوم اینقدر که اقا براش یه مانتو بخره یه قلیون بکشه راضیه خانوم شوهر دار هم که معمولا چیزی نمیخواد تازه با روحیه مضاعف به امر شوهر داریش میرسه کسی هم بهش بد بین نیست پس لطفا کارشناسانه نظر بدید

 9. سلام.کاش واقعا همه پدر مادرا مثل پدر مادر شما بودن اقای حجت. من جدا شدم فوق لیسانس دارم کارمندم و از لحاظ اجتماعی موقعیت خوبی دارم.اما بدشانسی اوردم ازدواج کردم بعد فهمیدم طرف با دوس دخترش دعوا کرده بود واسه اینکه حرصشو در بیاره امده با من اردواج کرده.چن ماهی تا تونست گولم زد بعد بی خبر با دوس دختر قبلیش فرار کرد رفت اروپا.دو سال طول کشید غیابی ازش جدا بشم.حالا پدر و مادر اونی که امده سراغم منو لایق زندگی نمیدونن.واقعا گناه منو امثال من چیه.خانمای که جدا شدن یه روز مجرد بودن با هزار تا اررو رفتن زتدگی کنن.خانمی که میگی خانمای مطلقه راهو براتون بستن از کجا میدونی روزی سر خودت نیاد و مطلقه نشی

 10. با سلام خانمی ۳۳ ساله و در شرف طلاق هستم.همسرم ۱۵ سال بزرگتر از من بود و از ابتدای ازدواج رفتار و گفتار بدی داشت.بسیار بدبین و بددل بود.بالاخره حکم عدم سازش از دادگاه را گرفتیم و قرار است بزودی طلاق بگیریم.
  من قبلا تجربه کاری داشتم وحتی در خانه شوهر خرج خودمو با خیاطی و ترجمه در می اوردم.اما باید نمیشه گفت کداوم زندگی بهتره.زندگی تو خانه شوهر اونجوری یا زندگی بعد از طلاق اینجوری؟
  افراد مطلقه زیادی می شناسم که درگیر روابط عاطفی و جنسی بی منطقی شدن و حتی با این امید که به ازدواج منتهی بشه ولی نشده.متاسفانه وضع اقتصادی جامعه و عدم اعتماد بنفس و یا اکثرا نداشتن مهارت و شغل مناسب و چشم هم چشمی ها باعث شده زنان مطلقه در دام روابط عاطفی با مردانی شوند که سن پدرشان را داشته و هیچ سنخیتی با انها ندارد.به حال واقعیت تلخی است. باید بگویم هر کس مسئول زندگی خودش است.زمان همه چیز را مشخص میکند.

 11. با سلام خدمت تمام عزیزان وخانم دکتر و احترام به نظرات همه , درست نیست به نظریه خانم دکتر بی احترامی کنیم و یا با ان مخالفت نماییم در این دنیا همه چیز نسبی است و مطلق نیست نظریه خانم دکتر ممکن است ۱۰۰ درصد نباشد ولی تا حدود زیادی قابل قبول می باشد از آنجایی که انسان مختار است و انسانها از نظر شخصیتی با هم تفاوت دارند حق زندگی مجدد بعد از طلاق یا بیوه شدن را دارند و می توانند طبق حکم شرع و قانون بصورت ازدواج دایم یا موقت دوباره زندگی جدیدی را شروع کنند و هیچگونه ممانعتی نباید برای ایشان وجود داشته باشد.دوست داشتن یک زن توسط یک مرد به مجرد بودن یا مطلقه بودن یا بیوه بودن نمی باشد بلکه بستگی به شرایط و معیارهای مرد و مورد جذابیت قرار گرفتن زن از طرف مرددارد. ما بایدفرهنگ با هم بودن با هم زیستن با هم ارتباط برقرار کردن واحترام گذاشتن به همدیگر را بالا ببریم و در کنار هم با درک متقابل زیبا زندگی کنیم.

  • اینجاچون خانم دکتربه نفع آقایان صحبت کردندطرفداری می کنیدخانم دکتراگه واقعاقصدکمک به خانم هاراداشتنداین طورنظرنمی دادند

 12. سلام من ۲۰ سالمه و متاسفانه مطلقم در ۱۴ سالگی یک ازدواج اجباری داشتم که بعد از ازدواج تو اولین سال مثلا زندگی مشترک بچه دار شدم و نتونستم ادامه تحصیل بدم و همسرم مشکلات اخلاقی و شغلی داشت ک مجبور شدم بلافاصله بعد از بدنیا اومدن بچا از اون جدا بشم واقعا خیلی سخت واسم تموم شد نتونستم درس بخونم چندین سال زندگیم تو دادگاه تلف شد و ۱۴ بار مورد سوءاستفاده قرار گرفتم و الان هم بخاطر مطلقه بودنم هیچ شرایط ازدواجی واسم بوجود نمیاد و سربار خانواده ام و جامعه هیچ حمایتی از من و امثال من نمیکنه الان هم موندم با اینده چیکار کنم تمام دختر پسرای هم سنو سالم بهترین سالهای زندگیشونو تجربه کردن و دارن تجربه میکنن اما من موندم و آرزوهایی ک تو دلم مردن!!!

 13. سلام دوستان
  هم طلاق و هم ازدواج موقت بسته به شرایط افراد متفاوته
  من درگیر ازدواج ناخواسته ای شدم که برخلاف تلاشهام واسه حفظ زندگیم به این نتیجه رسیدم که جدا بشم زندگی که بدون عشق باشه نمیتونه مکانی امن برای پرورش افرادی بشه که مجددن توی همین جامعه قراره زندگی کنن زندگی که قراره با تنش و جنگ روانی همراه باشه همون بهتر که ادامه پیدا نکنه
  مگه کم شاهد طلاقهایی هستیم که در سنین بالا رخ میده نباید از زندگی اطرافیانمون عبرت بگیریم؟؟
  ازدواج موقت هم برای خانمهایی که شرایط ازدواج ندارن اصلا زشت و ناپسند نیست فقط باید مراقب باشن مورد سواستفاده قرار نگیرن فقط موضوع جنسی مطرح نیست آرامش و پشتوانه ای که زن ها بعد از جدایی خیلی بهش احتیاج پیدا میکنن اونها رو به سمت ازدواج موقت میکشونه و بسته به روحیات هر زنی متفاوته و هیچکس حق نداره حلال خدا رو حروم کنه
  این تفکر که ازدواج موقت شخصیت زن رو خورد میکنه حرف بی ربط و کوته فکریه
  درگیر ازدواجهای موقت و مکرر با افراد متفاوت قطعا به زن آسیب میزنه و بهتره با شخصی روبرو بشن که ارزشهاشون حفظ بشه(رابطه بده بستون نباشه یکی پول بده یکی سکس تامین کنه) این ازدواج هم گرچه موقت هست اما هدفش آرامش واسه هر دو نفره
  من بعد از ۳سال زندگی جدا شدم و بعد از یکسال که آثار منفی جدایی از روحم پاک شد با پسری که خیلی از خصوصیات اخلاقی که میخواستم رو داشت ازدواج کردم و واقعا راضیم
  ازدواج قبلیه من درس عبرتی بود و یک تجربه که زندگی جدیدم رو با دید باز و آگاهانه شروع کنم
  در این زمینه هرکس تجربه داره بهتر میتونه نظر بده و من از تجربیات خودم گفتم امیدوارم زنان مطلقه با روشن فکری و شعور بالاشون به زندگی بهتر فکر کنن و برنامه ریزی کنن
  موفق و کامیاب باشید

 14. همه چی برای یک زن نیاز جنسی نیست با نظر سعیده خانم موافقم داشتن امنیت اجتماعی امنیت شغلی امنیت عاطفی که متاسفانه وجود ندارد چون من به عنوان یک زن مطلقه همه این ناامنی ها رو تو این چند ساله چشیدم

  • سلام مطالب رو خوندم من بعنوان زن مطلقه ۲۵ساله موافقم کاملا با شما.مرسی

 15. لولوخرخره

  چرا فقططططططططططط زنان مطلقه …مگر مردان نطلقه مردن مگه؟؟
  شما جوری حرف میزنین که فقط زنان مطلقه در جامعه وجود دارند و مردان مطلقه وجود ندارند. اگر واقعا میخواین در موردن ازدواج مجدد بعد از طلاق صحبت کنین و اونو بخواین از جنبه های مختلاف بررسی کنین بهتره که موضوع و تاپیک رو تغییر بدین … یعنی بگین کلا ازدواج مجدد بعد از طلاق..

 16. باسلام.
  منم همچین شرایطی رو دارم با اینکه ۳۰ سالمه و یه پسر ۵ ساله دارم اما ظاهرم مثل دخترای ۲۴-۵ سالست.
  الان ۴ ساله که جدا شدم، هر روز که میگذره بیشتر احساس تنفر ازین جامعه میکنم، برام تشخیص اینکه چه کسی راست میگه و چه کسی دروغ و اینکه چه مردی برام مناسبه و ایندم چی میشه برام غیر ممکنه
  دیگه از زندگی ناامیدم واقعا

 17. من نمیدونم ایشون واقعا مدرکشون چیه و تا چه حد تحلیل گر اجتماعی هستن.
  ولی واقعا باعث تاسفه
  وقتی ی تحلیل گر انقد راجع به زنان مطلقه بدبین هستن از مردان جامعه چه انتظاری میشه داشت
  فقط میتونم میگم متاسفم که هرکسی به اسم تحلیل گر داره نظرشو به اجتماع میقبولونه،متاسفم واستون.

 18. باسلام من نظرات دوستان را خوندم من به عنوان یک دخترخانم مجرد وشاغل که تحصیلات حقوقی دارم بنظرم توی نظرات دوستان افراط بکار رفته شده است ماشاله انقدر خانمهای مطلقه امروزه بلدشدن که نیازی بدرخواست آقایون نیست خودشون بلدن چراغ سبز نشون بدن وبنظرم تا خانمی نخواهد مردی نمیتونه مجبور بکار ناخواسته ایی بکنه وبا وجود خانمای مطلقه فرصت ازدواجی برای دختران مجرد نیست این مشکل نیست که اونها مطلقه شدن اونا اگر باانگیزه تشکیل زندگی ازدواج میکنن چرا عده ای بدلایل واهی طلاق میگیرن وعده ایم واقعا آخرین راه چاره ونجات رو توی طلاق میبینندبدلایل انحرافات همسر یا اعتیاد یا بیکاری …ولی واقعا بعضی از خانمها بدلایل کاملا بارز طلاق میگیرند واینکه یکی گفته بود دختران مجرد ولی باپرونده شلوغ این صحبت کاملا اشتباهه یعنی چی …معضل اینه که پسران مجردباوجود این خانمها حاضر به ازدواج نیستن این خانمها با مهریه خونه میگیرن وپسر دیگه مشکلی بابت مسکن نداره چرا خودشو بسختی بیندازه راحت وآماده باارتباط آزاد یا موقت نیازهاشو برطرف میکنه از اونسو دختران مجرد باید بیان با مردان مطلقه یا آقایون سن بالا ازدواج کنن..الان معضل مجردای ما بیشتر از مطلقه هاست ..بقول معروف خانمهای مطلقه خودشون یکی رو جور میکنندچیزیه که ماالان داریم میبینیم ونیازی به رد کردن هم نداره ماتو این جامعه زندگی میکنیم پس بهتر واقع نگر باشیم نه منتقد شتابزده

 19. مطالب شما را قبول دارم ولی وقتی یه خانم تصمیم به جدایی می گیره حتی یک درصد هم احتمال نمیده که این مسائل به این بزرگی سر راهش قرار بگیرند. ولی بنظر من تمام این مشکلات با کنار آمدن خانم ها با ازدواج های متعدد همسرشان قابل حل می باشد دقیقا همون چیزی که اسلام گفته.

  • اخه کی میتونه ازدواج مجدد همسرش موافقت کنه؟ مگه زمان جاهلیت اعرابه؟
   ما انسانیم نیاز به عشق و رابطه احساسی داریم! مگه میشه یه نفر همزمان دوتا خانم رابطه داشته باشه و بگه هر دوتاشونم علاقه داره؟!!!!!

 20. سلام
  حقیقت تلخ یا شیرین این هست که
  خانم های ما امروزه دیگر نمی خواهند
  که ازدواج کنند حتی اگر شرایط مهیا
  هم باشد
  همه بقیه صحبت ها بهانه است
  وقتتان رو هدر ندهید
  همین الان خودم با ضمانت تمام ارگان های
  ضیصلاح چهل دختر رو شوهر میدم نگردید کسی نیست
  خانم ها امروزه هم نیاز مالی خود رو تامین
  میکنند و هم جایگاهی در جامعه برای خود دست و پا
  کردن و هم دیگر به کمتر از دکاپریو رضایت ندارند
  فقط مشکل هرمونی باقی میماند که براحتی حل میکنند
  در این بحث ها خانم ها مشکلی ندارند اقایون مشکل
  دارند که باید صبر کنند تا دولت از چین یا جایی دیگر
  همسر وارد کنند
  خانم های ما دیگر براشون کسر شعور داره ازدواج کنند

  • سلام / من سال ۷۹ جدا شدم / ۱۸سال پدر مریضم رو نگهداری کردم / چون قبل از ازدواج دختر محدودی بودم / بعدازدواج همسرم بد دل بود / درکل اجازه تنها رفتن تو اجتماع بودن نداشتم دیپلم معلم تو خونه میومد .الان که پدرم ۶سال فوت شده / مادرم هم ده ساله بودم فوت شد / خیلی عذاب کشیدم تا روپای خودم باشم اما وضعیت اقتصادی اصلا نمیزاره هرروز بدتر از دیروز .مردا کار و پول ندارن زن بگیرن کو مرد به قصد ازدواج / الان همه تو خودشون موندن .تا یجا میری میگن شوهر کن / انگار تی تاب .

  • واااااا شما اگر مرد خوب و فهیمی که واقعا اهل دود و دم و دزدی و زهره گی نبود و مجرد هم بود معرفی کنید مطمئن باشید که هر دختر و زنی که از تنهایی خسته و از وضع جامعه اش دل شکسته اس حاضر به ازدواج که هیچ از خداشه که زودتر سر و سامان بگیره.

 21. به نظر من اینقدر انگشت اتهام سمت خانم های مطلقه نگیرید ضربه ای که او در جدایی خورده که اول ازدواج فکرش رو نمی کرده مرد زندگیش بیاید حالا یا معتاد شود یا رابطه با کس دیگری داشته باشد که کارش به طلاق بکشد و فقط و فقط زن بعد از جدایی ضربه بزرگ را بخورد و اون مرد بی غیرت برود و راحت هم ازدواج کند هم گند کاری این مسایل فقط در جامعه ما اینگونه است که تمام سنگ ها بر سر زن نشانه رفته کاش بجای اینکه بیاییم قضاوت کنیم که او با شهوتش چکار میکند می امدیم و می گفتیم او با قلب شکسته و دردمندش چه میکند امیدوارم روز همه اینها درست شود و چشم بد فقط بسوی زنها نباشد

 22. بنده خدا این خانم دکتر خیلی هم خوب نوشته بودند.تازه خوندم مطالبشونو.کاملا زیبا توضیح داده بودند.

 23. با سلام خدمت همه ی عزیزان.حقیقت اینکه من خیلی سریع مطالب رو خوندم و فقط میخوام نظر خودمو بگم شاید بدرد کسی بخوره.
  متاسفانه اغلب خانواده ها نمی پذیرند که پسرشون با یه دختری که قبلا ازدواج کرده بیاد و ازدواج کنه.در مورد پسرهایی که قبلا ازدواج کردن باز این حساسیت یه مقدار کمتره.ولی بهرحال متاسفانه فعلا در جامعه بخاطر دیدگاه خانواده ها ازدواج این خانم ها یا آقایون مخصوصا خانم ها با مشکلات بیشتری همراه هست.من خودم مشکلی ندارم ولی چون در ایران فرزندان تا قبل ازدواج تابع خانواده هستن و مثل کشورهای غربی مستقل نیستند وقتی بحث ازدواج پیش میاد باز نظر خانواده برای فرزند خیلی مهم میشه.اونها هم بخاطر حرف در و همسایه و ..حتی اگه دختر خیلی خوبی باشه ممکنه ممانعت کنند.بنظرم فیلم شهرزاد خیلی خوب میتونه کمک کنه. یه دختر باید فکر خودش و آیندش باشه.لذت جنسی رو هم اصلا نباید فراموش کرد.یا باید ازدواج کرد یا اگه هیچ راهی نبود یه دوست خوب ادم داشته باشه.یه دوستی که تنهایی و نیاز آدم رو پر کنه.اسلام هم موافق نیست کسی تنها زندگی کنه.بنظرم باید فرد انقدر جذابیت در ظاهر و گفتارش ایجاد کنه تا دل طرف مقابلو بدست بیاره و خوبیهاش انقدر زیاد باشه که طرف مقابل به هر قیمتی بخواد اونو بدست بیاره. بنظرم اینجور دختری اول از هر چیز باید شاد باشه و به خودش و ظاهرش برسه.اصلا تو فکرای غمگین نره و بیشتر فکر روحیه خودش و استایل بدنیش باشه و بره باشگاه و اماکن رزشی تا روحیش خوب بمونه.اینکه فکر کنید تنها زندگی کنید اصلا بنظرم اشتباهه محضه.

 24. نه سالم بود که نامزد شدم ده سالگی طلاق گرفتم .الان ۵۰ سالمه از زندگی دنیا هیچ نفهمیدم هیچ .اینکه اشتباه فاحشی توسط خانواده به من رو ا شد مساله ای جدا است . ظلم دوم رو انگ طلاق و فرهنگ جامعه نسبت به مساله طلاق به من زد .نمی گم تنها هدف انسان ازدواج است اما تمام عمر را تنها زندگی کردن خیلی سخته !

 25. من با یه خانم مطلقه اشنا شدم که خیلی رنج کشیده بود و میگفت بدلیل اعتیاد جدا شده من کمکش کردم بره دانشگاه و تحصیلاتشو ادامه بده ولی اون بعد رفتن دانشگاه ترجیح داد بجای زندگی دایم و ابرومند معشوقه استاد ادبیات که حشیش مصرف میکنه و زن و دوتا بچه داره و خونه پدرش زندگی میکنه باشه البته استاد در واقع یه معلم ادبیات حق التدریسیه من ارشد مدیریت دارم و بازرگان و خیلی هم دوستش داشتم و دابطمون عالی بود ولی فکر کرد با معشوقه شدن این و اون روشنفکر شده…بنابرین خیلی هم جبهه نگیرید ادمهای متفاوتی وجود دارن و متاسفانه برخا از زنها و مردای ما بد جور فاسد شدن

 26. سلام فکرکنم این خانم دکترخیلی مثاعل رومیچیده کردن من۲۹سالمه مجردم واگرخانممطلقه مومن واهل زندگی باشه باکمال میل حاضرم خانوادم هم صحبت کردم وراضی شدن

 27. اگه مقدور هست به جای واژه مطلقه وازه جایگزین پیدا کنید/خیلی واژه سنگینی هست…..

 28. سلام من ۲۵ سال دارم و سال ۸۷ نامزد شدم سال ۸۸ عروسی کردم و اسفند ۹۲ طلاق گرفتم.حامی نداشتم مشکل مالی داشتم خیلی اذیت شدم خواستار هم داشتم همه مدلی ولی خب آماده نبودم.الان حدود شش ماه هست با پسر همسایمون ک مجرده اشنا شدم قصدمون ازدواجه ایشون مجرد هست و ما در مورد همچی حرف زدیم ان شاالله بعد ماه رمضان عقد میکنیم.من کار به این مقاله ندارم ولی خب جز حقیقت های جامعه هست و غیر قابل انکار
  من خودم تو زندگی قبلیم خطا زیاد داشتم و بچگی کردم اما برای زندگی جدید به امید خدا دست شستم
  با ارزوی موفقیت برای همه دختران سرزمیتم

  • خطا زیادداشتید؟یعنی چی؟جنس خطاهاتون چی بوده؟قبلابه شوهرتان خیانت کردید؟درصورتی که به شوهرتان خیانت کردیدخب طلاق داده شماراحق داشته

 29. با سلام و احترام
  اصولا انسانها به خاطر تفاوتهای شخصیتی و فرهنگی که دارند نحوه بروز مشکل براشون متفاوته
  شاید صحبتهای خانم دکتر در پاره ای موارد صدق کنه اما میخوام در مورد خودم بگم
  یه ساله جدا شدم خدا رو شکر به هیچ وجه مشکل ندارم
  در محل کار هم ازم حمایت میشه و تا کنون هیچ پیشنهاد بدی از طرف همکارهام بهم نشده
  خواستگار هم فعلا دارم
  که یکی از اونا که یه آقای مجرد و سالم هم هست از همه مناسبتره .ولی با توجه به داشتن فرزند پسر در سن نوجوانی ترجیح میدم پسرم با آرامش زندگی کنه
  نه خودم و نه خانواده ام موافق با ازدواج مجدد نیستیم
  اصلا دوباره حوصله درگیر شدن با مسائل یه فرد جدید رو ندارم.تنهایی خیلی راحتم
  وقتم رو با مطالعه و مسافرت و کار و پسرم پر کردم

 30. احتمالا خانم دکتر در زندگی شخصیش از طرف خانم مطلقه ای آسیب دیده که اینطور مطلبی با این دیدگاه رو ابراز می کنه .از یک دکتر روانشناس همچین حرفایی بعیده !!!!

  • خیر خانم عزیز واقعیت جامعه ماست.
   شما داری از یه مسیر رد میشی.میگن اون جلو چاله داره پرت نشی مواظب باش.شخصی که به شما میگه حتمآ باید خودش افتاده باشه توش که داره بشما میگه مواظب باش.خیر جانم.
   دیدگاه شما زیادی مثبت ه یا واقعیت و چش پوشی میکنید

   • خب اون جلوچراچاله داره؟چاله رادیگران ایجادکردندمشکلات راخودمان ایجادنمی کنیم ودیگران برایمان ایجادمی کنندمیگن مردخوب زن بدراخوب می کنه شمامردهاخب چاله رابرای خانم های مطلقه قرارندهید

 31. سلام من فکر می کنم اگه جوانی که شرایط ازدواج با یک زن بی سرپرست رو داره باید ابراز بکنه و طرف مقابل هم با تحقیق و بررسی پاسخ بده اینطور نیست تا به خانمی می گی قصد ازدواج داری همش برای ارضاع جنسی باشه گاهی آدمها نیاز به هدفهای بالاتری دارند و خداپسندانه اگه یه کم دقت کنیم همه مشکلات بخوبی حل میشه ،آن خانمی که یکبار ازدواج کرده و هنوز جوان چه اشکال داره با جوان خوب دوباره ازدواج کنه و یه زندگی خوبی بسازه ؛دنیا که تمام نشده هم مردها و هم خانمهای خوب وجود دارند ممنون ازاینکه خوندید نظر بدید.

  • عالی بود

  • نظر همگی رو خوندم هم خوب بود و هم یه جاهایی افراط میشد
   من خودم ۵ سال پیش جدا شدم ….
   دوران مجردی با پسر همسایمون دوست بودم و عاشق هم بودیم ایشون برای ادامه تحصیل چندسالی خارج از کشور رفتند و من مجبور شدم با پسری از فامیلمون ازدواج کنم که بعد از یکسال جدا شدم
   دوسال بعد از جدایی من امیر ( همان پسر همسایمون) برگشتند
   مشکلی با ازدواج سابق من نداشتند چون واقعا عاشق بودند ۲سال است که با هم ازدواج کردیم
   و در آمریکا زندگی میکنیم
   و الان که این کامنت را میگذارم خداوند بهترین نهال زندگیمان را در وجودم نهفته است و ۴ ماه دیگر پسرم به دنیا می آید
   هیچوقت و هیچوقت و هیچوقت ناامید نشوید

 32. سلام بنظر من مطالب رو اصول و حساب و کتاب هست و کاملا صحیح هست طلاق خیلی وقتها صحیح نیست و عواقب تاسف باری رو داره

 33. دوستان سلام نظرات همتون بسیار عالی قابل احترام
  باعرض
  ماضرت اینکه بنظر من :
  یک زن مطعلقه هم مث همه ادما حق زندگی داره منتهی درست:
  خودش باید منطق داشته باشه زندگیش مث روال عادی برنامه ریزی کنه خودشو با کار /خانه /یا بیرون /ورزش /یادرس/
  مشفول کنه
  بعدشم با عرض پوزش
  اگه نیاز جنسی داشت فقط بایک نفر فقط یک نفر شخص مطمعن /باشخصیت /ابرومند
  باشه همو تعمین کنن چه ازنظر جنسی چه روحی چه مالی تا تکلیف زن مشخص یشه
  بازم حق نظر باشماست این نظر من بود
  موفق باشید…

 34. زینب پرتاری

  سلام واقعا این نگاه جنسی به زنان جامعه تاسف بار چرا اینقدر دنیای بعد از طلاق سیاه نشون میدید واقعیت اینه که مهم کرامت انسانی و شرافت که اگه باشه یک انسان تا آخر عمر پاک زندگی میکنه واگه نباشه به لجن کشیده میشه

 35. سلام
  تا حالا از این جهت به این مسئله نگاه نکرده بودم.
  رابطه یک فرد مطلقه با خواهر و فامیل و دوستان و……..
  من یه پسرم ولی موقعی که این مقاله رو خوندم مو به تنم سیخ شد.
  واقأ خدا صبر بده به زنان مطلقه.
  نظر من اینه که شرایط رو خودمون دشوار کردیم.
  اگه فردی تصمیم به طلاق میگیره به خاطر توقعات، بداخلاقی، طبع متضاد و ….. اگه با توصیه های دینی عمل کنه ضرر نمیکنه. اون دختر مطلقه میتونه با دید باز بره به سمت ازدواج موقت مگه چه اشکالی داره اون هم احساسات داره، نیازهای عاطفی داره ، کمبود هایی داره،
  متاسفانه ما فقط مسائل جنسی رو میبینیم.
  توی جامعه ما تعداد زیادی افراد مجرد هستند که توان ازدواج رو ندارند و نخواهند داشت میشه با اینگونه افراد زندگی خوبی ساخت.

 36. مگه زن مطلقه فقط نیاز جنسی داره؟؟ چرا همه فک میکنن که نیاز جنسی یک زن مطلقه مشکل ساز میشه اصلا همچنین چیزی نیست. من خودم شوهرمو ۱۰سال پیش از دست دادم. اون زمان ۲۰ سالم بود.الانم ۲ ساله ازدواج کردم. شوهرمم ازدواج اولش بود. از زندگیمم خیلی راضیم. تو این مدت از نظر شغلی و تحصیلی خیلی به موفقیت رسیدم. و در شان خودم نمیدیدم که برم دنبال چیزهایی که اصلا ارزش نداره در موردش صحبت کنم. ولی تو این مدت واقعا درست زندگی کردم و نتیجشم دیدم البته با کمک خدا. مشکل اینه که زنها و دخترهای جامعه ما واسه خودشون ارزش قایل نمیشن و همینم باعث شده مرد جماعت انقدر پر رو بشه

  • زهره جون این خانم دکتر ما انگار از عصر حجر برگشته . ان زمان که در قبیله زنی همسرش می مرد .دیگه وامصیبتا. فراموش کرده دنیا دیگه به این حرف میخنده زن مطلقه . بیوه حرف های صدتا یه غاز که به خورد مردم میکنند . امروزه زن خودش به تنهایی میتونه چند تا مرد رو اداره کنه . خانم دکتر عزیز انسان ها رو با شخصیت شون محک میزنند نه به شوهر یا همسر . بعضی شوهرها به درد جرز لای دیوار میخورند . بنابراین سعی نکنید با سیاه نمایی و ترس از مطلقه بودن شیر زنان رو مجبور به سوختن وساختن بکنید . هر انسانی حق دارد خوب زندگی کند و مجبور به تحمل نیست . هرانسانی میتواند شرایط رو تغییر دهد . لطفا نظراتتون رو برای خودتون نگه دارید .

   • افرین مریم

   • نظر شما کاملا درسته .
    البته نه دراین جامعه ناسالم ما.یارو معلوم نی چه کوفتو زهرماری میکشه که روز روشن مزاحم زن مردم میشه.وای بحالی که بفهمه طرف بیوست.یا تنها زندگی میکنه.متاسفانه موادمخدر شیمیائی خیلیهارو از مردی و مردونگی انداخته وکارشون شده نقشهای شوم کشیدن برا دخترای مردم جانماز اب نمیکشم همه کاری کردم ولی مردونه نه نامردی

 37. با سلام من خودم دو ساله که طلاق گرفتم و با صحبتهای خانوم دکتر بهرامی تا این حد که زنان طلاق گرفته در جامعه مورد سرزنش و دید بد هستند موافقم و این نشان از فرهنگ پایین روزگار حال مملکت ماست.اما در مورد اینکه زن مطلقه هیچ امیدی به زندگی مجدد نداره من مخالفم چرا که چه بسا اون زن بیچاره از اعتیاد یا بیکاری و بولهوسی همسرش مجبور به ترک زندگی و طلاق شده و اینکه نتونه مرد مورد دلخواه خودش رو از پسران ازدواج نکرده انتخاب کنه غلطه.چطور یه مرد مطلقه میتونه با دختری جوان و چندین سال کوچکتر ازدواج کنه ولی زن طلاق گرفته نمیتونه!!!
  البته من خودم چون یه بار ازدواج ناموفق داشتم برای ازدواج بعدی سعی میکنم همسرم از زن طلاق گرفته ای باشه که مثل خودم یه بار شکست خورده و قاعدتا هم اون و هم من بهتر میتونیم همدیگه رو درک کنیم و از شکستهای قبلی زندگی محکمتر و بهتری رو بسازیم.ممنون.

 38. با سلام باید خدمت خانوم دهنوی بگم ک از ایشان بعیده ک با همچی نگرشی ب نوشته های خانوم دکتر نگا کردن چون ایشان خود تحصیلات دانشگاهی دارن و باید متوجه میشدند ک صحبتای خانوم دکتر بهرامی صرفا نوعی تحلیل است از پدیده اجتماعی طلاق و دلایل گرایش زنان مطلقه ب ازدواج موقت یا رابطه های غیر متعارف ک این امر یعنی ب رابطه غیر از ازدواج دائم کشیده شدن زنان مطلقه امریست ثابت شده و غیر قابل انکار حال با هر تحلیلی ک یکی از ان ها تحلیل خانوم بهرامی بود میشود ب علل و عوامل ان پی برد در حالی ک از نوشته های خانوم دهنوی چنین برداشت میشود ک ایشان قصد انکار این پدیده اجتماعی را داشتند و نه نقدی ب تحلیل خانوم دکتر دهنوی

  • افرین کاملا درسته.من هم تعجب میکنم که چرا اینقدر موضع گرفتن نسبت به نوشته های ایشون

 39. ۲ساله طلاق کرفتم ایابراى ازدواج دوم ۲سال فاصله باازدواج اولى
  خوبه؟

  • به نظرم خوبه

  • درصورتی که بتونی باشخص مجردی ازدواج کنی اره
   ولی باکسی که متارکه کرده فک نمیکنم موفقیت داشته باشه چون شخص مذکور مدام با همسره سابقش مقایصت میکنه وباید بهترین باشی بقول معروف نامبر وان که خیلی سخته برات ..براخودتونم این مقایسه پیش میاد البته ببخشید اینو میگم جواب ۹۰درصده علت طلاق خانوما شوهرش معتاد بوده.بددهن بوده خانم باز بوده خسیس تازه دست بزنم هم داشته.بزور شکایت طلاق گرفتن
   این نظره شخصی منه امیدوارم.بدردبخور باشه

 40. سلام
  من زنی ۳۱ساله هستم که حدودا ۹سال ازدواج کردم اما متاسفانه بعلت عقیم بودن شوهرم از نعمت فرزند محروم بودم. با اینکه گذشت کردم و حتی حاضر بودم یه بچه از پرورشگاه برداریم اما متاسفانه شوهرم پی خوشگذرونی های خودشه و به این مسئله توجه نمیکنه. وبا توجه به اینکه کارمند بانکه و شکرخدا وضع مالی مون خوبه اما شوهرم هر چی میخره به نام پدر مادر و داداشش میزنه و بقول خودش من فقط کلفتش هستم و ایشون خیلی هم دهن بین هست و گاهی وقتا دست بزن هم داره حالا با این تفاسیر به نظر شما آیا راهی جز طلاق وجود داره ؟ آیا این حقمه ؟ آیا از این بدتر ی هم وجود داره ؟؟ بالاخره خدایی هم هست وقتی به زنهایی امثال من ظلم میشه مطمئنم خود خدا دیگه هوامونو داره. البته من هنوز طلاق نگرفتم و دارم بهش فکر میکنم و الان یه هفته اس خونه بابامم.

  • زندگی تازه ای شروع کنید بیخودی عمرتان را به هدر ندهید

  • سلام
   بنظر من باید صبور باشی تا شوهرت اصلاح بشه
   اینم فقط از خودتون برمیاد
   بالاخره هر مردی که دنباله زنی دیگه میره کمبود داره که اینکارو میکنه.حالا یا از نظر عاطفی یا از نظر مهر و محبت یا ارامش ونهایت همخوابی.
   باید با زیرکی وهوش زنانت بفهمی شوهرت از کدوم ناحیه کمبود داره.راحت میتونی براش پرکنی.
   سیری ازمرداهستن که توجوونی نتونستن جوانی کنن.یا پول نداشتن یا قیافه یاکسی ادم حسابشون نکرده والان دری به تخته خورده و چارقرون باخودشون دیدن میخان جبران مافات کنن که اونم چاره داره البته خدانکنه.ازاین تازه بدوران رسیدها باشه که درست شدنی نی.
   بنظرمن طلاق نگیر چون مردا یا به عبارتی هم جنسای خودم زن بیوه رو طوری نگاه میکنن که انگار درمونده برابغل کردن مرد یابقول معروف تو کفه بایه اشاره میاد.اونوقته همه میشن دهقان فداکار وفقط هدفشون خیره ودر راه رضای خداست البته تاقبل از رسیدن به خونه خالی…..
   داداشای گلم ببخشید رک گفتم.دیدم که میگم
   حرفای خانم دکتر عین واقعیت جامعه امروز ماست متاسفانه

  • سلام.بنظرم قشنگ باهاش صحبت کنید و خودتونو بزارین جای طرف مقابل و از دید اون ببینید چیکار میشه کرد.اگه دیدین هرروز اذیت میشین که بنظرم طلاق بهتره.البته اگه واقعا سر به صلاح نمیشه.

  • بعضی مردها به اندازه ای بدجنسس و کثیفن ک فقط دور بودن ازشون مشکل رو برطرف میکنه ببین ایا هیچ خوبی و محبتی از طرفش ندیدی ؟اگه نه اصلا خودت رو معطل همچین مردی نکن البته بازم هر کسی خودش بهتر شرایطش رو میدونه انشالله موفق باشی

   • داریوش خان

    مردها هر چی هم کثیف وبدجنس باشن به خباثت خانمها نمیرسن .امان از زن .البته زن خوب هم نعمت هستش .اما افسوس……..

  • مسافر آسمانى

   سلام. چقدر زندگی شما شبیه من هست منم ۱۰ سال شوهر عقیم و دهن بین رو تحمل کردم و صبورى کردم و احترام گذاشتم آخرش هم بهم گفت خانوادم میگن زن تو حتما خودش مشکلى داره وگرنه تو رو تحمل نمیکرد و این شد که در عرض ۲ ماه مهریه ام رو بخشیدم و از همسرى که لیاقت داشتن من رو نداشت جدا شدم و توکل به خدا کردم و خدا هم کفایتم کرد و برام سنگ تموم گذاشت زندگى جدیدى رو شروع کردم درسم رو ادامه دادم و خیاطى مى کردم و بعد از ۷ سال متارکه کلى پیشرفت داشتم الان مشاور دانشگاه هستم و با تجربیاتم و تحصیلم به افراد زیادى مشاوره دادم و کمک کردم تدریس هم میکنم و طراحى لباس انجام میدم.راز موفقیتم هم توکل و اعتمادم به خدا میدونم، خواستگاران زیادى هم مجرد و هم مطلقه دارم ولى میخوام با فردى که همکفو خودم باشه از لحاظ دینى و روحى و فرهنگى ازدواج کنم که موجب آرامش هم باشیم چون برخلاف تصور غلط جامعه که دنبال عشق هستند قرآن، آرامش را هدف ازدواج میدونه و عشق ناب فقط خود خداست
   با این مقاله خانم دکتر بهرامى هم چندان موافق نیستم چون از یک زاویه نگاه شده و تحلیل دقیق جامعه شناسانه و روانشناسانه اى نیست و خیلى سطحى و با عرض پوزش کوچه بازارى و خاله زنکى هست و فقط یک طیف از زنان مطلقه رو دربر میگیره و زنان اصیل و باایمان کشورم که عزت نفس شان وابسته به خدا و خانواده نجیبشان هست رو فراموش کردن
   در ضمن کلمه طلاق در قران به معناى آزادى و رهایى است و اصلا بار منفى ندارد برخلاف جامعه ایران. البته اگر زن توکل به خدا داشته باشه و تقوى داشته باشه خدا راه را برایش باز میکنه و از جایى که حساب نمیکنه روزى داده میشه(آیه ۳ سوره طلاق) با این نگاه طلاق اصلا زشت و ناپسند نیست بلکه عاملى براى رشد معنوى و اجتماعى زن خواهد شد
   با آرزوى شادکامى براى زنان و مردان پاک سرزمینم

 41. دوستای گلم من چی بگم که دو ماه بعد عقد فهمیدم شوهرم سرطان داره از لحاظ روحی خیلی بهم ریختم ۲۵ سالمه دارم جدا میشم

 42. یه مادر دل شکسته

  من فقط ۳۹ روزه که مادر شدم..دخترمو خیلی دوس دارم ولی همسرم با خاله زنکی و فحاشی و بی احترامیاش به خودمو خونوادم و حیله گریش که بعد زایمانم که منو اورده خونه پدرم٬با نقشه قبلی و حیله گری رفته برام دادخواست عدم تمکین اونم با اظهارات دروغ که من دعوا کردم و خونه روترک کردم و همینطور با نهایت وقاحتش قفل در خونه رو هم عوض کرده که نتوم به خونه خودم برگردم٬ مجبورم کرده که طلاق بگیرم…دقیقا زمانی که یه زن به محبت و توجه همسرش احتیاج داره٬ تو روزای بعد زایمان٬ همسر من با هزار دوز و کلک منو مجبور کرده ازش طلاق بگیرم که حتی یه هزاری هم بابت مهریه نده…سوختم…منی که به دخترم قول داده بودم براش مادر خوبی باشم٬ الان مجبورم کردن که ازش بگذرم..از پاره تنم…شمارو به قرآن٬ این انصافه؟ این انسانیته؟ چرا خدا در برابر همسر ظالم من ساکته؟!دوستای عزیزم ازتون میخوام برا دل شکسته ی منم که یه مادرم دعا کنید..دعا کنید شوهرم و خونوادش که منو از دختر کوچولوی معصومم جدا کردن و شیرینی مادر شدنو برام زهر کردن٬ تقاصشکستن دل منوپس بدن..به خدای احد و واحد قسم٬ به حضرت ابوالفضل العباس قسم٬ به سر بریده امام حسین قسم٬ به خون علی اصغر قسم٬ به دل مصیبت دیده حضرت زینب کبری قسم٬ از شوهرم و پدر و مادر وخواهراش نمیگذرم و به خدا واگذارشون میکنم که تاوان شکستن دل منو که تازه مادر شده بودم و میخواستم برا دخترم مادری کنم و نذاشتنو٬ پس بدن…خدایا خودت شاهد گریه های هر شب من هستی..خدایا به عزتت قسمت میدم انتقام دل شکسته ی منو از شوهرم و خونواده بی وجدانش بگیر…آمین

  • سيد مهدى تهران

   سلام بزرگوار به خدا توکل کن مگه مادر حضرت موسى عَلَیْهِ السَّلام چه کرد؟ فقط خدا !!!!

 43. شما که توان زندگی کرد ن ندارید چرا ازدواج کردید به نظر فقط دخالت های خانواده دختر باعث به هم خوردگی زندگی زوجین جوان میشود پسره باهزار بدبختی یه مالی جمع کرده به امید این که تشکیل خانواده بده زن بگیره سروسامان بگیر ه سری تو سرا داشته باشه اما قافل از این که خانواده دختر ه مثل مثل اینکه مخوان ملکه را شوهر بدن اینقدر ایراد میگرن که بدبخت هنگ مکنه اول زندگی و….به اونایی که دخترای که ازدواج کردن چند قدم از بقیه جلوند بابا بچسبید به زندگیتان لگد به بخت خودتان نزنید فکردی طلاق گرفتی هنر کردی هیچ وقت اعتماد مرد دیگری نمتونی جلب کنی مگر چن برابر سن خودت ……و..

 44. باسلام این مقاله هم میشه گفت درسته هم میشه گفت اشتباهه من خودم دوماهه ازخانومم جداشدم ولی خیلی پشیمان هستم ومیگم ای کاش همه مشکلات ومریضی واژینیسم خانومموتحمل میکردم وراضی به طلاق نمیشدم الان میفهمم که چقدربهش وابسته بودم ودوسش داشتم وخودمم نمیدونستم واینوبدونیدکه خاطرات هیچ وقت فراموش نمیشه اینوازچن تاروانشناس وروانپزشکم پرسیدم.تازمانی که امنیت جانی وروانی وآبرویی داریدتوزندگی مشترکءطلاق نگیریدوسعی درحل مشکلات داشته باشیدوصبرکنیدکه برخی مشکلات فقط بامرورزمان حل میشه.کاش زنم برگرده وباهمه مشکلات دوباره زندگی کنیم.من یقین دارم دیگه اون آدم سابق نمیشم چون نمیتونم فراموشش کنم.

 45. من زنی هستم ۲۷ ساله.۱۸ مرداد ۹۴ از شوهرم جدا شدم.با مردی تو شرایط خودم آشنا شدم فقط ی بچه داره ولی من نه، که البته بچه ش پیش زنه. از همه لحاظ این مرد خوبه اما والدینم بخاطر پول مخالفن. میدونم بدون اذن پدر میشه ازدواج کنم اما نمیخوام دلشون بشکنه.تو ازدواج اولم پدر و مادر کم باعث طلاق من نشدن.اما حالا هم نمیذارن زندگی کنم.آخه این چه دنیایی اگه ترس از خدا نبود خودمو میکشتم…
  خسته شدم از این زندگی…

 46. توقع و ادعای دختران و زنان ایرانی و مطالباتشون از همسر آینده شون که هیچ سنخیتی با اوضاع اقتصادی فعلی ایران نداره و اینکه دختران مرد رو فقط به عنوان پول چاپ کن میخوان برای ارضای کمبودهای گذشته شون,باعث گریز من ۳۱ ساله از ازدواج شده و هزینه های برگزاری عروسی تجملاتی که خود دختر و خانواه ی او مدام بر اجرای آن پافشاری میکنند,باعث شده هرگز زیر بار مسولیت یک طرفه ی زن مغرور و بی درک و پرتوقع نرم.

 47. من به کل بااین مقاله مخالفم خداونددرکلامش که همان قرآن است میفرمایدکه اگردرزندگی زن وشوهر نتوانستندباهم زندگی کنندازهم به درستی جداشوندوخداوندبعدازطلاق هردوی آنان راسعادتمندمیکندمن ۲۰سالمه وسه سال بامردی زندگی کردم که نقطه ی مقابل من بوداومردی فوق العاده مغروروبی ایمان بودبااینکه درجامعه مردی باایمان خودراجلوه میداد امابه نظرمن فردی منافق بوددراین سه سال زجرهای فراوانی کشیدم وبه خاطررضای خداوندبااوساختم اماایشون لیاقت نداشتند من الان سه ماهه درخانه پدرم هستم وتحت حمایت شدیدخانواده والحمدلله دیگران درموردمن حرف بدی نمیزنندمن حافظ قرآنم والان دربهترین دانشگاه مشغول تحصیلم این ازالطاف خداوند بودکه من به بهترین دانشگاه بروم به نظرمن زندگی نکردن بهترازبدزندگ کردن است من آنقدربع لطف خداوندوبه حکمت اوایمان دارم که خداوند هروزمرابهترازدیروزمیکند واین ازدواج راباتمام زجرهایش جززیبایی ندیدم چون من دراین ازدواج خداراپیداکردم ومطمئنم خداوندبعدازاتمام طلاق برای من بهترین راقرارمیدهدالبته من هم بایدبهترین باشم به شما خواهران عزیزم میگویم شماپاک زندگی کنیدوبع رحمت خداوند ایمان کامل اداشته باشیدتاخداوندبهترین رابراتون برسونه وزندگی باسعادت راهم دردنیاوهم آخرت رابرایتان آرزومندم عزیزان ازتقصیرشوهرقبلی خودبگذریدوآنهارابه خدابسپاریداینکارباعث سعادتمندی شما میشودطمئن باشید

 48. سلام . به نظرم ازدواج از سنتهای حسنه اسلام هست . پس چرا کسی باید تنها بماند . به نظرم اگه جایی بود که میشد بانوانی که میخواهند بصورت موقت یا دائمی عقد بشن یا حتی کسانی که بصورت جلسه ای مهریه شان را دریافتی میکنند شناسایی کرد و به خیل عظیم آقایان در طلب ازدواج راهنماییشون کرد میشد کمک بزرگی در راه سنت اسلام و فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه ازدواج آسان انجام داد . لطفا جواب رو به آدرس ایمیل من بفرستید

 49. به نظرمن این مقاله کاملا درسته

 50. مطالب خوب بود ممنون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *