تغییر حالت روز و شب

ازدواج مجدد براي زنان مطلقه

ازدواج مجدد برای زنان مطلقه

ازدواج مجدد تبدیل به یک دغدغه فکری شده است
دکتر بدرالسادات بهرامی معتقد است آنچه طلاق را به معضلی اجتماعی برای زنان بدل کرده، وجود پدیده تجرد ناخواسته دختران است
که ناخودآگاه شانس ازدواج مجدد برای زنان مطلقه را کم کرده و مطلقه ها را به زنانی بدل میکند
که تنها داوطلبانی برای ایجاد روابط جنسی دارند و نه ازدواج…

دکتر بدرالسادات بهرامی، کارشناس مسائل خانواده و دارای دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه است.

خانم دکتر بهرامی! با توجه به اینکه آمار طلاق در کشور ما، البته با توجه به شرایط گذر از دوران سنتی، هنوز معضل نشده است،

چرا خود واقعه طلاق با همین آمار فعلی، بحرانی اجتماعی محسوب میشود؟

طلاق یک بحران اجتماعی است چون عوارضی به شدت اجتماعی دارد.
امروز ما در جامعهای زندگی میکنیم که متاسفانه معضلی به نام تجرد ناخواسته دختران وجود دارد.
یعنی دختران بسیار خوبی آماده ازدواج هستند، اما برایشان پسران آماده ازدواجی وجود ندارد.

در چنین جامعهای یقینا آمار بالا و ۳۵ درصدی طلاق و اضافه شدن زنان جوان مطلقه به دختران مجرد، ایجاد بحران میکند.

در گذشته های نه چندان دور، مطلقه های جوانی که فرضا ۲۴ تا ۲۶ سال داشتند،
بالاخره بعد از مدتی صبر کردن حتما با مردی ۳۱ یا ۳۲ ساله ازدواج مجدد میکردند که یک یا دو بچه هم داشت.

اما امروز به خاطر پدیده تجرد ناخواسته دختران، حتی مردان مطلقه ۴۷- ۴۸ ساله،
به راحتی میتوانند با دختران مجرد ازدواج مجدد کنند و دختران ۳۱ -۳۲ سال به راحتی داوطلب ازدواج با این اشخاص هستند.

شرایط ازدواج مجدد برای زنان مطلقه چقدر است؟

طبعا مردان مطلقه هم ترجیح میدهند با دختر ازدواج مجدد کنند تا زن مطلقه ای که ممکن است
تجربه تلخ شکست قبلی را وارد زندگی بکند. بنابراین مطلقه های جوان ما متاسفانه جزو آمار زنانی میشوند
که داوطلبان زیادی برای رابطه جنسی دارند، اما هیچ داوطلبی برای ازدواج و تشکیل زندگی ندارند.

زنان مطلقه هم نهایتا چهار تا پنج سال تمام نیازهای عاطفی و جنسی خود را سرکوب کنند
اما تا آخر عمر که قادر به این سرکوب کردن نیستند. از طرف دیگر، امکان ازدواج مجدد هم برای خود نمیبینند.

در نتیجه این نیازها از آنان زنانی را میسازد که متاسفانه در رابطه های مکرر قرار میگیرند و معشوقه مردان متأهل میشوند.

به این ترتیب، زمینه اخلاقی جامعه متزلزل میشود و خیانت به همسر، پدیده ای میشود که بالاترین آمار علت طلاق را
به خود اختصاص میدهد؛ مسئله ای که از زمان بالا رفتن آمار طلاق و پدیده تجرد ناخواسته، شایع شد.

 

دختران مجرد

 

پس امکان به انحراف رفتن زنان مطلقه وجود دارد!

در نتیجه عواملی که گفتم، زنان مطلقه ما جزو کسانی شدند که خیلی کم داوطلبی برای ازدواج مجدد دارند
اما همواره حتی همکاران آنان نیز داوطلب داشتن رابطه جنسی با آنها هستند.

به طوری که قریب به اتفاق زنان مطلقه از ترس برملا شدن این موضوع و اینکه همکاران بدانند آنها مطلقه هستند
و بالقوه میتوانند نیازهای جنسی همکاران خود را پاسخ دهند، این مسئله را پنهان میکنند.

چون در صورت برملا شدن، آنقدر اذیتشان میکنند تا آنها به دعوت همکاران برای داشتن رابطه جنسی پاسخ مثبت دهند.
چراکه تا همکاران آن زن میفهمند که او مطلقه است، شروع میکنند به محبت کردن به وی.

امروز به محض اینکه زنی مطلقه شد، از رییس و کارمند و… همه چشم طمع به او داشته و توقع دارند،
زن مطلقه نیاز جنسیشان را پاسخ دهد. خُب، زن اگر مشکل خانوادگی یا مالی هم داشته باشد،
زمینه کشیده شدن به مفاسد اخلاقی زیاد میشود.

البته زنان مطلقه معمولا در ابتدا به شدت در مقابل این فشارها مقاومت میکنند و آسیب هم میبینند.
اما وقتی میبینند این یک داستان غیرقابل حل است و ازدواجی هم صورت نمیگیرد، کمکم به این روابط تن میدهند
و معشوقه مردان متاهل میشوند که یا همکارشان است و یا همسایه و یا کسی که در آژانس مسکن
برایشان خانه گرفته و… بعد هم اسیر دل بستنها و دل کندنهای متعدد میشوند.

چه مشکلات دیگری گریبانگیر زنان بعد از طلاق و ازدواج مجدد میشود؟

روابط گذشته شان دستخوش تغییر میشود.

مثلا اگر در گذشته بهراحتی و بدون دغدغه خانه خواهر خود میرفتند،
حالا خواهر به شدت نگران رفت و آمد خواهر مطلقه جوانش است. چون بالاخره همسر او هم مرد است…

نه فقط اقوام، درباره دوستان هم همین اتفاق میافتد.
اقوام زن مطلقه بهشدت از معاشرت با او پرهیز میکنند و علامت سوالها و رفتارهایی را بروز میدهند.

پس اولین اتفاق تنها شدن و زیر نگاههای معنیدار رفتن است.
دومین اتفاق آن است که این آدم تنهایی که قوم و خویش او را کنار گذاشته
و در زندگی هم شکست خورده، نیازی طبیعی نیز دارد. این نیاز او را به سمت رابطه میبرد.

رابطه هم ماهیتش ایجاد دلبستگی و عشق است.

بعد از یک مدتی که اهدافی حل و فصل شد، مرد سرد میشود و حالا زن مطلقه باید دنبال او بدود.
بعد آبروریزی میشود و زن باید دل بکند. دل کندن باعث افسردگی میشود، افسردگی بیمارش میکند،
باید دارو بخورد و افت کاری یا تحصیلی پیدا میکند و…

اتفاق بد دیگر این است که شغل برخی کارمندان طوری است که باید متأهل باشند.
برای همین اگر در محل کارشان به هر دلیلی بفهمند که اینها مطلقهاند،
ممکن است در ماهیت حفظ یا از دست دادن کارشان تأثیر بگذارد.

همچنین ممکن است آنقدر در محل کار تحت فشار داوطلبان رابطه قرار بگیرد که خودش از سر کار رفتن منصرف شود.

اتفاق بد دیگر این است که بعد از طلاق مجبور است به خانه پدرش برگردد و از این به بعد سایه و نفس کشیدنش هم
شماره و ارزیابی میشود و باید حساب و کتاب پس دهد. در حالیکه او دیگر آن دختر قدیم نیست.

یا مجبور است خانه ای مستقل بگیرد. در این حالت یا درآمد کافی دارد که فقط مسائل اجتماعی گریبانگیرش میشود
یا مشکلات مالی هم دارد. قبلا تحت تکفل همسر بوده و حالا برای حفظ استقلال و برای اینکه نمیخواهد بار شکست را
با رفتن به خانه پدر مضاعف کند، با پول مهریه خانهای اجاره میکند، اما به دلیل بیکاری و مشکلات مالی مجبور میشود تن به رابطه دهد.

اولین حادثه هم این است که در ابتدا به زن مطلقه نمیگویند، میخواهیم با تو رابطه برقرار کنیم.
اول او را تحت فشار قرار میدهند تا بعد خودشان نقش منجی را بازی کنند. یا وقتی از زیر فشار بودن خسته شد، تن به خواسته بدهد.

این اوضاع نابسامان مشکلات اجتماعی زنان بعد از طلاق، چاره ای هم دارد؟

معضل ایجاد شده بر اثر طلاق به چند پدیده اجتماعی دیگر مربوط است،
مثل همان تجرد ناخواسته و… خود آسیب طلاق را نمیتوان حل کرد.

حتی آمار طلاق پنج درصد هم باشد، همان مشکلات معاشرت با اقوام و دوستان و… وجود دارد و قابل حل نیست.

اما باید به این نکته توجه کرد که انتخاب بین زندگی کردن و طلاق گرفتن، انتخاب بین بد و بدتر است.
طلاق خیلی بد است، اما اگر زندگی زن از خیلی بد هم بدتر است، مجبور میشود طلاق بگیرد.

او شبیه آدمی است که در ساختمان چند طبقه ای است که دچار آتش سوزی شده.

فرد از ترس اینکه ساختمان دچار آتش سوزی شده، پایین میپرد. درحالیکه معلوم نیست کجا فرود میآید و زنده میماند یا نه!
درحالی که شاید اگر صبر میکرد بعد از مختصری سوختن دست و پا نجات مییافت.

این است که باید گاهی به راه حلهای دیگر فکر کرد.

نکته بعد این است که مگر همیشه میتوانیم از نو زندگیمان را شروع کنیم؟!

مگر همه آن نیروها، انگیزه ها و موقعیتهای قبلی را داریم که بتوانیم زندگی را از نو شروع کنیم؟!

واقعیت این است که چنین نیست. باید دید کدام بد و کدام بدتر است. داستان طلاق داستان خوبی نیست که بگوییم این زندگی بد است، طلاق بگیریم خوب میشود.

به نظر میرسد با تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی میتوان این موضوع بد را تا حدودی امری طبیعی ساخت!

بله اما اگر این اتفاق بیفتد که خیلی کار میبرد. اگر برادر شما بگوید که میخواهد با هم دانشگاهی خود ازدواج کند که عاشقش شده،
اما قبلا سه سال متأهل بوده چه برخوردی با او میکنید؟!

به او میگویید: «مگر دیوانه شدی؟ مگر دختر قحط آمده؟ اینهمه دختر مجرد، آنوقت تو میخواهی با مطلقه ازدواج کنی؟
اصلا معلوم نیست برای چه طلاق گرفته… شاید عیب از او بوده!» این ما هستیم که جامعه را میسازیم.

اینطور نیست که بگوییم ای زندگی بیا جامعه ما را درست کن. ما مردمان همین سرزمین هستیم.
میگوییم اینهمه دخترهای مجرد! طلاق پدیده ضد اخلاق شده چون با تجرد ناخواسته دختران مواجه هستیم.
الان دخترهای کم سن و سال حتی با مردان ۴۰ ساله ازدواج میکنند.

علت این تجرد ناخواسته چیست؟

مشکل آنجایی آغاز میشود که پسران به دختران میگویند اگر عاشقم هستی باید به من سرویس جنسی بدهی.
بعد هم وقتی همه سرویسها بیرون ازدواج ارائه میشود و ازدواج هم به کاری سخت و هزینه بردار بدل شده است و…
وقتی دختری خانه مجردی دوست پسر خود را تمیز میکند، برایش غذا درست میکند و با آژانس میفرستند
و تازه پسر میگوید تو خیلی دختر خوبی هستی، اما آشپزی آن یکی بهتر است و نوعی رقابت درست میکند و مسابقه میگذارد، چرا پسر ازدواج کند؟

درباره ی شرکت تحقیقاتی پارسی طب

شرکت تحقیقاتی پارسی طب از سال ۱۳۹۱ با هدف تولید و فرآوری داروهای گیاهی و طبیعی فعالیت خود را آغاز نموده است. از مهمترین اهداف این شرکت، تشخیص صحیح بیماری ها و حفاظت از مردم در برابر انواع مختلف بیماری های رایج با استفاده از سیستم مشاوره پزشکی و داروهای گیاهی تولیدی این شرکت می باشد و ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود در چارچوب مدیریتی متکی بر اخلاق، در پی ایجاد الگویی با هدف تولید و عرضه محصولاتی گیاهی در راستای ارتقای سلامت جامعه می باشد.

همچنین ببینید

درمان ریزش مو و کم شدن حس بویایی بعد از کرونا

درمان ریزش مو و کم شدن حس بویایی بعد از کرونا

کرونا و درمان ریزش مو و کم شدن حس بویایی بعد از آن ریزش مو …

۳۹۸ دیدگاه

 1. سلام دوستان معین هستم ترم اخر روانشناسی هستم داشتم نوشت های میخوندم دوستان تو بعضی شرایط اگر چند تا مشاور کرده بودید حتی بعد طلاق شاید حال روحی خیلیی بهتری داشتید

 2. سلام .
  من ۹ سال ازدواج کردم .زندگی خوبی داشتم و هیچ وقت واسه شوهرم هیچ کم نزاشتم. خانواده ام احترام زیادی بهش میزاشتن. به ظاهر من رو خیلی دوست داشت بازیگر خیلی خوبی بود .طی این سالها من هر چی التماسش میکردم اجازه مادر شدن به من نمیداد گفتم اشکال نداره بدون بچه هم باهات زندگی میکنم تو فقط برام مهم هستی. بعد دیدم کم کم داره سیگار میکشه خیلی درگیر شدم .ولی کوتاه آمدم گفتم اشکال نداره .. دوسال اخیر رمز رو گوشیش گذاشته بود .همش گریه میکردم و التماسش میکردم رمزش رو بهم بده .ولی نداد .کم کم دیر میومد خونه بهش مشکوک شدم و دستگاه ضبط صدا گذاشتم تو ماشینش دیگه تحملم تموم شده بود …خسته شده بودم من چیزی کم نداشتم زیبا بودم تحصیل کرده خانواده بااصل نسب. تک دختر .شاغل ..چیزی کم نداشتم. فهمیدم اره با کسی در ارتباطه. ..دیگه سال ۹۸ تعقیبهای ما شروع شد …خیلی خانواده ام اذیت شدند.. فهمیدیم که با یه خانم دکتر ۱۰ سال بزرگتر از خودش دوست شده. ..ولی خانمه خیلی پولداره. … تقاضای طلاق کردم .الان چندماه است طلاق گرفتم ولی از آینده خیلی میترسم. .از مردها هم بدم میاد … به کسی هم هنوز نگفتم جدا شدم…نمیدونم چی پیش بیاد .در ضمن خانم دکتر هم شوهر داره …. منم به شوهرش چیزی نگفتم با خودش هم رودررو نشدم. ….فقط از آون زندگی رفتم و واگذارشون کردم به خدا ….

  • سلام داستان زندگی شما من خوندم الان سر در گمی نمی دونی میخوایی چیکار کنی
   فقط ی چیری بهت بگم تنها کسی که میتونه بهت کمک کنه خودتی اول باید خودت بخوایی

 3. همیشه مسئله مسئله خیانت نیست . بعضی اوقات طرف به هیچ وجه نمیخاد حرف شما رو بفهمه یا همینطور شما. بعضی اوقات هم یکی از طرفین یک اختلال روانی داره که اصلا قابل حل برای ما نیست .
  من بعد از ۶ سال ازدواج و توفیقی که خداوند به من داد و دو پسر دوقلو و ناز دارم با مشکلات روحی و روانی شدید همسرم دست و پنجه نرم میکنم . هر روز یک مشکل . نه به فکر بچه هاست . نه به فکر من . یک بیماره.فحش . ناسزا . بد دهنی . بی آبرویی . بی حرمتی . مسخره کردن . تحدید به طلاق . تحدید به کشتن بچه ها . تهدید به اجرا گزاشتن مهریه و هرچی داری خونه ماشین لوازم کسب و کار و هرچیز دیگه . و از این قبیل مسائل .
  آیا همیشه مردها مقصرن و خیانت میکنن . خیانت همیشه زیر نافی میشه .
  چاره ای برای بعضی از زن ها بجز طلاق گرفتن و اینطور مشکلات که بعدا براشون ایجاد میشه نیست
  ما مردم ایران تقریبا ۶۰ درصد بیمار روانی هستیم این رو چکار باید بکنیم .
  هنوز طلاق نگرفتم ولی فکر میکنم چاره ای جز این نیست

 4. من که ادم سر به زیری هستم و بودم نمیدونم چطور زن زندگی پیدا کنم رومم نمیشه خداییش بد دردیه تهنایی

 5. شک نکنید از هر ۱۰ تا طلاق ۸ تا مقصر اصلی زنها هستن.زندگی یه مثلثه. غیرت.حیا.عفت. هر فردی یا هر خانواده ای یکی از سه خصلت رو نداشته باشن بر فنا هستن.خصلت هایی که اکثر زنهای این زمونه ندارن.

  • یعقوب کریم زاده

   زن یعنی زندگی مرد باید بزن ارامش اعتمادکند زنروقبول داشته باشددیدزن خیانت کرد ازروی زنهای دیگر رونیبره با کمال رعایت اسلامی طلاق میده نه داد میزنه زنم اینو خورد اونو خوردبعدقانون اینجورادماچمردچزنباشدحمایت کندهردوگوششوببرندتاعبرت برا دیگران باشد

  • با سلام
   بنده هم موافقم .
   زندگی الکترونیکی امروزی در عین حال که راحتی برای انسان امروزی داره ، بیشتر از ارمشش ضرر و زیان زده و اکثر نه همه مشگلات ریشه در روابط امروزی داره .
   دوست اجتماعی ، فعال اجتماعی ، بازاریابی شبکه ای، اختلاط های گوناگون امروزی و …. همه می تونن و نه حتما ریشه تخریب روابط خانواده را منجر شوند .
   درسته در قرن ۲۱ بسیاری از چارچوب ها و ذهنیت ها باید تغییر کنه اما متاسفانه چارچوب هایی تغییر شدن که سود بودنشون خیلی بیشتر از ضررشونه مانند روابط تربیتی حاکم بر خانواده ، روابط بین دو جنس مخالف ، روابط قبل ازدواج ، دوست یابی ، همسریابی …. که متاسفانه بهانی دست سودجویان و افراد ناسالم شده تا بیش از بیش چارچوبهای محافظ و مصونیت یک زندگی نسبتا ارام و عادی را به شدت تغییر دهند تا راه چپاول و سودجویی بیشتر باز شود . بطوری که امروزه کمتر کسی از اوضاع نابه سامان و هرج و مرج و ناهنجارهای اجتماعی در امان است و اسوده خاطره .

 6. میخوام داستان زندگیمو مختصر بگم ، من تو ۱۸ سالگی ازدواج کردم که خیلی زود بود برا هر دومون ، از همون ابتدا خانومم به من خیانت کرد و متوجه شدم ، اما اشتبا کردمو به زندگی ادامه دادم تا چند سال بعد ک دیگه فقط هم خونه بودیم مثل خواهر و برادر و رابطه جنسی هم نداشتیم ، بعدش منم وارد رابطه ای شدم که اینبار انگار نیمه گم شدم رو پیدا کرده بودم ،، بهترینم رو براش بودم ، از لحاظ عاطفی جنسی توجه و مالی هیچ چیز کم نزاشتم ، البته بگم که من بچه ای از زندگی اولم نداشتم اما او یه پسر ۵ ساله داشت که با خودش زندگی میکرد ، اما کم کم متوجه شدم که این خانم چقدر ادم مادی هست از کادوهای طلا جواهر خواستنش تا سفر خارجیو کلی ولخرجی ،، بعد از هفت سال به کاراش مشکوک شدم ، به پولایی که خرج میکرد و من نمیدونستم از کجا میاره و کم کردن قرارامونو تلفنهای مشکوکش ، جی پی اس بستم رو ماشینش و دستگاه شنود متوجه شدم که از یه سالو نیم قبل با یکی دیگه که اونم متاهله ارتباط عاطفی داره و با اون هم قولو قرار ازدواج گذاشته و از اونم میکنه ، تازه با چند نفر دیگه هم همزمان ارتباط ذاره ، با سندایی که داشتم دستشو رو کردم و از زندگیم انداختمش بیرون ، یادم رفت بگه که تازه با یه بچه میگفت که سه دونگ خونمم بزنم به نامش برا مهریه ، خلاصه تلگراممو واتساپو و همه خاطراتشو از گوشیم پاک کردم ، خواهرش زنگ زد که یه فرصت دیگه بهش بده ، اما قبول نکردم ، الان دو ماه که میگذره خیلی اذیت شدم موهام سفید شد با روانشناسمون صحبت کردم گفت اختلال شخصیتی داره و حق رو به من داد ،،، اما هنوز خاطراتش داره اضیتم میکنه افسرده شده خیلی خودمو مشغول کارام کردم ولی بازم بهش فکر میکنم ،،، چه کار کنم که کلا فراموش بشههه؟

  • یعقوب کریم زاده

   نگاه کنیدکجااشتباکردی فقط زن مقسرنیست مامردا هم مقسریم هرکی یلبخندبزنه پاهاسست میشه میریم دنبالش چون منودوست داره

 7. سعیده سعیدی پور

  سلام همه یا محکوم کردین یا ابراز تاسف من یه زنم مطعلقه م وپشیمون نیستم نیازیم به هیچ مردی تو زندگیم نیست چون قبل از ازدواج دستم تو جیب خودم بوده حالام که جدا شدم بازم از پس خودم برمیام هرکسی یه عتقادی داره اونی که شوهرش میمیره بحثش از اونی که طلاق میگیره جدا نیست هر دو مردشونو از دست دادن بعد از این دیگه دست خودزنه که محکم باشه ومنت نکشین ومردیو تو زندگیتون راه ندیدن که موردتهمت قرار بگیرید انقدر غرور داشته باشید انقدر محکم باشید که هیچ مردی اجازه نزدیک شدن بهتونو نداشته باشه همه چیز دست زنه تا وقتی که نخواد هیچ کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه انقدر اقتدار داشته باشید که هر کسی جرات نزدیک شدن بهتونو نداشته باشه اهای تویی که مردی به مرد بودنت نناز یه کم غیرت داشته باشی بسه بقیه ش پیش کش

  • احمد رضا

   آفرین کاملا حرفاتوقبول دارم این خانوم به اصطلاح متخصص یه کلام نگفتن که انسان مختاره وهمه چیز دست خودشه حتی اگه بدترین اجبارها و فشارها هم وجودداشته باشه تایه زن زمینشونداشته باشه وخودشم نخوادحتی یه مردجرات نمیکنه نگاهش کنه چه برسه به اینکه بخوادازش سواستفاده بکنه این خانومای مطلقه ای که اسیر یه سری مشکلات میشن خودشون کردن منم ازین موردازیاددیدم مثلا یه خانوممطلقه همکلاسی دارم همزمان به من و دوستم که مجردیم سیگنال میده چون هم سن و سال ماست وقتی دید خبری نمیشه رفت دنبال اون یکی دوستم که متاهله یه مدت ازش سواستفاده کردچون خودش خواسته بودبعد یه مدتی با کمال وقاحت آمده به من زنگ زده میگه دوستت آدم عوضی هست می خوام برم به زنش بگم آبروشو میبرم نمیدونم چکارکرده بودن واردجز‍ییات نشدم فقط گفتم خودت خواستی تو میدونی اون زن وبچه داره چرااین کارو کردی چرا دنبال آدم متاهل رفتی گفت ازم اسکرین شات گرفته تهدیدم کرده میزنم و ازین چیزاگفتم برو شکایت کن به من ربطی نداره منم با اون نارفیق که داشت آبروی منم میبردکات کردم گفتم حتی تو کلاس کنارمن نشین خوشم ازت نمیادحتی اون زنه پای منم وسط کشیده بودالکی رفته بود واسه منم حرف درست کرده بود منم چندبارزنگ زدم ببینم جریان چیه گفت حسابتو میرسم مزاحم میشی خلاصه منم عصبانی شدم دعوام شد باش بعدش فهمیدم می خواسته برای من درد سر درست کنه چیز بدی نگفتم الکی فحش داد منم جوابش گفتم تو یه ادم عوضی حیوونی نگات تو نگام بیوفته میدونم چکارت کنم بعد رفته اسکرین شات از حرفای من گرفته نه حرفای خودش برده حراست دانشگاه چندتاشماره تلفن دیگه هم گذاشته روش که این مزاحم من شده منم تمام جریانو برای حراست تعریف کردم دیدم خیلی ادم عوضی هست تازه پر رو پررو به من میگفت شمارم تو دانشگاه پخش شده کسی نیست که شماره منونداشته باشه گفتم مگه کسی از تو به زورشماره گرفته که حالا به همه تهمت میزنی برو شکایت کن ببین کی شمارتو پخش کرده به من چه ارتباطی داره خلاصه بعد ازین ماجراهنوزم تو دانشگاه یهومیاد جلوم سبز میشه انگار منو تعقیب میکنه هی می خواد اصطکاک ایجاد کنه خداوکیلی اعصابموریخته به هم یه بار دیگه باعث اعصابم بشه میرم از دستش شکایت میکنم همه جارو به گند کشیده با هزار نفر ارتباط داره تو اینستا اونوقت میره الکی از دست من شکایت میکنه حتی به اندازه انگشتای دستم تا حالا باش تلفنی صحبت نکردم یا پیام ندادم اون وقت جرات نکرده بره از دست اون پسره که به قول خودش هزارجور حرف هرزه ای بش زده تهدیدش کرده یا برنامه های دیگه هم داشته شکایت کنه زورش به اون نرسیده آمده یقه من بی گناهومی خواد بگیره

   • سلام. من ۶ سال پیش تو سن کم طلاق گرفتم تو دوران عقد. تو این ۶ ماه پام رو کج نذاشتم. به مرد یا پسری نگاه بیخود نکردم. همه دخترهایی که طلاق میگیرن اینجور رفتارهای زننده ندارن. اون خانم حتما قبل ازدواجش هم همینجور بوده که نتونسته ترک کنه. وگرنه دختری که اصالت داشته باشه همچین کاری نمی کنه!

  • سلام من هم کاملا با شما موافقم من هم جدا شدم پنج ساله جدا شدم هیچ مهری هم نگرفتم درسته خیلی جامعه به افرادی مثل ما ظلم کرده ولی دلیلی نداشت من چون مخارجم به پای خودم بوده تحقیر شدم یا حمایت مالی از طرف خانواده نداشتم آدم بدی بشم بعد از جداییم کار کردم به سختی کار کردم و با پولی که درآوردم درس خوندم اگر اون زمان یک زن دیپلمه بودم الان کارشناسی ارشد معماری میخونم و پیشرفت داشتم نه پس رفت شاگرد اول دانشگاه شدم و هنوزم امید دارم پیشرفت میکنم سالم زندگی کردم سختی کشیدم زنان مطلقه که سر سفره پدر مادر و با نون حلال بزرگ شدن و تو زندگی سابق شکست خوردن و تنها رو خودشون حساب باز کردن خوب درک میکنند نباید ابزار جنسی مردان بولهوس بود به امید روزی که تمام زنان سرزمینم ارزشهای درونی خودشون را باور کنند و به خود باوری برسند چون معتقدم خدا زن رو به تنهایی کامل آفریده قطعا بعد از هر شکست پیروزیه و قطعا بعد از هر تاریکی نورو روشنایی است

  • یعقوب کریم زاده

   خاتمی ادعات میشه همه چی درسته پس چرا خدا زنرا ازبقل مرد تکمیل کرد اگر این غبطه پس مثل قاصدک بودند بادبهرجامیبرد بعدازبین میگرفتن اشرف مخلوقات یعنی چه همه بد نیستن دنیا خالی نیست اگربودصددرصد صاحب ظهورمیکرد

 8. سلام من ۳۴ سالمه ده ساله ازدواج کردم اما از اول زندگیم مشکل داشتم الان از همیشه بیشتر به طلاق فک میکنم تنم میلرزه اما چه کنم شوهرم نه معلومه درامدش از کجاس نه حرف راست میزنه هر بارم یه گندش بالا میاد چند ساله متوجه قرص مخدر خوردنشم شدم.اون باعث شده حالم خیلی بد باشه نمیدونم چکار کنم حرفام زیادن خسته شدم.وقتی فک میکنم میتونم جدا شم بعد یه زندگی سالم داشته باشم حالم خوب میشه اما وقتی داستان زندگی بقیه رو میشنوم ترس میگیرم.همیشه به شوهرم میگم تو هیچ بلایی نیست که سرم نیورده باشی

  • خانوم محترم برو با مشاور مشورت کن زندگی خودتو بیش ازین به تباهی نکش ترس رفیق مرگه ضمنا مملکت قانون داره برو از وکیل و از خانوادت کمک بگیر قانونی اقدام کن مگه چند سال می خوای عمر کنی همین شما خانومهای به اصطلاح بسوز و بساز باعث شدین اینقدر از زنها سو استفاده بشه یه سری چیزا تو دفتر وکالت میبینم اشکم در میاد وقتی فقط میشنوم چه برسه ادم تو شرایطش باشه شوهرت معتاده به راحتی میتونی ثابت کنی طلاق بگیری مهریت وتمام حق و حقوق قانونیتم توسط وکیل بزار اجرا از چیزی نترس خدا پشتو پناهت البته اگه تمام راهها رو رفتی و میبینی واقعا اخرین راه حله هیچ کسی ارزش اینو نداره که بخوای یه عمر زندگی خودتو نابود کنی به خاطرش

  • یعقوب کریم زاده

   مردی دروغگو تازنده هست دروغمیگویدکاری نمیشه کرد اما زندگی شما در رفاهست اشکال نداره بگذار دروغبگه تا بترکه زندگی شماجورباشدرو برا باشد نه اینکه باسیلی صورت خود سرخ کنی

  • یعقوب کریم زاده

   طلاق اخرین راهیست زوجهامیروند بعدکی میگه طلاق منفورترین نه من ی دختر خاله داشتم شوهرش فساد اخلاقی و عاطفی داشت هرچی به مادربزرگ میگفت این مشکلرودارم گوش نکرد که نکرد میگفتن بمرورزمان خوب میشه یروزتابستان زیر زمین خونه نفت ریخت روزنش اتشزد درو قفل کرد اومد بالا ترانه گوش میداد همسایه ها متوجه بوی سوختن گوشت میاد صدوده واتشنشانی خبر دادند بعدمتوجه زنش سوخته هیچ کاری نکردند

 9. اینجا همه مردها گفتن خانم ولشون کرده
  من ۱۸ سالمه و با چهره ای ک خودم نمیگم همه میگن زیبا و برای مدلینگی از ترکیه هم بهم پیشنهاد شد
  همسرم ک ۲۱ سالشه مجبورم کرد سقط کنم و ازم جدا شد التماسم کردم برنگشت من زنی بودم بدون همسرم تا در مغازه نمی‌رفتم و اون هزارتا تهمت بهم زد و همسرم ن دارایی داره ن هیچی جز یه حلقه چیزی واسم نخرید الان میگه همونم بده
  با این سنم و این شرایط بازم خواستمش هنوز جدا نشدم خواستگارم دارم
  منو بخاطر حرف مردم و اشتباهات خانوادم ترکم کردو رفت
  انصافه
  کسی ک التماسم می‌کرد وقتی ب دستم آورد بعد از ۸ ماه زندگی پرتم کنه برم
  من با تمام وجود میخواستمش و همه بهم میگفتن خاک تو سرت تو چقدر خوشگلی این ک هیچیم نداره
  دل یکی شکستم الان باز اون خبر جداییمو شنیده بازم التماسم میکنه برگرد باهم ازدواج کنیم ۲۶ سالشه
  همه زنا بد نیستن گاهی مردا خوشی میزنه زیر دلشون احساس غرور میکنن ک حتما این گوشت گیرم اومد یکی بهتر شم میاد و من حتما عجب آدم مهمیم

  • اسماعیل شیرینی

   اگر خیلی تنهایی جایی نداری بیا پیشم

  • میروحید

   با هاتون موافقم. خانمی ۴ سال برام صبر کرد تا شرایطی که خونوادش ازم میخان رو فراهم کنم. الان همچی رو به راه شده اطرافیان میان دایه مهربان تر از مادر میشن میگن سنش بالاست تو حیفی و … همه چی بستگی به خود آدم داره . وقتی که دروغ میگیم یه چیزی رو از بین میبریم، خیانت هم همین طوره . خیانت بده . خیانت نکنید. معمولا آقایون بیشتر تمایل دارن. .آرزوهای شریک زندگیتون رو خراب نکنید.

  • خانم من بعدازبیست سال به من خیانت کرد.اونم با مردمتاهل دیگه رابطه داشت.من هم کارداشتم ودارم.وهم خانه وماشین.ازصحبت کردن با زنها ترس داشتم.چه برسه رابطه داشته باشم.سه سال جداشدیم ولی هنوزنه صیغه کردم.نه رابطه نامشروع…واقعا متاسفم به این نامردها که اسم مرد روشون هست..چه زن چه مرد بایدازرابطه با متاهلین دورباشن.نفرین کسی رو بخاطرهوس زود گذرنخرید..خیانت کثیفترین رابطه هاست.

  • یعقوب کریم زاده

   یعنی مردهای نامحرم بیان شماروتماشاکنند بگن عجب بدنی دارنداسکلتش خوبه برای لذت زناشویی خیلی خوبه بیان دست بزنند لذتشوبکنند بروند بعد تومیمانی بدبختیهات

 10. واقعا همه مسائلی که گفته شد درست و عین واقعیت هستند،متاسفانه امروزه خانمها با کوچکترین مشکلی که در زندگی مشترکشون بوجود میاد میرن دنبال طلاق،فکر میکنند با طلاق قراره اوضاع زندگیشون بهتر بشه در صورتی که تبدیا میشن به یه ابزار برای برآورده کردن تمایلات جنسی آقایان متاهل یا پسران مجرد.به قول معروف بعد از طلاق میشن یه بیوه که میوه است برای مردان،یا مثل هلو آماده اند برای رفتن توی گلو،خانمها تورو خدا اینقدر راحت نرید دنبال طلاق،طلاق آخرین راه برای اختلافات زندگیه نه اولین راه

 11. بسیار بد نگاه کرده اید به زندگی زنان مطلقه که واقعا براتون متاسفم!!!!!!!!!!!!

  • پس چطوری باید نگاه کرد حتما توقع داری همه چشم روی واقعیات جامعه ببندن و با شما همکلام باشن مگه نمیبینی گند و کثافت همه جارو گرفته

 12. سلام من دوساله دنبال موردیم براازدواج نمیدونم چرابه دربسته میخورم چندبارفتم خاستگاری یا دختراانتظاراتشون بالاس از از لحاظ رفتار تند خو هستن موندم چیکار کنم

  • اعصاباشون ریخته به بهم از بس با آدمهای مختلف پریدن والا ما که پسریم و مجرد جرات نمیکنیم اینهمه با آدمهای جور واجور بپریم این دنیای مجازی هم که یه سریا رو بدبخت کرده نه خواب و خوراک دارن نه اعصاب براشون مونده آخرشم هیچی

 13. سلام من ۲۷سالمه شغلمم دندانپزشکه عاشق یه دخترشدم که تو ۱۸سالگی بنابه یه اشتباه ازدواج کردهدبعد دوسالم طلاق گرفته الان خیلی دوستم داره من واقعا دوستش دارم ب نظرتون میشه رو این رابطه حساب کنم چون واقعا عاشقش شدم

  • احمدرضا

   حلال خدا رو چرا حرام کنیم
   ضمن اینکه زن مطلقه ای که دلیل نابودی زندگی قبلیش خودش نبوده،سرد و گرم چشیده است و بلده چطور خودش و شما رو خوشبخت کنه
   من اینو دیدم که می گم

   • احمد رضا

    یعنی منتظری یه زن تورو خوشبخت کنه اونم از نوع مطلقش واقعا برای تفکرات متاسفم

  • یعقوب کریم زاده

   , زن باید سه چیز پایه بند باشد حیا قدر دانی خانواده دوست باشد. اگر داره زن زندگی هست وگرنه نه هوسبازه

  • احمد رضا

   اگه واقعا شغلت دندانپزشکه و آدم سالمی هم هستی پس دلیلی وجود نداره اینطوری ازدواج کنی حتماباید کیسهای خوبی انتظارتو بکشن در شرایط عادی .برواز مشاور خانواده و وکیل و روانشناس حتما کمک بگیر روشنت میکنن جوان ۲۷ ساله

  • یعقوب کریم زاده

   عاشق شدن باقاشق شدن خیلی فرقداردعشق پاکستان مخصوص خدا بندگانراخیلی دوست میدارد خدا هیچوقت گفت من بشما دادم میگوید عطاکردم بخشیدن شهوت و غروربسرما میرند ماشین من خانه من سرمایه ی من مقام من بزرگواری من چزن ومرد هرکدام تفاهم نه تحمل تفاهم گذشت بیمنت باشد موفق هست چباسواد فوق دکترا چبیسوادمثل چوپان

 14. سلام بخدا من زنم را دوست داشتم ۱۲ سال با هم زندگی کردیم هرچی التماس کردم طلاق نگیر استاد بود مغرور هرجا میرفت شروع به بد گویی میکرد درد دل پیش همکاران مرد میکرد خلاصه دو دستی زندگیمون خراب کرد تمام خیلی کم مغصر مرد هست بیشتر زن زندگی رو نگه میداره

  • محمد امین

   اگه زن زندگیرونگه میداری پس شما به عنوان یه مرد چکاره ای ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یه بار رفتی مشاوره پیگیری کنی ببینی مشکلت چیه که خانومت چنین حرفایی میزنه یعنی اینقدرروت حساب نمیکنه که به خودش اجازه میده بره حتی پیش همکارای مرد از زندگی خصوصیش تعریف کنه شما هم با کمال میل میشنوی و دم نمیزنی واقعا جای تاسف داره برو خودتو اصلاح کن نمیگم فقط مشکل از شماست خانومتم رفتارهای درستی نداره ولی ریشش به شما بر میگرده برو ریشه زندگیتو درست کن

 15. سلام. من با دختری۲۰ساله از شهر دیگه توسط تلگرام آشنا شدم. بعد که مطمعن شد من بهش وابسته شدم منو دعوت به کافی شاپ کرد. بعد کم کم داستان واقعی زندگیشو تعریف کرد که تازه طلاق گرفته که بامن قرار حضوری گذاشته. من پسر مجردی بود۲۷ساله،کلی ناراحت شدم که چرا حقیقت رو بهم نگفته. میگفت میترسیدم از دست بدمت، خلاصه بعد چند هفته ای قهر بودن.آشتی کردم اخه تو فکرم بود دل دادش شده بودم انگاری تو زندگیم بود طوری منو شیفته خودش کرده بود که نمیتونستم ازش بگذرم. تا اینکه تصمیم گرفتم باهاش ازدواج کنم، خانواده رو درجریان گذاشتم راضی نشدن، بعد از پای فشاریهای من مادرم راضیش کردم با خواهرم بزرگم رفتیم خونشون خواستگاری مادرش مخالفت میکرد میگفت دختر به شهرستان نمیدم. مادرم خوشحال بود که ایجور مادرش گفت،بعد از دوهفته ای مجدد من با مادرم خواهرم خواهر زادم رفتیم خواستگاریش جواب مادرش منفی بود برگشتیم.ناامید شدم بهش گفتم دیگه فایده نداره مادرت جواب سربالا میده. تا اینکه یک شب بهم پیشنهاد داد که بیا فرار کنیم من اجازم دسته خودمه میتونم بدون احضانت پدرمادرم ازدواج کنم گفت تو فقط مرد باش تا آخرش بمون. من ترسیدم قبول نکردم،اون خیلی روی مخم کار کرد که موفق شد من قبول کرد. بعد رفتم شهرشون دنبالش که بیارمش مشهد،خلاصه آقا همون روز که آمد مشهد ازدواج کردیم،تا اینکه بعد از ۲ماه گذشت از سرکار امدم خونه که براش گرفته بودم دیدم نیست تموم اسباب اثاثیه که گرفته بودم برده بود با خودش. بعد هم شکایتهای مهریه نفقه همچیز از من کرد. کلاه برداری زیادی شده متاسفانه تو این ازدواجها.

  • یعقوب کریم زاده

   , زن باید سه چیز پایه بند باشد حیا قدر دانی خانواده دوست باشد و سلام اگر زن زندگی هست وگرنه نه زن نیست هوس بازه چاه نیوفت

  • دلدادگی شما کاملا واهی و پوچه بعدا دردسرهای زیادی تو زندگی برات ایجاد میشه به هزار و یک دلیل که مشاوران خانواده و ازدواج برات توضیح میدن ضمنا دل به روابط مجازی و این چبزانبند ازدواج شوخی نیست تو مجردی اولا باید با مجرد ازدواج کنی ثانیا وقتی با حیله و نیرنگ شمارو تا اینجا کشونده بقیشم باید بفهمی چه خبره اگه اولش گفته بود مطلقه ام شما حاضر بودی برای ازدواج باش صحبت کنی واقعا داره وابستت میکنه به اهداف خودش برسه مواظب باش

   • متاسفم بقیشو نخونده بودم فقط اول حرفاتون که خوندم خواستم راهنمایی کنم .بعد از اینکه جواب دادم بقیشو خوندم دیدم حرفام اشتباه نبوده

 16. یاد ترانه بابک صحرایی افتادم:
  غصه رسم روزگاره
  ما چه باشیم،چه نباشیم
  زندگی ادامه داره.. 🙂

 17. سلام.مقاله ح عالی بوود…اینکه من به ی مشکلی برخورد کردم و نمیدونم چیکار کنم؟؟؟اینکه من با ی دختری نزدیک ۵ سال هست با هم رابطه داشتیم..ولی الان خانواده بنده مخالف ازدواج با او هستند…ولی من دلتنگم…یعنی شب و روز ندارم همش فکر و ذهنم دختره هست…و جدیدا هم دختره جوابم و نمیده…..و آخرین بار گفت خانوادت با من مشکل دارند و راضی نیستند…بهتره جدا بشیم و ازم جدا شد…تو رو خدا کمک کنید..حتی آدرس خونه و خانوادشونم هم میشناسن…و حتی خواهر بزرگتر دختره تو جریان ما بوود….من ۳۳ سالمه مجرد و دختره ۳۰ سالش اونم مجرد……

  • محمدامین

   اگر واقعا خانوادش مخالفن حتما دلایل خاص خودشونو دارن و در آینده هم زندگی این خانوم با شما مشکلات بدی برات به وجودمیاره از دخالت کردن گرفته تا قضاوت های ناجور وتوهین و افترا سرزنش و تحقیر تا دعوا مرافعه راه انداختن و خیلی چیزای دیگه مواظب باش شهوت کورت نکنه یه زندگی خوب وسعادتمندانه یه عشق دوطرفه می خواد هیچوقت فراموش نکن ایشون هم که معلومه خیلیم عاشق شما نیست دخترای خوب زیاده عزیزمن هیچوقت فکر نکن آسمون سوراخ شده یکی از اون بالا افتاده برای شماکیسهای خیلی بهتر زیادن صبر و تحملت بیشتر باشه تو ازدواج باید منطقی فکر کرد نه احساسی البته احساس و اون کشش قوی اولیه باید وجودداشته باشه حتما وبه صورت کاملا دوطرفه بعد ازین مرحله کاملا باید منطقی فکر کرد ومنطقی تصمیم گرفت حتما از جلسات متعدد مشاوره استفاده کن وجاهای مختلفی هم خواستگاری برو تا تجربتم یکم بره بالا همچنین در زمینه شناخت روحیات جنس مخالف هم مطالعات قوی داشته باش وسعی کن به خودشناسی هم برسی و انتظارات وتوقعات و خط قرمزهای خودتولیست کن تا بهتر بتونی تیکه خودتوانتخاب کنی با یه چشم بازتراصلا شتاب نکن که ضرر میکنی

 18. حقشونه طلاق نگیرن ، ازین بدتر باید سرشون بیاد ، اون دختره احمقی که میاد تو زندگی یک پسر و دائما دم از شوهر میزنه که ازدواج بکنه و بقول خودش شوهرشم دوستداره چرا باید بعد از ششماه طلاق بخواد!!! ( این بلا سره خودم اومده )
  مشکل از ما مردا نیست مشکل از شما زنان و دختران امروزیه احمقه که فک میکنید از شوهرتون جدابشید بهتر از شوهرتون میاد دنبالتون یا فکرکردید بعد از طلاق دنیا براتون گلستون میشه یا به قول خودتون رها و آزاد میشید نه بابا ازین خبرا نیست ، تو اگر راس میگی بشین زندگیت رو بکن و دم از طلاق نزن ، اگرم طلاق گرفتی پس باید آمادگی اینو داشته باشی که به چشم یک ابزار جنسی و رفع نیاز بهت نگاه کنن نه برای ازدواج ….

  • ملیحه حاجی جعفری

   لطفا یک طرفه به قاضی نرید و همه رو با یک چوب نرونید. این قدر کلی راجع به همه فکر کردن و قضاوت کردن پسندیده نیست. انشالله در اینده خوشبخت بشید.

  • آفرین،دقیقا همینه،من هم کاملا با شما موافقم،چون این تجربه سر خودم اومده،

  • ببینید آقای محترم همه مثل هم نیستن منم سیزده سالم بود ک شوهر کردم ب ی آدمی ک هیچی از مهرو محبت حالیش نبود با اینکه بچه بودم کلی تحمل میکردم و محبت میکردم تا اینکه دیدم با اینکه من پاکم و خیانت میکنه و کتکم میزنه براش بچه آوردم بازم کاراش ادامه داشت حتی خانوادش دخالت میکردن کلی زجر کشیدم و نهریمو بخشیدم و جدا شدم آیا حق ی زن ی احترام ساده نیس?☹️

  • محمدامین

   البته جمع نباید بست ولی درصدزیادی اینطورین متاسفانه. خیلی باچشم بازباید انتخاب کردبعضیا که اصلا هدف از ازدواجشون فقط گرفتن مهریه و تیغ زدنه بعضیا هم علیرغم سنشون هنوز آمادگی عقلی و شخصیتی برای ازدواج پیدانکردن ودهن بین و دمدمی مزاجن بعضیاهم که مشکلات روحی روانی کمبودها و عقده ها ی زیادی دارن که یا ریشه در کودکی داره یا ارتباطات ناصحیح قبل از ازدواج یا برمیگرده به مشکلات عدیده خانوادگی و تربیت غلط ومحیط فرهنگی که توش بزرگ شدن خلاصه برای ازدواج با خانومهای به ظاهر محترم باید هفت خان رستم که هیچ باید چهل خان رستمو طی کردکوچکترین غفلت و در انتخاب تو این دوره زمونه مساوی با بیچارگی و بدبختی وغارت ما ومنال از دست رفتن شرف وآبروی مرد وخانوادش وهزار جور ناراحتی و عذاب فقط روی صحبتم با آقایون نیست دخترها وخانومها هم باید خیلی تو انتخاباشون دقت کنن همین مشکلات برای اونها هم پیش میاد با یه انتخاب غلط و احساسی عزیزان من حتما قبل ازدواج از مشاورین باتجربه استفاده کنین جلسات دونفره و تک نفره قطعاچیزهای زیادی شما نمیدونین که با کمک تجربه مشاورین ومتخصصین برای شما حلاجی میشه

 19. امیدوارم دوباره بهم برسین
  من هم جدا شدم و سخت معتقدم که اشتباه من زمانی نبود که جدا شدم بلکه اون لحظه ای که سعی نکردم در مورد خواستگارم درست تحقیق کنم و انتخاب کردم اشتباه من انتخاب نادرستم بود .

  • محمدامین

   صددرصد با حرف شما موافقم و یک نکته هم من اضافه میکنم واون این هست که تنها تحقیقات میدانی کفایت نمیکنه لازم هست ولی به هیچ وجه کافی نیست ارتباطات حضوری ورفت و آمدها البته با هماهنگی خانواده ها وهمچنین شرکت در جلسات خانوادگی دقت کردن به اعمال و رفتار فردتو موقعیتهای مختلف و به صورت حضوری خیلی ازپرده ها رو ممکنه برای شما کناربزنه به قول معروف میگن مشت نمونه خرواره البته دوران شناخت نبایدخیلی کوتاه باشه ونه خیلی بلندمدت معمولا تا۶ماه شما میتونید شناخت کافی را بدست بیاریدبه شرطی که این دوره شناخت از کیفیت مطلوبی برخوردارباشه به دوراز هیجانات جنسی و با عقل ومنطق وبررسی تمام جوانب امرهمچنین کمک گرفتن از بزرگترهایی که دارای صلاحیت اخلاقی وتجربی هستن واستفاده از مشاورانی که در امر ازدواج فعالیت میکنن ودرنهایت قدرت تصمیم گیری خودتون که لازمه برای امر مهم ازدواج ازون بهره مند باشید که خوداین قدرت تصمیم گیری صحیح آمادگی بیش از پیش شمارو برای ازدواج نشون میده .

 20. چقد سیاه نمایی چقدر پرت و پلا اینجور که شما نوشتید
  یعنی بعد از طلاق جهنمه !!! اینهمه آدم که در ازدواج اول شکست میخورن و چه لسیار که در ازدواج دوم بسیار موفق هستن ، کسی که درست زندگی کنه درست تصمیم میگیره موقعیت خوبم براش پیدا میشه مجرد و مطلقه و جوون و نوجوون و پیر هم نداره در هر زمینه ای

  • سید سجاد بنی زهرا

   سلام.اون خانم های مطلقه ایی که میگن بعد طلاق خوشبختیم و غیره.اینها چون دارن عذاب میکشن یه حالت دفاعی برای خودشون درست کردن که زجر کشیدنشون به چشم دیگران نیاد وگرنه یک زن مطلقه چقدر میتونه نیاز جنسی و عاطفی خود را سرکوب کنه و از همه مهمتر بزرگترین و مهمترین غریزه زنان مادر شدنه .تا کی میخاد باشگاه بره و تفریح کنه و زندگی تکراری و به دور از غریزه ذاتیش روز رو شب کنه.یا باید ازدواج مجدد کنه که اگر هم ازدواج مجدد کنه با شرایط خیلی سخت تر و اعتماد بنفس خیلی پاین تر از قبل و به هر قیمتی میخاد زندگی مجددشو حفظ کنه تا باز شکست نخوره چون بار دوم اگر طلاق بگیره شرایط اجتماییش به مراتب بیشتر از بار اول طلاقه یا باید تا آخر عمر مجرد بمونه و عظیم ترین غریزه ذاتیش که مادر شدن و بعد رفع کامل نیاز جنسی و عاطفی را با خودش به گور ببره.با واقعیت رو بگیم تا طلاق گسترش پیدا نکنه

 21. فساد همه جا زیاد شده سن و سال نمیشناسه چه برسه به مجرد و مطلقه ، اگر فسادی هست مربوط به کل مجردها میشه نه مجرد بی سابقه و با سابقه ی ازدواج ، من یه مطلقه ام با خانوادم خیلی سالم دارم زندگی میکنم و خواهرا و دوستان و فامیلم هم با آغوش باز ازم استقبال میکنن ، اونکه از خواهر خودش فرار میکنه لابد میدونه خواهرش چه کاره است چه مجرد باشه چه مطلقه ازین مقاله خندم گرفت یاد زنده به گور کردن دخترا افتادم

  • احمدرضا

   ???
   باهاتون موافقم

  • دقیقا من هم زندگی خیلی سختی داشتم مطمعن بودم اگه تو زندگیم می موندم خیلی زود میمردم
   الان که جدا شدم واقعا مادرم خانوادم درکم میکنن تازه از قبل هم بهتر باهام رفتار میکنن.من قبل از جدایی این مطلب رو میخوندم و وقعا نمیدونستم چکار باید بکنم الان خدا رو شکر زنده ام و زندگی آرومی در کنار مادرمو خواهرمو و پدرم دارم حتی خواهرم شوهرشو میفرسته دنبالم که من ماشین گیرم نیاد اذیت نشم.

   • سلام
    من ی خانوم ۳۰ ساله م ۴ ساله جدا شدم مهندسم و تو یه محیط کاملا مردونه کار میکنم با اینکه همه میدونن ک مطعلقه م اما هیچ کس جرات نکرده حای پیشنهاد بده اتفاقا خیلی هم خوشگلم
    همه چیز به رفتار خود ادم بستگی داره
    اتفاقا کلی خواستگار مجرد رد کردم
    خوب و بد همه جا هست ای کاش زود قضاوت نکنیم
    الان خیلی از خانوم های شوهر دار خیانت میکنن
    و خیلی خانوم های مطلقه زندگی پاکی دارن
    از خودمون باید شروع کنیم تا جامعه ی سالم داشته باشیم

    • روییاااااا

     سلام ،چقدر امروز دنبال یه حرف از همجنس خودم بودم که دلمو گرم کنم به کلامش ،منم نو سن ۲۵ سالگی جداشدم بخاطر خیلی از مشکلات که تلاش زیادی براس ساختنش کردیم و نشد و بهترین راه اون زمان رو جدایی دونستم تا از خیلی از بی احترامیها و پرده دریها جلوگیری کنم.الانم سه سال میشه تنها زندگی میکنم البته شرایط ازدواج و صحبت برام پیش اومد که متوجه دروغ گفتنهاشون تو خیلی از زمینه ها شدم ….
     یه خواهش دارم اونم اینکه قضاوت نکنیم همه رو و باعث بدحالی هم نشیم قطعا خیلی از ماها با یه حرف میشکنیم و فرو میریزیم .
     زن مطلقه هم آدمه مثل همون دوره مجرد خودش حق انتخاب وزندگی کردن مجددم داره

   • محمدامین

    کسی جمع نباید ببنده ولی فکر میکنید چند در صدمثل شماهستن یا چند درصدشرایط مالی و خانوادگی و فرهنگی شمارو دارن این مقاله به کل اشاره میکنه نه به جزء استثناء در همه شرایطی و همیشه وجود داره ولی دلیل بر این نیست که همه مثل شما هستن

   • یعقوب کریم زاده

    دختر شما اینفکرنکنید که هوای شمارو دارند کاش دنبال چاره کارمیگشتن چطورزندگیتومحکم میکردندتاجدا نشین طلاق اول راه حل نیست انتهای انتهای راه نرفته خوشحال نباش

 22. من خیلی خستم تا چند روز دیگه طلاق میگیرم نه راه پیش دارم نه راه پس بعد طلاق نمیمیرم ولی کاش میمردم

  • دلیل طلاق تون رو می تونید بگی‌.درضمن به خدا توکل کن .جواب میده

  • ای داد

  • یعقوب کریم زاده

   دنبال عیب و اشکال خودت برگرد کجا میخاستی انجام بدی کجا انجام ندی بعدها میفهمی حقبا شما گذشت کن اگر قابل گذشت وزندگی باشد

 23. سلام به همگی
  من توی ۱۸ سالگی به خاطر مشکل با مادرم ازدواج کردم البته به میل خودم (فرزند طلاق بودم)و این مسئله توی رفتار خانواده همسرم با من خیلی تاثیر گذاشت . مدام تحقیر میشدم. حرف های مادر شوهرم روی همسرم تاثیر گذاشت و شروع کرد به خیانت کردن و خانه نیامدن و کم کم زندگی را ترک کرد . با وجود اینکه متاهل بودم برای خرج زندگی خودم ناچار به کار کردن بودم و دانشگاه رفتم و مدرک لیسانس گرفتم . همسرم فقط شناسنامه ای شوهر بود نه در مخارج زندگی کمک می کرد نه حتی به مشکلات زندگی کاری داشت. کم کم به روان گردان و زنان هر جایی و پارتی و…روی آورد و در اخر با یکی از محارمش مچ او را گرفتم و طلاق…. در سن ۲۴ سالگی شدم یک مطلقه.و واقعا این مسائلی که توی مقاله نوشته شده درسته. همه فامیل و دوستان جوری شما رو ترد میکنن که انگار بیماری واگیرداری دارید. با اینکه من قبل از طلاق هم همسرم یک سال و نیم بود که خانه را ترک کرده بود ولی کسی اذارم نمیداد. تا مهر طلاق در شناسنامه خورد . نگاه همه عوض شد. ۸۰ درصد ارتباطشان را قطع کردند و الباقی مخفیانه و دور از نگاه جامعه با من در ارتباط بودند.حرف های جوراجور و تهمت هایی که پشت سر هم شنیده میشد به کنار. مشکل مالی به کنار. فشار نزدیکان به کنار. دید بقیه مردها به زنهایی مثل ما مثل دید گرگ به بره میشه. و منی که الان بعد ۷ سال دارم این مطلب رو براتون مینویسم و زنهای زیادی مثل خودم دیدم . میگم که زنهایی مثل ما اگه هم یه رابطه های غیر عرف تن دهند از روی تنهایی و بی کسی و بی پولی و بیچارگیه نه هرزگی. بیشتر زنهایی که بعد از چند سال طلاق میگیرند اینقدر اسیب دیده اند که میل جنسی و اشتیاق دخترهای جوون رو ندارن. لطفا بیایید کمک کنیم این دیدگاه ها رو عوض کنیم. بخدا نه من نه بیشتر زنهای مطلقه ای که طعم خیانت رو چشیدن به هیچ عنوان راضی نمیشن زندگی دیگری به خاطر اونا خراب بشه. و توی این ۷ ساله چون شاغل بودم و ظاهر خوبی داشتم چند خواستگار حتی مجرد داشتم که تا میفهمیدن که مطلقه هستم یا خودشون غیب میشدن یا به خاطر مخالفت خانوادشون کنار می کشیدن .

 24. بیشتر نظرهارو خوندم و باورکنین ک خودبه خود اشکام بایین میریزه منم در حال طلاقم خیییلی میترسم نه میتونم اعتماد کنم به ایتکه برگردم نه امیدوارم به ایندم تازه ۱۸ سالمه دلم گرفته کاش دید جامعه نسبت به ما عوض شه کاش یه امیدی بیاد میترسم خدا میترسم

 25. سلام
  من ۲۶ سالمه با یه خانم ۲۹ ساله که تجربه ۳ سال زندگی مشترک داشته آشنا شدم
  به هم وابسته شدیم
  از طرفی من نمیخوام آینده ی خودم و آینده ی اون خراب بشه نمیخوام دوباره ضربه بخوره تو زندگیش
  از طرفی فرهنگ بد جامعه ی ما که یک پسر مجرد نمیتونه با یه خانم مطلقه ازدواج کنه اذیتم میکنه
  دوستان لطفا راهنمایی کنید

  • سلام اقا مرتضی
   امیدوارم هر جا هستید خوش و خرم باشید.
   اقای محترم اگر شما واقعا به هم وابسته هستید و هم شما و هم اون خانوم کاملا هم رو بپسندید و برای ازدواج با ایشون مایل هستید به فکر ازدواج باشین نه رابطه های پوچ که هر آنی ممکنه تموم شه و هم شما از لحاظ روحی تحت تاثیر قرار بگیرین هم اون خانوم ..من خودم این تجربه ی تلخ رو داشتم و یک زنم از اینکه یه رابطه ی دیگه ای به وجود بیاد برام و اون پوچ و پایان پذیر باشه یا طرف برای مدتی با من باشه و بعد بگه بیا کات کنیم و بره سره زندگی خودش و بره با یه دختر ازدواج کنه به شدت تحت تاثیر قرار میگیرم و افسرده میشم و تا اخر عمرم از ازدواج و روابط دونفره بیزار میشم و فکر میکنم همه مردا مثل همن.اگر شما با احساسات اینجور افردا بازی کنین یا اینکه بدونین این رابطه یه روزی پایان خواهد یافت و تموم میشه و شما میرین سراغ فرد دیگری برای ازدواج لطفا هر چه زودتر تا دیر نسده با اون خانوم صحبت کنین و ازش جدا بشین …
   اما توصیه میکنم اگر عاشقش هستین و فرد ایده عالی هستن. و براتون مهم نیست که قبلش چی بهش گذشته و کاری به زندگی قبلش نداشته باشین(منظورم از مطلقه بودنشه)
   مردونگی کنید و کاری کنین که بهم برسین اطرافیان و خانوادتونو راضی کنین برین پیش مشاور و صحبت کنین راجب اینکه درست هست که با زنی که سه سال ازم بزرگتره و زندگی مشترکی داشتن از قبل ازدواج کنم؟!و…. راجبش بپرسین تحقیق کنین و اگر عقلا و دلی به اون مرحله پذیرفتن اون خانوم به عنوان خانوم خونت و زن زندگیت بدونی برای ازدواج اقدام کن…
   و اینکه میگین از طرفی به خاطر فرهنگ بد ماست که یه پسر مجرد نمیتونه با یه خانم مطلقه ازدواج کنه اذیتتون میکنه میگم که کاملا در اشتباهید .کاری به فرهنگ بد و خرف مردم نباشین سعی کنین تصمیم گیری برای زندگی مشترک رو خودتون بگیرین نه اینکه بسپارین به مردم و خانواده.لطفا درک کنین چی میگم واقعا این فکر اشتباهه محضه.افکار خودمون و حرف مردمو که واقعا بده رو ترویج ندیم بیایم خودمون برا ایندمون تصمیم بگیریم..بازم میگم اگه عاشقشی تلاش کن شاید دیگه کسی پیدا نشه که اونقدر دوستش داشته باشی و دوستت داشته باشه. …ببخشید خیلی حرف زدم و طولانی شد متنم…
   بهترین هارو براتون ارزومندم…

   یا حق.

   • من هم چنین شرایطی دارم البته اون بنده خدا ازم ۲ سال کوچیکتره اما خونوادم میگن ن ب هیچ عنوان اصلا راضی نمیشن نمیدونم چیکار کنم اسیر شدم

  • دوست عزیز برادرانه ازت خواهش میکنم بی خیال این ازدواج شو،به نظر من این ازدواج از هر نظر اشتباهه،من چون خودم تجربه این جور ازدواج رو دارم و شرایط خودم و همسرم شبیه شما ولی به مراتب بهتر از شما بوده اینو بهت میگم،داداشم تورو خدا نکن،این ازدواج همه جوره غلطه

  • اصلا دست به چنین حماقتی نزن از تجربیات دیگران استفاده کن

 26. منم دیروز خانومم رو طلاق دادم ۱۰ماه پیش عقد کردیم چقدر دوسش داشتم در حد پرستیدن هیچ چیز براش کم نزاشتم تازه میخواستم یه خونه بخرم که عروسی کنیم ولی سر همین خونه خریدن اختلاف نظر داشتیم که با هم دعوامون شد بعد ایشون قهر کردن و حدود ۴ماه هر چی رفتم و اومدم اصلا حاضر نشد باهام حرف بزنه دیگه خودش تمام مهرشو بخشید و طلاق گرفت من تا لحظه آخر هم بهش میگفتم برگرد ولی متاسفانه کاری از دست من دیگه بر نمیومد حالا ایشون چی میخواد به سرش بیادو نمیدونم .
  تو رو خدا دختر خانوم ها یکم گذشت داشته باشید تو زندگی زندگی پستی بلندی زیاد داره

 27. داستان منم دست کمی از شما نداره منم از یک خانواده بازاری بودم ازدواجمم به روش سنتی و خواستگاری بدون هیچ شناخت قبلی اومدن،رفت و آمد کردیم از لحاظ طبقاتی خیلی اختلاف داشتیم اما خب فکر کردیم پسره خوبه غافل از اینکه کلاهبردار بودن قصدشون نابودی بود از روز اول هیچی نخواستیم مهرم چهارده تا عروسی مثه مجلس ترحیم گرفتن دوماه بعد عروسی شروع کرد به آزار و اذیت و کتک و فحاشی که من برم خونه بابام اونم به مقاصد شومش برسه که چی پول بگیره تا طلاق بده خدا خیرش بده وکیلمونو اینقد صبر کردم نزدیک چهار ماه تو اون خونه وحشت بودم با ریش سفیدی بردیمش یه کاغذی رو امضا کرد که حق برگشت نداشت جدا شدم همه بهم میگن نجات پیدا کردین از دست این خانواده شیاد ولی من چیکار کنم الان که آیندم تباه شد تازه بهم میگن خدارو شکر کن ولی من واقعا نمیفهمم یعنی چی که یکی بیاد یه دختری رو نابود کنه تازه تو قانون باید بهش پول بدی تا بره تکلیف اون دختر چی میشه نباید یه همچین آدمایی رو اعدام کرد تا کسی دیگه یاد نگیره زندگی من آیندم همش نابود شد و تباه ولی لا اقل به سر دیگران نیارن همچین بلایی رو…

  • سلام عزیزم
   امیدوارم که حالت خوب باشه
   ?واااااای خیلی زندگیت شبیهه منه
   خدا ازشون نگذره وای باز یادم افتاد اون اتفاقات.
   منم چهار ماهی میگذره که جدا شدم دقیقا مواردی که گفتی برا منم پیش اومد اللن وه میخوام بگم بغضم میگیره دوس دارم نفرینش کنم ولی باز میگم خدا جوابشونو بده..خیییلی سخته واقعا نامردیه ..
   منم ۶ماه بعده ازدواج شدید عین دیوونه ها باهام بد رفتاری میکرد و کتکم میزد و کارب میکرد که از خونه برم بیرون تا به وارای کثیفش برسه و دوستاشو بیاره خونه تا حال کنن?معتاد از اب در اومد و ادمه بسیاااار کثیف و از خدا نترس با اینکه نماز میخوند مثلا ولی با پسر رابه داشت ? من اونموقع ها همش سکوت کردم و صبر چن ماه یه بار این کتک کاری رو داشتیم دو سال تحملش کردم خیلی صبورس کردم اما بهتر که هیچ بدتر و بدتر و بدتر شد تبدیل شد به یه ادمه پررو البته تقصیر خودمم بود که همه رو تو دل صابمردم میزاشتم و به هیچکس نمیگفتم که چه زندگی تکبتی دارم ما از لحاظ مالی متوسطیم اما سرتر از اونا بودیم از لحاظ قیافه هم به ما میگفتن دیو و دلبر..من میگفتم قیافه مهم نیست پول مهم نیست ادم خوب باشه مومن باشه بلاخره پول میاد و میره ماهم جوونیم بلاخره خودمونو جم و جور میکنیم من الان ۲۲سالمه و ۲سال باش زندگی کردم یه سال عقد و دو ساله آزگار تو دادگاها منو دووند و اذیتم کرد و میگفت دوستت دارم عاشقتم طلاقت نمیدم ..اخه این چه جور دوست داشتنیه?بعد فهمیدم همه اینا اذیت بود برای اینکه خستمون کنه تا علاوه بر اینکه من از مهریم که۱۱۴تا سکه بود بگذرم هیچ ۱۵۰ملیون هم اقا تازه از ما طلب کرد که تا ندیدن طلاق نمیدم و اینقدرررر ازیتم کرد تا اخر خودش خسته شد و توافقی تمامه مهریه و بقیه حقوقمو بخشیدم و رضایت داد به طلاق گرفتن?اینکه خانواده پشت یه همچین پسره آشغال و به درد نخوری رو بگیرن و پشت کنن به مظلومیت من و از اون دفاع کنن خیلی ظلمه ..ظلم خانوادش از ظلمی که خودش در حقم کرد برام خیلی سنگین تره?امیدوارم خدا خودش حقو بنشونه سر جاش..
   من که از نمامه حقم گزشتم و همون اول هم گفتم میگذرم فقط طلاق..اما اونا فقط خواستن ازار بدن و کلاهبرداری کنن خیییلی دلم شکسته ای خداااا ?

   • منم ۴۰ سالمه الان ۶ماه زنم رفته خونه باباش تقاضای طلاق داده من خیلی سعی کردم برگرده ولی مامانش نمی ذاره یه بچه دو قلو دختر ناز داریم دوسالشونه خیلی دوستشون دارم .انقدر درد دوستان ناراحتم کرد که درد خودم یادم رفت .امیدوارم همه خوشبخت بشن

  • ساراخانم من هم جداشدم ودلیل جدایی من خیانت بوده زندگی که دران ارامش برام سراب بود.امامن زندگی رادوست دارم ودنبال شخصیت واقعی زندگیم هستم دنبال ارامش واقعی

  • محمدامین

   خودتون میگید بدون هیچ شناخت قبلی پس کم مقصرنبودید

 28. سلام
  پسری هستم بدون سابقه ۲۶ ساله ازدواج قبلی دارای شغل مناسب با دختر خانمی مطلقه ۲۴ ساله ازدواج کردم و از زندگیم راضی ام و مشکلی ندارم.

 29. سلام بنده با یک زن مطلقه آشنا شدم بسیار خانم خوبیه البته علت اصلی جداییش رو از مرد قبلی نمیدونم چیه و برام زیاد مهم نیست اما در حال حاضر به هم وابسته شدیم و هم رو واقعا دوست داریم من در شرایط مالیه خوبی نیستم این موضوع رو خودش و خانوادش میدونه ولی از نظر کاری بسیار آدم پر کاری هستم و برای زندگیم هر کار مثبتی میکنم.
  عرض کنم بنده در مورد مهریه با خانوادش به شدت بحثم شده من بهشون گفتم بنده نمیتونم حتی یک سکه مهر کنم دخترتون رو و با این شرایط میریم سر زندگی و اخلاقی قول میدم خوشبختش کنم و آرامش رو براش در زندگی میارم .
  ولی پدر خانواده میگه ۱۱۴ تا سکه حالا من موندم و این موضوع واقعا نمیدونم باید چکار کنم

 30. باسلام به همه خوانندگان عزیز
  دوستان بایستی چه مرد چه زن ؛ چه پسر چه دختر ، اشتباهاتمون رو قبول کنیم و بپذیریم وقتی طرف مقابلمون اشتباهاتمون رو به ما گوشزد میکنه.
  فضای مجازی مثله چاقوی دو لبه میمونه ؛ یه طرفش دسته چاقوست طرف دیگرش خود چاقو ، اگر خود چاقو رو بگیریم دستمون رو میبره.
  فضای مجازی هم مثله چاقوی دو لبه است.
  متاسفانه در جامعه ما بعد منفی قضیه رو سرلوحه کار خودمون قرار دادیم ؛ اسمشم گذاشتیم فرهنگ.
  دوستیابی مجازی زندگی انسان رو تباه میکند.
  آقا پسرهایی که با گفتن عبارت (من قصد ازدواج دارم) هم زندگی دختر خانم رو تباه میکنی هم زندگی خودت رو ، بخاطر اینکه شهوتت رو خاموش کنی.
  در اینجا مقصر اصلی دختر خانمها هستن اگر پسری بهتون پیشنهاد ازدواج میده آیا به این فکر کردین که چجوری میخواد بیاد خواستگاریتون ، شما چجوری با خونوادت در میان میذاری ؛ راه کار اینه که اصلا وارد فضای مجازی نشیدیا اینکه چراغ سبز به جنس مخالفتون ندین.
  بنده خیلی ساده و روان و کوتاه خدمتتون عرض کردم که بتونم حق مطلب رو ادا کنم.
  در آخر دوستان هیچ وقت در خودتون عقده ایجاد نکنید
  که چرا فلانی ماشین داره من ندارم ، چرا فلانی زندگی لاکچری داره من ندارم.
  طبق سلسله مراتب نیازهای انسان ، از چیزهای دست پایین استفاده کنید و یکی یکی سیر صعودی نیازهایتان را میش ببرید.
  انشااله همه تون پیروز و سربلند باشید
  و در زندگیتون یک بار ازدواج کنید
  نه کمرتون پیش کسی باز بشه نه خم بشه فقط و فقط عشق خودتون …

  • سلام.دوستان مردی۴۶چهل وشش ساله هستم.مجردم تاسی سالگی چندتاخواستگاری رفتم.هرکدام به دلایلی جورنشددیگه قیدازدواج روزدم.دودی اصلا نیستم.سیگاری هم نیستم .تنهازندگی می کنم.شغل ثابت درامدکارمندی وخونه شخصی دارم.توی تهرانم ولی بچه تهران نیستم.حقیقتش دوستایی دارم که بازنشسته شدن ولی ازدواج نکردن.هیچگونه انحرافی هم ندارم واونهاهم ندارن.به نظرشمالازمه دراین سن الزاماازدواج کنم؟چون زنان خیلی سخت می گیرن وتاحدخستگی زیادآدمومی کشونن.تازه بعدازاون هم مسایلی مثل این دوستان پیش نیاد.من به این زندگی عادت کردم.هیچ دختری هم به من پیشنهادنمیده.حتی کسی بهم پیشنهاددوستی ورابطه هم نمیده.آیامایلین نظرتونوبدین؟

 31. سلام
  موضوع اصلی اینجاست که ما جوانی نمیکنیم و بعد ازدواج میکنیم، این عقده میمونه و بعد از ازدواج متسفانه دنبال جوانی کردن هستیم و پی خیانت. بنظرم تابوی جنسی باید شکسته بشه، روابط پسرها و دخترها قبل از ازدواج آموزش داده بشه و بتونه در یک فضای امن هر گونه رابطه ای که طرفین دوست داشته باشند و اجبار و وفریبی در اون نباشه اتفاق بیافته،( روابطی که کم وبیش الان هست تا حدود زیادی توش فریب، دروغ، سوئ استفاده و… موجود هست) تا بعد از ازداج صرفا خانواده مهم باشه برای طرفین

 32. عجب داستان هایی. پس داستان منم بخونید . من در ممتاز ترین شرایط مالی تحصیلی خانوادگی ظاهری … تن به ازدواجی احمقانه دادم. چون در شرایطی بودم که دیدم همه میگن هیچ کس ازدواج نمیکنه .این همین ته میخواد ازدواج کنه خوبه !!!!! پدر و مادر طرف تقریبا بیسواد . پدر و مادر من متخصص پزشک . من اقامت کشور خارجی هم داشتم .البته طرفم هم داشت. با حماقت تمام با یک سکه مهریه و با مراسم ازدواج خیلی معمولی ازدواج کردم. با وجود تمکن مالی زیاد اونا. فردای عقد شنیدم ….چون حراج شده بودی گرفتمت. طرف معافیت پزشکی گرفته بود به خاطر جراحی . مشکلات جسمی پنهان شده . کلی خرج کردم بلکه درمان شه آخرش هم خودش بزور طلاق داد . گفت بدبخت نبودی با یه سکه با من ازدواج نمیکردی.

  • سلام
   وقتی درد شمارو خوندم واقعا بهت زده و شوکه شدم
   شما دیگه چرا شما که پزشک هستید چرا چنین اشتباه بزرگی رو کردین؟
   اصلا نمیتونم باور کنم همچین چیزی رو
   ملاک انتخاب شما چی بود؟ثروت طرف؟ زیبایی و قد و قامت طرف؟زبان نرم و چرب طرف؟
   واقعا انتخاب شما بر چه مبنای بوده؟
   نه خانواده طرف رو در نظر گرفتید نه اقوامش رو که اینها چجور خانواده ای هستند و چه اقوامی دارند
   نه دین و اخلاق طرف رو در نظر گرفتید نه تحقیقاتی نه استخاره ای هیچی؟!!!!
   واقعا مورد شما یکی از کمیاب ترین مواردی هست که تا به الان خوندم
   حالا هم که کار از کار گذشته و نمیشه کاری کرد
   واقعا راست گفتند سیب خوب رو خر گاز میزنه الان میفهمم

   یک نصیحت بهتون میکنم با هرکی میخوای دوباره ازدواج کنید فهم شعور درک طرف رو در نظر بگیرید
   کسی که این سه تا مشخصه رو داشته باشه مطمئن باشید بعدش اخلاقش دینش ووو……..همه چیزش درسته

   امیدوارم من بعدش تصمیم هاتون عقلانی باشه و زندگی خوبی براتون رقم بخوره و این اتفاق تلخ رو فراموش کنید
   یا حق

 33. من ۲ساله از همسر جدا شدم ۲۴سالمه توی این مدت چندتا خواستگار داشتم که اکثرا مطلقه دارای فرزند بود و ستون خیلی بالابود متاسفانه آثار ازدواج قبلی دست از سرم بر نمی داره پسر مجرد که حاضر نیست با دختر مطلقه ازدواج کنه با چند نفر آشنا شدم و قول ازدواج دادن اما فقط هدفون سو استفاده و دوستی و رسیدن به مقاصد پلیدشان بود سرکار هم که رفتم صاحب کارم با اینکه همین پدرم بود اما باز دنبال هرزگی و ایجاد رابطه بود که من اونجا رو ترک کردم به همه دخترها پیشنهاد میکنم که توی انتخابات دقت کنید و اینکه اگه ازدواج کردین دیگه به چیزای دیگه فکر نکنید و متمرکز زندگیتان باشید و به هم دیگه فرصت بدید و عجولانه تصمیم نگیرید و افکار اشتباه رو به ذهنتان راه ندیدن و تحت تاثیر مشورتها غلط دیگران قرار نگیرید گاهی حتی خانواده خود شخص هم ندانسته زندگی بچه اشون رو خراب میکنن با تصمیمات نادرست به امید روزی که دیگه توی جامعه ما طلاقی وجود نداشته باشه و هیچ پسر و دختری از هم طلاق نگیرن و بتونیم به هم توی زندگی فرصت بدیم و همدیگه رو ببخشیم

  • یعقوب کریم زاده

   زهرا زهد پاکی ایستادگی همت بلند رهایی ازبیدندباری شایسته اسمت باشی اینکه صبور باش

 34. سلام من حدود ۴ سال هست از همسرم جدا شدم توی این مدت به خاطرش هم کار کردم اون بعد ۷ سال زندگی مشترک من رو رها کرد و رفت به سمت دنیای مجازی و ماهواره و این چیزا فکر میکرد توی دمیای مجازی خبری هست و میتونه از من بهتر رو پیدا کنه همیشه توی خیالاتش سیر میکرد و آرزو داشت با اشخاصی مثل هنرمندان و بازیگران ازدواج میکرد من تا جایی که تونستم براش کم نذاشتم اون موقعی که داشتیم از هم طلاق میگرفتیم درگیر مشکلاتی بودم نتونستم درست زندگیم رو مدیرت کنم و تن به خواسته اون دادم اونم به خیال اینکه بعد من میتونه با یک پسر جون و به قول خودش خوشتیب ازدواج کنه من رو رها کرد حالا که چند سال گذشته من هر چی سعی کردم دوباتره ازدواج کنم نشد هم از طرفی فکرم درگیر خاطراتی که با اون داشتم هست و هم اینکه الان اکثرا دخترا زیاد میل به ازدواج ندارن و خیلی تفاوت هست بین دخترای امروزی و همسر سابق من هم از نظر رفتار و هم تفاهم اونم هنوز ازدواج نکرده اما بخاطر یکسری عقایدمسخره حاضر به شروع مجدد نیست خودش هم فهمیده اشتباه کرده اما غرور لعنتیش نمیزاره اعتراف کنه خودش متوجه شده توی دنیای مجازی نمیشه ازدواج کرد و اکثرا افراد دروغگو هستن و اون چیزی که نشون میدن نیستن منم چند بار رفتم خواستگاری اما فایده نداشت هم خانواده روی مرد مطعلقه حساس هستن و هم اینکه خودم نمیتونم جایگزینی برای همسری که همه چیزم رو برای اون میخواستم پیدا کنم واسه همین چندین بار به سراغ همسر سابقم رفتم اما اون حاضر نیست اتز مرکب جهالت خودش پایین بیاد و بپذیره من حتی اگه اشتباهاتی داشتم حالا عوض شدم و پروانه وار اون رو دوست دارم از همه خوانندگان عزیز تقاضا دارم واسم دعا کنید همونطوری که افکار من مثل سابق نیست و کاملا عوض شدم افکار ذهمسرم هم عوض شه و به جای دل بستن به دنیای مجازی به زندگی واقعی روی بیاره

 35. دوستان عزیز متاسفانه چشم بعضی مردان زن دار و زنان شوهر دار هم به حرام و هرزگی میچرخه همه ی خطاها ازجانب زنان ومردان تنها نیست .من عقیده دارم اگه هم مرد و هم زن سرشون به زندگی خودشون باشه و مرتب تموم نداشته هاشون رو با بقیه مقایسه نکنن دیگه اینهمه نارضایتی واختلاف وطلاق پیش نمیاد. چون خوشبختی وبدبختی یه امر نسبیه.هیچ زن یا مردی نمیتونه خودش رو مرتب مثل ادمایی کنه که تو خیابون دیده میشن تا نکنه یه وقت دل زن یا شوهره پیش یکی دیگه بره .زن وشوهر باید همدیگه رو بخاطر من واقعی خودشون بخوان .تا کی میشه برای همسر نقش بازی کرد بالاخره یه جایی آدم کم میاره .همسرمن با این وجود که من از اول زندگی تاحال باهاش ساختم با داشته ونداشته.هیچ چیز رو به رخش نکشیدم .تحصیلاتم بالاست .دو پسرم مورد تحسین همه از ادب وزیبایی وزرنگی در مدرسه هستن.باز هم فداکاری من ،زحمت من وهمکاری من رونمبینه وبسمت چیزایی کشیده میشه که خودش اونا رو برای من منع میکنه مثلا از آرایش غلیظ ورنگ موی روشن بدش میاد ولی امکان نداره توخیابون یه خانوم اینطوری ببینه بدون نگاه عمیق اش رد بشه حالا شما بگین اگه طلاقی اتفاق بیفته تقصیر کیه اگه یه همسری با هرزگیش خانوادهش هم الوده بیماری وکثافت کاریاش بکنه ایا زندگی مجازه؟.

 36. به نظرم مقاله شما بیش از حد سیاه نمایی مطلقه بودن است. به نظر شما ایا زنانی که مجبور به طلاق گرفتن میشوند اگر راه دیگری داشتند انرا امتحان نمی کردند. زنی که به طلاق راضی میشه همه این موارد رو می دونه. از روی شکم سیری و خوشی زنی زندگیش رو به هم نمی زنه. شما ادامه زندگی با مردی که دست بزن تا حد مرگ دارد و شکاک هم هست با هزار تا ایراد دیگر می توانید به یک خانوم توصیه کنید؟ نترسانید مخاطبی رو که به دنبال کسب اطلاعات واقعی وارد سایت شما شده. طلاق برای همه یک جور نیست. حرمت یک انسان بالاتر از اینه که اجازه بده شوهر یا زنش به طور مداوم بهش خیانت و بدرفتاری کنه.
  اگه اونجوری که این مقاله نوشته همه مردهای متاهل چنین دیدگاه و درخواستهایی از همکاران خانم مطلقه دارند ایا این به معنی سقوط اخلاقی جامعه نیست؟ ایا همسران چنین مردهایی به دلیل بد بودن طلاق باید همچنان با چنین افراد بی اخلاقی زندگی کنند؟

  • من با شما موافقم … تقریبا یه جهنمو بعد از طلاق برای خانوم ترسیم کرده و معلوم نیست این طور مطلق گویی زاییده ی کدوم تحقیق اصولی و آمار دقیقی هست.؟.. برعکس قبح طلاق تو کشور ریخته و خیلی پسرای مجرد اگر دختر رو دوست داشته باشن حاضرن باهاش ازدواج کنن چون الان دختر پسرای مجرد هر نوع رابطه ای رو خارج ازدواج تجربه میکنن … دختر پسرای مجرد تا میتونن باید تو ازدواج دقت کنن چون به هر حال طلاق یه ضربه است اما اخر خط نیست و زندگی جریان داره

  • ما نمیتونیم به خودمون دروغ بگیم واز واقعیتها چشم پوشی کنیم !فساد تنوع طلبی …طلاق !عقدها وآسیبهای دوران کودکی ونوجوانی زمینه ساز بسیاری از مشکلات وروابط هست .زن ۴۸ ساله ایی رو میشناسم که پزشک هست الان ۷ساله بچه وزندگیشو با جدال ودخالت والدین بهم زد ورها کرده والان با کلی جراحی زیبایی و…مشغول روابط متعدد باپسران جوان ومردان متاهل هست!!!!!

 37. سلام من دوساله جدا شدم والان ک زندگی جدیدی میخوام شروع کنم همسرم دوباره اومده تو زندگیم و میگه ازدواج نکن نمیدونم چکار کنم

  • سلام،خب اون فکر میکنه که همیشه مال اون دست بافتنی هستی و هر موقع که بخواد میتونه بدستت بیاره ،اگر به حرفش گوش کنی ارزشت از اینی هم که هست کمتر میشه .
   اگر واقعا شما رو میخواست توی این دو سال کجا بوده؟

  • نمیدونی واقعا؟؟؟چطوربعداز طلاق اجازه دادی باشماتماس بگیره ؟؟؟بعضیازندگی خودشون و دیگرانو به بازیچه گرفتن

 38. خانم های مطلقه اول توجه کنیدکه کسی متوجه نشه شماطلاق گرفتیددراداره،دوم اینکه راجع به ازدواج مجددخوب فکرکنیدتاازچاله به چاه نیفتیداگرکسی پیشنهادسکس دادبهش بگیدکه به شرطی که اول بریم محضرخطبه عقددائم خوانده بشه بعدازعقدحاضرم رابطه داشته باشم

 39. سلام
  بنظر من هرمرد یا زنی به انحراف کشیده بشه مقصر اصلی همسرشه.
  شاید ما فکر کنیم که مساله یا مشکل خاصی نداریم و همه جوره همسرمونو تامین میکنیم ولی دراصل با نیازسنجی دوره ای از همسرمون و تلاشمون برای زندگی بهتر میتونیم زندگی مشترکمونو حفظ کنیم.
  همسرمن مشکلی داره که به هیچ عنوان برای رفعش تلاش نمیکنه بارها و بارها به روشهای مختلف نیازمو براش مطرح کردم ولی اون اهمیتی نمیده من از شکایت و طلاق و دادگاه متنفرم ولی واقعا مشکل همسرم مستقیم با روح و روان من بازی می کنه. و من نمیدونم تا کی میتونم تحمل کنم.
  خانمها آقایون خواهش میکنم نزارید مشکلات ساده ی حل شدنی باعث بشه زندگیتون از هم بباشه.
  مراقب دلهای مهربون و زندگی مشترکتون باشید.

 40. من با دختری که در بهزیستی بود و خانواده اش او را رها کرده بودند ازدواج کردم دختری پاک و معصوم. زندگی مشترکم دوازده سال طول کشید. او را بیش از حد دوست داشتم و به شدت وابسته اش شده بود ولی او از این موضوع سو استفاده کرد و هر روز خواسته هایش بیشتر و بیشتر میشد. اوایل خواسته هایش کوچک بود و من برای رسیدن به خواسته هایش تمام تلاشم را میکردم ولی بعد از سالها دیگر توان براورده کردن آنها را نداشتم و کمکم روابطمان سرد شد و در نهایت به دلیل دوستی با زنی که مطلقه بود فریب خورد و تصمیم به جدایی از من گرفت با توجه به اینکه ما پسری ۹ ساله داشتیم . من هم به طلاق توافقی رضایت دادم . اکنون من به همراه پسرم زندگی میکنم و او با گرفتن تمام زندگیی که سالها برای بدست آوردنش زحمت کشیدم به تنهایی به سر میبرد و تا امروز که نه ماه از طلاقمان میگذرد توانسته سالم و پاک زندگی کند. و من هر روز به امید اینکه روزی از کرده اش پشیمان شود و باز گردد روزهایم را سپری میکنم و میدانم که او دیگر نخواهد آمد . چه کنم دارم داغون میشم چه راهی برای رهایی از این درد سراغ دارید ……

  • سلام
   من با شما همدردم, همسر من مدتها بدون اینکه من بدونم به مواد مخدر رو آورده بود و این مساله باعث شد روابطمون هر روز سردتر بشه,ما از هم جدا شدیم, اما من هنوزم دوستش دارم و هنوز منتظرم پاک شه و برگرده, امید داشته باشیم, شاید درست شد

 41. تقریبا همه دیدگاهها رو خوندم، به فرموده پیامبر اسلام (ص) طلاق مغبوض ترین حلال نزد خداست.
  و واقعا همین طوره تو جامعه الآنم همینطوره، از یه طرفی با دخترایی مواجهیم که انتظار دارن هرچی تو خونه پدرشون نداشتن رو شوهرشون واسشون انجام بده با چشم و هم چشمی زندگی خودشون و همسرشون رو خراب میکنن و از طرف دیگه با مردایی مواجهیم که هنوز افکار مجردی دارن رفیق بازن و بی مسئولیت حالا اعتیاد هم بهش اضافه شده، خدا به هممون رحم کنه البته این وسط دل خیلی از پسرا و دخترا میشکنه که تاوان داره

 42. اینکه که ادم قاطعانه تصمیمیو بگیره و جدا شه
  خیلی بهتر ازینه که تو یه زندگی کثافت بمونه و خیانت کنه
  من شخصا نظر مردم حتی یکدرصد هم برام مهم نیست
  و به این بقین دارم که خوشبختی باید رضایت درونی از زندگی باشه
  ممکنه خیالیا تو چشم مردم خوشبخت باشن ولی اون ارامش خاطر و رضایت قلبیو تو زندگی شخصیشون نداشته باشن وبه نظر من نداشتن رضایت درونی نهایته بدبختیه
  گاهی وقتا بعضی زندگیا ادامه دادنش به معنی تباه کردن و تلف کردن عمره
  همه ی ما ادما یک بار به این دنیا می ایم و یکبار حق زندگی داریم
  پس هیچ دلیلی نداره که اون یکبارو با کسی زندگی کنیم که هیچ وجه مشت کی باهاش نداریم .

 43. چه قدر نظرات ناراحت کننده است
  منم با بچه جدا شدم
  دقیقا حس میکنم همه مردان چنین نظری دارند
  همه اعم از زن و مرد فکر میکنن حتما با یکی هستم
  من که هیچکدومو حلال نمیکنم حالا برن با فکراشون خوش باشن
  من اگه طلاق گرفتم بههیچ کس ربطی نداره
  با طلاق گرفتم انگار از مردم یه شهر طلاق گرفتم
  راحت شدم
  ولی به هیچ کس توصیه نمیکنم
  چون بعدا ذوباره سختی از نوع دیگه میاد سراغت
  از نظر مالی مشکل ندارم
  ولی از تنهایی رنج میبرم هر چند که قبلا هم تنها بودم
  ولی خاستگاری که وافعا ترا به خاطر خودت بخاد نه پولت تقریبا نیس

  • از نظر من شما باید ببینید کسایی رو که اطرافتون هستن و میخان که با شما باشن نه اونی که لزوما خودت میخای

   • خب مشکل دقیقا همون هایی هستندکه می خوان باخانم مطلقه باشن قطعااوناآدم هایی هستندکه نگاه جنسی یاابزاری یاسکسی دارندبه خانم مطلقه ولی خانم مطلقه چون ممکنه یک زن عفیف وپاکدامن باشه نمی خوادبااوناباشه یااوناباهاش باشن اینویادبگیرید

    • همه این دیدو ندارن .کسایی هستن بخاطر احساس پیشقدم شن .بهرحال بنده ازین دید در جمعه متاثر ومتاسفم.

 44. من خودم طلاق گرفتم.زنم عاشق برادرم شد وفقط به خاطر یه حس اشتباه ترجیح داد با یه بچه جدا بشیم بعد طلاق هم رفت سمت برادرم اما اون اصلا حسی نداشت بهش بعدش اومد دوباره به حساب خودش منو فریب بده باهاش دوباره عقد کنم ولی من دیگه از دلم رفته بود من به خودم حق میدم راجع به زن مطلقه هر فکری بکنم
  با تشکر

  • خیلی تاسف خوردم. اصلا ناراحت نشو خوشحال باش اونی که مال تو نبود خودشو نشون داد. به خدا توکل کن و منتظر همسر واقعیت باش خدا بزرگه.

  • بخودت حق نده چ بسا زنانی مثل من هم بخاطر خیانت و هرزگی شوهرشون مجبور شدن طلاق بگیرن. شوهر سابقم ک خدا لعنتش کنه تا ابد هم با دختر مچشو گرفتم هم با زن بیوه و مطلقه

   • یعقوب کریم زاده

    چرا ادما دنبال موچ گرفتن نمیدانم قبولداشتن شرط اول اعتمادکردن بیکدیگر کمی مهربانی کردن علاقه

 45. سید حامد

  فقط میتونم بگم متاسفم برا خودم که‌تو کشوری زندگی میکنم که خیانت توش مد شده و مسئولین مملکت هم عوض راه چاره باشن با قانون های من در اورده ای که تصویب میکنن و اجرایی میشه روز به روز باعث افزایش فحشا و خیانت و بی بند و باری میشه چه مجرد هاش چه متاهل هاو این امار طلاق رو برسی کنن میفهمن که اگه همین جور پیش بره چند سال دیگه پدیده ای به اسم ازدواج رخ نخواهد داد واقعا ما داریم به کجا میریم؟؟!!!!….

  • تازه کشور ما از بقیه کشورا خیلی بهتره. من با خیلی خارجیا در ارتباط بودم و میبینم که بی بند و باری از سر و روشون میریزه حتی در ارتباطم نباشید میبینید که خیلی از افراد مشهور در طول عمرشون چند بار همسر عوض کردن چند بار رابطه بدون ازدواج داشتن چند تا بچه حروم زاده که تا چند سال پدرشونو نمیشناختن و عقده ای شدن

 46. خانم ها و آقایون محترم انقدر در مورد جنس مخالفتون قضاوت بیجا نکنید همه مثل هم نیستن پس بهتره برای خوشبختی همدیگه دعا کنیم… ان شاءالله همتون خوشبخت و عاقبت بخیر بشین….

 47. با سلام من ۳۴سالمه در آستانهطلاقم شش ماه زندگی مشترک داشتم همسرم معتاد شیشه ای، فحاش، دست بزن داره، پرخاشگر، شکاک بنظر شما میشه با همچین آدمی ساخت؟ من شاغلم و بچه ندارم

  • سلام بله من از آشناهای نزدیک مون کسی را می‌شناسم که همه ویژگی های همسر شما را داشت ولی خانواده شوهر خانمه اینقدر از اون زن حمایت کردن و برای ترک دادن پسرشون تلاش کردن که بالاخره همه چیز درست شد البته اون خانمه هم خیلی خیلی برای زندگیش تلاش کرد الان به لطف خدا و تلاش های بقیه زندگیشون توی شیرینی زبان زد همه هست. پس ناامید نباشید

  • اولا فورا بگیریدبدون کوچکترین اغماضی ثانیا من موندم شماهایی که میگید همسرم شیشه ایه و فلان مگه هیچ نوع تحقیقی در مورد اخلاق وسوابق ایشون انجام ندادیدپس دوران اشنایی مال چیه اینهمه ارتباط و دوستی و…برای چی صورت میگیره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حالا توهین به شما نشه ولی کلا عرض میکنم خیلی از خانومافقط اول کار میسنجن ببینن طرف موقعیت اجتماعیش چیه چقدر پول و پله داره خانوادش چقدر پول و امکانات دارن چقدر خوشتی‍ه خوشگله ماشین داره یانداره چقدر اهل مسافرت و خوشگذرونیه دست و دلباز هست یا نیست عروسی چطور میگیره طلا چقدر میخره و…همش مادیات و مادیات و مادیات یه کلام کسی نمیگه طرف اعتقاداتش چیه اخلاق خودش و خانوادش چیه چقدر شرافت داره چقدر غیرت ومردونگی داره چقدر ایمان داره سبک زندگیش چیه دیدش به زندگی چطوره روحیات و ذهنیاتش در چه جهتیه تو چه محیطی بزرگ شده چقدر مسیولیت پذیره چقدر خانواده دوسته اعمال و رفتارش با جنث مونث به چه شکلیه از خانواده بگیر تا اجتماع از لحاظ روحی روانی و سلامت جسمانی در چه حدیه و…خیلی کم به این مسایل ریشه ای فکر میکنن اونوقت توقع دارن یه ازدواج خیلی موفق هم داشته باشن و هزار جور ضربه هم نخورن هزارجور کلاه هم سرشون نره

 48. من ۲۹ سالم
  واقعا متاثر ناراحتم از این همه طلاق خودم هم جدا شدم
  الان سختمه بخوام اعتماد کنم
  زندگیم مشکلات زیاد داشت از طرفی هم عذاب وجدان گرفتم یه خانم مهر طلاق به شناسنامه اش زدم
  اما روی حرف با خانم هاست اینقدر مرد ها رو متهم نکنید
  من نه معتاد بودم نه بیکاره بودم نه خیانت کردم کاری هم بودم ورزشکار بودم هستم
  اتفاقا خیلی هم خوش اخلاق بودم
  ولی بخاطر دلسوزی ادامه دادم اما جایی رسید که دیگه نتونستم ادامه بدم
  دروغ هم بهم گفته شد . دیگه نمی تونم اعتماد کنم
  واقعا سخت شده زندگی برام
  الان تو ۲۹ سالگی با اجازتون مهریه ام دارم پرداخت می کنم
  اینقدر از خانم ها حمایت نکنید امثال من هم هستند که باخت دادند
  دیگه نمی تونم زندگیم درست کنم چون هفت سال از زندگیم رفت تبعاتش تا ده سال دیگه هم‌هست

  • شما مطمئنید که خیانت نمیکردید و کاری هم بودید؟!
   مسلمه که دروغ میگید،چون اگه خصوصیاتی که در مورد خودتون ارائه میکنید راست باشه پس با این حساب شما باخت ندادید،همسرتون باختن.ولی شما با حسرت در مورد اون زندگی میگید یعنی اینکه مقصر بودید.اینو میدونید که مقصرید ولی پیش دیگران چه غریبه و چه آشنا نمیخواید کم بیارید..

  • مشکل خانومتون چی بوده اونوقت؟

 49. سلام ب دوستان.من هم زنی مطلقه هستم ولی نگاه من به زندگی شاید با خیلی از خانمها و دخترخانمها فرق کنه من تمام فکرم خداست عبادت خدا و همیشه امید دارم چون انسان وقتی ی قلب صادق و باخدا داشته باشه زندگی هم روی خوششو بهش نشون میده.تنها چیزی ک در خودم میبینم نجابتمه. پاک بودنوموندن مهمه چ دختر چ زن.قصد ازدواج دارم برای آرامش امنیت داشتن همدم.پاک باشید مطمئن باشید خدا هوامونوداره. مرسی

  • سلام،افرین به شما که اینقدر متدین هستید ان شالله که خدا یک همسر کامل و نمونه نصیبتون کنه.
   منم با یک خانم ۲۳ساله آشنا شدم که از شوهرش بخاطر خوردن مشروبات الکلی و پایبند نبودن به دین جدا شده و من هم از همین ویژگی که دارن خوشم اومده به نظر من ایشون هم برای دین و هم برای دنیای من خوبه .
   برام دعا کنید خوشبخت بشم.?

   • پایبندی به اعتقادات یه اصل بسیار مهمه که متاسفانه خیلی کم رنگ شده وازون طرف طلاق بسیار پررنگ شده دعامیکنم زندگی بسیارخوب وسعادتنمندانه ای درکنارهمسر محترمتون داشته باشیدوروز به روز نور ایمان قلبتونو روشن تر کنه

  • آفرینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 50. زنده باد ایران

  سلام
  خدایی حتی عنوان مقاله هم میتونست بهتر باشه، اکثر نظرات رو خوندم، تو جامعه ما که اینقدر طلاق زیاد شده چه تو خانواده های بی بند و بار چه خانواده های مذهبی و با شرافت، و با یه نگاه ساده دوربرمون میبیتیم عوامل مختلف و هزار رنگ طلاق رو، دخترک های مظلومی که بکارت که هیچ تمام احساسات و کاخ آرزو هاشون را باختن و هیچ حقی یا مقدار ناچیزی از کل حقش از زندگی چند ساله نصیبشون نشد و پدر زحمتکش و شریفش حتی پول خرج کرد تا دخترش را از جنهم متاهلی آزاد کند، و دختران وقیحی که تمام دنیای یک پسر پاک رو بر باد دادن و با شهوترانی و هوس بازی، دسترنج چندین ساله پسرک را به تاراج بردن، واقعا عقل شما با دیدین این ها تو جامعه چه فکر میکند?بهتر نیست کمی علمی تر و منصفانه تر بنویسیم?
  بهتر نیست بیاییم فرق بگذاریم بین پسرهای ناسازگار و سازگا،ی که دچار طلاق شدن و همچنین دختر های سازگار و ناسازگار که دچار طلاق شدن? یعنی بین ما ۷۰ میلیون کسی نیست داد بزنه بگه بابا کشور با اه اه کردن به طلاق مشکلش حل نمیشه، بیایید بگیم دخترای بد و پسرای بد تو زندگی مشترک کیا هستن. بیاییم الگو بگیریم از دخترای خوب و پسرای خوب و سیاست ها و اخلاقشون …
  خلاصه اینکه این مقاله فکر کنم شاید بدرد ۱۰ درصد افرادی که با مسئله طلاق مواجه هستن هم نخوره چون با قشر خاصی از جامعه طرفه که کم هستن ولی خیلی تو چشمن.
  امیدوارم همه دخترای خوب و پسرای خوب طلاق گرفته خوشبخت و شاد و موفق بشن.آمین

 51. یه سوال از زنان
  شما که میگویید چند همسری مردان مربوط به دوره ارتجا و عقب ماندگی است چرا مهریه و نفقه که مال قدیمه طلب می کنید. واقعا ریاکار هستید

  • اکثر دختران به این نتیجه رسیدن به اندازه توان آقا داماد عندالمطالبه بدن، اگه به همسرشون و توانایی هاش اعتماد داشته باشن بقیه اش را عندالاستطالعه میزارن.
   مشکل اینجاست که ما نه مفهوم مهریه و مقدارش رو میدونیم نه مفهوم چند همسری یا ازدواج موقت و زمانش را
   کاش برنامه سمت خدا و صحبت ها راجع به مهریه و چند همسری را دانلود کنید تا ببینید چقدر مفاهیم ساده و زیبایی هستن و با فطرت زن و مرد جور در میاد،
   تو رو بخدا دهه ۶۰ ای ها و دهه ۷۰ ای ها بیایید قول بدیم به خودمون بدون مطالعه دقیق حرف نزنیم.بابا گوشمون پره از چرندیات و خرافات …

   • نجمه خانم اگه شوهر شما چند تا صیغه و معشوقه و زن بگیره با فطرت شما جور درمیاد؟!!!
    عجب…..

   • به شدت مخالفم با حرفاتون…
    الان همه گرگ شدن به هر کی خوبی کنی از پشت بهت خنجر میزنه و به سادگیت میخنده ..
    جون هر کسی که دوست دارین همریتونو عندالاستطاعه نزارین تورو خدااااا
    من خودم این سادگی رو کردم و عندالاستطاعش کردم.اول عندالمطالبه بود همسرم فریبم داد و گولشو خوردم و گفتم باشه بابا کی داده کی گرفته عندالاستطاعش کردم و به خدااا قسم چند روز بعدش که یه دعوای کوچولو کردیم برگشت بهم خندیییید از ته دلش میخندید که اره تو چقد ساده ای .دوروز دیگه بخوای عین بقیه زنا مهریتو بزاری اجرا حالا به هر دلیلی نمیتونی و هررر هرر میخندید میگف من از قصد گلت زدم کردم عندالاسطاعه تا اگه روزی مهرتو خواستی منم بگم استطاعتشو ندارم و نمیدم?ینی یه همچین ادمایی هستن تو جامعه دخترا لطفا اشتباه منو تکرار نکنین.لطططفا
    نمیگم به هر کسی اعتماد نکنین
    میگم به هییچکس اعتماد نکنین چون بعضیا به شدت دورو هستنند.حق و حقوقتون ضایع میشه هیچ تازه مضحکه این و اون میشین به خاطر سادگیتونم مسخره میشین…
    بعدشم این چند همسری رو واقعا نمیدونم کدوم زنی میپذیره که شما تاییدش میکنین.زن روحیه لطیفی داره.اقایی که نمیتونه با زن اولش زندگی کنه یا دلت هوای یکی دیگه رو کرده زن اولت اگه طلاق میخواد طلاقش بده بعد برو زن بگیر نه اینکه با وجود زن اول کمرشو با زن دوم خم کنی..من به شدت مخالفم با این موضوع و مطمئنم زنان با غیرت هیچکدومشون راضی نمیشن به این کار که همسرشون زن دومی بگیره…

    • منم ۱۰۰ درصد با حرف شما مخالفم کی میگه همه گرگ شدن واز پشت خنجر میزنن .لطفا جمع نبندید .مثل این می مونه منم بگم همه زنها مطلقه خراب آن. البته ببخشید این جور ی میگم .خود من حدود ده سال هیچ دروغی به زنم نگفتم .خودشو کشت که یه دروغ از من بشنوه.

    • محمدامین

     چندهمسری تو جامعه ما وبا توجه به روحیات زن ایرانی به هیچ عنوان جواب نخواهددادومشکلات بیشتری به وجود خواهد آورد

    • یعقوب کریم زاده

     انداستتاه یعنی داشتی مهریه بده نه اینکه سه چهارتا زن ببر پس داره سچهار تا زن پسداره برو مهریه اجرابذار

   • مهدی یوسفی

    سلام من از اصفهان ۳۳سالمه و۳ساله جدا شدم به‌خوبی البته جون قصد رفتن به خارج داست تواین مدت به دارو رواورذم ولی دبدم عوارض داره بدبخت شدم آخه من تا مجردی کاری نکردم نه تواین مدت موندم اولا بلد نیستم به کسی پیشنهاد بدم دوما نمیدونم چیکارکنم فشار اومده روم نمیخام هرزه بشم واز هنه مهمتر من وابستگی شدید پبدا میکنم هنیشه گفتم کاش خانوم مطلقه یا کسی که همسرش فوت شده بتونم حرف بزنیم بتونم دل ببندم ولی نشد بلد نبودم من به دفاتر ازذولج هم رفتم ولی کسی جور نشد تو اصفهان شاید واسه من کسی نیس عکسم هم حرفی نیس بدم خودتون قصادت کنید ببینید من زشتم؟ ۱۹۲ قد وزنم ۹۰ خوستیپ ولی میخام خانومی باشه که اگه دلبستش شدم بیجارم نکنه نره چندهفته بعد همه جا تو مجازی وافعیت میخونم خانوما بالاخص بالااتر از۳۰ دنبال مرد متعدهستن ولی چه کنم راهش بلد نیستم کاش یکی کمکم میکرد بخدا خیلی خانوما دنبال کسی هستن که ابرو براش مهم باشه وحتما گرم ومهربون باشه خوشتیپم یالمم هستم امان از شانس نمیدونم مرد شکم داره دومتر یک ونیم متر قد همسر داره بو بدنش حال ادم بد میکنه اونوقت دوتا هم صیعه ای داره ادم درد دلش به کی بگه باتشکر

  • آقا ناصر اگه زمانى رسید که قانون ما از دادن حق طلاق و حضانت و صیغه و.. به مردان دست کشید و این حقوق دوطرفه شد زنها هم از تنها حقى که در ازدواج دارن یعنى مهریه با کمال میل دست میکشن.

   • قرارنیست کسی از حق وحقوق خودش دست بکشه ولی بعضیا چه مرد چه زن سواستفاده میکنن بحث سواستفاده از دیگرانه نه چیز دیگه

 52. اون خانمایی که طلاق میگیرن و با عشق قدیمیشون ازدواج میکنن و میان اینجا نظر میدن که طلاق بد نبوده و حالا هم خیلی خوشبختن احتمالا متوجه هستند که اون اقایی که بازیچه اینها شده ادم هست؟؟یا مثل خانمی مطلقه ای که با هزار تا ادعای عشق نامزد من شد و بعد با یه اقا پسر شش سال کوچکتر خودش بهم خیانت کرد و ترجیح داد زندگی دائمی را بفروشه به معشوقه بودن و و تنها جوابش این بود که خوب این اقا خوشگلتره چرا من خوشگلتر انتخاب نکنم!!!
  فکر میکنم جامعه حق داره خیلی بد بینانه تر از این حرفها به زنان مطلقه و زندگی واقعیشون نگاه کنه علیرغم احترام به زنانی که مجبور به طلاق شده اند خیل عظمی دنبال تنوع طلبی ولگردی و ….هستند .وحتی چنان درگیر شهواتشون هستند که اینده خودشون پیر شدن و تنهایی را نمیفهمن و با به به و چه چه چهار تا اقای مجرد گرسنه زندگیشون را به باد دادند …….

  • خب چرا برا زنت کم بذاری ک جذب مرد دیگه بشه .چرا اینقدر بدبین باشی ک انرژی مثبت زنتو بگیری دل زنتو بشکنی ک سرد بشه ازت .چرا با وجود خدا و زن و بچه ت دم از تنهایی بزنی ک دلش بشکنه

 53. اگر چنانکه از نظر شناسنامه ای مسلمان هستیم واقعا” مسلمان باشیم در هر شرایطی که قرار میگیریم به احکام ودستورات دین عمل کنیم افراط وتفریط را کنار بگذاریم وازداواج موقت را هم تک بعدی نکاه نکنیم و بفکر سوء استفاده از همدیگر نباشیم آن را نیز نوعی زندگی بدانیم چهار چوبهای آن رعایت کنیم بسیاری مشکلات مطرح در این زمینه ها پیش نخوا هد آمد فقط باید زحمت کشید یاد گرفت تا غلط انجام نگیرد تا نتیجه غلط داشته باشد هر کار غلط نتیجه غلط می دهد من قبلا: نظر ندادم

 54. اگر چنانکه از نظر شناسنامه ای مسلمان هستیم واقعا” مسلمان باشیم در هر شرایطی که قرار میگیریم به احکام ودستورات دین عمل کنیم افراط وتفریط را کنار بگذاریم وازداواج موقت را هم تک بعدی نکاه نکنیم و بفکر سوء استفاده از همدیگر نباشیم آن را نیز نوعی زندگی بدانیم چهار چوبهای آن رعایت کنیم بسیاری مشکلات مطرح در این زمینه ها پیش نخوا هد آمد فقط باید زحمت کشید یاد گرفت تا غلط انجام نگیرد تا نتیجه غلط داشته باشد هر کار غلط نتیجه غلط می دهد

  • سلام
   خیلی حرف داشتم ولی اخره حرفا میرسه به اینجا که………..
   (ازدواج خر است)

   • محمد از نوع monster

    لازمه بگم
    چشم هارا با شست یه جور دیگه باس دید

    والا شاعر میگه من نگفتم

    • سلام
     واقعا از این مقاله جالب و مفید و همه حرفهای تلخ و پند آموز تک تکتون ممنون. من به عنوان یه زن مستقل که تا تقی به توقی میخورد فکر طلاق می کردم خیلی از رفتارم ناراحتم و تصمیم گرفتم با تمام وجود برای حفظ زندگیم تلاش کنم چون واقعا همسرم رو دوست دارم و الان میفهمم چقدر زندگیم خوبه و قدرش رو نمیدونستم.
     از همه عزیزان ممنونم مشکلاتشون رو با بقیه در میون بزارن

     • محمدامین

      من هم ازینکه شما اینقدر عاقل و فهمیده اید سپاسگزارم بانو

  • سلام منم الان با این مشکل مواجه شدم که بعد ۱۵ سال عشق وعلاقه بخاطر نداشتن بچه خانمم میخواد از من جدا بشه ومن حداقل پیش خدایه خودم شرمنده نیستم چون خیلی درحق خانمم محبت کردم ومحبت وعشق وعلاقه دوطرفه بود والی الان خانمم حس مادریش بیداد شده وبخاطر بچه میخواد از من جدا بشه

 55. با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان.مقاله و نظر دوستان رو خوندم همه قابل احترام بودن.منم قربانی طلاق بودم بعد ده سال زندگی مشترک و تلاش برای ترک همسرم به بن بست رسیدم و چهار سالم در به در دادگاه بودم تا غیابی طلاق گرفتم.چهارده سال از بهترین سالهای زندگیم رفت ودر سن ۳۰ سالگی برچسب مطلقه رو پیشونیم حک شد و تو شهر مث گاو پیشونی سفید همه به من نگاه میکنن تحصیلات عالیه دارم درخواست تدریس برا دانشگاه دادم موافقت شد ولی بخاطر نگاههای متفاوت مردم خودمو تو خونه حبس کردم موقعیت های عالی برام میان ولی میفهمن مطلقم پس میکشن خوشبختانه بخاطر اعتقاداتم و دستام که تو دست خداس خانواده اذیتم نمیکنن ولی تا کی میتونم تنها باشم تنهایی مختص خداس. در کل خواهش میکنم از جوواونا طلاق رو گزینه اخر قرار بدن طلاق ادم رو نابود میکنه .با ارزوی خوشبختی برای همه بخصوص دلشکسته های مطلقه.

 56. چرا با یک موضوع علمی و ادم کارشناس برخورد فله ای میکنید حالا همتون یه مورد سراغ دارین که خلاف حرف دکترو ثابت میکنه؟؟؟من یه دو جین خانم مطلقه میشناسم که زندگیشون جهنمه یا معشوقه متاهل شدن یا در انزوا و….لطفا به نظریات اهل علم لگد نزنین اون استثناات شما اگه هم راست بگین قاعده نمیشن برین تو خیابون اا واقعیت رو ببینین

  • اتفاقامام یه دوجین مردهوس بازمیشناسیم که متاهلن واگه واقعاجای خانم هاشون بودیم ازشکن جدامیشدیم حیف نیست بچه هازیرپروبال این طورآقایان بزرگ بشن؟تاکیدمی کنم خانم هاشون اطلاع دارندکه شوهرانشون چه موجوداتی هستند

 57. واقعا واسه نویسنده ی این مطالب متاسفم چون با گفتن این مطالب انرژی منفی به قشر زیادی از زنانی سرزمینم میده که یه اندازه ی کافی عذاب دادگاه و حق های بدست نیومدشون شدم اینجا تو مقاله شما تبدیل به معضل اجتماع هم میشن متاسفم واست چون به حساسترین قشر جامعه نگاهت انگل امیز بوده. زنی که از یگ زندگی بیرون میاد اسطوره ایی از تجربه و تحمل و صبره بچه بازی نداره تمام فکرش ساختن زندگیشه به همین راحتی هم تن به هر ارتباطی نمیده . اینقدری دخترای مجرد کثیف شدن و هم خوابگی با انواع پسرا دارن زنای مطلقعه بخاطر خاطرات تلخشون کمتر ایجاد ارتباط میکنن به مردا اعتماد میکنن.فاسد بودن جامعه رو گردن قشر حساس مثله اونا نندازین

  • دقیقا با نظر خانم نگار موافقم .جامعه مریضتون رو گردن زن جدا شده نندازید این قدر مجردا اکثرن کثیف شدن که در واقع یه زن مطلقه کمتر میتونه اعتماد کنه به مردها…و تتن به هر ارتباطی بده…مردای جامعتونهم اکثرن مریضن …و فقط به سو استفاده فکر میکنن..

 58. سلام واقعا شما این همه خانم که جدا شدن و با مورد های خیلی بهتر از همسر قبلیشون ازدواج کردن رو ندیدین??
  خیلی مقاله ظالمانه ای بود ،دوست من یه کدبانو همه چی تموم بود، فقط بخاطر انتخاب اشتباه با مرد بداخلاقی ازدواج کرد،و جدا شد و الان کلی خواستگار خوب داره ، با خوندن این مقاله داشتم کم کم به دوستم بدبین میشدم خیلی سنگین بود مقالتون به فکر اون دنیاتون باشید و قلب شکسته دختران مذهبی و باخدایی که دچار این مشکل شدن.
  به جاتون باشم زودی از تو سایت جمعش میکنم .

 59. من زنان مطلقه زیادی رو می شناسم که دوباره ازدواج کردند و خوشبختند.

  دخترای مجرد زیادی هم مخصوصادر این دوران و بین نسلهای جوان تر انواع و اقسام روابط رو تجربه می کنن ازدواج سفید بین دختر و پسرها خیلی زیاده. خانومای متاهل هم که خیلیاشون انواع و اقسام دوستای اجتماعی و غیره دارن
  پس فقط یک زن مطلقه در معرض این گونه روابط نیست.
  ولی رمز موفقیت هر زن در این دوره زمونه چه مجرد و چه مطلقه هوشیاری و پاکدامنیه. شناخت و آشنائی قبل از ازدواج خوبه ولی به شرط اینکه زن بتونه حد و حریم و مرزها رو حفظ کنه.

 60. ابراهیم ششده

  هرکس نظری نداره ولی حقیقت جامعه اینه بعد هم بعضیا واقعا حق دارن به طلاق تن میدن یا یک زن عوضی دچارش شده یا یک مرد عوضی وبی خانواده در مورد زنان مطعلقه بگم تو جامعه ما قدرت زنا. بیشتر مرداست زن تا خودش نخواد مرد هیچ غلطی نمیتونه بکنه من در جایی کار میکنم که محیط کامل مردونه هست از ده هزار نفر که کار میکنن شاید دهنفر زن باشه زن بود که مطلقه چنان سنگگین وباحیا بچد که هیچ مردی جرات چپ نگاه کردنشم نداشت زن هم بود که شوهر شم کنار س بود باهاش در یک قسمت همکار بود با ده نفر رابطه داشت پس ادما متفاوتن هم ادم با خانواده داریم هم ادم بی اصل وبی خانواده داریم پس مطلقه عیب نیست واقعا با بعصیا نمیشه زندگی کرد با هیچ صراطی مستقیم نمیشن یک عمر زندگیه مگه شوخیه حرف یک روز دوروز نیست موفق باشین

 61. سلام
  اون خانم دکتر خوب ما آیا مسایل فقهی رو مطالعه کردن یا اینکه اینقدر خودشونو قبول دارند اجازه هر حرفی زدن رو به خودشونو میدن بنده ۳ سال پیا پی تحقیقات کردم به یک نتایج به جرات میتوم بگم نایاب رسیدم این صحبت هایی که شما میکنید همش از دیدگاه دنیویه از دیدگاه معنوی نیست و نتیایجی که من رسیدم اینه ……
  ۱ . نزول ( مال حرام ) بانکداری چون مال حرام ولایت پذیری را در انسان کاهش میدهد یعنی آدم تا خودش آدم نباشه این اتفاقات نمیفته مثال : اون آقا برا چی گناه میکنه و اون خانم برا چی تن به گناه میده ؟ اگر جفتشون آدم باشن جامعه به گند کشیده نمیشه
  ۲ . اینکه باید بپذیریم که انسان از رابطه نا مشروع لذت بیشتری میبرد تا از یک رابطه مشروع و این یک دلیل میتونه باشه که چرا روابط دوست دختر دوست پسری بعد از ازدواج به جدایی ختم میشه
  ۳ . اینکه ما جهان سومی هستیم فرهنگمون وارداتیه و برای رواج فرهنگ خودمون هیچ اقدامی نمیکنیم
  ۴ . جامعه اسلامی وقتی به جامعه سکولار تبدیل میشه نتیجه جامع بهتر از این نیست

  موفق باشید

 62. سالیان پیش یه زن که بیوه میشد یه مردددددددددد سرپرستی او را بعهده میگرفت البته زن مطلقه کم بود الان ماشالله با توجه به امار بالای طلاق و سرویس دادن دختران به اقایون که ماشالله زنان شوهر دار هم به این جرگه پیوستن کلاه سر بیوه زن رفته چون بعضی از دختران و زنان شوهر دار دغدغه مالی ندارن کلا مشکلات زنان مطلقه رو ندارن بنابراین زنان مطلقه هستن که مظلوم واقع شدن به ظاهر دختر خانوم اینقدر که اقا براش یه مانتو بخره یه قلیون بکشه راضیه خانوم شوهر دار هم که معمولا چیزی نمیخواد تازه با روحیه مضاعف به امر شوهر داریش میرسه کسی هم بهش بد بین نیست پس لطفا کارشناسانه نظر بدید

 63. سلام.کاش واقعا همه پدر مادرا مثل پدر مادر شما بودن اقای حجت. من جدا شدم فوق لیسانس دارم کارمندم و از لحاظ اجتماعی موقعیت خوبی دارم.اما بدشانسی اوردم ازدواج کردم بعد فهمیدم طرف با دوس دخترش دعوا کرده بود واسه اینکه حرصشو در بیاره امده با من اردواج کرده.چن ماهی تا تونست گولم زد بعد بی خبر با دوس دختر قبلیش فرار کرد رفت اروپا.دو سال طول کشید غیابی ازش جدا بشم.حالا پدر و مادر اونی که امده سراغم منو لایق زندگی نمیدونن.واقعا گناه منو امثال من چیه.خانمای که جدا شدن یه روز مجرد بودن با هزار تا اررو رفتن زتدگی کنن.خانمی که میگی خانمای مطلقه راهو براتون بستن از کجا میدونی روزی سر خودت نیاد و مطلقه نشی

 64. با سلام خانمی ۳۳ ساله و در شرف طلاق هستم.همسرم ۱۵ سال بزرگتر از من بود و از ابتدای ازدواج رفتار و گفتار بدی داشت.بسیار بدبین و بددل بود.بالاخره حکم عدم سازش از دادگاه را گرفتیم و قرار است بزودی طلاق بگیریم.
  من قبلا تجربه کاری داشتم وحتی در خانه شوهر خرج خودمو با خیاطی و ترجمه در می اوردم.اما باید نمیشه گفت کداوم زندگی بهتره.زندگی تو خانه شوهر اونجوری یا زندگی بعد از طلاق اینجوری؟
  افراد مطلقه زیادی می شناسم که درگیر روابط عاطفی و جنسی بی منطقی شدن و حتی با این امید که به ازدواج منتهی بشه ولی نشده.متاسفانه وضع اقتصادی جامعه و عدم اعتماد بنفس و یا اکثرا نداشتن مهارت و شغل مناسب و چشم هم چشمی ها باعث شده زنان مطلقه در دام روابط عاطفی با مردانی شوند که سن پدرشان را داشته و هیچ سنخیتی با انها ندارد.به حال واقعیت تلخی است. باید بگویم هر کس مسئول زندگی خودش است.زمان همه چیز را مشخص میکند.

 65. با سلام خدمت تمام عزیزان وخانم دکتر و احترام به نظرات همه , درست نیست به نظریه خانم دکتر بی احترامی کنیم و یا با ان مخالفت نماییم در این دنیا همه چیز نسبی است و مطلق نیست نظریه خانم دکتر ممکن است ۱۰۰ درصد نباشد ولی تا حدود زیادی قابل قبول می باشد از آنجایی که انسان مختار است و انسانها از نظر شخصیتی با هم تفاوت دارند حق زندگی مجدد بعد از طلاق یا بیوه شدن را دارند و می توانند طبق حکم شرع و قانون بصورت ازدواج دایم یا موقت دوباره زندگی جدیدی را شروع کنند و هیچگونه ممانعتی نباید برای ایشان وجود داشته باشد.دوست داشتن یک زن توسط یک مرد به مجرد بودن یا مطلقه بودن یا بیوه بودن نمی باشد بلکه بستگی به شرایط و معیارهای مرد و مورد جذابیت قرار گرفتن زن از طرف مرددارد. ما بایدفرهنگ با هم بودن با هم زیستن با هم ارتباط برقرار کردن واحترام گذاشتن به همدیگر را بالا ببریم و در کنار هم با درک متقابل زیبا زندگی کنیم.

  • اینجاچون خانم دکتربه نفع آقایان صحبت کردندطرفداری می کنیدخانم دکتراگه واقعاقصدکمک به خانم هاراداشتنداین طورنظرنمی دادند

 66. سلام من ۲۰ سالمه و متاسفانه مطلقم در ۱۴ سالگی یک ازدواج اجباری داشتم که بعد از ازدواج تو اولین سال مثلا زندگی مشترک بچه دار شدم و نتونستم ادامه تحصیل بدم و همسرم مشکلات اخلاقی و شغلی داشت ک مجبور شدم بلافاصله بعد از بدنیا اومدن بچا از اون جدا بشم واقعا خیلی سخت واسم تموم شد نتونستم درس بخونم چندین سال زندگیم تو دادگاه تلف شد و ۱۴ بار مورد سوءاستفاده قرار گرفتم و الان هم بخاطر مطلقه بودنم هیچ شرایط ازدواجی واسم بوجود نمیاد و سربار خانواده ام و جامعه هیچ حمایتی از من و امثال من نمیکنه الان هم موندم با اینده چیکار کنم تمام دختر پسرای هم سنو سالم بهترین سالهای زندگیشونو تجربه کردن و دارن تجربه میکنن اما من موندم و آرزوهایی ک تو دلم مردن!!!

 67. سلام دوستان
  هم طلاق و هم ازدواج موقت بسته به شرایط افراد متفاوته
  من درگیر ازدواج ناخواسته ای شدم که برخلاف تلاشهام واسه حفظ زندگیم به این نتیجه رسیدم که جدا بشم زندگی که بدون عشق باشه نمیتونه مکانی امن برای پرورش افرادی بشه که مجددن توی همین جامعه قراره زندگی کنن زندگی که قراره با تنش و جنگ روانی همراه باشه همون بهتر که ادامه پیدا نکنه
  مگه کم شاهد طلاقهایی هستیم که در سنین بالا رخ میده نباید از زندگی اطرافیانمون عبرت بگیریم؟؟
  ازدواج موقت هم برای خانمهایی که شرایط ازدواج ندارن اصلا زشت و ناپسند نیست فقط باید مراقب باشن مورد سواستفاده قرار نگیرن فقط موضوع جنسی مطرح نیست آرامش و پشتوانه ای که زن ها بعد از جدایی خیلی بهش احتیاج پیدا میکنن اونها رو به سمت ازدواج موقت میکشونه و بسته به روحیات هر زنی متفاوته و هیچکس حق نداره حلال خدا رو حروم کنه
  این تفکر که ازدواج موقت شخصیت زن رو خورد میکنه حرف بی ربط و کوته فکریه
  درگیر ازدواجهای موقت و مکرر با افراد متفاوت قطعا به زن آسیب میزنه و بهتره با شخصی روبرو بشن که ارزشهاشون حفظ بشه(رابطه بده بستون نباشه یکی پول بده یکی سکس تامین کنه) این ازدواج هم گرچه موقت هست اما هدفش آرامش واسه هر دو نفره
  من بعد از ۳سال زندگی جدا شدم و بعد از یکسال که آثار منفی جدایی از روحم پاک شد با پسری که خیلی از خصوصیات اخلاقی که میخواستم رو داشت ازدواج کردم و واقعا راضیم
  ازدواج قبلیه من درس عبرتی بود و یک تجربه که زندگی جدیدم رو با دید باز و آگاهانه شروع کنم
  در این زمینه هرکس تجربه داره بهتر میتونه نظر بده و من از تجربیات خودم گفتم امیدوارم زنان مطلقه با روشن فکری و شعور بالاشون به زندگی بهتر فکر کنن و برنامه ریزی کنن
  موفق و کامیاب باشید

 68. همه چی برای یک زن نیاز جنسی نیست با نظر سعیده خانم موافقم داشتن امنیت اجتماعی امنیت شغلی امنیت عاطفی که متاسفانه وجود ندارد چون من به عنوان یک زن مطلقه همه این ناامنی ها رو تو این چند ساله چشیدم

  • سلام مطالب رو خوندم من بعنوان زن مطلقه ۲۵ساله موافقم کاملا با شما.مرسی

 69. لولوخرخره

  چرا فقططططططططططط زنان مطلقه …مگر مردان نطلقه مردن مگه؟؟
  شما جوری حرف میزنین که فقط زنان مطلقه در جامعه وجود دارند و مردان مطلقه وجود ندارند. اگر واقعا میخواین در موردن ازدواج مجدد بعد از طلاق صحبت کنین و اونو بخواین از جنبه های مختلاف بررسی کنین بهتره که موضوع و تاپیک رو تغییر بدین … یعنی بگین کلا ازدواج مجدد بعد از طلاق..

 70. باسلام.
  منم همچین شرایطی رو دارم با اینکه ۳۰ سالمه و یه پسر ۵ ساله دارم اما ظاهرم مثل دخترای ۲۴-۵ سالست.
  الان ۴ ساله که جدا شدم، هر روز که میگذره بیشتر احساس تنفر ازین جامعه میکنم، برام تشخیص اینکه چه کسی راست میگه و چه کسی دروغ و اینکه چه مردی برام مناسبه و ایندم چی میشه برام غیر ممکنه
  دیگه از زندگی ناامیدم واقعا

 71. من نمیدونم ایشون واقعا مدرکشون چیه و تا چه حد تحلیل گر اجتماعی هستن.
  ولی واقعا باعث تاسفه
  وقتی ی تحلیل گر انقد راجع به زنان مطلقه بدبین هستن از مردان جامعه چه انتظاری میشه داشت
  فقط میتونم میگم متاسفم که هرکسی به اسم تحلیل گر داره نظرشو به اجتماع میقبولونه،متاسفم واستون.

 72. باسلام من نظرات دوستان را خوندم من به عنوان یک دخترخانم مجرد وشاغل که تحصیلات حقوقی دارم بنظرم توی نظرات دوستان افراط بکار رفته شده است ماشاله انقدر خانمهای مطلقه امروزه بلدشدن که نیازی بدرخواست آقایون نیست خودشون بلدن چراغ سبز نشون بدن وبنظرم تا خانمی نخواهد مردی نمیتونه مجبور بکار ناخواسته ایی بکنه وبا وجود خانمای مطلقه فرصت ازدواجی برای دختران مجرد نیست این مشکل نیست که اونها مطلقه شدن اونا اگر باانگیزه تشکیل زندگی ازدواج میکنن چرا عده ای بدلایل واهی طلاق میگیرن وعده ایم واقعا آخرین راه چاره ونجات رو توی طلاق میبینندبدلایل انحرافات همسر یا اعتیاد یا بیکاری …ولی واقعا بعضی از خانمها بدلایل کاملا بارز طلاق میگیرند واینکه یکی گفته بود دختران مجرد ولی باپرونده شلوغ این صحبت کاملا اشتباهه یعنی چی …معضل اینه که پسران مجردباوجود این خانمها حاضر به ازدواج نیستن این خانمها با مهریه خونه میگیرن وپسر دیگه مشکلی بابت مسکن نداره چرا خودشو بسختی بیندازه راحت وآماده باارتباط آزاد یا موقت نیازهاشو برطرف میکنه از اونسو دختران مجرد باید بیان با مردان مطلقه یا آقایون سن بالا ازدواج کنن..الان معضل مجردای ما بیشتر از مطلقه هاست ..بقول معروف خانمهای مطلقه خودشون یکی رو جور میکنندچیزیه که ماالان داریم میبینیم ونیازی به رد کردن هم نداره ماتو این جامعه زندگی میکنیم پس بهتر واقع نگر باشیم نه منتقد شتابزده

 73. مطالب شما را قبول دارم ولی وقتی یه خانم تصمیم به جدایی می گیره حتی یک درصد هم احتمال نمیده که این مسائل به این بزرگی سر راهش قرار بگیرند. ولی بنظر من تمام این مشکلات با کنار آمدن خانم ها با ازدواج های متعدد همسرشان قابل حل می باشد دقیقا همون چیزی که اسلام گفته.

  • اخه کی میتونه ازدواج مجدد همسرش موافقت کنه؟ مگه زمان جاهلیت اعرابه؟
   ما انسانیم نیاز به عشق و رابطه احساسی داریم! مگه میشه یه نفر همزمان دوتا خانم رابطه داشته باشه و بگه هر دوتاشونم علاقه داره؟!!!!!

 74. سلام
  حقیقت تلخ یا شیرین این هست که
  خانم های ما امروزه دیگر نمی خواهند
  که ازدواج کنند حتی اگر شرایط مهیا
  هم باشد
  همه بقیه صحبت ها بهانه است
  وقتتان رو هدر ندهید
  همین الان خودم با ضمانت تمام ارگان های
  ضیصلاح چهل دختر رو شوهر میدم نگردید کسی نیست
  خانم ها امروزه هم نیاز مالی خود رو تامین
  میکنند و هم جایگاهی در جامعه برای خود دست و پا
  کردن و هم دیگر به کمتر از دکاپریو رضایت ندارند
  فقط مشکل هرمونی باقی میماند که براحتی حل میکنند
  در این بحث ها خانم ها مشکلی ندارند اقایون مشکل
  دارند که باید صبر کنند تا دولت از چین یا جایی دیگر
  همسر وارد کنند
  خانم های ما دیگر براشون کسر شعور داره ازدواج کنند

  • سلام / من سال ۷۹ جدا شدم / ۱۸سال پدر مریضم رو نگهداری کردم / چون قبل از ازدواج دختر محدودی بودم / بعدازدواج همسرم بد دل بود / درکل اجازه تنها رفتن تو اجتماع بودن نداشتم دیپلم معلم تو خونه میومد .الان که پدرم ۶سال فوت شده / مادرم هم ده ساله بودم فوت شد / خیلی عذاب کشیدم تا روپای خودم باشم اما وضعیت اقتصادی اصلا نمیزاره هرروز بدتر از دیروز .مردا کار و پول ندارن زن بگیرن کو مرد به قصد ازدواج / الان همه تو خودشون موندن .تا یجا میری میگن شوهر کن / انگار تی تاب .

  • واااااا شما اگر مرد خوب و فهیمی که واقعا اهل دود و دم و دزدی و زهره گی نبود و مجرد هم بود معرفی کنید مطمئن باشید که هر دختر و زنی که از تنهایی خسته و از وضع جامعه اش دل شکسته اس حاضر به ازدواج که هیچ از خداشه که زودتر سر و سامان بگیره.

 75. به نظر من اینقدر انگشت اتهام سمت خانم های مطلقه نگیرید ضربه ای که او در جدایی خورده که اول ازدواج فکرش رو نمی کرده مرد زندگیش بیاید حالا یا معتاد شود یا رابطه با کس دیگری داشته باشد که کارش به طلاق بکشد و فقط و فقط زن بعد از جدایی ضربه بزرگ را بخورد و اون مرد بی غیرت برود و راحت هم ازدواج کند هم گند کاری این مسایل فقط در جامعه ما اینگونه است که تمام سنگ ها بر سر زن نشانه رفته کاش بجای اینکه بیاییم قضاوت کنیم که او با شهوتش چکار میکند می امدیم و می گفتیم او با قلب شکسته و دردمندش چه میکند امیدوارم روز همه اینها درست شود و چشم بد فقط بسوی زنها نباشد

 76. بنده خدا این خانم دکتر خیلی هم خوب نوشته بودند.تازه خوندم مطالبشونو.کاملا زیبا توضیح داده بودند.

 77. با سلام خدمت همه ی عزیزان.حقیقت اینکه من خیلی سریع مطالب رو خوندم و فقط میخوام نظر خودمو بگم شاید بدرد کسی بخوره.
  متاسفانه اغلب خانواده ها نمی پذیرند که پسرشون با یه دختری که قبلا ازدواج کرده بیاد و ازدواج کنه.در مورد پسرهایی که قبلا ازدواج کردن باز این حساسیت یه مقدار کمتره.ولی بهرحال متاسفانه فعلا در جامعه بخاطر دیدگاه خانواده ها ازدواج این خانم ها یا آقایون مخصوصا خانم ها با مشکلات بیشتری همراه هست.من خودم مشکلی ندارم ولی چون در ایران فرزندان تا قبل ازدواج تابع خانواده هستن و مثل کشورهای غربی مستقل نیستند وقتی بحث ازدواج پیش میاد باز نظر خانواده برای فرزند خیلی مهم میشه.اونها هم بخاطر حرف در و همسایه و ..حتی اگه دختر خیلی خوبی باشه ممکنه ممانعت کنند.بنظرم فیلم شهرزاد خیلی خوب میتونه کمک کنه. یه دختر باید فکر خودش و آیندش باشه.لذت جنسی رو هم اصلا نباید فراموش کرد.یا باید ازدواج کرد یا اگه هیچ راهی نبود یه دوست خوب ادم داشته باشه.یه دوستی که تنهایی و نیاز آدم رو پر کنه.اسلام هم موافق نیست کسی تنها زندگی کنه.بنظرم باید فرد انقدر جذابیت در ظاهر و گفتارش ایجاد کنه تا دل طرف مقابلو بدست بیاره و خوبیهاش انقدر زیاد باشه که طرف مقابل به هر قیمتی بخواد اونو بدست بیاره. بنظرم اینجور دختری اول از هر چیز باید شاد باشه و به خودش و ظاهرش برسه.اصلا تو فکرای غمگین نره و بیشتر فکر روحیه خودش و استایل بدنیش باشه و بره باشگاه و اماکن رزشی تا روحیش خوب بمونه.اینکه فکر کنید تنها زندگی کنید اصلا بنظرم اشتباهه محضه.

 78. نه سالم بود که نامزد شدم ده سالگی طلاق گرفتم .الان ۵۰ سالمه از زندگی دنیا هیچ نفهمیدم هیچ .اینکه اشتباه فاحشی توسط خانواده به من رو ا شد مساله ای جدا است . ظلم دوم رو انگ طلاق و فرهنگ جامعه نسبت به مساله طلاق به من زد .نمی گم تنها هدف انسان ازدواج است اما تمام عمر را تنها زندگی کردن خیلی سخته !

 79. من با یه خانم مطلقه اشنا شدم که خیلی رنج کشیده بود و میگفت بدلیل اعتیاد جدا شده من کمکش کردم بره دانشگاه و تحصیلاتشو ادامه بده ولی اون بعد رفتن دانشگاه ترجیح داد بجای زندگی دایم و ابرومند معشوقه استاد ادبیات که حشیش مصرف میکنه و زن و دوتا بچه داره و خونه پدرش زندگی میکنه باشه البته استاد در واقع یه معلم ادبیات حق التدریسیه من ارشد مدیریت دارم و بازرگان و خیلی هم دوستش داشتم و دابطمون عالی بود ولی فکر کرد با معشوقه شدن این و اون روشنفکر شده…بنابرین خیلی هم جبهه نگیرید ادمهای متفاوتی وجود دارن و متاسفانه برخا از زنها و مردای ما بد جور فاسد شدن

 80. سلام فکرکنم این خانم دکترخیلی مثاعل رومیچیده کردن من۲۹سالمه مجردم واگرخانممطلقه مومن واهل زندگی باشه باکمال میل حاضرم خانوادم هم صحبت کردم وراضی شدن

 81. اگه مقدور هست به جای واژه مطلقه وازه جایگزین پیدا کنید/خیلی واژه سنگینی هست…..

 82. سلام من ۲۵ سال دارم و سال ۸۷ نامزد شدم سال ۸۸ عروسی کردم و اسفند ۹۲ طلاق گرفتم.حامی نداشتم مشکل مالی داشتم خیلی اذیت شدم خواستار هم داشتم همه مدلی ولی خب آماده نبودم.الان حدود شش ماه هست با پسر همسایمون ک مجرده اشنا شدم قصدمون ازدواجه ایشون مجرد هست و ما در مورد همچی حرف زدیم ان شاالله بعد ماه رمضان عقد میکنیم.من کار به این مقاله ندارم ولی خب جز حقیقت های جامعه هست و غیر قابل انکار
  من خودم تو زندگی قبلیم خطا زیاد داشتم و بچگی کردم اما برای زندگی جدید به امید خدا دست شستم
  با ارزوی موفقیت برای همه دختران سرزمیتم

  • خطا زیادداشتید؟یعنی چی؟جنس خطاهاتون چی بوده؟قبلابه شوهرتان خیانت کردید؟درصورتی که به شوهرتان خیانت کردیدخب طلاق داده شماراحق داشته

 83. با سلام و احترام
  اصولا انسانها به خاطر تفاوتهای شخصیتی و فرهنگی که دارند نحوه بروز مشکل براشون متفاوته
  شاید صحبتهای خانم دکتر در پاره ای موارد صدق کنه اما میخوام در مورد خودم بگم
  یه ساله جدا شدم خدا رو شکر به هیچ وجه مشکل ندارم
  در محل کار هم ازم حمایت میشه و تا کنون هیچ پیشنهاد بدی از طرف همکارهام بهم نشده
  خواستگار هم فعلا دارم
  که یکی از اونا که یه آقای مجرد و سالم هم هست از همه مناسبتره .ولی با توجه به داشتن فرزند پسر در سن نوجوانی ترجیح میدم پسرم با آرامش زندگی کنه
  نه خودم و نه خانواده ام موافق با ازدواج مجدد نیستیم
  اصلا دوباره حوصله درگیر شدن با مسائل یه فرد جدید رو ندارم.تنهایی خیلی راحتم
  وقتم رو با مطالعه و مسافرت و کار و پسرم پر کردم

 84. احتمالا خانم دکتر در زندگی شخصیش از طرف خانم مطلقه ای آسیب دیده که اینطور مطلبی با این دیدگاه رو ابراز می کنه .از یک دکتر روانشناس همچین حرفایی بعیده !!!!

  • خیر خانم عزیز واقعیت جامعه ماست.
   شما داری از یه مسیر رد میشی.میگن اون جلو چاله داره پرت نشی مواظب باش.شخصی که به شما میگه حتمآ باید خودش افتاده باشه توش که داره بشما میگه مواظب باش.خیر جانم.
   دیدگاه شما زیادی مثبت ه یا واقعیت و چش پوشی میکنید

   • خب اون جلوچراچاله داره؟چاله رادیگران ایجادکردندمشکلات راخودمان ایجادنمی کنیم ودیگران برایمان ایجادمی کنندمیگن مردخوب زن بدراخوب می کنه شمامردهاخب چاله رابرای خانم های مطلقه قرارندهید

 85. سلام من فکر می کنم اگه جوانی که شرایط ازدواج با یک زن بی سرپرست رو داره باید ابراز بکنه و طرف مقابل هم با تحقیق و بررسی پاسخ بده اینطور نیست تا به خانمی می گی قصد ازدواج داری همش برای ارضاع جنسی باشه گاهی آدمها نیاز به هدفهای بالاتری دارند و خداپسندانه اگه یه کم دقت کنیم همه مشکلات بخوبی حل میشه ،آن خانمی که یکبار ازدواج کرده و هنوز جوان چه اشکال داره با جوان خوب دوباره ازدواج کنه و یه زندگی خوبی بسازه ؛دنیا که تمام نشده هم مردها و هم خانمهای خوب وجود دارند ممنون ازاینکه خوندید نظر بدید.

  • عالی بود

  • نظر همگی رو خوندم هم خوب بود و هم یه جاهایی افراط میشد
   من خودم ۵ سال پیش جدا شدم ….
   دوران مجردی با پسر همسایمون دوست بودم و عاشق هم بودیم ایشون برای ادامه تحصیل چندسالی خارج از کشور رفتند و من مجبور شدم با پسری از فامیلمون ازدواج کنم که بعد از یکسال جدا شدم
   دوسال بعد از جدایی من امیر ( همان پسر همسایمون) برگشتند
   مشکلی با ازدواج سابق من نداشتند چون واقعا عاشق بودند ۲سال است که با هم ازدواج کردیم
   و در آمریکا زندگی میکنیم
   و الان که این کامنت را میگذارم خداوند بهترین نهال زندگیمان را در وجودم نهفته است و ۴ ماه دیگر پسرم به دنیا می آید
   هیچوقت و هیچوقت و هیچوقت ناامید نشوید

 86. سلام بنظر من مطالب رو اصول و حساب و کتاب هست و کاملا صحیح هست طلاق خیلی وقتها صحیح نیست و عواقب تاسف باری رو داره

 87. دوستان سلام نظرات همتون بسیار عالی قابل احترام
  باعرض
  ماضرت اینکه بنظر من :
  یک زن مطعلقه هم مث همه ادما حق زندگی داره منتهی درست:
  خودش باید منطق داشته باشه زندگیش مث روال عادی برنامه ریزی کنه خودشو با کار /خانه /یا بیرون /ورزش /یادرس/
  مشفول کنه
  بعدشم با عرض پوزش
  اگه نیاز جنسی داشت فقط بایک نفر فقط یک نفر شخص مطمعن /باشخصیت /ابرومند
  باشه همو تعمین کنن چه ازنظر جنسی چه روحی چه مالی تا تکلیف زن مشخص یشه
  بازم حق نظر باشماست این نظر من بود
  موفق باشید…

 88. زینب پرتاری

  سلام واقعا این نگاه جنسی به زنان جامعه تاسف بار چرا اینقدر دنیای بعد از طلاق سیاه نشون میدید واقعیت اینه که مهم کرامت انسانی و شرافت که اگه باشه یک انسان تا آخر عمر پاک زندگی میکنه واگه نباشه به لجن کشیده میشه

 89. سلام
  تا حالا از این جهت به این مسئله نگاه نکرده بودم.
  رابطه یک فرد مطلقه با خواهر و فامیل و دوستان و……..
  من یه پسرم ولی موقعی که این مقاله رو خوندم مو به تنم سیخ شد.
  واقأ خدا صبر بده به زنان مطلقه.
  نظر من اینه که شرایط رو خودمون دشوار کردیم.
  اگه فردی تصمیم به طلاق میگیره به خاطر توقعات، بداخلاقی، طبع متضاد و ….. اگه با توصیه های دینی عمل کنه ضرر نمیکنه. اون دختر مطلقه میتونه با دید باز بره به سمت ازدواج موقت مگه چه اشکالی داره اون هم احساسات داره، نیازهای عاطفی داره ، کمبود هایی داره،
  متاسفانه ما فقط مسائل جنسی رو میبینیم.
  توی جامعه ما تعداد زیادی افراد مجرد هستند که توان ازدواج رو ندارند و نخواهند داشت میشه با اینگونه افراد زندگی خوبی ساخت.

 90. مگه زن مطلقه فقط نیاز جنسی داره؟؟ چرا همه فک میکنن که نیاز جنسی یک زن مطلقه مشکل ساز میشه اصلا همچنین چیزی نیست. من خودم شوهرمو ۱۰سال پیش از دست دادم. اون زمان ۲۰ سالم بود.الانم ۲ ساله ازدواج کردم. شوهرمم ازدواج اولش بود. از زندگیمم خیلی راضیم. تو این مدت از نظر شغلی و تحصیلی خیلی به موفقیت رسیدم. و در شان خودم نمیدیدم که برم دنبال چیزهایی که اصلا ارزش نداره در موردش صحبت کنم. ولی تو این مدت واقعا درست زندگی کردم و نتیجشم دیدم البته با کمک خدا. مشکل اینه که زنها و دخترهای جامعه ما واسه خودشون ارزش قایل نمیشن و همینم باعث شده مرد جماعت انقدر پر رو بشه

  • زهره جون این خانم دکتر ما انگار از عصر حجر برگشته . ان زمان که در قبیله زنی همسرش می مرد .دیگه وامصیبتا. فراموش کرده دنیا دیگه به این حرف میخنده زن مطلقه . بیوه حرف های صدتا یه غاز که به خورد مردم میکنند . امروزه زن خودش به تنهایی میتونه چند تا مرد رو اداره کنه . خانم دکتر عزیز انسان ها رو با شخصیت شون محک میزنند نه به شوهر یا همسر . بعضی شوهرها به درد جرز لای دیوار میخورند . بنابراین سعی نکنید با سیاه نمایی و ترس از مطلقه بودن شیر زنان رو مجبور به سوختن وساختن بکنید . هر انسانی حق دارد خوب زندگی کند و مجبور به تحمل نیست . هرانسانی میتواند شرایط رو تغییر دهد . لطفا نظراتتون رو برای خودتون نگه دارید .

   • افرین مریم

   • نظر شما کاملا درسته .
    البته نه دراین جامعه ناسالم ما.یارو معلوم نی چه کوفتو زهرماری میکشه که روز روشن مزاحم زن مردم میشه.وای بحالی که بفهمه طرف بیوست.یا تنها زندگی میکنه.متاسفانه موادمخدر شیمیائی خیلیهارو از مردی و مردونگی انداخته وکارشون شده نقشهای شوم کشیدن برا دخترای مردم جانماز اب نمیکشم همه کاری کردم ولی مردونه نه نامردی

 91. با سلام من خودم دو ساله که طلاق گرفتم و با صحبتهای خانوم دکتر بهرامی تا این حد که زنان طلاق گرفته در جامعه مورد سرزنش و دید بد هستند موافقم و این نشان از فرهنگ پایین روزگار حال مملکت ماست.اما در مورد اینکه زن مطلقه هیچ امیدی به زندگی مجدد نداره من مخالفم چرا که چه بسا اون زن بیچاره از اعتیاد یا بیکاری و بولهوسی همسرش مجبور به ترک زندگی و طلاق شده و اینکه نتونه مرد مورد دلخواه خودش رو از پسران ازدواج نکرده انتخاب کنه غلطه.چطور یه مرد مطلقه میتونه با دختری جوان و چندین سال کوچکتر ازدواج کنه ولی زن طلاق گرفته نمیتونه!!!
  البته من خودم چون یه بار ازدواج ناموفق داشتم برای ازدواج بعدی سعی میکنم همسرم از زن طلاق گرفته ای باشه که مثل خودم یه بار شکست خورده و قاعدتا هم اون و هم من بهتر میتونیم همدیگه رو درک کنیم و از شکستهای قبلی زندگی محکمتر و بهتری رو بسازیم.ممنون.

 92. با سلام باید خدمت خانوم دهنوی بگم ک از ایشان بعیده ک با همچی نگرشی ب نوشته های خانوم دکتر نگا کردن چون ایشان خود تحصیلات دانشگاهی دارن و باید متوجه میشدند ک صحبتای خانوم دکتر بهرامی صرفا نوعی تحلیل است از پدیده اجتماعی طلاق و دلایل گرایش زنان مطلقه ب ازدواج موقت یا رابطه های غیر متعارف ک این امر یعنی ب رابطه غیر از ازدواج دائم کشیده شدن زنان مطلقه امریست ثابت شده و غیر قابل انکار حال با هر تحلیلی ک یکی از ان ها تحلیل خانوم بهرامی بود میشود ب علل و عوامل ان پی برد در حالی ک از نوشته های خانوم دهنوی چنین برداشت میشود ک ایشان قصد انکار این پدیده اجتماعی را داشتند و نه نقدی ب تحلیل خانوم دکتر دهنوی

  • افرین کاملا درسته.من هم تعجب میکنم که چرا اینقدر موضع گرفتن نسبت به نوشته های ایشون

 93. يه خانم

  ۲ساله طلاق کرفتم ایابراى ازدواج دوم ۲سال فاصله باازدواج اولى
  خوبه؟

  • به نظرم خوبه

  • درصورتی که بتونی باشخص مجردی ازدواج کنی اره
   ولی باکسی که متارکه کرده فک نمیکنم موفقیت داشته باشه چون شخص مذکور مدام با همسره سابقش مقایصت میکنه وباید بهترین باشی بقول معروف نامبر وان که خیلی سخته برات ..براخودتونم این مقایسه پیش میاد البته ببخشید اینو میگم جواب ۹۰درصده علت طلاق خانوما شوهرش معتاد بوده.بددهن بوده خانم باز بوده خسیس تازه دست بزنم هم داشته.بزور شکایت طلاق گرفتن
   این نظره شخصی منه امیدوارم.بدردبخور باشه

 94. سلام
  من زنی ۳۱ساله هستم که حدودا ۹سال ازدواج کردم اما متاسفانه بعلت عقیم بودن شوهرم از نعمت فرزند محروم بودم. با اینکه گذشت کردم و حتی حاضر بودم یه بچه از پرورشگاه برداریم اما متاسفانه شوهرم پی خوشگذرونی های خودشه و به این مسئله توجه نمیکنه. وبا توجه به اینکه کارمند بانکه و شکرخدا وضع مالی مون خوبه اما شوهرم هر چی میخره به نام پدر مادر و داداشش میزنه و بقول خودش من فقط کلفتش هستم و ایشون خیلی هم دهن بین هست و گاهی وقتا دست بزن هم داره حالا با این تفاسیر به نظر شما آیا راهی جز طلاق وجود داره ؟ آیا این حقمه ؟ آیا از این بدتر ی هم وجود داره ؟؟ بالاخره خدایی هم هست وقتی به زنهایی امثال من ظلم میشه مطمئنم خود خدا دیگه هوامونو داره. البته من هنوز طلاق نگرفتم و دارم بهش فکر میکنم و الان یه هفته اس خونه بابامم.

  • زندگی تازه ای شروع کنید بیخودی عمرتان را به هدر ندهید

  • سلام
   بنظر من باید صبور باشی تا شوهرت اصلاح بشه
   اینم فقط از خودتون برمیاد
   بالاخره هر مردی که دنباله زنی دیگه میره کمبود داره که اینکارو میکنه.حالا یا از نظر عاطفی یا از نظر مهر و محبت یا ارامش ونهایت همخوابی.
   باید با زیرکی وهوش زنانت بفهمی شوهرت از کدوم ناحیه کمبود داره.راحت میتونی براش پرکنی.
   سیری ازمرداهستن که توجوونی نتونستن جوانی کنن.یا پول نداشتن یا قیافه یاکسی ادم حسابشون نکرده والان دری به تخته خورده و چارقرون باخودشون دیدن میخان جبران مافات کنن که اونم چاره داره البته خدانکنه.ازاین تازه بدوران رسیدها باشه که درست شدنی نی.
   بنظرمن طلاق نگیر چون مردا یا به عبارتی هم جنسای خودم زن بیوه رو طوری نگاه میکنن که انگار درمونده برابغل کردن مرد یابقول معروف تو کفه بایه اشاره میاد.اونوقته همه میشن دهقان فداکار وفقط هدفشون خیره ودر راه رضای خداست البته تاقبل از رسیدن به خونه خالی…..
   داداشای گلم ببخشید رک گفتم.دیدم که میگم
   حرفای خانم دکتر عین واقعیت جامعه امروز ماست متاسفانه

  • سلام.بنظرم قشنگ باهاش صحبت کنید و خودتونو بزارین جای طرف مقابل و از دید اون ببینید چیکار میشه کرد.اگه دیدین هرروز اذیت میشین که بنظرم طلاق بهتره.البته اگه واقعا سر به صلاح نمیشه.

  • بعضی مردها به اندازه ای بدجنسس و کثیفن ک فقط دور بودن ازشون مشکل رو برطرف میکنه ببین ایا هیچ خوبی و محبتی از طرفش ندیدی ؟اگه نه اصلا خودت رو معطل همچین مردی نکن البته بازم هر کسی خودش بهتر شرایطش رو میدونه انشالله موفق باشی

   • داریوش خان

    مردها هر چی هم کثیف وبدجنس باشن به خباثت خانمها نمیرسن .امان از زن .البته زن خوب هم نعمت هستش .اما افسوس……..

  • مسافر آسمانى

   سلام. چقدر زندگی شما شبیه من هست منم ۱۰ سال شوهر عقیم و دهن بین رو تحمل کردم و صبورى کردم و احترام گذاشتم آخرش هم بهم گفت خانوادم میگن زن تو حتما خودش مشکلى داره وگرنه تو رو تحمل نمیکرد و این شد که در عرض ۲ ماه مهریه ام رو بخشیدم و از همسرى که لیاقت داشتن من رو نداشت جدا شدم و توکل به خدا کردم و خدا هم کفایتم کرد و برام سنگ تموم گذاشت زندگى جدیدى رو شروع کردم درسم رو ادامه دادم و خیاطى مى کردم و بعد از ۷ سال متارکه کلى پیشرفت داشتم الان مشاور دانشگاه هستم و با تجربیاتم و تحصیلم به افراد زیادى مشاوره دادم و کمک کردم تدریس هم میکنم و طراحى لباس انجام میدم.راز موفقیتم هم توکل و اعتمادم به خدا میدونم، خواستگاران زیادى هم مجرد و هم مطلقه دارم ولى میخوام با فردى که همکفو خودم باشه از لحاظ دینى و روحى و فرهنگى ازدواج کنم که موجب آرامش هم باشیم چون برخلاف تصور غلط جامعه که دنبال عشق هستند قرآن، آرامش را هدف ازدواج میدونه و عشق ناب فقط خود خداست
   با این مقاله خانم دکتر بهرامى هم چندان موافق نیستم چون از یک زاویه نگاه شده و تحلیل دقیق جامعه شناسانه و روانشناسانه اى نیست و خیلى سطحى و با عرض پوزش کوچه بازارى و خاله زنکى هست و فقط یک طیف از زنان مطلقه رو دربر میگیره و زنان اصیل و باایمان کشورم که عزت نفس شان وابسته به خدا و خانواده نجیبشان هست رو فراموش کردن
   در ضمن کلمه طلاق در قران به معناى آزادى و رهایى است و اصلا بار منفى ندارد برخلاف جامعه ایران. البته اگر زن توکل به خدا داشته باشه و تقوى داشته باشه خدا راه را برایش باز میکنه و از جایى که حساب نمیکنه روزى داده میشه(آیه ۳ سوره طلاق) با این نگاه طلاق اصلا زشت و ناپسند نیست بلکه عاملى براى رشد معنوى و اجتماعى زن خواهد شد
   با آرزوى شادکامى براى زنان و مردان پاک سرزمینم

 95. دوستای گلم من چی بگم که دو ماه بعد عقد فهمیدم شوهرم سرطان داره از لحاظ روحی خیلی بهم ریختم ۲۵ سالمه دارم جدا میشم

 96. یه مادر دل شکسته

  من فقط ۳۹ روزه که مادر شدم..دخترمو خیلی دوس دارم ولی همسرم با خاله زنکی و فحاشی و بی احترامیاش به خودمو خونوادم و حیله گریش که بعد زایمانم که منو اورده خونه پدرم٬با نقشه قبلی و حیله گری رفته برام دادخواست عدم تمکین اونم با اظهارات دروغ که من دعوا کردم و خونه روترک کردم و همینطور با نهایت وقاحتش قفل در خونه رو هم عوض کرده که نتوم به خونه خودم برگردم٬ مجبورم کرده که طلاق بگیرم…دقیقا زمانی که یه زن به محبت و توجه همسرش احتیاج داره٬ تو روزای بعد زایمان٬ همسر من با هزار دوز و کلک منو مجبور کرده ازش طلاق بگیرم که حتی یه هزاری هم بابت مهریه نده…سوختم…منی که به دخترم قول داده بودم براش مادر خوبی باشم٬ الان مجبورم کردن که ازش بگذرم..از پاره تنم…شمارو به قرآن٬ این انصافه؟ این انسانیته؟ چرا خدا در برابر همسر ظالم من ساکته؟!دوستای عزیزم ازتون میخوام برا دل شکسته ی منم که یه مادرم دعا کنید..دعا کنید شوهرم و خونوادش که منو از دختر کوچولوی معصومم جدا کردن و شیرینی مادر شدنو برام زهر کردن٬ تقاصشکستن دل منوپس بدن..به خدای احد و واحد قسم٬ به حضرت ابوالفضل العباس قسم٬ به سر بریده امام حسین قسم٬ به خون علی اصغر قسم٬ به دل مصیبت دیده حضرت زینب کبری قسم٬ از شوهرم و پدر و مادر وخواهراش نمیگذرم و به خدا واگذارشون میکنم که تاوان شکستن دل منو که تازه مادر شده بودم و میخواستم برا دخترم مادری کنم و نذاشتنو٬ پس بدن…خدایا خودت شاهد گریه های هر شب من هستی..خدایا به عزتت قسمت میدم انتقام دل شکسته ی منو از شوهرم و خونواده بی وجدانش بگیر…آمین

  • سيد مهدى تهران

   سلام بزرگوار به خدا توکل کن مگه مادر حضرت موسى عَلَیْهِ السَّلام چه کرد؟ فقط خدا !!!!

 97. شما که توان زندگی کرد ن ندارید چرا ازدواج کردید به نظر فقط دخالت های خانواده دختر باعث به هم خوردگی زندگی زوجین جوان میشود پسره باهزار بدبختی یه مالی جمع کرده به امید این که تشکیل خانواده بده زن بگیره سروسامان بگیر ه سری تو سرا داشته باشه اما قافل از این که خانواده دختر ه مثل مثل اینکه مخوان ملکه را شوهر بدن اینقدر ایراد میگرن که بدبخت هنگ مکنه اول زندگی و….به اونایی که دخترای که ازدواج کردن چند قدم از بقیه جلوند بابا بچسبید به زندگیتان لگد به بخت خودتان نزنید فکردی طلاق گرفتی هنر کردی هیچ وقت اعتماد مرد دیگری نمتونی جلب کنی مگر چن برابر سن خودت ……و..

 98. باسلام این مقاله هم میشه گفت درسته هم میشه گفت اشتباهه من خودم دوماهه ازخانومم جداشدم ولی خیلی پشیمان هستم ومیگم ای کاش همه مشکلات ومریضی واژینیسم خانومموتحمل میکردم وراضی به طلاق نمیشدم الان میفهمم که چقدربهش وابسته بودم ودوسش داشتم وخودمم نمیدونستم واینوبدونیدکه خاطرات هیچ وقت فراموش نمیشه اینوازچن تاروانشناس وروانپزشکم پرسیدم.تازمانی که امنیت جانی وروانی وآبرویی داریدتوزندگی مشترکءطلاق نگیریدوسعی درحل مشکلات داشته باشیدوصبرکنیدکه برخی مشکلات فقط بامرورزمان حل میشه.کاش زنم برگرده وباهمه مشکلات دوباره زندگی کنیم.من یقین دارم دیگه اون آدم سابق نمیشم چون نمیتونم فراموشش کنم.

 99. من زنی هستم ۲۷ ساله.۱۸ مرداد ۹۴ از شوهرم جدا شدم.با مردی تو شرایط خودم آشنا شدم فقط ی بچه داره ولی من نه، که البته بچه ش پیش زنه. از همه لحاظ این مرد خوبه اما والدینم بخاطر پول مخالفن. میدونم بدون اذن پدر میشه ازدواج کنم اما نمیخوام دلشون بشکنه.تو ازدواج اولم پدر و مادر کم باعث طلاق من نشدن.اما حالا هم نمیذارن زندگی کنم.آخه این چه دنیایی اگه ترس از خدا نبود خودمو میکشتم…
  خسته شدم از این زندگی…

 100. توقع و ادعای دختران و زنان ایرانی و مطالباتشون از همسر آینده شون که هیچ سنخیتی با اوضاع اقتصادی فعلی ایران نداره و اینکه دختران مرد رو فقط به عنوان پول چاپ کن میخوان برای ارضای کمبودهای گذشته شون,باعث گریز من ۳۱ ساله از ازدواج شده و هزینه های برگزاری عروسی تجملاتی که خود دختر و خانواه ی او مدام بر اجرای آن پافشاری میکنند,باعث شده هرگز زیر بار مسولیت یک طرفه ی زن مغرور و بی درک و پرتوقع نرم.

 101. من به کل بااین مقاله مخالفم خداونددرکلامش که همان قرآن است میفرمایدکه اگردرزندگی زن وشوهر نتوانستندباهم زندگی کنندازهم به درستی جداشوندوخداوندبعدازطلاق هردوی آنان راسعادتمندمیکندمن ۲۰سالمه وسه سال بامردی زندگی کردم که نقطه ی مقابل من بوداومردی فوق العاده مغروروبی ایمان بودبااینکه درجامعه مردی باایمان خودراجلوه میداد امابه نظرمن فردی منافق بوددراین سه سال زجرهای فراوانی کشیدم وبه خاطررضای خداوندبااوساختم اماایشون لیاقت نداشتند من الان سه ماهه درخانه پدرم هستم وتحت حمایت شدیدخانواده والحمدلله دیگران درموردمن حرف بدی نمیزنندمن حافظ قرآنم والان دربهترین دانشگاه مشغول تحصیلم این ازالطاف خداوند بودکه من به بهترین دانشگاه بروم به نظرمن زندگی نکردن بهترازبدزندگ کردن است من آنقدربع لطف خداوندوبه حکمت اوایمان دارم که خداوند هروزمرابهترازدیروزمیکند واین ازدواج راباتمام زجرهایش جززیبایی ندیدم چون من دراین ازدواج خداراپیداکردم ومطمئنم خداوندبعدازاتمام طلاق برای من بهترین راقرارمیدهدالبته من هم بایدبهترین باشم به شما خواهران عزیزم میگویم شماپاک زندگی کنیدوبع رحمت خداوند ایمان کامل اداشته باشیدتاخداوندبهترین رابراتون برسونه وزندگی باسعادت راهم دردنیاوهم آخرت رابرایتان آرزومندم عزیزان ازتقصیرشوهرقبلی خودبگذریدوآنهارابه خدابسپاریداینکارباعث سعادتمندی شما میشودطمئن باشید

 102. سلام . به نظرم ازدواج از سنتهای حسنه اسلام هست . پس چرا کسی باید تنها بماند . به نظرم اگه جایی بود که میشد بانوانی که میخواهند بصورت موقت یا دائمی عقد بشن یا حتی کسانی که بصورت جلسه ای مهریه شان را دریافتی میکنند شناسایی کرد و به خیل عظیم آقایان در طلب ازدواج راهنماییشون کرد میشد کمک بزرگی در راه سنت اسلام و فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه ازدواج آسان انجام داد . لطفا جواب رو به آدرس ایمیل من بفرستید

 103. به نظرمن این مقاله کاملا درسته

 104. مطالب خوب بود ممنون

 105. با سلام منم دارم از همسرم جدا می شم ٧ سال با هم زندکی کردیم همسرم از لحاظ مالی و مرتبه اجتماعی و خونواده هیجی کم نداشت ولی نسبت به من خیلی بی توجه شده بود با لاخره بعد از دعواهای زیاد فهمیدم با یه خانمی دوست شده زندکی واسم عوض شد خیلی غصه خوردم حالا هم دارم طلاق میگیرم اما افسرده شدم شوهرم رو خیلی دوست دارم ولی اون دیگه نمی خواد با من زندگی کنه از اینده خیلی می ترسم. ٣٠ سالم نمی تونم شوهر م رو فراموش کنم

 106. من چهار سال تجربه زندگی در جهنم زناشویی رو دارم با یک ادم روانی با مشکلات جنسی روانی که حتی رابطه جنسی هم نداشتم ولی بازم ارزشهامو زیر پا نزاشتم بیرون تو خیابون دنبالش بگردم الان بین بد وبدتر بدو انتخاب کردم تقاضای طلاق دادم .شما که نوشتین از اخر مجبور میشن تسلیم بشن من تو این چهار سال نرفتم حالا می خوام برم !!!؟مگه منش و ارزش وطرز تفکر یک ادم تغییر میکنه شخصیت شکل گرفته ؟مگه بچه ی یک ساله هستیم که گولمون بزنن؟؟!!

 107. سلام من حرفتو قبول دارم

 108. من سه ساله جدا شدم اینو در نظر بگیرید که در کنار هر زن مطلقه ای یک مرد مطلقه هم هست پس قضیه رو فقط واسه زنان پررنگ نکنید. مردان متارکه دار هم زیادند که بدون مشکلات روحی و روانی نیستند. اونها هم در ازدواج دومشون سرکوفت و مسایل دیگه دارند میگن زن مرده را زن بدهید زن طلاق رو سنگ. این یک ضربالمثل هست تو منطقه ما.

 109. سمانه اینطور ناراحت نباش زنگیت بکن نامید نباش هر کی می بینم شرایط خودم بعد از طلاقه و اینطوریه خیلی ناراحت می شم صبر داشته باش شاید واقعا به قول برخی حکمتی باشه

  • سلام .من بعد از ۴ سال زندگی مشترک الان ۲ ساله که توافقی جداشدیم.البته من اعتیاد داشتم.ولی همسرم ایرادهایی که داشت بدتر از من بود.خیلی گوشی بود و هر کسی میتونست برای زندگیش نظر بده .من اون رو دوست داشتم و راضی نبودم جدا شم.الان بعد ۲ سال هنوز هم روزی نیست ک بهش فکر نکنم.البته هرگز حاضر نمیشم دوباره بخام سراغش برم.مطمئن هستم که خیلی مشکل داره الان ولی غرورش اجازه نمیده که سراغی از من بگیره

 110. سلام عزیزان. منم ۱۰ سال است که جدا شدم و ۳۳ سالم هست. خدا رو هزار مرتبه شکر برای من هم مشکلی پیش نیامده است و الان تو یک شرکتی کار میکنم که همه میدونن من جدا شدم و به من حتی یک بار هم پیشنهادی ندادند تازه کمکم هم میکنند.در هر شرایطی تو مشکلاتی داری هر چیزی یک سختی داره ولی از نظر من زندگیبا صبر درست میشه الا وقتی توش خیانت و اعتیاد است باید حتما جدا بشی.راستی من خدا خیلی کمکم کرد و من به خیلی از خواست هایم رسیدم.

 111. سلام من ۳۰ سالمه ۴ ساله که طلاق گرفتم و در جامعه دارای موقعیت اجتماعی خوبی هستم هیچوقت از اینکه طلاق گرفتم پشیمان نشدم درست در جامعه و خانواده دچار مشکلاتی شدم ولی الان همه به خوبی با این قضیه کنار آمدن و خانواده ام خیلی از من حمایت می کنند چون همه راضی به طلاقم بودند در جامعه ما مشکل فقط برای زنان مطلقه نیست این قبیل مشکلات تمام دختران و زنان جامعه را در بر گرفته و این بستگی به رفتار خودمان دارد که اجازه سوء استفاده به برخی افراد را بدهیم یا نه و همیشه می گویم خدا بزرگ است من دختران مجردی را می شناسم که مردان به آنها نیز پیشنهاد رابطه می دهند الان این مسئله همه گیر شده خودمان فقط باید هوای خودمان را داشته باشیم و ربطی به مطلقه بودن یا مجرد بودن نداره در جامعه ما به زن متاهل، مجرد، مطلقه، مادر، مادربزرگ گیر میدن پس دوستان مطلقه نگران نباشید که فقط شما دچار این چنین مشکلاتی نیستید. ازدواجی خوبه دو طرف باعث آسیب هم نشوند و اینکه وایسی هر چی سرت اومد تحمل کنید یکسری آدم عقده ای فقط تحویل جامعه می دهیم لطفا فقط با چشم باز ازدواج کنید و اگر هم مجبور به طلاق شدید خود را عذاب ندهید که چه می شود چون اگر طلاق بد بود خدا آن را حرام اعلام می کرد.

 112. واقعا این مقاله مزخرفه . یعنی کسی که یه بار مرتکب ازدواج اشتباه شده و شکست خورده حق زندگی نداره! اتفاقا الان زنای مطلقه بیشتر از مجردا خواستگار دارن . کسی که قصدش سواستفاده باشه براش مجرد و مطلقه مهم نیست و کسیم که قصدش زندگی باشه بازم این مسیله براش مهم نیست. کسیم که رو همچین چیزی حساس باشه به نظرم نمی تونه مرد زندگی و همراه خوبی بشه .

  • موافقم که مزخرررررفه!
   من ۵ سال زندگی کردم و همسرم زود انزالی داشت و رابطه نداشتیم. بعد از اینکه من برای کمک بهش جراحی بکارت کردم رفت و دادخواست طلاق داد!
   من تو اون ۵ سال حتی خودارضایی هم نکردم چه برسه به اینکه رابطه ی خارج از چارچوب داشته باشم حالا بیام برم با مردا رابطه داشته باشم؟
   با درخواست همسر سابقم فهمیدم اون نه تنها به لحاظ جسمی مرد نبوده بلکه از نظر روحی هم مرد نبوده
   یه همچین مردی نباشه ادم تکلیفش با خودش روشنتره! میگه اقلا تنهام!
   جمع کنید این مزخرفاتتون رو خصوصا اون مثال آتیش سوزی رو!

 113. دوباره پیام میدم پیامهای همه عزیزان رو خوندم بنظرم طلاق هیچ زشتی نداره وپدیده عادی شده من الان ۲۶ سالمه وجدا شدم مظمعنم خواستگارهای زیادی خاهم داشت به همه ابجی های گلم میگم به این مقاله توجه نکنن چون اکثرا حرفاش اشتباهه من خودم دبیر هستم و تو اجتماعم خدا رو شکر مشکلی ندارم افرین به بعضی اقایون طرز فکراشون عالی بود به امید ازدواج همه شما عزیزان

 114. سلام من این نظر رو قبول ندارم که زنان مطلقه قراره با این همه مشکلروبرو بشن الان امار طلاق زیاد شده ودیدگاه جامعه عوض شدهمن خودم یه ازدواج ناموفق داشتم که بعد از ۵ ماه زندگی به خواسته شوهرم جدا شدم یک سال هم مقاومت کردم وخواهش کردم طلاق نگیریم ولی فایده نداشت الان هم یکماهه جدا شدم خدا رو شکر مشکل خاصی ندارم با اینکه تو یه هر کوچیک زندگی میکنم ولی برخورد همه خوب بوده وامیدوارم بزودی با فرد مورد دلخواهم ازدواج کنم کی گفته طلاق چیط بدیه وقتی زندگی با طرف میسر نباشه هیچ عیبی هم نداره من خودم شاغل وتحصیلکرده هستم از قیافه خوبی هم برخوردارم الهام جونمن خیلی زندگیم شبیه تو بوده خواستی پیام بزار با هم حرف بزنیم نگران نباش خواهر گلم خدا کمکمون میکنه به خدا توکل کن

  • من از طلاق خیلی میترسم.الان ۹ ماه خونه پدریم هستم … ولی هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم نه برگست نه طلاق…

 115. چرا زنهاهای ما شجاع نیستند کمی فکر کنید که الان طلاق کرفتید وضعیت خوبی ندارید پس بجای نشستند خودتون دنبال فرد مورد نظرتون برید

 116. من زندگی مو باختم یکساله ازدواج کردم هنوز عکسهای عروسی مو نگرفتم شوهرم تصمیم به طلاق داره،سر یک سری اختلافات جزیی کارمون به طلاق کشیده من خواهان زندگی با ایشون هستم اما ایشون کلا به هیچ صراطی مستقیم نیست زندگی منو تباه کرد حالا هم به راحتی حرف از جدایی میزنه،خیلی دلم گرفته،خیلی

 117. از هرچی زن و دختره متنفرم الان یکساله نامزدم با صداقت جلو رفتم ولی با دروغ جواب صداقتمو داد در شرف طلاقیم تو این زمونه با این وضعیت با این دخترای زیاده خواه زندگی مجردی بهترین گزینس

 118. سلام من ۲۶سال دارم ویک هفته است که جدا شدهام توروخدا درباره ما زنهای مطلقه بدنگوید بد نگاه نکنید خودمان شکست رادیدهایم سختی کشیده ایم ماهم انسانیم حق داریم زندگی کنیم سروسامان داشته باشیم بخدا ماگناهی نداریم خسته ام نگرانم تنها کمکم کنید

 119. دوست دارم ازدواج کنم

 120. من همسرم فوت کرده اهل دوستی و کثافت کاری نیستم یا خدای نکرده بخوام باعث خراب شدن زندگی کسی باشم .از سال ۷۹ تا الان تنهم خسته شدم از تنهایی و اینکه همه مردها فقط یک هدف دارن چه مجرد چه متاهل

 121. آقایون متوجه شدین بعضی زنان مطلقه خود به زندگی بی وفایی کردن و خیانت نمودن . به نظر شما این خانم که طلاق قطعی نشده خواستگاراشو از مصر چه جوری پیدا کرده . مشخصه دوستی!

 122. ۴۰سالمه ۱۷ سال با یه بی تعهد مفت خور تنبل زندگی کردم خودم کار میکردم بعدکارمو مستقل کردم تمام زندگیم را ساپورت میکردم حتی خانوادشو چون تو یه خانه ۳۰ متری با پدر مادرش زندگی میکردم عشقم بچه هام و کارم بود به خاطر بچه هام جون می کندم و می گفتم عیب نداره اون روزی کمی داره من کار می کنم من می تونم .ازمهربانی وسلامت و تعهد وتلاش و هر اخلاق انسانی تمام و کمال هستم و بودم تو زندگیش مثل یه مرد با مشکلات جنگیدم و موفق بودم ولی همیشه بی کس و تنها با کسی که اصلا تعهد نداشت برام بحث مالی مهم نبود برایاینکه بچه هام آسیب هم نبینند کارگر ثابت گرفته بودم که این آقا بهونه نکنه و کار کنه که اینقدر فشار رو من نباشه داقون شدم و خسته اما عشق بچه هام منو سر پا نگه می داشت تا اینکه فهمیدم که با زن داداشم دوست شده یک دفعه بخشیدمش داق دیگه ون شدم تحمل کردم ولی صداشوضبط کردم و دیدم دوباره ادامه داده نمیتونستماین خیانت کثیف به برادرم و خودم را تحمل کنم با نفرت ازش جدا شدم و ناراحت نیستم بخاطر اینکه شخصیتم تعهد هام و خیلی چیزهای دیگه برام مهم بور فقط ناراحت این هستم چرا ۱۷ سالمو حروم کردم برای کسی که اینطوری بود بعد از جداییم با اینکه من زن جدی هستم ولی حس خوبی نداشتم اگر تو خیابون هم یکی بوق می زد حالم بد میشد عصبی می شدم تصمیم گرفتم ازدواج کنم خواستگار زیاد داشتم که از ایران برم ،فامیل دوست و… تا با پسری آشنا شدم واقعا عاشقش شدم به خاطر اینکه دقیقا مثل خودم و کاملا برعکس همسر اولم بود خانوادشون مخالف بودند خانواده من هم تقریبا ولی ما خودمون تصمیم گیرنده بودیم ازدواج کردیم خیلی خوشبختم همدیگه را دوست داریم تصمیم داریم بچه بیاریم البته با توکل به خدای مهربون خانواده همسرم بعد از ۵ سال با ما من ارتباط برقرار کردن دوتا عروس دیگه هم دارن ولی همشون عاشقم هستن و من هم دوسشون دارم . من بین زن و مرد فرقی نمی بینم ما خانمها نباید انتخاب بشیم باید انتخاب کنیم .من خیلی دیدم دختر ها الان پر توقع غیر منطقی هستن و متاسفانه آقایان هم مثل مرد های قدیم قوی و متعهد نیستند یه خانمی که یک دفعه ازدواج داشته قدر یه مرد خوب و یه زندگی معمولی را بیشتر می دونه.

 123. عاطی خانم من با حرفهای شما کاملا مخالفم اولا چون خودم شرایطی مثل شما دارم و با خانمهای مطلقه زیادی برخورد داشتم و صحبت کردم ، دیدم که واقعا حتی با گذشت سالهای زیادی که از طلاقشون گذشته افکار، عقاید و انتظاراتشون برای زندگی مشترک سم هست برای همینه که در برخورد با اینگونه زنان باید کاملا مواظب بود وگرنه صحبت بر سر دختر بودن و یا مطلقه بودن نیست درثانی شما مقاله رو درست نخوندی چون در اون گفت شده زنانی که از طرف خانواده حمایت نمیشن این مشکل رو دارن نه شما که حمایت میشی وسوم اینکه لحن شما ، این پیام رو انتقال میده که آی خانمهایی که در زندگی مشکل دارین طلاق بگیرین یعنی حالت ترغیب داره و این درست نیست.و در آخر اینکه چطور شما که هنوز طلاقت قطعی نشده خواستگار در خونه ات قطار شده!!شما چطور به خودت این اجازه رو دادی!!معمولا خانمهای مطلقه حدود پنج سال طول میکشه که شکست اول رو فراموش کنن و آماده ازدواج مجدد بشن اما شما هنوز اولی تموم نشده دومی رو میخوای آغاز کنی!!!مثل اینکه خودت هم بی میل به این جدایی نبودی.

 124. سلام به همه دوستان.من ۲۶سالمه تا چند روز دیگه ان شالله جدا میشم و اصلا احساس ناراحتی و پشیمانی ندارمهمسرم بدون هیچ گونه دلیل موجهی ترکم کرد به دلیل مشکلات روحی ای که داشتن.هیچ گونه از این مسایلی که دکتر بهرامی فرمودن برام پیش نیومده خانوادم حمایت کامل دارن ازم و خودم از لحاظ اخلاقیو رفتاریو موقعیت اجتماعی کمبودی ندارم..چند تا خواستگار عالی هم دارم که مصر هستن بدلیل پاک بودن و خانواده دار بودنم هستش.ولی واقعا متاسفم برای درج چنین مقاله ای.درسته که واقعیتها تلخه ولی با درج چنین مسایل اغراق آمیزی که خیلیاشونم صحت نداره تنها کور سوی امید دل بعضی از افرادو از بین میبرین.واقعیت اینه اگر یه پسری از یک خانم با شخصیت خوششون بیاد براش دیگه فرقی نمیکنه مطلقه باشه یا مجرد.بیاین خودمون فرهنگ بسازیم از خودمون شروع کنیم.مخاطب من خاتمهای مطلقه ای هستش که با وقارو با شخصیت هستن و تنها بدلیل بدشانسی نتونستن زندگی مشترکشونو ادامه بدن.اگه با این دید نگاه کنیم که این اتفاق به عنوان یک امتحان الهیه خیلی از مسایل حل میشه..خانمهایی که جدا شدین خویشتن دار باشین و توکلتون بر خدا باشه در این صورت درهای موفقیت به سمتتون باز میشه.چند نفر از دوستان که جدا شدن دوباره ازدواج کردن با پسرایی که مجرد بودن و شرایط بسیار بهتری چه بسا بهتر از خواستکارای دوران دختریشون داشتن.امیدتونو از دست ندین و صبر داشته باشین.با آرزوی موفقیت و خوشبختی همه دوستان.

 125. به گفته یک خانم دکتر روانشناس و مشاور خاواده که ممکنه اکثر شما هم صحبتهای ایشون رو شنیده باشید ۹۰% رابطه زناشویی دردست زنان است اما در هنگام شکست این همیشه آقایون هستند که از طرف این زنان مقصرند خوانده میشوند!!!

 126. مشکل اینجاس که ما خودمون جامعه وطرز فکرامونو خراب کردیم میدونید چرا برای مثال اگر من یه دختر مجرد ۲۴ ساله باشم ویه آقای مطلقه بیاد خواستگاری من قبول میکنم اما هیچوقت یه پسر مجردی نباید با یه خانم مطلقه ازدواج کنه

 127. من یک مشاور خونواده ام .هفته پیش مراجعی داشتم که ۲۷ ساله و مطلقه بود انتظاراتش آنقدر بالا بود که یک لحظه به سلامت عقلی اش شک کردم . آزادی بی حد و حصر،مجالس مختلط با حضور همسرش، خانه بالا شهر ، ماشین مدل بالا، درآمد بالای همسر…. واقعا ماندم چه بگویم!!!!

 128. گل گفتی و افتخار داره . زن باید زندگیشو نگداره . واقعا زن زندگ تویی

 129. آقای امیر دقیقا اشتباهت همینه!! دختری که طلاق میگیره مشکلات روحی روانیش ده برابر میشه! تازه تو ازدواج دومش همه چی رو باهم میخواد! من با بعضی از اونایی که طلاق گرفتن مصاحبه داشتم اغلبشون مغرور متکبر و خودخواه شدن و دنباله همه چی باهمن

 130. من معتقدم اگر زنی خوب باشه با مشکلات شوهرش کنار میاد و زندگی میکنه البته تنها در دوحالت هست که به نظرم طلاق زن جایزه:اول.معتاد بودن مرد و دوم. دست بزن داشتن ! بقیه موارد زن میتونه بادرایت خودش مشکلاتو حل کنه!!! اغلب این خانومها که طلاق میکیرن خودشون مشکل دارن جالبه که بعد از طلاق یا میگن اقا دست بزن داشته یا معتاد بوده!!!!! میخوام بدونم یعنی از هر ۵ پسر یکی معتاده که امار طلاق ۱ به ۵ شده؟! جالبه بعد طلاق دوباره هم دنباله ازدواج هستن!!!!

 131. با سلام. من با ازدواج مجدد صد درصد موافقم بخاطر اینکه: از لحاظ فیزیولوژی مردها تفاوت خاصی با زنان دارند دوم. دراکثر مرگ و میر هاو جنگها مردان از بین می روند و جمعیت دختران و بیوها خیل یزیاد هستش. پس گناه بیوه زنان چیست؟ مگر انسان نیستند؟ مگر نیاز به ارامش ندارند؟ سوم: این حکم خداست. در قران پس خداوند اعلم است و کلامش صد در صد با دلیل بوده. و محکم و استوار هستش کلام خدا. و در عجبم از کسانیکه می خواهند حکم خدا را نادیده بگیرند و روش غرب را طی کنند. اگر تعدد زوجات باشه این همه دختر و زن بیوه در جامعه وجود ندارد.

 132. سلام.با خوندن این مطالب واقعا خیلی واقعیت ها رو در مورد مخاطبین این مقاله درک کردم.من ۲۷ سال سن دارم؛و اینو قبول دارم ک خیلی از زن های مطلقه هستن ک ی تار موشون ارزش داره ب بعضی از دخترای امروزی یعنی اگه این فرهنگ لعنتی ک پدرو مادر مخالفت میکنن یا سرزنش میکنن پسرو واسه ازدواج با ی فرد مطلقه نبود من خودم ب شخصه دوس دارم با چنین فردی ازدواج کنم. آرزو میکنم تموم بندگان خدا ی زندگی سرشار از ارامش داشته باشن

 133. خانمهایی که میخوان درست قضاوت کنن در مورد دلایل شکست خودشون و یا علل عدم ازدواج خودشون رو بدونن اول باید یک نگاه دقیق منصفانه و منطقی به معیارهای خودشون بیندازن بدون شک موارد زیادی برای تغییر خواهند یافت

 134. همه نظرات عزیزانو خوندم من زنی ۳۷ ساله هستم از زیبایی و اخلاق کم ندارم همسرم ۱۰ سال پیش خیلی سرو گوشش می جنبید دختربازی دوست دختر با زنا میریخت رو هم یه بارم گوشیش قطع نشد با یه دختره که رفیقش بود تنها بود و من حرفاشو شنیدم حرفای عاشقانه واین منو دیوانه کرد ولی من عشقمو زندگیمو بچمو رها نکردم ادبش کردم البته بی تجربکی زیاد کردم ولی یه با ازش به دادگاه شکایت کردمو گفتم من امنیت سلامتی ندارم از ترس ابروش دیگه کلا عوض شد و این رفتار درست براش عادت شد حالا از زندگیم راضیم خوشبختم و به خودم میبالم که میدونو خالی نکردم مگه من دلمو از سر راه اوردم اون موقع با خودم فکر کردم من باید بجنگم الان شوهرم میگه چه لطفی کردی به من که منو بخشیدی .البته تا۵ .۶ سال اون حرفا کابوسم بود ولی ادم یادش میره بالاخره حرفم به خانمای عزیز اینه که مقاومت کنید من خیلی زجر کشیدم ولی زمان داغ اون دردو برام سبک کرد.ولی اگر کسی دیگه بالاجبار جدا شد هم اصلا نباید ناامید باشه و فقط باید وارد جامعه بشه چون شما باید خودتون زرنگ باشید و شانسو پیدا کنید  .ارزوی خوشبختی برای همه ی عزیزان

 135. سلام من تمام نوشته های دوستان رو خوندم و خیلی ناراحت شدم که همه ی ما به جوری مشکلات خاص خودمون رو داریم . من ۲۲ سالم هست و بهمن ۹۲ ازدواج کردم و فروردین ۹۳ به مشکل خوردم و فروردین رفتم شکایت کردم . شوهر من مشکلات اساسی و پایه ای داشت. اول با دروغ اومد جلو و با شناسنامه ی جعلی به عنوان پسر مجرد ولی بعد از ۲ ماه متوجه شدم زن داشته و من خبر نداشتم . شوهرم خیلی بد دل بود منم تحمل میکردمو میگفتم عیبی نداره اگه تو از من بدی نبینی بد دلیت خوب میشه و اعتماد میکنی . نمدونستم این مرد بیماره و بد دلیش از روی بیماریشه دست خودش نیست . همیشه به یک چیزی گیر میداد و دعوا راه مینداخت منم فقط تحمل میکردم شوهر من دست به زن داشت سر هر چیزی تو همین ۲ ماه از عقدم منو میزد بالش میگرفت جلوی دهنم و منو میزد جاهایی که دیده نمیشد موهای سرمو میکشید مشت میزد به سرم و آب دهنشو روی من انداخته بود به همه چیز شک داشت . به من میگفت تو برده ی من باش تا من باهات خوب باشم توی ۲ ماه ۱۰ کیلو از وزنم خود به خود کم شد . دقیقا داشتم احساس میکردم دارم پیر میشم آب بدنم خشک شده بود انقدر گریه میکردم که چشمام ورم کرده بود . منو حبس کرده بود توی خونه ی پدرش و همونجا وقتی میخواستم مقاومت کنم و فرار کنم از اون خونه رگ دست منو زد . شوهر من ناراحتی اعصاب داشت ..

 136. سلام من ۲ماه تو عقد بودم ولی به دلیل مشکلات اعتیاد همسرم جدا شدم متاسفانه بعد از ۵سال شدید احساس تنهایی میکنم

 137. بیشتراین مشکلاتی که گفتیدمربوط به کلانشهرها میشه توشهرهای کوچک ازین برخوردا واتفاقاخیلی کمتره

 138. امیر اقا احتملا الان با خانم مطلقه ای در ارتباط نیستی ؟

 139. حرفهاتون کاملا درسته من ی دوست دارم که مطلقه س ،خیلی مشکل براش بیش میاد

 140. سلام.سرکار این اطلااعات که راجع به مسائل و مشکلات بیوه و مطلقه ها گفتید مربوط به کلان شهر هاست مثل تهران مثل کرج و یا جاهای پر جمعیت و دارای هرج و مرج. البته که این مطلقه ها بدلیل در معرض دلسوزی دوستان و اطرافیان زودتر از خیلی از مجرد ها ازدواج خواهند کرد.چه مرد و چه زن. اما در مورد مسئله محیط کار برای جنس زن و دختر کلا این مشکلات مشمول حال این قشر میشود نه تنها زنهای مطلقه.بله…

 141. حرفاتون مزخرف بود لیسانس عمران دارم کارمند هم هستم ۲۰ سالگی ازدواج ناموفق داشتم بعد از ۳ سال با یه مهندس عمران که مجرد هم بود و ۲ سال هم از خودم کوچیکتره ازدواج کردم هرگز چنین مسائلی هم برام پبش نیومده خانواده شوهرم رابطشون باهام عالیه حتی بیشر از تصورم شما عقبید الان زنای مطلقه خواستگاراشون خیلی بیشتر دخترای مجرده

 142. ۲۴سالمه ۵ ساله و ۸ ماهه که ازدواج کردم ۸ماه اخر رو خونه پدرم هستم منتظر طلاق حس خاصی ندارم ولی خیلی ناراحتم از اینکه ۲ سال پیش که میخواستم طلاق بگیرم خانواده ام از حمایت نکردن و خودم هم اونقدر جسارت نداشتم که بخوام رو حرفم باشم و خودم برای زندگیم تصمیم بگیرم و اشتباهاتی رو که ناشی از شرایط روحی خاصی بو که در اون زمان داشتم انجام دادم ولی الان همه اونایی که یه زمانی برای زندگیم تصمیم می گرفتن نیسن یه جورایی به تاوان کارایی که بعد از مخالفت بقیه با طلاقم انجام دادم خودم دور خودم حصار کشیدم چند روز دیگه نوبت دادگاهمه واقعا نمی دونم چی پیش میاد عجیب تکلیف سنگینیه بلا تکلیفی

 143. من اصلا موافق با حرفای شما نیستم من ۳۱ سالمه و الان ۴ساله از همسرم که اعتیاد داشت جداشدم من تو اون زندگی آدمی تنها وافسرده بودم ولی با امید به خداازهمسرم جداشدم وخدارابه خاطر این لطفی که درحقم کرد سپاسگزارم که منوازاون جهنم نجات دادمن از وقتی که جداشدم تا حالا خواستگارای زیادی داشتم اگه طلاق به اون طریقی که خداگفته باشه مطمین باشید دست رحمت خدا فرقی نمیکنه چه مردچه زن روی سربندهاش است من الان یه ترم دیگه لیسانس میگیرم خیلی هم اززندگیم راضیم تاحالا برای من چه تودانشگاه چه محیط بیرون خونه چه توفامیل پیش نیومده این مسایلی که شماعنوان کردید

 144. سلام با این مقاله کاملاً مخالف هستم. متاسفانه خانم دکتر بهرامی که نمیدانم دکترا در چه زمینه ای دارند بدردکار روانشناسی و مددکاری نمیخورن. دلیلش هم روشن است این خانم اصرار عجیبی دارد که مرد باید روابط نامشروع برقرار کند! مرد باید با خواهرزن مطلقه اش رابطه داشته باشد! مرد باید با همکار مطلقه اش رابطه نامشروع داشته باشد. البته ایشان باید را نمیاره ولی بطرز زیرکانه ای برای خواننده این را نداعی میکنه. این گونه نیست. من در یک کشور اروپایی زندگی مکینم. ۸ سال پیش از طریق اینترنت با خانم مطلفه ای در ایران آشنا شدم یا اینکه خودم ازدواج نکرده بودم به دیدار این خانم در ایران رفتم خیلی اسلامی در محضر ازدواج کردیم مهر همسرم ۱۴ شاخه گل رز هست. ۸ سال میگذره کمبودی نداریم و از زندگی لذت میبریم. بکارت ویا دختر بودن قبل از ازدواج تاثیری در ازدواج ندارد. تا یادم نرفته من پزشک هستم . در اروپا هم برعکس فردی که اظهار نظر کرده بودند خیلی به خانواده ارج گذاشته میشه خواهش میکنم اگر مصاحبه ای را پخش میکنید مردها اینگونه خیره سر معرفی نکنید. در اروپا هم روابط نامشروع داشته باشید به چشم خوب به شما نگاه نمیکنن یعنی ایران در این ۱۰ سال اخیر تا این درجه نزول داشته؟ بعید میدانم سپاس

 145. من ۳۱ ساله، حدود چهار سال پیش از همسرم جدا شدم. شوهرم شغلش طوری بود که باید مرتب در سفر باشه ، من تنها بودم و اون یک مرد آزاد که اصلا تنها نبود و ضعیت مالیش خوب بود همسرم هیچ وقت مفهوم تنهایی منو درک نکرد چون حس تنهایی رو حس نکرده بود، بعد از بازگشت از سفر اونقدر بازن های دیگه رابطه داشت که حسی به من نداشت و این شروع درگیری های ما بود که با طلاق ناباوراته تموم شد. متن مقاله شما همش درست بود، اما، اما، اما…. به این سادگی ها هم نیست، اولا همسرم بعد از جدایی با من دیگه نتونست با کسی ازدواج کنه ( چه اون زنایی که باهاش رابطه داشتن چه دخترای سن بالا ) این واقعا درسته که زن، زن اول و شوهر شوهر اول. این جمله قدیمیا شعار نیست واقعیته، پس زنا نیستن که فقط صدمه می بینند اونقدر طلاق ذهنو خراب می کنه که ازدواج دوم برای هر مردی سخت تر ازدواج دوم برای زن هاست . دخترای سن بالا که با مردای مطلقه ازدواج کردن و دوباره مجرد شدن و به خونه اولشون برگشتن باید حرفای منو خوب بفهمند. و اما ما زن های بخت برگشته، با سرنوشت نجنگیم از همین امروز بلند شین پیروزی تو دستای شماست، مایی که سردو گرم زندگی رو خوب حس کردیم. این شکست بزرگ عاطفی مقدمه یه پیروزی بزرگه کافیه پیداش کنی. امروز که این نامه رو تایپ می کنم یک مدیر هستم که و تولید محصولات فرهنگی دارم. منی که توی زندگی سابقم تنها و بی کار هر روز منتظر بازگشت مرد همیشه در سفری بودم که نه وفا داشت و نه گذشت. تو تنها نیستی کافیه که خودتو باور کنی.

 146. سلام.درسته تو همه قشر ولباس و…انسان بدکردار و ناشایست وجود داره.ولی دیگه همه مردا زشت خو و بدسیرت نیستن.همه چیزای بد مردا شدن:آقا گرگه-آقا دزده و…بنده دنبال یه تحقیق بودم که به این سایت برخورد کردم واین سخن خواهرانو ازوضعیت اسف بار بی اعتمادی وبدنگاه کردن جامعه دیدم… خیلی ازمردا پیغام میدنو همدردی میکنن باشماها ولی سوالم اینه که آیا شماهم با این خواهرای محترم بیوه حاضرید ازدواج کنید؟؟؟ عده قلیلی این طبع وفکرو دارن!!! منتها به این خواهرا به عنوان برادر کوچکتر نصیحتی میکنم:مردی که ابتدای زندگی بنای زندگیشو به نام تعهد میذاره وبا این لفظ میاد جلو نیمی ازاین راهو اومده.نیم دیگر این قضیه دینه!!!کسی که معنای واقعی دینو فهمیده باشه دین رو در زندگیش پیاده میکنه که این دین وآیین عشق-وفا-صمیمیت-رفاه روحی و…میاره!!! ازاین اصول دور شدیم وهمینه اگه مطالعات داشته باشیم می بینیم تو غرب چیزی به نام خونواده وجود نداره!!! شماها تنها نیستید خدارا فراموش نکنیم… محمدعلی شهبازی۲۰ ازاصفهان بازم تو این سایت میام نظربدید یاعلی

 147. سلام مردی۳۰ ساله هستم خوش اخلاق نمازهم میخونم خوشحال میشم بخشی از تنهایی کسی راپر کنم پول ندارم ولی تحصیل کرده هستم چون روانشنای خوندم فکر میکنم حرفام آب روآتیش باشه شماره ام رااز رو کلیدمبایل نوکیا پیداکن فقط پیام(۰ط۱س۰ج آ ن۰ج ب)

 148. اصلا حرف دکتر قبول ندارم وقتی ی زنی تو زندگی زجر میکشه اشک میریزه عذاب میکشه چرا باید بسوزه تحمل کن که بهش نگه مطلقع چرا طلاق بدیش مال زن مردی که اینهمه زنش عذاب میده زن بیچاره باید ننگ طلاق بدو ش بکشه یکم نگاهمون عوض کنیم

 149. السلام علیکم انا احمد من العراق کربلا ۳۴ سنه لا اجید اللغه الفارسیه وارید الزواج الموقت الشرعی عند تشرفی بزیاره الامام الرضا فهل من الممکن المساعده وشکرا

 150. سلام.من ۲۴ سال سن دارم .عاشق همسرم بودم … ۶ماه زندگی کردم به خاطر خودخواهی و علاقه بیش از حد به خانواده اش ولجبازیش منو طلاق داد هیجی ازش نمیخواستم فقط تو این مدت فحش و کتک نصیبم شد…حالا من شدم ی زن مطلقه تو این جامعه که هیچ جایگاهی نداره ازتون میخوام نگاهتونو عوض کنید و خانواده هایی که میخوان واسه پسرشون زن بگیرن فرقی بین دختر مجرد و زن مطلقه نذارن رفتار و شخصیت و خانواده واسشون ملاک باشه.ممنونم.

 151. من ۱ ساله طلاق گرفتم پدرم اوضاع مالی عالی دارد بهم اصلا گیر نمی دن اما باز هم از تنهایی داره جونم به لبم می رسه این مقاله خیلی نا امیدم کرد بهتر بود راه حل میدادی تا بترسانی از خدا خواستم یا حاجت من را بده یا مرگم بده من تقاص کدام گناهم را پس می دم

 152. من ۳۲ سال دارم تا حالا هم ازدواج نتونستم بکنم چون شرایط مادی را نداشتم با یک دختر خانمی یک رابطه ۶ ساله داشتم که ول کرد و رفت چون من توان پرداخت هزینه های ازدواجی که ایشون میخواستند که بالغ بر میلیونها تومن میشد را نداشتم و رفتن دنبال شوهری که بتونه اروزهای مادی ایشون را برآورده بکنه اینم بگما من ۶ سال فکر میکردم واقعا منو دوست داره بعد چند سال افسردگی از یک دختری خوشم اومد هی از من اصرار و هی از ایشون جوابهای متناقض گاهی مگفتند اره بعد فرداش میگفن نه بعد ۶ ماه بهم گفتن که طلاق گرفتن و من چون تا حالا ازدواج نکردم شرایط ازدواج با ایشونو ندارم الان هم هر قدر میگم برای من مطلقه بودنش مهم نیست باور نمیکنند آمارا یکی چیزی میگن ولی اونی که من تو زندگیم تجربه کردم یک چیز دیگر هست من میخوام ازدواج کنم ولی تا حالا نتوستم به نظر شما چیکار کنم ؟

 153. سلام من۳۳ سالمه ویک پسر ۵ ساله دارم ۴ ساله جدا شدم از نظر مالی مشکلی ندارم خدارو شکر که از دست یک حیوان نجات پیدا ا کردم خدا با ماست چرا تنها با شم تنها ونامید شیطانه ومن دلم بهحال همه بی فرهنگها میسوزه چون خدارو فراموش کردن امژدوارم انطانی که وتقعا دوستتون داره سر راه همه ما بیاد به امید خوشبختی همه شما

 154. سلام . زنی ۲۹ ساله هستم حدود ۸ ماه است که از همسرم جدا شده ام به دلیل خیانتی که به من کرد نتوانستم او را ببخشم ۷ سال با همسرم دوست بودم و ۷ سال نیز زندگی کردم حال دلم برای تمام اون روزهایی که به خاطر وجودش می جنگیدم تنگ شده است هنوز عاشقش هستم و نمی توانم فراموشش کنم راه حلی جلوی پایم بگذارید.ممنون

 155. با سلام : منم بعد ۶ سال از همسرم جدا شدم.خدارو شکر مشکل خاصی ندارم. با اینکه خانواده گرم و صمیمی دارم و کاملا پشتم هستن و حمایتم می کنن ولی با اینحال احساس می کنم جای یکی تو زندگیم خالیه. و احساس تنهایی می کنم. به امید روزی که هیچ زنی تنها نباشه.

 156. سلام من یک زن بیوه ۲۴ساله هستم خیلی ناراحتم ازاینکه توجامعه ما بازن بیوه بدرفتار میشه مگه من چه گناهی کردم که زندگیم ۶ماه بیشترطول نکشیدوشوهرم فوت شد درحال حاضرهم دانشجوهستم اما خیلی از این رفتار مردم جامعه ناراحتم یا از خانواده هایی که فکرمیکنن حتما آقاپسرشون باید بایه دخترازدواج کنه ماهم روزی دختربودیم هزارتا آرزو داشتیم واسه زندگیمون اما قسمت نشد امیدوارم مردم جامعه ما فرهنگشون بیشتراز این بشه.

 157. سلام من ۲۸سال دارم دوسال جداشدم همسرم بایک زن مطلقه ارتباط داشت چندین سال وصیغش شده بود خیانتشو نتونستم قبول کنم طلاق گرفتم در ضمن یه دختر ۶ساله دارم که پیش خودشونه زنه بچه دار نمیشه .مطمعنم هیچ کس به اندازه من عاشق زندگی وفرزندش نبود اما……………تنهایی داره دیونم میکنه

 158. فاطمه خانم به نظر من شما نباید در این تفکر باشی که همه مردها غیر قابل اعتمادند؛ به قول خودتون اگر که موقعیت اجتماعی خوبی دارید احتمالا موارد مناسبی هم از خواستگارها رو خواهی داشت نباید که فرصتها رو از دست بدید، متین باشید اما کسانی را که خواهان شما هستند را ترد نکنید؛ ولی در این تصمیم که می خواهید اجازه دهید تا افراد فرصت خواستگاری کردن بیابند صفت و محکم باشید و دچار احساسات نشید که این خطر ناک هست. اگر شما الان فرصتها رو از دست بدید بعدها به شدت پشیمان می شوید؛ اصلا کسانی که خواستگارتان می توانند باشند را ترد نکنید

 159. واقعا حرف و نگاه قشنگی بود امیر آقا. خیلی خوشحال شدم که همچین کسانی هم گر چه یک در هزار و شاید هم کمتر در جامعه ما پیدا می شه، من خودم مجردم اما می تونم ببینم مشکلاتی که دختران و زنان مجرد ما دارند در جامعه می کشند و تحمل می کنند. واقعا ناراحت کننده است، ای کاش جامعه شناسان ما اراده ای می کردندو کاری می کردند

 160. سرکار بیتا خانم اجرتان با خدای باریتعالی آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما و خانواده محترمتان مینمایم

 161. به امید آن روز که دیدمان نسبت به مسائل و تفکرات اشتباهی که در مورد زنان بیوه و مطلقه است تغییر کرده و با منش و طرز فکر صحیح زندگی سراسر شادی و توام با خوشبختی برایشان به ارمغان آوریم…

 162. دلم میخواد با یکی حرف بزنم تا ازتنهای دربیام

 163. سلام. شش ساله است که جدا شده ام و خدائیش سعی کردم که پایم را کج نگذارم و موفق هم شده ام. دو تا خواهر و برادر کوچک داشتم که فرستادم خونه بخت. پدرم سکته کردند و مادرم هم سرطان داشتند و تازگی بهبود یافته اند. تاحال مقاومت کرده بودم که ازدواج نکنم چون خیلی سختی کشیدم تا جدا شدم با اینکه ۶ ماه بیشتر ازدواج نکرده بودم ولی نهایتا دو تا وکیل گرفتم تا جدا شدم… خیلی بهم گیر می دن که چرا ازدواج نمی کنی، نمی دونم چه کنم؟ می ترسم از اینکه دوباره گیر یک آدم پست فطرت بیافتم.

 164. سلام الان زمونه طوری شده که کسی ازدواج نمی کنه و بیشتر ترجیح میدن که با یه زن بیوه رابطه داشته باشن تا ازدواج کنن

 165. بهره کافی برده شد . موفق باشید .

 166. شرایطم بود که منو مجبور کرد همه ی نظرها رو بخونم .یه جورایی به خودم امیدوار شدم .ممنون از همتون

 167. با سلام . زنی ۳۸ ساله هستم و دارای یک فرزند ۱۵ ساله میباشم .حدود ۳ ماه پیش از همسرم جدا شدم ، شاغل و دارای منزل و امکانات مالی خوبی میباشم و خوشبختانه نیاز به تامین مالی از طرف مرد ندارم و پشیمانم که چرا بعد از ۱۵ سال زجر کشیدن و تحمل این همه تحقیر ، کتک ، تهمت و شک و بددلی و خود ارضایی چرا زودتر اقدام به این کار نکردم مگر آدم چند بار بدنیا می آید زندگی ارزش این همه بدبختی کشیدن را ندارد ضمناً مگر ما بخاطر حرف مردم زندگی میکنیم مگر زمانی که ما در خانه مشکل داریم همین مردم به فریادمان میرسند . خیلی خوشحالم که جدا شده ام حس میکنم تازه متولد شده ام ضمناً بعد از جدایی با آقای مجردی آشنا شده ام رابطه جنسی داریم و همه تنهائی مرا پر میکند ما زنان مطلقه حق زندگی و نفس کشیدن داریم .

   


   

   

 168. سلام من۵ساله که جداشدمویه دختر۵ساله دارم ازتنهایی زجرمیکشم دوستدارم ازدواج کنم

 169. سلام عرض میکنم خدمت همه ی عزیزان. راستش حدود یک سال است که با دختر مطلقه ایی آشنا شدم و شدیدا دوستش دارم و این علاقه دوطرفه است ، داستانش مفصله فقط از خانم دکتر و همچنین از شما دوستانم میخوام که بهم کمک کنین چون همونطور که خانم دکتر گفتند خانواده ی من هم شدیدا مخالف ازدواج ما باهم هستن. راهنماییم کنین چطور میتونم خانواده ام رو راضی کنم . ممنونم

 170. سلام منم سه سال هست که از شوهرم جداشدم وزندگی خوبی هم کنار پدر و مادرم دارم و میخوستم به دوستانی که میگن تنها هستیم بگم که مگه دنیا به وجود مرد ها ختم شده چرا باید اینقدر خودمون رو آزار بدیم تا الان به لطفه خدا پام رو کج نذاشتم و سرم رو گرفتم بالا با افتخار زندگی کردم وکسی جرات نداره بهم حرفی بزنه چون رفتارم درسته مطمئن باشین اگر درست رفتار کنیم کسی پیشنهاد بدی بهمون نمیده امیدوارم هیچ کدوممون به این نرسیم که بگیم تنهایی چون خدا بالاسرمونه ان شالله به وقتش خدا سره راهه تک تک شما ها یه نفر با اخلاق رو زاره که این چند وقت زجر و عذاب رو فراموش کنین خدایا دستایه همه ما رو بگیر و سفت بقلمون کن ………

 171. ۴ ساله با دختر عموم ازدواج کردم یه دختر ۲ ساله دارم مهریه زنم ۱۴ تا سکه است تمام لوازم اصلی زندگی رو خودم خریدم حالا زنم با تحریک مادرش رفته خونه باباش میگه مهریهمو بده میخوام جدا بشم منم میدونم اونو جو گرفته در آمد خوبی هم دارم اما فکر میکنم در مورد ازدواج پسر خوب کمه دختر خوب اصلا پیدا نمیشه.

 172. تا چند ساعت پیش حسمیکردم خیلی بدبختم اما با خوندن نظرات فهمیدم چقدر خوب شد تو دوران عقد در حالیکه هنوز باکره هستم جدا شدم-انشااله همه زنان خوشبخت بشن

 173. اگه زندگی سخته تغییرش بدید اما شخصیت داشته باشید و با هرکسی نپرید.

 174. مخور هول ابلیس تا جان دهد هر آنکس که دندان دهد نان دهد

 175. سلام .میدونیو همه ما ایرانی ها فقط اهل حرف ونقل و گفتگو هستیم. نمونه اش هم اینکه فرهاد عاشق شیرین میشده کلی آدم در مورد اون شعر میگفتن انگار مسول همگانی سازی عشق فرهاد بودند.مشکل از اونجا هست که ما میریم یه چیزی رو از روی جوامع پیشرفته کپی برداری میکنیم اما فقط ظاهر اون رو میاریم تو کشور پیاده سازی میکنیم.خاطر همه هست یک زمانی مزاحم تلفنی که فقط فوت میکرد یک معظل بود اونم در زمانی که ضریب نفوذ تلفن تو کشور کمتر از ۵۰% بود اما حالا ضریب نفوذ تلفن و موبایل هردو بالای ۱۰۰% هست اما مزاحم تلفنی عملا وجود نداره چرا ؟ چون بالاخره بعد از سالها فرهنگ استفاده و ابزار مورد استفاده کامل شد.علت طلاق همناشی از اون زمانی هست که مسولین ذوق میکردند ۵۵% دانجویان زن هستند یا فلان قدر فرصت شغلی برای زنان فراهم شده پس برامون کف بزنید…وقتی فرهنگ و آموزش برای درون خانواده وجود نداره کمتر مردی با زن خود رای و سرکش میسازه و کمتر زنی بدون نیاز به نفقه حاضر به تمکینه.خانم دکتر فرمودند چون خانم هاسرویس جنسی خارج از ازدواج میدهند پسرها ازدواج نمیکنند.یعنی خانمها به دلیل تمکینی بی دلیل مانع ازدواج هستند اما از زاویه ای دیگر میتوان اینطور گفت که چرا یک دختر باید ازدواج کند وقتی درآمد خوبی دارد و میتواند هر از چندی با یک پسر دوست باشد و دایما دوران خوش نامزدی و یا سال اول ازدواج را تجربه کند؟ البته اینها فقط برای دوران جوانی است زمانی که چشم عقل بسته و تجربه اندک و گوش شنوا وجود ندارد.خدا عاقبتمان را به خیر کند.

 176. با سلام و تشکر از امیر آقا اگه واقعا همه مردها اینطوری فکر کنن دیگه کسی تنها نمی مونه یا مجبور باشه به هر دلیل خلاف شرع انجام بده و جامعه را آلوده کنه.

 177. سلام من الان ۳ ساله جداشدم همه چی توزندگیم روبه راهه فقط تنهاییم اذیتم میکنه .به هیچکس از دوستام نگفتم تا فکربدنکنن راجع به من حتی میترسم توخیالم کسی رو دوست داشته باشم.واقعا احساس بدبختی میکنم.ناراحت مامان بابام هستم که بخاطرمن همش نگرانن وخجالت زده شدن.دلم به حال خودم میسوزه اما ناامیدنیستم حتی اگه کسی منو نخواد و دوسم نداشته باشه من خدارو دارم امیوارم کمکم کنه تنهایی رو بپذیرم وهمیشه پاک پاک باشم مثل همیشه .ممنون ازمقاله تون

 178. سلام مطالب همه شما دوستان را خوندم و خیلی از اتفاقاتی که برای ما پیش میاد تصمیم نادرست خودمونه طلاق اینروزها معظلی بزرگی در خانواده و جامعه تبدیل شده علتهای طلاق هر چی باشه باید با صبوری و تعقل و منطق به ادامه زندگی مشترک بعدی با داشتن تجربه گذشته میتوان تصمیم مناسبی گرفت البته برای خانمها چون بیشتر ازآقایان حساس ترند قدری تحمل اولین شکست زندگی مشترک برایشان سخته اما دنیا به آخر نرسیده با اراده قوی به زندگی امیدوار شوید و یکبار دیگر بفکر زندگی مشترک باشید . موفق باشید دوستان

 179. من زنی ۲۹ساله و مطلقه هستم و در این مدت خواستگاری داشتم که ۲سال از من کوچکتر و مجرد بود.اما در دوران نامزدی از باکره نبودنم جمله ای گفت و من نامزدی را بهم زدم.باید بگویم بله در نگاه اول تمامی شرایط به سود اقایان محترم است اما با گذار چندین دهه این نجابت و حیای زنان ایرانی ست که در بی خبری مردان تبدیل به اخلاقی در ابعاد غربی خواهد شد و حسرت آن روزهای دور برای جامعه مردان

 180. سلام.اینطوریم نیست من معتقذم دختر مطلقه برای بار دوم اگه ازدواج کنه احتمال خوشبخت شدنش زیاده چون قدر زندگی رو میدونه البته اگه شوهرش هم آدم حسابی باشه من خودم الان ۲۵ سالمه اگر یه خانوم مطلقه بببینم شرایطش بهم بخوره ؟با شخصیت باشه خوش اخلاق باشه حتما باهاش ازدواج میکنم واسمم هیچ مهم نیست گذشتش چی بوده مهم الانشه که با منه واسشم کم نمیذارم شما این نظراتو میتونی در مورد مردای بی فرهنگ عقب افتاده جامعه بگی نه ما افرادی که معتقدیم زن یک بار بیشتر به دنیا نمیاد حالا مگه چی میشه زن تو بشه خوشبختش کنی همه چی که این دنیا نیست یه وقتایی آدم با اینکار آخرتشم میسازه حداقل خدا ازت راضی میشه دل یه دختر تنها و بی کس رو تو این جامعه کثیف بدست آوردی و حفظش کردی این مهمه….با سپاس

 181. سلام. من یک زن مطلقه هستم.با این که وضع مالی خوبی دارم و تحصیل کرده هستم. ولی در ۳ سال گذشته که طلاقم داده اند هیچ موقعیت ازدواجی نداشته ام. تنهایی جانم را اتش زده. هیچ امیدی به اینده ندارم .راست نوشته ای. فرهنگ ما فرهنگ بی فرهنگی است.

 182. واقعا سخت است نمیشود به کسی اطمینان کرد

 183. باسلام ۸ماهه خانمم منو پسرم را تنها گذاشت و پیش خدا رفت زندگی برایم تیره وتاره .راضی هستم به رضای خدا

 184. سلام برادرم می خواست با یه زن مطلقه ازدواج کنه این موضوع رو مطرح کرد و ما رو با اون آشنا کرد واقعا زن باشخصیتی بود همه ی خانواده از اون حمایت کردن به نظر من بیشتر بستگی به شخصیت خود فرد داره

 185. باسلام.۳۲ سال دارم.پسری ۸ ساله دارم .که ۶ سال است طلاق گرفته ام.درواقع مشکل من برای ازدواج مجددم با مردی است که خودش ۲ ازدواج ناموفق داشته و با من و فرزندم هیچ مشکلی ندارد.این آقا پسردایی .شوهرخواهرم میشودوحدود ۸ ماه میشود که با هم آشنا شده ایم و پسرم راهم درملاقاتهایمان دخیل کرده ایم.مشکل خاصی ندارد.تنها ترس من این است که .در آینده مشکل جنسی داشته باشد(به دلیل ۲ ازدواج ناموفقش) و تنها شرط اوهم اینه که قبل از ازدواج با هم رابطه ی مشروع داشته باشیم.میترسم که اگر یک درصد کارمان با مشکل مواجه شود و به ازدواج ختم نشود.آن وقت چگونه با خود کنار بیایم. یا با شرطی که خواهرم بیان کرده که قبل از ازدواج برای حفظ آبرویمان کاری با این آقا انجام ندهی و … حالا لطفا کمکم کنید که چه کنم؟

 186. ۲ساله جدا شدم.حس خوب یا بدی نیست عادیه همه چیز اوایل مردم حرف میزنن بعدمیرن پی کارشون یادشون میره ازدواجم دست خداست هرچی خدا بخاد پاک باشید وپاک بمانید

 187. سلام .من با مقاله کاملا موافقم و بهتره که خانمای جوان مطلقه از شرایطی که دارن با خبر باشن (حقیقت تلخ است ) ولی این راه حل موضوع نیست اولا که ما خدا را داریم و تنها نیستیم بعدش هم به گفته یکی از اعضاء دخترای امروزی خیلی راحت ارتباط جنسی کامل دارن و بعدش ترمیم میکنن ولی به نظر من اقایون احمق نیستن که بخوان با یه دختر که از لحاض اخلاقی مشگل داره ازدواج کنند اگر هم بکنند نمیدونن .که خدا مطمئنن جواب خیانتشونو میده . ولی خانمای مطلقه اصلا نگران نباشن اونایی که تخصص دارن (پزشک – مهندس و….) که احتیاجی به کسی ندارن و برای ترمیم روحیه هیچ اشکالی نداره که با یه نفر ازدواج موقت بدون دل بستن داشته باشن . تا یه موقعیت ازدواج مناسب . اونایی هم که حرفه درستی ندارن شغلی را پیدا کنن و ادامه بدن . با داشتن یه ازدواج موقت بدون دل بستن . (زنای متاهل هم خودشون مسوول شوهراشون هستن به خانمای مطلقه ربطی نداره . حتما کمبود داشتن ) . دخترای دم بخت سن بالا هم اینو بدونن که ازدواج اونا با یه مطلقه یا مرد سن بالا فقط نشون دهنده ضعف شخصیت واخلاق و نداشتن معیار ازدواج بوده که تا حالا موندن و ازدواج با امثال این دخترا کسر شانی برای اقایون هستش که متاسفانه بعد از ازدواج اقایون یه خانم مطلقه جا افتاده را ترجیح میدن و این هم نیاز داره به فرهنگ سازی که مطمئنن درست میشه . دخترای دم بخت سن بالا بهتره به فکر خودتون باشین چون این روزها با توجه به تورم اقتصدی جامعه پسرا هم رو به ازدواج به خانمای مطلقه میارن و سرتون بی کلاه میمونه .و خانوادها هم کم کم شعورشون بالا میره ودیگه ایراد نمیگیرن . در جواب مقاله با این که همش درست درست بود ولی خانم دهنوی باید بدونن که خدا عقل داده و نیازی نیست که ما از بلاهای غیر منتظره بترسیم بهتره که ما مقاله ای بنویسیم که وقتی میخونن ادما دست بهه خودکشی نزنن .یا نگن اب از سرمون گذشت دیگه بهتره فاحشه بشیم . حرف مقاله درست مثل زلزله ای هستش که توی ایران میاد با وقتی که توی امریکا یا ژاپن میاد اونا چه رفتاری دارن بهتره که خانمای مطلقه روحییه خود را نبازن وبا این مساله منطقی برخورد کنن. هستی (ارشیتکت )


  خانم هستی—-سلام به شما

  بابت اطلاعات مفید ، پرفایده و حقیقی شما بسیار متشکریم- مطالب شما برگرفته از عمق جامعه و کاملا درسته – فقط میتونیم بگیم آفرین به شما

 188. سلام به نظر من مشکل ما امروزی ها اینه که اصلا حاضر نیستیم گذشت کنیم شاید بهترین کار این باشه که روش گفتگو را به زوجها یاد بدیم اگر با گفتگو حل نشد بعد بریم سراغ مسایل بعدی

 189. من یکماهه که جدا شدم پشیمون نیستم ولی گاهی از آینده میترسم از تنها موندن.من با پدر و مادرم زندگی میکنم و اونا خیلی ازم حمایت میکنن ولی باز نگرانیهام سرجاشه.هنوز فامیل نمیدونن. بیشتر از واکنشهای اونا نگرانم.تورو به خدا موقع انتخاب شوهر خیلی دقت کنین. بعضی اشتباهات جبران شدنی نیست.

 190. پسری ۲۷ ساله ام با دختری ۲۸ ساله اشنا شدم . اولین رابطه ام با جنس مخالف است . بعد از گذشت چندماه به من گفت که ۴ سال پیش حدود یکسال عقد کسی در شهر دیگه ای بوده که ۲ ماهش زندگی زیر سقف بوده . من منطقی برخورد کردم . تمام خانوادم مخالفن وحشتناک . چرا باید تنهاش بزارم . امتحان بزرگیه . خدا کنه قبول بشم و کاری رو که خدا خوشش میادو انجام بدم

 191. بعدجدایی این حس لعنتی تنهایی عذاب آوره.بابامردم از تنهایی.هنوز حسادت نسبت به بقیه هم که بماند.راهی نشانم دهیدولی توروخدا نگیدبرو ازدواج کن.

 192. من۳ساله جدا شدم از جدا شدنم ناراحت نیستم چون از دسته یه روانی خلاص شدم الان ناراحتی دارم چون هر مردی میاد سراغم واسه نیاز وامونده جنسیشه و ترس دارم از اینکه درآینده تنها بمونم….

 193. سلام .من از جدایی با مردی که منو شکنجه روحی میداد و جلوی چشمم خودزنی می کرد پشیمون نیستم اون باعث شد بر اثر فشارهای عصبی دجار ریزش موی شدید عصبی بشم. از این می ترسم که نتونم شریک مناسب زندگیمو پیدا کنم.هنرمندم اما حیف که در ۳۳ سالگی باید از دست یه آدم روانی تنها و نگران باشم.

 194. من دوست دارم از تنهایی بمیرم مگر من چه گناهی کردم در ۲۸ سالگی طلاق بگیرم و۸سل تنها پسرم روبزرگ کنم زنها ی بی هنر وبی ادب بدون هیچ ادب اجتماعی خوشبخت شدند و من

 195. ۴ساله جدا شدم تنهایی داره دیوونم میکنه هرکی میاد سراغ ادم فقط واسه نیاز جنسیشه

  • سلام،من۳۴سالمه،درحال طلاق با زن عقدیم هستم،این زن آبرومو بخاطر بی پولیم برده اگه خدا میرسوند دوازده میلیون بهش میدادم میتونستم ازدواج کنم،بخدا حسرت زن و زندگی و اولاد خوب بدلم مونده،ولی چه کنم بی پو لم،منهمسر نمیخوام،دوست واقعی برای زندگیم میخوام،چون خیلی وقتا اینترنتم خاموشه،این شماره پیام بدین،یازهرا

 196. همش مردا بده شدن؟ زن که اعتیاد داره زنی که ….. تکلیف اون چی؟

 197. من۳ساله جدا شدم خیلی م خوشحالم.الان خونه بابام خیلی راحتم.بعضی اقایان واقعا روانی ن.جالبه خونوادهشونم میدونن پسرشون مشکل داره زن براش میگیرن.خدا ازشون نگذره.یعمر زندگی سخت ادمو فرسوده میکنه.زن که برا طلاق گرفتن شوهرنمیکنه حتما به بن بست رسیده که طلاق میگیره.جامعه هم همه جور ادمی باهر دیدگاهی توشه.من مربی باشگاه هستم میبینم اکثر مجردا خیلی راحت رابطه جنسی دارن فوقش قبل ازدواج ترمیم میکنن.فقط اسم ما بد در رفته که مهم نیس.

 198. من وقتی این مقاله رو خوندم از ترس برخودم لرزیدم،من ی دخترهمه چیز تمام بودم ولی در ازدواج گول ی پسری رو خوردم که دست بزن داشت،مدام منو تحقیرمیکرد این اواخر هم رفته با یک زن خراب دوست شده،یعنی ازش طلاق نگیرم؟میترسم،دارم دق میکنم،یعنی چی میشه؟

 199. سلام بیوه بودن دردناکترین قسمت زنگی یک زن است مخصوصا اگر همسرت رادوست داشتی عاشقش بودی اما در اوج جوانی مرگ اورا از تو بگیرد من دیوانه همسرم بودم دستش داشتم اما او من و فرزند شش ماهه ام را برای همیشه تنها گذاشت

 200. من و پسری همدیگر را دوست داریم اما به علت مخالفت مادر آن پسر به دلیل بزرگتر بودن من، پسر مورد علاقه من می گوید حالا که می خواهند مرا زن بدهند با یک دختری که مطلقه است و هنوز هم اجازه ازدواج بعد از طلاق ندارد ازدواج می کنم تا لااقل ثواب ببرم. لطفا مرا راهنمایی کنید.

 201. من مردی۳۰ ساله هستم ۴ ساله ازدواج کردم خودم لرم و خانمم هم شمالی از همون اول به خانواده خانمم گفتم که منم همین حال و روزم هیچی ندارم از مال دنیا تازه یه ساله که رفتم سر کار پدرمم دستو بالش نیست خرج آن چنانی بکنه و……….. اونا که نمیدونم چی شده بود بخاطر ظاهر من بود یا سادگی هر چی قبول کردن گفتن برامامهم ایمانه و……… اما از بخت من با جناقم هم همون محلی که من کارمیکردم کار میکرد اینا باعث شده که گیرا شروع بشه با جناق زحمت می کشیدو می اومد می گفت ای بابا فلان و بساره خلاصه کار بجای کشید همون هفته اول محرمیت پدرخانمم زحمت کشیدنو فحشهای ابداری نصیبم کردن گفتم بی خیال زدم بیرون تویه جلسه که بیشتر برا آبروریزی من بود اینا رو گفت زدم بیرون منو برگردوندن گفتن شیمیایی دسته خودش نیست هی خواهرم می گفت دخترش خوبه وفلان اما حالا بادوتا بچه هی هرروز دورغ نشه دسته کم یک درمیون بد وبیراه شما لرا بی فرهنگیدوعقب مانده اید و….. از طرفی دلم براش می سوزه از طرفی به خودمم فشار میاد احساس می کنم دینو ایمانم از بین داره میره چیکار کنم ادم دلسوزی هم هستم تا جای که دست روم هم بلند کرده اما میگم زنه ضعیفه گناهداره لطفا بهم ایمیل بزنینalisalimi448@yahoo.comوکمکم کنین.

 202. من همسری جهت زنگی میخواهم

  • آقا پسرهایی که میگید دنبال ازدواج هستید ولی بخاطر توقع مالی دخترها نگرانید باید بگم که همه دخترها هم مثل هم نیستند دختری که با اصل و نسب باشه هدفش ازدواج و داشتن یک تکیه گاهه نه اینکه با پولهای شوهرش راه بیفته دنبال مد و مدگرایی و چشم و هم چشمی و جبران عقده های زندگیش!
   به عنوان مثال برای خود من تنها و تنها شخصیت و اخلاق یک مرد مهمه و اینکه همدیگه رو دوست داشته باشیم ..دنبال چنین همسری میگردم و از خدا میخوام که زودتر نصیبم کنه

 203. سلام خانم دهنوی من همسرم شش سال پیش فوت کرده تحصیلکرده هستم یک فرزند دارم بعد از فوت همسرم نیز یک بار عقد کردم بلافاصله جدا شدم(بدلیل اینکه اون فرد صلاحیت اخلاقی نداشت ومشروب خوار بود)العان از ازدواج دومم دو سال گذشته یک خواستگار خوب دارم اما مشکل بزرگی داره متاهل وسه تا فرزند داره موقعیت اجتماعی وایمانی خوبی داره خانمش نیز رضایت کامل محضری داده وحتی با خانمش صحبت هم کردم راضیه فقط میگه نباید از فامیلهای اونا کسی از ازدواجمون با خبر باشه من میترسم این ازدواج اشتباه باشه لطفا منو راهنمایی کنین در ضمن من ۳۳ سال دارم.

 204. به دنبال یک خانم مطلقه جهت ازدواج دایم هستم.دارای تحصیلات دانشگاهی و کارمند هستم.

 205. سلام من اززندگی ناامیدنیستم روشن بینم ولی به چه جرمی نبایدبه ارزوم برسم چراازدواج اولم ناکام به خاطراعتیادبه خاطرصیغه کردن زن۴۸ ساله۵سال توعقدبودن صبرکردن خوب نشدن حالاکه مطلقه شدم کسی که ازهمه لحاظ خوب نمیتونی باهاش ازدواج کنی به چه جرمی مطلقه چرا

 206. با سلام خدمت شما مدیران سایت لطفا نظر من رو در کامنت بذارید. مرسی

 207. ریحانه عزیزم.منم شرایط شما رو کاملا درک می کنم.بسیار شرایط سخت و ناگواری است.از طرفی طعنه های اطرافیان و از طرفی یادآوری خاطرات گذشته.کاملا بهت حق میدم.تمایل دارم بیشتر واسم بگی از رنج هایی که بردی و شرایطی که در اون قرار داری.

 208. دوستان می خواستم بپرسم نظر شما راجع به اینکه یک زن مثل من با شرایط خوب اقتصادی و اجتماعی با داشتن یکدختر ۱۴ ساله چطوری می تواند به یک مرد دیگر اعتماد کند ایا اصلا باید اعتماد کند یا اصلا قید دل واحساس و … را بزند وخود را اخته احساسی کند من واقعا در تردیدم تا الان حتی نتوانستم به یک مرد روی خوش نشان بدهد همین که حس کنم یه جورایی به من می خواهد از نظر احساسی نزدیک می شود چنان می زنم تو پرش که دیگه پشن سرش رو هم نگاه نمی کنه ولی بعدش می گم به خودم اگه اینطور پیش بره من که بعد رفتن دخترم بی کس و تنها بمونم خلاصه موند تو تعارض اگه کسی نظری داره بزاره لطفا —- عزیز وبلاگی من لطفا اینرا بگذارید ممنون می شم

 209. ریحانه جان خانم دکتر عزیز منم مثل تو یک دختر ۱۴ ساله دارم من درک ات میکنم ولی به خدا توکل کن شاید صدای دلت را شنید برایت ارزو می کنم مونس خودت را بیابی و در کنار راحت و در ارامش بیاسایی به همراه دخترت امیدوارم مردی بیاید که برای دخترت مانند یک پدر محبت کند من دعایت می کن که تو هم خوشبخت باشی غزیرم

 210. من یک زن ۳۸ساله ام که ۵ ساله که طلاق گرفتم من درد دارم درد تنهایی در د بی همدمی درد درد …

 211. باسلام.یک بزشک مطلقه بایک دخترسه ساله هستم.دوسال است جداشده ام.ازمردی که زندگی بااوجهنم بود.مردی که حتی برای تنهافرزندش یک روزهم بدرنبود.تنهاهستم.خیلی تنها.

  • خانم واقعا شرایط شما سخته؟همسر من هم پزشکه بعد ۱۷سال زندگی وباوجود داشنن دختر بچه خردسال سه ساله که متواریه….واقعا چطور طاقت میاره؟؟