ازدواج مجدد براي زنان مطلقه

ازدواج مجدد برای زنان مطلقه

ازدواج مجدد تبدیل به یک دغدغه فکری شده است
دکتر بدرالسادات بهرامی معتقد است آنچه طلاق را به معضلی اجتماعی برای زنان بدل کرده، وجود پدیده تجرد ناخواسته دختران است
که ناخودآگاه شانس ازدواج مجدد برای زنان مطلقه را کم کرده و مطلقه ها را به زنانی بدل میکند
که تنها داوطلبانی برای ایجاد روابط جنسی دارند و نه ازدواج…

دکتر بدرالسادات بهرامی، کارشناس مسائل خانواده و دارای دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه است.

خانم دکتر بهرامی! با توجه به اینکه آمار طلاق در کشور ما، البته با توجه به شرایط گذر از دوران سنتی، هنوز معضل نشده است،

چرا خود واقعه طلاق با همین آمار فعلی، بحرانی اجتماعی محسوب میشود؟

طلاق یک بحران اجتماعی است چون عوارضی به شدت اجتماعی دارد.
امروز ما در جامعهای زندگی میکنیم که متاسفانه معضلی به نام تجرد ناخواسته دختران وجود دارد.
یعنی دختران بسیار خوبی آماده ازدواج هستند، اما برایشان پسران آماده ازدواجی وجود ندارد.

در چنین جامعهای یقینا آمار بالا و ۳۵ درصدی طلاق و اضافه شدن زنان جوان مطلقه به دختران مجرد، ایجاد بحران میکند.

در گذشته های نه چندان دور، مطلقه های جوانی که فرضا ۲۴ تا ۲۶ سال داشتند،
بالاخره بعد از مدتی صبر کردن حتما با مردی ۳۱ یا ۳۲ ساله ازدواج مجدد میکردند که یک یا دو بچه هم داشت.

اما امروز به خاطر پدیده تجرد ناخواسته دختران، حتی مردان مطلقه ۴۷- ۴۸ ساله،
به راحتی میتوانند با دختران مجرد ازدواج مجدد کنند و دختران ۳۱ -۳۲ سال به راحتی داوطلب ازدواج با این اشخاص هستند.

شرایط ازدواج مجدد برای زنان مطلقه چقدر است؟

طبعا مردان مطلقه هم ترجیح میدهند با دختر ازدواج مجدد کنند تا زن مطلقه ای که ممکن است
تجربه تلخ شکست قبلی را وارد زندگی بکند. بنابراین مطلقه های جوان ما متاسفانه جزو آمار زنانی میشوند
که داوطلبان زیادی برای رابطه جنسی دارند، اما هیچ داوطلبی برای ازدواج و تشکیل زندگی ندارند.

زنان مطلقه هم نهایتا چهار تا پنج سال تمام نیازهای عاطفی و جنسی خود را سرکوب کنند
اما تا آخر عمر که قادر به این سرکوب کردن نیستند. از طرف دیگر، امکان ازدواج مجدد هم برای خود نمیبینند.

در نتیجه این نیازها از آنان زنانی را میسازد که متاسفانه در رابطه های مکرر قرار میگیرند و معشوقه مردان متأهل میشوند.

به این ترتیب، زمینه اخلاقی جامعه متزلزل میشود و خیانت به همسر، پدیده ای میشود که بالاترین آمار علت طلاق را
به خود اختصاص میدهد؛ مسئله ای که از زمان بالا رفتن آمار طلاق و پدیده تجرد ناخواسته، شایع شد.

 

دختران مجرد

 

پس امکان به انحراف رفتن زنان مطلقه وجود دارد!

در نتیجه عواملی که گفتم، زنان مطلقه ما جزو کسانی شدند که خیلی کم داوطلبی برای ازدواج مجدد دارند
اما همواره حتی همکاران آنان نیز داوطلب داشتن رابطه جنسی با آنها هستند.

به طوری که قریب به اتفاق زنان مطلقه از ترس برملا شدن این موضوع و اینکه همکاران بدانند آنها مطلقه هستند
و بالقوه میتوانند نیازهای جنسی همکاران خود را پاسخ دهند، این مسئله را پنهان میکنند.

چون در صورت برملا شدن، آنقدر اذیتشان میکنند تا آنها به دعوت همکاران برای داشتن رابطه جنسی پاسخ مثبت دهند.
چراکه تا همکاران آن زن میفهمند که او مطلقه است، شروع میکنند به محبت کردن به وی.

امروز به محض اینکه زنی مطلقه شد، از رییس و کارمند و… همه چشم طمع به او داشته و توقع دارند،
زن مطلقه نیاز جنسیشان را پاسخ دهد. خُب، زن اگر مشکل خانوادگی یا مالی هم داشته باشد،
زمینه کشیده شدن به مفاسد اخلاقی زیاد میشود.

البته زنان مطلقه معمولا در ابتدا به شدت در مقابل این فشارها مقاومت میکنند و آسیب هم میبینند.
اما وقتی میبینند این یک داستان غیرقابل حل است و ازدواجی هم صورت نمیگیرد، کمکم به این روابط تن میدهند
و معشوقه مردان متاهل میشوند که یا همکارشان است و یا همسایه و یا کسی که در آژانس مسکن
برایشان خانه گرفته و… بعد هم اسیر دل بستنها و دل کندنهای متعدد میشوند.

چه مشکلات دیگری گریبانگیر زنان بعد از طلاق میشود؟

روابط گذشته شان دستخوش تغییر میشود.

مثلا اگر در گذشته بهراحتی و بدون دغدغه خانه خواهر خود میرفتند،
حالا خواهر به شدت نگران رفت و آمد خواهر مطلقه جوانش است. چون بالاخره همسر او هم مرد است…

نه فقط اقوام، درباره دوستان هم همین اتفاق میافتد.
اقوام زن مطلقه بهشدت از معاشرت با او پرهیز میکنند و علامت سوالها و رفتارهایی را بروز میدهند.

پس اولین اتفاق تنها شدن و زیر نگاههای معنیدار رفتن است.
دومین اتفاق آن است که این آدم تنهایی که قوم و خویش او را کنار گذاشته
و در زندگی هم شکست خورده، نیازی طبیعی نیز دارد. این نیاز او را به سمت رابطه میبرد.

رابطه هم ماهیتش ایجاد دلبستگی و عشق است.

بعد از یک مدتی که اهدافی حل و فصل شد، مرد سرد میشود و حالا زن مطلقه باید دنبال او بدود.
بعد آبروریزی میشود و زن باید دل بکند. دل کندن باعث افسردگی میشود، افسردگی بیمارش میکند،
باید دارو بخورد و افت کاری یا تحصیلی پیدا میکند و…

اتفاق بد دیگر این است که شغل برخی کارمندان طوری است که باید متأهل باشند.
برای همین اگر در محل کارشان به هر دلیلی بفهمند که اینها مطلقهاند،
ممکن است در ماهیت حفظ یا از دست دادن کارشان تأثیر بگذارد.

همچنین ممکن است آنقدر در محل کار تحت فشار داوطلبان رابطه قرار بگیرد که خودش از سر کار رفتن منصرف شود.

اتفاق بد دیگر این است که بعد از طلاق مجبور است به خانه پدرش برگردد و از این به بعد سایه و نفس کشیدنش هم
شماره و ارزیابی میشود و باید حساب و کتاب پس دهد. در حالیکه او دیگر آن دختر قدیم نیست.

یا مجبور است خانه ای مستقل بگیرد. در این حالت یا درآمد کافی دارد که فقط مسائل اجتماعی گریبانگیرش میشود
یا مشکلات مالی هم دارد. قبلا تحت تکفل همسر بوده و حالا برای حفظ استقلال و برای اینکه نمیخواهد بار شکست را
با رفتن به خانه پدر مضاعف کند، با پول مهریه خانهای اجاره میکند، اما به دلیل بیکاری و مشکلات مالی مجبور میشود تن به رابطه دهد.

اولین حادثه هم این است که در ابتدا به زن مطلقه نمیگویند، میخواهیم با تو رابطه برقرار کنیم.
اول او را تحت فشار قرار میدهند تا بعد خودشان نقش منجی را بازی کنند. یا وقتی از زیر فشار بودن خسته شد، تن به خواسته بدهد.

این اوضاع نابسامان مشکلات اجتماعی زنان بعد از طلاق، چاره ای هم دارد؟

معضل ایجاد شده بر اثر طلاق به چند پدیده اجتماعی دیگر مربوط است،
مثل همان تجرد ناخواسته و… خود آسیب طلاق را نمیتوان حل کرد.

حتی آمار طلاق پنج درصد هم باشد، همان مشکلات معاشرت با اقوام و دوستان و… وجود دارد و قابل حل نیست.

اما باید به این نکته توجه کرد که انتخاب بین زندگی کردن و طلاق گرفتن، انتخاب بین بد و بدتر است.
طلاق خیلی بد است، اما اگر زندگی زن از خیلی بد هم بدتر است، مجبور میشود طلاق بگیرد.

او شبیه آدمی است که در ساختمان چند طبقه ای است که دچار آتش سوزی شده.

فرد از ترس اینکه ساختمان دچار آتش سوزی شده، پایین میپرد. درحالیکه معلوم نیست کجا فرود میآید و زنده میماند یا نه!
درحالی که شاید اگر صبر میکرد بعد از مختصری سوختن دست و پا نجات مییافت.

این است که باید گاهی به راه حلهای دیگر فکر کرد.

نکته بعد این است که مگر همیشه میتوانیم از نو زندگیمان را شروع کنیم؟!

مگر همه آن نیروها، انگیزه ها و موقعیتهای قبلی را داریم که بتوانیم زندگی را از نو شروع کنیم؟!

واقعیت این است که چنین نیست. باید دید کدام بد و کدام بدتر است. داستان طلاق داستان خوبی نیست که بگوییم این زندگی بد است، طلاق بگیریم خوب میشود.

به نظر میرسد با تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی میتوان این موضوع بد را تا حدودی امری طبیعی ساخت!

بله اما اگر این اتفاق بیفتد که خیلی کار میبرد. اگر برادر شما بگوید که میخواهد با هم دانشگاهی خود ازدواج کند که عاشقش شده،
اما قبلا سه سال متأهل بوده چه برخوردی با او میکنید؟!

به او میگویید: «مگر دیوانه شدی؟ مگر دختر قحط آمده؟ اینهمه دختر مجرد، آنوقت تو میخواهی با مطلقه ازدواج کنی؟
اصلا معلوم نیست برای چه طلاق گرفته… شاید عیب از او بوده!» این ما هستیم که جامعه را میسازیم.

اینطور نیست که بگوییم ای زندگی بیا جامعه ما را درست کن. ما مردمان همین سرزمین هستیم.
میگوییم اینهمه دخترهای مجرد! طلاق پدیده ضد اخلاق شده چون با تجرد ناخواسته دختران مواجه هستیم.
الان دخترهای کم سن و سال حتی با مردان ۴۰ ساله ازدواج میکنند.

علت این تجرد ناخواسته چیست؟

مشکل آنجایی آغاز میشود که پسران به دختران میگویند اگر عاشقم هستی باید به من سرویس جنسی بدهی.
بعد هم وقتی همه سرویسها بیرون ازدواج ارائه میشود و ازدواج هم به کاری سخت و هزینه بردار بدل شده است و…
وقتی دختری خانه مجردی دوست پسر خود را تمیز میکند، برایش غذا درست میکند و با آژانس میفرستند
و تازه پسر میگوید تو خیلی دختر خوبی هستی، اما آشپزی آن یکی بهتر است و نوعی رقابت درست میکند و مسابقه میگذارد، چرا پسر ازدواج کند؟

۳۹۰ دیدگاه

 1. شک نکنید از هر ۱۰ تا طلاق ۸ تا مقصر اصلی زنها هستن.زندگی یه مثلثه. غیرت.حیا.عفت. هر فردی یا هر خانواده ای یکی از سه خصلت رو نداشته باشن بر فنا هستن.خصلت هایی که اکثر زنهای این زمونه ندارن.

  • یعقوب کریم زاده

   زن یعنی زندگی مرد باید بزن ارامش اعتمادکند زنروقبول داشته باشددیدزن خیانت کرد ازروی زنهای دیگر رونیبره با کمال رعایت اسلامی طلاق میده نه داد میزنه زنم اینو خورد اونو خوردبعدقانون اینجورادماچمردچزنباشدحمایت کندهردوگوششوببرندتاعبرت برا دیگران باشد

 2. میخوام داستان زندگیمو مختصر بگم ، من تو ۱۸ سالگی ازدواج کردم که خیلی زود بود برا هر دومون ، از همون ابتدا خانومم به من خیانت کرد و متوجه شدم ، اما اشتبا کردمو به زندگی ادامه دادم تا چند سال بعد ک دیگه فقط هم خونه بودیم مثل خواهر و برادر و رابطه جنسی هم نداشتیم ، بعدش منم وارد رابطه ای شدم که اینبار انگار نیمه گم شدم رو پیدا کرده بودم ،، بهترینم رو براش بودم ، از لحاظ عاطفی جنسی توجه و مالی هیچ چیز کم نزاشتم ، البته بگم که من بچه ای از زندگی اولم نداشتم اما او یه پسر ۵ ساله داشت که با خودش زندگی میکرد ، اما کم کم متوجه شدم که این خانم چقدر ادم مادی هست از کادوهای طلا جواهر خواستنش تا سفر خارجیو کلی ولخرجی ،، بعد از هفت سال به کاراش مشکوک شدم ، به پولایی که خرج میکرد و من نمیدونستم از کجا میاره و کم کردن قرارامونو تلفنهای مشکوکش ، جی پی اس بستم رو ماشینش و دستگاه شنود متوجه شدم که از یه سالو نیم قبل با یکی دیگه که اونم متاهله ارتباط عاطفی داره و با اون هم قولو قرار ازدواج گذاشته و از اونم میکنه ، تازه با چند نفر دیگه هم همزمان ارتباط ذاره ، با سندایی که داشتم دستشو رو کردم و از زندگیم انداختمش بیرون ، یادم رفت بگه که تازه با یه بچه میگفت که سه دونگ خونمم بزنم به نامش برا مهریه ، خلاصه تلگراممو واتساپو و همه خاطراتشو از گوشیم پاک کردم ، خواهرش زنگ زد که یه فرصت دیگه بهش بده ، اما قبول نکردم ، الان دو ماه که میگذره خیلی اذیت شدم موهام سفید شد با روانشناسمون صحبت کردم گفت اختلال شخصیتی داره و حق رو به من داد ،،، اما هنوز خاطراتش داره اضیتم میکنه افسرده شده خیلی خودمو مشغول کارام کردم ولی بازم بهش فکر میکنم ،،، چه کار کنم که کلا فراموش بشههه؟

  • یعقوب کریم زاده

   نگاه کنیدکجااشتباکردی فقط زن مقسرنیست مامردا هم مقسریم هرکی یلبخندبزنه پاهاسست میشه میریم دنبالش چون منودوست داره

 3. سعیده سعیدی پور

  سلام همه یا محکوم کردین یا ابراز تاسف من یه زنم مطعلقه م وپشیمون نیستم نیازیم به هیچ مردی تو زندگیم نیست چون قبل از ازدواج دستم تو جیب خودم بوده حالام که جدا شدم بازم از پس خودم برمیام هرکسی یه عتقادی داره اونی که شوهرش میمیره بحثش از اونی که طلاق میگیره جدا نیست هر دو مردشونو از دست دادن بعد از این دیگه دست خودزنه که محکم باشه ومنت نکشین ومردیو تو زندگیتون راه ندیدن که موردتهمت قرار بگیرید انقدر غرور داشته باشید انقدر محکم باشید که هیچ مردی اجازه نزدیک شدن بهتونو نداشته باشه همه چیز دست زنه تا وقتی که نخواد هیچ کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه انقدر اقتدار داشته باشید که هر کسی جرات نزدیک شدن بهتونو نداشته باشه اهای تویی که مردی به مرد بودنت نناز یه کم غیرت داشته باشی بسه بقیه ش پیش کش

  • احمد رضا

   آفرین کاملا حرفاتوقبول دارم این خانوم به اصطلاح متخصص یه کلام نگفتن که انسان مختاره وهمه چیز دست خودشه حتی اگه بدترین اجبارها و فشارها هم وجودداشته باشه تایه زن زمینشونداشته باشه وخودشم نخوادحتی یه مردجرات نمیکنه نگاهش کنه چه برسه به اینکه بخوادازش سواستفاده بکنه این خانومای مطلقه ای که اسیر یه سری مشکلات میشن خودشون کردن منم ازین موردازیاددیدم مثلا یه خانوممطلقه همکلاسی دارم همزمان به من و دوستم که مجردیم سیگنال میده چون هم سن و سال ماست وقتی دید خبری نمیشه رفت دنبال اون یکی دوستم که متاهله یه مدت ازش سواستفاده کردچون خودش خواسته بودبعد یه مدتی با کمال وقاحت آمده به من زنگ زده میگه دوستت آدم عوضی هست می خوام برم به زنش بگم آبروشو میبرم نمیدونم چکارکرده بودن واردجز‍ییات نشدم فقط گفتم خودت خواستی تو میدونی اون زن وبچه داره چرااین کارو کردی چرا دنبال آدم متاهل رفتی گفت ازم اسکرین شات گرفته تهدیدم کرده میزنم و ازین چیزاگفتم برو شکایت کن به من ربطی نداره منم با اون نارفیق که داشت آبروی منم میبردکات کردم گفتم حتی تو کلاس کنارمن نشین خوشم ازت نمیادحتی اون زنه پای منم وسط کشیده بودالکی رفته بود واسه منم حرف درست کرده بود منم چندبارزنگ زدم ببینم جریان چیه گفت حسابتو میرسم مزاحم میشی خلاصه منم عصبانی شدم دعوام شد باش بعدش فهمیدم می خواسته برای من درد سر درست کنه چیز بدی نگفتم الکی فحش داد منم جوابش گفتم تو یه ادم عوضی حیوونی نگات تو نگام بیوفته میدونم چکارت کنم بعد رفته اسکرین شات از حرفای من گرفته نه حرفای خودش برده حراست دانشگاه چندتاشماره تلفن دیگه هم گذاشته روش که این مزاحم من شده منم تمام جریانو برای حراست تعریف کردم دیدم خیلی ادم عوضی هست تازه پر رو پررو به من میگفت شمارم تو دانشگاه پخش شده کسی نیست که شماره منونداشته باشه گفتم مگه کسی از تو به زورشماره گرفته که حالا به همه تهمت میزنی برو شکایت کن ببین کی شمارتو پخش کرده به من چه ارتباطی داره خلاصه بعد ازین ماجراهنوزم تو دانشگاه یهومیاد جلوم سبز میشه انگار منو تعقیب میکنه هی می خواد اصطکاک ایجاد کنه خداوکیلی اعصابموریخته به هم یه بار دیگه باعث اعصابم بشه میرم از دستش شکایت میکنم همه جارو به گند کشیده با هزار نفر ارتباط داره تو اینستا اونوقت میره الکی از دست من شکایت میکنه حتی به اندازه انگشتای دستم تا حالا باش تلفنی صحبت نکردم یا پیام ندادم اون وقت جرات نکرده بره از دست اون پسره که به قول خودش هزارجور حرف هرزه ای بش زده تهدیدش کرده یا برنامه های دیگه هم داشته شکایت کنه زورش به اون نرسیده آمده یقه من بی گناهومی خواد بگیره

   • سلام. من ۶ سال پیش تو سن کم طلاق گرفتم تو دوران عقد. تو این ۶ ماه پام رو کج نذاشتم. به مرد یا پسری نگاه بیخود نکردم. همه دخترهایی که طلاق میگیرن اینجور رفتارهای زننده ندارن. اون خانم حتما قبل ازدواجش هم همینجور بوده که نتونسته ترک کنه. وگرنه دختری که اصالت داشته باشه همچین کاری نمی کنه!

  • سلام من هم کاملا با شما موافقم من هم جدا شدم پنج ساله جدا شدم هیچ مهری هم نگرفتم درسته خیلی جامعه به افرادی مثل ما ظلم کرده ولی دلیلی نداشت من چون مخارجم به پای خودم بوده تحقیر شدم یا حمایت مالی از طرف خانواده نداشتم آدم بدی بشم بعد از جداییم کار کردم به سختی کار کردم و با پولی که درآوردم درس خوندم اگر اون زمان یک زن دیپلمه بودم الان کارشناسی ارشد معماری میخونم و پیشرفت داشتم نه پس رفت شاگرد اول دانشگاه شدم و هنوزم امید دارم پیشرفت میکنم سالم زندگی کردم سختی کشیدم زنان مطلقه که سر سفره پدر مادر و با نون حلال بزرگ شدن و تو زندگی سابق شکست خوردن و تنها رو خودشون حساب باز کردن خوب درک میکنند نباید ابزار جنسی مردان بولهوس بود به امید روزی که تمام زنان سرزمینم ارزشهای درونی خودشون را باور کنند و به خود باوری برسند چون معتقدم خدا زن رو به تنهایی کامل آفریده قطعا بعد از هر شکست پیروزیه و قطعا بعد از هر تاریکی نورو روشنایی است

  • یعقوب کریم زاده

   خاتمی ادعات میشه همه چی درسته پس چرا خدا زنرا ازبقل مرد تکمیل کرد اگر این غبطه پس مثل قاصدک بودند بادبهرجامیبرد بعدازبین میگرفتن اشرف مخلوقات یعنی چه همه بد نیستن دنیا خالی نیست اگربودصددرصد صاحب ظهورمیکرد

 4. سلام من ۳۴ سالمه ده ساله ازدواج کردم اما از اول زندگیم مشکل داشتم الان از همیشه بیشتر به طلاق فک میکنم تنم میلرزه اما چه کنم شوهرم نه معلومه درامدش از کجاس نه حرف راست میزنه هر بارم یه گندش بالا میاد چند ساله متوجه قرص مخدر خوردنشم شدم.اون باعث شده حالم خیلی بد باشه نمیدونم چکار کنم حرفام زیادن خسته شدم.وقتی فک میکنم میتونم جدا شم بعد یه زندگی سالم داشته باشم حالم خوب میشه اما وقتی داستان زندگی بقیه رو میشنوم ترس میگیرم.همیشه به شوهرم میگم تو هیچ بلایی نیست که سرم نیورده باشی

  • خانوم محترم برو با مشاور مشورت کن زندگی خودتو بیش ازین به تباهی نکش ترس رفیق مرگه ضمنا مملکت قانون داره برو از وکیل و از خانوادت کمک بگیر قانونی اقدام کن مگه چند سال می خوای عمر کنی همین شما خانومهای به اصطلاح بسوز و بساز باعث شدین اینقدر از زنها سو استفاده بشه یه سری چیزا تو دفتر وکالت میبینم اشکم در میاد وقتی فقط میشنوم چه برسه ادم تو شرایطش باشه شوهرت معتاده به راحتی میتونی ثابت کنی طلاق بگیری مهریت وتمام حق و حقوق قانونیتم توسط وکیل بزار اجرا از چیزی نترس خدا پشتو پناهت البته اگه تمام راهها رو رفتی و میبینی واقعا اخرین راه حله هیچ کسی ارزش اینو نداره که بخوای یه عمر زندگی خودتو نابود کنی به خاطرش

  • یعقوب کریم زاده

   مردی دروغگو تازنده هست دروغمیگویدکاری نمیشه کرد اما زندگی شما در رفاهست اشکال نداره بگذار دروغبگه تا بترکه زندگی شماجورباشدرو برا باشد نه اینکه باسیلی صورت خود سرخ کنی

  • یعقوب کریم زاده

   طلاق اخرین راهیست زوجهامیروند بعدکی میگه طلاق منفورترین نه من ی دختر خاله داشتم شوهرش فساد اخلاقی و عاطفی داشت هرچی به مادربزرگ میگفت این مشکلرودارم گوش نکرد که نکرد میگفتن بمرورزمان خوب میشه یروزتابستان زیر زمین خونه نفت ریخت روزنش اتشزد درو قفل کرد اومد بالا ترانه گوش میداد همسایه ها متوجه بوی سوختن گوشت میاد صدوده واتشنشانی خبر دادند بعدمتوجه زنش سوخته هیچ کاری نکردند

 5. اینجا همه مردها گفتن خانم ولشون کرده
  من ۱۸ سالمه و با چهره ای ک خودم نمیگم همه میگن زیبا و برای مدلینگی از ترکیه هم بهم پیشنهاد شد
  همسرم ک ۲۱ سالشه مجبورم کرد سقط کنم و ازم جدا شد التماسم کردم برنگشت من زنی بودم بدون همسرم تا در مغازه نمی‌رفتم و اون هزارتا تهمت بهم زد و همسرم ن دارایی داره ن هیچی جز یه حلقه چیزی واسم نخرید الان میگه همونم بده
  با این سنم و این شرایط بازم خواستمش هنوز جدا نشدم خواستگارم دارم
  منو بخاطر حرف مردم و اشتباهات خانوادم ترکم کردو رفت
  انصافه
  کسی ک التماسم می‌کرد وقتی ب دستم آورد بعد از ۸ ماه زندگی پرتم کنه برم
  من با تمام وجود میخواستمش و همه بهم میگفتن خاک تو سرت تو چقدر خوشگلی این ک هیچیم نداره
  دل یکی شکستم الان باز اون خبر جداییمو شنیده بازم التماسم میکنه برگرد باهم ازدواج کنیم ۲۶ سالشه
  همه زنا بد نیستن گاهی مردا خوشی میزنه زیر دلشون احساس غرور میکنن ک حتما این گوشت گیرم اومد یکی بهتر شم میاد و من حتما عجب آدم مهمیم

  • اسماعیل شیرینی

   اگر خیلی تنهایی جایی نداری بیا پیشم

  • میروحید

   با هاتون موافقم. خانمی ۴ سال برام صبر کرد تا شرایطی که خونوادش ازم میخان رو فراهم کنم. الان همچی رو به راه شده اطرافیان میان دایه مهربان تر از مادر میشن میگن سنش بالاست تو حیفی و … همه چی بستگی به خود آدم داره . وقتی که دروغ میگیم یه چیزی رو از بین میبریم، خیانت هم همین طوره . خیانت بده . خیانت نکنید. معمولا آقایون بیشتر تمایل دارن. .آرزوهای شریک زندگیتون رو خراب نکنید.

  • خانم من بعدازبیست سال به من خیانت کرد.اونم با مردمتاهل دیگه رابطه داشت.من هم کارداشتم ودارم.وهم خانه وماشین.ازصحبت کردن با زنها ترس داشتم.چه برسه رابطه داشته باشم.سه سال جداشدیم ولی هنوزنه صیغه کردم.نه رابطه نامشروع…واقعا متاسفم به این نامردها که اسم مرد روشون هست..چه زن چه مرد بایدازرابطه با متاهلین دورباشن.نفرین کسی رو بخاطرهوس زود گذرنخرید..خیانت کثیفترین رابطه هاست.

  • یعقوب کریم زاده

   یعنی مردهای نامحرم بیان شماروتماشاکنند بگن عجب بدنی دارنداسکلتش خوبه برای لذت زناشویی خیلی خوبه بیان دست بزنند لذتشوبکنند بروند بعد تومیمانی بدبختیهات

 6. واقعا همه مسائلی که گفته شد درست و عین واقعیت هستند،متاسفانه امروزه خانمها با کوچکترین مشکلی که در زندگی مشترکشون بوجود میاد میرن دنبال طلاق،فکر میکنند با طلاق قراره اوضاع زندگیشون بهتر بشه در صورتی که تبدیا میشن به یه ابزار برای برآورده کردن تمایلات جنسی آقایان متاهل یا پسران مجرد.به قول معروف بعد از طلاق میشن یه بیوه که میوه است برای مردان،یا مثل هلو آماده اند برای رفتن توی گلو،خانمها تورو خدا اینقدر راحت نرید دنبال طلاق،طلاق آخرین راه برای اختلافات زندگیه نه اولین راه

 7. بسیار بد نگاه کرده اید به زندگی زنان مطلقه که واقعا براتون متاسفم!!!!!!!!!!!!

  • پس چطوری باید نگاه کرد حتما توقع داری همه چشم روی واقعیات جامعه ببندن و با شما همکلام باشن مگه نمیبینی گند و کثافت همه جارو گرفته

 8. سلام من دوساله دنبال موردیم براازدواج نمیدونم چرابه دربسته میخورم چندبارفتم خاستگاری یا دختراانتظاراتشون بالاس از از لحاظ رفتار تند خو هستن موندم چیکار کنم

  • اعصاباشون ریخته به بهم از بس با آدمهای مختلف پریدن والا ما که پسریم و مجرد جرات نمیکنیم اینهمه با آدمهای جور واجور بپریم این دنیای مجازی هم که یه سریا رو بدبخت کرده نه خواب و خوراک دارن نه اعصاب براشون مونده آخرشم هیچی

 9. سلام من ۲۷سالمه شغلمم دندانپزشکه عاشق یه دخترشدم که تو ۱۸سالگی بنابه یه اشتباه ازدواج کردهدبعد دوسالم طلاق گرفته الان خیلی دوستم داره من واقعا دوستش دارم ب نظرتون میشه رو این رابطه حساب کنم چون واقعا عاشقش شدم

  • احمدرضا

   حلال خدا رو چرا حرام کنیم
   ضمن اینکه زن مطلقه ای که دلیل نابودی زندگی قبلیش خودش نبوده،سرد و گرم چشیده است و بلده چطور خودش و شما رو خوشبخت کنه
   من اینو دیدم که می گم

   • احمد رضا

    یعنی منتظری یه زن تورو خوشبخت کنه اونم از نوع مطلقش واقعا برای تفکرات متاسفم

  • یعقوب کریم زاده

   , زن باید سه چیز پایه بند باشد حیا قدر دانی خانواده دوست باشد. اگر داره زن زندگی هست وگرنه نه هوسبازه

  • احمد رضا

   اگه واقعا شغلت دندانپزشکه و آدم سالمی هم هستی پس دلیلی وجود نداره اینطوری ازدواج کنی حتماباید کیسهای خوبی انتظارتو بکشن در شرایط عادی .برواز مشاور خانواده و وکیل و روانشناس حتما کمک بگیر روشنت میکنن جوان ۲۷ ساله

  • یعقوب کریم زاده

   عاشق شدن باقاشق شدن خیلی فرقداردعشق پاکستان مخصوص خدا بندگانراخیلی دوست میدارد خدا هیچوقت گفت من بشما دادم میگوید عطاکردم بخشیدن شهوت و غروربسرما میرند ماشین من خانه من سرمایه ی من مقام من بزرگواری من چزن ومرد هرکدام تفاهم نه تحمل تفاهم گذشت بیمنت باشد موفق هست چباسواد فوق دکترا چبیسوادمثل چوپان

 10. سلام بخدا من زنم را دوست داشتم ۱۲ سال با هم زندگی کردیم هرچی التماس کردم طلاق نگیر استاد بود مغرور هرجا میرفت شروع به بد گویی میکرد درد دل پیش همکاران مرد میکرد خلاصه دو دستی زندگیمون خراب کرد تمام خیلی کم مغصر مرد هست بیشتر زن زندگی رو نگه میداره

  • محمد امین

   اگه زن زندگیرونگه میداری پس شما به عنوان یه مرد چکاره ای ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یه بار رفتی مشاوره پیگیری کنی ببینی مشکلت چیه که خانومت چنین حرفایی میزنه یعنی اینقدرروت حساب نمیکنه که به خودش اجازه میده بره حتی پیش همکارای مرد از زندگی خصوصیش تعریف کنه شما هم با کمال میل میشنوی و دم نمیزنی واقعا جای تاسف داره برو خودتو اصلاح کن نمیگم فقط مشکل از شماست خانومتم رفتارهای درستی نداره ولی ریشش به شما بر میگرده برو ریشه زندگیتو درست کن

 11. سلام. من با دختری۲۰ساله از شهر دیگه توسط تلگرام آشنا شدم. بعد که مطمعن شد من بهش وابسته شدم منو دعوت به کافی شاپ کرد. بعد کم کم داستان واقعی زندگیشو تعریف کرد که تازه طلاق گرفته که بامن قرار حضوری گذاشته. من پسر مجردی بود۲۷ساله،کلی ناراحت شدم که چرا حقیقت رو بهم نگفته. میگفت میترسیدم از دست بدمت، خلاصه بعد چند هفته ای قهر بودن.آشتی کردم اخه تو فکرم بود دل دادش شده بودم انگاری تو زندگیم بود طوری منو شیفته خودش کرده بود که نمیتونستم ازش بگذرم. تا اینکه تصمیم گرفتم باهاش ازدواج کنم، خانواده رو درجریان گذاشتم راضی نشدن، بعد از پای فشاریهای من مادرم راضیش کردم با خواهرم بزرگم رفتیم خونشون خواستگاری مادرش مخالفت میکرد میگفت دختر به شهرستان نمیدم. مادرم خوشحال بود که ایجور مادرش گفت،بعد از دوهفته ای مجدد من با مادرم خواهرم خواهر زادم رفتیم خواستگاریش جواب مادرش منفی بود برگشتیم.ناامید شدم بهش گفتم دیگه فایده نداره مادرت جواب سربالا میده. تا اینکه یک شب بهم پیشنهاد داد که بیا فرار کنیم من اجازم دسته خودمه میتونم بدون احضانت پدرمادرم ازدواج کنم گفت تو فقط مرد باش تا آخرش بمون. من ترسیدم قبول نکردم،اون خیلی روی مخم کار کرد که موفق شد من قبول کرد. بعد رفتم شهرشون دنبالش که بیارمش مشهد،خلاصه آقا همون روز که آمد مشهد ازدواج کردیم،تا اینکه بعد از ۲ماه گذشت از سرکار امدم خونه که براش گرفته بودم دیدم نیست تموم اسباب اثاثیه که گرفته بودم برده بود با خودش. بعد هم شکایتهای مهریه نفقه همچیز از من کرد. کلاه برداری زیادی شده متاسفانه تو این ازدواجها.

  • یعقوب کریم زاده

   , زن باید سه چیز پایه بند باشد حیا قدر دانی خانواده دوست باشد و سلام اگر زن زندگی هست وگرنه نه زن نیست هوس بازه چاه نیوفت

  • دلدادگی شما کاملا واهی و پوچه بعدا دردسرهای زیادی تو زندگی برات ایجاد میشه به هزار و یک دلیل که مشاوران خانواده و ازدواج برات توضیح میدن ضمنا دل به روابط مجازی و این چبزانبند ازدواج شوخی نیست تو مجردی اولا باید با مجرد ازدواج کنی ثانیا وقتی با حیله و نیرنگ شمارو تا اینجا کشونده بقیشم باید بفهمی چه خبره اگه اولش گفته بود مطلقه ام شما حاضر بودی برای ازدواج باش صحبت کنی واقعا داره وابستت میکنه به اهداف خودش برسه مواظب باش

   • متاسفم بقیشو نخونده بودم فقط اول حرفاتون که خوندم خواستم راهنمایی کنم .بعد از اینکه جواب دادم بقیشو خوندم دیدم حرفام اشتباه نبوده

 12. یاد ترانه بابک صحرایی افتادم:
  غصه رسم روزگاره
  ما چه باشیم،چه نباشیم
  زندگی ادامه داره.. 🙂

 13. سلام.مقاله ح عالی بوود…اینکه من به ی مشکلی برخورد کردم و نمیدونم چیکار کنم؟؟؟اینکه من با ی دختری نزدیک ۵ سال هست با هم رابطه داشتیم..ولی الان خانواده بنده مخالف ازدواج با او هستند…ولی من دلتنگم…یعنی شب و روز ندارم همش فکر و ذهنم دختره هست…و جدیدا هم دختره جوابم و نمیده…..و آخرین بار گفت خانوادت با من مشکل دارند و راضی نیستند…بهتره جدا بشیم و ازم جدا شد…تو رو خدا کمک کنید..حتی آدرس خونه و خانوادشونم هم میشناسن…و حتی خواهر بزرگتر دختره تو جریان ما بوود….من ۳۳ سالمه مجرد و دختره ۳۰ سالش اونم مجرد……

  • محمدامین

   اگر واقعا خانوادش مخالفن حتما دلایل خاص خودشونو دارن و در آینده هم زندگی این خانوم با شما مشکلات بدی برات به وجودمیاره از دخالت کردن گرفته تا قضاوت های ناجور وتوهین و افترا سرزنش و تحقیر تا دعوا مرافعه راه انداختن و خیلی چیزای دیگه مواظب باش شهوت کورت نکنه یه زندگی خوب وسعادتمندانه یه عشق دوطرفه می خواد هیچوقت فراموش نکن ایشون هم که معلومه خیلیم عاشق شما نیست دخترای خوب زیاده عزیزمن هیچوقت فکر نکن آسمون سوراخ شده یکی از اون بالا افتاده برای شماکیسهای خیلی بهتر زیادن صبر و تحملت بیشتر باشه تو ازدواج باید منطقی فکر کرد نه احساسی البته احساس و اون کشش قوی اولیه باید وجودداشته باشه حتما وبه صورت کاملا دوطرفه بعد ازین مرحله کاملا باید منطقی فکر کرد ومنطقی تصمیم گرفت حتما از جلسات متعدد مشاوره استفاده کن وجاهای مختلفی هم خواستگاری برو تا تجربتم یکم بره بالا همچنین در زمینه شناخت روحیات جنس مخالف هم مطالعات قوی داشته باش وسعی کن به خودشناسی هم برسی و انتظارات وتوقعات و خط قرمزهای خودتولیست کن تا بهتر بتونی تیکه خودتوانتخاب کنی با یه چشم بازتراصلا شتاب نکن که ضرر میکنی

 14. حقشونه طلاق نگیرن ، ازین بدتر باید سرشون بیاد ، اون دختره احمقی که میاد تو زندگی یک پسر و دائما دم از شوهر میزنه که ازدواج بکنه و بقول خودش شوهرشم دوستداره چرا باید بعد از ششماه طلاق بخواد!!! ( این بلا سره خودم اومده )
  مشکل از ما مردا نیست مشکل از شما زنان و دختران امروزیه احمقه که فک میکنید از شوهرتون جدابشید بهتر از شوهرتون میاد دنبالتون یا فکرکردید بعد از طلاق دنیا براتون گلستون میشه یا به قول خودتون رها و آزاد میشید نه بابا ازین خبرا نیست ، تو اگر راس میگی بشین زندگیت رو بکن و دم از طلاق نزن ، اگرم طلاق گرفتی پس باید آمادگی اینو داشته باشی که به چشم یک ابزار جنسی و رفع نیاز بهت نگاه کنن نه برای ازدواج ….

  • ملیحه حاجی جعفری

   لطفا یک طرفه به قاضی نرید و همه رو با یک چوب نرونید. این قدر کلی راجع به همه فکر کردن و قضاوت کردن پسندیده نیست. انشالله در اینده خوشبخت بشید.

  • آفرین،دقیقا همینه،من هم کاملا با شما موافقم،چون این تجربه سر خودم اومده،

  • ببینید آقای محترم همه مثل هم نیستن منم سیزده سالم بود ک شوهر کردم ب ی آدمی ک هیچی از مهرو محبت حالیش نبود با اینکه بچه بودم کلی تحمل میکردم و محبت میکردم تا اینکه دیدم با اینکه من پاکم و خیانت میکنه و کتکم میزنه براش بچه آوردم بازم کاراش ادامه داشت حتی خانوادش دخالت میکردن کلی زجر کشیدم و نهریمو بخشیدم و جدا شدم آیا حق ی زن ی احترام ساده نیس?☹️

  • محمدامین

   البته جمع نباید بست ولی درصدزیادی اینطورین متاسفانه. خیلی باچشم بازباید انتخاب کردبعضیا که اصلا هدف از ازدواجشون فقط گرفتن مهریه و تیغ زدنه بعضیا هم علیرغم سنشون هنوز آمادگی عقلی و شخصیتی برای ازدواج پیدانکردن ودهن بین و دمدمی مزاجن بعضیاهم که مشکلات روحی روانی کمبودها و عقده ها ی زیادی دارن که یا ریشه در کودکی داره یا ارتباطات ناصحیح قبل از ازدواج یا برمیگرده به مشکلات عدیده خانوادگی و تربیت غلط ومحیط فرهنگی که توش بزرگ شدن خلاصه برای ازدواج با خانومهای به ظاهر محترم باید هفت خان رستم که هیچ باید چهل خان رستمو طی کردکوچکترین غفلت و در انتخاب تو این دوره زمونه مساوی با بیچارگی و بدبختی وغارت ما ومنال از دست رفتن شرف وآبروی مرد وخانوادش وهزار جور ناراحتی و عذاب فقط روی صحبتم با آقایون نیست دخترها وخانومها هم باید خیلی تو انتخاباشون دقت کنن همین مشکلات برای اونها هم پیش میاد با یه انتخاب غلط و احساسی عزیزان من حتما قبل ازدواج از مشاورین باتجربه استفاده کنین جلسات دونفره و تک نفره قطعاچیزهای زیادی شما نمیدونین که با کمک تجربه مشاورین ومتخصصین برای شما حلاجی میشه

 15. امیدوارم دوباره بهم برسین
  من هم جدا شدم و سخت معتقدم که اشتباه من زمانی نبود که جدا شدم بلکه اون لحظه ای که سعی نکردم در مورد خواستگارم درست تحقیق کنم و انتخاب کردم اشتباه من انتخاب نادرستم بود .

  • محمدامین

   صددرصد با حرف شما موافقم و یک نکته هم من اضافه میکنم واون این هست که تنها تحقیقات میدانی کفایت نمیکنه لازم هست ولی به هیچ وجه کافی نیست ارتباطات حضوری ورفت و آمدها البته با هماهنگی خانواده ها وهمچنین شرکت در جلسات خانوادگی دقت کردن به اعمال و رفتار فردتو موقعیتهای مختلف و به صورت حضوری خیلی ازپرده ها رو ممکنه برای شما کناربزنه به قول معروف میگن مشت نمونه خرواره البته دوران شناخت نبایدخیلی کوتاه باشه ونه خیلی بلندمدت معمولا تا۶ماه شما میتونید شناخت کافی را بدست بیاریدبه شرطی که این دوره شناخت از کیفیت مطلوبی برخوردارباشه به دوراز هیجانات جنسی و با عقل ومنطق وبررسی تمام جوانب امرهمچنین کمک گرفتن از بزرگترهایی که دارای صلاحیت اخلاقی وتجربی هستن واستفاده از مشاورانی که در امر ازدواج فعالیت میکنن ودرنهایت قدرت تصمیم گیری خودتون که لازمه برای امر مهم ازدواج ازون بهره مند باشید که خوداین قدرت تصمیم گیری صحیح آمادگی بیش از پیش شمارو برای ازدواج نشون میده .

 16. چقد سیاه نمایی چقدر پرت و پلا اینجور که شما نوشتید
  یعنی بعد از طلاق جهنمه !!! اینهمه آدم که در ازدواج اول شکست میخورن و چه لسیار که در ازدواج دوم بسیار موفق هستن ، کسی که درست زندگی کنه درست تصمیم میگیره موقعیت خوبم براش پیدا میشه مجرد و مطلقه و جوون و نوجوون و پیر هم نداره در هر زمینه ای

 17. فساد همه جا زیاد شده سن و سال نمیشناسه چه برسه به مجرد و مطلقه ، اگر فسادی هست مربوط به کل مجردها میشه نه مجرد بی سابقه و با سابقه ی ازدواج ، من یه مطلقه ام با خانوادم خیلی سالم دارم زندگی میکنم و خواهرا و دوستان و فامیلم هم با آغوش باز ازم استقبال میکنن ، اونکه از خواهر خودش فرار میکنه لابد میدونه خواهرش چه کاره است چه مجرد باشه چه مطلقه ازین مقاله خندم گرفت یاد زنده به گور کردن دخترا افتادم

  • احمدرضا

   ???
   باهاتون موافقم

  • دقیقا من هم زندگی خیلی سختی داشتم مطمعن بودم اگه تو زندگیم می موندم خیلی زود میمردم
   الان که جدا شدم واقعا مادرم خانوادم درکم میکنن تازه از قبل هم بهتر باهام رفتار میکنن.من قبل از جدایی این مطلب رو میخوندم و وقعا نمیدونستم چکار باید بکنم الان خدا رو شکر زنده ام و زندگی آرومی در کنار مادرمو خواهرمو و پدرم دارم حتی خواهرم شوهرشو میفرسته دنبالم که من ماشین گیرم نیاد اذیت نشم.

   • سلام
    من ی خانوم ۳۰ ساله م ۴ ساله جدا شدم مهندسم و تو یه محیط کاملا مردونه کار میکنم با اینکه همه میدونن ک مطعلقه م اما هیچ کس جرات نکرده حای پیشنهاد بده اتفاقا خیلی هم خوشگلم
    همه چیز به رفتار خود ادم بستگی داره
    اتفاقا کلی خواستگار مجرد رد کردم
    خوب و بد همه جا هست ای کاش زود قضاوت نکنیم
    الان خیلی از خانوم های شوهر دار خیانت میکنن
    و خیلی خانوم های مطلقه زندگی پاکی دارن
    از خودمون باید شروع کنیم تا جامعه ی سالم داشته باشیم

    • روییاااااا

     سلام ،چقدر امروز دنبال یه حرف از همجنس خودم بودم که دلمو گرم کنم به کلامش ،منم نو سن ۲۵ سالگی جداشدم بخاطر خیلی از مشکلات که تلاش زیادی براس ساختنش کردیم و نشد و بهترین راه اون زمان رو جدایی دونستم تا از خیلی از بی احترامیها و پرده دریها جلوگیری کنم.الانم سه سال میشه تنها زندگی میکنم البته شرایط ازدواج و صحبت برام پیش اومد که متوجه دروغ گفتنهاشون تو خیلی از زمینه ها شدم ….
     یه خواهش دارم اونم اینکه قضاوت نکنیم همه رو و باعث بدحالی هم نشیم قطعا خیلی از ماها با یه حرف میشکنیم و فرو میریزیم .
     زن مطلقه هم آدمه مثل همون دوره مجرد خودش حق انتخاب وزندگی کردن مجددم داره

   • محمدامین

    کسی جمع نباید ببنده ولی فکر میکنید چند در صدمثل شماهستن یا چند درصدشرایط مالی و خانوادگی و فرهنگی شمارو دارن این مقاله به کل اشاره میکنه نه به جزء استثناء در همه شرایطی و همیشه وجود داره ولی دلیل بر این نیست که همه مثل شما هستن

   • یعقوب کریم زاده

    دختر شما اینفکرنکنید که هوای شمارو دارند کاش دنبال چاره کارمیگشتن چطورزندگیتومحکم میکردندتاجدا نشین طلاق اول راه حل نیست انتهای انتهای راه نرفته خوشحال نباش

 18. من خیلی خستم تا چند روز دیگه طلاق میگیرم نه راه پیش دارم نه راه پس بعد طلاق نمیمیرم ولی کاش میمردم

  • دلیل طلاق تون رو می تونید بگی‌.درضمن به خدا توکل کن .جواب میده

  • یعقوب کریم زاده

   دنبال عیب و اشکال خودت برگرد کجا میخاستی انجام بدی کجا انجام ندی بعدها میفهمی حقبا شما گذشت کن اگر قابل گذشت وزندگی باشد

 19. سلام به همگی
  من توی ۱۸ سالگی به خاطر مشکل با مادرم ازدواج کردم البته به میل خودم (فرزند طلاق بودم)و این مسئله توی رفتار خانواده همسرم با من خیلی تاثیر گذاشت . مدام تحقیر میشدم. حرف های مادر شوهرم روی همسرم تاثیر گذاشت و شروع کرد به خیانت کردن و خانه نیامدن و کم کم زندگی را ترک کرد . با وجود اینکه متاهل بودم برای خرج زندگی خودم ناچار به کار کردن بودم و دانشگاه رفتم و مدرک لیسانس گرفتم . همسرم فقط شناسنامه ای شوهر بود نه در مخارج زندگی کمک می کرد نه حتی به مشکلات زندگی کاری داشت. کم کم به روان گردان و زنان هر جایی و پارتی و…روی آورد و در اخر با یکی از محارمش مچ او را گرفتم و طلاق…. در سن ۲۴ سالگی شدم یک مطلقه.و واقعا این مسائلی که توی مقاله نوشته شده درسته. همه فامیل و دوستان جوری شما رو ترد میکنن که انگار بیماری واگیرداری دارید. با اینکه من قبل از طلاق هم همسرم یک سال و نیم بود که خانه را ترک کرده بود ولی کسی اذارم نمیداد. تا مهر طلاق در شناسنامه خورد . نگاه همه عوض شد. ۸۰ درصد ارتباطشان را قطع کردند و الباقی مخفیانه و دور از نگاه جامعه با من در ارتباط بودند.حرف های جوراجور و تهمت هایی که پشت سر هم شنیده میشد به کنار. مشکل مالی به کنار. فشار نزدیکان به کنار. دید بقیه مردها به زنهایی مثل ما مثل دید گرگ به بره میشه. و منی که الان بعد ۷ سال دارم این مطلب رو براتون مینویسم و زنهای زیادی مثل خودم دیدم . میگم که زنهایی مثل ما اگه هم یه رابطه های غیر عرف تن دهند از روی تنهایی و بی کسی و بی پولی و بیچارگیه نه هرزگی. بیشتر زنهایی که بعد از چند سال طلاق میگیرند اینقدر اسیب دیده اند که میل جنسی و اشتیاق دخترهای جوون رو ندارن. لطفا بیایید کمک کنیم این دیدگاه ها رو عوض کنیم. بخدا نه من نه بیشتر زنهای مطلقه ای که طعم خیانت رو چشیدن به هیچ عنوان راضی نمیشن زندگی دیگری به خاطر اونا خراب بشه. و توی این ۷ ساله چون شاغل بودم و ظاهر خوبی داشتم چند خواستگار حتی مجرد داشتم که تا میفهمیدن که مطلقه هستم یا خودشون غیب میشدن یا به خاطر مخالفت خانوادشون کنار می کشیدن .

 20. بیشتر نظرهارو خوندم و باورکنین ک خودبه خود اشکام بایین میریزه منم در حال طلاقم خیییلی میترسم نه میتونم اعتماد کنم به ایتکه برگردم نه امیدوارم به ایندم تازه ۱۸ سالمه دلم گرفته کاش دید جامعه نسبت به ما عوض شه کاش یه امیدی بیاد میترسم خدا میترسم

 21. سلام
  من ۲۶ سالمه با یه خانم ۲۹ ساله که تجربه ۳ سال زندگی مشترک داشته آشنا شدم
  به هم وابسته شدیم
  از طرفی من نمیخوام آینده ی خودم و آینده ی اون خراب بشه نمیخوام دوباره ضربه بخوره تو زندگیش
  از طرفی فرهنگ بد جامعه ی ما که یک پسر مجرد نمیتونه با یه خانم مطلقه ازدواج کنه اذیتم میکنه
  دوستان لطفا راهنمایی کنید

  • سلام اقا مرتضی
   امیدوارم هر جا هستید خوش و خرم باشید.
   اقای محترم اگر شما واقعا به هم وابسته هستید و هم شما و هم اون خانوم کاملا هم رو بپسندید و برای ازدواج با ایشون مایل هستید به فکر ازدواج باشین نه رابطه های پوچ که هر آنی ممکنه تموم شه و هم شما از لحاظ روحی تحت تاثیر قرار بگیرین هم اون خانوم ..من خودم این تجربه ی تلخ رو داشتم و یک زنم از اینکه یه رابطه ی دیگه ای به وجود بیاد برام و اون پوچ و پایان پذیر باشه یا طرف برای مدتی با من باشه و بعد بگه بیا کات کنیم و بره سره زندگی خودش و بره با یه دختر ازدواج کنه به شدت تحت تاثیر قرار میگیرم و افسرده میشم و تا اخر عمرم از ازدواج و روابط دونفره بیزار میشم و فکر میکنم همه مردا مثل همن.اگر شما با احساسات اینجور افردا بازی کنین یا اینکه بدونین این رابطه یه روزی پایان خواهد یافت و تموم میشه و شما میرین سراغ فرد دیگری برای ازدواج لطفا هر چه زودتر تا دیر نسده با اون خانوم صحبت کنین و ازش جدا بشین …
   اما توصیه میکنم اگر عاشقش هستین و فرد ایده عالی هستن. و براتون مهم نیست که قبلش چی بهش گذشته و کاری به زندگی قبلش نداشته باشین(منظورم از مطلقه بودنشه)
   مردونگی کنید و کاری کنین که بهم برسین اطرافیان و خانوادتونو راضی کنین برین پیش مشاور و صحبت کنین راجب اینکه درست هست که با زنی که سه سال ازم بزرگتره و زندگی مشترکی داشتن از قبل ازدواج کنم؟!و…. راجبش بپرسین تحقیق کنین و اگر عقلا و دلی به اون مرحله پذیرفتن اون خانوم به عنوان خانوم خونت و زن زندگیت بدونی برای ازدواج اقدام کن…
   و اینکه میگین از طرفی به خاطر فرهنگ بد ماست که یه پسر مجرد نمیتونه با یه خانم مطلقه ازدواج کنه اذیتتون میکنه میگم که کاملا در اشتباهید .کاری به فرهنگ بد و خرف مردم نباشین سعی کنین تصمیم گیری برای زندگی مشترک رو خودتون بگیرین نه اینکه بسپارین به مردم و خانواده.لطفا درک کنین چی میگم واقعا این فکر اشتباهه محضه.افکار خودمون و حرف مردمو که واقعا بده رو ترویج ندیم بیایم خودمون برا ایندمون تصمیم بگیریم..بازم میگم اگه عاشقشی تلاش کن شاید دیگه کسی پیدا نشه که اونقدر دوستش داشته باشی و دوستت داشته باشه. …ببخشید خیلی حرف زدم و طولانی شد متنم…
   بهترین هارو براتون ارزومندم…

   یا حق.

   • من هم چنین شرایطی دارم البته اون بنده خدا ازم ۲ سال کوچیکتره اما خونوادم میگن ن ب هیچ عنوان اصلا راضی نمیشن نمیدونم چیکار کنم اسیر شدم

  • دوست عزیز برادرانه ازت خواهش میکنم بی خیال این ازدواج شو،به نظر من این ازدواج از هر نظر اشتباهه،من چون خودم تجربه این جور ازدواج رو دارم و شرایط خودم و همسرم شبیه شما ولی به مراتب بهتر از شما بوده اینو بهت میگم،داداشم تورو خدا نکن،این ازدواج همه جوره غلطه

  • اصلا دست به چنین حماقتی نزن از تجربیات دیگران استفاده کن

 22. منم دیروز خانومم رو طلاق دادم ۱۰ماه پیش عقد کردیم چقدر دوسش داشتم در حد پرستیدن هیچ چیز براش کم نزاشتم تازه میخواستم یه خونه بخرم که عروسی کنیم ولی سر همین خونه خریدن اختلاف نظر داشتیم که با هم دعوامون شد بعد ایشون قهر کردن و حدود ۴ماه هر چی رفتم و اومدم اصلا حاضر نشد باهام حرف بزنه دیگه خودش تمام مهرشو بخشید و طلاق گرفت من تا لحظه آخر هم بهش میگفتم برگرد ولی متاسفانه کاری از دست من دیگه بر نمیومد حالا ایشون چی میخواد به سرش بیادو نمیدونم .
  تو رو خدا دختر خانوم ها یکم گذشت داشته باشید تو زندگی زندگی پستی بلندی زیاد داره

 23. داستان منم دست کمی از شما نداره منم از یک خانواده بازاری بودم ازدواجمم به روش سنتی و خواستگاری بدون هیچ شناخت قبلی اومدن،رفت و آمد کردیم از لحاظ طبقاتی خیلی اختلاف داشتیم اما خب فکر کردیم پسره خوبه غافل از اینکه کلاهبردار بودن قصدشون نابودی بود از روز اول هیچی نخواستیم مهرم چهارده تا عروسی مثه مجلس ترحیم گرفتن دوماه بعد عروسی شروع کرد به آزار و اذیت و کتک و فحاشی که من برم خونه بابام اونم به مقاصد شومش برسه که چی پول بگیره تا طلاق بده خدا خیرش بده وکیلمونو اینقد صبر کردم نزدیک چهار ماه تو اون خونه وحشت بودم با ریش سفیدی بردیمش یه کاغذی رو امضا کرد که حق برگشت نداشت جدا شدم همه بهم میگن نجات پیدا کردین از دست این خانواده شیاد ولی من چیکار کنم الان که آیندم تباه شد تازه بهم میگن خدارو شکر کن ولی من واقعا نمیفهمم یعنی چی که یکی بیاد یه دختری رو نابود کنه تازه تو قانون باید بهش پول بدی تا بره تکلیف اون دختر چی میشه نباید یه همچین آدمایی رو اعدام کرد تا کسی دیگه یاد نگیره زندگی من آیندم همش نابود شد و تباه ولی لا اقل به سر دیگران نیارن همچین بلایی رو…

  • سلام عزیزم
   امیدوارم که حالت خوب باشه
   ?واااااای خیلی زندگیت شبیهه منه
   خدا ازشون نگذره وای باز یادم افتاد اون اتفاقات.
   منم چهار ماهی میگذره که جدا شدم دقیقا مواردی که گفتی برا منم پیش اومد اللن وه میخوام بگم بغضم میگیره دوس دارم نفرینش کنم ولی باز میگم خدا جوابشونو بده..خیییلی سخته واقعا نامردیه ..
   منم ۶ماه بعده ازدواج شدید عین دیوونه ها باهام بد رفتاری میکرد و کتکم میزد و کارب میکرد که از خونه برم بیرون تا به وارای کثیفش برسه و دوستاشو بیاره خونه تا حال کنن?معتاد از اب در اومد و ادمه بسیاااار کثیف و از خدا نترس با اینکه نماز میخوند مثلا ولی با پسر رابه داشت ? من اونموقع ها همش سکوت کردم و صبر چن ماه یه بار این کتک کاری رو داشتیم دو سال تحملش کردم خیلی صبورس کردم اما بهتر که هیچ بدتر و بدتر و بدتر شد تبدیل شد به یه ادمه پررو البته تقصیر خودمم بود که همه رو تو دل صابمردم میزاشتم و به هیچکس نمیگفتم که چه زندگی تکبتی دارم ما از لحاظ مالی متوسطیم اما سرتر از اونا بودیم از لحاظ قیافه هم به ما میگفتن دیو و دلبر..من میگفتم قیافه مهم نیست پول مهم نیست ادم خوب باشه مومن باشه بلاخره پول میاد و میره ماهم جوونیم بلاخره خودمونو جم و جور میکنیم من الان ۲۲سالمه و ۲سال باش زندگی کردم یه سال عقد و دو ساله آزگار تو دادگاها منو دووند و اذیتم کرد و میگفت دوستت دارم عاشقتم طلاقت نمیدم ..اخه این چه جور دوست داشتنیه?بعد فهمیدم همه اینا اذیت بود برای اینکه خستمون کنه تا علاوه بر اینکه من از مهریم که۱۱۴تا سکه بود بگذرم هیچ ۱۵۰ملیون هم اقا تازه از ما طلب کرد که تا ندیدن طلاق نمیدم و اینقدرررر ازیتم کرد تا اخر خودش خسته شد و توافقی تمامه مهریه و بقیه حقوقمو بخشیدم و رضایت داد به طلاق گرفتن?اینکه خانواده پشت یه همچین پسره آشغال و به درد نخوری رو بگیرن و پشت کنن به مظلومیت من و از اون دفاع کنن خیلی ظلمه ..ظلم خانوادش از ظلمی که خودش در حقم کرد برام خیلی سنگین تره?امیدوارم خدا خودش حقو بنشونه سر جاش..
   من که از نمامه حقم گزشتم و همون اول هم گفتم میگذرم فقط طلاق..اما اونا فقط خواستن ازار بدن و کلاهبرداری کنن خیییلی دلم شکسته ای خداااا ?

   • منم ۴۰ سالمه الان ۶ماه زنم رفته خونه باباش تقاضای طلاق داده من خیلی سعی کردم برگرده ولی مامانش نمی ذاره یه بچه دو قلو دختر ناز داریم دوسالشونه خیلی دوستشون دارم .انقدر درد دوستان ناراحتم کرد که درد خودم یادم رفت .امیدوارم همه خوشبخت بشن

  • ساراخانم من هم جداشدم ودلیل جدایی من خیانت بوده زندگی که دران ارامش برام سراب بود.امامن زندگی رادوست دارم ودنبال شخصیت واقعی زندگیم هستم دنبال ارامش واقعی

  • محمدامین

   خودتون میگید بدون هیچ شناخت قبلی پس کم مقصرنبودید

 24. سلام
  پسری هستم بدون سابقه ۲۶ ساله ازدواج قبلی دارای شغل مناسب با دختر خانمی مطلقه ۲۴ ساله ازدواج کردم و از زندگیم راضی ام و مشکلی ندارم.

 25. سلام بنده با یک زن مطلقه آشنا شدم بسیار خانم خوبیه البته علت اصلی جداییش رو از مرد قبلی نمیدونم چیه و برام زیاد مهم نیست اما در حال حاضر به هم وابسته شدیم و هم رو واقعا دوست داریم من در شرایط مالیه خوبی نیستم این موضوع رو خودش و خانوادش میدونه ولی از نظر کاری بسیار آدم پر کاری هستم و برای زندگیم هر کار مثبتی میکنم.
  عرض کنم بنده در مورد مهریه با خانوادش به شدت بحثم شده من بهشون گفتم بنده نمیتونم حتی یک سکه مهر کنم دخترتون رو و با این شرایط میریم سر زندگی و اخلاقی قول میدم خوشبختش کنم و آرامش رو براش در زندگی میارم .
  ولی پدر خانواده میگه ۱۱۴ تا سکه حالا من موندم و این موضوع واقعا نمیدونم باید چکار کنم

 26. باسلام به همه خوانندگان عزیز
  دوستان بایستی چه مرد چه زن ؛ چه پسر چه دختر ، اشتباهاتمون رو قبول کنیم و بپذیریم وقتی طرف مقابلمون اشتباهاتمون رو به ما گوشزد میکنه.
  فضای مجازی مثله چاقوی دو لبه میمونه ؛ یه طرفش دسته چاقوست طرف دیگرش خود چاقو ، اگر خود چاقو رو بگیریم دستمون رو میبره.
  فضای مجازی هم مثله چاقوی دو لبه است.
  متاسفانه در جامعه ما بعد منفی قضیه رو سرلوحه کار خودمون قرار دادیم ؛ اسمشم گذاشتیم فرهنگ.
  دوستیابی مجازی زندگی انسان رو تباه میکند.
  آقا پسرهایی که با گفتن عبارت (من قصد ازدواج دارم) هم زندگی دختر خانم رو تباه میکنی هم زندگی خودت رو ، بخاطر اینکه شهوتت رو خاموش کنی.
  در اینجا مقصر اصلی دختر خانمها هستن اگر پسری بهتون پیشنهاد ازدواج میده آیا به این فکر کردین که چجوری میخواد بیاد خواستگاریتون ، شما چجوری با خونوادت در میان میذاری ؛ راه کار اینه که اصلا وارد فضای مجازی نشیدیا اینکه چراغ سبز به جنس مخالفتون ندین.
  بنده خیلی ساده و روان و کوتاه خدمتتون عرض کردم که بتونم حق مطلب رو ادا کنم.
  در آخر دوستان هیچ وقت در خودتون عقده ایجاد نکنید
  که چرا فلانی ماشین داره من ندارم ، چرا فلانی زندگی لاکچری داره من ندارم.
  طبق سلسله مراتب نیازهای انسان ، از چیزهای دست پایین استفاده کنید و یکی یکی سیر صعودی نیازهایتان را میش ببرید.
  انشااله همه تون پیروز و سربلند باشید
  و در زندگیتون یک بار ازدواج کنید
  نه کمرتون پیش کسی باز بشه نه خم بشه فقط و فقط عشق خودتون …

  • سلام.دوستان مردی۴۶چهل وشش ساله هستم.مجردم تاسی سالگی چندتاخواستگاری رفتم.هرکدام به دلایلی جورنشددیگه قیدازدواج روزدم.دودی اصلا نیستم.سیگاری هم نیستم .تنهازندگی می کنم.شغل ثابت درامدکارمندی وخونه شخصی دارم.توی تهرانم ولی بچه تهران نیستم.حقیقتش دوستایی دارم که بازنشسته شدن ولی ازدواج نکردن.هیچگونه انحرافی هم ندارم واونهاهم ندارن.به نظرشمالازمه دراین سن الزاماازدواج کنم؟چون زنان خیلی سخت می گیرن وتاحدخستگی زیادآدمومی کشونن.تازه بعدازاون هم مسایلی مثل این دوستان پیش نیاد.من به این زندگی عادت کردم.هیچ دختری هم به من پیشنهادنمیده.حتی کسی بهم پیشنهاددوستی ورابطه هم نمیده.آیامایلین نظرتونوبدین؟

 27. سلام
  موضوع اصلی اینجاست که ما جوانی نمیکنیم و بعد ازدواج میکنیم، این عقده میمونه و بعد از ازدواج متسفانه دنبال جوانی کردن هستیم و پی خیانت. بنظرم تابوی جنسی باید شکسته بشه، روابط پسرها و دخترها قبل از ازدواج آموزش داده بشه و بتونه در یک فضای امن هر گونه رابطه ای که طرفین دوست داشته باشند و اجبار و وفریبی در اون نباشه اتفاق بیافته،( روابطی که کم وبیش الان هست تا حدود زیادی توش فریب، دروغ، سوئ استفاده و… موجود هست) تا بعد از ازداج صرفا خانواده مهم باشه برای طرفین

 28. عجب داستان هایی. پس داستان منم بخونید . من در ممتاز ترین شرایط مالی تحصیلی خانوادگی ظاهری … تن به ازدواجی احمقانه دادم. چون در شرایطی بودم که دیدم همه میگن هیچ کس ازدواج نمیکنه .این همین ته میخواد ازدواج کنه خوبه !!!!! پدر و مادر طرف تقریبا بیسواد . پدر و مادر من متخصص پزشک . من اقامت کشور خارجی هم داشتم .البته طرفم هم داشت. با حماقت تمام با یک سکه مهریه و با مراسم ازدواج خیلی معمولی ازدواج کردم. با وجود تمکن مالی زیاد اونا. فردای عقد شنیدم ….چون حراج شده بودی گرفتمت. طرف معافیت پزشکی گرفته بود به خاطر جراحی . مشکلات جسمی پنهان شده . کلی خرج کردم بلکه درمان شه آخرش هم خودش بزور طلاق داد . گفت بدبخت نبودی با یه سکه با من ازدواج نمیکردی.

  • سلام
   وقتی درد شمارو خوندم واقعا بهت زده و شوکه شدم
   شما دیگه چرا شما که پزشک هستید چرا چنین اشتباه بزرگی رو کردین؟
   اصلا نمیتونم باور کنم همچین چیزی رو
   ملاک انتخاب شما چی بود؟ثروت طرف؟ زیبایی و قد و قامت طرف؟زبان نرم و چرب طرف؟
   واقعا انتخاب شما بر چه مبنای بوده؟
   نه خانواده طرف رو در نظر گرفتید نه اقوامش رو که اینها چجور خانواده ای هستند و چه اقوامی دارند
   نه دین و اخلاق طرف رو در نظر گرفتید نه تحقیقاتی نه استخاره ای هیچی؟!!!!
   واقعا مورد شما یکی از کمیاب ترین مواردی هست که تا به الان خوندم
   حالا هم که کار از کار گذشته و نمیشه کاری کرد
   واقعا راست گفتند سیب خوب رو خر گاز میزنه الان میفهمم

   یک نصیحت بهتون میکنم با هرکی میخوای دوباره ازدواج کنید فهم شعور درک طرف رو در نظر بگیرید
   کسی که این سه تا مشخصه رو داشته باشه مطمئن باشید بعدش اخلاقش دینش ووو……..همه چیزش درسته

   امیدوارم من بعدش تصمیم هاتون عقلانی باشه و زندگی خوبی براتون رقم بخوره و این اتفاق تلخ رو فراموش کنید
   یا حق

 29. من ۲ساله از همسر جدا شدم ۲۴سالمه توی این مدت چندتا خواستگار داشتم که اکثرا مطلقه دارای فرزند بود و ستون خیلی بالابود متاسفانه آثار ازدواج قبلی دست از سرم بر نمی داره پسر مجرد که حاضر نیست با دختر مطلقه ازدواج کنه با چند نفر آشنا شدم و قول ازدواج دادن اما فقط هدفون سو استفاده و دوستی و رسیدن به مقاصد پلیدشان بود سرکار هم که رفتم صاحب کارم با اینکه همین پدرم بود اما باز دنبال هرزگی و ایجاد رابطه بود که من اونجا رو ترک کردم به همه دخترها پیشنهاد میکنم که توی انتخابات دقت کنید و اینکه اگه ازدواج کردین دیگه به چیزای دیگه فکر نکنید و متمرکز زندگیتان باشید و به هم دیگه فرصت بدید و عجولانه تصمیم نگیرید و افکار اشتباه رو به ذهنتان راه ندیدن و تحت تاثیر مشورتها غلط دیگران قرار نگیرید گاهی حتی خانواده خود شخص هم ندانسته زندگی بچه اشون رو خراب میکنن با تصمیمات نادرست به امید روزی که دیگه توی جامعه ما طلاقی وجود نداشته باشه و هیچ پسر و دختری از هم طلاق نگیرن و بتونیم به هم توی زندگی فرصت بدیم و همدیگه رو ببخشیم

  • یعقوب کریم زاده

   زهرا زهد پاکی ایستادگی همت بلند رهایی ازبیدندباری شایسته اسمت باشی اینکه صبور باش

 30. سلام من حدود ۴ سال هست از همسرم جدا شدم توی این مدت به خاطرش هم کار کردم اون بعد ۷ سال زندگی مشترک من رو رها کرد و رفت به سمت دنیای مجازی و ماهواره و این چیزا فکر میکرد توی دمیای مجازی خبری هست و میتونه از من بهتر رو پیدا کنه همیشه توی خیالاتش سیر میکرد و آرزو داشت با اشخاصی مثل هنرمندان و بازیگران ازدواج میکرد من تا جایی که تونستم براش کم نذاشتم اون موقعی که داشتیم از هم طلاق میگرفتیم درگیر مشکلاتی بودم نتونستم درست زندگیم رو مدیرت کنم و تن به خواسته اون دادم اونم به خیال اینکه بعد من میتونه با یک پسر جون و به قول خودش خوشتیب ازدواج کنه من رو رها کرد حالا که چند سال گذشته من هر چی سعی کردم دوباتره ازدواج کنم نشد هم از طرفی فکرم درگیر خاطراتی که با اون داشتم هست و هم اینکه الان اکثرا دخترا زیاد میل به ازدواج ندارن و خیلی تفاوت هست بین دخترای امروزی و همسر سابق من هم از نظر رفتار و هم تفاهم اونم هنوز ازدواج نکرده اما بخاطر یکسری عقایدمسخره حاضر به شروع مجدد نیست خودش هم فهمیده اشتباه کرده اما غرور لعنتیش نمیزاره اعتراف کنه خودش متوجه شده توی دنیای مجازی نمیشه ازدواج کرد و اکثرا افراد دروغگو هستن و اون چیزی که نشون میدن نیستن منم چند بار رفتم خواستگاری اما فایده نداشت هم خانواده روی مرد مطعلقه حساس هستن و هم اینکه خودم نمیتونم جایگزینی برای همسری که همه چیزم رو برای اون میخواستم پیدا کنم واسه همین چندین بار به سراغ همسر سابقم رفتم اما اون حاضر نیست اتز مرکب جهالت خودش پایین بیاد و بپذیره من حتی اگه اشتباهاتی داشتم حالا عوض شدم و پروانه وار اون رو دوست دارم از همه خوانندگان عزیز تقاضا دارم واسم دعا کنید همونطوری که افکار من مثل سابق نیست و کاملا عوض شدم افکار ذهمسرم هم عوض شه و به جای دل بستن به دنیای مجازی به زندگی واقعی روی بیاره

 31. دوستان عزیز متاسفانه چشم بعضی مردان زن دار و زنان شوهر دار هم به حرام و هرزگی میچرخه همه ی خطاها ازجانب زنان ومردان تنها نیست .من عقیده دارم اگه هم مرد و هم زن سرشون به زندگی خودشون باشه و مرتب تموم نداشته هاشون رو با بقیه مقایسه نکنن دیگه اینهمه نارضایتی واختلاف وطلاق پیش نمیاد. چون خوشبختی وبدبختی یه امر نسبیه.هیچ زن یا مردی نمیتونه خودش رو مرتب مثل ادمایی کنه که تو خیابون دیده میشن تا نکنه یه وقت دل زن یا شوهره پیش یکی دیگه بره .زن وشوهر باید همدیگه رو بخاطر من واقعی خودشون بخوان .تا کی میشه برای همسر نقش بازی کرد بالاخره یه جایی آدم کم میاره .همسرمن با این وجود که من از اول زندگی تاحال باهاش ساختم با داشته ونداشته.هیچ چیز رو به رخش نکشیدم .تحصیلاتم بالاست .دو پسرم مورد تحسین همه از ادب وزیبایی وزرنگی در مدرسه هستن.باز هم فداکاری من ،زحمت من وهمکاری من رونمبینه وبسمت چیزایی کشیده میشه که خودش اونا رو برای من منع میکنه مثلا از آرایش غلیظ ورنگ موی روشن بدش میاد ولی امکان نداره توخیابون یه خانوم اینطوری ببینه بدون نگاه عمیق اش رد بشه حالا شما بگین اگه طلاقی اتفاق بیفته تقصیر کیه اگه یه همسری با هرزگیش خانوادهش هم الوده بیماری وکثافت کاریاش بکنه ایا زندگی مجازه؟.

 32. به نظرم مقاله شما بیش از حد سیاه نمایی مطلقه بودن است. به نظر شما ایا زنانی که مجبور به طلاق گرفتن میشوند اگر راه دیگری داشتند انرا امتحان نمی کردند. زنی که به طلاق راضی میشه همه این موارد رو می دونه. از روی شکم سیری و خوشی زنی زندگیش رو به هم نمی زنه. شما ادامه زندگی با مردی که دست بزن تا حد مرگ دارد و شکاک هم هست با هزار تا ایراد دیگر می توانید به یک خانوم توصیه کنید؟ نترسانید مخاطبی رو که به دنبال کسب اطلاعات واقعی وارد سایت شما شده. طلاق برای همه یک جور نیست. حرمت یک انسان بالاتر از اینه که اجازه بده شوهر یا زنش به طور مداوم بهش خیانت و بدرفتاری کنه.
  اگه اونجوری که این مقاله نوشته همه مردهای متاهل چنین دیدگاه و درخواستهایی از همکاران خانم مطلقه دارند ایا این به معنی سقوط اخلاقی جامعه نیست؟ ایا همسران چنین مردهایی به دلیل بد بودن طلاق باید همچنان با چنین افراد بی اخلاقی زندگی کنند؟

  • من با شما موافقم … تقریبا یه جهنمو بعد از طلاق برای خانوم ترسیم کرده و معلوم نیست این طور مطلق گویی زاییده ی کدوم تحقیق اصولی و آمار دقیقی هست.؟.. برعکس قبح طلاق تو کشور ریخته و خیلی پسرای مجرد اگر دختر رو دوست داشته باشن حاضرن باهاش ازدواج کنن چون الان دختر پسرای مجرد هر نوع رابطه ای رو خارج ازدواج تجربه میکنن … دختر پسرای مجرد تا میتونن باید تو ازدواج دقت کنن چون به هر حال طلاق یه ضربه است اما اخر خط نیست و زندگی جریان داره

  • ما نمیتونیم به خودمون دروغ بگیم واز واقعیتها چشم پوشی کنیم !فساد تنوع طلبی …طلاق !عقدها وآسیبهای دوران کودکی ونوجوانی زمینه ساز بسیاری از مشکلات وروابط هست .زن ۴۸ ساله ایی رو میشناسم که پزشک هست الان ۷ساله بچه وزندگیشو با جدال ودخالت والدین بهم زد ورها کرده والان با کلی جراحی زیبایی و…مشغول روابط متعدد باپسران جوان ومردان متاهل هست!!!!!

 33. سلام من دوساله جدا شدم والان ک زندگی جدیدی میخوام شروع کنم همسرم دوباره اومده تو زندگیم و میگه ازدواج نکن نمیدونم چکار کنم

  • سلام،خب اون فکر میکنه که همیشه مال اون دست بافتنی هستی و هر موقع که بخواد میتونه بدستت بیاره ،اگر به حرفش گوش کنی ارزشت از اینی هم که هست کمتر میشه .
   اگر واقعا شما رو میخواست توی این دو سال کجا بوده؟

  • نمیدونی واقعا؟؟؟چطوربعداز طلاق اجازه دادی باشماتماس بگیره ؟؟؟بعضیازندگی خودشون و دیگرانو به بازیچه گرفتن

 34. خانم های مطلقه اول توجه کنیدکه کسی متوجه نشه شماطلاق گرفتیددراداره،دوم اینکه راجع به ازدواج مجددخوب فکرکنیدتاازچاله به چاه نیفتیداگرکسی پیشنهادسکس دادبهش بگیدکه به شرطی که اول بریم محضرخطبه عقددائم خوانده بشه بعدازعقدحاضرم رابطه داشته باشم

 35. سلام
  بنظر من هرمرد یا زنی به انحراف کشیده بشه مقصر اصلی همسرشه.
  شاید ما فکر کنیم که مساله یا مشکل خاصی نداریم و همه جوره همسرمونو تامین میکنیم ولی دراصل با نیازسنجی دوره ای از همسرمون و تلاشمون برای زندگی بهتر میتونیم زندگی مشترکمونو حفظ کنیم.
  همسرمن مشکلی داره که به هیچ عنوان برای رفعش تلاش نمیکنه بارها و بارها به روشهای مختلف نیازمو براش مطرح کردم ولی اون اهمیتی نمیده من از شکایت و طلاق و دادگاه متنفرم ولی واقعا مشکل همسرم مستقیم با روح و روان من بازی می کنه. و من نمیدونم تا کی میتونم تحمل کنم.
  خانمها آقایون خواهش میکنم نزارید مشکلات ساده ی حل شدنی باعث بشه زندگیتون از هم بباشه.
  مراقب دلهای مهربون و زندگی مشترکتون باشید.

 36. من با دختری که در بهزیستی بود و خانواده اش او را رها کرده بودند ازدواج کردم دختری پاک و معصوم. زندگی مشترکم دوازده سال طول کشید. او را بیش از حد دوست داشتم و به شدت وابسته اش شده بود ولی او از این موضوع سو استفاده کرد و هر روز خواسته هایش بیشتر و بیشتر میشد. اوایل خواسته هایش کوچک بود و من برای رسیدن به خواسته هایش تمام تلاشم را میکردم ولی بعد از سالها دیگر توان براورده کردن آنها را نداشتم و کمکم روابطمان سرد شد و در نهایت به دلیل دوستی با زنی که مطلقه بود فریب خورد و تصمیم به جدایی از من گرفت با توجه به اینکه ما پسری ۹ ساله داشتیم . من هم به طلاق توافقی رضایت دادم . اکنون من به همراه پسرم زندگی میکنم و او با گرفتن تمام زندگیی که سالها برای بدست آوردنش زحمت کشیدم به تنهایی به سر میبرد و تا امروز که نه ماه از طلاقمان میگذرد توانسته سالم و پاک زندگی کند. و من هر روز به امید اینکه روزی از کرده اش پشیمان شود و باز گردد روزهایم را سپری میکنم و میدانم که او دیگر نخواهد آمد . چه کنم دارم داغون میشم چه راهی برای رهایی از این درد سراغ دارید ……

  • سلام
   من با شما همدردم, همسر من مدتها بدون اینکه من بدونم به مواد مخدر رو آورده بود و این مساله باعث شد روابطمون هر روز سردتر بشه,ما از هم جدا شدیم, اما من هنوزم دوستش دارم و هنوز منتظرم پاک شه و برگرده, امید داشته باشیم, شاید درست شد

 37. تقریبا همه دیدگاهها رو خوندم، به فرموده پیامبر اسلام (ص) طلاق مغبوض ترین حلال نزد خداست.
  و واقعا همین طوره تو جامعه الآنم همینطوره، از یه طرفی با دخترایی مواجهیم که انتظار دارن هرچی تو خونه پدرشون نداشتن رو شوهرشون واسشون انجام بده با چشم و هم چشمی زندگی خودشون و همسرشون رو خراب میکنن و از طرف دیگه با مردایی مواجهیم که هنوز افکار مجردی دارن رفیق بازن و بی مسئولیت حالا اعتیاد هم بهش اضافه شده، خدا به هممون رحم کنه البته این وسط دل خیلی از پسرا و دخترا میشکنه که تاوان داره

 38. اینکه که ادم قاطعانه تصمیمیو بگیره و جدا شه
  خیلی بهتر ازینه که تو یه زندگی کثافت بمونه و خیانت کنه
  من شخصا نظر مردم حتی یکدرصد هم برام مهم نیست
  و به این بقین دارم که خوشبختی باید رضایت درونی از زندگی باشه
  ممکنه خیالیا تو چشم مردم خوشبخت باشن ولی اون ارامش خاطر و رضایت قلبیو تو زندگی شخصیشون نداشته باشن وبه نظر من نداشتن رضایت درونی نهایته بدبختیه
  گاهی وقتا بعضی زندگیا ادامه دادنش به معنی تباه کردن و تلف کردن عمره
  همه ی ما ادما یک بار به این دنیا می ایم و یکبار حق زندگی داریم
  پس هیچ دلیلی نداره که اون یکبارو با کسی زندگی کنیم که هیچ وجه مشت کی باهاش نداریم .

 39. چه قدر نظرات ناراحت کننده است
  منم با بچه جدا شدم
  دقیقا حس میکنم همه مردان چنین نظری دارند
  همه اعم از زن و مرد فکر میکنن حتما با یکی هستم
  من که هیچکدومو حلال نمیکنم حالا برن با فکراشون خوش باشن
  من اگه طلاق گرفتم بههیچ کس ربطی نداره
  با طلاق گرفتم انگار از مردم یه شهر طلاق گرفتم
  راحت شدم
  ولی به هیچ کس توصیه نمیکنم
  چون بعدا ذوباره سختی از نوع دیگه میاد سراغت
  از نظر مالی مشکل ندارم
  ولی از تنهایی رنج میبرم هر چند که قبلا هم تنها بودم
  ولی خاستگاری که وافعا ترا به خاطر خودت بخاد نه پولت تقریبا نیس

  • از نظر من شما باید ببینید کسایی رو که اطرافتون هستن و میخان که با شما باشن نه اونی که لزوما خودت میخای

   • خب مشکل دقیقا همون هایی هستندکه می خوان باخانم مطلقه باشن قطعااوناآدم هایی هستندکه نگاه جنسی یاابزاری یاسکسی دارندبه خانم مطلقه ولی خانم مطلقه چون ممکنه یک زن عفیف وپاکدامن باشه نمی خوادبااوناباشه یااوناباهاش باشن اینویادبگیرید

    • همه این دیدو ندارن .کسایی هستن بخاطر احساس پیشقدم شن .بهرحال بنده ازین دید در جمعه متاثر ومتاسفم.

 40. من خودم طلاق گرفتم.زنم عاشق برادرم شد وفقط به خاطر یه حس اشتباه ترجیح داد با یه بچه جدا بشیم بعد طلاق هم رفت سمت برادرم اما اون اصلا حسی نداشت بهش بعدش اومد دوباره به حساب خودش منو فریب بده باهاش دوباره عقد کنم ولی من دیگه از دلم رفته بود من به خودم حق میدم راجع به زن مطلقه هر فکری بکنم
  با تشکر

  • خیلی تاسف خوردم. اصلا ناراحت نشو خوشحال باش اونی که مال تو نبود خودشو نشون داد. به خدا توکل کن و منتظر همسر واقعیت باش خدا بزرگه.

  • بخودت حق نده چ بسا زنانی مثل من هم بخاطر خیانت و هرزگی شوهرشون مجبور شدن طلاق بگیرن. شوهر سابقم ک خدا لعنتش کنه تا ابد هم با دختر مچشو گرفتم هم با زن بیوه و مطلقه

   • یعقوب کریم زاده

    چرا ادما دنبال موچ گرفتن نمیدانم قبولداشتن شرط اول اعتمادکردن بیکدیگر کمی مهربانی کردن علاقه

 41. سید حامد

  فقط میتونم بگم متاسفم برا خودم که‌تو کشوری زندگی میکنم که خیانت توش مد شده و مسئولین مملکت هم عوض راه چاره باشن با قانون های من در اورده ای که تصویب میکنن و اجرایی میشه روز به روز باعث افزایش فحشا و خیانت و بی بند و باری میشه چه مجرد هاش چه متاهل هاو این امار طلاق رو برسی کنن میفهمن که اگه همین جور پیش بره چند سال دیگه پدیده ای به اسم ازدواج رخ نخواهد داد واقعا ما داریم به کجا میریم؟؟!!!!….

  • تازه کشور ما از بقیه کشورا خیلی بهتره. من با خیلی خارجیا در ارتباط بودم و میبینم که بی بند و باری از سر و روشون میریزه حتی در ارتباطم نباشید میبینید که خیلی از افراد مشهور در طول عمرشون چند بار همسر عوض کردن چند بار رابطه بدون ازدواج داشتن چند تا بچه حروم زاده که تا چند سال پدرشونو نمیشناختن و عقده ای شدن

 42. خانم ها و آقایون محترم انقدر در مورد جنس مخالفتون قضاوت بیجا نکنید همه مثل هم نیستن پس بهتره برای خوشبختی همدیگه دعا کنیم… ان شاءالله همتون خوشبخت و عاقبت بخیر بشین….

 43. با سلام من ۳۴سالمه در آستانهطلاقم شش ماه زندگی مشترک داشتم همسرم معتاد شیشه ای، فحاش، دست بزن داره، پرخاشگر، شکاک بنظر شما میشه با همچین آدمی ساخت؟ من شاغلم و بچه ندارم

  • سلام بله من از آشناهای نزدیک مون کسی را می‌شناسم که همه ویژگی های همسر شما را داشت ولی خانواده شوهر خانمه اینقدر از اون زن حمایت کردن و برای ترک دادن پسرشون تلاش کردن که بالاخره همه چیز درست شد البته اون خانمه هم خیلی خیلی برای زندگیش تلاش کرد الان به لطف خدا و تلاش های بقیه زندگیشون توی شیرینی زبان زد همه هست. پس ناامید نباشید

  • اولا فورا بگیریدبدون کوچکترین اغماضی ثانیا من موندم شماهایی که میگید همسرم شیشه ایه و فلان مگه هیچ نوع تحقیقی در مورد اخلاق وسوابق ایشون انجام ندادیدپس دوران اشنایی مال چیه اینهمه ارتباط و دوستی و…برای چی صورت میگیره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟حالا توهین به شما نشه ولی کلا عرض میکنم خیلی از خانومافقط اول کار میسنجن ببینن طرف موقعیت اجتماعیش چیه چقدر پول و پله داره خانوادش چقدر پول و امکانات دارن چقدر خوشتی‍ه خوشگله ماشین داره یانداره چقدر اهل مسافرت و خوشگذرونیه دست و دلباز هست یا نیست عروسی چطور میگیره طلا چقدر میخره و…همش مادیات و مادیات و مادیات یه کلام کسی نمیگه طرف اعتقاداتش چیه اخلاق خودش و خانوادش چیه چقدر شرافت داره چقدر غیرت ومردونگی داره چقدر ایمان داره سبک زندگیش چیه دیدش به زندگی چطوره روحیات و ذهنیاتش در چه جهتیه تو چه محیطی بزرگ شده چقدر مسیولیت پذیره چقدر خانواده دوسته اعمال و رفتارش با جنث مونث به چه شکلیه از خانواده بگیر تا اجتماع از لحاظ روحی روانی و سلامت جسمانی در چه حدیه و…خیلی کم به این مسایل ریشه ای فکر میکنن اونوقت توقع دارن یه ازدواج خیلی موفق هم داشته باشن و هزار جور ضربه هم نخورن هزارجور کلاه هم سرشون نره

 44. من ۲۹ سالم
  واقعا متاثر ناراحتم از این همه طلاق خودم هم جدا شدم
  الان سختمه بخوام اعتماد کنم
  زندگیم مشکلات زیاد داشت از طرفی هم عذاب وجدان گرفتم یه خانم مهر طلاق به شناسنامه اش زدم
  اما روی حرف با خانم هاست اینقدر مرد ها رو متهم نکنید
  من نه معتاد بودم نه بیکاره بودم نه خیانت کردم کاری هم بودم ورزشکار بودم هستم
  اتفاقا خیلی هم خوش اخلاق بودم
  ولی بخاطر دلسوزی ادامه دادم اما جایی رسید که دیگه نتونستم ادامه بدم
  دروغ هم بهم گفته شد . دیگه نمی تونم اعتماد کنم
  واقعا سخت شده زندگی برام
  الان تو ۲۹ سالگی با اجازتون مهریه ام دارم پرداخت می کنم
  اینقدر از خانم ها حمایت نکنید امثال من هم هستند که باخت دادند
  دیگه نمی تونم زندگیم درست کنم چون هفت سال از زندگیم رفت تبعاتش تا ده سال دیگه هم‌هست

  • شما مطمئنید که خیانت نمیکردید و کاری هم بودید؟!
   مسلمه که دروغ میگید،چون اگه خصوصیاتی که در مورد خودتون ارائه میکنید راست باشه پس با این حساب شما باخت ندادید،همسرتون باختن.ولی شما با حسرت در مورد اون زندگی میگید یعنی اینکه مقصر بودید.اینو میدونید که مقصرید ولی پیش دیگران چه غریبه و چه آشنا نمیخواید کم بیارید..

  • مشکل خانومتون چی بوده اونوقت؟

 45. سلام ب دوستان.من هم زنی مطلقه هستم ولی نگاه من به زندگی شاید با خیلی از خانمها و دخترخانمها فرق کنه من تمام فکرم خداست عبادت خدا و همیشه امید دارم چون انسان وقتی ی قلب صادق و باخدا داشته باشه زندگی هم روی خوششو بهش نشون میده.تنها چیزی ک در خودم میبینم نجابتمه. پاک بودنوموندن مهمه چ دختر چ زن.قصد ازدواج دارم برای آرامش امنیت داشتن همدم.پاک باشید مطمئن باشید خدا هوامونوداره. مرسی

  • سلام،افرین به شما که اینقدر متدین هستید ان شالله که خدا یک همسر کامل و نمونه نصیبتون کنه.
   منم با یک خانم ۲۳ساله آشنا شدم که از شوهرش بخاطر خوردن مشروبات الکلی و پایبند نبودن به دین جدا شده و من هم از همین ویژگی که دارن خوشم اومده به نظر من ایشون هم برای دین و هم برای دنیای من خوبه .
   برام دعا کنید خوشبخت بشم.?

   • پایبندی به اعتقادات یه اصل بسیار مهمه که متاسفانه خیلی کم رنگ شده وازون طرف طلاق بسیار پررنگ شده دعامیکنم زندگی بسیارخوب وسعادتنمندانه ای درکنارهمسر محترمتون داشته باشیدوروز به روز نور ایمان قلبتونو روشن تر کنه

  • آفرینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 46. زنده باد ایران

  سلام
  خدایی حتی عنوان مقاله هم میتونست بهتر باشه، اکثر نظرات رو خوندم، تو جامعه ما که اینقدر طلاق زیاد شده چه تو خانواده های بی بند و بار چه خانواده های مذهبی و با شرافت، و با یه نگاه ساده دوربرمون میبیتیم عوامل مختلف و هزار رنگ طلاق رو، دخترک های مظلومی که بکارت که هیچ تمام احساسات و کاخ آرزو هاشون را باختن و هیچ حقی یا مقدار ناچیزی از کل حقش از زندگی چند ساله نصیبشون نشد و پدر زحمتکش و شریفش حتی پول خرج کرد تا دخترش را از جنهم متاهلی آزاد کند، و دختران وقیحی که تمام دنیای یک پسر پاک رو بر باد دادن و با شهوترانی و هوس بازی، دسترنج چندین ساله پسرک را به تاراج بردن، واقعا عقل شما با دیدین این ها تو جامعه چه فکر میکند?بهتر نیست کمی علمی تر و منصفانه تر بنویسیم?
  بهتر نیست بیاییم فرق بگذاریم بین پسرهای ناسازگار و سازگا،ی که دچار طلاق شدن و همچنین دختر های سازگار و ناسازگار که دچار طلاق شدن? یعنی بین ما ۷۰ میلیون کسی نیست داد بزنه بگه بابا کشور با اه اه کردن به طلاق مشکلش حل نمیشه، بیایید بگیم دخترای بد و پسرای بد تو زندگی مشترک کیا هستن. بیاییم الگو بگیریم از دخترای خوب و پسرای خوب و سیاست ها و اخلاقشون …
  خلاصه اینکه این مقاله فکر کنم شاید بدرد ۱۰ درصد افرادی که با مسئله طلاق مواجه هستن هم نخوره چون با قشر خاصی از جامعه طرفه که کم هستن ولی خیلی تو چشمن.
  امیدوارم همه دخترای خوب و پسرای خوب طلاق گرفته خوشبخت و شاد و موفق بشن.آمین

 47. یه سوال از زنان
  شما که میگویید چند همسری مردان مربوط به دوره ارتجا و عقب ماندگی است چرا مهریه و نفقه که مال قدیمه طلب می کنید. واقعا ریاکار هستید

  • اکثر دختران به این نتیجه رسیدن به اندازه توان آقا داماد عندالمطالبه بدن، اگه به همسرشون و توانایی هاش اعتماد داشته باشن بقیه اش را عندالاستطالعه میزارن.
   مشکل اینجاست که ما نه مفهوم مهریه و مقدارش رو میدونیم نه مفهوم چند همسری یا ازدواج موقت و زمانش را
   کاش برنامه سمت خدا و صحبت ها راجع به مهریه و چند همسری را دانلود کنید تا ببینید چقدر مفاهیم ساده و زیبایی هستن و با فطرت زن و مرد جور در میاد،
   تو رو بخدا دهه ۶۰ ای ها و دهه ۷۰ ای ها بیایید قول بدیم به خودمون بدون مطالعه دقیق حرف نزنیم.بابا گوشمون پره از چرندیات و خرافات …

   • نجمه خانم اگه شوهر شما چند تا صیغه و معشوقه و زن بگیره با فطرت شما جور درمیاد؟!!!
    عجب…..

   • به شدت مخالفم با حرفاتون…
    الان همه گرگ شدن به هر کی خوبی کنی از پشت بهت خنجر میزنه و به سادگیت میخنده ..
    جون هر کسی که دوست دارین همریتونو عندالاستطاعه نزارین تورو خدااااا
    من خودم این سادگی رو کردم و عندالاستطاعش کردم.اول عندالمطالبه بود همسرم فریبم داد و گولشو خوردم و گفتم باشه بابا کی داده کی گرفته عندالاستطاعش کردم و به خدااا قسم چند روز بعدش که یه دعوای کوچولو کردیم برگشت بهم خندیییید از ته دلش میخندید که اره تو چقد ساده ای .دوروز دیگه بخوای عین بقیه زنا مهریتو بزاری اجرا حالا به هر دلیلی نمیتونی و هررر هرر میخندید میگف من از قصد گلت زدم کردم عندالاسطاعه تا اگه روزی مهرتو خواستی منم بگم استطاعتشو ندارم و نمیدم?ینی یه همچین ادمایی هستن تو جامعه دخترا لطفا اشتباه منو تکرار نکنین.لطططفا
    نمیگم به هر کسی اعتماد نکنین
    میگم به هییچکس اعتماد نکنین چون بعضیا به شدت دورو هستنند.حق و حقوقتون ضایع میشه هیچ تازه مضحکه این و اون میشین به خاطر سادگیتونم مسخره میشین…
    بعدشم این چند همسری رو واقعا نمیدونم کدوم زنی میپذیره که شما تاییدش میکنین.زن روحیه لطیفی داره.اقایی که نمیتونه با زن اولش زندگی کنه یا دلت هوای یکی دیگه رو کرده زن اولت اگه طلاق میخواد طلاقش بده بعد برو زن بگیر نه اینکه با وجود زن اول کمرشو با زن دوم خم کنی..من به شدت مخالفم با این موضوع و مطمئنم زنان با غیرت هیچکدومشون راضی نمیشن به این کار که همسرشون زن دومی بگیره…

    • منم ۱۰۰ درصد با حرف شما مخالفم کی میگه همه گرگ شدن واز پشت خنجر میزنن .لطفا جمع نبندید .مثل این می مونه منم بگم همه زنها مطلقه خراب آن. البته ببخشید این جور ی میگم .خود من حدود ده سال هیچ دروغی به زنم نگفتم .خودشو کشت که یه دروغ از من بشنوه.

    • محمدامین

     چندهمسری تو جامعه ما وبا توجه به روحیات زن ایرانی به هیچ عنوان جواب نخواهددادومشکلات بیشتری به وجود خواهد آورد

    • یعقوب کریم زاده

     انداستتاه یعنی داشتی مهریه بده نه اینکه سه چهارتا زن ببر پس داره سچهار تا زن پسداره برو مهریه اجرابذار

   • مهدی یوسفی

    سلام من از اصفهان ۳۳سالمه و۳ساله جدا شدم به‌خوبی البته جون قصد رفتن به خارج داست تواین مدت به دارو رواورذم ولی دبدم عوارض داره بدبخت شدم آخه من تا مجردی کاری نکردم نه تواین مدت موندم اولا بلد نیستم به کسی پیشنهاد بدم دوما نمیدونم چیکارکنم فشار اومده روم نمیخام هرزه بشم واز هنه مهمتر من وابستگی شدید پبدا میکنم هنیشه گفتم کاش خانوم مطلقه یا کسی که همسرش فوت شده بتونم حرف بزنیم بتونم دل ببندم ولی نشد بلد نبودم من به دفاتر ازذولج هم رفتم ولی کسی جور نشد تو اصفهان شاید واسه من کسی نیس عکسم هم حرفی نیس بدم خودتون قصادت کنید ببینید من زشتم؟ ۱۹۲ قد وزنم ۹۰ خوستیپ ولی میخام خانومی باشه که اگه دلبستش شدم بیجارم نکنه نره چندهفته بعد همه جا تو مجازی وافعیت میخونم خانوما بالاخص بالااتر از۳۰ دنبال مرد متعدهستن ولی چه کنم راهش بلد نیستم کاش یکی کمکم میکرد بخدا خیلی خانوما دنبال کسی هستن که ابرو براش مهم باشه وحتما گرم ومهربون باشه خوشتیپم یالمم هستم امان از شانس نمیدونم مرد شکم داره دومتر یک ونیم متر قد همسر داره بو بدنش حال ادم بد میکنه اونوقت دوتا هم صیعه ای داره ادم درد دلش به کی بگه باتشکر

  • آقا ناصر اگه زمانى رسید که قانون ما از دادن حق طلاق و حضانت و صیغه و.. به مردان دست کشید و این حقوق دوطرفه شد زنها هم از تنها حقى که در ازدواج دارن یعنى مهریه با کمال میل دست میکشن.

   • قرارنیست کسی از حق وحقوق خودش دست بکشه ولی بعضیا چه مرد چه زن سواستفاده میکنن بحث سواستفاده از دیگرانه نه چیز دیگه

 48. اون خانمایی که طلاق میگیرن و با عشق قدیمیشون ازدواج میکنن و میان اینجا نظر میدن که طلاق بد نبوده و حالا هم خیلی خوشبختن احتمالا متوجه هستند که اون اقایی که بازیچه اینها شده ادم هست؟؟یا مثل خانمی مطلقه ای که با هزار تا ادعای عشق نامزد من شد و بعد با یه اقا پسر شش سال کوچکتر خودش بهم خیانت کرد و ترجیح داد زندگی دائمی را بفروشه به معشوقه بودن و و تنها جوابش این بود که خوب این اقا خوشگلتره چرا من خوشگلتر انتخاب نکنم!!!
  فکر میکنم جامعه حق داره خیلی بد بینانه تر از این حرفها به زنان مطلقه و زندگی واقعیشون نگاه کنه علیرغم احترام به زنانی که مجبور به طلاق شده اند خیل عظمی دنبال تنوع طلبی ولگردی و ….هستند .وحتی چنان درگیر شهواتشون هستند که اینده خودشون پیر شدن و تنهایی را نمیفهمن و با به به و چه چه چهار تا اقای مجرد گرسنه زندگیشون را به باد دادند …….

  • خب چرا برا زنت کم بذاری ک جذب مرد دیگه بشه .چرا اینقدر بدبین باشی ک انرژی مثبت زنتو بگیری دل زنتو بشکنی ک سرد بشه ازت .چرا با وجود خدا و زن و بچه ت دم از تنهایی بزنی ک دلش بشکنه

 49. اگر چنانکه از نظر شناسنامه ای مسلمان هستیم واقعا” مسلمان باشیم در هر شرایطی که قرار میگیریم به احکام ودستورات دین عمل کنیم افراط وتفریط را کنار بگذاریم وازداواج موقت را هم تک بعدی نکاه نکنیم و بفکر سوء استفاده از همدیگر نباشیم آن را نیز نوعی زندگی بدانیم چهار چوبهای آن رعایت کنیم بسیاری مشکلات مطرح در این زمینه ها پیش نخوا هد آمد فقط باید زحمت کشید یاد گرفت تا غلط انجام نگیرد تا نتیجه غلط داشته باشد هر کار غلط نتیجه غلط می دهد من قبلا: نظر ندادم

 50. اگر چنانکه از نظر شناسنامه ای مسلمان هستیم واقعا” مسلمان باشیم در هر شرایطی که قرار میگیریم به احکام ودستورات دین عمل کنیم افراط وتفریط را کنار بگذاریم وازداواج موقت را هم تک بعدی نکاه نکنیم و بفکر سوء استفاده از همدیگر نباشیم آن را نیز نوعی زندگی بدانیم چهار چوبهای آن رعایت کنیم بسیاری مشکلات مطرح در این زمینه ها پیش نخوا هد آمد فقط باید زحمت کشید یاد گرفت تا غلط انجام نگیرد تا نتیجه غلط داشته باشد هر کار غلط نتیجه غلط می دهد

  • سلام
   خیلی حرف داشتم ولی اخره حرفا میرسه به اینجا که………..
   (ازدواج خر است)

   • محمد از نوع monster

    لازمه بگم
    چشم هارا با شست یه جور دیگه باس دید

    والا شاعر میگه من نگفتم

    • سلام
     واقعا از این مقاله جالب و مفید و همه حرفهای تلخ و پند آموز تک تکتون ممنون. من به عنوان یه زن مستقل که تا تقی به توقی میخورد فکر طلاق می کردم خیلی از رفتارم ناراحتم و تصمیم گرفتم با تمام وجود برای حفظ زندگیم تلاش کنم چون واقعا همسرم رو دوست دارم و الان میفهمم چقدر زندگیم خوبه و قدرش رو نمیدونستم.
     از همه عزیزان ممنونم مشکلاتشون رو با بقیه در میون بزارن

     • محمدامین

      من هم ازینکه شما اینقدر عاقل و فهمیده اید سپاسگزارم بانو

  • سلام منم الان با این مشکل مواجه شدم که بعد ۱۵ سال عشق وعلاقه بخاطر نداشتن بچه خانمم میخواد از من جدا بشه ومن حداقل پیش خدایه خودم شرمنده نیستم چون خیلی درحق خانمم محبت کردم ومحبت وعشق وعلاقه دوطرفه بود والی الان خانمم حس مادریش بیداد شده وبخاطر بچه میخواد از من جدا بشه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *