web icons send mail Home Page send mail ورود کاربران آنلاین تارخچه فعالیتهای شما سبد خريد راهنماي خريد
عضویت ثبت نهايي خريد پرداخت

نام تعداد قیمت قيمت كل

فاكتور نهايي و مبلغ قابل پرداخت
  ارزش كل محصولات خريداري شده تومان
هزينه ارسال و خدمات تومان
مبلغ قابل پرداخت 0 تومان
toolbar smaler text size normall text size bigger font size print page send to friend bookmark this page
مراحل هيجان جنسي

مراحل هيجان جنسي

۱ـ مرحله تحریک
۲ـ مرحله اوج
۳ـ مرحله ارضاء
۴ـ مرحله بازگشت

فاز تحریک بر اثر تحریک روانی نیز به وجود می آید. مثلا رنگ چشم، مدل مو، کل شکل ظاهــری، بوسه، نوازش و یا دست زدن مستقیم به دستگاه تناسلی، یک صدا، یک حرکت لطیف و رمانتیک تصویری یا جسمی.
در آمریکا پژوهشی صورت گرفته که طبق آن ۵۸ درصد از زنان بر اثــر نگاه مرد تحریک میشوند. این رقم برای مردان ۷۲ درصد است. ۱۲ درصد زنان و ۵۴ درصــد مردان بر اثر نگاه کردن به تصـویر لخت جنس مخالف تحریک میشوند. به همین دلیل در تبلیغات از زنان برهنه استفاده میشود.یک چهارم زنان و یک سوم مردان بر اثر دیدن عمل جنسی تحریک میشوند. اما زنان و مردان به یک اندازه بـه وسیله دیدن فیلم و کتاب تحریک میشوند. نتیجه این که عکس العمل زن آهسته، آهستــه است. دیدن یک عکس سکسی، زن را شـوکه میکند تا تحریک. اما کتاب یا فیلـــم او را آهسته، آهستــه تحریک میکند.
همان طور که رویاهای جنسی در مورد مردان منجـر به میل جنسی میشود در مورد زنان نیز میل جنســی ایجاد میکنـد. میل جنسی احتمالا به همان اندازه تحریک فیزیولوژی به سابقه آموزشی شخص وابستگی دارد.میل جنسی متناسب بامیزان ترشح هورمونهای جنسی افزایش می یابد. میل جنسی در جریان دوره عادت ماهانه تغییر میکند و در نزدیکی زمان تخمک گذاری به حداکثــر خود میرسد. این امــر احتمالا ناشـی از زیاد بــودن ترشــح استــروژن در جـریان مرحلــــه قبــل از تخمک گذاری است. تحـریک جنســی موضعــی در اندام های جنسی و مجرای ادرار موجب بـروز احساس های جنسی میشود. این علایم از طریق عصب به نخاع و از آن جا به مغزانتقال می یابد.
وقتی زن از نظر جنسی تحریک میشود، جریان گردش خون درپوست شدت می یابد،قسمت های مشخصی از پوست قرمز میشود، پستان ها بزرگ و نوک آنها برجسته میشوند، غددی که در زیــر لبهای کوچک آلت تناسلی هستنــد موجـب ترشـح مایـع لزجــی به نام «موکوس» در مدخـل واژن میگردند. موکوس عامل اصلی عمل لغزنده سازی در جریان عمل جنسی است. این لغزنده سازی به نوبه خود برای برقراری یک احساس مالش دهنده لذتبخش به جای یک احساس ناراحت کننده که ممکن است براثر یک واژن خشک به وجود آید،ضروری است.یک احساس مالش دهنده بهترین احساس را برای تولید رفلکس های مناسب که منجر به اوج لذت جنسی میشوند، ایجاد میکند. ۱۰ تا ۳۰ ثانیه پس از تحریک، مـاده لزجــی در واژن ترشح میشود و بر اثــر ترشــح ماده لـزج، واژن مرطوب میگردد. به این عمل Lubrication میگویند.دستگاه تناسلی قرمز و واژن بزرگ میشود. در مرحله تحریک:
انقباض عضلات شدت میگیرد. ماهیچه های دستگاه تناسلی و لگن خاصره بدون اراده منقبض میشوند.
باعث جمع شدن مقدار زیاد خون در لگن خاصره و دستگاه تناسلی میگردد. فشار خون افزایش می یابد، ضربان قلب شدت میگیرد و حرکت تنفسی بالا میرود. در واقع در تحریک جنسی کل بدن دخالت میکند.
۲ـ مرحله اوج
تغییرات فوق باقی میماند. اعصاب پاراسمپاتیک، شریان های بافت واژن را گشاد و وریدهای آن را تنگ میکند و موجب تجمع سریع خون میشود به طوری که مدخــل واژن تنگ میگردد. واژن بـر اثــر ازدیاد خون به نصف تقلیل می یابد و به دور پنیس حلقه میزند. این امر به برقراری تحریک جنسـی کافی در مرد کمک میکند و تحریک را افزایش میدهد. کلیتوریس برای ایجاد احساس های جنسی حساسیت دارد. کلیتوریس بزرگ نمیشود بلکه به اطراف استخوان شـرم گاه کشیــده و به عقـب رانـده میشود، به طوری که لمس مستقیم آن مشکل میگردد.
این فاز بسته به تحریک روانی و یا فیزیکی میتوان کم و بیش طول بکشد و یا به مرحله بالاتــر که ارضاء جنسی است برسد، یا آرام آرام پایین آمده و پایان یابد.
۳ـ مرحله ارضاء
این مرحله در مقایسه با مراحل ۱ و ۲ بسیار کوتاه است و در چند ثانیه انجام میگیرد. در یک ارضاء ساده ۳ تا ۵ و در یک ارضاء شدیدتر ۸ تا ۱۲ انقباض عضلات میتواند انجام گیرد. ارضاء تشکیل شده است از انقباض ریتمیـک عضلانــی خارج واژن در مقابل بافت های وریـدی به دور واژن و بافت های جلویی لب های کوچک.درواقع انقباض موزونی عضلات مختلف بایکدیگرارگاسم رابه وجودمی آورد. به عبارت دیگردرجریان ارگاسم عضلات پرینه زن به طورهماهنگ منقبض میشود.هماهنگی کشش عضلات باعث فشار و جاری شدن خون در رگ ها و باعث ارضاء میشود.
در کتاب پزشکی منتشره در ایران چنین آمده است:«هنگامـی که تحریک جنسی موضعـی به اوج شدت میرسد و بویژه هنگامی که احساس های موضعی به وسیله سیگنال های شرطی ـ روانی مناسب از مغز تقویت میشوند، رفلکس هایی بروز میکننـد که موجب اوج لذت جنسی یا ارگاســم میشوند.»
زنان در تحریک کامل میتوانند چند بار پشت سر هم ارضاء شوند. از طریق مقاربت واژنی این عمل میتواند ۶ بار یا بیشتر باشد. اگر کلیتوریس به صورت مستقیم تحریک شود و زن آن را هدایت کند، در مدت یک ساعت زنان میتوانند تا چند بار ارضاء شوند.
تفاوتی بین ارضاء جنسی از طریق واژن و ارضاء از طریق کلیتوریس وجود ندارد. به نظر Masters و Johnson وجود ارضاء جنسی بدون وابستگی به محل تحریک که باعث آن شده باقی میماند.
فروید معتقد بود اگر تحریک کلیتوریس به روی واژن منتقل شود، زن به تکامل زنانگی خود رسیده است. امروز این تئوری ها رد شده است، ما امروز از ارضاء واژنی، ارضاء از طریق کلیتوریس، و یا از طریق رویا صحبت میکنیم. از نظر فیزیولوژی همه این ها به هم شبیه هستند.

۴ـ مرحله بازگشت
در مرحله بازگشت، کل تحریک به حالت اولیه برمیگردد. فشار خون، ضربان قلب و تنفس به حالت اولیه برمیگـردد، عضلات دوبـــاره منبسط میشــود. کلیتـــوریس به حالت قبل باز میگــردد. سرعت بازگشت بستگــی به ارضاء شدن دارد. اگر زن ارضـاء شود در عرض چند دقیقه همه چیز به حالت اول برمیگردد. در غیر این صورت خون مدت طولانی در واژن میماند و میتواند احساس نامطبوعـــی ایجاد کند که تا یک ساعت به طول بیانجامد. البته این حالت،به شکلــی که فرد به طورآگاهانــه در ایجاد آن تلاش کند، نیست.
کل سیستم دریافت در مرحله بازگشت محدود میشود. زن در برخی دقایق بی حال و بی هوش میشود.
دو دانشمند مذکور در سال ۱۹۶۶ ثابت کردند که جمع شدن خون پس از اوج جنسی در عرض چند دقیقه به حالت اول برمیگردد وگرنه ساعت ها طول میکشد تا به حالت اول برگردد. یک سوم زنان دست به خودارضائی میزنند تا این گرفتگی جنسی را که نتیجه عشق بازی است به حالت اول برگردانند.
مرد در مجموع قدری زودتر به ارضاء میرسد. ارضاء جنسی زن طولانی تر از مرد است. زن بلافاصله پس از ارضاء میتواند به یک نقطه اوج دیگر برسد، در حالی که مردان در مجموع پس از سپری شدن مدت زمانی، به تحریک تازه پاسخ میدهند.
توانایی عکس العمل جنسی زن نه به طور کمی و نه کیفی ضعیف تر از مرد نیست. این که زن در رفتار جنسی خجالتی و کم روست به مسئله فیزیولوژی وی برنمیگردد. این نظر که زن در توانایی، حساسیت جنسی پایین تر از مرد دارد، در واقع به پیشداوری جامعه مردسالار برمیگردد.
Masters و Johnson به این نتیجه رسیدند که در مدت حاملگی و پس از زایمان بعد از بهبود زخم ها دلیلی برای عدم روابط جنسی وجود ندارد.
حتی بین ۳ تا ۶ ماهگی بسیاری از زنان خواست تمایل جنسی شان افزایش می یابد و ارضــاء جنسی شدیدتری را تجربه میکننــد. در سه ماه آخــر حاملگی تمایل جنســی کم میشود. اگــر احتمال سقط جنین وجود نداشته باشد،زن تاچندهفته قبل ازوضع حمل هم میتواندروابط جنسی داشته باشد.

به نقل از وزارت بهداشت

کلمات کلیدی مطلب : جنسی - زناشویی -
تعداد بازدید : 224852
فرستنده : محمد جواد | تاريخ : 1394/3/18 ساعت : 13:43

خوب بود...ممنون

فرستنده : محمد | تاريخ : 1393/12/18 ساعت : 15:26

اموزنده بود ممنون

فرستنده : سلمان | تاريخ : 1393/11/27 ساعت : 03:09

بسیار آموزنده و کامل بود خسته نباشید

فرستنده : سجاد | تاريخ : 1393/5/10 ساعت : 09:12

Veri nice

فرستنده : maedeh | تاريخ : 1393/3/6 ساعت : 10:42

خوب بود ممنون ....

فرستنده : فرزاد فلاح | تاريخ : 1392/11/24 ساعت : 16:01

خیلی عالی و اموزنده بود ممنون

فرستنده : گندم | تاريخ : 1392/8/23 ساعت : 18:02

مرسی خیلی خوب بود

فرستنده : بهار | تاريخ : 1392/5/5 ساعت : 00:29

خوب بود ممنون

فرستنده : شقایق | تاريخ : 1392/4/17 ساعت : 13:17

به نظرمنهم چون بعضی اصطلاحات راممکنه بعضیاندونن بهتره یامعنی یاشکل بکشین متشکر

فرستنده : رضا | تاريخ : 1392/4/12 ساعت : 08:44

یه سوال: چجوری میشه زمان بین اوج و ارضاء رو بیشتر کرد؟ ممنون از مطالبتون ضمنا دوستی که میگین باعکس بهتره.!!!!!!!! خودتم یه ذره خلاقیت بخرج بده خب.

فرستنده : مائده | تاريخ : 1392/4/5 ساعت : 15:09

خوب بود اما میخواستم ب اونایی که میگن اگه عکس بود بهتر میشد بگم که چی میگین واسه خودتون باباهمینم واستون زیاده

فرستنده : ریما | تاريخ : 1392/2/21 ساعت : 16:11

پربار بود مر30

فرستنده : محمد | تاريخ : 1392/1/23 ساعت : 14:22

خوب بد اما نیاز به توضیح بیشتر بود.خیلی خلاصه شده بود

فرستنده : ابراهیم | تاريخ : 1391/12/10 ساعت : 22:00

خسته نباشید!!!

فرستنده : شادی سودا رقیه | تاريخ : 1391/12/3 ساعت : 10:03

خیلی خیلی عالی بود ومطالبتون کم بود فقط مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسیلر

فرستنده : نازنين | تاريخ : 1391/11/28 ساعت : 16:15

خيلى خيلى خوب بود ولى با عكس عالى عالى مى شد ولى در كل خوب بود is a very nice

فرستنده : fargol | تاريخ : 1391/10/1 ساعت : 23:08

kheili khob bod mamnon

فرستنده : ++Dr.Red++ | تاريخ : 1391/9/24 ساعت : 00:23

با عکس ها؟ واقا متاسفم واقعا واقععععا متاسفم واسه کسایی که میگن با عکس باشه بهتره!!! همینشم زیادیتونه بی جنبه ها

فرستنده : بی نام | تاريخ : 1391/8/24 ساعت : 17:39

عالیه!!!!!!!!!!!!!!!!!

فرستنده : محمد | تاريخ : 1391/8/14 ساعت : 17:56

خیلی ممنون

فرستنده : مرتضی | تاريخ : 1391/8/1 ساعت : 00:10

واقعا خوبه ولی با عکس های گرافیکی بهتر هم میشه

فرستنده : مهسا | تاريخ : 1391/7/21 ساعت : 06:54

not bad...........!

فرستنده : ahmad reza | تاريخ : 1391/6/21 ساعت : 11:42

kheili kheili allllllllllllllli bood

فرستنده : جوجو. | تاريخ : 1391/6/13 ساعت : 23:42

ممنون عالی بود

فرستنده : hamid | تاريخ : 1391/5/7 ساعت : 21:30

ممنون بخاطر اطلاعاتتون می خواستم ازکسایی که میگن اگه عکس باشه بهتره بپرسم منظورتون چیه؟ نکنه انتظار دارین واستون عکس سوپر بزارن همین قدر که این مطالب رو میگین ممنون

فرستنده : حسین | تاريخ : 1391/4/26 ساعت : 16:48

خوب بود

فرستنده : ROYA | تاريخ : 1391/4/17 ساعت : 10:47

عالی بود مرسی

فرستنده : رها | تاريخ : 1391/1/1 ساعت : 16:13

عالیه!!!!!!!!!!!!!!!!!

فرستنده : ali | تاريخ : 1390/12/28 ساعت : 14:51

سلام خسته نباشیدتوضیحات بسیارعالی بودوبسیاربهره بردم ازشماتشکرویژه دارم ومطالب بسیارپرباربودندتشکرمیکنم

فرستنده : مینا | تاريخ : 1390/12/16 ساعت : 11:51

اگه عکس داشته باشه خیلی عالی تر میشه

فرستنده : لیلی | تاريخ : 1390/12/12 ساعت : 14:45

خیلی خوب بود

فرستنده : ali | تاريخ : 1389/12/14 ساعت : 19:02

خیلی خوب است

فرستنده : محسن | تاريخ : 1389/10/25 ساعت : 19:52

very good

فرستنده : hamed alborz | تاريخ : 1389/10/8 ساعت : 02:01

afarin be shoma vase matalebeton cheto beheton ejaze dadan?

فرستنده : فائزه | تاريخ : 1389/9/28 ساعت : 16:42

خوب بودولي باعكس بهتربود

فرستنده : | تاريخ : 1389/9/27 ساعت : 22:07

سلام خسته نباشیدتوضیحات بسیارعالی بودوبسیاربهره بردم ازشماتشکرویژه دارم ومطالب بسیارپرباربودندتشکرمیکنم

فرستنده : azar | تاريخ : 1389/9/18 ساعت : 19:31

mer30 fogholade bod.kheili rahnamaie kard.

فرستنده : امیر | تاريخ : 1389/9/13 ساعت : 20:08

خیلی خوب بود اگه این سایت امکان فرستادن ایمیل رابرای اشخاص فراهم میکرد خوبتربود لطفا اگه میشه مطالب جدید را برایم ایمیل کنید

فرستنده : عاطفه | تاريخ : 1389/9/13 ساعت : 17:03
عالی بود.
فرستنده : tikatuka | تاريخ : 1389/7/14 ساعت : 11:34

ممنوون مطالب خوبی بود

فرستنده : mina | تاريخ : 1389/7/10 ساعت : 12:16
mer30 ye donya mamnon
فرستنده : Omid | تاريخ : 1389/7/8 ساعت : 15:55

مرسی قشنگ،عالیه

فرستنده : سما | تاريخ : 1389/6/28 ساعت : 11:15
بد نبود.
فرستنده : مریم | تاريخ : 1389/6/18 ساعت : 16:55

توپ

فرستنده : جلیل | تاريخ : 1389/6/2 ساعت : 23:53

مرسی

فرستنده : سعید | تاريخ : 1389/5/31 ساعت : 23:13

واقعا اینترنت دوست خوبیه. ممنون

فرستنده : shima | تاريخ : 1389/5/25 ساعت : 18:05

یک دنیا ممنون

فرستنده : reza | تاريخ : 1389/5/10 ساعت : 19:21

راهنمايي خوب و جامعي بود و البته قابل تحسين

فرستنده : | تاريخ : 1389/3/25 ساعت : 14:53

مرسي از مطالب خوبتون

فرستنده : habib | تاريخ : 1389/2/24 ساعت : 03:53

ممنون از راهنمایی هاتون خیلی خوب بود