web icons send mail Home Page send mail ورود کاربران آنلاین تارخچه فعالیتهای شما سبد خريد راهنماي خريد
عضویت ثبت نهايي خريد پرداخت

نام تعداد قیمت قيمت كل

فاكتور نهايي و مبلغ قابل پرداخت
  ارزش كل محصولات خريداري شده تومان
هزينه ارسال و خدمات تومان
مبلغ قابل پرداخت 0 تومان
toolbar smaler text size normall text size bigger font size print page send to friend bookmark this page
راههای ترک خود ارضایی

راههای ترک خود ارضایی

بسم الله الرحمن الرحیم

دستورهاى ده گانه
گفتيم خطر و زيان انحرافات جنسى مخصوصاً «استمنا» MASTURDATIONكه گاهى به تناسب يك افسانه تاريخى «اونانيسم» نيز ناميده مى شود. اگر چه غير قابل انكار است، زيرا به زودى شكل «اعتياد» به خود مى گيرد، اعتيادى ريشه دار و كشنده تا آن جا كه گاه در يك روز چندين بار دامان مرتكبين خود را آلوده مى سازد،و حتّى طبق اعتراف صريح بعضى از مبتلايان گاهى كارشان به جايى مى رسد كه تنها با «تصوّر و فكر»! بدون هيچ گونه عمل ديگر مايع مخصوص از آنها دفع مى گردد.

ولى از آن خطرناك تر يأس و نوميدى از مبارزه با اين اعتياد است، زيرا اين نوميدى بزرگ ترين سدّ راه نجات مبتلايان خواهد شد و واكنش هاى فوق العاده نامطلوب روحى در آنها ايجاد خودهد كرد.

مبتلايان بايد اطمينان كامل داشته باشند كه اگر بخواهند مى توانند در مبارزه با اين عادت شوم پيروز گردند، و حتّى عمده آثار آن را از وجود خود برچينند، خواه دوران اين مبارزه كوتاه يا طولانى باشد.

آنها هرگز نبايد به خود تلقين كنند كه اين اعتياد تا آخر عمر از آنها دست بردار نيست و يا آثار آن همچنان باقى خواهد ماند.

منتها بايد با هوشيارى كامل و تصميم قاطع و به كار بستن «دستورهاى آينده» به مبارزه پى گيرى برخيزند.

كسانى كه از چنگال اين عادات شوم نجات يافته اند بايد قدر پاكى خود را بدانند، و در حفظ آن نهايت مراقبت را بنمايند، از هر گونه وسوسه شيطانى در اين راه بپرهيزند، و با هيچ قيمتى سرنوشت خود را به دست افراد گمراه و معاشران منحرف نسپارند.

همان طور كه سابقاً هم اشاره كرديم شرط پيروزى قطعى در مبارزه با هر نوع اعتياد غلط - اعم از اعتيادهاى خطرناك جنسى يا اعتيادهاى ديگر - پس از «اميدوارى و اطمينان به پيروزى» داشتن تصميم قاطع است.

تصميمى آهنين و محكم و متّكى به ايمان و شخصيت و شرافت و وجدان.

تصميمى راسخ و غير قابل عدول.

حتّى اگر به عللى اين تصميم ده بار هم شكسته شد مجدداً، بلكه قاطع تر و راسخ تر بايد تصميم بگيرند و با همان اميدوارى و ايمان تصميم خود را تجديد كنند.

زيرا سرانجام آثار اين تصميم ها در ناخودآگاه آنها اثر گذارده و هنگامى كه روى هم متراكم شد تأثير خود را خواهد بخشيد.

امّا مسلّماً و بدون ترديد اگر اين تصميم شكسته نشود خيلى زودتر آثار اين عادات شوم از روح و جسم آنها برچيده خواهد شد.

بديهى است اين گونه افراد اگر رابطه و پيوند نزديكى با خداى خود برقرار سازند و با تمام ذرات وجود خود از ساحت مقدّس او استمداد جويند، و به لطف او اميدوار و دلگرم باشند در پرتو اين ايمان مذهبى خيلى زودتر نتيجه خواهند گرفت.


* * *

اكنون كه اين مراحل پيموده شد بايد امور زير را دقيقاً به كار بندند.

ممكن است اين امور در نظر بعضى ساده جلوه كند، ولى هنگام عمل روشن مى شود كه اثر معجزه آسايى دارد.

1- اجتناب از هر گونه تحريك مصنوعى

اگر جوانان انتظار داشته باشند كه هر شب در سينما يا در برابر تلويزيون ناظر صحنه هاى هوس آلود «فيلم هاى س *ك**_س**ى» باشند، و همه روز قسمت مهمى از وقت گران بهاى خود را به مطالعه «رمان هاى عشقى» و تماشاى «عكس هاى شهوت انگيز» مجلات فاسد و مبتذل بگذرانند، و در كوچه و خيابان با ولع تمام اندام برهنه زنان و دختران را ورانداز كنند، و با اين همه باز هيچ گونه آلودگى پيدا نكنند سخت در اشتباهند.

اين گونه «تحريكات مصنوعى» كه هيچ گونه ضرورتى هم ندارد، مسير فكر هر جوانى را از مسائل اصولى زندگى تغيير مى دهد و به سوى مسائل جنسى، آن هم به صورت حاد و طغيانگر، مى كشاند.

شب و روز، آنها را در يك حال اضطراب دائمى عصبى كه آثار نامطلوب آن بر تمام وجود آنان سايه خواهد افكند نگه مى دارد.

همه جوانان عزيز - مخصوصاً آنهايى كه داراى پاره اى از عادت هاى غلط جنسى هستند - بايد به شدت از اين گونه امور بپرهيزند، از ديدن اين فيلم ها، و مطالعه آن رمان ها و هر گونه چشم چرانى عمدى اجتناب ورزند، آرامش فكرى خود را بى جهت بر هم نزنند، و اعصاب نيرومند خود را با هيجان هاى دائمى تضعيف نكنند.

براى موفقيت در اين قسمت لازم است سرگرمى هاى سالم و مناسبى براى اوقات فراغت خود انتخاب نمايند و به كمك دوستان خود برنامه هاى صحيحى براى اين اوقات تنظيم كنند.

اين سرگرمى ها ممكن است:

ورزش هاى فردى و دسته جمعى

پياده روى در هواى آزاد

مطالعه كتب سودمند و مفيد

پرورش گل در منزل و به طور كلى كارهاى كشاورزى،

كارهاى دستى

جمع آورى اشعار

تهيه كلكسيون هاى عكس و تمبر و مانند اينها.

شركت در انجمن هاى گوناگون و كنفرانس هاى علمى يا اخلاقى، باشد.(1)


* * *


2- تهيه برنامه فشرده و تمام وقت

جوانان بايد بطور حتم براى تمام شبانه روز خود برنامه تنظيم كنند به طورى كه يك ساعت وقت بيكار و بدون برنامه نداشته باشند.

نمى گوييم مرتباً درس بخوانند يا كار كنند، بلكه مى گوييم اگر تفريح يا ورزش هم دارند برنامه داشته باشند، و يك ساعت خالى از برنامه نباشد.

جوانان بايد بدانند بزرگ ترين بدبختى براى يك جوان اين است كه وقت هاى خالى از هر گونه برنامه داشته باشد.

خطرناك» به وسيله مطبوعات هدف نشر داده شده قسمت قابل توجّهى از سرگرمى هاى سالم تشريح گرديده است.ممكن است جوانى بيكار باشد و جوياى كار، امّا در عين حال براى شب و روز خود برنامه اى تهيه كند، اعم از مطالعه و تفريح و استراحت و مانند آن.

حتى اگر جوانان بتوانند برنامه روزانه خود را كمى بيش از مقدار وقتشان تنظيم كنند به طورى كه فكر آنها حتى يك لحظه بيكار به معناى واقعى نباشد بهتر است، زيرا اشتغالات فراوان فكرى، اثر عميقى در انصراف فكر از آن عادات شوم دارد.

بسيار ديده شده كه افراد معتاد به سيگار در روزهاى تعطيلى چند برابر روزهايى كه مشغول كار هستند سيگار دود مى كنند، اين تفاوت فاحش، اثر همان اشتغال فكر و اعصاب و بدن به كارهاى مثبت و انصراف از كارهاى بيهوده يا زيان آور در ايّام غير تعطيلى است.

خلاصه افرادى كه گرفتار اعتيادهاى غلط جنسى هستند اگر برنامه مشغول كننده اى براى تمام وقت خود نداشته باشند به آسانى نمى توانند اين عادت را از سر خود دور كنند، و تهيه چنين برنامه اى از مؤثرترين عوامل ترك اعتياد است، و مطمئناً با تهيه چنين برنامه اى قسمت مهمى از مشكلات ترك اين اعتياد را پشت سر خود خواهند گذاشت.

3- توجّه مخصوص به ورزش

معروف است ورزشكاران نسبت به مسائل جنسى كم علاقه هستند، چون ورزش مقدار فراوانى از انرژى هاى بدنى و فكرى آنها را به خود اختصاص مى دهد و طبعاً از مسائل ديگر كم مى كند.

به همين دليل براى جلوگيرى از تحريكات زياد جنسى لازم است جوانان برنامه هاى وسيع و متنوع ورزشى انتخاب كنند.

مبتلايان به اين عادت شوم غالباً افرادى گوشه گير، منزوى كم تحرك و خمود هستند و همين گوشه گيرى و انزوا و عدم تحرك وضع آنها را تشديد مى كند، و اگر از اين وضع به كلى در آيند و زندگى خود را با تحرك زياد بياميزند اثر عميقى در بهبود حال آنها و ترك عادتشان خواهد بخشيد.

اين گونه افراد معمولا اعصاب ضعيف و ناتوانى دارند، و ورزش هاى متنوع و مناسب در تقويت اعصاب آنها فوق العاده مؤثّر است.

اين افراد هر چه وقت اضافى و خالى از برنامه دارند بايد به بازى هاى گوناگون ورزشى و يا پياده روى در هواى آزاد تخصيص دهند تا هم سلامت از دست رفته خود را باز يابند و هم قسمتى از انرژى هاى جسمى و فكرى آنها متوجه اين قسمت گردد.

به همان اندازه كه تحرّك و ورزش هاى فردى و دسته جمعى براى آنها مفيد است، انزوا و به گوشه اى خزيدن و در فكر فرو رفتن براى اين قبيل افراد سم مهلك است كه بايد به هر قيمتى شده از آن دورى گزينند.

اين توصيه را فراموش نكنيد و آثار معجزه آساى آن را ببينيد، در روز آن قدر ورزش كنيد كه خسته شويد و شب هنگام به محض اين كه در بستر آرميديد در خواب عميقى فرو خواهيد رفت و از شر بسيارى از خيالات و افكار مضر و كشنده كه در اين موقع به سراغ جوانان مى آيد در امان خواهيد بود!


* * *

4- بايد عادتى جانشين عادتى گردد

روانشناسان مى گويند: براى ترك يك عادت بد حتماً بايد به سراغ عادت خوب رفت و آن را جانشين عادت بد نمود.

مثلا كسانى كه عادت به قمار دارند، و با اين كه تمام زيان هاى آن را مى بينند و حس مى كنند، باز حاضر نيستند آن را ترك گويند، و به گفته خودشان وقت قمار كه مى رسد نمى فهمند چه نيرويى آنها را مانند يك اسير و برده به سوى اين عمل كه عقل و وجدانشان آن را محكوم ساخته مى كشاند؟!، چنين كسانى براى اين كه بر اين عادات غلط پيروز شوند حتماً بايد در همان ساعات، بازى صحيحى را (مانند يك مسابقه ورزشى سالم) جانشين بازى قمار كنند تا اين عادت بد به اصطلاح از سر آنها بپرد.

و به عبارت ديگر انرژى خاصى كه تحت تأثير انگيزه عادت در آن حال تحريك مى گردد به اين سمت كشيده شود و مصرف گردد بدون اين كه هيچ گونه واكنش نامطلوبى داشته باشد (دقت كنيد).

در مورد عادات بد جنسى بايد درست در همان ساعاتى كه انگيزه آن در مبتلايان توليد مى شود به سراغ برنامه خاصى براى چنين ساعتى از قبل پيش بينى كرده اند بروند، به سراغ مسابقه علمى، ورزشى، مسابقه هوش، مطالعه يك اثر جالب، يك ورزش مورد علاقه مانند كوهنوردى، اسب سوارى و... اين كار را آن قدر ادامه دهند كه جانشين عادت بد سابق گردد.

* * *

5- پرهيز مطلق از تنهايى

اين گونه افراد بايد حتماً و بدون هيچ گونه قيد و شرط از تنها ماندن به شدت اجتناب كنند.

هرگز تنها نباشند; در خانه تنها نمانند، شب در اطاق تنها نخوابند، تنها براى مطالعه به نقاط خلوت نروند.

و به محض اين كه در محيطى احساس كردند تنها هستند از آن محيط بيرون بروند.

اين گونه افراد مخصوصاً بايد اين نكته را فراموش نكنند كه به مجرد اين كه نخستين تحريك را در خود حس مى كنند بلافاصله برخيزند و سرگرم كار ديگرى شوند. فراموش كردن اين تذكر غالباً گران تمام مى شود.

تنهايى، محيط كاملا مساعدى است براى پرورش ميكرب اين اعتياد در فكر هر جوان، و تمام جوانانى كه مى خواهند خوشبخت و سالم و از خطرات عظيم استمنا در امان باشند بايد از تنهايى بپرهيزند.6- ازدواج در نخستين فرصت

اين افراد اگر امكاناتشان اجازه مى دهد بايد در نخستين فرصت ازدواج كنند حتى اگر امكانات آنها «تنها» براى انتخاب نامزد (البتّه نامزد مشروع كه عقد شرعى آن اجرا شده باشد) فراهم است بايد اين فرصت را نيز از دست ندهند.

خلاصه ازدواج تأثير قابل توجّهى در مبارزه با اين انحراف جنسى دارد و در صورتى كه دامنهة توقّعات را كوتاه و تشريفات زايد و بيجا را از آن حذف كنند كارى است بسيار سهل و ساده و آسان، ولى متأسفانه يك سلسله اوهام و قيود غلط، دست و پاى غالب طبقات را - اعم از تحصيل كرده و بى سواد - در اين قسمت بسته است.

بعضى از جوانان معتاد از ازدواج وحشت دارند، ولى اين وحشت كاملا بى اساس است زيرا با به كار بستن دستورها هم ترك اين اعتياد آسان است و هم پيروزى در تمام مراحل ازدواج و زناشويى.7- تلقين و تقويت اراده

«تلقين» نيز در مبارزه با اين عادت رُل مهمى را بازى مى كند.

افراد معتاد بايد مرتباً به خود تلقين كنند كه به خوبى قادر هستند اين عادت زشت را ترك گويند.

براى اين كه تلقين در آنها اثر قوى و سريع ببخشد آن طور كه يكى از اطباى روانشناس دكتر «ويكتور پوشه فرانسوى» مى گويد: - بايد تلقين را به صورت زير چندين روز پشت سر هم ادامه دهند - همه روز در محل آرامى كه چيزى فكر آنها را به خود مشغول نسازد، فكر خود را متمركز ساخته و با كلمات شمرده و محكم اين جمله را تكرار كنند: «من به خوبى قادر هستم اين عادت بد را از خود دور كنم، من قادرم»! تكرار اين تلقين ساده اثر عجيبى در تقويت روحيه و ترك اين عادت و هر عادت بدى دارد. (مى توانيد آزمايش كنيد).

علاوه بر اين بايد براى تقويّت اراده از مطالعه كتاب هاى روانى كه براى تحكيم و رشد شخصيت و تقويت اراده نوشته شده است غفلت نورزند، زيرا همان طور كه دانستيم - و همه معتادانى كه موفق به ترك اين عادت بد و ساير اعتيادهاى ناپسند شده اند اعتراف دارند - نخستين گام در اين راه «اراده و تصميم» است.
* * *

8- پرهيز كامل

از معاشرت و همنشينى با افراد منحرف و مبتلا به اين عادت بد، در همه اوقات مخصوصاً دوران مبارزه، بايد به طور مطلق دورى جست همان طور كه از مبتلايان به «وبا» فرار مى كنند. علاوه بر اين بايد زيان ها و عواقب دردناك و مرگبار اين عمل را هرگز از خاطر خود دور ندارند و هرگز گوش به سخنان وسوسه انگيز اين و آن ندهند.

نقش معاشران بد و فاسد در ابتلاى به اين انحراف، و ادامه آن، بسيار عجيب است آنها براى اين كه كمتر احساس گناه و بدبختى كنند سعى دارند افراد ديگرى را نيز مبتلا سازند و به سرنوشت غم انگيز خود گرفتار نمايند، لذا همواره مى كوشند با سخنان وسوسه انگيز اين عمل شوم و زشت را لذت بخش و كم ضرر جلوه دهند، ولى جوانان بيدار هرگز در دام وسوسه هاى شيطانى آنها نمى افتند.

* * *

9- تقويت عمومى و رژيم غذايى

داشتن يك رژيم غذايى كامل و سالم كه موجب تقويت عمومى بدن گردد نيز در مبارزه با اين عادت كه در بسيارى از مواقع از ضعف اعصاب سرچشمه مى گيرد و يا خود عامل ضعف اعصاب است تأثير قابل توجّهى دارد.

استحمام با آب سرد (البتّه در مواقعى كه وضع هوا اجازه مى دهد) و سپس ماساژ دادن بدن با حوله نيز كمك مؤثرى به اين گونه افراد مى تواند بنمايد.

همچنين اين گونه افراد بايد به شدت از پوشيدن لباس هاى تنگ و چسبان كه عامل مؤثّرى براى تحريك مصنوعى است بپرهيزند، اين گونه لباس ها اصولا براى همه جوانان زيان بخش و حتى گاهى خطرناك است هم به نمو و رشد طبيعى جسم آنها صدمه مى زند و هم وسوسه انگيز و تحريك آميز است.

* * *

10- استمداد از نيروى ايمان و عقايد مذهبى

نيروى ايمان و عقيده مذهبى مى تواند بزرگ ترين كمك را به اين مبتلايان كند و آنها را به زودى از چنگال اين عادت بد نجات بخشد.

اين گونه افراد هرگز نبايد خود را يك فرد نفرين شده و مطرود درگاه خداوند بدانند. بلكه بايد به لطف خداوند بزرگ كاملا اميدوار باشند و هنگام نماز و پس از نماز كه سر به سجده گذاشته و با آفريننده مهربان و بخشنده خود راز و نياز مى كنند با تمام دل و جان و با تمام ذرات وجود خويش از او بخواهند كه آنها را در ترك اين عادت زشت يارى كند و از چنگال آن برهاند و مطمئناً هرگاه با جان و دل به او توجّه نمايند، لطف خداوند مهربان به يارى آنها خواهد شتافت و در اين مبارزه حياتى پيروز خواهند شد.

و نيز بايد در همه جا و در همه حال او را حاضر و ناظر بدانند و هرگز به خود اجازه ندهند در پيشگاه مقدّس او دست به چنين كار خلافى بزنند.
ما اطمينان كامل داريم اگر مبتلايان دستورهاى بالا را دقيقاً فقط براى يك ماه به كار بندند از شر اين انحراف رهايى خواهند يافت.

کلمات کلیدی مطلب : استمناء - جنسی - خودارضایی -
تعداد بازدید : 143327
فرستنده : javad | تاريخ : 1394/7/3 ساعت : 12:39

ففط اینو یادتون باشه یچه ها بادستی که دارید غدا میخورید سلام میدید روبطرف خدا میکنید چرا همچنین کار زشتی بکنیم

فرستنده : aaaaaa | تاريخ : 1394/3/4 ساعت : 04:48

خیلی ممنون از راهنماییاتون.

فرستنده : من میتوانم | تاريخ : 1393/12/17 ساعت : 10:07

بسم الله الرحمن الرحیمبنده کسی نیستم که بخواهم چیزی بگم ولی تجربیاتم میذارم در اختیارتونمن حدود چهل روز بود که پاک بودم و حتی به جایی رسیده بودم که شهوت انگیز ترین چیزها هم روم تاثیر نمیگذاشت ولی امروز متاسفانه شکستم ولی به هیچ وجه و به هیچ وجه ناامید نیستم چون ناامیدی یعنی شکست و همین که تا اینجا تونستم کمش کنم یعنی پیروزی مطمئنا هیچ عادتی به یک باره ترک نمیشه البته شدنی هست و از این موضوع برای توجیه خودتون در انجام خودارضایی استفاده نکنید و برای تقویت ارادتون استفاده کنیدمن خودم مجددا همین جا قول میدهم به خودم و خدای خودم و حضرت فاطمه که الان در دهه فاطمیه قرار داریم که دیگر به هیچ وجه این عمل شووووووووم را انجام ندهمالبته من دیگر به مرحله ای رسیدم که دیگه باید تا اخر عمر ترکش کنم و دیگر از مرحله کم کردنش گذشتمحالا یه سری مضراتی که خودم بهش رسیدم بهتون میگماولینش احتمال ابتلا به بیماری MS را افزایش میدهد چرا که در یک مقاله خواندم کاهش کلسیم و ویتامین دی و پروتئین احتمال ابتلا به این بیماری را فزایش میدهد خوب با خودارضایی تمام این مواد از بدن شما خارج میشه درست موقعی که بدن بهش احتیاج دارهدوم لاغری و زشت شدن صورت و بدنسوم زدن جوش چرا که هم پروتئین از بدنتون میره و هم استرس حین انجام عمل باعث میشه جوش بزنیدضعیفی چشم و سردی دست و پا و عقیمی و زودانزالی و... راهم که خودتون میدونیدحالا چه کردم که چهل روز پاک ماندممهمترین عاملشو امیرالمومنین علی علیه السلام گفتند:مواظب افـکــارت بــــــاش که گفتــارت می شود، مواظب گفتــارت بــــــاش که رفتـــارت می شود، مواظب رفتـــارت بــــــاش که عــــادتت می شود، مواظب عــــادتت بـــــاش که شخصیتت می شود، مواظب شــخـصیتت بــــــاش که سرنوشتت می شود.حالا کارای دیگری که کردمیک عمل لذت بخش که خوشتون میاد جانشینش کنید و معتاد اون بشید مثلا من مرتب موسیقی سنتی و فیلم های طنز که تحریک امیز نبود میدیم اما ممکنه براشما چیز دیگه ای باشه مثل فوتبال و...عاشق هم شدم که بسیار بهم اراده میداد....الانم یه مورد دیگه اضافه کردم برای شروع مجدد که اگر خدای نکرده مجددا شکستم 1000صلوات به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عج بفرستمالتماس دعا بسیار.....انشاااااااءالله اول ماه رمضان که پاک شدم میام و خدمتتون میرسم.....

فرستنده : 1375 | تاريخ : 1393/10/23 ساعت : 23:32

خیلی سایت خوبیه مننو که نجات داده

فرستنده : 12345 | تاريخ : 1393/10/20 ساعت : 15:46

ازسایت خوبتون ممنون

فرستنده : یک بنده پشیمون | تاريخ : 1393/10/18 ساعت : 15:40

ازسایت ومطالب خوبتون واقعا ممنونم برام دعا کنید بتونم ترکش کنم واقعا ازش خسته شدم خدایا ببخشم که تمام این مدت بانجاست زندگی کردم

فرستنده : قوی ترین نیرو اراده /عبداله | تاريخ : 1393/8/17 ساعت : 01:21

سلام به همگی؛ برای اینکه مطمئن بشید 100% میتونید ترک کنید(اگه که واقعأ از ته دل بخواین)بهتون بگم که: من17سال به این مشکل(بیماری خاموش) مبتلا بودم وبااینکه بیشتراز همتون ازاین عادت متنفربودم اما نمیتونستم ازخودم دورش کنم ،بارها هم تصمیم به ترک وتوبه کردم اما باز... تااینکه بالاخره موفق شدم این عمل رو بطورکامل ترک کردم وحالا که 6ماهه زندگیم آنچنان زیباشده که قابل وصف نیست وتاجون دارم خداروشکرمیکنم که کمکم کرد ونجاتم داد.. بعدأ انشاله روشهامو منتشرخواهم کرداما الان اجمالأ بگم قوی ترین نیرویی که خدا به انسان داده نیروی "اراده" است که با اون میتونید سخت ترین مشکلات رو از پیش رو بردارید وسدهای سرراهتونو خورد کنید البته بشرطی که ازته دل بخواید وتمام همتتونو بکاربگیرید هرچقدر عزمتان جدی تر باشه موفق ترخواهیدبود واینم بدونید بعداز 40روز چنان نیرویی پیدامیکنید که دیگه انجام نمیدید مگه اینکه خداینکرده خودتون بخواین برگردید.. به امیدموفقیت همه عزیزان

فرستنده : نا شناس | تاريخ : 1393/8/14 ساعت : 11:38

سلام خواهش میکنم این راهکار را برای بچه ها بگذارید: هر وقت گناه به سراغشان آمد دستشان را بگذارند روی سینه شان ورو به قبله بگویند صل الله علیک یا ابا عبدالله

فرستنده : خدایا شکرت | تاريخ : 1393/8/10 ساعت : 12:59

بخدا زندگی آدمو نابود میکنه همونطور ک منو داشت نابود میکردم ولی ب شرافتم قسم که دیگه هرگز این کار بی شرمانه رو انجام ندم اسم من لقب کوروش بزرگه .نمیخوام بعنوان یک آریایی پیش خودم و اهورا مزدا شرمنده باشم براتون دعا میکنم واسه منم دعا کنید با سپاس از طرف یک آ7ریایی

فرستنده : ALI RIDER | تاريخ : 1393/7/6 ساعت : 17:18

فقط ترک...

فرستنده : عاشق خدا | تاريخ : 1393/7/3 ساعت : 00:23

اگه بخوایید میتونید.یادتون نره خواستن توانستن است.خدا بنده هاشو دوست داره.خداااااااااااااجون دمت گرم خداااااااایی

فرستنده : imanopen | تاريخ : 1393/6/22 ساعت : 12:55

با سلام از سایت خوبتان. بهترین راه ترک اعتیاد به استمنا وچیزهای دیگر برای من این بود که با خدای خود عهد بستم (نذر)که اگر آن کار را کردم باید به مقدار زیادی پول نقدی به صدقه بدهم.خواهشمندیم این جمله مرا در سایت خود وارد نمایید.باتشکر.

فرستنده : علی | تاريخ : 1393/6/19 ساعت : 16:38

سلام به همگی. من با خدا عهد بستم روزی صد صلوات برای تعجیل در فرج آقا امام زمان و خوندن بیست آیه از قرآن واقعا جواب داد ترک کردم شما هم امتحان کنید اگه واقعا بخوایین میشه

فرستنده : vahid | تاريخ : 1393/6/19 ساعت : 13:31

با سلام و عرض خسته نباشید. زحمتی که کشیدین برای این مطلب جای تشکر بسیار زیاد داره. خدا خیرتون بده که به جوونا کمک میکنین از شر این حرکت لعنتی خلاص شن. اجرتون با امام حسین (ع ) ..

فرستنده : رضا | تاريخ : 1393/6/9 ساعت : 11:43

واقا ممنونم.

فرستنده : علیرضا | تاريخ : 1393/6/5 ساعت : 11:44

من باخوندن این مطالب فهمیدم که بااین کارفقط دارم زنگی آینده ی خودم روبه خطرمی ندازم وتصمیم گرفتم که دیگه طرف این کارنرم وخودم رواصلاح کنم به شماهم توصیه می کنم به خاطرسلامتیم که شده دیگه طرف این کارگندنرید

فرستنده : پروندشو بستم گورشو گم کرد | تاريخ : 1393/5/29 ساعت : 09:43

سلام. بچه ها منم از امروز دیگه پروندشو بستم. به ولای علی قسم دیگه تکرارش نمی کنم. قول شرف میدم. موقع دعا کردن منم فراموش نکنین دوستان

فرستنده : addwa | تاريخ : 1393/5/24 ساعت : 10:05

من تصمیم گرفتم ترک کنم خواهش میکنم برام دعا کنید

فرستنده : مهدی | تاريخ : 1393/5/11 ساعت : 18:05

خواهشا برام دعا کنید من بدجور گرفتار این بلا هستم

فرستنده : خسته | تاريخ : 1393/5/3 ساعت : 01:38

توروبه خدا برام دعاکنید

فرستنده : دل شکسته | تاريخ : 1393/4/26 ساعت : 06:10

برای همتون دعا می کنم لطفابرام دعاکنید.

فرستنده : Badbakht | تاريخ : 1393/4/25 ساعت : 05:22

Doa konin tark konam

فرستنده : احمق | تاريخ : 1393/4/16 ساعت : 21:46

انشا الله می گذارم کنار

فرستنده : یاسر | تاريخ : 1393/4/14 ساعت : 19:52

دمتون گرم فقط دعا کنید هر کی این کارو میکنه ترک کنه به خصوص من

فرستنده : گیتا | تاريخ : 1393/4/14 ساعت : 02:02

منم دیگه ترکش میکنم

فرستنده : صادق | تاريخ : 1393/4/10 ساعت : 21:14

خیلی احمقم که با تمام کمکای خدا بازم این کارو میکنم.ولی دیگه ترکش میکنممممممممممممممممم.خدا به حق این ماه رمضان خودش دست همه رو بگیره

فرستنده : ایدا | تاريخ : 1393/4/2 ساعت : 16:51

به امید خدا از امروز شروع میکنم و برای همه ی کسانی که مثل من به این کار زشت اعتیاد پیدا کردند دعا میکنم با اراده ی قوی و با توکل به خدا توی تصمیمشون مصمم جلو برن. یا علی

فرستنده : آرمین | تاريخ : 1393/4/1 ساعت : 13:49

با توکل به خدا از امروز شروع میکنم. من میتونم

فرستنده : بهزاد | تاريخ : 1393/3/30 ساعت : 18:36

توگل به خداوندبا اراده قوی وایمان بخدا مدت 15سال است که به این معرض کثیف دچار شده ام از امروز دست از این عادت کثیف برمیدارم واز خدای بزرگ میخواهم به همه کسانی که به این عادت زشت دچار شده اند کمک کند . انشاءاله

فرستنده : مهدی | تاريخ : 1393/3/29 ساعت : 20:40

به امید خدا میخوام از همین الان شروع کنم به ترک این اعتیاد زشت ... دعا کنید 29/3/93

فرستنده : محمدرضا | تاريخ : 1393/3/29 ساعت : 00:39

خدایا منو ببخش به خاطر این 3 سال از همه چیز نا امید شده بودم 15سالمه و داشت به درسم اسیب میزد مشکلات زیادی برام پیش اومد .به همه زور می گفتم.اگه اینو میخونید برام دعا کنید. خدا هیچ ادمی را گرفتار دوست ناباب نکنه

فرستنده : علی | تاريخ : 1393/3/26 ساعت : 18:51

واقعا ممنونم امروز 27/3/93 است من میخواهم به امید خدا ترک کنم خدایا به امید تو....

فرستنده : حبیب الله | تاريخ : 1393/3/25 ساعت : 10:03

کتابهای دیگری را رهنمای کنند تشکر.

فرستنده : مهران | تاريخ : 1393/3/17 ساعت : 19:43

اولین قدم روبردارهرچی فیلم بدداری پاک کن سی دی هاروبشکن وشبکه های بدروپاک کن

فرستنده : نادیا | تاريخ : 1393/3/5 ساعت : 15:37

من خیلی بی مرامم که با وجود همه ی کمکای خدا بازم این کارو میکنم .......... یه نفر شب مبعث پارسال یه نظر داده بود منم شب مبعث امسال به خودم و خدا و حضرت فاطمه قول میدم که دیگه این کارو نکنم . خدایا به آبروی حضرت محمد خودت کمکم کنننننننن .......

فرستنده : علیرضا | تاريخ : 1393/1/20 ساعت : 16:15

خدایابه لطف وکرمت منوببخش

فرستنده : جهانگیر | تاريخ : 1392/12/16 ساعت : 22:19

سلام بر عزیزانی که اعتماد قوی به خود دارند. یک عرض کوچک که به این دنیا نگاه کنید که از هیچی به کجا رسیده است چون خواسته است . گفتم فقط اول اعتماد به خدا و بعد به خود که نظیر نداری.

فرستنده : فاطمه | تاريخ : 1392/12/5 ساعت : 14:21

خدایا شرمنده ام ترک کردم و کلی توبه و گریه زاری کردم و دوباره این عمل کثیف انجام دادم... خدایا کمکم کن بتونم ترکش کنم چون منو جسم و روحمو نابود کرد.... الهی انا عبدک الضعیف

فرستنده : سامان | تاريخ : 1392/11/4 ساعت : 22:36

ما میتوانیم

فرستنده : مجتبي | تاريخ : 1392/10/25 ساعت : 00:03

از راهنمايي هايي مفيد كه ارائه راره ايد كمال تشكر را دارم .

فرستنده : محمد | تاريخ : 1392/8/3 ساعت : 14:00

یا علی

فرستنده : هیس زودی ترک کن میشه | تاريخ : 1392/6/14 ساعت : 13:15

منم3ساله که ترک کردم زندگیم ازاین وربه اون ورشده خداخیلی کمکم میکنه

فرستنده : سعید | تاريخ : 1392/6/4 ساعت : 00:30

سلام. وقتی میدونیم این عمل بارای سلامت روح و جسم کاملا با خطر همراهه چرا روح و جسم رو که هدیه ی خداونده دچاره درد سر کنیم؟

فرستنده : 110 | تاريخ : 1392/6/3 ساعت : 22:22

مطالب بسيار جامع و منسجمي بود، ممنون. 110

فرستنده : هادی | تاريخ : 1392/5/27 ساعت : 23:56

من نزدیک 8ساله که ای کار رو میکنم خیلی چیز هارو از دست دادم ام ازالان تصمیم گرفم ترک کنم ساعت 2 به امید خدا

فرستنده : alon | تاريخ : 1392/5/25 ساعت : 17:49

منم امروز در حضور همتون ترک کردم انشالله خدا توبمو بپذیره

فرستنده : توبه کار | تاريخ : 1392/5/14 ساعت : 15:23

منم بخدا از الان قسم میخورم ک دیگه دست به این کار کثیف نزنم من کمربندمشکی کاراته دارم خیلی رقیبامو بردم انشالا با یاری امام زمان حتما میتونم//باتشکر ازسایت خوبتون//

فرستنده : igi | تاريخ : 1392/4/24 ساعت : 15:17

برای رهایی از شر وسوسه ها به خصوص در این مورد خواندن دعای ضد شیطان از صحیفه سجادیه بسیار مفید است

فرستنده : عاشق خدا | تاريخ : 1392/4/10 ساعت : 00:00

سلام! من جلالم.18ساله.واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم.ساعت 1شبه.از همتون ممنونم.نظراتون زندم کرد.مدیریت سایت ودوستان همه بدونین من مرده بودم.زندم پردین.خدا اجرتون بده.من هنوز جوونم.ریشه فساد درمن کمه.من میتونم.امروز یادتون باشه.فردا به امروزم میخندم که چه گناهی بدتر ازاین میشه کرد؟هم قاتل میشی.اونم قاتل فرزندت و هم خودتو وهم همسرتو نابود میکنی.میتـــــــــــونم

فرستنده : نیما | تاريخ : 1392/4/1 ساعت : 21:50

بچه ها خدا با ماست!توبه کنید و توبتونو نشکونید!فقط غیر ممکن غیرممکنه.ژس میشه ترکش کرد.یه یا علی بگید و شروع کنید!نذارید فردا حسرت لذت های بیشتر به دلمون بمونه!یا علی!بارم میگم خدا با ماست!