کانال تلگرام پارسی طب صفحه اینستاگرام پارسی طب
خانه / دانستنیهای پزشکی / کمک به زنان بیوه،مطلقه و بی سرپرست
کمک به زنان بیوه،مطلقه و بی سرپرست
کمک به زنان بیوه،مطلقه و بی سرپرست

کمک به زنان بیوه،مطلقه و بی سرپرست

تجرد زنان: سرنوشت يا مسأله جهانی؟

تذکر مهم : این مقاله فقط جهت اطلاع میباشد لطفا از شماره گیری تلفنهای مندرج در سایت و نوشتن پیام درخواست کمک اکیدا خودداری نمایید

ایسنا در نگاهي ساده و عاميانه زماني كه صحبت از مشكلات و مسائل دختران و زنان بي‌همسراست، دغدغه اصلي بر روي «همسر» متمركز مي‌شود، گويي زنان لزوما بايد تحت لوا يا سرپرستي يك مرد به عنوان «همسر» زندگي كنند تا از مشكلات و مسائل آنها كاسته شده و يا به طور كامل حل شود.

اما واقعيت موجود در سطح جامعه از اين ساختار ذهني اجتماعي فاصله بسيار زيادي دارد. از آنجا كه ازدواج امري طبيعي، مشروع و منطقي در تمامي اعصار و در همه جوامع بشري تلقي مي شود خواه ناخواه زناني كه در سنين ازدواج قرار دارند، اما مجرد مانده‌اند به صورت يك پديده نامقبول و غيرعادي محسوب مي‌شوند.

تجرد زنان و دختران جوان اينك به يك مسأله جهاني تبديل شده، برخي از مشكلات و مسائل اين دسته از زنان در اغلب كشورها مشابه و يكسان است اما بخش ديگري از آن خاص فرهنگ‌ها، اديان و مذاهب مختلف، قومها، سنت‌هاي خاص، خرده فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و سازه‌هاي مرسوم اجتماعات گوناگون است.

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، زنان بي‌همسر به كليه زناني اطلاق شده كه به دلايل مختلف از جمله فوت همسر، طلاق و رهاشدگي، مجرد زندگي مي كنند و يا دختراني كه به هر دليلي از مركز طبيعي و مطلوب يا مرسوم يك جامعه گذشته و هنوز همسري نداشته و مجرد هستند. بيش از نيمي از دختران مجرد تهراني معتقدند براي ازدواج يك دختر هيچوقت دير نيست

دكتر انور صمدي‌راد، استاد دانشگاه و آسيب‌شناس با بيان اينكه نگهداري از يك يا چند تن از اعضاي خانواده كه دچاربيماري يا كهولت، از كارفتادگي و معلوليت هستند موجب مجرد ماندن تعدادي از دختران شده مي‌گويد: اين در حاليست كه هيچگونه پاداش مادي، بيمه، مستمري و غيره نيز به آنها تعلق نمي‌گيرد. همچنين بسياري از دختران به خاطر نداشتن خانواده‌اي برون گرا، معاشرتي و يا داشتن خانواده فقير، مشكل دار، متعصب، گسسته و پريشان مجال و فرصت ازدواج برايشان فراهم نشده در نتيجه علي‌رغم تمايل و آمادگي شخصي بايد همچنان مجرد باقي بمانند. وي بيان مي‌كند: از سوي ديگر وجود برخي سنت‌ها و آداب و رسوم مانند ازدواج دختران به ترتيب سن، موافقت قطعي پدر براي ازدواج، داشتن جهيزيه كامل، مهريه بالا و … را نيز مي‌توان از عوامل مؤثر در ازدواج نكردن دختران برشمرد.

دكترصمدي‌راد با اشاره به تحقيق خود بر روي ٥٤٤ نفر از زنان هرگزازدواج نكرده يا دختران واقع در گروه سني ٥٥ــ٢٨ ساله و زنان در حال حاضر بدون همسر بر اثر طلاق يا فوت شوهر واقع در گروه سني ٥٥ــ١٨ ساله شهر تهران اظهار مي‌كند: برخلاف آنچه در ابتدا به نظر مي‌رسد، ازدواج نكردن و نداشتن همسر مشكل بزرگ و اساسي اغلب دختران مجرد نيست چرا كه ٥/٥٢ درصد دختران مجرد با اين موضوع كه نداشتن همسر بزرگترين مشكل آنهاست مخالف يا بسيارمخالف بوده‌اند و ٣٤ درصد از آنها، نداشتن استقلال و وابسته بودن به خانواده پدري، نداشتن استقلال مالي يا درآمد شخصي را مهمترين مشكل خود ابراز كرده‌اند. وي در ادامه با بيان اينكه ٥/٥٠ درصد دختران معتقدند كه براي ازدواج كردن يك دختر هيچوقت دير نيست ادامه مي‌دهد: اين در حاليست كه ٧٠ درصد دختران ازدواج را يك امر ضروري دانسته و ٥١ درصد بيان كردند براي ازدواج دختران سن و يا محدوده سني مشخصي وجود دارد كه نبايد از آن بگذرد.

اين استاد دانشگاه بيان مي‌كند: ٨٠ درصد دختران تهراني معتقدند كه امكان زندگي بدون دغدغه خاطر و نگراني براي دختران مجرد در جامعه ما وجود ندارد و در مقابل ٧٠ درصد ديگر علي‌رغم داشتن سني بيش از ٢٨ سال تمايل به جدا شدن از خانواده و زندگي مستقل را ندارند. اين محقق با بيان اينكه ٩٠ درصد اين دختران حمايت‌هاي قانوني و سياست‌هاي اجتماعي را تبعيض‌آميز و ناكافي مي‌دانند مي‌گويد: نداشتن مسكن مستقل و مناسب، وجود نگرش‌هاي افراطي و اشتباه در مورد زندگي مستقل زنان مجرد كه براي زنان اعمال مي‌شود، از مشكلات و مسايل زنان و دختران بي‌همسر است كه با مشكلاتي از قبيل نداشتن شغل و درآمد كافي براي اداره زندگي همراه شده و ابعاد گسترده‌تري به خود مي‌گيرد. ٧٩ درصد زنان مطلقه نسبت به آينده و تنهايي خود احساس نگراني زيادي مي‌كنند فرزندان زنان مطلقه احساس حقارت «زياد» و «بسيار زياد» مي‌كنند ٨٧ درصد زنان مطلقه احساس امنيت اجتماعي «كم» يا «هيچ» مي‌كنند

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد در ادامه پيرامون زنان مطلقه بيان مي‌كند: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد ٧٨ درصد زنان مطلقه شهر تهران، مهريه خود را در هنگام طلاق دريافت نكرده و ٤١ درصد براي طلاق گرفتن مجبور به گذشتن از مهريه خود شده‌اند. اين در حاليست كه بيش از ٨٩ درصد از زنان طلاق گرفته هيچ نفقه‌اي دريافت نكرده‌اند. وي با اشاره به زندگي حدود ٧١ درصد زنان مطلقه با فرزند يا فرزندان خود و بيان اينكه تنها ١٦ درصد از آنها شاغل هستند، خاطرنشان مي‌كند: زنان غيرشاغل براي تأمين نيازمنديهاي مادي زندگي محتاج ديگران هستند و از آنجايي كه منشاء بسياري از نابساماني‌ها و ناملايمات انسانها در جوامع كنوني به وضعيت اقتصادي و فقر مادي مربوط مي‌شود و اكثر زنان مطلقه نيز بيكار هستند و از وضعيت اقتصادي نامطلوبي برخوردارند برقراري سيستم‌هاي حمايتي از اين زنان و فرزندان آنها ضرورت دارد؛ چرا كه حدود ٧٦ درصد زنان مطلقه عامل اصلي بسياري از طلاق‌ها را مشكلات مالي و مسائل اقتصادي مي‌دانند.

 

دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه ٩٠ درصد زنان مطلقه داراي فرزند نسبت به آينده فرزندان خود نگراني زيادي مي‌افزايد: ٣٣ درصد از اين زنان عنوان كردند كه فرزندانشان به خاطر جدايي از پدر به ميزان «زياد» و «بسيار زياد» احساس حقارت مي‌كنند؛ اين در حاليست كه اين مسأله مي‌تواند اين كودكان را به انسانهايي افسرده جامعه گريز و جامعه ستيز تبديل كند، همچنين ٨٨ درصد ديگربويژه مادراني كه فرزند دختر داشته‌اند نگران آينده فرزندان و موفقيت خود در ازدواج مجدد بودند و ٧٩ درصد نسبت به آينده و تنهايي خود احساس نگراني زياد كردند. به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد بيان مي‌كند كه ٧٠ درصد زنان مطلقه وجود باورهاي غلط و قضاوت‌هاي تنگ‌نظرانه افراد جامعه نسبت به طلاق و زنان مطلقه را باعث احساس بيگانگي، ناامني و ناراحتي در روابط خود با ديگران دانسته كه موجب مي‌شود از حضور در جمع فاميلي احساس معذب بودن كنند.

وي ادامه مي دهد: ٤٥ درصد زنان مطلقه از مزاحمت‌ها و مداخلات همسر قبلي خود ابراز ناراحتي كرده و از اين بابت احساس سلب حقوق فردي و اجتماعي مي‌كنند از سوي ديگر٤٠ درصد ديگر نيز محدوديت‌ها و مزاحمت‌هاي اعضاي خانواده خود را مخل امنيت و آزادي خود قلمداد مي‌كنند. اين محقق با اشاره به نتايج اين تحقيق تصريح مي كند كه ٥٥ درصد زنان مطلقه از طعنه‌ها و متلك‌هاي اهالي محل معذب بوده و حدود ٦٦ درصد در معرض انواع سوء‌نيت‌ها و آزارهاي ديگران واقع شده و صدمه ديده‌اند كه اين موارد بازگوكننده ميزان ناامني عاطفي و تضييع حقوق فردي و اجتماعي زنان مطلقه است، به گونه‌اي كه ٨٧ درصد اين زنان ميزان امنيت اجتماعي خود را «كم» يا «هيچ» مي‌دانند كه نشان از بي‌توجهي مسؤولين به سلامت اجتماعي و امنيت رواني ــ اجتماعي اين قشر از جامعه دارد.

وي با اشاره به وجود نگاه مردسالارانه و تبعيض و تنگ‌نظري عليه زنان ادامه مي‌دهد: اين امر موجب شده كه ٣٩ درصد از زنان در پيدا كردن و اجاره مسكن، اسكان و اقامت در هتل‌ها و مهمانسراها با مشكل مواجه شوند. زنان بيوه مزاحمت‌هاي كمتري نسبت به زنان مطلقه دارند زنان مطلقه در مقايسه با زنان بيوه از حضور در جمع فاميلي بيشتر معذب مي‌شوند به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد مشكلات و مسائل زنان بيوه را مشابه زنان مطلقه مي‌داند و مي‌گويد: ٤/٣١ درصد زنان بيوه از آينده فرزندان خود احساس نگراني مي‌كنند اما اين احساس امنيت اجتماعي در مقايسه با زنان مطلقه بيشتراست، به گونه‌اي كه فرزندان زنان بيوه احساس حقارت كمتري را به خاطر نداشتن پدر دارند و ميزان شماتت فرزندان به طور چشمگيري بين زنان بيوه كمتر از زنان مطلقه است. وي با اشاره به مشكلات فراوان ٣/٤٠ درصد از زنان مطلقه و ٨ درصد زنان بيوه درخصوص حضانت فرزندان بيان مي‌كند: اين مسأله حاكي از شدت مشكلات زنان مطلقه در سطح جامعه است.

اين استاد دانشگاه اظهار مي‌كند: ٤/٦٢ درصد زنان بيوه معتقدند كه براي تربيت فرزندان خود نيازي به كمك ديگران ندارند؛ در صورتيكه اين آمار در زنان مطلقه ٤٩ درصد است. وضعيت بهتر زنان بيوه در اين مورد به دليل كمك و رسيدگي بيشتر خانواده همسر متوفي است. همچنين به دليل اينكه زنان بيوه پس از فوت همسر روابط خود را با خانواده وي حفظ كردند ميزان احساس نگراني از تنهايي در آينده در آنها كمتر از زنان مطلقه است. دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه زنان بيوه در مقايسه با زنان مطلقه از حضور در جمع فاميلي كمتر معذب مي‌شوند، مي‌افزايد: ٨/٧٢ درصد زنان بيوه هرگز مورد مزاحمت بازماندگان همسر متوفي خود قرار نگرفتند و درمقايسه با زنان مطلقه مداخلات كمتري را از سوي ديگران داشته‌اند همچنين آنها همچون زنان مطلقه و دختران مجرد از طعنه و كنايه‌هاي همسايگان و كسبه محل مصون نيستند؛ اما ميزان اين نوع مزاحمت‌ها براي زنان بيوه كمتر است. تربيت و مراقبت از فرزندان مهمترين دغدغه زنان مجرد است آينده روشن و اميدوار كننده‌اي براي فرزندان زنان مجرد تصور نمي‌شود .

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد با اشاره به شرايط نامطلوب حاكم بر جامعه به علت نگرش مردسالارانه و كوچك شماري زن در جامعه مي‌گويد: زنان مجرد، اعم از ازدواج نكرده، مطلقه و بيوه متحمل انواع مشكلات از قبيل تبعيض و نابرابري، تعصب و مداخله اطرافيان بويژه مردان خانواده كرده و احساس نامطبوعي در اكثريت زنان مجرد ايجاد مي‌كند كه سايه اين نگرش‌ها همواره همراه اين زنان است. وي تربيت و مراقبت از فرزندان، بويژه كودكان كم سن را از دغدغه‌هاي اساسي زنان مجرد مي‌داند و مي‌افزايد: اين زنان به امكانات كافي و مستمر براي دريافت كمك، حمايت، مشاوره و … دسترسي نداشته تا بخشي از بار سنگين هزينه‌هاي فرزند را از دوش خود بردارند. از سوي ديگراوضاع نابسامان اقتصادي، اكثريت زنان مجرد را از هرگونه تفريح و سرگرمي بازمي‌دارد، كه فرزندان اين زنان نيز از محروميت بيشتري نسبت به ساير كودكان رنج مي‌برند. به گفته اين محقق اماكن عمومي از خيابان‌ها و مراكز خريد تا محيط‌هاي كاري و ادارات، تا مراكز تفريحي و … براي زنان مجرد امن نيست و انواع مزاحمت‌ها، متلك‌ها و كنايه‌ها، تبعيض‌ها و تنگ نظري‌ها مانع آرامش و آسايش زنان مجرد است. اين آسيب‌شناس قوانين و مقررات ناشي از سنتها وعرف جامعه را موجب محروميت اين زنان از حقوق طبيعي، انساني و مدني خود دانسته و خاطرنشان مي‌كند: اغلب زنان مجرد از تحصيلات، مهارتهاي حرفه‌اي و تخصص محروم مانده و اغلب درمشاغل كم درآمد و سطح پايين مشغول به كار بوده، در نتيجه فاقد قدرت خريد لازم براي اداره زندگي مستقل هستند. از سوي ديگر سياستهاي اجتماعي و خدمات رفاهي موجود پاسخگوي نيازهاي زنان مجرد و فرزندان آنها نبوده و اغلب اين خانواده‌ها از دريافت مزاياي اجتماعي ــ اقتصادي محروم هستند.

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه براي فرزندان زنان مجرد، آينده روشن و اميدوار كننده‌اي تصور نمي‌شود مي‌گويد: اغلب مادران بيوه و مطلقه چشم‌انداز مطلوبي براي زندگي زناشويي و كاري فرزندان خود ندارند. از سوي ديگر ازدواج مجدد براي بسياري ازا طرافيان زنان بيوه و مطلقه در حكم «تابو» بوده و در صورت تمايل زنان به ازدواج مجدد با مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي فرزندان، خانواده و همسر سابق خود مواجه مي‌شوند. به گفته وي زنان مجرد فاقد درآمد كافي از جانب خانواده‌هاي خود نيز حمايت نشده و امكان حضور در دوره‌هاي آموزش خاص، فني و حرفه‌اي براي آنها وجود ندارد. بنابراين از همگنان خود عقب‌تر مانده و شرايط احراز موقعيت‌هاي برتر و سودآورتر را از دست خواهند داد. اين استاد دانشگاه زنان مجرد را به مراتب بيش از زنان متأهل قرباني سوء نظرها، تعصبات و قيود اجتماعي مي‌داند و تصريح مي‌كند: بنابراين وجود آموزه‌هاي غلط و متعصبانه در خانواده‌ها بويژه نزد اغلب مردان جامعه، پائين بودن سطح فكري خانواده‌ها موجب مي شود كه نگاه فرو دست به زنان داشته باشند و اين زنان هستند كه بايد تاوان كوته فكري‌ها و كوردلي‌هاي افراد را بپردازند و متأسفانه نهاد يا تشكيلات مشخصي براي مقابله و مبارزه با اين مفاسد وجود ندارد.

 

تذکر مهم : این مقاله فقط جهت اطلاع میباشد لطفا از شماره گیری تلفنهای مندرج در سایت و نوشتن پیام درخواست کمک اکیدا خودداری نمایید

به این مطلب امتیاز دهید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (13 رای​، میانگین: 362 از 5)

پیشنهاد درمانی پارسی طب

160 دیدگاه

 1. باسلام
  ممنون از پست خوبتون.

 2. سلام ب مدیرسایت وسلام ب همه دوستان خوبم بچهایه چی بگم خداخودش شاهده ازته دل میگم ساکن تهرانم اززندگیم براتون بگم که داغون3سال متارکه کردیم مجردی زندگی میکنم خودم به بیخیالی زده بودم بخاطره پرکردن خلع زندگیم دروغ نگفته باشم روزبود500تومن حروم کردم ولی باکمم نبوده تاهمین نیم ساعت پیش که چشمم ب این سایت درددلاتون افتادازته دل میگم به ناموسم حالم خیلی بده چجوری بگم دردهای اکثرتون بخاطروضعیت مالیه بچه مایه دارنیستم دوستان ولی دستم ب دهنم میرسه الان داشتم دعامیکردم ک ای کاش مشکل منم باپول حل میشد…ببخشیدپرحرفی کردم اینوفراموشمون نشه بچه مسلمون امیدش ازدست نمیده

  به خدامیسپارمتون

 3. سلام من ۳۵ سالمه و یک سال و نیمه جدا شدم و یه دختر ۸ ساله دارم همسر سابقم بلافاصله بعد از جداییمون ازدواج کرد و الان هم صاحب فرزند شده به خاطر همین نمیتونم دخترمو بسپرم به نامادری خودمم وقتی ده سالم بود پدرم فوت کرد و کسی رو ندارم که بخواد کمکم کنه اگر کسی میتونه بهم یه مقدار وام بده تا بتونم خودم یه کاری رو شروع کنم و رو پاهای خودم وایسم و نخوام تا آخر عمر محتاج و سربار دیگران باشم

 4. ای کاش بجای دید منفی به یک بیوه بی سرپرست کمی هم انسان بود

 5. اینجا ایران کسی محبت کردن بلد نیست فقط لطف اونم لطفی که همه بفهمن بلدن من الکی خودمو کوچک نمیکنم شما هم نکنین کمک حقیرانه اینها رو هیچ وقت به نون خشک خودم و لطف خدا ترجیح نمیدم

  • عشق خدا

   قشنگ بود!
   من مطلقه م.
   خیلی بهم سخت میگذره
   به امید ظهور امام زمانمون و تمام شدن این دردها
   امام زمانم اگه بود دردم رو میفهمید و برام کاری مخلصانه و صادقانه میکرد
   اونوقت خودش برام مردی مورد تآیید خودش پیدا میکرو تا تنها نباشم میون این قوم منافق و خدانشناس
   برام دعا کنید زود به حق خدا و اعمه راهی برای ادامه ی زندگیم در کنار یک مرد با خدای واقعی پیدا شه.مردی که مرد باشه و مورد تآیید خدا و اعمه.

 6. من جداشدم به خاطرشرایط بدشوهرم.که دخترم توآرامش باشه.از16سالگی کارکردم الان32هستم به خاطرفقرخانوادگی دخترم پیش مادرم گذاشتم خودم اومدم تهران کارکنم کارنیست.کمیته امام تافهمیدپرونده بست به دخترم رهم نکردن کمکم بودهمون.الان دوست دارم برگردم پیش دخترم میخوادامسال مدرسه بره کسی کمکم نکرد.ا

 7. سلام زن 26 ساله هستم ساکن تهران در 18 سالگی ازدواج کردم و در 21 سالگی جدا شدم یه دختر دارم با خانواده زندگی میکردم ودخترم با من زندگی میکنه
  8 ماهه مجدد ازدواج کردم با یه اقای که اونم مثل خودم ازدواج کرده و جدا شده بعد از یک ماه از گذشت زندگی بر اثر شوکی عصبی خودمو از دو طبقه انداختم پایین که هنوزم نمیدونم دلیلش چی بوده
  الان روی ویلچر میشینم و نمیتونم راه برم وباید مجدد عمل بشم بعداز 3 ماه کش مکش من با این وضع برگشتم سر زندگیم فهمیدم همسرم شیشه مصرف میکنه و مشکل روانی هم داره منم هم پای همسرم شدم و کشیدم اما بهش اعتیاد پیدا نکردم الان یک ماهه من خانه پدر مادر هستم و طلاق میخام اما طلاقم نمیده خانوادم منو نمیخان هرروز فوش و سرکوفت همسرمم از یه طرف من دیگه خسته شدم تحمل این وضع برام غیر قابل تحمله از یه طرف تهدیدای همسرم روحیم خیلی خرابه ازتون خواهش میکنم اگر جایی رو میشناسین که ازم نگهداری کنه بگین متشکرم سخته تو این سن هر روز به مرگ فکر میکنم سخته با اشک میخابم سخته خیلی سخت دلم خیلی شکسته تروخدا کمکم کنید

 8. فقط خدا

  منم تو تنهاییاتون شریک بدونید. منم زنی 23 ساله ام که نزدیک به 2.5 ساله شوهرم فوت کرده و صاحب یه دختر کوچولوی 2 ساله ام.تنها حامی فقط میتونه خدا باشه بی منت و بدون نگرانی بهش تکیه کنید و بهش اعتماد کنید.شرایطمو گفتم تا فک نکنید این حرفام شعاره و چیزی حالیم نیست.درکتون میکنم.فقط به خودش تکیه کنید.

 9. تبریز هستم اگر خانمی باشد که بی سرپرست باشد و جا ومکان و کار نداشته باشد ایمیل بزند
  خانمی باشد مومن و معتقد

 10. من دختری هستم 23 ساله مجرد پدرمو از دست دادم با یه مادر مریض زندگی مکنم خیلی دوس دارم ازدواج کنم همش از ایندم می ترسم که بی سر پرست شم دوست دارم کسی کمکم کنه دستمو بگیره ما از لحاظ مالی مشکلی نداریم فقط اگه ادم خوبی هستی در حق من خوبی کن

 11. و بابت هر هزینه ای که دریافت کنم فاکتور میدهم تا بدانی واقعا نیاز داشته ام و کار دیگری با آن نمیکنم
  لطفا

 12. سلام. روزتون بخیر
  دختری هستم 23ساله که خانواده ای ندارم ودر بهزیستی زندگی میکرده ام و حالا در پانسیون زندگی میکنم یک اسپانسر میخواهم تا بتواند در خرج تحصیلم و شهریه ی خوابگاهم کمی کمکم کند ، کار میکنم ولی چون خیلی فرصت و پول و شرایط درس خواندن نداشتم کار خوبی نمیتوانم گیر بیاورم و ترس همیشگی ام این است که روزی کار نداشته باشم و در خیابان بمانم ، خواهش میکنم کمکم کنید .
  من حتی قرار حضوری با شما ميگزارم که بدانید که واقعیت را میگویم و دروغی در کارم نیست ، من واقعا خیلی تلاش میکنم ولی واقعا کسی را لازم دارم تا کمکم کند خودم را که به جایی رساندم حتما دیگران را کمک خواهم کرد و حتما جواب خوبی هایشان را خانوم داد ، لطفا
  مهدوی هستم

 13. من دنبال ازدواج هستم شرایط مالیم هم خوبه

 14. سلام31 سالمه 4ساله بخاطر اعتیاد همسرم جدا شدم. خداروشکر مشکل مالی ندارم و خانوادم تو این مدت برام کم نذاشتن ولی دردم تنهاییه واقعا خسته شدم چهره معمولی دارم ساکن استان البرزم اگر کسی تمایل ب ازدواج داشت اطلاع بده

 15. سلام من یه خانوم 32 ساله هستم که همسرم معتاده یه بچه یک ساله هم دارم اگه کسی کمک کنه واسه خرجیم ممنون میشم بعد که فرزندم بزرگتر شد میرم سر کار و پسش میدم اخه حالا جی جیم کوچولوه
  ممنون

 16. من شش ساله ازشوهرم جداشدم ویه دختر هفت ساله دارم.که حزانتش باخودمه مشکل مالی دارم ازتون خواهش میکنم کمکم کنید

 17. دوستان اتفاقی وارد سایت شدم خدایی دلم گرفت از خدا میخوام که صدای شما به گوش جهانیان برسه خدایی خرج خودم رو به زور در میارم نمیتونم برای بچه یتیما خانمهای نیازمند کاری بکنم شرمنده . . . منو شریک غمهاتون بدونید به خدا توکل کنید خدا رو صدا کنید صبور باشید ودست از تلاش نکشین در پناه خدا

 18. من 25 سالمه و 3 ساله جدا شدم خانم های زیادی با شرایط خودم دیدم خدا جون خودت به همه کمک کن😢همه ی سختیا به کنار فقط می خوام بدونم چرا تا میفهمن مطلقه ایم با ما مثل جوزامیا برخورد میکنن خواستگارای زیادی دارم که تا خونوادهاشون میفهمن جدا شدم مخالفت میکنن واسه این جامعه متاسفم

  • سلام شاهین هستم ازتهران تنها ومستقل زندگی میکنم مجردم دنبال خانمی هستم برای ازدواج اگه مایلی بیشتر آشنا بشیم ضمنا من پدرو مادرم فوت کردن دوتا خواهر دارم که خارج زندگی میکنن

 19. با سلام:نمیدونم چند ساله کارتن خوابم.جالبه که یارانه ام هم حذف شده.ظاهرا منو جز مرفهین حساب کردن.ما فق اسممون مسلمونه.نه غیرت میدونیم چیه و نه ناموس میشناسیم.خداوندا تو شاهد باش.

 20. این سایت به نظر سایت موفقی میاد

 21. سلام من یه خانم هستم 23 سال سن دارم و یه فرزند 5 ساله چندین ماهه همسرم منو رها کرده و رفته من خونه بابامم بچم لباس عید هم نداره همه بچه ها خرید میکنن ولی من پولی ندارم که برای بچم لباس بگیرم هر چقدم زنگ میزنم باباش جواب نمیده و حتی جلسه های دادگاه هم نمیاد بچم گریه میکنه میگه مامان همه عید دارن چرا ما عید نداریم اگه کسی هست که میتونه کمکمون کنه پیام بده ممنون میشم خدا خیرتون بده

 22. سلام من یه خانم 23 ساله هستم که شش ماهه همسرم منو رها کرده و اصلا هیچ پولی هم به من نداده وضع مالیم خیلی خرابه حتی پول ندارم برا عید لباس بخرم خیلی حالم گرفتس اصلا ای کاش هیچوقت واسم عید نمیشد نیاز به کمک دارم قرض دارم اول خدا و بعد از شما کمک میخوام کمکم کنید

  • سلام خانم در كردستان عراق اين س را ميدم اگه مايلى من كار خوب با شهريه خوب سراغ دارم ولى بايد دو نفر باشيد شرايط خوب جاى خواب خوب و پول خوب اگه خواستى جواب بده و اگه نميخواى لطفا به اطلاع دوستات برسون

  • سلام.
   فقط مشکلتون لباس شب عید هست

 23. یک دختر تنها هستم که تمام ساعت رو دارم کار میکنم،نرم افزار های گرافیکی هم بلدم 23سالمه ولی برای این که بتونم درس بخونم به کمک مالی نیاز دارم،

 24. یک دختر تنها هستم که تمام ساعت رو دارم کار میکنم،نرم افزار های گرافیکی هم بلدم 23سالمه ولی برای این که بتونم درس بخونم به کمک مالی نیاز دارم

 25. سلام
  من یه دختر 40 ساله بیکارم بخاطر شرایط بد مالی خانواده نیاز به کمک دارم.پدرم چند ساله فوت شده وبه سختی امورات زندگیمون میگذره خواهش میکنم کمک کنید.

 26. من 18سالمه چندین ماهه از همسرم جدا شدم من فقط توقع دارم ی وام بتونم شرایطشو جور کنم تا دیگ تحقییر بقیه ک سربارشونم رو نشنوم جالب کار اینجاس همه در ازای چیزی میخوان کمک کنن از رعیس ثبت احوال گرفته تا سرهنگ کلانتری اگه واقعا کسی بدون هیچ چشم داشتی میتونه کمکم کنه واقعا شکرگذار خدا و ممنونش میشم من فقط شرایط ی وام رو میخوام…

 27. سلام من واقعا نمیدو.نم از کی کمک بخام سربرست ندارم مستاجرم همین روزا اواره میشم چرا هیشکی به فکر ما نیست؟ 🙁

 28. من هیچ نظری ندارم .درکتون میکنم اما کاری از دستم واسه هیج کدومتون بر نمیاد فقط واستون دعا میکنم حال مناز شما بدتره

 29. بانو شرفي

  با سلام
  من مادردو فرزند،پسر 13 ساله و دختر 1 ساله هستم كه مدتي است از همسرم به علت اعتيادجدا شده ام و در حال حاظر در خانه هاي مردم مشغول نظافت هستم و براي انجام اين كار مجبور هستم به دخترم شربت سرماخوردگي بدهم تا بتوانم كارهاي منزل را انجام دهم ، بچه هاي من سادات هستند براي رضاي خدا حامي بچه هاي من باشيد ، از نظر مالي خيلي تحت فشار ميباشم.
  با تشكر از شما حاميان گرامي

 30. حيات بانو شرفي

  با سلام
  من مادر دو فرزند يك پسر 13 ساله و يك دختر 1 ساله ميباشم و از همسرم به علت اعتياد جدا شده ام و مستاجر هستم و نيازمند حامي براي فرزندانم ميباشم كه هر دو سادات ميباشند ، من سرپرست خانواده ميباشم و هيچ گونه منبع درآمدي ندارم منبع درآمد
  م ناچيز است، براي رضاي خدا حامي اين دو كودك شويد.

 31. سلام،منم خانمی هستم ۲۸ساله،هشت ساله شوهرم فوت شده،باخانوادم زندگی میکنم،با داشتن تنها فرزندم خاستم دستم جلو کسی دراز نباشه درس خوندم که مثلا سرکار برم محتاج کسی نباشم،اما کو کار درسم تموم شده هیجا واسم کار پیدا نشده پارنی میخاد که من جز خدا کسی رو ندارم،کسی کاری نمیتونه بکنه از دوستان عزیز،

 32. سلام . دو سال هست که از شوهرم جدا زندگی میکنم مدرک فنی حرفه ای ندارم ولی سالهاست که کار در منزل انجام میدهم از هیچ بانکی نمیتونم وام بگیرم چون شوهرم چند فقره چک ازم گرفته و برگشت زده که باعث خراب شدن سابقه بانکی ام شده . شدیدا نیاز به مبلغی وام دارم تا اپارتمان کوچکی اجاره کنم و فرزندانم بتوانم نزد خود بیاورم . خواهش میکنم اگر موسسه ای یا شخصی این توان داره که مبلغی بعنوان وام بمن پرداخت کنه ممنون میشم .

 33. سلام.ما یک خانواده ی پنج نفره بودیم.که پدرم مقدار زیادی وام از بانک دریافت کرده است و متاسفانه دچار ورشکستگی شدیم.پدرم وام هایی به اسم مادرم و پسر عمه ام از بانک دریافت نموده.که نزدیک یک سال پیش پدرم فوت شده.حالا بانک از ما این وام ها را میخواهد و حکم جلب مادرم را گرفته اند
  من دختری 21 ساله هستم که یک خواهر محصل و برادر هشت ساله ایی دارم.واقعا نیازمند کمک هستم.ما حتی خانه ایی از خود نداریم تنها خانه ی ما بابت بدهی های ما فروخته شده است.

 34. سلام بر دوستان
  این رسم قشنگیه که به هموطن خودت به هرطریقی کمک کنی اما پس سهم اون دسته از دخترخانمایی که به دلایلی سن ازدواجشون بالا رفته چی؟مردی پیدامیشه که بخواددخترانی با این سن و سال رو خوشبخت کنه یا همه توفکر سوء استفاده هستن
  اگر کسی به فکر خوشبختی یه دختر خانم 35ساله بود اطلاع بده

 35. میدونم واسه هیچ کس هیچ ارزشی نداره که من چه پیامی میدم اما ازتون خواهش مبکنم اگه کسی میتونه به من وامی بده تا من بتونم به زندگیم سر و سامون بدم

 36. دیگه حالم از این زندگی بهم میخوره خسته شدم خیلی خسته من 12 ساله که سرپرست خانواده هستم و تنهایی دخترمو بزرگ کردم نه هیچ اداره ای نه هیج موسسه و سازمانی کمکی بهم نکرد کمیته امداد ماهی 50 تومان حقوق میداد که اونم قطع کردن ماهی 90 یارانه خودمو دخترمو میگیرم که پارسال یک ملیون وام از بانک ملی گرفتم اقساطشو نتونستم بدم بانک ملی هم یارانمو هم مسدود کرده مرده شور این زندگی ببره مطمئنم همین روزا هم خودم هم دخترمو خلاص میکنم

  • قبول دارم بعضی سختی های زندگی کمرشکنه ولی یادمان نرود: «خدا می داند و می تواند و او از همه به ما مهربانتر است». کمک مالی از دستم برنمیاد ولی دعاگوتون. کمال

 37. سلام. من ۸سال با ی معتادزندگی کردم و همزمان درس خوندم.بعد۸سال بخاطر جرمهایی که کرده بود زندانی شد و منم جداشدم.ی سال بعد با یکی دیگه ۵ماه عقدکردم که دوتا بچه داشت و خیلی عصبی بود و باز جداشدم الان دکترای حقوق قبول شدم و به سختی اجاره خونه میدم.زندگی سختی دارم ولی بازم شکر

 38. با سلام خدمت مدیر محترم سایت اگه امکان داره منو با مونا خانوم۲۹ساله که دنبال ازدواج هستن آشنا کنید منم دنبال ازدواجم اگه تفاهم باشه ازدواج کنیم ؛خواهش میکنم ایمیل منو به مونا خانم بدید؛با تشکر و سپاس

 39. سلام-ادمین عزیز کاش جایی ایجاد میشد که بتونیم با دوستان صحبت کنیم،امکان گذاشتن شماره تماس برای همه افراد مقدور نیست ولی راحتی جهت دسترسی به ایمیل هم وجود نداره،اگه ممکنه راه حلی برای این موضوع تعیین فرمایید

  • مقداد ترابی

   سلام . درسته ولی این امر خیلی مشکله و دردسر ساز هست . متاسفانه بعضی سو استفاده میکنن و برای ما و دیگران ایجاد مزاحمت میکنن. به همین دلیل فعلا مقدور نیست.

 40. با سلام – تا همین الان به سرنوشت ناگوار خودم فکر میکردم و غصه میخوردم اما حالا متوجه شدم من درمقابل خیلیها خوشبختم … کاش در توانم بود و میتونستم اندازه سرسوزنی کمک کنم ولی افسوس که در حال حاضر ناتوانم … چقدر ملت ما در رنجند و من واقعا در عجبم از مسوولان مملکتم !!! دوستان از ته دل و از صمیم قلب به خدای مهربون توکل کنید مطمئن باشید اون تنهاتون نمیذاره ! همه اتون سلامت باشید … یاعلی

 41. اگه کسی پیر مرد و پیرزن کار افتاده فقیر می شناسه به من معرفی کنید . در حد وسعم کمک کی کنم

  • اواره ب دست روزگار

   بخدا امشب شب تلخی برام بود هرچند مجازی هم باشه کی راست میگه کی دروغ ولی خیلی ناراحت شدم خدایا بازم ب عظمتت شکر ولی تا کی تاکی

  • خانم سالمند درد مند و مستضعفي در يکي از روستاهاي سپیدان در استان فارس هست که چندين سال هست شوهرشو براثر سرطان خون ازدست داده اين پيرزن از نظر مالي در سطح بسيار پايين هستش چون نون اوري ندارد .که متاسفانه چند انگشت دست خود را از دست داده است.
   این پيرزن خيلي تنهاس و دل شکسته 

 42. سلام،خانمی 29 ساله ام متاسفانه پیام هایی مشابه زندگی تلخ خودم دیدم،من 5 ماه زندگی کردم و بدلیل کشمکش مراحل قانونی 4 سالی طول کشید تا نهایتا طلاق غیابی بگیرم،برای فرار از تنهایی به کار پناه بردم،خواستگار های متعددی داشتم چهره نسبتا خوبی دارم که اغلب از طرف طرف مقابلم مورد پسند واقع میشدم اما نمیدانم چرا طرز تفکر عامه مردم از زندگی با یک بیوه بر خلاف زندگی با یک دختر جوان است انتظار شرایطی زیر صفر…..،فقط بخاطر اینکه تنها جرممان عدم تفاهم با یک مرد بوده،اما بهر حال هیچ چیز بهتر از یه همسر خوب که بتواند نیازهای عاطفی یک زن را تامین کند کمک کننده حال و روز یک زن مطلقه نیست،اگه کسی شرایط ازدواج داشت بهم ایمیل بزنه

 43. سلام من خانومی ۲۲ساله هستم ۳ ساله از شوهرم طلاق گرفتم.پدر مادرم خیلی سال پیش طلاق گرفتن الان با ناپدری و مادرم زندگی میکنم یه خواهر و یه برادر هم دارم ک کوچیکتر از من هستن خواهش میکنم کمک کنید واقعا ب کمکتون احتیاج دارم.حداقل یک وام قرض الحسنه در حد ۵ملیون هم باشه .ممنون از همکاریتون.

  • بسم الله سلام …درمورد پيام خانم سحر شايد من بتونم كمك كنم خواستيد ايميل من رو به ايشان بديد.انشاالله كه خداي متعال گرفتاري همه ي مسلمين جهان را برطرف فرمايد.

 44. سلام مردي هستم كه چند ماهه همسرم گذاشته رفته خارج . و دنبال بر طرف كردن كمبودهاي زندگيم هستم جه عاطفي و …..

 45. بسم الله اگه كسي واقعا مشكل داشته باشد و مستدل من شايد بتوانم كمك كنم وبه اين ايميلsaba.110.132@gmail.com پيام بفرستيد انشالله.

 46. وام برای اجاره مسکن میخواهم.ضامن و چک ندارم. لطفا رسیدگی شود

 47. زنی هستم دراستان مازندران سوادکوه شهر زیراب زندگی میکنم دارای ۴فرزند میباشم و ب مدت ۵سال است از همسرم جدا شدم و سرپرستی فرزندانم را ب عهده گرفتم در خانه استجاری زندگی میکنم و۲فرزند محصل دارم خرج خود و فرزندانم را با یارانه و وکار در منزل مردم پیش میبرم ۲دختر متاهل دارم ک توانایی تهیه جهزیه ندارم از شما کمک کننده های عزیز تقاضای کمک دارم شاید باورتون نشه بعضی شبا حتی پول نان هم نداریم خدای من بالاشاهده شمارو ب این ماه عزیز دستو خال بر نگردونین

 48. زنی هستم دراستان مازندران سوادکوه شهر زیراب زندگی میکنم دارای ۴فرزند میباشم و ب مدت ۵سال است از همسرم جدا شدم و سرپرستی فرزندانم را ب عهده گرفتم در خانه استجاری زندگی میکنم و۲فرزند محصل دارم خرج خود و فرزندانم را با یارانه و وکار در منزل مردم پیش میبرم ۲دختر متاهل دارم ک توانایی تهیه جهزیه ندارم از شما کمک کننده های عزیز تقاضای کمک دارم شاید باورتون نشه بعضی شبا حتی پول نان هم نداریم خدای من بالاشاهده شمارو ب این ماه عزیز دستو خال بر نگردونین

 49. زنی هستم دراستان مازندران سوادکوه شهر زیراب زندگی میکنم دارای ۴فرزند میباشم و ب مدت ۵سال است از همسرم جدا شدم و سرپرستی فرزندانم را ب عهده گرفتم در خانه استجاری زندگی میکنم و۲فرزند محصل دارم خرج خود و فرزندانم را با یارانه و وکار در منزل مردم پیش میبرم ۲دختر متاهل دارم ک توانایی تهیه جهزیه ندارم از شما کمک کننده های عزیز تقاضای کمک دارم شاید باورتون نشه بعضی شبا حتی پول نان هم نداریم خدای من بالاشاهده شمارو ب این ماه عزیز دستو خال بر نگردونین

 50. سلام من یه خانم 58 ساله مطلقه بی سرپرست میشناسم مستاجر و تنها و با درآمد ماهیی 240 تومن که پول کرایه خونشم نمیشه دوسکته مغزی کرده و مفصل پاشم آسیب دیده و میلنگه و نمیتونه کارم بکنه خواهشمندم احتیاج به حامی مالی داره اگر کسی درتوانش هست حتی شده ماهی 100 هزارتومنم کمکش کنه کلی بار از دوشش برداشته میشه اطلاع بده ازتون خواهش میکنم واقعا درموندست حتی آدرس میدم برید ببینید و پرسو جو کنید

 51. پسری هستم ۳۱ساله ۹ساله بر اثر تصادف معلول نخاعی شده ام از پهلو به پایین بیحس وبه بالا سالم به دنبال خانم متارکه یا مطلقه هستم برای ازدواج دائم واگر بچه هم داشته باشد چه بهتر در آمدم هم خوبه خدا روشکر ۰۹۳۶۹۴۰۸۴۶۷

 52. سلام . خواهرم بیماری ام اس داره و به تازگی از همسرش جدا شده پدرو مادرم فوت شدن و خواهرم الان تنهاست . میخاستم بدونم مرکزی هست که بتونه اونجا زندگی کنه . جایی که اذیت نشه. و من میتونم ماهیانه مبلغی رو برای اون مرکز واریز کنم. آیا جایی وجود داره برای نگهداری از افرادی مثل خواهر من؟ لطفا راهنماییم کنید

 53. سلام-زنی 31ساله هستم ویک فرزند بیمارهزینه درمانش را با بدبختی تامین میکنم مستاجرم وضعیت مالی خیلی بد انتضار کاردر خانه دارم پول مفت نمیخوام میخوام هزینه درمان دخترم تامین بشه تااونو از دست ندم ودر کنارش از اون مراقبت کنم دخترم 2سالشه واگه دارو بهش نرسه….نمی تونم بخاطر نداری ازش دل بکنم

 54. سلام من18سالمه و خواهرم22سالش مامان بابامون معتادن وبابام 7ساله بيكاره توخونه ي مامان بزركم زندكي ميكنيم و خرجمون رو بايارانه ميديم اجيم ب علت نداشتن پول مجبور شد ازدانشكاه انصراف بده من و اجيم ميخوايم ازاين خونه دربيايم فقط ميخوايم بدونيم ايامركزي هست ك فقط ي جاي خواب واسمون باش جون خودمون ميتونيم بريم سركار فقط ي جاي خواب ميخوايم لطفا كمكمون كنيد

 55. کجاین ؟ که از بس به این سازمانا اعتماد کردم بریدم …. چرا یکی نیست که کمک مالیم کنه … بابا من فقط میخوام درس بخونم …همین …

 56. من خیلی بدبختم انقددغدغه دارم که اینجاجابرگفتنش کمه فقط…

 57. سلام میخواستم بدونم تو ابران جایی برای دخترای جوان که توی خونواده به شدت تحت فشار هستند وجود داره آیا سازمانی هست از اونا حمایت کنه؟تو رو خدا جوابمو بدین

 58. سلام من 7ماهه از همسرم جدا شدم و تو یه اموزشگاه تدریس میکنم کلا طلاق یه اتفاق تلخیه واسه همه چه زن چه مرد

 59. سلام دختری هستم 28 ساله، سالهات مادر و پدرمو از دست دادم، تا الان خودمو خرج کار می کردم و دست کمک به طرف هیچ کس دراز نکردم به خاطر غرورم و تا جایی که تونستم شب و روز کار کردم و از هیچ کس حتی برادرام تقاضای کمک مالی نکردم. تا چند وقت پیش خرج مادربزرگ مریضمم می دادم بدون کمک از هیچ کس الانم تنها زندگی می کنم ولی الان به خاطر بدهکاری برادرم که تنها کس و امید تو این دنیاست واقعا نیاز به کمک دارم. نمی خوام به هر کسی رو بدانزم که بعد این همه با پاکی کار کردن حالا بخوام نجابتمو به حراج بذارم لطفا کمک کنین

 60. سلام اگه یه جایی هم هست که به دخترهای بی سر پرست مثل من حمایت بشه لطفا بگین چون تنها زندگی میکنم وواقعا در شرایط سختی هستم

 61. سلام.دوستان عزیز من 22سالمه و بعلت بیماری روحی شوهرم که بعد از چند روز زندگی مشترک فهمیدم جداشدم.الان با پدر ومادرم زندگی میکنم ولی مثل قبل دختر بچه ی خونه نیستم ونیاز به یه شغل دارم که بتونم خرجمو خودم تامین کنم.لیسانس از دانشگاه دولتی دارم و ساکن اصفهانم. ممنون میشم اگه کسی بتونه کمکی بکنه امیدوارم مشکل همه ی شما دوستان حل بشه. یا علی

 62. من میخوام با یک زن مطلقه ا زدواج کنم کمک کنید

 63. سلام من خیلی تصادفی به این سایت اومدم و خیلی ناراحت کننده بود بیشتر نظرات من وضع مالی نسبتآ خوبی دارم من میتونم کمک کنم به اندازه خودم

  • سلام خجالت میکشم این پیام و به شما بدم اما من به کمک احتیاج دارم لطفا کمکم کنید خواهش میکنم کمکم کنید

  • سلام دختری20ساله هستم ساکن اصفهان حدود5سال تومراکزشبانه روزی بهزیستی بودم والان مستقل زندگی میکنم مادرم فوت کرده پدرم هم توان مالی چندانی نداره والان توبدشرایطی هستم وباتوجه ب شرایط سنیم وظاهرم خیلیاب دنبال سواستفاده هستن احتیاج ب وام 5ملیونی دارم برای ادامه تحصیل واینکه بتونم ی خونه کرایه کنم اگرکسی میتونه کمک کنه توهمین سایت ایمیل بزاره ممنون، قصدازدواج ندارم فقط برای تضمین ایندم ب یک خیراحتیاج دارم،درپناه حق…

 64. سلام مریم هستم ازکرج 29سال دارم و5سال هست جداشده ام ازهمسرم درحال حاضر درشرکت خصوصی مشغول کارم ولی درد من مالی نیست من به دلیل زیبایی تقریبی چهره یکسره دورم ادمهایی میچرخه که نبایدباشه دنبال یک موقعیت هستم که ازدواج کنم چون واقعا ازادماروزگارمیترسم

 65. سلام من يك دختر 19 ساله هستم .واقعا به كمك شما احتياج دارم سرپرست خانواده مادرم هستش ومسن…من به همراه خواهرم ترك تحصيل كرديم به دليل مشكلات سخت زندگي وحالا من شاغل هستم و نميتوانم به تنهايي امورات خانواده را بگذرانم.خواهشا ما اميدمان اول به خداست وبعد به شما نااميدمان نكنيدباتشكر

 66. دختری هستم 24ساله به همراه خواهرم ومادرم زندگی میکنم آن هم در خانه برادرم.خودم دانشجو بوده و خرجم را خودم میدهم پدر و مادرم از هم جدا شده و پدرم پی زندگی خود بوده بی هیچ کمکی.مادرم با سن60سال پرستاری میکند و یک سرپناه نداریم حتی پولی هم نداریم برای گرفتن سرپناه واقعا در مضیغه هستیم اگه کسی هست ی وامی چیزی کمک کنه واقعا…. منتظرم

 67. بنام خداوند عشق و امید موفقیت برای کسانی است که تلاش می کنند شاید این حرفها از نظربعضی ها بی ربط باشه ولی دیدم زنان بی سرپرستی رو که الان صاحب موقعیت خوبی هستند واقعا هیچ کس جز خودتون نمی تونه به شما کمک کنه از اندیشه مثبت غافل نشید ، فکر کنم که یه انجمنی تشکیل شه و واقعا هدفش کمک باشه خیلی خوبه ، به شرطی که دوستان هدفشون کمک به هم نوع باشه .

 68. با سلام اینجانب سرپرست خانوا هستم تا الان هیچگونه حمایتی از من نشده برای خدا و بدون شراط و به همین دلیل بچه ها از من فاصله گرفتند و هیچگونه چتر حمایتی ندارم وام گرفتم یک سوئیت خریدم شرایط سختی دارم و نیاز به 5 میلیون وام قرض الحسنه دارم که کمکم پس دهم کمکم کنید لطفا

 69. اگرادرس جایی هست که ازاین زنان حمایت میشه روی سایت قرار دهید

 70. یه خانم معتاد را ازخیابان نجات دادم زالان در دوران ترک به سر می برد دنبال مکانی برای ادامه زندگی برای او میگردم حاضراست برای تامین جای خواب خودکارهای منزل انجام دهد.باید به انها اعتماد کرد

 71. سلام به هرکسی اعتماد نکنی به شکر خدا موسساتی برای کمک شما عزیزان وجود داره در ایران به آنجا مراجعه کنید بعضی افرادی که کمک میکنن به نظر حقیر قصد سو دارند اعتماد نکنید به هرکسی

 72. مطلقه هستم با تنها دخترم به سختی زندگی میکنیم.تو رو خدا به من کمک کنید

 73. سلام چه كاري از دست ما بر مي آيد

 74. سلام چرا میخواید کمک کنید؟

 75. سلام من برای کمک کردن اعلام آمادگی کردم

 76. سلام من دوست دارم کمک کنم،ولی نمیدونم چطور

 77. من میخوام با یک زن مطلقه ا زدواج کنم کمک کنید

 78. باعرض سلام زنی 36ساله و مطلقه هستم از نظر مالی خیلی خیلی تحت فشار هستم با مادرم زندگی میکنم چون ظاهر نسبتا خوبی دارم هرکس خواسته من را کمک کند قصد سواستفاده داشته و هرگز قبول نکرده ام اگر کسی بارای رضای خدا قادر است وتوانایی مالی دارد خواهشمندم به من کمک کندمن فاقد هر گونه بیمه ویا پشتوانه ی مالی هستم و بسیار بسیار در مضیقه میباشم و یک زندگی خیلی خیلی ابتدایی دارم… باتشکر از شما بهناز از اصفهان

 79. باسلام 33ساله ام..مجرد.کارگر رستوران.. ترجیه میدم با کسی ازدواج کنم که مطلقه باشه .. موردی بود بهم ایمیل کنید.زن مطلقه بدلیل تجربه زندگی مشترک ‍‍‍درک بهتری داره.. من به ازدواج با چنین موردی اطمینان دارم.. قبلا نامزد داشتم ولی ایشون میخواست توسط من تخیلات و رویاهاش براورده بشه…درک درستی از زندگی نداشت….نامزدی بهم زدم…. اگه فکر می کنید در اشتباهم من راهنمایی کنید… با تشکر…

 80. اكه نهادي تاييد كنه حاضرم كمك كنم خداوند خودش پشتيبانتان باشد

 81. شماچراالکی میگین کمک میکنم.من زنی هستم که یه دختر دارم که پدرش فوت کرده وکسی راغیرازمن ونداره ومن نمیتونم تامینش کنم.چون جوان وزیبا هستم کسی بدون هدف کمک نمیکنه.باوجود دخترنمی تونم با مردمجرد ازدواج کنم ازیه طرف نمیخوام مزاحم زندگی مردان متاهل باشم.واقعامشکل مالی دارم.اگه قصدکمک داریدروی همین سایت اعلام کنید.اسمم مریم است.اقای ارمان یاهرکسی شماره تلفنی بنویسید

 82.  زني 26-27 ساله ام كه از 14 سالگي پدرم رو از دست دادم.. الان جداشدم و نه بيمه دارم نه منبع درآمد..خيلي علاقه دارم به ادامه تحصيل در رشته ي حقوق معدل ديپلمم 18 .62 صدم بود ولي بخاطر ازدواج تو اون سن نتونستم ادامه بدم حالا كه طلاق گرفتم ميخام ادامه بدم ولي نميتونم از پس هزينه ها بربيام حتي تو تامين لباس و كرايه ماشين موندم چه برسه به … كاش دولت برنامه ي حمايتي براي زنان قرار ميداد كه اينقدر احساس ناامني نكنيم…واقعا دارم دق ميكنم

 83. man ye motalagheye 25 sale hastam. ye hami az nazare mali mikham age vaghean ahle hemayat kardanid va faghat mesle baghye ke faghat harf mizanan nistid. be imeala javaboo befrestid. .

  • ناشناسه

   سلام اگه خواستید من در حد توانم میتونم به شما کمک کنم فقط باید صحت حرفتون برا من اثبات بشه

 84. سلام.ارمان هستم از شهرری وضعیت مالی خوبی دارم. خانمهایی که فرزند یتیم دارن (ترجیحا سادات) و واقعا نیاز به کمک مالی دارن بس از تحقیق وصحت امر در حد مقدورم میتوانم کمک کنم.

  • با سلام شوهرم 5 سال است که مرا رها کرده و با دو فرزندم زندگی می کنم نیاز مبرمی به مبلغی پول دارم یا بعنوان قرض یا اگر بشه وام بگیرم اگه امکان داره کمک کنید ممنون.

 85. سلام.برای ازدواج دایمی از چه مراکزی میتونم کمک بگیرم؟ دوستان جواب بفرستن لطفا

 86. خواهش میکنم به من ودخترجوانم کمک کنید.دخترم درس میخونه روحیه ش خوب نیست کار کنه.من هم خودم وبکشم ماهی دویست وپنجاه نمیدن.الان خونه ثبت نام کردم پنج میلیون میخواند.از اقا یا خانمی که وضع مالیش خوبه میخوام کمک کنید شما با پنج میلیون یاکمتر میتونید مارا از بی سرپناهی در بیارید.دگه از زندگی به خاطر وضع بد مالی خسته شدم.اگه شخص یا اشخاصی مایل به کمک هستند شماره تماس بدند.این دنیا ارزش اینه ونداره دست پیش کسی دراز کنیم یاداشته باشیم وبه کسی کمک نکنیم

 87. خانم الی شما حق ندارید بنابر قضاوت نااگاهانه در مورد خانمهایی که درشرایط شمانیستند داشته باشید.از کجامیدونید زندگی دیگران چه جوریه.بعدش هم کسی که واقعا نیازمند نباشه دلش نمیخواهد از کسی کمک بخواهد.پس این همه امورخیریه در دنیا وحتی حدیث وقران که درمورد زنان بیوه ویتیم نوشته استغفرا… اشتباه کردند؟نه خانم،شما نا اگاه وجاهلید

 88. اقای بهزاد از شاهرود .زنی تنهام واقعا نیاز به کمک مالی دارم.شماره تماستون وبدین

 89. سلام من الان 30 سالمه و از 25 سالگي از همسرم جدا شدم و روي پاي خودم ايستادم از صبح تا شب كار كردم و وام گرفتم و قسط دادم نه رستوران رفتم نه لباس مارك خريدم و تنها خريدم غذاي اندكي در روز بود در واقع مثل يه آدم فقير زندگي كردم تازه با حقوقم به خانوادم هم كمك مي كردم اونم تو تهران كه اين همه هزينه ها بالاست الان بعد از چند سال من تو مرحله اي هستم كه فقط به خدا نياز دارم نه به خلق خونه خوب رهن كردم يه قسمت خوب شهر تهران ماشين هم خريدم حالا ديگه ميتونم حتي مارك بخرم ولي بازم دارم پس انداز و قناعت ميكنم تا بتونم خونه بخرم. اگه آدم به خودش سختي بده كار كنه كم خرج كنه توقعشو پايين بياره هرگز دستشو جلوي كسي دراز نميكنه حتي به راه ناجور هم نمي افته قابل توجه كساني كه براي جيب ديگران كيسه مي دوزند.

 90. من چندروزقبل براتون ازمشکلات زیادم نوشتم.یه بیوه زن با دختری بیست ویک ساله ودانشجو که پدرش بر اثر فوت کرده وهیچ دارایی از خود ندارد.از آقای ارش میخوام به ماکمک مالی کنه.لطفا شماره تلفنتون وایمیل کنید.تنها از تبریز

 91. سلام اگر خانومی مطلقه ا تنها هست ونیاز مالی داره البته واقعا…از شاهرود حاضرم کمکش کنم ولی من انسانم وانسانم آرزوست… فقط می تونم ساپورتش کنم

 92. من دوست دارم زندگي كنم مثل همه مردم اما متأسفانه ما زنهاي بيوه انگار حق زندگي نداريم

 93. salam man vaze mali khobi daram va sakene karaj hastam age khanomi ehtiaj be komak dare mitonam dar hade maghdorat komakesh konam

  • اگه ممكنه به من ايميل بديد .
   از گفتن شرايطم معذورم ودر ايميل كاملا شرح خواهم داد😔

 94. من 5 سال از همسرم جدا شدم و یک فرزند پسر دارم. اوضاع مالیم هم خوبه پسرم با مادر پدرمه و خودم منهام و خوشحال میشم اگه مورد خوبی برای ازدواج پیدا کنم.

 95. سلام من خیلی اتفاقی به این سایت سر زدم ومتاثر شدم من هم علیرغم مشکلات زیادی که دارم بیشتر خواهان کمک فکری و مشاورره ای هستم

 96. بانوئی هستم 60 ساله 20 سال پیش همسرم را از دست دادم و ماندم با دو فرزندم با تمام وجودم تلاش کردم تا انها را حمایت کنم تا مقطع دانشگاهی . پسرم مهندس و دخترم لیسانس گرافیک شد . دخترم 7 سال پیش ازدواج کرد البته با صلاحدید من و 3 سال پیش هم با همسرش برای ادامه تحصیل عازم کانادا شدند . بعد ارفتن دخترم متاسفانه خودم دچار بیماری صعب العلاجی شدم و مشغول درمان شدم و در ان دوران سختی که میگذراندم پسرم توسط یکی از دوستانش در صدد ا زدواج برامد و بعد از مدتی برای پیش برد کارش از من خواست سند اپاتمان کوچک 100 متری خود را که تنها دارائیم بود در گرو بانک برای 50 میلیون تومان که با بهره هر شش ماه یک بارش 6 میلیون تومان می باشد بگذارد و کرد . بعد هم در کمال نامردی شش ماه پیش با همسرش از ایران رفتند بدون اینکه به من خبر دهند وحالا من مانده ام با 56 میلیون وام که در 10 بهمن ماه باید تسویه شود وحقوق ماهیانه ام نیز 500 هزار تومان بیشتر نیست وکل زندگی ام را هم اگر بفروشم انچنان رقمی نمیشود مضاف بر اینکه قیمتی که بانک برای خانه ام گذاشته 180 میلیون تومان که با کسر 56 میلیون چیزی برایم نمیماند که حتی جا به جا شوم .نمیدانم چه کنم در این سرما به کجا پناه اورم که حداقل این اشیانه کوچک قدیمی ام از بین نرود خواهش می کنم کمکم کنید راهنمائیم کنید دارم دق میکنم این حق من نبود که از بچه خودم این جور نارو ببینم و رو دست بخورم و در پیغامی گفته بود من هم از حق پدری سهم دارم به قدر دلم به درد امد که قابل توصیف نیست اخه من که هنوز زنده ام . سند به نام من هست و ملک هم قصر نیست شما رو قسم میدم به خدا کمکم کنید بگوئید چه کنم ؟ نمیخواهم در این سن وسال اواره بمانم خدا میدونه چه حالی دارم شبانه روزم شده گریه و غصه خدا لعنت کنه باعث و بانی این گرفتاری رو

  • سلام مادر من، نمیدانم الان در چه حالی هستی ولی به عنوان یک پسر کوچکِ شما میگم از شما بعیده شما چرا از خدا غافل شدید، یادمان نرود: «او می داند، او می تواند و او از همه به ما مهربانتر است». کمک مالی از دستم برنمیاد ولی اگه خواستید درددلهاتون رو برام ایمیل کنید حتما میخونم انشالا. دعاگوتون. کمال

 97. لطفا به من كمك كنيد ما تازه ازدواج كرديم ولي به دليل مشكلات مالي از هم داريم جدا ميشيم (فكر نكنيد كه منظورم خريد لباس وتشريفات وغذاي خوبه ما حتي نمي تونيم يه اشكنه بخوريم)

 98. فرناز خانوم، من شانسی به اینجا سر زدم

 99. حداقل یکنفر یه جوابی بده که آدم بدونه واقعاً کسی سری هم به این سایت میزنه ! یعنی توی این تهران یکنفر خیر پیدا نمیشه که حامی مالی یه زن تنها بشه ؟ از خودشون میترسن یا این کار ، کار خیر نیست . به خدا ثواب این کار از هزار تا نذری دادن به آدمهای شکم سیر بیشتره . اون کار سالی یکباره ولی اینکار در طول سال (هزینه اش یکیه) ولی یکعمر دعا پشت سرتون .

 100. سلام ، من 45 سالمه مطلقه ام و یک پسر 16 ساله دارم که هزینه تحصیلش خیلی بالاست . من نیاز فوری به وام دارم که چکهایی که دست طلبکارها دارم رو پاس کنم .دنیای بدیه اگه تو اجتماع ما زن باشی ، تنها باشی ، مسئولیت یه بچه رو داشته باشی و با همه مشکلات بخوای سالم و پاک زندگی کنی همه درها به روت بسته است . من شاغلم ولی بخاطر هزینه سنگین زندگی و تحصیل فرزندم مجبور شدم از بعضی از همکارانم پول قرض کنم تازه با بهره که در قبالش چک دادم ولی حالا برای پس دادنش مشکل دارم و نیاز به زمان ولی اونها که شرایط منو میدونن منو تحت فشار گذاشتن که یا مبلغ بیشتری چک بدم و یا با انواع پیشنهادات وقیحانه به من انسان بودن منو زیر سوال میبرن . یعنی توی این دنیا یکنفر نیست که بتونه منو حمایت و کمک کنه ، یکنفر که هنوز وجدان بیداری داره و انسانیت در وجودش نمرده و به یه زنی با شرایط من به چشم یه کالای بی ارزش نگاه نمیکنه ؟ من هم خودم تو فشار روحی ام و هم پسرم که درس واخلاقش تو مدرسه مورد تایید همه است بخاطر من و فشارهای زندگیمون افسرده شده . هیچکسی را هم ندارم که ازش کمک بگیرم به هرکجا فکرشو بکنید ایمیل زدم ، اس ام اس دادم ولی دریغ از یک جواب . انگار تو این مواقع همه آدمها خوابن . من گدا نیستم کمک بلاعوض هم نمیخواهم تن به کارهای غیراخلاقی هم نمیدم فقط میخوام یکنفر کمکم کنه که از این بحران خارج بشم (مبلغ بدهی ام حدود 14 میلیون چک دست طلبکارهاست) . خواهش میکنم اگه خیری را میشناسید یا جایی که بتونم وام بگیرم بهم کمک کنید .

 101. من طیبه رحمانی هستم لطفا منو کمک کنید

 102. من یک زن 50 ساله هستم که با شوهری مریض و بجه هایی بی عاطفه زندگی می کنم که می خواهم از آنها جدا شده و زندگی مستقل داشته باشم و به علت مشکل کمر ناتوان برای کار هستم لطفا به من کمک کنید و مرکزی را معرفی کرده که بتوانم باقیمانده عمرم را مستقل زندگی کنم خواهشمند از یاری شما طیبه رحمانی

 103. من ازدواج کردم خواهشا دیگه ایمیل ندید ممنونم هنگامه هستم

 104. لطفا آدرس یک کودک یتیم

 105. رو کمک من هم حساب کنید

 106. با سلام خدمت شما دوستان عزیز من یه پسره مجردم و تمام شرایط ازدواجو دارم و از شما میخام اگه دختر بی سرپرست و مورده تایید شما بود ایمیل منو براش بدین واسه امره خیر شایان ذکر هم باشه که من اهل تبریزم و نیتم هم خیره … به امید ریشه کن شدن فقر و بدبختی …

 107. پدرام سلام من آدرس ایمیلت رو ندارم ولی ایمیلمو بهت میدم منم یه زن بیوه هستم شرایط ظاهریم در حد متوسط هست نیاز به یه همسر دلسوز دارم که شرایطم رو درک کنه  پرهام منتظر ایمیلت هستم

 108. اگر زن مطلقه اي هست كه نياز به ازدواج داشه باشد به بنده ايميل بزند.ممنون

 109. من ساکن ایران نیستم و حاضرم به خاطر خدا خرجی بچه های یتیم ناهید خانم را تا حدی پرداخت کنم ایمیل بنده را در اختیار ایشان بگذارید ممنون می شوم

 110. اگر دولت برای تهیه مسکن و یه شغل دولتی به ما زنان بیوه و مطلقه کمک می کرد خیلی از مشکلاتی که جامعه داره حل می شد و به پاکدامنی زنان کمک شایانی می شد بنده فقط بخاطر پاک موندنم با زن پدرم زندگی می کنم بدون اینکه ذره ای ارامش داشته باشم ولی شما بگید تا کی می تونم دوام بیارم؟!

 111. من به ناهید معرفی کنید تا بتونم کمک خرجشون تامین کنم

  پارسی طب : تو انجمن مطرح کنید جواب داده خواهد شد

  http://fa.parsiteb.com/forum.php

 112. پارسی طب:

  یوزرها و دوستانی که پیامی برای کمک میگذارند اطلاعات تماس خود را بگذارند تا در صورت امکان باآنها تماس گرفته شود زیرا پیام تنها و بدون مشخصات را نمیتوانیم پیگیری کنیم. با تشکر

 113. آمادگی خودم رو برای مساعدت مالی (در وسع خود) اعلام می کنم.

 114. ناهید من میتونم به تو کمک کنم

 115. همه زنان مطلقه مثله هم نیستند…………

  • من تمام پیام ها رو خوندم و بسیار ناراحت شدم.چون بسیاری از این دوستان و عزیزان مشکل مالی دارند بنده خوشحال میشم گروه یا کمپینی تشکیل بدیم برای این عزیزان، که بتونیم کمک های مالی مردم رو هر چند اندک اما کار ساز به دست این عزیزان برسانیم.

 116. سلام از سال 79 از همسرم جدا شده ودر منزل ژدري زندگي ميكنم وتابه امروز از حق وحقوق بيمه فرزند دختر خانواده كه طلاق گرفته استفاده نكردم ايا از سال 79 تا بهحال استفاده نكردم الباقي چند سال كه حقوقي از اين طريق به من نرسيده اگر ژيگير اين كار شوم حق من در اين چند سال نگرفته ام چه ميشود و بيمه كل حق من را ميدهد يا ده سال نگرفته را منتفي ميكند؟منتظر جواب با تشكر از همكاري و همياري شما

 117. واقعا که با اين جامعه امروز نمي دونم چي بگم؛ فقط متأسفم.

 118. ایا شما اتاق چت یا جایی که بتوان با کاربران صحبت کرد را دارید

 119. سلام بچه هام پسر19 سال و دختر 18 ساله هستند سال 84 باباشون فوت شد كميته امدادحمايتشون ميكنه اما هردوماه 88000 تومان . ياسوج هستيم . خودم هم مجبور شدم كلاس كامپيوتر رفتم الان براي امورصنفي اسامي دريافت كنندگان ملت كارت را وارد سايت شوراي اصناف ميكنم قبول كردم برام بيمه واريز كنن ولي حقوق ناچيزي ميگيرم بچه هام الان ميخواستن كلاس بگيرن براي كنكور به خدا نتونستن چون همه معلما ميگن ساعتي 30000 تومان من چجوري ميتونم براي هركدومشون چندكلاس بگيرم اونم با اين قيمتا استعدادشون خوبه اما حمايت نميشن كه فردا اگه كاره اي شدن سختي كشيده هستن دست ديگرانو بگيرن

 120. دوتا بچه يتيم دارم اگه ميتونين براي رضاي خدا براشون يه حامي پيدا كنين تا كمك خرجشون باشه

 121. من متاهلم ولی مشکل جدی در رابطمون هست واقعا به یک خانم بیوه احتیاج دارم چون دیگه دارم عقلمو از دست میدم.

 122. همه ما جوانان دوست داریم رابطه جنسی حلال داشته باشیم اگه مسولان کشور به فکر تاسیس یک خانه عفاف بکنند همه ما از شر فشار های روحی و روانی خلاص می شویم آخه تا کی ما می توانیم صبر بکنبم خسته شدیم همه اش هم گناهه -سکس یکی از ضروری ترین نیاز بشر است به فکر ما جوانان باشید متشکرم جواب بنده را به ایمیل من بفرستید

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *