کانال تلگرام پارسی طب صفحه اینستاگرام پارسی طب
خانه / دانستنیهای پزشکی / راههای ترک خود ارضایی
راههای ترک خود ارضایی
راههای ترک خود ارضایی

راههای ترک خود ارضایی

بسم الله الرحمن الرحیم

دستورهاى ده گانه
گفتیم خطر و زیان انحرافات جنسى مخصوصاً «استمنا» MASTURDATIONکه گاهى به تناسب یک افسانه تاریخى «اونانیسم» نیز نامیده مى شود. اگر چه غیر قابل انکار است، زیرا به زودى شکل «اعتیاد» به خود مى گیرد، اعتیادى ریشه دار و کشنده تا آن جا که گاه در یک روز چندین بار دامان مرتکبین خود را آلوده مى سازد،و حتّى طبق اعتراف صریح بعضى از مبتلایان گاهى کارشان به جایى مى رسد که تنها با «تصوّر و فکر»! بدون هیچ گونه عمل دیگر مایع مخصوص از آنها دفع مى گردد.

ولى از آن خطرناک تر یأس و نومیدى از مبارزه با این اعتیاد است، زیرا این نومیدى بزرگ ترین سدّ راه نجات مبتلایان خواهد شد و واکنش هاى فوق العاده نامطلوب روحى در آنها ایجاد خودهد کرد.

مبتلایان باید اطمینان کامل داشته باشند که اگر بخواهند مى توانند در مبارزه با این عادت شوم پیروز گردند، و حتّى عمده آثار آن را از وجود خود برچینند، خواه دوران این مبارزه کوتاه یا طولانى باشد.

آنها هرگز نباید به خود تلقین کنند که این اعتیاد تا آخر عمر از آنها دست بردار نیست و یا آثار آن همچنان باقى خواهد ماند.

منتها باید با هوشیارى کامل و تصمیم قاطع و به کار بستن «دستورهاى آینده» به مبارزه پى گیرى برخیزند.

کسانى که از چنگال این عادات شوم نجات یافته اند باید قدر پاکى خود را بدانند، و در حفظ آن نهایت مراقبت را بنمایند، از هر گونه وسوسه شیطانى در این راه بپرهیزند، و با هیچ قیمتى سرنوشت خود را به دست افراد گمراه و معاشران منحرف نسپارند.

همان طور که سابقاً هم اشاره کردیم شرط پیروزى قطعى در مبارزه با هر نوع اعتیاد غلط – اعم از اعتیادهاى خطرناک جنسى یا اعتیادهاى دیگر – پس از «امیدوارى و اطمینان به پیروزى» داشتن تصمیم قاطع است.

تصمیمى آهنین و محکم و متّکى به ایمان و شخصیت و شرافت و وجدان.

تصمیمى راسخ و غیر قابل عدول.

حتّى اگر به عللى این تصمیم ده بار هم شکسته شد مجدداً، بلکه قاطع تر و راسخ تر باید تصمیم بگیرند و با همان امیدوارى و ایمان تصمیم خود را تجدید کنند.

زیرا سرانجام آثار این تصمیم ها در ناخودآگاه آنها اثر گذارده و هنگامى که روى هم متراکم شد تأثیر خود را خواهد بخشید.

امّا مسلّماً و بدون تردید اگر این تصمیم شکسته نشود خیلى زودتر آثار این عادات شوم از روح و جسم آنها برچیده خواهد شد.

بدیهى است این گونه افراد اگر رابطه و پیوند نزدیکى با خداى خود برقرار سازند و با تمام ذرات وجود خود از ساحت مقدّس او استمداد جویند، و به لطف او امیدوار و دلگرم باشند در پرتو این ایمان مذهبى خیلى زودتر نتیجه خواهند گرفت.

* * *

اکنون که این مراحل پیموده شد باید امور زیر را دقیقاً به کار بندند.

ممکن است این امور در نظر بعضى ساده جلوه کند، ولى هنگام عمل روشن مى شود که اثر معجزه آسایى دارد.

۱- اجتناب از هر گونه تحریک مصنوعى

اگر جوانان انتظار داشته باشند که هر شب در سینما یا در برابر تلویزیون ناظر صحنه هاى هوس آلود «فیلم هاى س *ک**_س**ى» باشند، و همه روز قسمت مهمى از وقت گران بهاى خود را به مطالعه «رمان هاى عشقى» و تماشاى «عکس هاى شهوت انگیز» مجلات فاسد و مبتذل بگذرانند، و در کوچه و خیابان با ولع تمام اندام برهنه زنان و دختران را ورانداز کنند، و با این همه باز هیچ گونه آلودگى پیدا نکنند سخت در اشتباهند.

این گونه «تحریکات مصنوعى» که هیچ گونه ضرورتى هم ندارد، مسیر فکر هر جوانى را از مسائل اصولى زندگى تغییر مى دهد و به سوى مسائل جنسى، آن هم به صورت حاد و طغیانگر، مى کشاند.

شب و روز، آنها را در یک حال اضطراب دائمى عصبى که آثار نامطلوب آن بر تمام وجود آنان سایه خواهد افکند نگه مى دارد.

همه جوانان عزیز – مخصوصاً آنهایى که داراى پاره اى از عادت هاى غلط جنسى هستند – باید به شدت از این گونه امور بپرهیزند، از دیدن این فیلم ها، و مطالعه آن رمان ها و هر گونه چشم چرانى عمدى اجتناب ورزند، آرامش فکرى خود را بى جهت بر هم نزنند، و اعصاب نیرومند خود را با هیجان هاى دائمى تضعیف نکنند.

براى موفقیت در این قسمت لازم است سرگرمى هاى سالم و مناسبى براى اوقات فراغت خود انتخاب نمایند و به کمک دوستان خود برنامه هاى صحیحى براى این اوقات تنظیم کنند.

این سرگرمى ها ممکن است:

ورزش هاى فردى و دسته جمعى

پیاده روى در هواى آزاد

مطالعه کتب سودمند و مفید

پرورش گل در منزل و به طور کلى کارهاى کشاورزى،

کارهاى دستى

جمع آورى اشعار

تهیه کلکسیون هاى عکس و تمبر و مانند اینها.

شرکت در انجمن هاى گوناگون و کنفرانس هاى علمى یا اخلاقى، باشد.(۱)

* * *

۲- تهیه برنامه فشرده و تمام وقت

جوانان باید بطور حتم براى تمام شبانه روز خود برنامه تنظیم کنند به طورى که یک ساعت وقت بیکار و بدون برنامه نداشته باشند.

نمى گوییم مرتباً درس بخوانند یا کار کنند، بلکه مى گوییم اگر تفریح یا ورزش هم دارند برنامه داشته باشند، و یک ساعت خالى از برنامه نباشد.

جوانان باید بدانند بزرگ ترین بدبختى براى یک جوان این است که وقت هاى خالى از هر گونه برنامه داشته باشد.

خطرناک» به وسیله مطبوعات هدف نشر داده شده قسمت قابل توجّهى از سرگرمى هاى سالم تشریح گردیده است.

ممکن است جوانى بیکار باشد و جویاى کار، امّا در عین حال براى شب و روز خود برنامه اى تهیه کند، اعم از مطالعه و تفریح و استراحت و مانند آن.

حتى اگر جوانان بتوانند برنامه روزانه خود را کمى بیش از مقدار وقتشان تنظیم کنند به طورى که فکر آنها حتى یک لحظه بیکار به معناى واقعى نباشد بهتر است، زیرا اشتغالات فراوان فکرى، اثر عمیقى در انصراف فکر از آن عادات شوم دارد.

بسیار دیده شده که افراد معتاد به سیگار در روزهاى تعطیلى چند برابر روزهایى که مشغول کار هستند سیگار دود مى کنند، این تفاوت فاحش، اثر همان اشتغال فکر و اعصاب و بدن به کارهاى مثبت و انصراف از کارهاى بیهوده یا زیان آور در ایّام غیر تعطیلى است.

خلاصه افرادى که گرفتار اعتیادهاى غلط جنسى هستند اگر برنامه مشغول کننده اى براى تمام وقت خود نداشته باشند به آسانى نمى توانند این عادت را از سر خود دور کنند، و تهیه چنین برنامه اى از مؤثرترین عوامل ترک اعتیاد است، و مطمئناً با تهیه چنین برنامه اى قسمت مهمى از مشکلات ترک این اعتیاد را پشت سر خود خواهند گذاشت.

۳- توجّه مخصوص به ورزش

معروف است ورزشکاران نسبت به مسائل جنسى کم علاقه هستند، چون ورزش مقدار فراوانى از انرژى هاى بدنى و فکرى آنها را به خود اختصاص مى دهد و طبعاً از مسائل دیگر کم مى کند.

به همین دلیل براى جلوگیرى از تحریکات زیاد جنسى لازم است جوانان برنامه هاى وسیع و متنوع ورزشى انتخاب کنند.

مبتلایان به این عادت شوم غالباً افرادى گوشه گیر، منزوى کم تحرک و خمود هستند و همین گوشه گیرى و انزوا و عدم تحرک وضع آنها را تشدید مى کند، و اگر از این وضع به کلى در آیند و زندگى خود را با تحرک زیاد بیامیزند اثر عمیقى در بهبود حال آنها و ترک عادتشان خواهد بخشید.

این گونه افراد معمولا اعصاب ضعیف و ناتوانى دارند، و ورزش هاى متنوع و مناسب در تقویت اعصاب آنها فوق العاده مؤثّر است.

این افراد هر چه وقت اضافى و خالى از برنامه دارند باید به بازى هاى گوناگون ورزشى و یا پیاده روى در هواى آزاد تخصیص دهند تا هم سلامت از دست رفته خود را باز یابند و هم قسمتى از انرژى هاى جسمى و فکرى آنها متوجه این قسمت گردد.

به همان اندازه که تحرّک و ورزش هاى فردى و دسته جمعى براى آنها مفید است، انزوا و به گوشه اى خزیدن و در فکر فرو رفتن براى این قبیل افراد سم مهلک است که باید به هر قیمتى شده از آن دورى گزینند.

این توصیه را فراموش نکنید و آثار معجزه آساى آن را ببینید، در روز آن قدر ورزش کنید که خسته شوید و شب هنگام به محض این که در بستر آرمیدید در خواب عمیقى فرو خواهید رفت و از شر بسیارى از خیالات و افکار مضر و کشنده که در این موقع به سراغ جوانان مى آید در امان خواهید بود!

* * *

۴- باید عادتى جانشین عادتى گردد

روانشناسان مى گویند: براى ترک یک عادت بد حتماً باید به سراغ عادت خوب رفت و آن را جانشین عادت بد نمود.

مثلا کسانى که عادت به قمار دارند، و با این که تمام زیان هاى آن را مى بینند و حس مى کنند، باز حاضر نیستند آن را ترک گویند، و به گفته خودشان وقت قمار که مى رسد نمى فهمند چه نیرویى آنها را مانند یک اسیر و برده به سوى این عمل که عقل و وجدانشان آن را محکوم ساخته مى کشاند؟!، چنین کسانى براى این که بر این عادات غلط پیروز شوند حتماً باید در همان ساعات، بازى صحیحى را (مانند یک مسابقه ورزشى سالم) جانشین بازى قمار کنند تا این عادت بد به اصطلاح از سر آنها بپرد.

و به عبارت دیگر انرژى خاصى که تحت تأثیر انگیزه عادت در آن حال تحریک مى گردد به این سمت کشیده شود و مصرف گردد بدون این که هیچ گونه واکنش نامطلوبى داشته باشد (دقت کنید).

در مورد عادات بد جنسى باید درست در همان ساعاتى که انگیزه آن در مبتلایان تولید مى شود به سراغ برنامه خاصى براى چنین ساعتى از قبل پیش بینى کرده اند بروند، به سراغ مسابقه علمى، ورزشى، مسابقه هوش، مطالعه یک اثر جالب، یک ورزش مورد علاقه مانند کوهنوردى، اسب سوارى و… این کار را آن قدر ادامه دهند که جانشین عادت بد سابق گردد.

* * *

۵- پرهیز مطلق از تنهایى

این گونه افراد باید حتماً و بدون هیچ گونه قید و شرط از تنها ماندن به شدت اجتناب کنند.

هرگز تنها نباشند; در خانه تنها نمانند، شب در اطاق تنها نخوابند، تنها براى مطالعه به نقاط خلوت نروند.

و به محض این که در محیطى احساس کردند تنها هستند از آن محیط بیرون بروند.

این گونه افراد مخصوصاً باید این نکته را فراموش نکنند که به مجرد این که نخستین تحریک را در خود حس مى کنند بلافاصله برخیزند و سرگرم کار دیگرى شوند. فراموش کردن این تذکر غالباً گران تمام مى شود.

تنهایى، محیط کاملا مساعدى است براى پرورش میکرب این اعتیاد در فکر هر جوان، و تمام جوانانى که مى خواهند خوشبخت و سالم و از خطرات عظیم استمنا در امان باشند باید از تنهایى بپرهیزند.

۶- ازدواج در نخستین فرصت

این افراد اگر امکاناتشان اجازه مى دهد باید در نخستین فرصت ازدواج کنند حتى اگر امکانات آنها «تنها» براى انتخاب نامزد (البتّه نامزد مشروع که عقد شرعى آن اجرا شده باشد) فراهم است باید این فرصت را نیز از دست ندهند.

خلاصه ازدواج تأثیر قابل توجّهى در مبارزه با این انحراف جنسى دارد و در صورتى که دامنهه توقّعات را کوتاه و تشریفات زاید و بیجا را از آن حذف کنند کارى است بسیار سهل و ساده و آسان، ولى متأسفانه یک سلسله اوهام و قیود غلط، دست و پاى غالب طبقات را – اعم از تحصیل کرده و بى سواد – در این قسمت بسته است.

بعضى از جوانان معتاد از ازدواج وحشت دارند، ولى این وحشت کاملا بى اساس است زیرا با به کار بستن دستورها هم ترک این اعتیاد آسان است و هم پیروزى در تمام مراحل ازدواج و زناشویى.

۷- تلقین و تقویت اراده

«تلقین» نیز در مبارزه با این عادت رُل مهمى را بازى مى کند.

افراد معتاد باید مرتباً به خود تلقین کنند که به خوبى قادر هستند این عادت زشت را ترک گویند.

براى این که تلقین در آنها اثر قوى و سریع ببخشد آن طور که یکى از اطباى روانشناس دکتر «ویکتور پوشه فرانسوى» مى گوید: – باید تلقین را به صورت زیر چندین روز پشت سر هم ادامه دهند – همه روز در محل آرامى که چیزى فکر آنها را به خود مشغول نسازد، فکر خود را متمرکز ساخته و با کلمات شمرده و محکم این جمله را تکرار کنند: «من به خوبى قادر هستم این عادت بد را از خود دور کنم، من قادرم»! تکرار این تلقین ساده اثر عجیبى در تقویت روحیه و ترک این عادت و هر عادت بدى دارد. (مى توانید آزمایش کنید).

علاوه بر این باید براى تقویّت اراده از مطالعه کتاب هاى روانى که براى تحکیم و رشد شخصیت و تقویت اراده نوشته شده است غفلت نورزند، زیرا همان طور که دانستیم – و همه معتادانى که موفق به ترک این عادت بد و سایر اعتیادهاى ناپسند شده اند اعتراف دارند – نخستین گام در این راه «اراده و تصمیم» است.
* * *

۸- پرهیز کامل

از معاشرت و همنشینى با افراد منحرف و مبتلا به این عادت بد، در همه اوقات مخصوصاً دوران مبارزه، باید به طور مطلق دورى جست همان طور که از مبتلایان به «وبا» فرار مى کنند. علاوه بر این باید زیان ها و عواقب دردناک و مرگبار این عمل را هرگز از خاطر خود دور ندارند و هرگز گوش به سخنان وسوسه انگیز این و آن ندهند.

نقش معاشران بد و فاسد در ابتلاى به این انحراف، و ادامه آن، بسیار عجیب است آنها براى این که کمتر احساس گناه و بدبختى کنند سعى دارند افراد دیگرى را نیز مبتلا سازند و به سرنوشت غم انگیز خود گرفتار نمایند، لذا همواره مى کوشند با سخنان وسوسه انگیز این عمل شوم و زشت را لذت بخش و کم ضرر جلوه دهند، ولى جوانان بیدار هرگز در دام وسوسه هاى شیطانى آنها نمى افتند.

* * *

۹- تقویت عمومى و رژیم غذایى

داشتن یک رژیم غذایى کامل و سالم که موجب تقویت عمومى بدن گردد نیز در مبارزه با این عادت که در بسیارى از مواقع از ضعف اعصاب سرچشمه مى گیرد و یا خود عامل ضعف اعصاب است تأثیر قابل توجّهى دارد.

استحمام با آب سرد (البتّه در مواقعى که وضع هوا اجازه مى دهد) و سپس ماساژ دادن بدن با حوله نیز کمک مؤثرى به این گونه افراد مى تواند بنماید.

همچنین این گونه افراد باید به شدت از پوشیدن لباس هاى تنگ و چسبان که عامل مؤثّرى براى تحریک مصنوعى است بپرهیزند، این گونه لباس ها اصولا براى همه جوانان زیان بخش و حتى گاهى خطرناک است هم به نمو و رشد طبیعى جسم آنها صدمه مى زند و هم وسوسه انگیز و تحریک آمیز است.

* * *

۱۰- استمداد از نیروى ایمان و عقاید مذهبى

نیروى ایمان و عقیده مذهبى مى تواند بزرگ ترین کمک را به این مبتلایان کند و آنها را به زودى از چنگال این عادت بد نجات بخشد.

این گونه افراد هرگز نباید خود را یک فرد نفرین شده و مطرود درگاه خداوند بدانند. بلکه باید به لطف خداوند بزرگ کاملا امیدوار باشند و هنگام نماز و پس از نماز که سر به سجده گذاشته و با آفریننده مهربان و بخشنده خود راز و نیاز مى کنند با تمام دل و جان و با تمام ذرات وجود خویش از او بخواهند که آنها را در ترک این عادت زشت یارى کند و از چنگال آن برهاند و مطمئناً هرگاه با جان و دل به او توجّه نمایند، لطف خداوند مهربان به یارى آنها خواهد شتافت و در این مبارزه حیاتى پیروز خواهند شد.

و نیز باید در همه جا و در همه حال او را حاضر و ناظر بدانند و هرگز به خود اجازه ندهند در پیشگاه مقدّس او دست به چنین کار خلافى بزنند.
ما اطمینان کامل داریم اگر مبتلایان دستورهاى بالا را دقیقاً فقط براى یک ماه به کار بندند از شر این انحراف رهایى خواهند یافت.همچنین ببینید

مضراتی که تاتو برای سلامتی دارد - پارسی طب

مضراتی که تاتو برای سلامتی دارد

اگر از متخصصان پوست و مو بپرسید، می‌گویند برای همیشه دور تاتو را خط بکشید. …

۱۹۴ دیدگاه

 1. سلام خدمت همه دوستان گرامی.بند رضا۱۸ ساله از خرم آباد هستم
  من۳ یا ۴سالی میشه به این عمل خود ارضایی دچار شدم چندین بار به این سایت سر زدم گفتم بابا ولشون کن اینا دیونه ان این یه عمل طبیعی باید انجام بشه اما نه اشتباه فکر میکردم چند بار دیگه سر زدم تمامی راه های عوارض و…خوندم دیدم چه عوراضی داره تصمیم گرفتم ترک کنم شروع کردم به تلاش کردن چندین بار یا بهتر بگم خیییلی شکست خوردم نا امید شدم دیگه باز کار بد انجام میدادم خودمو ارضا میدادم اما دوباره پشیمونی گرفتم باز به سایت سر زدم تا این بار یه چیز دیدم که نوشته بود تلاش کردن از مورچه یاد بگیر چندین بار شکست میخوره دانه به لانه برسونه اما باز ادامه میده تا بالاخره موفق میشه باز شروع کردم به تلاش کردن اما چندتا روش واسه خودم گذاشتم اول اینکه هر چی عکس و… بی ادبی دارم پاک کنم و هر گروهی یا چیزی دیدم که ادم منحرف میکنه باز نکنم سریع حذفش کنم و دوم اینکه یه تلاوت قران صدای دلنواز دانلود کردم هروقت از خود بی خود میشدم گوش میکردم الان که دارم به شما میگم دارم گوش میدم ارومم میکنه د یه برنامه باد صبا نصب کردم روز های پاک یادداشت میکنم تیک میزنم ویه تصویر زمینه گوشی گذاشتم هروقت گوشی باز میکنم این تصویر زمینه رو میبینم امید میگیرم من میتونم دوستان همه میتونید ،من زیاد تحمل میخواستم بکنم تا ۳ روز بیشتر تحمل نداشتم اما الان خدا رو شکر الان ۱۷ روز پاکم ایشاا..خدا این مدته دائمی کنه یعنی خودم باید دائمی کنم دوستان گرامی بخدا همه میتونیم این عمل گناه اور کنار بزاریم بخدا همه میتونید
  درضمن دوستان این عمل فاصله زمانیم بیشتر شده اخلاقم نسبت به خانواده دوستان اقوام و.. خیلی خوب شده احساس شادابی میکنم دوستان بخدا همه میتونید فقط اراده کن ایشاا… به امید پاکی همیشه گی…بازم سر میزنم به این سایت عالی خوب باتشکر از همه دوستان این سایت🙏🙏

 2. سلام من ۱۴ سالمه و به این عمل زشت مبتلا شدم و حدود ۳۰ بار خود ارضایی کردم من به این عملی اعتیاد دارم ولیدهرچه سعی میکنم نمیتونم با خودم مقابله کنم و بعدشهم پشیمون میشم خیلی از نمازهام قبول نبوده میخوامم دیگه این کارو نکنم ولی همش وسوسه است بدترین چیز هم تکنولوژی است که من بادیدن فیلم های تحریک امیز این کار رو میکنم دوستان لطفا این کارو انجام ندید و به وسوسه ها مبتلا نشوید این ازبدترین گناهان است

 3. ممنون از این مطالب نمی دونم که چرا ما جوونا اینقدر از خدا درایم دور میشیم یادتون باشه این کاره غربی هایه که ما رو به این گناه و آخرشم مشکلات جنسی و………. رو آورده منم خود یه ……….. هشتم نمیشه گفت آخه شرمم میاد فداتون ایشالله با دعای شما و خواست خودم و کمک دوستانم که این مسائل را دیگر جای من نگویند راستی شما هم به دوستانتان تذکر دهید ممنون بروبچ فعلا

 4. زنگ نزنید خواهش میکنم

  سلام دوستان این خط۰۹۳۸۰۰۸۱۹۶۹واگذار شده لطفا کسی زنگ نزنه من هیچ اطلاعی درباره خودارزایی ندارم امیدوارم همتون شفا پیدا کنید.

 5. با سلام خدمت دوستان من خودم درگیر این گناه بودم هرکی میگه ترک نمیشه داره اشتباه میکنه چون نمیخواد ترک کنه این حرفو میگه وگرنه من خودم به لطف اهل بیت و امام زمان چند سالی میشه که پاکم شاید باور نکنین ولی الان حتی یک لحظه هم ب ذهنم نمیاد که گناه کنم اصلا دیگ کلا از وجودم رفته خداوکیلی من به خیلیا کمک کردم چندتا از دوستام که یک روز هم نمیتونستن ترک کنن الان چند ماه که پاکن…

 6. ممنون بابت آگاهی سازیتون

 7. من یک سال تمام ترک کردم تمام مساییل بالا را درک کردم ولی بعد روحیه من ضعیف شد هیچ امیدی به اینده کار ازدواج نداشتم بعد یه شب شروع کردم با خودم ور رفتن بعد نفهمیدم چی شد ارضا شدم چند ساعت گریه میکردم تمام زحمتهام به هدر رفت از دست رفتم نتونستم برگردم بعد دوچار مریضیهای گرفتگی کمر خشکی مفاصل پا شدم الان دوباره تو ترکم یه ماه شده از ترس برگشتن مریضیم میترسم دوباره این کارو بکنم از قدرتم نیست که ترک کردم از ترس درد مرگ اوره که حتی جرات ندارم به التم دست برنم نمیدونم خوشحالم یا ناراحت که اینتوری ترک میکتم

 8. بسم الله الرحمن الرحیم
  فقط یک کمی اراده میخواهد!
  ان شاء الله هر کس این کار را انجام دهد موفق میشود!
  —ابتدا هر دستور العملی را که انجام میدادید ونتیجه نگرفتید را متوقف کنید
  ۱- نزدیک ترین مسجد نزدیک به خانه تان را که در آن علاوه بر برگذاری نماز جماعت ظهر و مغرب نماز جماعت صبح هم در آن خوانده شود را پیدا کنید!
  ۲- ۱۷ رکعت نماز واجبتان را به جماعت در آن مسجد بخوانید(مخصوصا نماز صبح)
  ۳- از روی کسالت و تنبلی از ادامه این کار منصرف نشوید حتی اگر هم در این مدت باز هم مرتکب شدید سریعا غسل کرده و خود را به نماز جماعت برسانید.و از ادامه مسیر دلسرد نشوید!
  ۴-اگر فکر مسایل جنسی به شما هجوم آورد در حد توانتان مبارزه کنید هر چند در انتها شیطان برنده شه!
  ۵-یک سال این کار را ادامه دهید.
  ۶-اگر هم روزی نتوانستید نمازتان را به جماعت بخوانید مشکلی نداره !فقط از روی تنبلی و بی اهمیت بودن نماز جماعت نباشه!!!
  ۷-کم کم خواهید دید ماه ها میگذرد و شما هیچ علاقه ای به انجام کار مورد نظر ندارید!
  ۸- هربار شکست خوردید با شدت بیشتری به خواندن نماز جماعت اهتمام بورزید!
  ۹- هر روز صبح که از خواب بیدار میشوید به سمت قبله به امام زمان سلام بدهید!اگر یادتان رفت به محض به یاد آمدن انجام دهید
  در صورت موفقیت نویسنده این مطلب را از دعای خود محروم ننمایید!!!!!
  اگر هم موفق نشدید مطمئن باشید به دستور العمل عمل نکردید!!!!!!!!!!!!

 9. سلام خواهش میکنم منوکمک چنیدتاحالا! “چندبارمیخواستم این عادت کثیفوترک کنم اما بعدازیه هفته بازشروع کردم کمکم کنید

 10. با سلام به همه دوستان
  من وهاب امینی،مدیر سایت “زندگی دوباره من” هستم.اگر تمایل دارید با استفاده از روش های خودهیپنوتیزم،تجسم و تکنینک ای اف تی در یک دوره ۶۰ روزه خودارضایی را بطور کامل ترک نمایید،خوشحال می شوم در کنار یکدیگر به این موفقیت برسیم.
  myneolife.ir
  باتشکر از شما

 11. یه سوال آیا عوارض خودارضایی بعد از ترک از بین میره؟

 12. از مدیر سایت میخوام که خواهشا نوشته های منو بخونه و توی سایتش قرار بده خیلی ها مث من حالشون خرابه حتی اگر برای رضای خدا هم شده داخل سایت خودتون قرار بدید ممنون . سلام پسری هستم ۱۷ ساله اسمم رامینه میخوام کمکم کنید یا شاید من بتونم کمکتون بکنم . ادم در همین سن یکم بالا پایین پاش به دنیایی کثیف این روزگار باز میشه . از همه گناهاش بگیر . که یکی از مهم ترین اونا مربوط به میل جنسی و شهوت هست . خیلی پاک نگه داشتن خود تو این دنیا سخت شده . اره ما میدونم خدام خودش میدونه . از دخترای تو خیابون بگیر تا فیلتر شکن جک داستان های +۱۸.لامصب این دنیا یجور پیشرفت کرده که براحتی با دو تا سوت میشه فیلم و عکس و همه چی مبتذل رو ببینی . تازه اینایی که میگم خوبه . بزار زندگیمو قشنگ بهتون بگم . من که ۱۰ سالگی نمیدونستم که اصلا استمنا چیه اغا ما هم هر وقت تو خونه تنها میشدیم طبق معمول شیطون گولمون میزد . تا اون موقع که نمی دونستم +۱۸ چیه . بزرگ تر شدم ۱۳ -۱۴ سالگیمون اونجا دیگه فهمیدیم استمنا چیه +۱۸ چیه . من هنوز تا اون موقع نسبتا اوضاع خوبی داشتم چون وقتی میبینی این کار گناه کبیره متحول میشی بقول بنده خدایی سگ بگیرتت ولی جو نگیرتت ادم شدیم . اغا مام نشستیم در مورد عوارض چمیدونم استمنا اینا خوندیم تا ۱ ماهی سالم بودیم گلاب به روتون باز شیطونه اومد البته ایندفعه که اومد دیگه رفت . اغا من ۱۴ سالگی تازه عکس های مبتذل رو تو اینترنت دیدم سرتونو درد نیارم . من خاک برسر یروز دیدم برادرم از من بزرگ تره ۲۴-۲۵ داره دیدم فیلتر شکن رو سیستمه قایمش نکرده بود متاسفانه دیگه با دیدن چن تا فیلم کم کم دیگه داشتم بهشون عادت میکردم البته برادرم پیش ما زندگی نمیکنه گهگاهی میاد اغا رفتش ما چند تا فیلم دیدیم بعد اون دیگه بغضمون گرفت به غلط کردن افتادیم باز جو گرفتمون فیلتر شکن حذف کردم اغا بعد یک هفته باز به غلط کردن افتادم نمیدونم چیه نیاز بود وسوسه بود خلاصه هر چی بود اینقدر با این لبتاب ور رفتم تا بلاخره فیلتر شکنو دانلود کردم باز طبق معمول فیلم نگاه میکردیمو باز فیلتر شکن حذف باز متحول میشدیم باز به غلط کردن میوفتادیم . من تا الان تو هیچ زمینه ای پیشرفت نداشتم ولی تو این قضییه نسبت به سنم پیشرفت کرده بودم کلا ادم نحثی هستم تو زندگیم اول که فیلم های مبتذل نگاه میکردیم بعضی از حرکات اونا برا ما تعجب اور بود اغا میگفتم اینا دیوونن یا صاحب سکته جلل خالق مگه میشه مگه داریم. بعد از مدتی که دیگه اکثرا چند روزی یکبار این فیلم ها نگاه میکردیم واسمون عادی شده بود .البته من تا اون موقع کلا نمازام سر جاش بود همشو میخوندم کجای کارین فیلم های مبتذل نگاه میکردم نمازم میخوندم نه دلم میومد خدا رو ول کنم نه شیطونو بلاخره بخاطر نحثیمون والا نمیدونم هر چی بگید ، خدا رو ول کردم دیگه هر روز فیلم نگاه میکردم تا اینکه کم کم شد ۱۵ سالم اول دبیرستان .طبق معمول مث همیشه دهنم سرویس بود مدرسه که کلا بیخیال شین اوضام خراب بعد از مدتی باز به استمنا رو اوردم البته قبلا که اینکارو میکردم چیزی از من خارج نمیشد اما برای اولین بار من خاک بر سر بعد از ۲۴ رو تحمل ، اینکارو کردم و همون مایع سفید که خودتون میدونین از من خارج شد به به چه جذابیتی داشت اغا این روز های ۲۲-۲۳ من دیگه داشتم میپوکیدم که وقتی این کار خاک برسری رو انجام دادم انگار دنیا رو بهم برگردوندند اصلا یه حال خوب داشتم تازه فهمیده بودم استمنا یعنی چی . اغا من تا حدی تو این زمینه پیشرفت کردم که شیطون رفیق فابریکم بود بجای اینکه بهش بگم لولوخورخوره هزار تا فوشش بدم بهش میگم قند عسل من کجاست ؟؟؟تا این حد اوضام نابود بود اغا من تا ۱۰ روزی تحمل کردم بعدش رفتم فیلم مبتذل دیدم و بعد متاسفانه استمنا . اغا من کلا بدنم جوری شده بود که هر ده روز یکبار باید اینکارو میکردم . که دیگه شد ۱۶ سالم و بهترین مدرسه که میرفتم دیگه ۱۰ روز برای من کم بود هر روز با چیز جدیدی برخورد میکردم اغا تا سال ۹۴ مهر ابان واوضام خیلی خوب بود تازه این ، خوبم بود معدل داخل کلاس ۲۴ نفره شد ۱۱-۱۲ انچنان درس خون نبودم ولی بطور متوسط میخوندم و رسیدیم به الان که من شدم نفر ۲۲ کلاس حالا ول اینا کنید چند وقتیه من معتاد این عمل استمنا شدم و هر روز اینکارو انجام میدم دیگه کلا هیچ حسی ندارم فقط یک کلمه بهتون بگم نیاز دارم نیاز نمیتونم خودمو بگیرم وضعم خیلی خراب شده کلا ادم جوشی که بودم الان خیلی جوشام بیشتر شده و ادم افسرده که بودم همیشه بهم میگفتن گوشه گیر اما الان واقعا روحم کل زندگیم رنگ کثیفی گناه گرفته دیگه من نمیدونم گناه کبیره چی هست حرام چیه دیگه نمیدونم غیرت چیه شدم یه ادم خیلی کثیف . الانم نمیدونم چی بگم واقعا …اینو گفتم تا یکمی برام دعا کنید حدیثم خوندم به حدیثی بود پیامبر میگفت کسی که استمنا میکنه انگار با کف دست خودش ازدواج کرده البته این و داخل قران هم بهش اشاره ای ششده بود که والا یادم نیست بزار الان معنی دقیقشو براتون میگم (و آنان که شرمگاه خود را [از حرام] نگهدارنده‏اند، مگر بر همسران یا کنیزان خویش، که [براى آمیزش با آنان‏] سرزنش نشوند پس هرکه افزون از این [که یاد شد ] بجوید، اینان از حد درگذرنده‏ اند ) این اول کار رو من تاثیر گذاشت ولی بعد مدتی باز به همون خونه اولم برگشتم از اونایی که هنوز دچار استمنا در حد من نشدند خواهش میکنم از همین الان اونو ترک کنند بعد از مدتی دیگه دست خودت نیست دیگه نیاز داری درک نیاز خیلی سخته فقط بدونین دیگه اختیار دست خودتون نیست این روح شما هست که دیگه شما رو مجبور به این عمل میکنه خواهش میکنم از همین الان خودتونو بگیرین و اونایی که مث منن رو دیگه نمیدونم باشد که خدا دلش بحال من و شما ها بسوزد و مارا به راه راست هدایت کند برا منم دعا کنید که خدا ی نگاه من بکنه و از این کار کثیف که واقعا کثیف نجات پیدا کنم و همه اونایی مثل منن . خدانگهدار

 13. استمنا یا همون خود ارضایی شده بودم که الان کم کم دارم ترک می کنم و این ترک باعث شده ایمانم هم قوی تر شه و بعضی کارهایی که خلاف نظر الهی هست منو بیشتر آزار بده و انجام دادن اونا منو ناراحتم کنه از قبیل ارتباط با دختر خانم ها یا به قول معروف دوس دختر داشتن یا همونgfداشتنه.من تا بحال با هر دختر خانمی ارتباط برقرار کردم برای رفع نیازهای جنسی نبود بلکه با تمام احساسات پاک می رفتم سراغشون ولی خب بخاطر اینکه خدا اجازه ی این کارو نمی ده منم سعی می کنم که رابطمو باهاشون قطع کنم ولی فشار روحیکه بهم وارد میشه خیلی زیاده.هم فشار طرف مقابل برای ادامه دادن رابطه و هم فشار جامعه برای دوس دختر داشتن منو خیلی آزارم میده.
  لطفا بهم کمک کنید که چطور خودمو قانع کنم که به دوس دختر داشتن هیچ نیاز و اجباری نیس .راه های متعددی رو امتحان کردم ولی بازم احساساتم اجاه نمیده که کسی که عاشقشم و وابستشم ازش دست بکشم.خدا خیرتون بده چشم انتظار پاسوختون هستم.ممنون از زحماتتون .
  خداحافظ

 14. پیشنهاد میکنم این کلیپ رو دانلود کنید و همیشه جلوی چشمتون بزارید تا وقتی که تحریک شدید زود اونو ببینید . رو من که خیلی تاثیر گذاشت …

  http://uploadboy.me/c2s0kkzixb4x/82698704342a35f3f27056af2ae4eb073533588-288p__52837.mp4

 15. سلام
  دوستان ترک خود ارضایی برای کسانی که از خیلی وقت پیش خود ارضایی داشتند سخته چرا؟؟
  چون باعث افسردگیشون میشه وهمین افسردگی باعث انجام دادن خود ارضایی میشه سعی کنید هر وقت ناراحت شدید خودتونو مشغول سرگرمی های خنده دار کنید بخندید خلاصه ی جور خودتونو شاد کنید دومین دلیل خود ارضایی اظطراب سعی کنید هر وقت مظطرب شدید نماز بخونید دم نوش گیاهی برای ارامش بنوشید و برید بیرون بدویید هر کاری که حس اظطرابو ازتون خارج کنه امیدوارم شادو عاشق باشید همیشه با ارامش زندگی کنید این مطالب بعد شیش سال علم روانشناسیمه پس اعتماد کنید شبتون پر انرژی

 16. مطلبتون خیلی عالی بود و همچنین نظرات دوستان…خیل خوبه که با این نظرات به هم روحیه میدیم.دم همگی گرم
  به امید روزی که همه از شر این گناه خلاص بشیم و قطعا با امید به خدا و اراده قوی محقق خواهد شد…

 17. سلام دوستان عزیزی که مث من اسیر این عمل خیلی زشت شدین و هیج جوری نمیتونین از دسش خلاص شین.بارها و بارها اراده کردین ولی باز نتونستین تحمل کنین و رفتین سراغ این کار.این یه قوه بسیار قویه کی هیچ جوونی نمیتونه از پسش بربیاد و باهاش مبارزه کنه.ولی دوستان باور کنید که فقط ۴۰ روز اراده راسخ میخواد که فقط بیاد خدا باشین.همیشه سر وقت به خدا یه سری بزنین.ببینید چه اتفاق باحالی میفته.آخ قربون خدا برم من انقد نانازه.باهاش رفیق فابریک بشین ببینید چه میکنه این بامرام.من خودم ۱۸ سالمه و شهوت انسان از ۱۶ تا ۱۸ سالگی به شدید ترین اوج خودش میرسه بطوری که خودتونو به فنا میدین.این کار باعث میشه
  دچار افسردگی شدید بشین
  گوشه گیر میشین و زیاد شاد نیستین
  چهرتونو خیلی زشت میکنه بطوری که تو اینستاگرام فالور پیدا نمیکنین خخخخ
  بدنتون سست میشه و دیگه از هر لحاظی رشد نمیکنه
  ریزش مو پیدا میکنین و پرخاشگر میشین
  دائما چشاتون سیاهی میره و فشار زیادی به چشم و مغزتون میاد بطوری که میرین تو دیوار اصن
  خلاصه تا صبح باید بگم عوارضشو لامصب از شیطونم مضر تره
  بله دوستان همونطور که گفتم با خدا رفیق شید.برید عضو گروه تلگرامو واتسپش بشین فقط ۴۰ روز.ببینید چه اتفاق باحالی میفته.اصن نمیفهمین دیگه خود ارضایی چیه.
  و این مژدگونی بدم که وقتی ترکش کنین تمام سلامتی تون بهتون بر میگرده.
  خدااااااااااااایا شکرت که یکی مث تو باحال هوامونو داره.
  اراده کنید دوستان یا علی

 18. سلام به همه دوستان
  هیچ راه ترکی وجود نداره…جزتنها کسی که میتونه شما رو ترک بده وراه ترک رو بهتر هر کسی میدونه ومطمنم به شمام کمک میکنه واون عالمترین و قدرتمند ترین کسیه که میشناسم.اون خدااااست.اگه میبینید نمیتونید ترک کنید وهیچ دلیلی برای ترک ندارید وهیچ امیدی وجود نداره تنها به یک دلیل هست…و اون اینه که از خدا دور شدین نه این که گناه میکنین.دوباره تکرار میکنم از خدا دور شدین…. بسیاری از احادیث عدد ۴۰ رامقدس معرفی کردن و در درمان بسیاری از اعتیادها(موادمخدر یا حتی خود ارضایی…..)دوره ی درمان را ۴۰ روزه میدانند.من حدود ۱۲ ساله ترک کردم وهزاران راه رو برای ترک امتحان کردم.حتی تا خودکشی پیش رفتم تا این که یک نفر این راه رو معرفی کرد.بطور اتفاقی به این صفحه رسیدم.ده سال پیش این طور نبود که از اینترنت بتونیم کمک بگیریم.من این متن رو تو تمام سایتهای از این دست قرار میدم تا انشالله همه خوب بشن.اما راه ترک:
  همون طور ک گفتم علت عدم ترک دورشدن از خداست.پس راه ترک قاعدتا ارتاط با خداست.
  ۱-تا ۴۰روز تمام نماز هاتون روسروقت بخونین حتی صبح.اون وقت دوباره اگه خواستین دوباره گناه کنین ولی قبل از زمان اذان که شد غسل کنید ویک نمازعالی وباتوجه به معنی وحضورقلب(تصور کنید در محضر خداهستین)و دوباره به ادامه زندگیتون برسین.۲-هفته ای یکبار روزه بگیرین و نماز شب
  بخونین و بعد از نماز صبح سوره یس وقبل از خواب سوره لقمان(اگر تونستید باتوجه به معنی آن).۳-برای زندگیتون هدف تعریف کنین وهرروز بابرنامه وهدف زندگی کنید..
  دوستان تنها راه همینه وبس وتنها راه پاک شدن وانسان شدن عمل کردن به چیزهایست که گفتم .من دینم را ادا کردم و وظیفمو انجام دادم ان شالله خدا از من راضی باشه.بعد از ۴۰ روز تازه مغز به سرتون برمیگرده و میفهمین چیکار میکردین .از اونجاست که دیگه اختیار نفس دست خودتون قرار میگیره و بعد ازاون دوره ی ترک واقعی شروع میشه.یادتون باشه اگه دوست دارین تا ۴۰ روز ترک کنین این برنامه جواب میده و اون ۴۰ روز بعد هست که ان شالله پاک میشین .اگه دوست دارین تااخر عمر پاک باشین دست از این برنامه ای که گفتم برندارین…من وظیفمو انجام دادم راه رو نشونتون دادم.عمل به اون باشماست.باشد که رستگار شوید…کسی کمک خواست ادرس ایمیلم رو به سایت دادم. ادرس رو بگیرین و ایمیل بزنید

 19. سلام من ی مدتی میشه ترک کردم شروعش از اونجایی بود ک داشتم وب گردی میکردم ک یهو با رمانهای سکسی کوفتی آشناشدم و اونجا بود ک یادگردفتم و انجام دادم اما الان ی مدتی هست ک انجام نمیدم. حتی بادیدن فیلمهای هالیودی هم دیگه تحریک نمیشم.

 20. سلام من امسال سال چهارم دبیرستان هستم میخواهم داستان مبتلا شدنم به این گناه بگم معمولا بچه ها از ۱۴ یا ۱۳ سالگی به این کار مبتلا میشن من به خودم افتخار میگردم که من ۱۷سالمه هنوز حتی یک بار هم نکردم مغرور شدم و کار دست دادم یادمه بار اولان کار رو کردم کلی گریه کردم حدودا ه هست این کار رو کردم کار مضخرفیه تموم زندگیت توشهوت خلاصه میکنه من هیچ وقت فک نمیکردین این کار رو بکنم مغرور شدم مغرور ولی خدا از گناهان ما بزرگتره دیگه بیابید قول بدیم این کار رو نکنیم من همین الان این کوفتی رو انجام دادم ساعت ۴و نیمه شبه هی پشیمان از کارم ولی دیگه هر گز نخوابم کرد با لطف و کمک خدا و اراده ای که بهمون داده

 21. عاشق رقیه(س)

  سلام من عاشق حسینم….
  زندگیم ماله اونه ولی هی میلغزم….
  خیلی توبه کردم شاید هزار بار،ولی نتونستم همش هم تقصیر خودمه…. ای خدا تو رو به مادرمون زهرا منو ببخش و توبم رو قبول کن میدونم خراب کردم دیگه هیچچچ وقت این حسه نا امیدی و پشیمونی از گناه رو فراموش نمیکنم میخوام کمر شیطان رو خورد کنم…. یا حسین کمکم کن
  الاهی به امید تو…..

 22. ففط اینو یادتون باشه یچه ها بادستی که دارید غدا میخورید سلام میدید روبطرف خدا میکنید چرا همچنین کار زشتی بکنیم

 23. خیلی ممنون از راهنماییاتون.

 24. بسم الله الرحمن الرحیمبنده کسی نیستم که بخواهم چیزی بگم ولی تجربیاتم میذارم در اختیارتونمن حدود چهل روز بود که پاک بودم و حتی به جایی رسیده بودم که شهوت انگیز ترین چیزها هم روم تاثیر نمیگذاشت ولی امروز متاسفانه شکستم ولی به هیچ وجه و به هیچ وجه ناامید نیستم چون ناامیدی یعنی شکست و همین که تا اینجا تونستم کمش کنم یعنی پیروزی مطمئنا هیچ عادتی به یک باره ترک نمیشه البته شدنی هست و از این موضوع برای توجیه خودتون در انجام خودارضایی استفاده نکنید و برای تقویت ارادتون استفاده کنیدمن خودم مجددا همین جا قول میدهم به خودم و خدای خودم و حضرت فاطمه که الان در دهه فاطمیه قرار داریم که دیگر به هیچ وجه این عمل شووووووووم را انجام ندهمالبته من دیگر به مرحله ای رسیدم که دیگه باید تا اخر عمر ترکش کنم و دیگر از مرحله کم کردنش گذشتمحالا یه سری مضراتی که خودم بهش رسیدم بهتون میگماولینش احتمال ابتلا به بیماری MS را افزایش میدهد چرا که در یک مقاله خواندم کاهش کلسیم و ویتامین دی و پروتئین احتمال ابتلا به این بیماری را فزایش میدهد خوب با خودارضایی تمام این مواد از بدن شما خارج میشه درست موقعی که بدن بهش احتیاج دارهدوم لاغری و زشت شدن صورت و بدنسوم زدن جوش چرا که هم پروتئین از بدنتون میره و هم استرس حین انجام عمل باعث میشه جوش بزنیدضعیفی چشم و سردی دست و پا و عقیمی و زودانزالی و… راهم که خودتون میدونیدحالا چه کردم که چهل روز پاک ماندممهمترین عاملشو امیرالمومنین علی علیه السلام گفتند:مواظب افـکــارت بــــــاش که گفتــارت می شود، مواظب گفتــارت بــــــاش که رفتـــارت می شود، مواظب رفتـــارت بــــــاش که عــــادتت می شود، مواظب عــــادتت بـــــاش که شخصیتت می شود، مواظب شــخـصیتت بــــــاش که سرنوشتت می شود.حالا کارای دیگری که کردمیک عمل لذت بخش که خوشتون میاد جانشینش کنید و معتاد اون بشید مثلا من مرتب موسیقی سنتی و فیلم های طنز که تحریک امیز نبود میدیم اما ممکنه براشما چیز دیگه ای باشه مثل فوتبال و…عاشق هم شدم که بسیار بهم اراده میداد….الانم یه مورد دیگه اضافه کردم برای شروع مجدد که اگر خدای نکرده مجددا شکستم ۱۰۰۰صلوات به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عج بفرستمالتماس دعا بسیار…..انشاااااااءالله اول ماه رمضان که پاک شدم میام و خدمتتون میرسم…..

 25. خیلی سایت خوبیه مننو که نجات داده

 26. ازسایت خوبتون ممنون

 27. ازسایت ومطالب خوبتون واقعا ممنونم برام دعا کنید بتونم ترکش کنم واقعا ازش خسته شدم خدایا ببخشم که تمام این مدت بانجاست زندگی کردم

 28. سلام به همگی؛ برای اینکه مطمئن بشید ۱۰۰% میتونید ترک کنید(اگه که واقعأ از ته دل بخواین)بهتون بگم که: من۱۷سال به این مشکل(بیماری خاموش) مبتلا بودم وبااینکه بیشتراز همتون ازاین عادت متنفربودم اما نمیتونستم ازخودم دورش کنم ،بارها هم تصمیم به ترک وتوبه کردم اما باز… تااینکه بالاخره موفق شدم این عمل رو بطورکامل ترک کردم وحالا که ۶ماهه زندگیم آنچنان زیباشده که قابل وصف نیست وتاجون دارم خداروشکرمیکنم که کمکم کرد ونجاتم داد.. بعدأ انشاله روشهامو منتشرخواهم کرداما الان اجمالأ بگم قوی ترین نیرویی که خدا به انسان داده نیروی “اراده” است که با اون میتونید سخت ترین مشکلات رو از پیش رو بردارید وسدهای سرراهتونو خورد کنید البته بشرطی که ازته دل بخواید وتمام همتتونو بکاربگیرید هرچقدر عزمتان جدی تر باشه موفق ترخواهیدبود واینم بدونید بعداز ۴۰روز چنان نیرویی پیدامیکنید که دیگه انجام نمیدید مگه اینکه خداینکرده خودتون بخواین برگردید.. به امیدموفقیت همه عزیزان

 29. سلام خواهش میکنم این راهکار را برای بچه ها بگذارید: هر وقت گناه به سراغشان آمد دستشان را بگذارند روی سینه شان ورو به قبله بگویند صل الله علیک یا ابا عبدالله

 30. بخدا زندگی آدمو نابود میکنه همونطور ک منو داشت نابود میکردم ولی ب شرافتم قسم که دیگه هرگز این کار بی شرمانه رو انجام ندم اسم من لقب کوروش بزرگه .نمیخوام بعنوان یک آریایی پیش خودم و اهورا مزدا شرمنده باشم براتون دعا میکنم واسه منم دعا کنید با سپاس از طرف یک آ۷ریایی

 31. اگه بخوایید میتونید.یادتون نره خواستن توانستن است.خدا بنده هاشو دوست داره.خداااااااااااااجون دمت گرم خداااااااایی

 32. با سلام از سایت خوبتان. بهترین راه ترک اعتیاد به استمنا وچیزهای دیگر برای من این بود که با خدای خود عهد بستم (نذر)که اگر آن کار را کردم باید به مقدار زیادی پول نقدی به صدقه بدهم.خواهشمندیم این جمله مرا در سایت خود وارد نمایید.باتشکر.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *