کانال تلگرام پارسی طب صفحه اینستاگرام پارسی طب
خانه / دانستنیهای پزشکی / راههای ترک خود ارضایی
راههای ترک خود ارضایی
راههای ترک خود ارضایی

راههای ترک خود ارضایی

بسم الله الرحمن الرحیم

دستورهاى ده گانه
گفتيم خطر و زيان انحرافات جنسى مخصوصاً «استمنا» MASTURDATIONكه گاهى به تناسب يك افسانه تاريخى «اونانيسم» نيز ناميده مى شود. اگر چه غير قابل انكار است، زيرا به زودى شكل «اعتياد» به خود مى گيرد، اعتيادى ريشه دار و كشنده تا آن جا كه گاه در يك روز چندين بار دامان مرتكبين خود را آلوده مى سازد،و حتّى طبق اعتراف صريح بعضى از مبتلايان گاهى كارشان به جايى مى رسد كه تنها با «تصوّر و فكر»! بدون هيچ گونه عمل ديگر مايع مخصوص از آنها دفع مى گردد.

ولى از آن خطرناك تر يأس و نوميدى از مبارزه با اين اعتياد است، زيرا اين نوميدى بزرگ ترين سدّ راه نجات مبتلايان خواهد شد و واكنش هاى فوق العاده نامطلوب روحى در آنها ايجاد خودهد كرد.

مبتلايان بايد اطمينان كامل داشته باشند كه اگر بخواهند مى توانند در مبارزه با اين عادت شوم پيروز گردند، و حتّى عمده آثار آن را از وجود خود برچينند، خواه دوران اين مبارزه كوتاه يا طولانى باشد.

آنها هرگز نبايد به خود تلقين كنند كه اين اعتياد تا آخر عمر از آنها دست بردار نيست و يا آثار آن همچنان باقى خواهد ماند.

منتها بايد با هوشيارى كامل و تصميم قاطع و به كار بستن «دستورهاى آينده» به مبارزه پى گيرى برخيزند.

كسانى كه از چنگال اين عادات شوم نجات يافته اند بايد قدر پاكى خود را بدانند، و در حفظ آن نهايت مراقبت را بنمايند، از هر گونه وسوسه شيطانى در اين راه بپرهيزند، و با هيچ قيمتى سرنوشت خود را به دست افراد گمراه و معاشران منحرف نسپارند.

همان طور كه سابقاً هم اشاره كرديم شرط پيروزى قطعى در مبارزه با هر نوع اعتياد غلط – اعم از اعتيادهاى خطرناك جنسى يا اعتيادهاى ديگر – پس از «اميدوارى و اطمينان به پيروزى» داشتن تصميم قاطع است.

تصميمى آهنين و محكم و متّكى به ايمان و شخصيت و شرافت و وجدان.

تصميمى راسخ و غير قابل عدول.

حتّى اگر به عللى اين تصميم ده بار هم شكسته شد مجدداً، بلكه قاطع تر و راسخ تر بايد تصميم بگيرند و با همان اميدوارى و ايمان تصميم خود را تجديد كنند.

زيرا سرانجام آثار اين تصميم ها در ناخودآگاه آنها اثر گذارده و هنگامى كه روى هم متراكم شد تأثير خود را خواهد بخشيد.

امّا مسلّماً و بدون ترديد اگر اين تصميم شكسته نشود خيلى زودتر آثار اين عادات شوم از روح و جسم آنها برچيده خواهد شد.

بديهى است اين گونه افراد اگر رابطه و پيوند نزديكى با خداى خود برقرار سازند و با تمام ذرات وجود خود از ساحت مقدّس او استمداد جويند، و به لطف او اميدوار و دلگرم باشند در پرتو اين ايمان مذهبى خيلى زودتر نتيجه خواهند گرفت.

* * *

اكنون كه اين مراحل پيموده شد بايد امور زير را دقيقاً به كار بندند.

ممكن است اين امور در نظر بعضى ساده جلوه كند، ولى هنگام عمل روشن مى شود كه اثر معجزه آسايى دارد.

1- اجتناب از هر گونه تحريك مصنوعى

اگر جوانان انتظار داشته باشند كه هر شب در سينما يا در برابر تلويزيون ناظر صحنه هاى هوس آلود «فيلم هاى س *ك**_س**ى» باشند، و همه روز قسمت مهمى از وقت گران بهاى خود را به مطالعه «رمان هاى عشقى» و تماشاى «عكس هاى شهوت انگيز» مجلات فاسد و مبتذل بگذرانند، و در كوچه و خيابان با ولع تمام اندام برهنه زنان و دختران را ورانداز كنند، و با اين همه باز هيچ گونه آلودگى پيدا نكنند سخت در اشتباهند.

اين گونه «تحريكات مصنوعى» كه هيچ گونه ضرورتى هم ندارد، مسير فكر هر جوانى را از مسائل اصولى زندگى تغيير مى دهد و به سوى مسائل جنسى، آن هم به صورت حاد و طغيانگر، مى كشاند.

شب و روز، آنها را در يك حال اضطراب دائمى عصبى كه آثار نامطلوب آن بر تمام وجود آنان سايه خواهد افكند نگه مى دارد.

همه جوانان عزيز – مخصوصاً آنهايى كه داراى پاره اى از عادت هاى غلط جنسى هستند – بايد به شدت از اين گونه امور بپرهيزند، از ديدن اين فيلم ها، و مطالعه آن رمان ها و هر گونه چشم چرانى عمدى اجتناب ورزند، آرامش فكرى خود را بى جهت بر هم نزنند، و اعصاب نيرومند خود را با هيجان هاى دائمى تضعيف نكنند.

براى موفقيت در اين قسمت لازم است سرگرمى هاى سالم و مناسبى براى اوقات فراغت خود انتخاب نمايند و به كمك دوستان خود برنامه هاى صحيحى براى اين اوقات تنظيم كنند.

اين سرگرمى ها ممكن است:

ورزش هاى فردى و دسته جمعى

پياده روى در هواى آزاد

مطالعه كتب سودمند و مفيد

پرورش گل در منزل و به طور كلى كارهاى كشاورزى،

كارهاى دستى

جمع آورى اشعار

تهيه كلكسيون هاى عكس و تمبر و مانند اينها.

شركت در انجمن هاى گوناگون و كنفرانس هاى علمى يا اخلاقى، باشد.(1)

* * *

2- تهيه برنامه فشرده و تمام وقت

جوانان بايد بطور حتم براى تمام شبانه روز خود برنامه تنظيم كنند به طورى كه يك ساعت وقت بيكار و بدون برنامه نداشته باشند.

نمى گوييم مرتباً درس بخوانند يا كار كنند، بلكه مى گوييم اگر تفريح يا ورزش هم دارند برنامه داشته باشند، و يك ساعت خالى از برنامه نباشد.

جوانان بايد بدانند بزرگ ترين بدبختى براى يك جوان اين است كه وقت هاى خالى از هر گونه برنامه داشته باشد.

خطرناك» به وسيله مطبوعات هدف نشر داده شده قسمت قابل توجّهى از سرگرمى هاى سالم تشريح گرديده است.

ممكن است جوانى بيكار باشد و جوياى كار، امّا در عين حال براى شب و روز خود برنامه اى تهيه كند، اعم از مطالعه و تفريح و استراحت و مانند آن.

حتى اگر جوانان بتوانند برنامه روزانه خود را كمى بيش از مقدار وقتشان تنظيم كنند به طورى كه فكر آنها حتى يك لحظه بيكار به معناى واقعى نباشد بهتر است، زيرا اشتغالات فراوان فكرى، اثر عميقى در انصراف فكر از آن عادات شوم دارد.

بسيار ديده شده كه افراد معتاد به سيگار در روزهاى تعطيلى چند برابر روزهايى كه مشغول كار هستند سيگار دود مى كنند، اين تفاوت فاحش، اثر همان اشتغال فكر و اعصاب و بدن به كارهاى مثبت و انصراف از كارهاى بيهوده يا زيان آور در ايّام غير تعطيلى است.

خلاصه افرادى كه گرفتار اعتيادهاى غلط جنسى هستند اگر برنامه مشغول كننده اى براى تمام وقت خود نداشته باشند به آسانى نمى توانند اين عادت را از سر خود دور كنند، و تهيه چنين برنامه اى از مؤثرترين عوامل ترك اعتياد است، و مطمئناً با تهيه چنين برنامه اى قسمت مهمى از مشكلات ترك اين اعتياد را پشت سر خود خواهند گذاشت.

3- توجّه مخصوص به ورزش

معروف است ورزشكاران نسبت به مسائل جنسى كم علاقه هستند، چون ورزش مقدار فراوانى از انرژى هاى بدنى و فكرى آنها را به خود اختصاص مى دهد و طبعاً از مسائل ديگر كم مى كند.

به همين دليل براى جلوگيرى از تحريكات زياد جنسى لازم است جوانان برنامه هاى وسيع و متنوع ورزشى انتخاب كنند.

مبتلايان به اين عادت شوم غالباً افرادى گوشه گير، منزوى كم تحرك و خمود هستند و همين گوشه گيرى و انزوا و عدم تحرك وضع آنها را تشديد مى كند، و اگر از اين وضع به كلى در آيند و زندگى خود را با تحرك زياد بياميزند اثر عميقى در بهبود حال آنها و ترك عادتشان خواهد بخشيد.

اين گونه افراد معمولا اعصاب ضعيف و ناتوانى دارند، و ورزش هاى متنوع و مناسب در تقويت اعصاب آنها فوق العاده مؤثّر است.

اين افراد هر چه وقت اضافى و خالى از برنامه دارند بايد به بازى هاى گوناگون ورزشى و يا پياده روى در هواى آزاد تخصيص دهند تا هم سلامت از دست رفته خود را باز يابند و هم قسمتى از انرژى هاى جسمى و فكرى آنها متوجه اين قسمت گردد.

به همان اندازه كه تحرّك و ورزش هاى فردى و دسته جمعى براى آنها مفيد است، انزوا و به گوشه اى خزيدن و در فكر فرو رفتن براى اين قبيل افراد سم مهلك است كه بايد به هر قيمتى شده از آن دورى گزينند.

اين توصيه را فراموش نكنيد و آثار معجزه آساى آن را ببينيد، در روز آن قدر ورزش كنيد كه خسته شويد و شب هنگام به محض اين كه در بستر آرميديد در خواب عميقى فرو خواهيد رفت و از شر بسيارى از خيالات و افكار مضر و كشنده كه در اين موقع به سراغ جوانان مى آيد در امان خواهيد بود!

* * *

4- بايد عادتى جانشين عادتى گردد

روانشناسان مى گويند: براى ترك يك عادت بد حتماً بايد به سراغ عادت خوب رفت و آن را جانشين عادت بد نمود.

مثلا كسانى كه عادت به قمار دارند، و با اين كه تمام زيان هاى آن را مى بينند و حس مى كنند، باز حاضر نيستند آن را ترك گويند، و به گفته خودشان وقت قمار كه مى رسد نمى فهمند چه نيرويى آنها را مانند يك اسير و برده به سوى اين عمل كه عقل و وجدانشان آن را محكوم ساخته مى كشاند؟!، چنين كسانى براى اين كه بر اين عادات غلط پيروز شوند حتماً بايد در همان ساعات، بازى صحيحى را (مانند يك مسابقه ورزشى سالم) جانشين بازى قمار كنند تا اين عادت بد به اصطلاح از سر آنها بپرد.

و به عبارت ديگر انرژى خاصى كه تحت تأثير انگيزه عادت در آن حال تحريك مى گردد به اين سمت كشيده شود و مصرف گردد بدون اين كه هيچ گونه واكنش نامطلوبى داشته باشد (دقت كنيد).

در مورد عادات بد جنسى بايد درست در همان ساعاتى كه انگيزه آن در مبتلايان توليد مى شود به سراغ برنامه خاصى براى چنين ساعتى از قبل پيش بينى كرده اند بروند، به سراغ مسابقه علمى، ورزشى، مسابقه هوش، مطالعه يك اثر جالب، يك ورزش مورد علاقه مانند كوهنوردى، اسب سوارى و… اين كار را آن قدر ادامه دهند كه جانشين عادت بد سابق گردد.

* * *

5- پرهيز مطلق از تنهايى

اين گونه افراد بايد حتماً و بدون هيچ گونه قيد و شرط از تنها ماندن به شدت اجتناب كنند.

هرگز تنها نباشند; در خانه تنها نمانند، شب در اطاق تنها نخوابند، تنها براى مطالعه به نقاط خلوت نروند.

و به محض اين كه در محيطى احساس كردند تنها هستند از آن محيط بيرون بروند.

اين گونه افراد مخصوصاً بايد اين نكته را فراموش نكنند كه به مجرد اين كه نخستين تحريك را در خود حس مى كنند بلافاصله برخيزند و سرگرم كار ديگرى شوند. فراموش كردن اين تذكر غالباً گران تمام مى شود.

تنهايى، محيط كاملا مساعدى است براى پرورش ميكرب اين اعتياد در فكر هر جوان، و تمام جوانانى كه مى خواهند خوشبخت و سالم و از خطرات عظيم استمنا در امان باشند بايد از تنهايى بپرهيزند.

6- ازدواج در نخستين فرصت

اين افراد اگر امكاناتشان اجازه مى دهد بايد در نخستين فرصت ازدواج كنند حتى اگر امكانات آنها «تنها» براى انتخاب نامزد (البتّه نامزد مشروع كه عقد شرعى آن اجرا شده باشد) فراهم است بايد اين فرصت را نيز از دست ندهند.

خلاصه ازدواج تأثير قابل توجّهى در مبارزه با اين انحراف جنسى دارد و در صورتى كه دامنهة توقّعات را كوتاه و تشريفات زايد و بيجا را از آن حذف كنند كارى است بسيار سهل و ساده و آسان، ولى متأسفانه يك سلسله اوهام و قيود غلط، دست و پاى غالب طبقات را – اعم از تحصيل كرده و بى سواد – در اين قسمت بسته است.

بعضى از جوانان معتاد از ازدواج وحشت دارند، ولى اين وحشت كاملا بى اساس است زيرا با به كار بستن دستورها هم ترك اين اعتياد آسان است و هم پيروزى در تمام مراحل ازدواج و زناشويى.

7- تلقين و تقويت اراده

«تلقين» نيز در مبارزه با اين عادت رُل مهمى را بازى مى كند.

افراد معتاد بايد مرتباً به خود تلقين كنند كه به خوبى قادر هستند اين عادت زشت را ترك گويند.

براى اين كه تلقين در آنها اثر قوى و سريع ببخشد آن طور كه يكى از اطباى روانشناس دكتر «ويكتور پوشه فرانسوى» مى گويد: – بايد تلقين را به صورت زير چندين روز پشت سر هم ادامه دهند – همه روز در محل آرامى كه چيزى فكر آنها را به خود مشغول نسازد، فكر خود را متمركز ساخته و با كلمات شمرده و محكم اين جمله را تكرار كنند: «من به خوبى قادر هستم اين عادت بد را از خود دور كنم، من قادرم»! تكرار اين تلقين ساده اثر عجيبى در تقويت روحيه و ترك اين عادت و هر عادت بدى دارد. (مى توانيد آزمايش كنيد).

علاوه بر اين بايد براى تقويّت اراده از مطالعه كتاب هاى روانى كه براى تحكيم و رشد شخصيت و تقويت اراده نوشته شده است غفلت نورزند، زيرا همان طور كه دانستيم – و همه معتادانى كه موفق به ترك اين عادت بد و ساير اعتيادهاى ناپسند شده اند اعتراف دارند – نخستين گام در اين راه «اراده و تصميم» است.
* * *

8- پرهيز كامل

از معاشرت و همنشينى با افراد منحرف و مبتلا به اين عادت بد، در همه اوقات مخصوصاً دوران مبارزه، بايد به طور مطلق دورى جست همان طور كه از مبتلايان به «وبا» فرار مى كنند. علاوه بر اين بايد زيان ها و عواقب دردناك و مرگبار اين عمل را هرگز از خاطر خود دور ندارند و هرگز گوش به سخنان وسوسه انگيز اين و آن ندهند.

نقش معاشران بد و فاسد در ابتلاى به اين انحراف، و ادامه آن، بسيار عجيب است آنها براى اين كه كمتر احساس گناه و بدبختى كنند سعى دارند افراد ديگرى را نيز مبتلا سازند و به سرنوشت غم انگيز خود گرفتار نمايند، لذا همواره مى كوشند با سخنان وسوسه انگيز اين عمل شوم و زشت را لذت بخش و كم ضرر جلوه دهند، ولى جوانان بيدار هرگز در دام وسوسه هاى شيطانى آنها نمى افتند.

* * *

9- تقويت عمومى و رژيم غذايى

داشتن يك رژيم غذايى كامل و سالم كه موجب تقويت عمومى بدن گردد نيز در مبارزه با اين عادت كه در بسيارى از مواقع از ضعف اعصاب سرچشمه مى گيرد و يا خود عامل ضعف اعصاب است تأثير قابل توجّهى دارد.

استحمام با آب سرد (البتّه در مواقعى كه وضع هوا اجازه مى دهد) و سپس ماساژ دادن بدن با حوله نيز كمك مؤثرى به اين گونه افراد مى تواند بنمايد.

همچنين اين گونه افراد بايد به شدت از پوشيدن لباس هاى تنگ و چسبان كه عامل مؤثّرى براى تحريك مصنوعى است بپرهيزند، اين گونه لباس ها اصولا براى همه جوانان زيان بخش و حتى گاهى خطرناك است هم به نمو و رشد طبيعى جسم آنها صدمه مى زند و هم وسوسه انگيز و تحريك آميز است.

* * *

10- استمداد از نيروى ايمان و عقايد مذهبى

نيروى ايمان و عقيده مذهبى مى تواند بزرگ ترين كمك را به اين مبتلايان كند و آنها را به زودى از چنگال اين عادت بد نجات بخشد.

اين گونه افراد هرگز نبايد خود را يك فرد نفرين شده و مطرود درگاه خداوند بدانند. بلكه بايد به لطف خداوند بزرگ كاملا اميدوار باشند و هنگام نماز و پس از نماز كه سر به سجده گذاشته و با آفريننده مهربان و بخشنده خود راز و نياز مى كنند با تمام دل و جان و با تمام ذرات وجود خويش از او بخواهند كه آنها را در ترك اين عادت زشت يارى كند و از چنگال آن برهاند و مطمئناً هرگاه با جان و دل به او توجّه نمايند، لطف خداوند مهربان به يارى آنها خواهد شتافت و در اين مبارزه حياتى پيروز خواهند شد.

و نيز بايد در همه جا و در همه حال او را حاضر و ناظر بدانند و هرگز به خود اجازه ندهند در پيشگاه مقدّس او دست به چنين كار خلافى بزنند.
ما اطمينان كامل داريم اگر مبتلايان دستورهاى بالا را دقيقاً فقط براى يك ماه به كار بندند از شر اين انحراف رهايى خواهند يافت.

به این مطلب امتیاز دهید

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (10 رای​، میانگین: 440 از 5)

پیشنهاد درمانی پارسی طب

199 دیدگاه

 1. به نام خدا .دوستان به نظر من هیچ چیز مانند نماز جلوی این کار کثیف رو نمیگیره چون این رو تجربه کردم.من خودم سه سالی میشه گرفتار این کار کثیف ام .و باور کنید بیش از 1000بار توبه کردم ولی باز توبه شکستم .در هر بار با خواندن نماز خوب پیش میرفتم اما همین که یک روز غفلت میکردم باعث تحریکم و در نهایت شکست می خوردم .میدونم که ترک اون خیلی خیلی سخته اما من در خودم یک اراده ویک روح بزرگ میبینم که با یاری خداوند میتوانم اون رو ترک کنم . از دوستان میخوام نه تنها من بلکه همه ی مبتلایان به این کار رو دعا کنند. به امید روزی که همه بچه ایرونی ها این عمل کثیف رو ترک کنند. و بدانید در های رحمت الهی بر همه ی توبه کنندگان باز است وخداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است. با تشکر از مدیر سایت. التماس دعا.

 2. محمد رضا

  سلام .اگه کسی میخواد خود ارضای ترک کن .باید در روز تعداد ادار رو افزایش بده .حتی اگه دستشوی نداشته باشی . به عنوان مثال در5 روز اول در یک ساعت 2یا سه بار دستشوی برین .حال شاید بپرسین فوایدش چیه .چون شما وقتی تحریک مشین اول مادهای از شما ترشح میشه که وارد مجرای ادرای میشه تا محیط داخل مجرا را خنثی کنه .همین ماده باعث یک سنگینی در شما میشه شما این حالت رو احساس میکنین ..اگه زود زود سعی کنین ادار کنین ماده ی منی بدون تحریک شدن در طول روز از شما دفع میشه به جای این که یه دفعه خودتون خارج کنین .فقط روزهای 1و2 سخته و باید مجرا و مثانه رو خالی نگه دارین .با این روش شما میتونین ترک کنین .فقط خواهشن فیلم و…. رو کنار بزارین

 3. امیرعلی

  سلام !
  چندتا جمله طلایی داشتم میخوام بهتون بگم تا شما هم استفاده کنید :
  1.بهتره تو ترک بمیرید به جای اینکه بیخیال باشید و دست رو دست بذارید
  2.انسان های موفق هیچگاه تسلیم نمیشوند و دست از تلاش بر نمیدارند
  3.فاصله بین خواستن و توانستن انسان یه قدم است،و آن قدم “تلاش” است
  —-
  شاید با خودتون فکر کنید منم یکی مثل بقیه،فقط شعار و حرفای تکراری…
  ولی باور کنید من 5 سال از زندگی و جوانیمو سر همین موضوع از دست دادم
  تقریبا تو هر چیزی که بهترین بودم،بدترین شدم و حسابی گند بالا آوردم طوری که حتی خودم باورم نمیشد چنین موجودی خود من باشم !!
  خیلی ها میگن اراده از ما گرفته شده ولی سوال من از شما اینه :
  “دوست من،آیا جلوی چشم مادر و پدرت هم این کارو انجام میدی …؟”
  جوابشو به خودت بده.تا کی میخوای با این وضع به زندگیت ادامه بدی؟؟
  فکر میکنی خدا تورو آفریده فقط برای اینکه جلوی چشمش این کارو انجام بدی و بعد هم مثل اون حیوون نجیب باوفا پشیمون بشی و دنیارو وارونه ببینی؟؟
  میدونم چه حسی داری،باور کن میدونم !پشیمون و افسرده ای؟دلت از همه دنیا گرفته؟؟خسته و تنهایی؟؟احساس میکنی کللللی با بقیه فاصله داری؟همه موفقیت هاتو سر این کار باختی؟؟؟
  ولی دوست من!!ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه هست…
  میدونم ممکنه بارها توبه شکسته باشی ولی مبادا دست از تلاش کردن برداریا !جمله اولمو تکرار میکنم “بهتره آدم توی ترک بمیره به جای اینکه به اشتباهش ادامه بده”
  مسیر هموار و طولانی پیش روت قرار داره،میدونم کلی راجب راه های ترک و جلوگیری از تحریک میدونی،سایت های زیادی هم در این زمینه قرار دارند که بسیار مفید هستند(از جمله همین سایت) ولی من چندتا گزینه بهت پیشنهاد میکنم که جای دیگه ای پیدا نمیکنی !! البته شوخی کردما 🙂
  در هر صورت این ها خیلی به خودم کمک کردن،امیدوارم به تو دوست خوبم هم کمک کنند :
  1.تو مدت زمان ترک خیلی مواظب تغذیه ات باش،فقط برای 20-30 روز دور غذاهای چرب(از جمله فست فوت ها و سرخ کردنی ها) رو خط بکش !باور کن ارزشش رو داره دوست خوبم
  2.ورزش،ورزش،ورزش!(لازم نیستم حتما باشگاه ثبت نام کنی،همین که هر روز نیم ساعت بری تو کوچه بدوی کافیه،در ضمن بهترین ورزش برای کاهش انرژی ها ورزش های هوازی هستن،از جمله همون دو،دوچرخه،کوهنوردی و …)ولی یادت باشه ها گفتم “هر روز”
  3.برای خودت برنامه داشته باش دوست عزیز،یادت باشه بیکاری دشمن اصلی تو هست،مهمترین قسمت برنامه ساعت دقیق خواب و بیدار شدن هست بقیش هم که کارهای روزانه مثل درس و کار و تلویزیون …
  4.گفتم تلویزیون یاد یه چیزی افتادم !بنظرم هرچی بیشتر از زمان ابتلا به این بیماری بگذره ذهن آدم بیشتر حساس میشه !! پس سعی کن حتما تو مدت ترک از دیدن یه سری چیزا خودتو محروم کنی،حتی همین تلویزیون خودمون،دلیلشو خودت متوجه میشی،بازم تاکید میکنم”ارزششو داره”
  5.و اما آخرین گزینه! سخنرانی های دکتر شاهین فرهنگ،بخصوص سمینار موفقیت ایشون رو حتما و حتما گوش بدید.
  باور کنید 100 درصد شگفت زده میشید و مسیر زندگیتون تغییر میکنه!

  ———–
  خب دیگه خیلی معذرت میخوام که سرتون رو درد آوردم،امیدوارم از امروز به فکر بیاید و دوباره شروع کنید …
  یادت باشه دوست خوبم:مهم نیست اگه صدبار توبه شکسته باشی،مهم اینه …”

  ای
  —————–
  در ضمن یادتون باشه من هزاربار شکست خوردم،ولی آخرش ترک کردم…
  پس کار نشد نداره

  مشکلی نیست که آسان نشود________مرد باید که هراسان نشود

 4. سلام من هشت سال بود كه معتاد به خود ارضايى شده بودم و جورى كه حتى روزى سه بار استمناء ميكردم و بعد از فهميدن ضرر هاى اون بعد از چند وقت توانستم ترك كنم تنها راه ترك اون يك اراده ى قوى و فكر نكردن و نگاه نكردن به چيز هاى تحريك كننده است و اين را هم بدونيد كه هيچ چيز قوى تَر از اراده ى ادم نيست

 5. سلام من 15 سالمه. اسمم عرفانه وب شدت به استمنا وابستم(روزی دو بار)ار اونجا که من خانواده تی با وضع مالی خوب دارم همه چی برای این عمل کثیف برام مهیاست.من خانواده مذهبی ندارم ولی به شدت خدا رو دوست دارم. ولی خب این احساسو دارم که اون از من متنفره.حتی وقتی این اسم مو میشنوم اشک تو چشمام جمع میشه.تا به حال چند باری دست به ترک زدم ولی موفق نشدم…راستش تمامی دوستان من این عملو انجام میدنو من…..گیج شدم،و ناامید.اصلا نمیدنم الان وقتشه ترک کنم یا نه تازه این عمل به سلامتیمم ضرر زده مثل لرزش دستو….من گمراه شدم و فقط کمک می خوام.از خودم متنفرم متنفر من فقط….فقط کمک می خوام.

 6. سلام خدمت همه دوستان گرامی.بند رضا18 ساله از خرم آباد هستم
  من3 یا 4سالی میشه به این عمل خود ارضایی دچار شدم چندین بار به این سایت سر زدم گفتم بابا ولشون کن اینا دیونه ان این یه عمل طبیعی باید انجام بشه اما نه اشتباه فکر میکردم چند بار دیگه سر زدم تمامی راه های عوارض و…خوندم دیدم چه عوراضی داره تصمیم گرفتم ترک کنم شروع کردم به تلاش کردن چندین بار یا بهتر بگم خیییلی شکست خوردم نا امید شدم دیگه باز کار بد انجام میدادم خودمو ارضا میدادم اما دوباره پشیمونی گرفتم باز به سایت سر زدم تا این بار یه چیز دیدم که نوشته بود تلاش کردن از مورچه یاد بگیر چندین بار شکست میخوره دانه به لانه برسونه اما باز ادامه میده تا بالاخره موفق میشه باز شروع کردم به تلاش کردن اما چندتا روش واسه خودم گذاشتم اول اینکه هر چی عکس و… بی ادبی دارم پاک کنم و هر گروهی یا چیزی دیدم که ادم منحرف میکنه باز نکنم سریع حذفش کنم و دوم اینکه یه تلاوت قران صدای دلنواز دانلود کردم هروقت از خود بی خود میشدم گوش میکردم الان که دارم به شما میگم دارم گوش میدم ارومم میکنه د یه برنامه باد صبا نصب کردم روز های پاک یادداشت میکنم تیک میزنم ویه تصویر زمینه گوشی گذاشتم هروقت گوشی باز میکنم این تصویر زمینه رو میبینم امید میگیرم من میتونم دوستان همه میتونید ،من زیاد تحمل میخواستم بکنم تا 3 روز بیشتر تحمل نداشتم اما الان خدا رو شکر الان 17 روز پاکم ایشاا..خدا این مدته دائمی کنه یعنی خودم باید دائمی کنم دوستان گرامی بخدا همه میتونیم این عمل گناه اور کنار بزاریم بخدا همه میتونید
  درضمن دوستان این عمل فاصله زمانیم بیشتر شده اخلاقم نسبت به خانواده دوستان اقوام و.. خیلی خوب شده احساس شادابی میکنم دوستان بخدا همه میتونید فقط اراده کن ایشاا… به امید پاکی همیشه گی…بازم سر میزنم به این سایت عالی خوب باتشکر از همه دوستان این سایت🙏🙏

 7. سلام من 14 سالمه و به این عمل زشت مبتلا شدم و حدود 30 بار خود ارضایی کردم من به این عملی اعتیاد دارم ولیدهرچه سعی میکنم نمیتونم با خودم مقابله کنم و بعدشهم پشیمون میشم خیلی از نمازهام قبول نبوده میخوامم دیگه این کارو نکنم ولی همش وسوسه است بدترین چیز هم تکنولوژی است که من بادیدن فیلم های تحریک امیز این کار رو میکنم دوستان لطفا این کارو انجام ندید و به وسوسه ها مبتلا نشوید این ازبدترین گناهان است

 8. ممنون از این مطالب نمی دونم که چرا ما جوونا اینقدر از خدا درایم دور میشیم یادتون باشه این کاره غربی هایه که ما رو به این گناه و آخرشم مشکلات جنسی و………. رو آورده منم خود یه ……….. هشتم نمیشه گفت آخه شرمم میاد فداتون ایشالله با دعای شما و خواست خودم و کمک دوستانم که این مسائل را دیگر جای من نگویند راستی شما هم به دوستانتان تذکر دهید ممنون بروبچ فعلا

 9. زنگ نزنید خواهش میکنم

  سلام دوستان این خط09380081969واگذار شده لطفا کسی زنگ نزنه من هیچ اطلاعی درباره خودارزایی ندارم امیدوارم همتون شفا پیدا کنید.

 10. باتجربه

  با سلام خدمت دوستان من خودم درگیر این گناه بودم هرکی میگه ترک نمیشه داره اشتباه میکنه چون نمیخواد ترک کنه این حرفو میگه وگرنه من خودم به لطف اهل بیت و امام زمان چند سالی میشه که پاکم شاید باور نکنین ولی الان حتی یک لحظه هم ب ذهنم نمیاد که گناه کنم اصلا دیگ کلا از وجودم رفته خداوکیلی من به خیلیا کمک کردم چندتا از دوستام که یک روز هم نمیتونستن ترک کنن الان چند ماه که پاکن…

 11. ممنون بابت آگاهی سازیتون

 12. من یک سال تمام ترک کردم تمام مساییل بالا را درک کردم ولی بعد روحیه من ضعیف شد هیچ امیدی به اینده کار ازدواج نداشتم بعد یه شب شروع کردم با خودم ور رفتن بعد نفهمیدم چی شد ارضا شدم چند ساعت گریه میکردم تمام زحمتهام به هدر رفت از دست رفتم نتونستم برگردم بعد دوچار مریضیهای گرفتگی کمر خشکی مفاصل پا شدم الان دوباره تو ترکم یه ماه شده از ترس برگشتن مریضیم میترسم دوباره این کارو بکنم از قدرتم نیست که ترک کردم از ترس درد مرگ اوره که حتی جرات ندارم به التم دست برنم نمیدونم خوشحالم یا ناراحت که اینتوری ترک میکتم

 13. بسم الله الرحمن الرحیم
  فقط یک کمی اراده میخواهد!
  ان شاء الله هر کس این کار را انجام دهد موفق میشود!
  —ابتدا هر دستور العملی را که انجام میدادید ونتیجه نگرفتید را متوقف کنید
  ۱- نزدیک ترین مسجد نزدیک به خانه تان را که در آن علاوه بر برگذاری نماز جماعت ظهر و مغرب نماز جماعت صبح هم در آن خوانده شود را پیدا کنید!
  ۲- ۱۷ رکعت نماز واجبتان را به جماعت در آن مسجد بخوانید(مخصوصا نماز صبح)
  ۳- از روی کسالت و تنبلی از ادامه این کار منصرف نشوید حتی اگر هم در این مدت باز هم مرتکب شدید سریعا غسل کرده و خود را به نماز جماعت برسانید.و از ادامه مسیر دلسرد نشوید!
  ۴-اگر فکر مسایل جنسی به شما هجوم آورد در حد توانتان مبارزه کنید هر چند در انتها شیطان برنده شه!
  ۵-یک سال این کار را ادامه دهید.
  ۶-اگر هم روزی نتوانستید نمازتان را به جماعت بخوانید مشکلی نداره !فقط از روی تنبلی و بی اهمیت بودن نماز جماعت نباشه!!!
  ۷-کم کم خواهید دید ماه ها میگذرد و شما هیچ علاقه ای به انجام کار مورد نظر ندارید!
  ۸- هربار شکست خوردید با شدت بیشتری به خواندن نماز جماعت اهتمام بورزید!
  ۹- هر روز صبح که از خواب بیدار میشوید به سمت قبله به امام زمان سلام بدهید!اگر یادتان رفت به محض به یاد آمدن انجام دهید
  در صورت موفقیت نویسنده این مطلب را از دعای خود محروم ننمایید!!!!!
  اگر هم موفق نشدید مطمئن باشید به دستور العمل عمل نکردید!!!!!!!!!!!!

 14. سلام خواهش میکنم منوکمک چنیدتاحالا! “چندبارمیخواستم این عادت کثیفوترک کنم اما بعدازیه هفته بازشروع کردم کمکم کنید

 15. با سلام به همه دوستان
  من وهاب امینی،مدیر سایت “زندگی دوباره من” هستم.اگر تمایل دارید با استفاده از روش های خودهیپنوتیزم،تجسم و تکنینک ای اف تی در یک دوره ۶۰ روزه خودارضایی را بطور کامل ترک نمایید،خوشحال می شوم در کنار یکدیگر به این موفقیت برسیم.
  myneolife.ir
  باتشکر از شما

 16. یه سوال آیا عوارض خودارضایی بعد از ترک از بین میره؟

 17. از مدیر سایت میخوام که خواهشا نوشته های منو بخونه و توی سایتش قرار بده خیلی ها مث من حالشون خرابه حتی اگر برای رضای خدا هم شده داخل سایت خودتون قرار بدید ممنون . سلام پسری هستم 17 ساله اسمم رامینه میخوام کمکم کنید یا شاید من بتونم کمکتون بکنم . ادم در همین سن یکم بالا پایین پاش به دنیایی کثیف این روزگار باز میشه . از همه گناهاش بگیر . که یکی از مهم ترین اونا مربوط به میل جنسی و شهوت هست . خیلی پاک نگه داشتن خود تو این دنیا سخت شده . اره ما میدونم خدام خودش میدونه . از دخترای تو خیابون بگیر تا فیلتر شکن جک داستان های +18.لامصب این دنیا یجور پیشرفت کرده که براحتی با دو تا سوت میشه فیلم و عکس و همه چی مبتذل رو ببینی . تازه اینایی که میگم خوبه . بزار زندگیمو قشنگ بهتون بگم . من که 10 سالگی نمیدونستم که اصلا استمنا چیه اغا ما هم هر وقت تو خونه تنها میشدیم طبق معمول شیطون گولمون میزد . تا اون موقع که نمی دونستم +18 چیه . بزرگ تر شدم 13 -14 سالگیمون اونجا دیگه فهمیدیم استمنا چیه +18 چیه . من هنوز تا اون موقع نسبتا اوضاع خوبی داشتم چون وقتی میبینی این کار گناه کبیره متحول میشی بقول بنده خدایی سگ بگیرتت ولی جو نگیرتت ادم شدیم . اغا مام نشستیم در مورد عوارض چمیدونم استمنا اینا خوندیم تا 1 ماهی سالم بودیم گلاب به روتون باز شیطونه اومد البته ایندفعه که اومد دیگه رفت . اغا من 14 سالگی تازه عکس های مبتذل رو تو اینترنت دیدم سرتونو درد نیارم . من خاک برسر یروز دیدم برادرم از من بزرگ تره 24-25 داره دیدم فیلتر شکن رو سیستمه قایمش نکرده بود متاسفانه دیگه با دیدن چن تا فیلم کم کم دیگه داشتم بهشون عادت میکردم البته برادرم پیش ما زندگی نمیکنه گهگاهی میاد اغا رفتش ما چند تا فیلم دیدیم بعد اون دیگه بغضمون گرفت به غلط کردن افتادیم باز جو گرفتمون فیلتر شکن حذف کردم اغا بعد یک هفته باز به غلط کردن افتادم نمیدونم چیه نیاز بود وسوسه بود خلاصه هر چی بود اینقدر با این لبتاب ور رفتم تا بلاخره فیلتر شکنو دانلود کردم باز طبق معمول فیلم نگاه میکردیمو باز فیلتر شکن حذف باز متحول میشدیم باز به غلط کردن میوفتادیم . من تا الان تو هیچ زمینه ای پیشرفت نداشتم ولی تو این قضییه نسبت به سنم پیشرفت کرده بودم کلا ادم نحثی هستم تو زندگیم اول که فیلم های مبتذل نگاه میکردیم بعضی از حرکات اونا برا ما تعجب اور بود اغا میگفتم اینا دیوونن یا صاحب سکته جلل خالق مگه میشه مگه داریم. بعد از مدتی که دیگه اکثرا چند روزی یکبار این فیلم ها نگاه میکردیم واسمون عادی شده بود .البته من تا اون موقع کلا نمازام سر جاش بود همشو میخوندم کجای کارین فیلم های مبتذل نگاه میکردم نمازم میخوندم نه دلم میومد خدا رو ول کنم نه شیطونو بلاخره بخاطر نحثیمون والا نمیدونم هر چی بگید ، خدا رو ول کردم دیگه هر روز فیلم نگاه میکردم تا اینکه کم کم شد 15 سالم اول دبیرستان .طبق معمول مث همیشه دهنم سرویس بود مدرسه که کلا بیخیال شین اوضام خراب بعد از مدتی باز به استمنا رو اوردم البته قبلا که اینکارو میکردم چیزی از من خارج نمیشد اما برای اولین بار من خاک بر سر بعد از 24 رو تحمل ، اینکارو کردم و همون مایع سفید که خودتون میدونین از من خارج شد به به چه جذابیتی داشت اغا این روز های 22-23 من دیگه داشتم میپوکیدم که وقتی این کار خاک برسری رو انجام دادم انگار دنیا رو بهم برگردوندند اصلا یه حال خوب داشتم تازه فهمیده بودم استمنا یعنی چی . اغا من تا حدی تو این زمینه پیشرفت کردم که شیطون رفیق فابریکم بود بجای اینکه بهش بگم لولوخورخوره هزار تا فوشش بدم بهش میگم قند عسل من کجاست ؟؟؟تا این حد اوضام نابود بود اغا من تا 10 روزی تحمل کردم بعدش رفتم فیلم مبتذل دیدم و بعد متاسفانه استمنا . اغا من کلا بدنم جوری شده بود که هر ده روز یکبار باید اینکارو میکردم . که دیگه شد 16 سالم و بهترین مدرسه که میرفتم دیگه 10 روز برای من کم بود هر روز با چیز جدیدی برخورد میکردم اغا تا سال 94 مهر ابان واوضام خیلی خوب بود تازه این ، خوبم بود معدل داخل کلاس 24 نفره شد 11-12 انچنان درس خون نبودم ولی بطور متوسط میخوندم و رسیدیم به الان که من شدم نفر 22 کلاس حالا ول اینا کنید چند وقتیه من معتاد این عمل استمنا شدم و هر روز اینکارو انجام میدم دیگه کلا هیچ حسی ندارم فقط یک کلمه بهتون بگم نیاز دارم نیاز نمیتونم خودمو بگیرم وضعم خیلی خراب شده کلا ادم جوشی که بودم الان خیلی جوشام بیشتر شده و ادم افسرده که بودم همیشه بهم میگفتن گوشه گیر اما الان واقعا روحم کل زندگیم رنگ کثیفی گناه گرفته دیگه من نمیدونم گناه کبیره چی هست حرام چیه دیگه نمیدونم غیرت چیه شدم یه ادم خیلی کثیف . الانم نمیدونم چی بگم واقعا …اینو گفتم تا یکمی برام دعا کنید حدیثم خوندم به حدیثی بود پیامبر میگفت کسی که استمنا میکنه انگار با کف دست خودش ازدواج کرده البته این و داخل قران هم بهش اشاره ای ششده بود که والا یادم نیست بزار الان معنی دقیقشو براتون میگم (و آنان که شرمگاه خود را [از حرام] نگهدارنده‏اند، مگر بر همسران یا کنیزان خویش، که [براى آمیزش با آنان‏] سرزنش نشوند پس هرکه افزون از این [که یاد شد ] بجوید، اینان از حد درگذرنده‏ اند ) این اول کار رو من تاثیر گذاشت ولی بعد مدتی باز به همون خونه اولم برگشتم از اونایی که هنوز دچار استمنا در حد من نشدند خواهش میکنم از همین الان اونو ترک کنند بعد از مدتی دیگه دست خودت نیست دیگه نیاز داری درک نیاز خیلی سخته فقط بدونین دیگه اختیار دست خودتون نیست این روح شما هست که دیگه شما رو مجبور به این عمل میکنه خواهش میکنم از همین الان خودتونو بگیرین و اونایی که مث منن رو دیگه نمیدونم باشد که خدا دلش بحال من و شما ها بسوزد و مارا به راه راست هدایت کند برا منم دعا کنید که خدا ی نگاه من بکنه و از این کار کثیف که واقعا کثیف نجات پیدا کنم و همه اونایی مثل منن . خدانگهدار

 18. استمنا یا همون خود ارضایی شده بودم که الان کم کم دارم ترک می کنم و این ترک باعث شده ایمانم هم قوی تر شه و بعضی کارهایی که خلاف نظر الهی هست منو بیشتر آزار بده و انجام دادن اونا منو ناراحتم کنه از قبیل ارتباط با دختر خانم ها یا به قول معروف دوس دختر داشتن یا همونgfداشتنه.من تا بحال با هر دختر خانمی ارتباط برقرار کردم برای رفع نیازهای جنسی نبود بلکه با تمام احساسات پاک می رفتم سراغشون ولی خب بخاطر اینکه خدا اجازه ی این کارو نمی ده منم سعی می کنم که رابطمو باهاشون قطع کنم ولی فشار روحیکه بهم وارد میشه خیلی زیاده.هم فشار طرف مقابل برای ادامه دادن رابطه و هم فشار جامعه برای دوس دختر داشتن منو خیلی آزارم میده.
  لطفا بهم کمک کنید که چطور خودمو قانع کنم که به دوس دختر داشتن هیچ نیاز و اجباری نیس .راه های متعددی رو امتحان کردم ولی بازم احساساتم اجاه نمیده که کسی که عاشقشم و وابستشم ازش دست بکشم.خدا خیرتون بده چشم انتظار پاسوختون هستم.ممنون از زحماتتون .
  خداحافظ

 19. پیشنهاد میکنم این کلیپ رو دانلود کنید و همیشه جلوی چشمتون بزارید تا وقتی که تحریک شدید زود اونو ببینید . رو من که خیلی تاثیر گذاشت …

  http://uploadboy.me/c2s0kkzixb4x/82698704342a35f3f27056af2ae4eb073533588-288p__52837.mp4

 20. سلام
  دوستان ترک خود ارضایی برای کسانی که از خیلی وقت پیش خود ارضایی داشتند سخته چرا؟؟
  چون باعث افسردگیشون میشه وهمین افسردگی باعث انجام دادن خود ارضایی میشه سعی کنید هر وقت ناراحت شدید خودتونو مشغول سرگرمی های خنده دار کنید بخندید خلاصه ی جور خودتونو شاد کنید دومین دلیل خود ارضایی اظطراب سعی کنید هر وقت مظطرب شدید نماز بخونيد دم نوش گیاهی برای ارامش بنوشید و برید بیرون بدویید هر کاری که حس اظطرابو ازتون خارج کنه امیدوارم شادو عاشق باشید همیشه با ارامش زندگی کنید این مطالب بعد شیش سال علم روانشناسیمه پس اعتماد کنید شبتون پر انرژی

 21. امیدوار

  مطلبتون خیلی عالی بود و همچنین نظرات دوستان…خیل خوبه که با این نظرات به هم روحیه میدیم.دم همگی گرم
  به امید روزی که همه از شر این گناه خلاص بشیم و قطعا با امید به خدا و اراده قوی محقق خواهد شد…

 22. سلام دوستان عزیزی که مث من اسیر این عمل خیلی زشت شدین و هیج جوری نمیتونین از دسش خلاص شین.بارها و بارها اراده کردین ولی باز نتونستین تحمل کنین و رفتین سراغ این کار.این یه قوه بسیار قویه کی هیچ جوونی نمیتونه از پسش بربیاد و باهاش مبارزه کنه.ولی دوستان باور کنید که فقط ۴۰ روز اراده راسخ میخواد که فقط بیاد خدا باشین.همیشه سر وقت به خدا یه سری بزنین.ببینید چه اتفاق باحالی میفته.آخ قربون خدا برم من انقد نانازه.باهاش رفیق فابریک بشین ببینید چه میکنه این بامرام.من خودم ۱۸ سالمه و شهوت انسان از ۱۶ تا ۱۸ سالگی به شدید ترین اوج خودش میرسه بطوری که خودتونو به فنا میدین.این کار باعث میشه
  دچار افسردگی شدید بشین
  گوشه گیر میشین و زیاد شاد نیستین
  چهرتونو خیلی زشت میکنه بطوری که تو اینستاگرام فالور پیدا نمیکنین خخخخ
  بدنتون سست میشه و دیگه از هر لحاظی رشد نمیکنه
  ریزش مو پیدا میکنین و پرخاشگر میشین
  دائما چشاتون سیاهی میره و فشار زیادی به چشم و مغزتون میاد بطوری که میرین تو دیوار اصن
  خلاصه تا صبح باید بگم عوارضشو لامصب از شیطونم مضر تره
  بله دوستان همونطور که گفتم با خدا رفیق شید.برید عضو گروه تلگرامو واتسپش بشین فقط 40 روز.ببینید چه اتفاق باحالی میفته.اصن نمیفهمین دیگه خود ارضایی چیه.
  و این مژدگونی بدم که وقتی ترکش کنین تمام سلامتی تون بهتون بر میگرده.
  خدااااااااااااایا شکرت که یکی مث تو باحال هوامونو داره.
  اراده کنید دوستان یا علی

 23. سلام به همه دوستان
  هیچ راه ترکی وجود نداره…جزتنها کسی که میتونه شما رو ترک بده وراه ترک رو بهتر هر کسی میدونه ومطمنم به شمام کمک میکنه واون عالمترین و قدرتمند ترین کسیه که میشناسم.اون خدااااست.اگه میبینید نمیتونید ترک کنید وهیچ دلیلی برای ترک ندارید وهیچ امیدی وجود نداره تنها به یک دلیل هست…و اون اینه که از خدا دور شدین نه این که گناه میکنین.دوباره تکرار میکنم از خدا دور شدین…. بسیاری از احادیث عدد 40 رامقدس معرفی کردن و در درمان بسیاری از اعتیادها(موادمخدر یا حتی خود ارضایی…..)دوره ی درمان را 40 روزه میدانند.من حدود 12 ساله ترک کردم وهزاران راه رو برای ترک امتحان کردم.حتی تا خودکشی پیش رفتم تا این که یک نفر این راه رو معرفی کرد.بطور اتفاقی به این صفحه رسیدم.ده سال پیش این طور نبود که از اینترنت بتونیم کمک بگیریم.من این متن رو تو تمام سایتهای از این دست قرار میدم تا انشالله همه خوب بشن.اما راه ترک:
  همون طور ک گفتم علت عدم ترک دورشدن از خداست.پس راه ترک قاعدتا ارتاط با خداست.
  1-تا 40روز تمام نماز هاتون روسروقت بخونین حتی صبح.اون وقت دوباره اگه خواستین دوباره گناه کنین ولی قبل از زمان اذان که شد غسل کنید ویک نمازعالی وباتوجه به معنی وحضورقلب(تصور کنید در محضر خداهستین)و دوباره به ادامه زندگیتون برسین.2-هفته ای یکبار روزه بگیرین و نماز شب
  بخونین و بعد از نماز صبح سوره یس وقبل از خواب سوره لقمان(اگر تونستید باتوجه به معنی آن).3-برای زندگیتون هدف تعریف کنین وهرروز بابرنامه وهدف زندگی کنید..
  دوستان تنها راه همینه وبس وتنها راه پاک شدن وانسان شدن عمل کردن به چیزهایست که گفتم .من دینم را ادا کردم و وظیفمو انجام دادم ان شالله خدا از من راضی باشه.بعد از 40 روز تازه مغز به سرتون برمیگرده و میفهمین چیکار میکردین .از اونجاست که دیگه اختیار نفس دست خودتون قرار میگیره و بعد ازاون دوره ی ترک واقعی شروع میشه.یادتون باشه اگه دوست دارین تا 40 روز ترک کنین این برنامه جواب میده و اون 40 روز بعد هست که ان شالله پاک میشین .اگه دوست دارین تااخر عمر پاک باشین دست از این برنامه ای که گفتم برندارین…من وظیفمو انجام دادم راه رو نشونتون دادم.عمل به اون باشماست.باشد که رستگار شوید…کسی کمک خواست ادرس ایمیلم رو به سایت دادم. ادرس رو بگیرین و ایمیل بزنید

 24. سلام من ی مدتی میشه ترک کردم شروعش از اونجایی بود ک داشتم وب گردی میکردم ک یهو با رمانهای سکسی کوفتی آشناشدم و اونجا بود ک یادگردفتم و انجام دادم اما الان ی مدتی هست ک انجام نمیدم. حتی بادیدن فیلمهای هالیودی هم دیگه تحریک نمیشم.

 25. سلام من امسال سال چهارم دبیرستان هستم میخواهم داستان مبتلا شدنم به این گناه بگم معمولا بچه ها از 14 یا 13 سالگی به این کار مبتلا میشن من به خودم افتخار میگردم که من 17سالمه هنوز حتی یک بار هم نکردم مغرور شدم و کار دست دادم یادمه بار اولان کار رو کردم کلی گریه کردم حدودا ه هست این کار رو کردم کار مضخرفیه تموم زندگیت توشهوت خلاصه میکنه من هیچ وقت فک نمیکردین این کار رو بکنم مغرور شدم مغرور ولی خدا از گناهان ما بزرگتره دیگه بیابید قول بدیم این کار رو نکنیم من همین الان این کوفتی رو انجام دادم ساعت 4و نیمه شبه هی پشیمان از کارم ولی دیگه هر گز نخوابم کرد با لطف و کمک خدا و اراده ای که بهمون داده

 26. عاشق رقیه(س)

  سلام من عاشق حسینم….
  زندگیم ماله اونه ولی هی میلغزم….
  خیلی توبه کردم شاید هزار بار،ولی نتونستم همش هم تقصیر خودمه…. ای خدا تو رو به مادرمون زهرا منو ببخش و توبم رو قبول کن میدونم خراب کردم دیگه هیچچچ وقت این حسه نا امیدی و پشیمونی از گناه رو فراموش نمیکنم میخوام کمر شیطان رو خورد کنم…. یا حسین کمکم کن
  الاهی به امید تو…..

 27. ففط اینو یادتون باشه یچه ها بادستی که دارید غدا میخورید سلام میدید روبطرف خدا میکنید چرا همچنین کار زشتی بکنیم

 28. خیلی ممنون از راهنماییاتون.

 29. بسم الله الرحمن الرحیمبنده کسی نیستم که بخواهم چیزی بگم ولی تجربیاتم میذارم در اختیارتونمن حدود چهل روز بود که پاک بودم و حتی به جایی رسیده بودم که شهوت انگیز ترین چیزها هم روم تاثیر نمیگذاشت ولی امروز متاسفانه شکستم ولی به هیچ وجه و به هیچ وجه ناامید نیستم چون ناامیدی یعنی شکست و همین که تا اینجا تونستم کمش کنم یعنی پیروزی مطمئنا هیچ عادتی به یک باره ترک نمیشه البته شدنی هست و از این موضوع برای توجیه خودتون در انجام خودارضایی استفاده نکنید و برای تقویت ارادتون استفاده کنیدمن خودم مجددا همین جا قول میدهم به خودم و خدای خودم و حضرت فاطمه که الان در دهه فاطمیه قرار داریم که دیگر به هیچ وجه این عمل شووووووووم را انجام ندهمالبته من دیگر به مرحله ای رسیدم که دیگه باید تا اخر عمر ترکش کنم و دیگر از مرحله کم کردنش گذشتمحالا یه سری مضراتی که خودم بهش رسیدم بهتون میگماولینش احتمال ابتلا به بیماری MS را افزایش میدهد چرا که در یک مقاله خواندم کاهش کلسیم و ویتامین دی و پروتئین احتمال ابتلا به این بیماری را فزایش میدهد خوب با خودارضایی تمام این مواد از بدن شما خارج میشه درست موقعی که بدن بهش احتیاج دارهدوم لاغری و زشت شدن صورت و بدنسوم زدن جوش چرا که هم پروتئین از بدنتون میره و هم استرس حین انجام عمل باعث میشه جوش بزنیدضعیفی چشم و سردی دست و پا و عقیمی و زودانزالی و… راهم که خودتون میدونیدحالا چه کردم که چهل روز پاک ماندممهمترین عاملشو امیرالمومنین علی علیه السلام گفتند:مواظب افـکــارت بــــــاش که گفتــارت می شود، مواظب گفتــارت بــــــاش که رفتـــارت می شود، مواظب رفتـــارت بــــــاش که عــــادتت می شود، مواظب عــــادتت بـــــاش که شخصیتت می شود، مواظب شــخـصیتت بــــــاش که سرنوشتت می شود.حالا کارای دیگری که کردمیک عمل لذت بخش که خوشتون میاد جانشینش کنید و معتاد اون بشید مثلا من مرتب موسیقی سنتی و فیلم های طنز که تحریک امیز نبود میدیم اما ممکنه براشما چیز دیگه ای باشه مثل فوتبال و…عاشق هم شدم که بسیار بهم اراده میداد….الانم یه مورد دیگه اضافه کردم برای شروع مجدد که اگر خدای نکرده مجددا شکستم 1000صلوات به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عج بفرستمالتماس دعا بسیار…..انشاااااااءالله اول ماه رمضان که پاک شدم میام و خدمتتون میرسم…..

 30. خیلی سایت خوبیه مننو که نجات داده

 31. ازسایت خوبتون ممنون

 32. ازسایت ومطالب خوبتون واقعا ممنونم برام دعا کنید بتونم ترکش کنم واقعا ازش خسته شدم خدایا ببخشم که تمام این مدت بانجاست زندگی کردم

 33. سلام به همگی؛ برای اینکه مطمئن بشید 100% میتونید ترک کنید(اگه که واقعأ از ته دل بخواین)بهتون بگم که: من17سال به این مشکل(بیماری خاموش) مبتلا بودم وبااینکه بیشتراز همتون ازاین عادت متنفربودم اما نمیتونستم ازخودم دورش کنم ،بارها هم تصمیم به ترک وتوبه کردم اما باز… تااینکه بالاخره موفق شدم این عمل رو بطورکامل ترک کردم وحالا که 6ماهه زندگیم آنچنان زیباشده که قابل وصف نیست وتاجون دارم خداروشکرمیکنم که کمکم کرد ونجاتم داد.. بعدأ انشاله روشهامو منتشرخواهم کرداما الان اجمالأ بگم قوی ترین نیرویی که خدا به انسان داده نیروی “اراده” است که با اون میتونید سخت ترین مشکلات رو از پیش رو بردارید وسدهای سرراهتونو خورد کنید البته بشرطی که ازته دل بخواید وتمام همتتونو بکاربگیرید هرچقدر عزمتان جدی تر باشه موفق ترخواهیدبود واینم بدونید بعداز 40روز چنان نیرویی پیدامیکنید که دیگه انجام نمیدید مگه اینکه خداینکرده خودتون بخواین برگردید.. به امیدموفقیت همه عزیزان

 34. سلام خواهش میکنم این راهکار را برای بچه ها بگذارید: هر وقت گناه به سراغشان آمد دستشان را بگذارند روی سینه شان ورو به قبله بگویند صل الله علیک یا ابا عبدالله

 35. بخدا زندگی آدمو نابود میکنه همونطور ک منو داشت نابود میکردم ولی ب شرافتم قسم که دیگه هرگز این کار بی شرمانه رو انجام ندم اسم من لقب کوروش بزرگه .نمیخوام بعنوان یک آریایی پیش خودم و اهورا مزدا شرمنده باشم براتون دعا میکنم واسه منم دعا کنید با سپاس از طرف یک آ7ریایی

 36. اگه بخوایید میتونید.یادتون نره خواستن توانستن است.خدا بنده هاشو دوست داره.خداااااااااااااجون دمت گرم خداااااااایی

 37. با سلام از سایت خوبتان. بهترین راه ترک اعتیاد به استمنا وچیزهای دیگر برای من این بود که با خدای خود عهد بستم (نذر)که اگر آن کار را کردم باید به مقدار زیادی پول نقدی به صدقه بدهم.خواهشمندیم این جمله مرا در سایت خود وارد نمایید.باتشکر.

 38. سلام به همگی. من با خدا عهد بستم روزی صد صلوات برای تعجیل در فرج آقا امام زمان و خوندن بیست آیه از قرآن واقعا جواب داد ترک کردم شما هم امتحان کنید اگه واقعا بخوایین میشه

 39. با سلام و عرض خسته نباشید. زحمتی که کشیدین برای این مطلب جای تشکر بسیار زیاد داره. خدا خیرتون بده که به جوونا کمک میکنین از شر این حرکت لعنتی خلاص شن. اجرتون با امام حسین (ع ) ..

 40. من باخوندن این مطالب فهمیدم که بااین کارفقط دارم زنگی آینده ی خودم روبه خطرمی ندازم وتصمیم گرفتم که دیگه طرف این کارنرم وخودم رواصلاح کنم به شماهم توصیه می کنم به خاطرسلامتیم که شده دیگه طرف این کارگندنرید

 41. سلام. بچه ها منم از امروز دیگه پروندشو بستم. به ولای علی قسم دیگه تکرارش نمی کنم. قول شرف میدم. موقع دعا کردن منم فراموش نکنین دوستان

 42. من تصمیم گرفتم ترک کنم خواهش میکنم برام دعا کنید

 43. خواهشا برام دعا کنید من بدجور گرفتار این بلا هستم

 44. توروبه خدا برام دعاکنید

 45. برای همتون دعا می کنم لطفابرام دعاکنید.

 46. انشا الله می گذارم کنار

 47. دمتون گرم فقط دعا کنید هر کی این کارو میکنه ترک کنه به خصوص من

 48. منم دیگه ترکش میکنم

 49. خیلی احمقم که با تمام کمکای خدا بازم این کارو میکنم.ولی دیگه ترکش میکنممممممممممممممممم.خدا به حق این ماه رمضان خودش دست همه رو بگیره

 50. میشه یک راه حلی برای ترک این عمل به من بگی ومن میخواهم ازاین کار توبه کنم یکراهی به من نشان دهید

 51. به امید خدا از امروز شروع میکنم و برای همه ی کسانی که مثل من به این کار زشت اعتیاد پیدا کردند دعا میکنم با اراده ی قوی و با توکل به خدا توی تصمیمشون مصمم جلو برن. یا علی

 52. با توکل به خدا از امروز شروع میکنم. من میتونم

 53. توگل به خداوندبا اراده قوی وایمان بخدا مدت 15سال است که به این معرض کثیف دچار شده ام از امروز دست از این عادت کثیف برمیدارم واز خدای بزرگ میخواهم به همه کسانی که به این عادت زشت دچار شده اند کمک کند . انشاءاله

 54. به امید خدا میخوام از همین الان شروع کنم به ترک این اعتیاد زشت … دعا کنید 29/3/93

 55. خدایا منو ببخش به خاطر این 3 سال از همه چیز نا امید شده بودم 15سالمه و داشت به درسم اسیب میزد مشکلات زیادی برام پیش اومد .به همه زور می گفتم.اگه اینو میخونید برام دعا کنید. خدا هیچ ادمی را گرفتار دوست ناباب نکنه

 56. واقعا ممنونم امروز 27/3/93 است من میخواهم به امید خدا ترک کنم خدایا به امید تو….

 57. کتابهای دیگری را رهنمای کنند تشکر.

 58. اولین قدم روبردارهرچی فیلم بدداری پاک کن سی دی هاروبشکن وشبکه های بدروپاک کن

 59. من خیلی بی مرامم که با وجود همه ی کمکای خدا بازم این کارو میکنم ………. یه نفر شب مبعث پارسال یه نظر داده بود منم شب مبعث امسال به خودم و خدا و حضرت فاطمه قول میدم که دیگه این کارو نکنم . خدایا به آبروی حضرت محمد خودت کمکم کنننننننن …….

 60. خدایابه لطف وکرمت منوببخش

 61. سلام بر عزیزانی که اعتماد قوی به خود دارند. یک عرض کوچک که به این دنیا نگاه کنید که از هیچی به کجا رسیده است چون خواسته است . گفتم فقط اول اعتماد به خدا و بعد به خود که نظیر نداری.

 62. خدایا شرمنده ام ترک کردم و کلی توبه و گریه زاری کردم و دوباره این عمل کثیف انجام دادم… خدایا کمکم کن بتونم ترکش کنم چون منو جسم و روحمو نابود کرد…. الهی انا عبدک الضعیف

 63. از راهنمايي هايي مفيد كه ارائه راره ايد كمال تشكر را دارم .

 64. منم3ساله که ترک کردم زندگیم ازاین وربه اون ورشده خداخیلی کمکم میکنه

 65. سلام. وقتی میدونیم این عمل بارای سلامت روح و جسم کاملا با خطر همراهه چرا روح و جسم رو که هدیه ی خداونده دچاره درد سر کنیم؟

 66. مطالب بسيار جامع و منسجمي بود، ممنون. 110

 67. من نزدیک 8ساله که ای کار رو میکنم خیلی چیز هارو از دست دادم ام ازالان تصمیم گرفم ترک کنم ساعت 2 به امید خدا

 68. منم امروز در حضور همتون ترک کردم انشالله خدا توبمو بپذیره

 69. منم بخدا از الان قسم میخورم ک دیگه دست به این کار کثیف نزنم من کمربندمشکی کاراته دارم خیلی رقیبامو بردم انشالا با یاری امام زمان حتما میتونم//باتشکر ازسایت خوبتون//

 70. برای رهایی از شر وسوسه ها به خصوص در این مورد خواندن دعای ضد شیطان از صحیفه سجادیه بسیار مفید است

 71. سلام! من جلالم.18ساله.واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم.ساعت 1شبه.از همتون ممنونم.نظراتون زندم کرد.مدیریت سایت ودوستان همه بدونین من مرده بودم.زندم پردین.خدا اجرتون بده.من هنوز جوونم.ریشه فساد درمن کمه.من میتونم.امروز یادتون باشه.فردا به امروزم میخندم که چه گناهی بدتر ازاین میشه کرد؟هم قاتل میشی.اونم قاتل فرزندت و هم خودتو وهم همسرتو نابود میکنی.میتـــــــــــونم

 72. بچه ها خدا با ماست!توبه کنید و توبتونو نشکونید!فقط غیر ممکن غیرممکنه.ژس میشه ترکش کرد.یه یا علی بگید و شروع کنید!نذارید فردا حسرت لذت های بیشتر به دلمون بمونه!یا علی!بارم میگم خدا با ماست!

 73. یعنی ممن انقد بی اراده و ناتوانم که نتونم این عادتو ترک کنم؟ یعنی باید بمیرم اگه نتونم. برو بچ بیاید همین الآن به هم دیگه یه قول مردونه بدیم.ما مردیم و با همین مردیمون قراره یه زندگی رو بچرخونیم .ان شالله دوست دارم تو بهشت همدیگه رو ملاقات کنیم هر که موافقه یه لایک بده مرسی(به جان مادرم من دیگه این کارو نمیکنم1☺☼☼☺

 74. بخدا باید ترکش کنیم وگرنه معلوم نیست زنده باشیم یا نه من که تصمیم گرفتم از همین امروز27/3/1392 ترکش کنم فقط خدا کمکم کنه برام دعا کنید

 75. خیلی ممنون که مارا با این نکته ها اشنا کردید

 76. فقط یه نکته من به مطالب بالا اضافه می کنم .برای اینکه این عمل زشت را هرگز انجام ندهیم یبه سیستم جایزه براش فعال کنیم.مثلا اخر هفته ها با کسی که دوست داریم بریم پارک.دوستان گلم منم مثل شمام ولی بهترین علاج این کار انتخاب یه نامزد رسمی برای خودتون هست.

 77. سلام به همه ی دوستان گلم.بچه هاراحت میشه ترک کردازاین شب عزیزکه شب مبعث پیامبره من ترک کردم بعداز11سال امیدوارم خودخداوپیامبرکمکم کنند.

 78. سلام.دوستان باور کنید میشه میشه میشه. كوچكي گناه را ننگر بلكه بنگر چه كسي را نا فرماني مي كني

 79. سلام بچه ها من تاحالا سابقه ترک سه ماه داشتم بس میشه الانم خودم ی ادم باک باک میدونم چون دیگه این کارا نمیکنم میدونید چرا چون اراده من و قدرت من از اون بیشتره .برای خودمون وایران بهتره با گفن یک نه نه نه نه

 80. ایشالا خدا همتونو کمک کنه مخصوصا منو 🙁 و منو ببخشه

 81. خیلی متشکرم از این نصایح زیبای شما انشا الله که من سر از امشب ترک این عمل کثیف میکنم

 82. ممنونم از همتون منم از امشب تصمیم گرفتم تا دست به این کار نزنم فقط خدا گناهامو ببخشه

 83. بار ها سعی به ترک کردم خدا هم خیلی کمکم میکرد اما من توجه نمیکردنم دعا کنین این دفعه ترک کنم واقعا دوست دارم پاک باشم زندگی قشنگ تر میشه

 84. سلام.مطمئن باشید اگه بخواهید حتما حتما میشه اینو شک نداشته باشید و حتما اراده ی خودتون رو قوی کنید که دیگه انجام ندید و همیشه به یاد خدا باشید و به خودتون بگید برای زندگیتون ارزش قائلید.مطمئن باشید اگه بخواین و بااراده و با ایمان به خدا و قرآن خوندن و نماز حتما مشکلتون حل میشه.سعی کنید حتما میشه.

 85. خیلی ممنونم واقعاکمکم کردین که این کار شوم وپست روترک کنم

 86. سلام به دوستان گلم*ببین وقتی خواستی بزنی به این فک کن که خدا داره نیگات میکنه*ینی اینقد بیمرامی که جلو خدا……..

 87. فقط خداکمکمون کنه

 88. من 4ساله که این کارروانجام میدم بالای 100بارتصمیم گرفتم ترک کنم ولی نشدفقط تونستم 18روزپاک باشم ا.الان تصمیم گرفتم که ترک کنم واسم ددددعاکنیدوخواهشانمازوقران بخونین

 89. به نظر من هركسي از خدا و پيامبر(ص) و اهل بيت ايشان دور شود به گناه آلوده ميشود كه خطرناك ترين اين گناهان براي جوانان و نوجوانان شهوت جنسي و خود ارضايي مي باشد ، پس بهترين راه حل براي ترك خود ارضايي دوستي با خداو پيامبراكرم(ص) و اهل بيت معصوم ايشان است.

 90. من تصمیم گرفتم ترک کنم خواهش میکنم برام دعا کنید

 91. به امید خدا هممون این کار کثیفو ترک میکنیم.

 92. نماز ازیاد نرود

 93. به غیرتتان رجوع کنید این کار از انسانیت دور است.

 94. سلام من از وقتی که یادم می یاد می زدم اما زیاد نه هفتهای یکی دو بار،انقدر درو داف و فیلمو سریالو ماهوارهو دانشگاهو دوس دختروو هزار جور داستان داریم که بلاخره آدم تسلیم می شه ازواجم که یه رویا شده،خیلی سعی کردم ترک کنم نتونستم اما با روش هایی که شما وبچه ها گفتن و به یاری خدا دیگه اینجا قول میدم که دیگه تمومه قولللللللللللل

 95. فقط از نماز و قرآن دور نشيد.

 96. سلام به همه ی بچه های گل….انشاالله با توکل به خدا همگی این عادت زشت را کنار بذاریم..برای همدیگه دعا کنید…من را هم فراموش نکنید…

 97. سلام.با تشکر از متن خیلی خوب و مفید تان.امیدوارم کسی شرمنده امام حسین نشه.فقط همین..

 98. ممنون از راهنمایی های ارزشمندوموثراساتیدسایت

 99. منٌ هم از همین امشب تصمیم گرفتم که این کار کثیف رو کنار بذارم

 100. سلام به همگی این تجربه منه هر وقت هر کاری میخوای بکنی به هر چی میخوای نگاه کنی و… قبلش فکر کن امام زمان از این کار خوشش میاد یا نه بعد تصیمیم بگیر

 101. انسان باید در زندگی مواظب سه چیز باشه : در تنهایی مواظب افکارت در جامعه مواظب گفتارت در خانواده مواظب رفتارت باش

 102. خیلی ممنون واقعا مطا لب خوب وبرا ز نده ای بود.به امید به خدای متعال همه به راه راست هدایت خواهیم شد.

 103. ای جوانها من خودم مدت زیادی گرفتار خودارضایی بودم اما با ایمان به خدا و ورزش کردن و دوری از تنهایی که ازدیگر عوامل مهم ترند موفق به ترک شده ام لطفا تصمیم به ترک بگیرید

 104. واقعا درس گرفتم ممنونم از همتون ولي من يه مشكل دارم اينه كه زود عصباني ميشم راه حلي واسه اين داري

 105. اراده کن میتونی ترک کنی شناختمن ازاین جوونااینکه اگه اراده نداشته باشن بعدازازدواج هم نمیتونن ترک کنن

 106. سلام بچه ها من 11سال این اشتباه می کنم ومثل ….پشیمونم.الانم تو ترکم.یه خواهش ازخانوم ها دارم که اینقدرلباسای ناجورنپوشن به خداگناه داریم

 107. سلام ممنون از سایت خوبتون. من تقریبا 20 روزه که خود ارضایی میکنم .بعد از هر بار که این عمل زشت رو انجام میدم حرارت جهنم رو حس میکنم و دورشدنم از خدا و امام زمان(عج) رو درک میکنم. میترسم با ظهور حجت گناهام به من اجازه نده دست یاری به مولام بدم دقیقا مثل اهل کوفه. به خاطر همین هم که شده و به خاطر روسیاهی شیطان دستمو به دست چهارده معصوم میدم و خودم رو از این باطلاق نجات میدم…

 108. بچه ها نکنید دوستانه برادرانه صمیمانه میگم نکنین من 5سال کردم الان دستگاه جنسیم تو 20سالگی داغون شده سه بار عمل کردم تو بهترین بیمارستانا اما دیگه هیچ چیز اونیکه خدا داده نمیشه الان تو ترکم خیلی سخنه اما میشه التماس دعا

 109. دیگه خجالت میکشم اسم خدا و قران به زبان بیارم شرمنده ام پیششون توبه کردم ایشاالله که همه مون میبخشه برام دعا کنید

 110. نباید بی اراده باشی انقدر باید قوی باشین که بتونین مقابله کنین والا اذیت میشین………

 111. سلام بچه ها برای ترک این کار زشت برای هم دعا کنیم

 112. بیخودی بهونه نیار که این یه نیازه.نه_وقتی میتونی ترکش کنی که واقعا بخوای_

 113. بچه ها هوامو داشته باشین که من هم رفتم برا ترک به امید خدا//دیگه خسته شدم خسته

 114. منم از سایت خوبتون ممنونم از همین لحظه توبه می کنم و امیدوارم خدا هم منون ببخشه از همه هم می خوام اگه به این مریضی مبتلا هستند توبه کنند چون آخرش ندامت و پشیمانیه

 115. قسم به آسمون آبی سیاهی این کار زیبایی تمام رنگ ها رو براون مثل صورت شیطان میکنه با گریه دلتون رو پاک کنید وبه خدا توسل کنید.

 116. سلام به همگی باور کنید میشه و ما میتونیم ترکش کنیم

 117. من تا به حال عملا دست به این کار نزدم اما تو سایتای مستحجن زیاد رفتم و تفکرات بیخود زیاد داشتم ولی همین جا با خودم و خدای خودم عهد می بندم که از همین لحظه ترک کنم اگر شما و سایت خوبتون نبودید هیچ وقت از زیانای این کار باخبر نمیشدم ممنون

 118. خیلی خوبه خدا ازتون راضی باشه

 119. من ده ماهه که تو این راه افتادم و جرقه شو وبلاگ یه پسری زد که از همه چیز اطلاع داشت من از سر سادگی به عکسا و مطالبش توجه می کردم و اون تو فکرش هم با من فکرای بدی میکنه خدا لعنت کنه اون شیطانی که عرش عشقمو به فرش زشتی کشوند و خدا لعنت کنه وسیله ی شیطانیشو آمین. التماس دعا دوستان

 120. منم از الان به خودم و خدا قول میدم که این عادت زشتمو ترک کنم هر چند که بارها و بارها این قولو دادم ولی این دفعه فرق میکنه حتما موفق میشم البته به حول و قوه الهی حتما موفق میشم حتما -امیدوارم اوناییم که دچار این عادت بد هستند بتونند ترکش کنند انشاءلله.

 121. سلام. من 12 یال بود که این کار رو میکردم ولی ترک کردم البته به سختی

 122. سلام دوستان.من همین الآن قسم می خورم که دیگه اینکار رو نکنم ولی مطمئن نیستم که خداوند من رو ببخشه ازتون خواهش می کنم که برام دعا کنید که منو مورد رحمت خودش قرار بده. تا حالا خیلی کمکم کرده ولی من بهش نارو زدم چون اون کمکم کرده ولی من گناه می کردم .از خدا در حظور همتون خواهش می کنم که یکبار دیگه بهم فرصت بده. باعلی

 123. راست میگن بعضی وقتها بزرگترین دشمن ادم خودشه وبزرگترین دوست ادم هم خودشه پس از بزرگترین دوستم میخوام با قدرت اراده وتلاش و توکل بخدا از این خودکشی تدریجی وکار بسیار زشت نجاتم بده

 124. بهترین راه برای ارضای غریزه جنسی این موهبت بزرگ الاهی ازدواج است که با این مشکلات اقتصادی جوانان امکانش به صفر رسیده فقط خدا وامام زمان عج باید به داد ما برسه ولی با ایمان وتوکل این کار زشت رو ترک کنید چون خیلی مشکلات رو به وجود می آورد0

 125. من به لطف خدا الان 3ماهی که این کاروخیلی زشت روترک کردم کارم جایی کشیده بودکه روزی چندبارخودارضایی میکردم اولش واسم خیلی سخت بود ولی رفتم سراغ قران ونمازازخداطلب امرزش کردم الان خیلی بهترشدم توروخدابچه ها قران بخونیدنمازفراموشتون نشه

 126. من ازدوران راهنمایی اینکارومیکردم ولی بحمدالله دارم ترک میکنم.

 127. اسلام خدمت شما می خواستم بگم من یه جونه 18سا له هستم 7سال این کار رو می کردم بعد خواستم ترک کنم خیلی راحت وبدون دردسر برای بار اول ترک کردم شماها چجوری میگین مشکله.

 128. lمن از همین الان تصمیم گرفتم که دیگه این کار ها را تکرار نکنم دمتون گرم خدا قوت دستتون درد نکنه برای همه کسانی که مبتلا هستند دعا کنیددعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 129. خيتي ممنون از مطالب خوبتون

 130. از وقتی یادم میاد اینکارو میکردم چنددوران دبیرستان ترک کردم ولی بعد از دانشگاه دوباره شروع شد.الان با اینکه ازدواج کردم بعضی وقتها وسوسه میشم اینکار رو بکنم.شوهرم خوبه ولی یه چیزایی ازم میخاد که خیلی سخته براوردش کنم وقتی مجبورم میکنه منم اینکارو میکنم لطفا کمکم کنید

 131. ایمان به خدا راه حل تمام مشکلاته

 132. سلام واقعا چیزایی که اینجا نوشتی یه لحظه یه تکونی بهم داد که از خواب غفلط بیدارشم بعد یه لحظه خیلی از خدای خودم خجالت کشیدم ولی امیدوارم که بتونم این کار زشتم رو ترک کنم مشکل اینجاست که من فکرمم سکسی یه خدا خودش بهم کمک کنه

 133. ایا در ایران میشه عقد موقت کرد چه طور وبه کجا باید مراجعه کرد.من دو ماه سه ماه خودارضایی ترک میکنم وباز انجام میدم توسایتم همه مطالب ترک راخوندم ولی نتونستم ترک دایم کنم

 134. نکتههای خوبی نوشته شده اما کافی نیست< لطفا دقیق تر توضیح بدید و یه برنامه براجوونا بزارید فقط سرخط ندید منم دچار این مشگل هستم حتی تو دورههام 3ماه هم ترک کردم.اما بازم …. یکی از دلایل گرایش ما جوونا محدودبودن تو جامعه  هست خدا عاقبت هممونو بخیر کنه

 135. salam .man mikham bedunam bad az tarke in adat…tobe konim khoda gonahemuno mibakhshe?man alan vghean pashimunam ….ye modate az khoda dur shodam…man bayad chikar konam????mikham dobare beram samte khoda vali dg rum nemishe torokhoda komakam konid.

 136. سلام من از 6-7سالگي خود ارضايي ميكنم والان 17سالمه تا حالا بيش از 100بار خواستم ترك كنم اما نشده تو رو خدا واسم دعا كنيد

 137. پس از چند انجام این عمل زشت و کثیف بالاخره تونستم ترک کنم الا خیلی پشیمونم که چرا خودمو بد بخت کردم بازم از خدا تشکر میکنم که واقعا کمکم کرد و تونستم ترک کنم ولی هنوز آثارش تو وجودم هست وسعی دارم بر طرف کنم. در ضمن در خواب دیگه جنب نمیشم نمی دونم چرا اگه میشه کمکم کنید

 138. من الان بعد از یک ماه بدون این که حتی دستم دخالتی داشته باشه مرتکب این گناه شدم فقط با دیدن عکس شهوت انگیز سنمم خیلی کمه ولی تا دلت بخواد تجربه دارم الان دوباره وارد ترک شدم……. ولی بالاخره ترک میکنم.

 139. خیلی مطالب خوبی بود ممنون.

 140. من یه دخترکنکوری بودم که درسمم عالی بوداماازوقتی دچارش شدم درسو گذاشتم کنارالانم روزی چندباراین کارو میکنم ایندمو تباه کردم فقط به خاطر هوس

 141. بچه ها سلام با امروز خدا شکر خدا رو شکر 32 روز پاکه پاکم.راه کار: 1-تصمیم 2-کمک از خدا با نماز 3-توسل به ائمه علیهم السلام 4-ترک تنهایی 5-توی خیابون سرتون رو زیاد بلند نکنید چون بعضیا اصلا با نهایت بی حجابی بیرون میان 6-توی دانشگاه اصلا اصلا با دخترا حتی سلام علیک هم نکنید 7-آهنگ های قر دار گوش نکنید. 8-نخوردن :موز-فلفل-پیاز-آجیل-تخم مرغ 9- به مدت 21 روز, روزی یک کاسه عدس آب پز بخورین.بدون هیچ ادویه. 10-ورزش اونم فقط دویدن.بدنسازی بدتر شهوت رو زیاد میکنه. 11-اصلا اصلا شو نبینید. 12-من حتی سریال های تلویزیون خودمون هم نمیبینم.چون فکر ما الان بیماره.هر زنی میبینه واسه خودش فیلم سوپر درست میکنه. 13-یه زیارت عاشورا یا ایت الکرسی همیشه جلوی چشماتون داشته باشین. 14-هر شب 14 صلوات به امام زمان هدیه کنید ایمان بیارید که خدا خیلی کمکتون میکنه. 15-به مدت 25 روز روی یک کاغذ بنویسید که من نیاز جنسی ندارم من دیگه استمنا نمیکنم.این تلقینه. 16-برنامه سمت خدا رو هم ببینید هر روز 13:35 شبکه سه 17-به سایت سمت خدا برین و فایل های صوتی آقای مهندسی رو دانلود کنید 18- و اما حرف آخر اما حرف آخر یه بار برین یه غسال خونه بگین میخوام بهتون کمک کنم .اونجا میبینین این الت تناسلی چه افتضاحی شده. جان من این کارو بکنید

 142. سلام منهم چند سالي اين كار قبيح رو انجام ميدادم ولي از 4 سال پيش يه تقويم برداشتم و هر وقت اينكار زشت رو انجامميدادم دور اون روز خط قرمز ميكشيدم بعد سعي ميكردم ماه بعد از ايمماه كمتر اينكار رو انجام بدم و الان با كمك خدا چند وقت ميشه اين كار را كنار گذاشتم انشاالله خدا كمك كنه ديگه مرتكب اين گناه كبيره نشويم

 143. سلام. من هر کاری می کنم نمیشه! یه هفته ای با خدا بودم ولی دوباره برگشت. الآن دوباره شروع کردم. دعا کنید بتونم.

 144. بنده خودم از قربانیان خودارضایی بودم. بعضی روزها شاید سه دفعه خودارضایی می‌کردم. و هر بار هم پشیمان می شدم. پس از مدتی طولانی توانستم آن را ترک کنم. خیلی مشکل بود. باید اعتقاد قوی داشته باشیم و خداهم یاریمان کند.

 145. سلام ، با تشکر از تلاشهاتون لطفا منو با عنوان رهایی مقدس لینک کنین ، من هم شما رو لینک کردم با تشکر

 146. من از سن 16سالگی خودارضایی میکنم الانم 20سالمه نمیدونم زندگیم چی میشه اما بخدا قول دادم ک ترک کنم کل فیلم سکسیانم از گوشیم پاک کردم ممنون

 147. امیدوارم هیچ جوون پاکی خودشو به پستی نفروشه منم این کاره یه هفته ای انجام دادم پستی رو با جسم وروح خودم میدیدم ممنون از اطلاعادتون دعام کنید بازم ممنون

 148. بخاطر این کارم که یه هفته ایه شروع کدم احساس شرمندگی از خدا اثار بد این کارم تا اخر عمر گریبان گیرم میشه من دیگه این کارو انجام نمیدم دختری که حتی خودشو ازدیدن فیلمای زشت داشتن دوس پسر….. واینجور مزخرفات خودشو تا الان 21سالگی حفظ کرده ناخوداگاه با دیدن چندتا صحنه ماهواره شروع به این کار کرده (استمنا مث حیوان پست شدنه) وقتی بیخیال نماز میشی یا یکی در میون میخونی اینجوری میشده .التماس رعا

 149. مرسی ممنون خیلی لطف کردید

 150. امیرالمومنین علی (ع) میفرمایید. فکر دیدبان قلب است. فکرمان درست شود همه چیز حله.هرچند بسیار مشکل است

 151. سلام تشکر ویژه مرا بپذیرید. اشالله اجرتان با اباعبداالله.عجب سایتی درست کردین. فکر نکنم نظیر در ایران باشه. شما باعث شدین که من روحیه دوباره ای بگیرم. موفق باشید حتما بازم میام

 152. لعنت خدا بر شیطان… با تشکر

 153. آیابعداز ترک عوارض آن مثل گودی چشم وسیاهی دورچشم ازبین می ره؟

 154. ایا کسی که بر اثر این کار زود انزال شده دیگه نمیتونه بعد از ازدواج نیاز های همسرش رو برطرف کنه کنه

  ————————————————————————-

  پارسی طب : بعد از مدتی اگر این موضوع دیگه تکرار نشه به مرور زمان برطرف میشه

 155. واقعا استفاده کردیم مرسسسسسسسسسی دمتون سرد نشه

 156. از شما خیلی ممنون هستم چون که من با مطالعه ی این مطالب توانستم از دست خود ارضایی خلاص شوم با تشکر بسیار فراوان از شما

 157. مرسییییییییییییی

 158. کمکم کنید دارم خودمو و خونوادمو میکشم خستم خیلی خستم از خودم دوست دارم انسان خوبی باشم ولی نمی تونم از خودم بدم میاد تو رو خدا کمکم کنید

 159. سلام.خیلی ممنون ازمطالب بسیارآموزنده سایتتون.خداانشاله خیرتون بده.واسم دعاکنید.

 160. ali boooooooooooooooooooood

 161. برای ترک این کار کثیف و کسانی که نمیتوانن نیاز جنسی خود را از تریق همسر بر طرف کنند راه های زیر را به پیشنهاد میکنم: 1:به جای لذت بردن از کار های جنسی سعی کنید از طبیعت لذت ببرید. 2:مدام تفریح داشته باشید و نیاز عاطفی خود را قطع نکنید. 3:به خودتان بگویید که این همه وقت استمنا کردید چه شدید و به کجا رسیدید آیا وقت آن نرسیده که این کارکثیف را ترک کنید. 4:بیشتر کسانی که استمنا میکنند دوست دارند با افرادی که او را در تلوزیون و ماهواره و جا های دیگر میبینند آمیزش کنند اما باید توجه داشته بلشید که به هیچ وجه به هدف خود نمیرسندو فقط با استمنا خود را کثیف میکنید. 5:گذشته را فراموش کنید و به فکر حال باشید و اوضای خود را از اینی که هست خراب تر نکنید و به فکر این باشید که هر چه زود تر پاک شوید و به یک آدم معمولی تبدیل شویدو خدا هر کس را توبه کند میبخشد و پاک میکند. 6:هیچ گاه نگذارید جنب بمانید و به محض این که جنب شدید سریع غسل کنید توجه داشته باشید که خوردن و آشامیدن و خوابیدن فرد جنب مکروه است. 7:هر روز به مسجد بروید و خود را با کسانی هیچ وقت استمنا نمیکنند مقایسه کنید و با دوستان زیادی معاشرت کنید. 8:به فکر عواقب و بیماری های جسمی و روحی بعد از استمنا باشید ممکن است در اینده پشیمان شوید. 9:مشکلات و تقصیراتخود را به تقصیر دیگران نیندازید اگر هم هست شما اشتباه خود را به تقصیردیگران نیندازید و در پی ترک سریع و برگشت نا پذیر استمنا باشید. 10:به خودتان بگویید که من دیگر به هیچ عنوان استمنا نمیکنم حتی اگر بمیرم. امام رضا (ع):گناهان کوچک مسیر گناهان بزرگ اند.شما دیگر نگذارید که جلوتر بروید و از این کثیف تر بشوید به کمک خدا و تلاش خود پله پله به گذشته ی پاک خود برسید و استمنا و این کار های کثیف را ترک کنید. این هایی که گفته شد من در بد ترین شرایط بودم و توانستم ترک کنم حالا شما نمیتوانید!!

 162. سلام خسته نباشین واقعا آفرین دستتون دردنکنه واسه مطالبتون واقعاثواب بزرگی به ملت ایران میکنیی خدااجرتون بده

 163. مطالب جالب و آموزنده ای ارایه دادین ممنون

 164. سلام از مطالب خوبتون ممنونم خیلی موثر بود. واقعا ممنون.

 165. مرسی مطالب خوبی بود من الان مدت زیادی ترک کردم باور کنید شدنیه

 166. سلام.تشکر میکنم از شما.من از دوره راهنمایی این کارو نااگاهانه شروع کردم.الان 23سالمه.بعضی از ضررهاشو دارم میبینم.باورتون نمیشه ولی تا چند هفته پیش دو روزی یکبار اینکارو میکردم.داشتم داغون میشدم.حدود چند هفته ای هست که اونو کنترل کردم و دفعاتش بسیار کمتر شده و داره از بین میره .علتش اینکه با کتاب (مشکلات جنسی جوانان)مکارم شیرازی اشنا شدم.کتاب فوق العادهای هست.راهکارهاش اصولیه.ضمنا هر روز به سایتهای ترک خودارضایی و قسمت نظرات سر میزنم بهم انگیزه میده.شبا بند زیرشلواریم رو گره کور میزم تا ناخوداگاه اینکارو نکنم.برام دعا کنید.

 167. مي خواستم از شما تشكر كنم به خاطر راهنمايي هاي خوبتون چند بار خواستم ترك كنم نمي شد اما با راهنمايي هاي شما حدود يك ماهه كه ترك كردم باتشكر…

 168. kheeeeeeeeeeeeeeeeeeili khoooooooooob boooooooooood

 169. man az hamin emshab tark mikonm

 170. ممنون تلاشمو میکنم

 171. من از اون موقع که یادم میاد این کارو انجام میدادم .شاید قبل از 3 یا 4 سالگی. دلیل این که نمیتونه ارتکاب گناه باشه .مگه یه بچه ی 3 ساله چیزی راجع یه این طور چیزا میفهمه؟من الان نزدیک 19 سالمه و مبتلا به زود انزالیم.کار یه که نمیدونم از کجا شروع کردم.من از یک خانواده ی مذهبی هستم و میدونم که در آینده مشکلات جدی برام پیش میاد.تا حالا بیش از 100 بار تصمیم به ترک خود ارضایی کردم ولی همیشه شکست خوردم چون وقتی خوابم به سراغم میاد. تورو خدا برای منم دعا کنید.من اصلا فیلم یا عکس تحریک آمیز نمیبینم.و توی دوستام به بچه مثبت بودن معروفم.ولی چه فایده که اگه یه چیزی بخواد بشه حتما میشه

 172. به نظر من هر چی اطلاعاتمونو در مورد مسایل جنسی بالا ببریم وعلمی به این قضیه نگاه کنیم بسیاری از مشکلاتمون حل میشه چون من با گذروندن درس تنظیم خانواده خیلی بهتر شدم.

 173. تشکر خیلی عالی بود

 174. من هم این عادت رو دارم ولی دارم ترک میکنم من تا الان 18 روز که این کار نکردم یک راه خوب دیگه به راه های بالا اضافه کنم : هروقت دیدی داری تحریک به این کار میشی برو سمت قرآن حال نداشتی وزو هم نمی خواد بگیری فقط برو و یکم بخون آروم میشی ودیگه شرمت میشه این کارو کنی.هر وقت هم که دعا کردی همه رو دعا کن.امید وارم همه موفق شوند.

 175. عالـــــــــــــــی بود

 176. هیج وقت برای برگشت دیر نیست. ایمان خود را قوی کنیم چون خدا همیشه در کنار ماست.

 177. عالی بودنوع تغذیه هم مهمه

 178. kheyli khoob va kar bordi bood va kheyli mamnoon babate sakht in veblag bain mozooat va masir va vaghean inha moshkelate asasi vamohemi dar jameeh ma darand

 179. سلام ميخواستم ازتون احازه بگيرم از مطالبتون در وبلاگم که در همين رابطه است استفاده کنم اگه موافق بوديد به من ايميل بزنيد ممنون


  مشکلی نیست

 180. با تشکر اطلاعات خوبی موجود بود امید وارم کسانی که کناه استمناء راانجام میدن زودتر مثل من توبه کنند

 181. واقعا سایت خوبیه.ممنون

 182. امام صادق فرمودند كه نفس تو همون رو مطلبه كه تو به اون عادتش داده اي مطمئن باشيد گناهي زمينه ساز اين مرض شده و اون ميتونه ديدن هرگونه صحنه حرامي، يا كلام حرامي يا فكر حرامي باشد بايد ذهن رو كنترل كرد

 183. من می خواهم بگویم کسانیکه میخواهند استمنا را ترک کنند باید از ماه مباک رمضان شروع به ترک کنند بهتر است زیرا در این ماه مبارک شیطان دربند است. امیدوارم همه ی جوان های مثل من بتوانند این اعتیاد را ترک کنند

 184. اطلاعات خوبی بود

 185. لطفا از درمان زودانزالی پس از ترک استمناء بنویسید با تشکر از شما

 186. خیلی ممنون از نوشته هاتون…واقعا موثر بود

 187. مطالب خيلي جالبي بود

 188. خیلی موثر بود . با تشکر

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *