خانه / بایگانی برچسب: گیاهان دارویی (صفحه 25)

بایگانی برچسب: گیاهان دارویی

اترج ( ترنج )

تخمش بنا به تجربه برای دفع سموم حیوانات از تراق الکبریت مفید تر است و اگر مروارید را در ابش حل کنند تریاق سمها و بیماری اندام های رئیسه و اسهال شدید استهم تخمش و هم خودش خورده میشود

ادامه نوشته »

اثل ( گزشور – شوره گز )

خاکستر چوبش برای جلو گیری از خونریزی اعضاء مفید است و دو و نیم درهم از میوه اش با دو و نیم درهم گل انار فارسی را اگر دو یا سه بار بخورند اسهال را قطع میکند پخته اش همراه با مازو و انار جانشین حبهای جیوه ای و چوب …

ادامه نوشته »

آجر

اجر را اگر بگدازند و در آب بیندازند تا آنرا بخار کند و سر را با آن بخور دهند برای دفع مواد سرد مغزی ، نزله ها ، دردسر کهنه مفید است ، نشستن بر آجر داغ برای اسهال و پیچ رطوبتی و سرد بادی و درد بواسیر مفید است …

ادامه نوشته »

کاسنی (هندبا)

سید سبزی ها است منی را زیاد میکند و رخساره را خوشرنگ میکند گرم و نرم است و پسر را زیاد میکند هر روز صبح قطره هایی ازبهشت بر آن میچکد شایسته آن است که هر وقت کاسنی میخورند آن را تکان ندهند کسی که شب بخوابد و در شکمش …

ادامه نوشته »

نوره (داروی نظافت)

نوره یکی از اقسام دارو است و بدن را فربه میکند و اگر آنرا با حنا مخلوط کنند و در حمام برخود بمالند وضح (لکهای سفید پوست ) و بحق ( لکهای سیاه پوستی ) را میزداید . تنویر وسیله طهارت است و کسی که با انگشت ان را بردارد …

ادامه نوشته »