خانه / بایگانی برچسب: گیاهان دارویی (صفحه 24)

بایگانی برچسب: گیاهان دارویی

اسقیل (عنصل – پباز دشتی)

ضمادش برای زگیل و شقاقی که از سرما پدید آمده باشد مفید است و اگر داخل آن را با سرکه بسایند مالیدنش در حمام برای بحق (لکه های روی پوست) سود بخش میباشد و اگر تخم آنرا با سرکه انگور با اندازه نخود حب کنند و آنرا در انجیری که …

ادامه نوشته »

جو Barley

خواص جو

جو Barley نام علمی Hordeum vulgare گیاه شناسی جو گیاهی است علفی و یکساله که ارتفاع آن بسته بانواع مختلف آن تا یک متر می رسد . برگهای آن متناوب و باریک و دراز و به رنگ سبز تیره می باشد . جو از نظر کاشت به دو دسته تقسیم …

ادامه نوشته »

پسته

پسته Pistachio نام علمی Pistaca گیاه شناسی پسته درخت دوپایه ای است که ارتفاع آن به حدود پنج متر می رسد و بحالت خودرو در ایران و افغانستان می روید . برگهای درخت پسته متناوب و مرکب از ۲ یا ۳ برگچه نوک تیز با یک برگچه انتهایی است وبرنگ …

ادامه نوشته »

ازاراقی ( کچله)

معجونش برای فلج و سستی و دردهای سرد مفید است عادت تریاک را قطع میکند و درد مفاصل و عرق النسا (سیاتیک) ، ادرار بی اختیار را بهبود میبخشد خوراک این معجون یک با دو مثقال است

ادامه نوشته »

اخثا (سرگین)

سرگین گاو با پیاز دشتی برای قوبا (لگ پیسی وخشونت پوست) سعفه ( کچلی و قرحه های سر) وداءالثعلب ( روزش موی بدن) مفید است و ضمادش بر ورم و زنبور گزیدگی سودمند استضماد و …

ادامه نوشته »

خواص سنگ سرمه (اثمد) و آموزش ساخت سرمه طبیعی+فیلم

خواص سنگ سرمه (اثمد) و آموزش ساخت سرمه طبیعی+فیلم

با حضض و سماق برای اشکریزی و جرب چشم مفید است و باحسن لبه در گوشت آوری و به هم آوردن زخم آدمی را از داروی دیگر بی نیاز میکند. خواص درمانی سنگ سرمه در روایت آمده که پیامبر(ص) با «سرمه اثمد»سرمه می‌کشیدند و زمانی که به رختخواب می‌رفتند و …

ادامه نوشته »