خانه / بایگانی برچسب: گیاهان دارویی (صفحه 23)

بایگانی برچسب: گیاهان دارویی

زرشک (انبر باریس)

زرشک Barberry نام علمی Berberis گیاه شناسی زرشک درختچه ای است دارای ساقه ای خاردار که ارتفاع آن تا ۴ متر نیز میرسد . چوب این درخت قهوه ای ، قرمز و یا زرد رنگ می باشد . برگهای آن بیضی شکل با دندانه های اره ای و گلهای آن …

ادامه نوشته »

املج (آمله)

گرمای خون را فرو می نشاند .ریشه موها را قوی می گرداند و مو را به رنگ سیاه در می آورد . مفاصل :برای پی ها و مفاصل مفید است . چشم :دید را تقویت می کند . نفس و سینه :قلب را قوت و صفا می دهد و مایه …

ادامه نوشته »

پای کلاغ (اطریلال)

یک درهم از آن با عسل باد شکن است و برای قولنج و تاب روده مفید است و در معجونی دیگر برای پیسی مفید است که بیمار با ید نخست در آفتاب بنشیند و از آب بپرهیزد تا عرق کند و سه روز باید این کار را ادامه دهد تا …

ادامه نوشته »

افتیمون

ده درهم از آن ر درنیم رطل شیر میخیسانند و میفشارند و با پانزده مثقال سکنجبین مخلوط میکنند و میخورند تا یک هفته ادامه میدهند برای تپش قلب و ترس از تنهایی ، مالیخولیا و تشنج مفید است در معجون بکار میرود

ادامه نوشته »

اسفنج

فتیله اش زخم را وسعت می بخشد و اگر آنرا بسوزانند و با روغن زیتون مرهم کنند و بر غده های خنازیری ضماد کنند آنها را حل مینماید و سنگی که در میان ان است سنگ مثانه را خورد میکندضماد میشود

ادامه نوشته »