خانه / بایگانی برچسب: مویز (زبیب)

بایگانی برچسب: مویز (زبیب)

مویز (زبیب)

کسی که با بیست دانه مویز قرمز صبح کند انشاء الله بیمار نمیشود مگر بیماری مرگ، سودا را میزداید و بلغم را دفع میکندهر روز صبح ناشتا ۲۰ دانه خورده میشود.

ادامه نوشته »