خانه / بایگانی برچسب: روغن (دهن)

بایگانی برچسب: روغن (دهن)

روغن (دهن)

بدی را میبرد پوست را نرم میکند ، بر مغز می افزاید و در مجرای آب سهولت می آورد و رنگ را خوش و بی نیازی را ظاهر میکند و تنگ دستی را میبرد بهترین روغنها روغن بنفشه است و باروغن مالی در شب، خون در رگها جریان مییابد و …

ادامه نوشته »