خانه / گیاهان دارویی (صفحه 60)

گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

شکر

برای همه چیز سودمند است و از چیزی زیانی به او نمیرسد و اگر هنگامی که به رختخواب میروند شکر بخورند سودمند است و برای تب مفید است و خالص آن بلغم را میخورد و نیشکر هیچگاه ضرر ندارد روش خوراندن شکر به بیمار این است که شکر سفید را …

ادامه نوشته »

مویز (زبیب)

کسی که با بیست دانه مویز قرمز صبح کند انشاء الله بیمار نمیشود مگر بیماری مرگ، سودا را میزداید و بلغم را دفع میکندهر روز صبح ناشتا ۲۰ دانه خورده میشود.

ادامه نوشته »

سعد

مالیدن آن برای دندانها و بیماری های دهان مفید است و اگر با آن استنجا کنند برای بادهای بواسیر مفید است و دهن را خوشبو کرده و نیروی نزدیکی را زیاد میکندضماد کردنی

ادامه نوشته »

به (سفرجل)

به Quince نام علمی Cydonia به درخت کوچکی است که پوست ساقه و تنه آن قهو های بوده و در اکثر نقاط اروپا ، نواحی مدیترانه ، آسیا و آفریقای شمالی می روید . برگهای آن پوشیده از کرک و صاف است . گلهای آن درشت ، برنگ سفید و …

ادامه نوشته »

انار (رمان)

انار Pomegranate نام علمی Punica انار یکی از میوه هایی است که از قدیم وجود داشته است حتی در کتب مقدس چندین بار نام آن ذکر شده است . هومر شاعر معروف یونان در کتاب خود ( اودیسه ) از آن نام برده است . معروف ایت که حضرت سلیمان …

ادامه نوشته »

روغن (دهن)

بدی را میبرد پوست را نرم میکند ، بر مغز می افزاید و در مجرای آب سهولت می آورد و رنگ را خوش و بی نیازی را ظاهر میکند و تنگ دستی را میبرد بهترین روغنها روغن بنفشه است و باروغن مالی در شب، خون در رگها جریان مییابد و …

ادامه نوشته »

سرکه

صفرا شکن است قلب را زنده و عقل را محکم میکند شهوت زنا را قطع میکند و حیوانات شکم را میکشد سرکه ای که از شراب بدست آمده باشد لثه را محکم میکند و خداوند و ملائکه اش برسفره ای که سرکه و نمک در آن است درود میفرستند و …

ادامه نوشته »

کدو (دبا)

کدو Squash نام علمی Lagenaria vulgaris گیاه شناسی کدو گیاهی است یکساله و خزنده که برگهای آن بشکل قلب و پهن و پوشیده از کرک ریز می باشد . گلهای زرد رنگ است و گل نر و گل ماده آن روی یک پایه قرار دارد . ریشه آن باریک و …

ادامه نوشته »

خون (دم)

خوردن خون سبب فساد بدن و زرد آب است، دهان را بخار دار و باد را بدبو و خلق را بد میکند قساوت قلب آورده و مهربانی و ترحم را کم میکند تا آنجا که ایمن از کشتن فرزند و پدر و مادر و همسر نیست و انچه از خوره …

ادامه نوشته »