پنج شنبه , ۱۵ خرداد ۱۳۹۹
بهداشت دهان و دندان از منظر اسلام 1
بهداشت دهان و دندان از منظر اسلام 1

بهداشت دهان و دندان از منظر اسلام ۱

۱٫ خلال کردن
الف – تاکید بر خلال کردن
پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
جبرئیل ، بر من به (پیام وحیانى درباره ) خلال ، نازل شد.

۲٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
خوشا بر کسانى از امت من که خلال کنند!

۳٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
رحمت خداوند بر کسانى که پس از غذا و در وضو، خلال مى کنند!

۴٫ امام کاظم (علیه السلام ):
پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((رحمت خدا بر خلال کنندگان !))
پرسیده شد: اى پیامبر خدا! خلال کنندگان چه کسانى اند؟
فرمود: ((آنان که از غذا، خلال مى کنند؛ چه ، اگر چیزى از غذا در دهان بماند، تغییر مى کند و بویش فرشته را مى آزارد))

۵٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
خوشا به حال آنان که از غذا، خلال مى کنند! بر فرشته ، هیچ چیز سخت تر از باقى مانده اى نیست که در پى غذا خوردن ، در دهان بر جاى مى ماند.

۶٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
خلال کنید زیرا نزد فرشتگان ، هیچ چیز ناخوشایندتر از آن نیست که در (لابه لاى ) دندان هاى انسان ، غذا ببیند.

۷٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
واگذاشتن خلال ، مایه سستى دندان هاست .

۸٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
دهانتان را با خلال کردن ، تمیز کنید.

۹٫ امام باقر (علیه السلام ):
کعبه از آنچه از نفسهاى مشرکان با آن رویاروى مى شود،به درگاه خداوند نالید. پس خداوند، بدان وحى کرد که : ((اى کعبه ! شادمان باش ؛ زیرا که براى تو مردمانى را جایگزین این قوم خواهم ساخت که با شاخه هاى درخت ، خلال مى کنند)).

هنگامى که خداوند، محمد (صلى الله علیه و آله و سلم ) را برانگیخت ، توسط جبرئیل ، سفارش مسواک زدن و خلال را به او وحى کرد

۱۰٫ امام صادق (علیه السلام ):
جبرئیل به سفارش بر مسواک ، خلال و حجامت ، بر پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) نازل شد.

۱۱٫ امام صادق (علیه السلام ):
هر کس غذایى بخورد، پس از آن خلال کند؛ و هر کس چنین نکند، مشکل (بهداشتى ) پیدا خواهد کرد.

مکارم الاخلاق :
۱۲٫ از امام کاظم (علیه السلام ) روایت شده است : منادى اى از آسمان ندا مى دهد: (( خداوندا! خلالان و متخللان رابرکت ده ! ))

سرکه ، به سان مردى درستکار براى اهل خانه دعاى برکت مى کند.
(راوى مى گوید:) گفتم : فدایت شوم ! مقصود از (( خلالان )) و (( متخللان )) چیست ؟
فرمود: ((کسانى که در خانه هایشان سرکه (خل ) هست و کسانى که خلال مى کنند .

منافع خلال کردن
۱۳٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
خلال کنید؛ زیرا آن ، پاکیزگى است و پاکیزگى به ایمان فرا مى خواند و ایمان به همراه دارنده اش در بهشت است .

۱۴٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
در پى غذا خوردن ، خلال کنید؛ چرا که مایه سلامت دندان هاى نیش و نواجد ( آسیا ) است و براى انسان ، جلب روزى مى کند.

۱۵٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
در پى غذا، خلال کنید و آب در دهان بچرخانید؛ چرا که مایه سلامت دندان هاى نیش و آسیاست

۱۶٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
خلال کنید؛ چرا که دهان را تمیز مى کند و مایه سلامت لثه است .

۱۷٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
خلال کنید؛ چرا که مایه سلامت (دندان هاى ) نیش و نواجذ است .

۱۸٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
از سفارش هاى ایشان به امام على (علیه السلام ) -: اى على ! خلال کردن ، تو را محبوب فرشتگان مى سازد؛ چرا که فرشتگان ، از بوى دهان کسى که پس از غذا خلال نمى کند، آزرده مى شوند.

الکافى :
۱۹٫ به نقل از احمد بن عبد الله اسدى ، از مردى ، از امام صادق (علیه السلام ) -: پیامبر خدا، خلالى به جعفر بن ابى طالب داد و فرمود: ((اى جعفر! خلال کن ، که این کار، موجب بهداشت دهان (یا فرمود: لثه ) و سبب جلب روزى است ))

الکافى :
۲۰٫ به نقل از وهب بن عبد ربه -: امام صادق (علیه السلام ) را دیدم که خلال مى کرد. به او نگریستم . فرمود: ((پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) هم خلال مى کرد؛ و این کار، دهان را خوش بو مى کند))

۲۱٫ امام صادق (علیه السلام ):
خلال کردن پس از (خوردن ) غذا، لثه ها را محکم مى کند، روزى مى آورد و بوى دهان را خوش مى سازد.

آداب خلال کردن
۲۲٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
هر کس خلال مى کند، (پس مانده ها را) بیرون افکند. هر کس چنین کند، کار خوبى کرده است و هر کس چنین نکند، (بر او) ایرادى نیست .

۲۳٫ امام صادق (علیه السلام ):
آنچه زبانت را بر آن چرخاندى و از (لاى دندان ) بیرون کشیدى ، فرو ده ؛ ولى آنچه را با خلال بیرون کشیدى ، بیرون افکن .

۲۴٫ امام کاظم (علیه السلام ):
به فضل بن یونس -: اى فضل ! زبان خویش را در دهان بچرخان . آنچه را در پى زبانت به حرکت در آمد، اگر خواستى ، بخور، و آنچه را با خلال (بیرون کشیدى و) خوش نداشتى ، بیرون افکن .

۲۵٫ امام کاظم (علیه السلام ):
بایسته خلال ، آن است که زبان خویش را در دهان بچرخانى و آنگاه ، جابه جا کنى و سپس (از لاى دندان ها) بیرون آورى و از دهان ، بیرون افکنى .

الکافى :
۲۶٫ به نقل از فضل بن یونس -: امام کاظم (علیه السلام )، نزد من ناهار خورد. چون از خوردن فراغت یافت ، خلال آوردند. گفتم : فدایت شوم ! اندازه این خلال چیست ؟
فرمود: ((اى فضل ! از آنچه در دهانت مانده است ، هر چه زبان خویش را بر آن مى چرخانى ، بخور؛ اما هر چه را در جاى خود محکم شده است ، با خلال بیرون آور و از آن پس نیز خود، انتخابگرى . اگر خواستى ، آن را مى خورى و اگر خواستى ، بیرون مى افکنى .

المحاسن :
۲۷٫ به نقل از فضل بن یونس کاتب -: امام کاظم (علیه السلام )، در پى کارى براى حسین ابن یزید، نزد من آمد. گفتم غذایمان آماده است . دوست دارم نزد ما غذا بخورى . فرمود: ((ما غذاى ناگهانى (بدون دعوت قبلى ) را مى خوریم )).
سپس ، فرود آمد و من براى وى ، ناشتایى آوردم و دستمالى نیز روى پاى وى گذاردم . او دستمال را برداشت و به کنارى انداخت . سپس خورد.
آن گاه به من فرمود: ((اى فضل ! آنچه را در بالاى کام و کناره هاى دهان مانده است ، بخور؛ اما آنچه را لابه لاى دندان هاست ، نخور)).

۲۸٫ امام حسین (علیه السلام ):
امیر المؤ منان ، به ما فرموده بود که به هنگام خلال کردن ، آب ننوشیم ، مگر پس از سه بار چرخاندن آن در دهان .
مکارم الاخلاق :
۲۹٫ از فضل بن یونس رسیده که از امام کاظم (علیه السلام )، درباره اندازه خلال پرسید. فرمود: ((این که سر آن را بشکنى (۷۵۳) تا لثه را خونى نکند)).

چیزهایى که خلال کردن با آنها روا نیست
۲۹٫ امام صادق (علیه السلام ):
پیامبر خدا از این که با نى و (ساقه ) نازبویه خلال شود، نهى فرمود.

۳۰٫ امام صادق (علیه السلام ):
پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) ، از خلال کردن با (چوب ) انار، آس ‍ ونى ، نهى کرد و فرمود: ((اینها، رگ خوره را تحریک مى کنند)).

۳۱٫ امام صادق (علیه السلام ):
پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم )، به هر چه بدان دست مى یافت ، خلال مى کرد، مگر به برگ درخت خرما و نى .

۳۲٫ امام کاظم (علیه السلام ):
به ساقه سبزى و شاخه انار خلال نکنید؛ چرا که رگ جذام را فعال مى کنند.

۳۳٫ شستشوى دهان و بینى
پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
شستشوى دهان و بینى ، از فطرت (توحیدى ) است .

۳۴٫ امام على (علیه السلام ):
شستشوى دهان و بینى ، سنت و مایه پاکى دهان و بینى است و انفیه کردن ، مایه سلامت سر و پاکسازى بدن و همه انواع سر درد است .

۳۵٫ امام کاظم (علیه السلام ):
پنج چیز درباره سر، از سنت هاست و پنج چیز هم درباره تن .
اما آنچه درباره سر است ، مسواک زدن ، گرفتن سبیل ، از هم گشودن موها از میانه سر و شستشوى دهان و بینى است .
آنچه درباره تن است : ختنه کردن ، تراشیدن موى زهار، زدودن موهاى زیر بغل ، کوتاه کردن ناخن ها، و زدودن پلیدى مخرج است .

۳۶٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
بایسته است کسى از شما در چرخاندن آب در دهان و بینى ، مبالغه ورزد؛ چرا که این کار، مایه آمرزش براى شما و باعث گریز شیطان است .

۳۷٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
چون آب در بینى چرخاندى ، همه را بیرون بریز.

۳۸٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
هر گاه کسى از شما وضو گرفت ، به سوراخ ‌هاى بینى آب ببرد و سپس ، همه را بیرون بریزد.

۳۹٫ پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
دو بار محکم یا سه بار (به صورت عادى ) بینى را خالى کنید.

درباره ی شرکت تحقیقاتی پارسی طب

شرکت تحقیقاتی پارسی طب
شرکت تحقیقاتی پارسی طب از سال ۱۳۹۱ با هدف تولید و فرآوری داروهای گیاهی و طبیعی فعالیت خود را آغاز نموده است. از مهمترین اهداف این شرکت، تشخیص صحیح بیماری ها و حفاظت از مردم در برابر انواع مختلف بیماری های رایج با استفاده از سیستم مشاوره پزشکی و داروهای گیاهی تولیدی این شرکت می باشد و ضمن پذیرش مسئولیت های اجتماعی خود در چارچوب مدیریتی متکی بر اخلاق، در پی ایجاد الگویی با هدف تولید و عرضه محصولاتی گیاهی در راستای ارتقای سلامت جامعه می باشد.

همچنین ببینید

دندان ها

دندان های سالم: عادات تخریب کننده دندان ها! (بخش ۲)

دندان ها با برخی عادات نادرست تخریب می شوند: در مقاله قبل به بررسی برخی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *