خانه / اهداف کلی پارسی طب

اهداف کلی پارسی طب

– تولید محصولات مفید و با کیفیت (محصولات علمی- تحقیقاتی، دارویی و نرم افزاری) در راستای ارتقاء سلامت جامعه

– مشارکت در امر ترویج، توسعه کشت و کار و استفاده از گیاهان دارویی بومی ایران در داخل و خارج از کشور

– ارتباط بین دانش و صنعت در حوزه سلامت

– معرفی دانش ایرانی و بهبود ارتباط و تبادل اطلاعات بین مجامع علمی داخلی و خارجی در زمینه پزشکی و سلامت

– برقراری ارتباط بین روش های درمانی سنتی و مدرن