عقد و ازدواج در آیین زرتشت

آیین ازدواج در دین آیین زرتشت

آیین زناشویی در ایران باستان

در کیش ایران باستان زناشویی به منظور زندگی خوش و خرم و اتحاد و اتفاق و ازدیاد نفوس و تشکیل خانواده چنان بر پایه صحیح و محکم استوار بوده که خود به خود ضامن بقا و دوام زندگی مشترک بود و مهر و محبت را بین زن و شوهر برای همیشه برقرار می ساخت.

زرتشت در گات ها یسنا پنجاه و سه بند به پسران و دخترانی که می خواهند با هم پیمان ازدواج ببندند اندرز می دهد که ای دختران شوی کننده و ای دامادان ،اینک بیاموزم و آگاهتان کنم .

با غیرت از برای زندگانی پاک منشی بجوشید.هر یک از شما باید در کردار نیک از دیگری پیشی جوید و از این راه زندگانی خود را خوش و خرم سازد.

در کیش زرتشتی از لحاظ نظم به کارهای دنیا و محکم ساختن یگانگی و جلوگیری از فساد اخلاقی ،در مورد زناشویی تاکید زیاد گردیده و این کار به خوبی ستوده شده است.

چنانکه در فرگرد چهارم بند چهل و هفت وندیداد اهورامزدا می گوید: “ای اسپیتمان زرتشت هر آینه، من مرد زندار را بر مرد بی زن و مرد حانه دار را بر مرد بی خانمان ترجیح می دهم.

“باز در فقره چهل و چهار می گوید: “وظیفه هر شخصی است که برادران همکیش خود را در کسب مال و داشتن همسر راهنمایی و مساعدت کند.”

در دین زرتشت کمک کردن برای ازدواج کسانی که به سن بلوغ رسیده و به علت ناداری بی همسر مانده اند،از کارهای خوب و پرثواب شمرده می شود.

عقد و ازدواج در آیین زرتشت چطور انجام میشود؟

در دین زرتشت عقد و ازدواج به پنج گونه انجام می گیرد.

۱٫ پادشاه زنی:

این ازدواج عبارت از این است که پسر و دختر برای نخستین بار با رضایت والدین خود با یکدیگر ازدواج کنند.

۲٫ ایوک زنی (یگانه-منحصر به فرد):

یعنی مردی بخواهد با یگانه دختر پدری ازدواج کند.چون دختر نمیتواند دارایی خانه پدر را به خانواده دیگر منتقل کند، موظف است که پس از ازدواج، نخستین پسر خود را به جای فرزند پدرش قرار داده دارایی را به او بسپارد تا از انقراض خانواده پدرش جلوگیری کند. چنین زنی را ایوک زنی می گویند.

۳٫ چاکر زنی:

این ازدواج در مورد زن یا مرد بیوه است که بخواهد پس از در گذشت همسر اول همسر دیگر انتخاب کند.

چون برابر کیش زرتشتی ،جفت اول در گیتی و عالم پس از مرگ همسر شخص است و مقام پادشاه را دارد، لذا همسر دوم در عالم دیگر، مقام چاکر را در برابر همسر اول خواهد داشت.

همچنین وقتی که مرد بخواهد برای دارا شدن فرزند با رضایت زن اول همسر دیگری اختیار کند. زن دوم نیز در مقابل زن اول مقام چاکر زنی را خواهد داشت، یعنی در حقیقت به منزله چاکر و خدمتکار است.

۴٫ خودسر زنی:

این ازدواج عبارت است از اینکه دختر و پسر بالغ پیش از رسیدن به بیست و یک سالگی بخواهند بدون رضایت پدر و مادر خود با یکدیگر ازدواج کنند، در این صورت موبد حق دارد صیغه عقد را جاری سازد ،ولی مادامی که نارضایتی اولیای آنها باقی است،این زن و شوهر از ارث محروم خواهند بود.
(دختر در شانزده سالگی و پسر در هجده سالگی میتواند با رضایت اولیای خود ازدواج کند).

۵٫ ستر زنی:

اگر زن و شوهری بچه دار نشوند و بچه ای را از سر راه برداشته یا از قوم و خیشان بی بضلعت گرفته به فرزندی قبول کنند، در مورد این بچه وقتی که بزرگ شد مانند ایوک زنی عمل میشود، بدین طریق که اولین پسر آن دختر خوانده، فرزند پدر خوانده محسوب می شود و پس از فوت پدر خوانده، صاحب دارایی و املاک خواهد شد.

موانع زناشویی در آیین زرتشت

زناشویی در میان خویشاوندان در موارد زیر ممنوع است:

۱٫ نسبت به زن-نزدیکتر از پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی و همچنین پدر خوانده،برادر خوانده و پسر شوهر جایز نیست.
۲٫ نسبت به مرد-نزدیکتر از دختر عمو و دختر عمه ودختر دایی و نیز مادر خوانده،و دختر خوانده را به زنی گرفتن جایز نیست.
۳٫ نسبت به زن و مرد-در مورد برادران یا خواهران رضاعی بطور کلی موانع مزبور جاری است.
در مورد مهریه-در کیش زرتشتی چون رهایی اختیاری نیست، به این جهت برای زناشویی مهریه ای قید نمیشود.

امکان فسخ زناشویی یا رهایی

۱٫ یکی از طرفین دیوانه بوده یا اختلال حواس داشته باشد در صورتی که طرف دیگر آگاه نبوده باشد،بنا به تقاضای طرفی که سالم است ازدواج قابل فسخ است.
۲٫ هرگاه شوهر عنین بوده و مردی نداشته باشد زن میتواند تقاضای طلاق کند.
۳٫ هر گاه ثابت شود زن مرتکب زنا شده،شوهر میتواند او را رها سازد و اگر ثابت شود که شوهر با زن دیگر زنا کرده است ،زن هم میتواند تقاضای طلاق کند.
۴٫ هر گاه شوهر به مدت سه سال مخارج زندگی زن را ندهد،زن میتواند تقاضای طلاق دهد.
۵٫ هر گاه زن از اذیت شوهر در خطر باشد میتواند تقاضای رهایی کند.
۶٫ هر گاه زن ناشزه (زنی که به شوهر خود تمکین نکرده،نا فرمانی کند) باشد و رفتارش باعث خطر گردد، شوهر میتواند تقاضای طلاق کند.
۷٫ هر گاه شوهر زن دیگری داشته که در موقع ازدواج پنهان کرده و یا زن شوهر دیگری داشته باشد ازدواج بعدی خود به خود باطل است.
۸٫ وقتی که مرد یا زن ترک دین زرتشت کند طلاق جایز است.

گواه گیران مجلس عقد

در این مجلس بزرگان و موبدان حاضر می شوند،موبد پس از شنیدن اقرار رضایت از عروس و داماد اندرزهای سودمند اخلاقی و دینی داده برایشان چنین دعا میکند:

هر دو تن را شادمانی افزون باد.همیشه با فر و جلال باشید، به خوبی و خوشی زندگی کنید، در ترقی و افزایش باشید، به کردار نیک سزاوار باشید، نیک پندار باشید، در گفتار نیکو باشید، در کردار نیکی به جای آورید، از هر گونه بد اندیشی دور بمانید. هر گونه بکاهد، هرگونه بدکاری بسوزاد، راستی پایدار باد، جادویی سرنگون باد، در مزدیسنی استوار باشید، محبت داشته باشید با کردار نیک مال تحصیل کنید.

با بزرگان یک دل و یک زبان باشید، با یاران فروتن و نرم خو و خوشبین باشید، غیبت مکنید، غضبناک نشوید، از برای شرم گناه نکنید، حرص مبرید، از برای چیزی بیجا دردمند نشوید، حسد مبرید، کبر و منی نکنید، هوی و هوس نپرورید، مال کسان را به نا حق مبرید، از زن و شوهر کسان پرهیز دارید از کوشش نیک خود برخوردار باشید، با حرص انباز مشوید، با غیبت کننده همراه نباشید، با بدنام پیوند نکنید، با بیچارگان پیکار نکنید، پیش پادشاهان سخن سنجیده گویید، مانند پدر نامور باشید، در هر صورت مادر را نیازارید، و به واسطه راست گفتن کامیاب و کامروا باشید.

پس از آن عروس و داماد دست پیوند بهم داده دور آتش میگردند و سایر تشریفات عروسی به طور معمول است انجام میشود.

۱۵۷ دیدگاه

 1. ای کاش ما ایرانی ها میتونستیم دین وآیین زندگی خودمون رو انتخاب کنیم و این حق آزادی انتخاب برای انسان بود که راهشون خودشون انتخاب کنن البته این حق در بسیاری از نقاط به افراد جامعه داده شده و در بسیاری نه در کشور های اسلامی و حتی ایران ما اینکه کسی دین شو عوض کنه حکم اسلامیش اعدام!!!!!!!!!! اما از ادیان دیگر میتونن به اسلام رو بیارن!!!!!!! چرا چون میگن دین اسلام کامل ترین!!!!!!!!!بخشی از مردم ما از دین فراری هستن و بخشی دین نمایی میکنن!!!!!!!!!! به نظرم هر حکومتی که دین رو در سیاست بازیچه قرار داده در طول تاریخ به دین خودش آسیب رسونده نمونش جنگ های صلیبی…. جنگ های اعراب برای فتح…………… جنگ درون دینی شیعه و سنی که از زمان عثمانی ها با صفویان شروع شد و تا امروز ادامه داره…….. همشون به رصالت های پیامبران آسیب زده و کشورهایی که دین داری کنار گذاشتن به پیشرفت و گسترش رفاه رسیدن و کشور هایی که دین داری رو گسترش دادن انگار در فقر فرو رفتن وبی عدالت تر شدن

 2. همونطور که کوروش بزرگ گفته همه در پرستش خدای خود آزادن همه. پس چه بهتر مردم در پرستش خدای خود ازاد باشند.راه در جهان یکیست وآن راه راستی است. بهترین دین عقل خود انسان. هردین هرچیزی گفت نباید قبول کرد. ولی ایرانی ها با دین زرتشت به نظره من راحتترن

  • شما اطلاعاتی نسبت به دین اسلام نداری و یا بسیار ضعیفه و در ضمن عقل شما مطیع چشم و گوشته بنابراین نمی تواند دین را از عقل شما و امثال شما برداشت کرد.
   برو یه خورده با چشم و باز و منطق مطالعه کن و بعد بیا راجب دین نظر بده….

   • تو اهل مطالعه ای بسه,
    البته بهتره اهل تفکر باشی تا کتابهای دروغ و ساختگی مطالعه کنی و شستشوی مغزی بشی

  • زرتشت بخواب که به نام توچه ها کنند وچه بساطی به پا کنند . زرتشت بخواب که توهم ملعبه ای شده ای در دست بازیگران سیاسی

  • بحث در دین راحتی نیست عزیز من که بیایم ببینیم کی با چی راحته؟ بحث رستگاری در جهان جاودانه
   هر انسانی صلاح کار خودش رو بهتر میدونه
   در دین به دنبال انسانیت باشید به دنبال رستگاری پیش خدای خودتون باشید
   به دلایل فراوانی که هر یک برای نقض دین های دیگر بیان شده توجه نکنید خودتون به فکر باشید
   قطعا در دنیای پیرامون ما کسی که دستمون رو میگیره و باعث تغیر نگرش و اگاهی ما میشه خودمون هستیم به هر حال ما داریم در این جامعه و این جهان زندگی میکنیم پس بهتره نه خودمون رو گول بزنیم نه جامعه رو
   خواهش میکنم اگاهانه قدم بردارید…

  • نگرش نسبت به دین این نیست که ببینیم کی با چی راحتره عزیز من.
   در دین به دنبال اگاهی به دنبال رستگاری پیش خدای خودتون باشید به هیچکس ربطی نداره شما چه ایینی دارید در دنیای پیرامون ما تنها کسی که برای شما میمونه و میتونه دستتون رو بگیره در هر دو جهان خوشحالتون کنه خودتون هستید
   به تبلیغاتی که صرفا برای نقض دیگر دینهاست توجه نکنید هر انسانی صلاح کار خودش رو بهتر میدونه
   اطلاعاتتون رو بالا ببرید دیدگاه اگاهانه داشته باشید خوب بودن سخت نیست
   در زرتشت و اسلام و مسیحیت و…. بحث انسانیت بیان شده
   به هر حال ما داریم در این جامعه و در این جهان زندگی میکنیم پس بهتره نه خودمون رو گول بزنیم نه عموم رو
   اگر جامعه سالم و اگاه میخواهید اول از خودتون شروع کنید به هر حال دنیا از ان همه ماست

 3. اصل گفته های اشو زرتشت گاتا هاست که در آن هیچ خرافاتی وجود ندارد.بخوانید و خود قضاوت کنید.وندیداد و دیگر خرافاتی که وارد کیش مزدیسنی شده را روحانیون نما هایی در ادوار پس از زرتشت با دین فروشی وارد آن کردند.خود زرتشت پاک بوده و هر چه گفته بر اساس خردورزی بوده اهورامزدا یعنی خردمند هشتی بخش.زرتشت یک انسان واقعی بوده و نخستین کسیست که راه راستی را به مردم نمایانده.کورش و داریوش بزرگ و رویه بشر دوستی آن دو بزرگ از تربیت زرتشتی سرچشمه گرفته است.وای بر مردم و جوانانی که به نیاکان خود پشت کنند و تهمت های ناروا به بزرگان و خردمندان این کهن دیار بزنند.

 4. سلام به همه ی دوستان عزیز.این بحثی که جدیدا بین ایرانیان افتاده اینکه ما ایرانی هستیم و باید دین خودمون یعنی زرتشت را داشته باشیم و اسلام مال اعراب هست،چیزی هست که آمریکا انگلیسی،اسرائیلی ها و….دارند ازش بهره می بزند.ایران تا می خواد به جایی برسه دست به همین کار می زنند تا ایران می خواد توی چیزی پیشرفت کنه از این حیله استفاده می کنند.توی دورانی که شاه بود تا ایران شروع به پیشرفت کرد گفتند که اسلام خیلی نادیده گرفته شده و باید رژیم عوض بشه و رژیمی بیاد که اسلام تمام و کمال توش اجرا بشه،نتیجه چی شد؟سی،چهل سال عقب افتادن ما از علم و تکنولوژی بود،ما ایرانی ها خودمون و بقیه خوب می دونیم و خوب می دانند که چه هوش و چه استعدادی داریم و غیر ممکن هارا ممکن می کنیم.اینا دارند ما را با این مسائل گمراه می کنند خب الان دوباره دارند می گویند که ما ایرانی هستیم و اسلام مال عرب ها هست.از نقطه ضعف هامون به راحتی دارند سو استفاده می کنند می دانند همه ی ایرانی از اعراب(منظورم اعراب ایران نیستند)متنفر هستند و نسبت به این اصالت و گذشته ی خودشون چقدر مفتخرن پس از همین ها واسه نابودشدن استفاده می کنند.اینکه ما ایرانی هستیم و اسلام مال عرب هاست یعنی عوض شدن دوباره ی رژیم،یعنی من جوون یا نوجوون به جای اینکه به فکر پیشرفت جامعه باشم نشستم و دارم درباره ی این موضوع که ما ایرانی هستیم و دینمون باید زرتشتی باشه فکر می کنم،این ها همه یعنی عقب افتادن از کشور های پیشرفته یعنی عقب افتادن از آمریکایی که تا صد سال پیش کتاب خوندن را عقب افتادگی می دونست و حالا ادعای ابر قدرتی می کنه و حالا برای اینکه علممون توی تخصص بالابره باید میلیارد ها دلار بریزیم توی جیب اونها،به جای اینکه بیاد واسه ی ایران و ایرانی خرج بشه.قابل توجه اون دسته دوستانی که می گویند اسلام مال اعراب .مردم ایرانی همیشه عاقلانه تصمیم گرفتند و بین بد و بدتر ،بد را انتخاب کردند.دین زرتشت دین خوبیه ی ولی کامل نیست چرا باید زنی که بچه‌ی مرده به دنیا آورده را این رفتار زشت باهاش انجام بشه؟خب شاید شوهرش اونا بی دلیل کتک زده؟؟؟؟پس اگه کمی روی این مورد مطالعه داشته باشیم می فهمیم که زرتشت دین کاملی نبوده.اگه ما ها از اسلام بهمون میاد و میگیم چرا اینقدر سخته و شرایط واقعا خوب نیست به دلیل صحبت های دروغین یکسری از هموطنانمان برای بدست آوردن پول های کلان هست.پس اسلام مشکل نداره و خیلی هم راحت و کامله مشکل خودمون هستیم.چیز خوب خوبه و همه هم چیزی که خوبه را »وست دارند مهم نیست که این چیز خوب اول مال کی بوده باشه،اسلام هم چیز خوبیه که مهم نیست اول مال اعراب بوده و بعد ایرانی ها هم پذیرفتند الان این مهمه که ما این چیز مهم را داریم،مهم اینکه ما قرآن را داریم،قرآنی که علمی داره که اون ابر قدرت نداره و نخواهد داشت.تموم افرادی که ما بهشون افتخار می کنیم مسلمان حالا شیعه یا سنین فرقی نمی کنه.دوستانی هم که می گویند بیا اینم اسلام و منظورشان داش هست باید اینو بدوانند که کشور هایی مثل انگلیس و فرانسه گروهی را تاسیس کردند برای ازبین بردن شیعه و سنی ها و هم برای اینکه نسل ایرانی ها را از بین ببرند و هم دینشان را خوب حیله ای بهتر از اینکه مسلمان مسلمان را از بین ببره و بهترین دین جهان از بین ببره.پس دانش مسلمان نیست.چرا بیشتر حملات دانش به فرانسه و انگلیس بوده؟؟؟؟؟

  • این بحث شما بیشتر به مغالطه شبیه است تا بحث و یخن خردمند.بخوانید نسخه شکند گمانیک اویچار یا گزارش گمان شکن را .تا بدانید موبدان دانشمند عصر عباسی با چه استدلال آهنینی سخن میراندند در ۱۳۰۰ سال پیش.در قران آیه ایست که ما برای هر قومی پیامبری به زبان آن قوم فرستادیم.این آیه صراحتا تصریح میکند که اسلام به زبان عربی و برای مردم عرب زبان آمده است.ما خود خدا پرست و صاحب کتاب و دین اهورایی بوده ایم .ایران سرزمین اهورامزداست.ایدون باد..

 5. با سلام
  خیلی خوبه که همانطوری که بدون هیچ تعصبی کتاب های مختلف مثل ریاضی و فیزیک و رمان و … می خونیم و بهشون فکر می کنیم یه بار هم بدون تعصب معانی فارسی آیات قران را بخونیم و بهش فکر کنیم، تا حقیقت را بفهیمیم و بدونیم چه چیزی به نفع ماست.

 6. کتاب اوستا یا همون گاتها هم تحریف شده کسی نمیتونه بگه همه چیزهایی که نوشته شده صحت داره

 7. حسن بود نامم به کوروش تعغیر کرد

  حسن بود نامم به کوروش تعقیر کرد بلکه باشد نام پدر جاویدان .خطاب به بچه های سرزمینم تعصب برود کنار هر دینی که دارید ایینی که دارید برای خود در قلب خود نگاه داشته متحد دست در دست دهیم دست دزدان را ریشه کن کنیم تا ایرانی اباد بسازیم همان منشور پدر دا رعایت نماییم .و در پایان اسلام با تعصب همانند داعش است

  • زرتشت بخواب که به نام توچه ها کنند وچه بساطی به پا کنند . زرتشت بخواب که توهم ملعبه ای شده ای در دست بازیگران سیاسی

 8. توهم زدی , گرگیختی , خلاصه خدا عقل و شعور و خرد به انسان بخشیده که دنیا رو بسازه, به همه ی کاینات کمک باشه, نه مثل میمون تقلید کنه , مشتی یه کم خودت باش

  • از طرز نوشتارنت معلوم بیشتر اهل دعوا ای تا منطق.پسر چرا توهین میکنی درست سخن بگو.تو آیینه دینی هستی که داری و از آن پدافند میکنی.

 9. من عاشق زرتشتم واقعاااااا

 10. میشه توضیحی راجع به ازدواج با محارم در زرتشت بدین .یعنی ازدواج با خواهر ومادر.ویا غسل کردن با ادرار گاو .وهمچنین ثنویت در این دین .واینکه چرا مردهایی که به گناه لواط آلوده میشدند برای پاک شدن با مادر وخواهرشان همبستر میشدند.
  اگه یه مقاله بخواهد علمی بیان شودباید نکات مثبت ومنفی باهم بیاید.وهمچنین اصطلاح نشوز وقباله که عربی هستند ؟ معادل زرتشتی آنها چیست؟
  ممنون

  • آنچه که شما میفرمایید بمعنی این است که “دین زرتشتی اشکال اساسی دارد”! با فرض قبول جنابعالی که زرتشتی دین خداست و پیامبرش از طرف خدا، اگر اینطور است و گفته ها یا به عبارتی اندیشه های شما صحیح است(که قطعا اینطور نیست، چون در تناقض میباشد)باز هم به آفریننده ما برمیگردد که چرا چنین دین و پیامبری برای هدایت جامعه روانه داشته است! و اگر منظور شما انحراف از دین اصلی است و به عبارتی تحریف دین زرتشی است، در آنصورت هم خطاب شما نمیتواند به دین زرتشت باشد و لذا دین زرتشت یا هردین دیگر را باید از حساب تحریف شده آن دین جدا کرد. در آنصورت بدیهی است که میتوان به هر دین تحریف شده ای ایرادات اساسی گرفت حتی اسلام (مانند وهابیت و …) و اصل آن دین بری از ایرادات ذکر شده خواهد بود.

 11. سلام واقعا که دین زرتشت یه جورایی کاملتر از دین اسلام

 12. درود بر شما بسیار عالی بود

 13. مطالب عالیه.من ایرانیم.مدتیه دلم میخاد بدونم‌ ریشه ایران وایرانی چیه!تا الان درمورد خودم مذهبم ودینم احساس سردرگمی داشتم.واینکه اسلام دین کاملی هست بحثی نیست اما برای من دین وهویت وریشه ایرانی باهم معنی میشه.من ایرانیم مذهبم باید مذهب نیاکانم باشه.حالا ک دارم مطالب و میخونم وتحقیق میکنم احساس میکنم بالاخره خلایی ک تووجودم درمورد هویت و مذهب واصالتم داشتم داره کم کم پرمیشه.ممنون از مطالب ارزشمندتون.

 14. میشه منبع هم ذکر کنید

 15. اوستا ، وندیداد ، فرگرد ۱۶ بند ۱۲ :

  زرتشت گفت : زن دشتان ( یعنی زنی که در زمان عادت ماهانه : پریود قرار دارد ) بعد از قطع شدن خون باید کارهایی را انجام دهد تا از آلودگی پاک شود . از جمله اینکه :

  ۱٫ باید سه گودال حفر کنند . در دو گودال اول این زن باید خودش را با ادرار گاو بشوید و در گودال سوم خود را با آب بشوید .

  ۲٫ سپس باید ۲۰۰ مورچه دانه کش را از بین ببرد .

  نگاه کنید به :

  اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، ج ۲ ص
  واقعا زرتشت دین ما ایرانیهاست با این عقیده که زن باید با ادرار پاک بشه خخخخخخخخخخخخخخخخخ

  • سلام در تمامی ادیان خرافات هست شما خرافات رو با اسلام و زرتشت یکی ندون . در اعراب قبل از اسلام یا بعد از اسلام و حتی همین الان هم رسم هست برای باطل کردن سحر و جادو از کسی
   اونو با ادرار انسان میشورن ! آیا این رسم رو باید به پای اسلام گذاشت یا خرافات ؟!

  • وندیداد امیخته شده با عقاید زروانی که مغان حاضر به رد کردن باورهای پیشین خود نبودند..
   زرتشت در باستان بزرگترین مدافع حقوق حیوانات بود و از این رو به مقابله با کسانی پرداخت که حیوانات را می کشتند و قربانی میکردند رجوع کنید به گاتها
   پس از ورود اسلام موبدان سعی کردند عقاید غیر زرتشتی ( زروانی میترایی و چندگانه پرستی هندویی) را دربیاورند و با مزدیسنا به مقابله با اسلام بروند.

 16. من مییخواستم از مطلب شما برای تحقیقم استفاده کنم ولی چون منبع نداره،استفاده نکردم..
  خیلی خوب بود اگر منبع میزدید..
  ممنون

 17. دین زرتشتی مثل اسلام ازادی نداره کسی بخواهد ازدواج کند حتما باید از پدرومادر اجازه بگیرد

  • اولا اختیاری ترین دین ها همان ادیان شرقی ( بودای و زرتشتی) هستند. غرب هم برای مقابله با اسلام و مسیحیت و یهود از بودا و زرتشت کمک طلبید.
   در گاتها زرتشت به دختر خود پوروچیستا می گوید ” با خرد خود همپرسی کن”
   یعنی برای شوهر گرفتن با خود مشاوره کن و تصمیم بگیر.
   هیچ اجباری هم در این کار نبود جالب اینجاست خود اشو زرتشت و نزدیکانش با محارمشان اصلا ازدواج نکردند..

 18. باسلا م.
  این مطالب را برای کسانی مینویسم که فکر میکنند آریایی ها ایرانی ها هستند.
  ما ایرانی هستیم نه اریایی.
  اریایی ها اصلا اهل ایران نبودند.
  بلکه اریاییها گروهی بودند که در اسیای مرکزی یعنی سیبری زندگی میکردند شغلشان هم دامپروری بود وچون در انجا یخبندان شد مجبور به مهاجرت شدند.
  وسه گروه شدند یک گروه به ایران یکی به سمت رود سند یا هندویک گروه هم به سمت ترکیه یا قبرس رفتند.
  پس اریایی ها مهاجر بودن در ایران.
  در ان زمان با ساکنان اصلی ایرام مغ یا مغان میگفتند.
  پس اصالت ما ایرانی بودن است نه اریایی مهاجر.
  دوم اینکه دین زرتشت برای ایران است واسلام برای عرب جاهل اصلا بی معنی وکم خردی انسان عالم این زمان را نشان میدهد.
  زرتشت در زمانی که رزتشت بود یک ایین بود وودر ان به یگانه پرستی اعتقاد داشتند واین ایین پیامبری داشته ولی رزتشت قرار نبود برای همه عصرها بماند چرا که هیچ چیزماندگار وغیر قابل تحریف نداشت.چراکه رزتشت خیلی سریع تحرف شد وتبدیل شد به زرتشت اولیه وثانویه.
  .ان چیزی که الان در بین شما مدعیان زرتشت مانده همان زرتشت ثانویه است نه زرتشت واقعی واصلی.
  دین اسلام دین کاملی است با راهنما وکتاب کامل برای همه دوران ها تا قیامت.
  اگر میگویید اسلام برای عرب جاهلیت است پس پیامبر اسلام برای چه امد؟پیامبر اسلام مبعوث شد تا جاهلان جهانی ان دوران را راهنما باشد جاهلان فقط از اعراب نبودند بلکه در همه جا جاهل بود وچون پیامبر اسلام در بین انان مبعوث شد شناخته شدند وشما این لقب را به انان میدهید وفکر میکنید انان فقط جاهل بوده اند.
  پیامبر معجزه ای در جهان گذاشته اند که برای همه جهانیان وهمه دوران ها است.ومصداق این صحبت را عقل وعلم ثابت کرده است.
  هرچه علم پیشرفت میکند اسرار ورموزی از قران نمایان میشود به طوری که در قران به ان علوم اشاره شده ولی چون ما جاهل به ان بوده ایم تا زمان کشفشان ان را نادیده میگرفته ایم.با این حال با کشف علوم گویا قران برای همین دوران است ومصداق این ایات افراد معاصر در هر عصر هستند.
  والسلام

 19. بچه ها اینم یه سایت برای کساییه که دین زرتشتو دوس دارن فقط هرچی میخواین بگین تو سایتش بگین به من دخلی نداره من فقط این سایتو پیداکردم میرم تحقیق کنم ببینم صحت داره یا نه ؟http://zartoshtquest.blogfa.com/

 20. پس هموطنای عزیزم فهمیدین که ایرانی ها از همه باهوش تر و این با در کردن یک حکومت جمهوری اسلامی به نام ایران مشخص میشه ینی ما بعد از ۱۱۷۰ سال قومی هستیم که ولایت فقیهو قبول کردیم و حالا باید امتحاناشو پس بدیم حالا یکی سوال میکنه ولایت فقیه ینی چه ؟ خوب میتونین سخنرانی اثبات ولایت فقیه سخنران خوبمون استاد علی اکبر رائفی پور رو ببینین و بفهمین که هدف از این که تو این دنبا هستین چیه و باید چیکار کنین ؟ خداوند هرکسیو که امام یا پیامبر میخواد بهش میده ولی اول باید بخواد و تنها راه نزدیک کردنش گریه که قوم بنی اسرائیل با درس کردن همین ولایت ۱۷۰ سال ظهور منجیشون حضرت موسی رو نزدیک کردن چرا ما نکنیم ولی برای ما فرق میکنه چون امام زمان بقیت ا… پس حالا چیکار کنیم اها اول امتحان میگیریم بعد امامو بهشون میدیم خوب حالا یکی میگه من امام میخوام چیکار ؟ درس که دارم میخونم زنم میگیرم یه شغلم جور میکنم و بعد میمیرمو خلاص خوب اول اینکه با ظهورش رفتنت به بهشت هزار برابر میشه که یکی از مهم ترین فایده هاشه چرا ؟ چون معصومه و راهه درستو میدونه یک رهبر واقعیه و دوم توی دنیا عدالت بر پا میکنه فک کردی فقط خودت ادمی ؟ خخ بر نخوره بهت ببخش ولی انقد تو دنیا مسلمون هستن که دارن دعا میکنن تا امام بیاد چون مث منو و تو امنیت ندارن مث یمن پس و اخرشم دیگه این قضیه اختلاصم تموم میشه خخخ ای بابک چه کردی ؟؟؟/ خخخ پس دیگه گرفتی خب حالا اسرائیل چی میگه میگه ؟ میگه اینا اگه امامشون بیاد ما بدبختیم دیکه خبری از حکمرانی تو دنیا نیس بخاطره همین تمومه سعیشو گذاشته رو ما که مارو از اماممون دور کنه با امام زمانتون دوس باشین باهاش شده در رئز یه دقیقه صحبت کنین که بیادو ماراحت شیم به خدا خسته شدم دوس دارم حقه این یهودیارو بزاریم کفه دستش همین یهودی که تو قران قوم ضد ما نامیده شده تعجیل در فرجش صلوات

 21. سلام یه مطلبی هس مگه دین زرتشت نمیگه که گفتار نیک پندار نیک کردار نیک خوب حالا ممکنه ازدید خیلیا فوشم گفتار نیک باشه مث خیلی از هموطنای عزیزم که جلو دهنشونو نمیتونن بگیرن خخخ و اینو هم بگم عزیزان دین اسلام بزور به ایرانی ها ملحم نشده بلکه ایران جماعت از اول هم از همه قوم های دیگه بیشتر میفهمیدن و فرهنگشون بالا بود مثلا عربا وقتی اومده بودن ایران ایرانی ها بهشون میگفتن میدونستین زبانتون قواعد داره ؟ اونا نمیدونستن خخخ عربن دیگه قواعد عربی رو سه نفر وضع کردن که دو نفرشون فارسی زبان ینی ایرانی بودن که بافرهنگ بودنشونو نشون میده پس خودشون قبول کردن بهشون ملحم نشده وگرنه زبان یونانی یاد میگرفتن اون زمانی که تو سلطه یونان بودیم که غیر یونانی حرف زدن حکمش اعدام بود پ انقد دنبال این یهودا نباشین که میخوان مارو گمراه کنن بیاید اسلامو درس یاد بگیریم درس انجام بدین تا ایشا.. پرچمه این ولایتو کشورو بدیم دست امام زما مسئولینمون که خودشونو پشت پرده اسلام قایم کردن به وقتش باید عذابشم ببینن میدونم خیلیاتون به خاطر حکومتمون دلخورین ولی خداشاهده اسلام درس عرضه نشده که دنبال چیزای دیگه هستیم بیشترشم تقصیر این مسئولین نالایقی هس که در راس این حکومت هستن منم دلم ازشون پره خیییلیییی

 22. ممنون از زحمات تان در پی فراهم نمودن این مطالب واقعن برایم جالب و آموزنده همیشه موفق وسربلند باشید، بر اساس این تحقیق خیلی شباهت ها و ارتباط نزدیک بین دین زرتشت ودین مقدس اسلام وجود دارند.

 23. درود بر شما وممنون از مطالبتون لطف کنید از هر منبعی جمع آوری شده اسمشو بنویسید. از چ کتابخونه هایی میتونیم هنچین کتابهایی رو تهیه کنیم

 24. خیلی عالی بود ممنون

 25. ما ایرانیان از اولین یکتا پرستانیم متشکرم

 26. بسیار سپاسگزارم و درود بر شما اگر ممکنه منبعش هم بگید البته اگر از کتاب مقدس اوستا بگید بیشتر ممنون میشم

 27. خیلی جالب بود ممنون

 28. با اینکه مسیحی هستم ولی جالب بود.

  • میشه ی سوال ازتون بپرسم؟؟ این چیه تو انجیل؟؟ مکاشفات یوحنا باب ۱۲ بند ۱ تا ۵ : علامتی عظیم در اسمان ظاهر گشت زنی که افتاب را دربردارد ماه زیر پاهایش است و برسرش تاجی از ۱۲ ستاره دارد باردار است سپس پسری بزاید که جمیع امتهای زمین را به عصای اهنین حکمرانی کند و فعلا تختش ربوده شوه ….اخرش رو چک کنید ایا اون خانوم حضرت زهرا ما نیست؟؟ ایا اون کسی که همه امتهای زمین رو فرمانروایی میکنه حضرت مهدی ما نیست که فعلا تو غیبتند؟؟

   • این زن حضرت مریم است و ان ستاره ها ۱۲ حواری مسیح هستند.
    تحریف نکنید انجیل را !

    • پسری بزاید که جمیع امت های زمین را به عصای آهنین حکمرانی کند! اگر اون زن حضرت مریم ع هست پس اون پسر حضرت مسیح بوده؟؟آیا عیسی ع بر جمیع امت ها با عصای آهنین حکمرانی کرده؟؟؟؟ن اون زن حضرت مریم نیست

 29. ممنون . بابت گذاشتن این مطلب ممنونم .

 30. واقعا مطالب جالبی بود,البته من مسلمان هستم

 31. دوست عزیز سوالی داشتم از شما اگه اسلام و قران کاملترین دین و کتاب هستن پس چرا خدا به بندهاش بهشت و حوری و شراب و… وعده داده ؟؟؟؟

   


  سلام علیکم – بخاطر اینکه ( اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما )

   

 32. دوست عزیزم سلام. من یک سوال داشتم ممنون میشم اگه بتونید راهنماییم کنید. در اسلام (و یا حداقل در ایران) رسم بر اینه که وقتی بلایی از سر آدم میگزره به شکرانه گوسفند یا جاندار دیگه را قربانی میکنند در حالی که قربانی کردن در آیین زرتشت روآ نیست. میخواستم بدانم زرتشتیان در چنین مواقعی چه کاری انجام میدهند. با تشکر

 33. مطلب خیلی خیلی خوبی بود…خیلی استفاده کردم.ولی باید بگم با نظر اون دوستی که میگف اسلامو به زور به ایرانیا دادن موافقم.انسان باید ایینش انسانیت باشه که ایرانی اصیل این تو خونشه.اسلام برای اون عربای زبون نفهمه.

   


  دوست عزیز  هیچ کس نمیتونه به زور کسی رو  وادار به پذیرفتن آیینی بکنه مثلا خوده شما – شما اگر مسلمان نیستی که خب قصه تمام است نقض ادعای خودت ثابت شده و اگر مسلمان هستی و  مدعی این حرفهایت هستی پس بدان که تو مسلمان نیستی و هیچ بویی از اسلام نبردی که اینگونه صحبت میکنی چون در اسلام توهین به دیگران حرام است. نژاد پرستی حرام است . من از شما میپرسم شمایی که مدعی انسانیت هستی و مدعی هستی انسانیت در خونت هست اولا معنای انسانیت چیست ؟ ثانیا آیا انسانیت تو با توهین به نژاد عرب ساخته شده ؟ امان از جهل و نادانی

   

  • اسلام برای همه انسانهاست در ادیان قبلی هم ب اسلام و پیامبرش و منجی اشاره شده حتی در زرتشت شما خودتون اوستا بخونید که چقدر این دین نقص داره که اسلام نداره البته در اون دوره خوب بوده اما الان نه، هرکس دینی غیر از اسلام بیاره ازش پذیرفته نیست شما هم با تحقیق بهش برسید نه با زور یاحق

 34. با سلام مطالب جالبی بود دین زرتشت با سه کلمه کل قران و جمع بندی میکنه گفتارنیک پندار نیک رفتار نیک حالا مونده شعور انسان چقدر باشه شعورارایایی ها انقدر زیاد بود که نزدیک به دو هزار سال با این دین زندگی کردن و هیچ حنگی هم در بر نگرفت حالا اسلام شما هرچقدر هم که می خواد کامل باشه شما با این دینی که به قول خودتون کامله هنوز تو جاهلیت موندید هزاران نفر سر این دین کشته میدین در ضمن اندازه پولی که واسه تبلیغ دین اسلام میشه واسه زرتشت میشود مطمئن باش الان اولین دین تو کل دنیا رو صاحب می شودیم پایینده باد سرزمین مقدس اریایی ایران پاینده باد پیامبرم زرتشتم


  درود دوست عزیز (سلام مخصوص مسلمانان است ) اول اینکه اگه میخوای بهتر بدونی کل قرآن در یک حرف از حروفش خلاصه شده است اما اهل میخواد تا بتونه از یک حرف کل قرآن را بکشه بیرون ( اهلش اولیاء خدا هستن ) . دوم اینکه ملاک بالا بودن شعور به جنگ نکردن نیست بلکه ملاک بالا بودن شعور اعمال عاقلانه است که در مورد جنگ ، هروقت جنگ لازمه انجام بشه و هر وقت جنگ لازم نباشه صلح باشد . سوم اینکه همیشه جنگ بر سر چیزهای با ارزشه چیزهای بی ارزش مسلما جنگ و دعوایی نداره – چهارم اینکه اسلام مدعی زیاد داره هرکس صرف حرف ادعای اسلام کرد مسلمان نیست ، مسلمانی احکام و آداب و علوم بسیار خوبی داره و مطابق عقل میباشد و این در جایی نیست مگر نزد اولیاء خدا ، مدعیان دیگر در جهالت یا شقاوت محض میباشند و بسیار میکشند و کشته میشوند – پنجم اینکه اسلام واقعی با پول تبلیغ نمیشه با گفتار و رفتار اسلامی تبلیغ میشه چون هر عقل سلیمی اگر با اسلام واقعی روبرو شود خودبخود جذب میشود . ششم اینکه شمایی که مدعی زرتشتی بودن هستی آیا در زرتشت نژاد پرستی توصیه شده ؟ اگر نشده پس چرا شما نژاد آریایی را برتری میدهید؟؟؟ در اسلام ملاک برتری تقوا میباشد یعنی هرکس با تقواتر است بهتر است

   

 35. خداوند در قرآن می فرماید تنها دینی که پذیرفته می شود اسلام است به این معنیه که هر کس تسلیم بشه پدیرفته میشه حالا چه مسیحی باشه چه مسلمان چه زرتشت و… وقتی انسان پنداروگفتاروکردار نیک داشته باشه دیگه از چی میترسه شجاعت راستی پاکی کمک به خلق درتمام طول تاریخ و همه ادیان همیشه ارزش بودن اما متأسفانه ی عده فقط تعصب الکی دارن و هیچ یک از این ارزش ها رو ندارن هیچ، با تعصب بیجا موجب تفرقه بین همه میشن وگرنه ما همه انسانیم و با اعتقاداتمون زندگی می کنیم کسی هم اگه برتری داشته باشه خودش میدونه و خدای خودش مهم اینه که انسان از دنیا بریم همونجوری که انسان به دنیا اومدیم زلال و پاک.


  خانم بهار متاسفانه اطلاعات شما بسیار ضعیف و ناقص است . اولا برای زرتشتیان عزیز دلیل از قرآن آوردن کار بیهوده ایست چون آنها قرآن را قبول ندارند شما باید از کتاب و آیین خوده اونها براشون دلیل بیاری . و اگر روی سخن شما با مسلمانان است در جواب عرض میشود که خیر، خداوند در قرآن میفرماید دین در نزد خدا فقط اسلام است . (سوره آل عمران آیه ۱۹) . تمام ۱۲۴ هزار پیغمبر و بالغ بر ۱۲۴ هزار وصی پیغمبران هم فقط تبلیغ اسلام را کردند اما در سطح ادراک مردم همان زمان خودشان . مذاهب دیگر را ذینفعان آن مذاهب ساخته و مردم را گول زدند و مانع پیروی مردم از پیامبر بعدی میشدند تا به امروز . مثلا وهابی ها را ببینید چرا اینقدر با اطاعت کردن و احترام گذاشتن به امامان علیهم السلام مخالفت میکنند ؟ چون با اطاعت کردن از امامان (ع) ریاست و منافع آنها از بین می رود . تورات یهودیان را ببینید چقدر تناقض گویی داره – انجیل مسیحیان را ببینید !!! سرگذشت حضرت عیسی ع است !!! آیا حضرت عیسی ع سرگذشت خودش را برای مردم آورده ؟ ببینید چند مدل انجیل دارند !!! کدامش صحیح است ؟ با یکم تحقیق می فهمید که اینها تورات و انجیل واقعی نیست اینها ساخته ذینفعانشان است .

  مطلب بعد اینکه اول باید یک ملاک برای پنداروگفتاروکردار نیک وجود داشته باشه بعد برمبنای اون ملاک و الگو تشخیص بدیم پنداروگفتاروکردار ، نیک هست یا نیست . این ملاک را کی تعیین میکنه ؟ تا جالا کسی رو دیدی یا میشناسی که بگه من باطل هستم اما شما بیایید از من پیروی کنید ؟ همه میگن ما حق هستیم و این حرفو براساس شعور خودشون میگن . مثلا هیتلر که نسل کشی کرد کی گفت که من باطل هستم همیشه میگفت من حق هستم .!!! هیتلر هم میگفت پنداروگفتاروکردار نیک اما به نظر خودش-

  نتیجه کلام اینکه همه پیامبران یک دین واحد آوردند اما دلیل بر این نیست که مدعیان مذاهب  همه حق هستند

  مطلب بعد اینکه شترسواری دولا دولا نمیشه . نمیشه دشمن خدا را  دوست خطاب کرد و از اون پیروی کنیم بعدش هم بگیم ما بنده خدا هستیم و انسان از دنیا بریم – باید انسانیت کنیم تا انسان باشیم . انسانیت هم شجاعت و راستی و کمک به هم نوع نیست بلکه اینها فقط از پیش نیازهای انسانیت هستند . چراکه این صفات در حیوانات بسیار قوی تر و بهترش وجود داره در حالی که حیوانات انسان نیستند ( انسانیت چیزی است که انسان را از دیگر موجودات متمایز میکند )

  پس حالا بگرد دنبال معنای واقعی انسانیت ؟ ببین چه چیزی هست که متمایز کننده انسان از سایر موجودات است اون اسمش میشه انسانیت . نه چیزای دیگه

  • دوست بزرگوار سلام
   اگر سه یا چهار نوع مسیحیت داریم بیش از ۸ نوع مذهب در اسلام داریم
   مذهب سنی شیعه چند امامی و چند امامی و چند امامی !
   هر کسی هم ادعا میکنه خودش درسته و قرآن رو از دیدگاه خودش تفسیر میکنه … بحث اینجاست که نه اشکال از دین مسیح
   است و نه از دین اسلام … اشکال از مسیحیت و مسلمانی ماست که خدا رو تیکه پاره کردیم .
   و خداوند میفرماید اگر مردم بر گرد محبت علی(ع) جمع میشدند من آتش جهنم رو نمیآفریدم … والاترین عشق و معرفت و ایثار رو میشه در شیعه و در خاندان عصمت پیامبر(ص) جستجو کرد و تمام ادیانو مذاهب در سایه سار پنج تن (ع) هستن . والسلام .

  • علي اوغلو ي مسلمان

   جناب اریامهر ایران اینکه میگوئید مطلب ازقران برای زردشتیان اوردن اشتباه است چون انها قران را قبول ندارند ومعنی ومفهوم فرمایش شما اینهم میتواند باشد که ماهم اوستا را قبول نداریم یعنی اگر ما طرف مقابلمان مثلا چینی باشد وفارسی نداند وماهم چینی نمیدانیم وچون نمیتوانیم باهم احتجاج کنیم هردو باطلیم ؟پس نتیجه میگیریم منطق شما دراین باره صحیح نمیباشد درمباحثه هرکس دلایل ومدارک خودرا ارائه میکند وبحث درهمان مسیر ادامه می یابد بطور مثال درمراحل پایانی گفتارتان بحث حضرت علی وپنج تن وخاندان عصمت را متذکر شده اید که مورد قبول۷۵%دیگر فرقه های مسلمان نمی باشد شما که دلیل اوردن ازقران را که مورد قبول ۱۰۰% مسلمانان است برای زردشتیها بیفایده میدانید چگونه به میان کشیدن موضوعات مورد مناقشه را مفید میدانید تکلیف من زردشتی طالب حقیقت با این اسلامیکه ارائه میکنید چیست ؟ بهتر نیست که درباره چیزهائیکه میدانیم بحث کنیم ؟

 36. ممنون از اطلاعاتون جالبه

 37. من نمیدونم چرا بعضی ادمای روشنفکر نما میگن اسلام دین عرباست . اگه هر دینی مختص به سرزمین پیامبرش داشت که الان ما تو دنیا انقدر مسیحی و یهودی نداشتیم . اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر خدا تمام پیامبران مسلمان بودند یعنی تسلیم امر خدا بودند . دینی که از مسیحی و یهودی و زرتشتی تعریف شده تحریف شده است یکی از دلایل عربی بودن زبان قران همین مسئله است چون نمیتونند هر جور که خودشون دوست دارند معنیش کنن کتاب کامل قران هیچ وقت تحریف نخواهد شد و اما بد بودن بعضی از مسلمونها دلیل بر بد بودن دینمون نیست ما تمام ادیان و پیامبراشون رو قبول داریم و این نشونه کامل بودن و منظقی بودن و حقیقت دینمونه در صورتی که مسیحی و یهودی و زرتشتی ادیانی بجز دین خودشونو قبول ندارن .

  • سلام نه عزیزم اونها هم مارو قبول دارن لطفا مطالعه کنید قوانین اساسی و دینی کشورهای مختلف رو و با اطلاعات کامل تری نظر بدید .

 38. خیلی جالب بود ممنون……. خیلی دوست داشتم در مورد دین زرتشت بدونم

 39. بایرام جنگ هفتاد دو ملت همه را عظر بنه چون حقیقت را ندیدن رهی افسانزدن بابا چرا اینفدر ازهم دکه ایراد میگیرد

 40. من خودم زرتشتی ام وهنوزهمسردلخواهم که ازدین خودم باشه رو پیدا نکردم

  • سلام و درود
   تو یک مهشید زرتشتی
   و من یک مهشید شیعه ام
   ولی در یک مذهب با تو دوست گلم مشترکم که منم مثل تو هنوز همسر دلخواهم رو از دین خودم پیدا نکردم !
   فکر کنم باید وایسیم اونا خودشون مارو پیدا کنن ?

 41. ایران وطنم خاکش کفنم راه در جهان یکی است وآن راه راستی است

 42. به نام الله سلام:من خودم دوستای زرتشتی زیادی داشتم چون یزدزندگی می کنیم>ولی بایدبگم که هنوزم دین اسلام را به بقیه برتری میدم چون به نظرمن دین اسلام مثل یه موسسه ای هست که باراهنمایی هاش واجبارهاش انسان رادقیق به مقصد میرسونه:درحالی که ادیانی مثل زرتشتی و…ازانحرافات اونجوری که بایدجلوگیری نمیکنند مثل خوردن شراب که بااون همه مضرات خوردنش ممنوع نشده …دنیاوعمراونقدرطولانی نیست که انسان کج بره بایدیه راه صاف و مستقیم انتخاب کرد که همان اسلام ناب محمدی است نبایدلغزید.

 43. salam khaily mamnon az etelaate ghashangeton man hich nazari rajebe dine eslam nemidam chon dine khodasto dar hame hal ma khodaro mibinim ama dos daram be aslam bargardam va zartoshti basham chon hameye nokate kamelo dare

 44. سپاسګذارم.برای اطلاعات عمومی بد نیست.درجواب به دوستمون باید بګم شما قبول دارید دین اسلام کامله پس عقل سالم میګه باید مسلمان شد.در ضمن شما به راحتی به اعراب توهین کردید که خلاف دینتون عمل کردید.دین شما یه تبل توخالیست شاید ظاهرا قشنګ جلوه کنه اما…

 45. چو ایران نباشد تن من مباد درود بر جد پاکم کورش بزرگ جاویدان باد این مرز و بوم

 46. ایین زرتشت از اسلام بهتره و ایین اصلی ایرانیان است نه دین  اسلام دین اسلام دین خون و شمشیرو .. است بعدشم شما یی که میگید زبان عربی کامل هست مگر شما زبان زمان ایرانیان زمان اسلام که زبان پهلوی بوده یا زبان رومیان یا حتی چین باستان را میدانید که این حرف رامی زنید زبان عربی ۴ حرف ندارد و نمی توانند تلفظ کنند اونوقت می گویید کامل است در ضمن ان خدایی که میگید مگر خدای جهانیان نیست پس چرا قرانش به زبان عربی هست مگر مردم چین ان زمان عربی بلد بوده اند؟


  دین اسلام توسط اولیا خدا به زور به کسی تحمیل نشده و فقط دعوت بوده حالا اگه کسی بنام دین بیاد و بزور مردم رو به اسلام مجبور کنه این یک بحث جداست – بله ما هم زبان پهلوی رو بلدیم هم زبان رومی و هم زبان چین باستان ، شما چطور ؟ بلدین؟؟؟

  زیاد بودن حروف دلیلی بر کامل بودن زبان نیست چون هدف زبان، رساندن مطلب مورد نظر به شکل شیوا و رسا میباشد بنابراین زبانی کاملتر و بهتر است که با حجم کم، تمام مقصود را برساند

  آن خدایی که میگوییم خداوند تمام عالمها و تمام جهانیان است و انبیا و فرستادگانش به همه زبانها تکلم میکردند زبان چین که سهله زبان حیوانات و گیاهان را هم میدانستندو با آنها سخن میگفتند طبق آنچه که در تاریخ موجوده چون فرستادگان خدا ، قرآنهای ناطق بودند و اما اینکه چرا قرآن به زبان عربیست چون خداوند جهانیان، طریقه صحبت کردنش با صحبت کردن من و شما و دیگر مخلوقات متفاوته از این جهت که او پروردگاراست و سخنش باید هیچگونه ایرادی از هیچ لحاظ نداشته باشد بنابراین برای سخنگویی بدون عیب و نقص ، زبانی کم حجم اما درعین حال کامل نیاز میباشد که جز زبان عربی زبان دیگری چنین نیست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *