کانال تلگرام پارسی طب صفحه اینستاگرام پارسی طب
خانه / بایگانی برچسب: گیاهان دارویی (صفحه 10)

بایگانی برچسب: گیاهان دارویی

مازو

مزاج :سرد و خشک خاصيت :بسيار قبض و رطوبت ها را از جريان باز مي دارد و گوهر سرد خاکي دارد . آرايش: آب و آب پز مازو رنگ مشک مو است . زخم و قرحه :با سرکه بر ( بيماري ويروسي ) مالند قوبا را از بين مي برد …

ادامه نوشته »

مازيون ( هفت برگ )

مزاج :گرم و خشک خاصيت :زداينده ، پاک کننده و پوست کن است و بسيار تند . آرايش:هر نوع از آن را که با گوگرد مخلوط کنند و بر پوست بمالند علاج لک و پيس و کک و مک و لکه هاي سفيد پوست است . زخم و قرحه :همه …

ادامه نوشته »

محلب

مزاج :گرم و خشک خاصيت :زداينده ، لطيف ، تحليل برنده و مسکن درد است . مفاصل :در علاج پهلو درد و درد پشت داروي خوبي است . اندام هاي تنفسي :با عسل آب بخورند در غش کردن سودمند است . داروي قولنج و سنگ کليه و سنگ مثانه است …

ادامه نوشته »

مريم نخودي

مزاج :گرم و خشک خاصيت :بازکننده ، تکه کننده ، لطافت بخش و گرمي رسان است . زخم و قرحه :همراه عسل زخم هاي مزمن را پاک مي نمايد . مفاصل :سبز يا آب پز را بخورند در گسستگي ماهيچه مفيد و شربت آن ترنجيدگي را سر حال مي آورد …

ادامه نوشته »

ماهودانه

مزاج :گرم و خشک مفاصل :مسهل است و از اسهالي که مي دهد علاج درد مفاصل و نقرس و بيماري اعصاب است . اندام هاي غذا :در علاج استسقا مفيد است . ماهودانه را حب الملوک نيز مي گويند . درختش را در مملکت ما ، سيستان مي نامند .برگ …

ادامه نوشته »

ماميثا

مزاج :سرد و خشک خاصيت :گيرنده ولي ملايم . ورم و جوش :در علاج ورم گرم و پر مايه مفيد است . باد سرخ کم و ناتوان را در بدن هاي سخت شفا مي دهد . اما شايسته بدنهاي کوچک و نرم نيست زيرا بسيار خشکاننده است . چشم : …

ادامه نوشته »

ماش دارو

مزاج :گرم و خشک خاصيت : باز کننده ، زداينده ، در پاک نمودن اندام هاي داخلي بسيار مؤثر و نيرويي اسهال کننده هم دارد . ورم و جوش :ورم سخت را نرم مي کند و به ويژه علاج ورم پستان است . زخم و قرحه :با عسل ضماد شود …

ادامه نوشته »

ماه پروين

ماسرجويه گويد :قوت ماه پروين چون قوت گياه درونه و از درونه ناتوان تر است . زهرها :پادزهر همه سم ها است . از مار گرفته تا بيش و غيره . تکه هايي است شبيه زراوند و از آن باريک تر است . در تأثير بعضي همانند زراوند و از …

ادامه نوشته »

مارچوبه

مزاج :گرم است و هر چه سخت تر مي شود گرمي آن بيشتر مي شود و شيري از آن مي تراود که بسيار گرم و زبان سوز است . خاصيت :مارچوبه عموماً و به ويژه مارچوبه سنگلاخي براي باز شدن بندآمدن هاي دروني و به ويژه انسدادهاي کبد و کليه …

ادامه نوشته »

قاسوس( لادن )

مزاج :گرم و خشک خاصيت :بسيار لطيف ، کمي قبض ، رساننده رطوبت هاي متراکم که به اعتدال آنها را تحليل مي برد .نيرويي جذب کننده و گرمي بخش در آن هست که دهانه رگها را باز مي کند و مسکن درد است . آرايش: لادن و به ويژه اگر …

ادامه نوشته »