web icons send mail Home Page send mail ورود به سایت کاربران آنلاین تارخچه فعالیتهای شما سبد خريد راهنماي خريد
عضویت ثبت نهايي خريد پرداخت

نام تعداد مبلغ قيمت كل

فاكتور نهايي و مبلغ قابل پرداخت
  ارزش كل محصولات خريداري شده تومان
هزينه ارسال و خدمات تومان
مبلغ قابل پرداخت 0 تومان
toolbar smaler text size normall text size bigger font size print page send to friend bookmark this page
مبارزه با باکتری

مبارزه با باکتری

مقدمه : ميکرو ارگانيسم ها يا همان موجودات ذره بيني ، دسته بندي وسيعي دارند که مشتمل بر متازئون هاي حيواني ، پروزوئرها ، بسياري از آلگ ها ، قارچها ، باکتريها و ويروس ها مي باشند ، اين دسته از مواد عامل اصلي بيماريهاي واگيردار مي باشند .

× باکتري : جرم تک ياخته اي است که در شرايط مساعد ( حرارت و رطوبت ) به سرعت رشد مي يابد . باکتريها را در صور مختلف دسته بندي مي کنند :

الف : بر اساس مکانيسم حرکت و يا جداره سلولي و يا بر اساس دسته بندي آقاي گرام ( هاگ زا و غير هاگ زا ) .

ب : تعدادي از باکتري ها بيماري زا هستند و قادرند تا در انسانها و حيوانات يا هر دو ايجاد بيماري نمايند .


× قارچها و کپک ها : پيچيده تر از باکتري ها بوده و نرخ رشد آنها بسيار کندتر مي باشد .

× بار سطحي اکثر باکتري ها ، منفي مي باشد و ابعاد آن 8-2/0 ميکرون مي باشند و از نظر شکلي به صور ميله اي ( باسيل ) ، مارپيچ ( اسپيرال ) و کروي وجود دارند .

× استرپتوکوک داراي قطر 25/1 و استافيلوک 7/0 ميکرومتر مي باشند . باکتري ها اصولاً علاوه برمنابع انرژي و غذائي ،‌ بايستي از نظر عوامل فيزيکي و شيميائي در شرايط مساعد بوده تا رشد نمايند ، در غير اينصورت رشد آنها متوقف و يا حتي نابود مي شوند .


روشهاي مرسوم در مبارزه با باکتريها :


الف : فيزيکي – اشعه دادن ( Cathodic ,Gamma, X-Ray, UV ) الکتريسيته ، امواج صوتي و ماوراء صوتي ، خشک کردن ، انجماد و حرارت ميباشد .

ب : شيميائي – مواد ضد عفوني زير مي باشند :

1- عوامل الکيله کننده 2- عوامل اکسيدکننده 3- اسيدها مثل اسيدنيتريک و کربنيک 4- قليائي ها مثل سود و پتاس 5- املاح و نمک ها ( در اين مورد فلزات سنگين مؤثرتر مي باشند ) ، املاح مس ،‌ روي ، نقره ، طلا و جيوه 6- صابونها ، زداهاي سنتزي ، ترکيبات آمونيوم چهارتائي ، الکلها ، اتر ، فنل ها ، هالوژنها ، رنگها ، روغنها و ....

× هر کدام از روشهاي فوق ، داراي مزايا و معايب خاص ميباشد و بستگي به کاربرد نهائي مخصوص قابل استفاده هستند

توضيح کار : انتخاب مورد نظر براي کاربرد روي الياف و منسوجات ، استفاده از نقره در شکلهاي گوناگون بوده که در زير تشريح مي گردد :

× اثر ضد ميکروبي نقره به واسطه ترکيب يونهاي آن با پروتئين هاي ميکروبي است که يون نقره از مجتمع پروتئين هاي مذکور نيز به آهستگي جدا مي شوند و اين امر پايه دوام فعاليت باکتريواستاتيکي نقره و املاح آن است . املاح نقره در زمره باکتريسيدهاي قوي و مؤثر مي باشند ولي به دليل خاصيت سوزانندگي کمتر مورد استفاده قرار مي گيرند . ( اصطلاح سنگ جهنم براي نيترات نقره )× کاتادين در واقع نقره متخلخل همراه با طلا بوده که باکتريواستاتيک فوق العاده خوبي مي باشد و براي ضدعفوني کردن آن بکار مي رود . ترکيبات نقره پروتئين شده مانند پروتارگل و آرژيرول در عفونت هاي چشمي و مجاري ادراري بکار برده مي شوند . نيترات نقره با وجود خاصيت سوزانندگي ، براي درمان سوختگيها به عنوان آنتي سپتيک بکار برده مي شود . بر حسب مقدار نقره در جسم ، کيفيت باکتريواستاتيک و يا باکتريسيد بوجود مي آيد .

با توجه به مطالب فوق نقره خود نيز به عنوان دارو بکار برده ميشود و به عبارت ديگر براي انسان ايجاد مشکل و يا آلرژي نمي کند ( بمقدار کم ) و از طرفي پايداري کيفيت ضد باکتري و مقاومت نوري و غيره باعث شده تا بتوان آنرا در پليمرهاي گوناگون و به شکل هاي مختلف از جمله الياف سنتري نظير PP,PAN, PET‌ و غيره بکار برد.

× در رابطه با منسوجات ،‌مواد ضد باکتري را مي توان با روشهاي متفاوت از جمله رمق کشي ، Pad-drycure ، پوششکاري،اسپري وفوم بکار برد ، همچنين درمورد پاره اي از موارد آنها را مستقيماً در روغنهاي نساجي و يا مذاب پليمر و يا محلول پليمر قبل از ريسندگي نخ بکار برد .× اکثر مواد ضد باکتري براي منسوجات همانهائي هستند که در صنايع غذائي و آرايشي بکار مي روند ولي با غلظت کمتر در مورد منسوجات ، مواد بکاربرده شده بايستي داراي ثبات شستشوئي و ثبات نوري داشته و اثر نامطلوب بر روي پوست و محيط زيست نداشته باشند . لذا بايستي حلاليت درآب نداشته و مقاومت شيميائي آنها درمقابل مواد قليائي و اسيدي و اکسيدکننده ها در حد خوب بوده و از پايداري حرارتي خوبي برخوردار باشند . فرآيند استفاده از اين مواد بايستي اثر نامطلوب بر روي فرآيند توليد الياف و منسوجات نداشته باشد و اثر مهاجرت آنها از درون طيف به سطح آن نيز اهميت زيادي دارد .

× در شرايط ايده آل يک ماده ضد باکتري بکار رفته بايستي قادر باشد تا از مکانيزم هاي متفاوت جهت مقابله با باکتري ها عمل نمايد و طيف وسيعي از آنها را کنترل و نابود نمايد ، در غير اينصورت باکتري با اصلاح سيستم دفاعي خود درمقابل آن مکانيزم ، خود را مقاوم مي سازد .

× ترکيبات بکار رفته جهت ضد باکتري نمودن منسوجات ، به دو دسته کلي مواد آلي و مواد معدني تقسيم ميشوند .

× ترکيبات آلي دراکثر موارد مشکل ساز ميباشند . اين ترکيبات معمولاً ثبات کمي دارند ، مقاومت حرارتي آنها پائين بوده و سمي ميباشند ، در بعضي مواقع در روند توليد اختلال ايجاد نموده و پاره اي از آنها در مجاورت پوست بدن ، ايجاد آلرژي مي نمايند و بهمين دليل ترکيبات معدني ، بيشتر مورد نظر قرار گرفته اند .

× نقره و ترکيبات آن از مناسبترين مواد ضد باکتري معدني مي باشد ، زيرا علاوه بر غيرسمي بودن و اينکه يک فلز معدني طبيعي است قادر به نابودي طيف وسيعي از باکتري ها و قارچها مي باشد . بسياري از ميکروارگانيسم هاي مضر براي بدن توسط اين ماده از بين مي روند و اين توانائي بهنگام ريز بودن ذرات تا حد نانومتر ،‌ بسيار افزايش مي يابد . نقره با اندازه نانو داراي سطح فعال بيشتر و قدرت نفوذ بالاتري بوده و احتمال نابودي مواد ميکروارگانيسم را افزايش مي دهد . درضد عفوني نمودن آب خوراکي از غلظت هاي کم نقره استفاده مي شود و مکانيسم تأثير نقره براي باکتري بطور کامل روشن نيست و تا کنون سه روش ذکر گرديده است :

1- مداخله در جابجائي الکتروني باکتري

2- مداخله و تخريب DNA باکتري

3- فعل و انفعال با جداره ياخته بدون اينکه وارد سلول شود و تشکيل ترکيبات هيستيديل و ممانعت از فرآيند تنفس .

نقره به اندازه نانو به دو صورت کلي موجود است :

الف : بصورت پودر – دراين مورد نانو سيلور بر روي ذرات ديگر نظير Tio2 وجود دارد .

ب : درحالت مايع – در اين موردنانوسيلور بصورت معلق در يک مايع ( آب ، گلايکول و ....) وجود دارد .

لازم به ذکر است که نانوسيلور بر روي اکسيد تيتانيوم ازخاصيت فنواکسيداسيون برخوردار است ، به عبارت ديگر اجسامي که دراي اين ترکيب هستند در اثر تابش نور عملاً فتواکسيداسيون انجام گرفته و علاوه بر ضد باکتري بودن مواد ارگانيک روي آن اکسيد مي شود و به عبارت ديگر فرآيند خود تميز شدن ( Self cleaning‌) انجام ميشود .

شيوه کاربرد نانوسيلور براي الياف و منسوجات :

1- استفاده از پودر نانوسيلور در تهيه ماستربيچ و استفاده آن در فرآيند ذوب ريسي و تهيه الياف ضد باکتري

2- استفاده از مايع نانوسيلور در يک حمام مشابه رمق کشي

3- استفاده از زئوليت هاي خاص

آزمايشات عملي :

1- مقدار 2% P101 ( پودر Tio2‌حاوي 1% نانوسيلور ) با پليمر مخلوط و سپس بصورت ورقه تبديل مي کند . ( تست کشت باکتري نشان ميدهد بيش از 99% مؤثر بوده است . )

2- آزمايش فوق با PP‌ و با غلظت 2/0% انجام شد . تست آنتي باکتريال نشان دهنده تأثير زيادي بر روي ممانعت از رشد باکتري هاي مختلف و همچنين قارچها ميباشد .

3- آزمايش فوق بر روي PET‌ با غلظت 1/0% و 2/0% انجام شد ، نمونه داراي فعاليت ضد باکتري بود .

4- آزمايش بر روي محلول پليمر PAN‌ در دي ام اف انجام شد و سپس پليمر بصورت ورقه خشک مورد آزمايش قرار گرفت . ( غلظت هاي انجام شده 02/0% و 2/0% بود ، در مورد اول کيفيت باکتريواستانيک و در مورد دوم کيفيت باکتريسيدي مشاهده گرديد .

5- از محلول نانوسيلور درآب بر روي الياف پلي استر پاشيده در حمام با حرارت 110 درجه به مدت 20 دقيقه ، سعي شد که ذرات نانوسيلور به درون الياف نفوذ کنند:

الف : مقداري نمونه بصورت فوق نگهداري شد .

ب : مقداري از نمونه تحت تأثير نور XENON‌ قرار گرفت .

ج : مقداري نمونه بصورت معمول رنگ گرديد .

هرسه نمونه فوق تحت آزمايش کشت باکتري قرار گرفتند .

استانداردهاي تست ضد باکتري کالا و ارزيابي قدرت ضد باکتري نمونه :

ASTM F1671, ASTM1670, AATccC 147, AATcc 100, AAIcc 30, Atcc 30, Atcc 6538, SWISS.EMPA NORMS 2003, S10, ASTM F1819توليد کنندگان عمده منسوجات با خاصيت ضد باکتري :

ACB (منسوجات خانگي و غيره ، ACTIGARD (الياف الفيني)

AMICOR‌ (البسه کارکنان بيمارستانها – رختخواب بيمارستاني ، لباسهاي ورزشي)

BIOFRESH (الياف اکريليک (لباسهاي ورزشي – کفش و غيره))

HELAPSO (انواع پوشاک) MICROSAFE‌ (البسه ورزشي) جوراب ، دستکش و....)

الياف اکريليک با نام تجاري MICRO SPERME ، کمپاني هاي ديگر نظير ULTMFRESH و TIMOSAN و THIMSULATE و غيره .

کلمات کلیدی مطلب : باکتری - بهداشت -
تعداد بازدید : 7019
فرستنده : فاطمه | تاريخ : 1392/10/4 ساعت : 23:22

سلام دستتون درد نکنه ،مطالب مفیدی بود میشه منابعی که از آن استفاده کردید داشته باشم .

فرستنده : عاطفه | تاريخ : 1391/11/27 ساعت : 21:08

واقعا به درد خورد . دستتون مرسی