web icons send mail Home Page send mail ورود کاربران آنلاین تارخچه فعالیتهای شما سبد خريد راهنماي خريد
عضویت ثبت نهايي خريد پرداخت

نام تعداد قیمت قيمت كل

فاكتور نهايي و مبلغ قابل پرداخت
  ارزش كل محصولات خريداري شده تومان
هزينه ارسال و خدمات تومان
مبلغ قابل پرداخت 0 تومان
toolbar smaler text size normall text size bigger font size print page send to friend bookmark this page
کمک به زنان بیوه،مطلقه و بی سرپرست

کمک به زنان بیوه،مطلقه و بی سرپرست

تجرد زنان: سرنوشت يا مسأله جهانی؟

تذکر مهم : این مقاله فقط جهت اطلاع میباشد لطفا از شماره گیری تلفنهای مندرج در سایت اکیدا خودداری نمایید

ایسنا در نگاهي ساده و عاميانه زماني كه صحبت از مشكلات و مسائل دختران و زنان بي‌همسراست، دغدغه اصلي بر روي «همسر» متمركز مي‌شود، گويي زنان لزوما بايد تحت لوا يا سرپرستي يك مرد به عنوان «همسر» زندگي كنند تا از مشكلات و مسائل آنها كاسته شده و يا به طور كامل حل شود.

اما واقعيت موجود در سطح جامعه از اين ساختار ذهني اجتماعي فاصله بسيار زيادي دارد. از آنجا كه ازدواج امري طبيعي، مشروع و منطقي در تمامي اعصار و در همه جوامع بشري تلقي مي شود خواه ناخواه زناني كه در سنين ازدواج قرار دارند، اما مجرد مانده‌اند به صورت يك پديده نامقبول و غيرعادي محسوب مي‌شوند.

تجرد زنان و دختران جوان اينك به يك مسأله جهاني تبديل شده، برخي از مشكلات و مسائل اين دسته از زنان در اغلب كشورها مشابه و يكسان است اما بخش ديگري از آن خاص فرهنگ‌ها، اديان و مذاهب مختلف، قومها، سنت‌هاي خاص، خرده فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و سازه‌هاي مرسوم اجتماعات گوناگون است.

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، زنان بي‌همسر به كليه زناني اطلاق شده كه به دلايل مختلف از جمله فوت همسر، طلاق و رهاشدگي، مجرد زندگي مي كنند و يا دختراني كه به هر دليلي از مركز طبيعي و مطلوب يا مرسوم يك جامعه گذشته و هنوز همسري نداشته و مجرد هستند. بيش از نيمي از دختران مجرد تهراني معتقدند براي ازدواج يك دختر هيچوقت دير نيست

دكتر انور صمدي‌راد، استاد دانشگاه و آسيب‌شناس با بيان اينكه نگهداري از يك يا چند تن از اعضاي خانواده كه دچاربيماري يا كهولت، از كارفتادگي و معلوليت هستند موجب مجرد ماندن تعدادي از دختران شده مي‌گويد: اين در حاليست كه هيچگونه پاداش مادي، بيمه، مستمري و غيره نيز به آنها تعلق نمي‌گيرد. همچنين بسياري از دختران به خاطر نداشتن خانواده‌اي برون گرا، معاشرتي و يا داشتن خانواده فقير، مشكل دار، متعصب، گسسته و پريشان مجال و فرصت ازدواج برايشان فراهم نشده در نتيجه علي‌رغم تمايل و آمادگي شخصي بايد همچنان مجرد باقي بمانند. وي بيان مي‌كند: از سوي ديگر وجود برخي سنت‌ها و آداب و رسوم مانند ازدواج دختران به ترتيب سن، موافقت قطعي پدر براي ازدواج، داشتن جهيزيه كامل، مهريه بالا و ... را نيز مي‌توان از عوامل مؤثر در ازدواج نكردن دختران برشمرد.

دكترصمدي‌راد با اشاره به تحقيق خود بر روي ٥٤٤ نفر از زنان هرگزازدواج نكرده يا دختران واقع در گروه سني ٥٥ــ٢٨ ساله و زنان در حال حاضر بدون همسر بر اثر طلاق يا فوت شوهر واقع در گروه سني ٥٥ــ١٨ ساله شهر تهران اظهار مي‌كند: برخلاف آنچه در ابتدا به نظر مي‌رسد، ازدواج نكردن و نداشتن همسر مشكل بزرگ و اساسي اغلب دختران مجرد نيست چرا كه ٥/٥٢ درصد دختران مجرد با اين موضوع كه نداشتن همسر بزرگترين مشكل آنهاست مخالف يا بسيارمخالف بوده‌اند و ٣٤ درصد از آنها، نداشتن استقلال و وابسته بودن به خانواده پدري، نداشتن استقلال مالي يا درآمد شخصي را مهمترين مشكل خود ابراز كرده‌اند. وي در ادامه با بيان اينكه ٥/٥٠ درصد دختران معتقدند كه براي ازدواج كردن يك دختر هيچوقت دير نيست ادامه مي‌دهد: اين در حاليست كه ٧٠ درصد دختران ازدواج را يك امر ضروري دانسته و ٥١ درصد بيان كردند براي ازدواج دختران سن و يا محدوده سني مشخصي وجود دارد كه نبايد از آن بگذرد.

اين استاد دانشگاه بيان مي‌كند: ٨٠ درصد دختران تهراني معتقدند كه امكان زندگي بدون دغدغه خاطر و نگراني براي دختران مجرد در جامعه ما وجود ندارد و در مقابل ٧٠ درصد ديگر علي‌رغم داشتن سني بيش از ٢٨ سال تمايل به جدا شدن از خانواده و زندگي مستقل را ندارند. اين محقق با بيان اينكه ٩٠ درصد اين دختران حمايت‌هاي قانوني و سياست‌هاي اجتماعي را تبعيض‌آميز و ناكافي مي‌دانند مي‌گويد: نداشتن مسكن مستقل و مناسب، وجود نگرش‌هاي افراطي و اشتباه در مورد زندگي مستقل زنان مجرد كه براي زنان اعمال مي‌شود، از مشكلات و مسايل زنان و دختران بي‌همسر است كه با مشكلاتي از قبيل نداشتن شغل و درآمد كافي براي اداره زندگي همراه شده و ابعاد گسترده‌تري به خود مي‌گيرد. ٧٩ درصد زنان مطلقه نسبت به آينده و تنهايي خود احساس نگراني زيادي مي‌كنند فرزندان زنان مطلقه احساس حقارت «زياد» و «بسيار زياد» مي‌كنند ٨٧ درصد زنان مطلقه احساس امنيت اجتماعي «كم» يا «هيچ» مي‌كنند

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد در ادامه پيرامون زنان مطلقه بيان مي‌كند: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد ٧٨ درصد زنان مطلقه شهر تهران، مهريه خود را در هنگام طلاق دريافت نكرده و ٤١ درصد براي طلاق گرفتن مجبور به گذشتن از مهريه خود شده‌اند. اين در حاليست كه بيش از ٨٩ درصد از زنان طلاق گرفته هيچ نفقه‌اي دريافت نكرده‌اند. وي با اشاره به زندگي حدود ٧١ درصد زنان مطلقه با فرزند يا فرزندان خود و بيان اينكه تنها ١٦ درصد از آنها شاغل هستند، خاطرنشان مي‌كند: زنان غيرشاغل براي تأمين نيازمنديهاي مادي زندگي محتاج ديگران هستند و از آنجايي كه منشاء بسياري از نابساماني‌ها و ناملايمات انسانها در جوامع كنوني به وضعيت اقتصادي و فقر مادي مربوط مي‌شود و اكثر زنان مطلقه نيز بيكار هستند و از وضعيت اقتصادي نامطلوبي برخوردارند برقراري سيستم‌هاي حمايتي از اين زنان و فرزندان آنها ضرورت دارد؛ چرا كه حدود ٧٦ درصد زنان مطلقه عامل اصلي بسياري از طلاق‌ها را مشكلات مالي و مسائل اقتصادي مي‌دانند.

دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه ٩٠ درصد زنان مطلقه داراي فرزند نسبت به آينده فرزندان خود نگراني زيادي مي‌افزايد: ٣٣ درصد از اين زنان عنوان كردند كه فرزندانشان به خاطر جدايي از پدر به ميزان «زياد» و «بسيار زياد» احساس حقارت مي‌كنند؛ اين در حاليست كه اين مسأله مي‌تواند اين كودكان را به انسانهايي افسرده جامعه گريز و جامعه ستيز تبديل كند، همچنين ٨٨ درصد ديگربويژه مادراني كه فرزند دختر داشته‌اند نگران آينده فرزندان و موفقيت خود در ازدواج مجدد بودند و ٧٩ درصد نسبت به آينده و تنهايي خود احساس نگراني زياد كردند. به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد بيان مي‌كند كه ٧٠ درصد زنان مطلقه وجود باورهاي غلط و قضاوت‌هاي تنگ‌نظرانه افراد جامعه نسبت به طلاق و زنان مطلقه را باعث احساس بيگانگي، ناامني و ناراحتي در روابط خود با ديگران دانسته كه موجب مي‌شود از حضور در جمع فاميلي احساس معذب بودن كنند.

وي ادامه مي دهد: ٤٥ درصد زنان مطلقه از مزاحمت‌ها و مداخلات همسر قبلي خود ابراز ناراحتي كرده و از اين بابت احساس سلب حقوق فردي و اجتماعي مي‌كنند از سوي ديگر٤٠ درصد ديگر نيز محدوديت‌ها و مزاحمت‌هاي اعضاي خانواده خود را مخل امنيت و آزادي خود قلمداد مي‌كنند. اين محقق با اشاره به نتايج اين تحقيق تصريح مي كند كه ٥٥ درصد زنان مطلقه از طعنه‌ها و متلك‌هاي اهالي محل معذب بوده و حدود ٦٦ درصد در معرض انواع سوء‌نيت‌ها و آزارهاي ديگران واقع شده و صدمه ديده‌اند كه اين موارد بازگوكننده ميزان ناامني عاطفي و تضييع حقوق فردي و اجتماعي زنان مطلقه است، به گونه‌اي كه ٨٧ درصد اين زنان ميزان امنيت اجتماعي خود را «كم» يا «هيچ» مي‌دانند كه نشان از بي‌توجهي مسؤولين به سلامت اجتماعي و امنيت رواني ــ اجتماعي اين قشر از جامعه دارد.

وي با اشاره به وجود نگاه مردسالارانه و تبعيض و تنگ‌نظري عليه زنان ادامه مي‌دهد: اين امر موجب شده كه ٣٩ درصد از زنان در پيدا كردن و اجاره مسكن، اسكان و اقامت در هتل‌ها و مهمانسراها با مشكل مواجه شوند. زنان بيوه مزاحمت‌هاي كمتري نسبت به زنان مطلقه دارند زنان مطلقه در مقايسه با زنان بيوه از حضور در جمع فاميلي بيشتر معذب مي‌شوند به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد مشكلات و مسائل زنان بيوه را مشابه زنان مطلقه مي‌داند و مي‌گويد: ٤/٣١ درصد زنان بيوه از آينده فرزندان خود احساس نگراني مي‌كنند اما اين احساس امنيت اجتماعي در مقايسه با زنان مطلقه بيشتراست، به گونه‌اي كه فرزندان زنان بيوه احساس حقارت كمتري را به خاطر نداشتن پدر دارند و ميزان شماتت فرزندان به طور چشمگيري بين زنان بيوه كمتر از زنان مطلقه است. وي با اشاره به مشكلات فراوان ٣/٤٠ درصد از زنان مطلقه و ٨ درصد زنان بيوه درخصوص حضانت فرزندان بيان مي‌كند: اين مسأله حاكي از شدت مشكلات زنان مطلقه در سطح جامعه است.

اين استاد دانشگاه اظهار مي‌كند: ٤/٦٢ درصد زنان بيوه معتقدند كه براي تربيت فرزندان خود نيازي به كمك ديگران ندارند؛ در صورتيكه اين آمار در زنان مطلقه ٤٩ درصد است. وضعيت بهتر زنان بيوه در اين مورد به دليل كمك و رسيدگي بيشتر خانواده همسر متوفي است. همچنين به دليل اينكه زنان بيوه پس از فوت همسر روابط خود را با خانواده وي حفظ كردند ميزان احساس نگراني از تنهايي در آينده در آنها كمتر از زنان مطلقه است. دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه زنان بيوه در مقايسه با زنان مطلقه از حضور در جمع فاميلي كمتر معذب مي‌شوند، مي‌افزايد: ٨/٧٢ درصد زنان بيوه هرگز مورد مزاحمت بازماندگان همسر متوفي خود قرار نگرفتند و درمقايسه با زنان مطلقه مداخلات كمتري را از سوي ديگران داشته‌اند همچنين آنها همچون زنان مطلقه و دختران مجرد از طعنه و كنايه‌هاي همسايگان و كسبه محل مصون نيستند؛ اما ميزان اين نوع مزاحمت‌ها براي زنان بيوه كمتر است. تربيت و مراقبت از فرزندان مهمترين دغدغه زنان مجرد است آينده روشن و اميدوار كننده‌اي براي فرزندان زنان مجرد تصور نمي‌شود .

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد با اشاره به شرايط نامطلوب حاكم بر جامعه به علت نگرش مردسالارانه و كوچك شماري زن در جامعه مي‌گويد: زنان مجرد، اعم از ازدواج نكرده، مطلقه و بيوه متحمل انواع مشكلات از قبيل تبعيض و نابرابري، تعصب و مداخله اطرافيان بويژه مردان خانواده كرده و احساس نامطبوعي در اكثريت زنان مجرد ايجاد مي‌كند كه سايه اين نگرش‌ها همواره همراه اين زنان است. وي تربيت و مراقبت از فرزندان، بويژه كودكان كم سن را از دغدغه‌هاي اساسي زنان مجرد مي‌داند و مي‌افزايد: اين زنان به امكانات كافي و مستمر براي دريافت كمك، حمايت، مشاوره و ... دسترسي نداشته تا بخشي از بار سنگين هزينه‌هاي فرزند را از دوش خود بردارند. از سوي ديگراوضاع نابسامان اقتصادي، اكثريت زنان مجرد را از هرگونه تفريح و سرگرمي بازمي‌دارد، كه فرزندان اين زنان نيز از محروميت بيشتري نسبت به ساير كودكان رنج مي‌برند. به گفته اين محقق اماكن عمومي از خيابان‌ها و مراكز خريد تا محيط‌هاي كاري و ادارات، تا مراكز تفريحي و ... براي زنان مجرد امن نيست و انواع مزاحمت‌ها، متلك‌ها و كنايه‌ها، تبعيض‌ها و تنگ نظري‌ها مانع آرامش و آسايش زنان مجرد است. اين آسيب‌شناس قوانين و مقررات ناشي از سنتها وعرف جامعه را موجب محروميت اين زنان از حقوق طبيعي، انساني و مدني خود دانسته و خاطرنشان مي‌كند: اغلب زنان مجرد از تحصيلات، مهارتهاي حرفه‌اي و تخصص محروم مانده و اغلب درمشاغل كم درآمد و سطح پايين مشغول به كار بوده، در نتيجه فاقد قدرت خريد لازم براي اداره زندگي مستقل هستند. از سوي ديگر سياستهاي اجتماعي و خدمات رفاهي موجود پاسخگوي نيازهاي زنان مجرد و فرزندان آنها نبوده و اغلب اين خانواده‌ها از دريافت مزاياي اجتماعي ــ اقتصادي محروم هستند.

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه براي فرزندان زنان مجرد، آينده روشن و اميدوار كننده‌اي تصور نمي‌شود مي‌گويد: اغلب مادران بيوه و مطلقه چشم‌انداز مطلوبي براي زندگي زناشويي و كاري فرزندان خود ندارند. از سوي ديگر ازدواج مجدد براي بسياري ازا طرافيان زنان بيوه و مطلقه در حكم «تابو» بوده و در صورت تمايل زنان به ازدواج مجدد با مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي فرزندان، خانواده و همسر سابق خود مواجه مي‌شوند. به گفته وي زنان مجرد فاقد درآمد كافي از جانب خانواده‌هاي خود نيز حمايت نشده و امكان حضور در دوره‌هاي آموزش خاص، فني و حرفه‌اي براي آنها وجود ندارد. بنابراين از همگنان خود عقب‌تر مانده و شرايط احراز موقعيت‌هاي برتر و سودآورتر را از دست خواهند داد. اين استاد دانشگاه زنان مجرد را به مراتب بيش از زنان متأهل قرباني سوء نظرها، تعصبات و قيود اجتماعي مي‌داند و تصريح مي‌كند: بنابراين وجود آموزه‌هاي غلط و متعصبانه در خانواده‌ها بويژه نزد اغلب مردان جامعه، پائين بودن سطح فكري خانواده‌ها موجب مي شود كه نگاه فرو دست به زنان داشته باشند و اين زنان هستند كه بايد تاوان كوته فكري‌ها و كوردلي‌هاي افراد را بپردازند و متأسفانه نهاد يا تشكيلات مشخصي براي مقابله و مبارزه با اين مفاسد وجود ندارد.

کلمات کلیدی مطلب : بیوه - مطلقه -
تعداد بازدید : 48814
فرستنده : قدسیه مهدی قجری | تاريخ : 1394/7/7 ساعت : 11:30

زنی هستم دراستان مازندران سوادکوه شهر زیراب زندگی میکنم دارای ۴فرزند میباشم و ب مدت ۵سال است از همسرم جدا شدم و سرپرستی فرزندانم را ب عهده گرفتم در خانه استجاری زندگی میکنم و۲فرزند محصل دارم خرج خود و فرزندانم را با یارانه و وکار در منزل مردم پیش میبرم ۲دختر متاهل دارم ک توانایی تهیه جهزیه ندارم از شما کمک کننده های عزیز تقاضای کمک دارم شاید باورتون نشه بعضی شبا حتی پول نان هم نداریم خدای من بالاشاهده شمارو ب این ماه عزیز دستو خال بر نگردونین

فرستنده : قدسیه مهدی قجری | تاريخ : 1394/7/7 ساعت : 11:28

زنی هستم دراستان مازندران سوادکوه شهر زیراب زندگی میکنم دارای ۴فرزند میباشم و ب مدت ۵سال است از همسرم جدا شدم و سرپرستی فرزندانم را ب عهده گرفتم در خانه استجاری زندگی میکنم و۲فرزند محصل دارم خرج خود و فرزندانم را با یارانه و وکار در منزل مردم پیش میبرم ۲دختر متاهل دارم ک توانایی تهیه جهزیه ندارم از شما کمک کننده های عزیز تقاضای کمک دارم شاید باورتون نشه بعضی شبا حتی پول نان هم نداریم خدای من بالاشاهده شمارو ب این ماه عزیز دستو خال بر نگردونین

فرستنده : قدسیه مهدی قجری | تاريخ : 1394/7/7 ساعت : 11:25

زنی هستم دراستان مازندران سوادکوه شهر زیراب زندگی میکنم دارای ۴فرزند میباشم و ب مدت ۵سال است از همسرم جدا شدم و سرپرستی فرزندانم را ب عهده گرفتم در خانه استجاری زندگی میکنم و۲فرزند محصل دارم خرج خود و فرزندانم را با یارانه و وکار در منزل مردم پیش میبرم ۲دختر متاهل دارم ک توانایی تهیه جهزیه ندارم از شما کمک کننده های عزیز تقاضای کمک دارم شاید باورتون نشه بعضی شبا حتی پول نان هم نداریم خدای من بالاشاهده شمارو ب این ماه عزیز دستو خال بر نگردونین

فرستنده : کبری | تاريخ : 1394/7/1 ساعت : 13:30

سلام من یه خانم 58 ساله مطلقه بی سرپرست میشناسم مستاجر و تنها و با درآمد ماهیی 240 تومن که پول کرایه خونشم نمیشه دوسکته مغزی کرده و مفصل پاشم آسیب دیده و میلنگه و نمیتونه کارم بکنه خواهشمندم احتیاج به حامی مالی داره اگر کسی درتوانش هست حتی شده ماهی 100 هزارتومنم کمکش کنه کلی بار از دوشش برداشته میشه اطلاع بده ازتون خواهش میکنم واقعا درموندست حتی آدرس میدم برید ببینید و پرسو جو کنید

فرستنده : مهدی حاتمی یزدی | تاريخ : 1394/1/6 ساعت : 19:39

پسری هستم ۳۱ساله ۹ساله بر اثر تصادف معلول نخاعی شده ام از پهلو به پایین بیحس وبه بالا سالم به دنبال خانم متارکه یا مطلقه هستم برای ازدواج دائم واگر بچه هم داشته باشد چه بهتر در آمدم هم خوبه خدا روشکر ۰۹۳۶۹۴۰۸۴۶۷

فرستنده : لیلا | تاريخ : 1393/9/7 ساعت : 13:24

سلام . خواهرم بیماری ام اس داره و به تازگی از همسرش جدا شده پدرو مادرم فوت شدن و خواهرم الان تنهاست . میخاستم بدونم مرکزی هست که بتونه اونجا زندگی کنه . جایی که اذیت نشه. و من میتونم ماهیانه مبلغی رو برای اون مرکز واریز کنم. آیا جایی وجود داره برای نگهداری از افرادی مثل خواهر من؟ لطفا راهنماییم کنید

فرستنده : آزاده | تاريخ : 1393/8/4 ساعت : 10:38

سلام-زنی 31ساله هستم ویک فرزند بیمارهزینه درمانش را با بدبختی تامین میکنم مستاجرم وضعیت مالی خیلی بد انتضار کاردر خانه دارم پول مفت نمیخوام میخوام هزینه درمان دخترم تامین بشه تااونو از دست ندم ودر کنارش از اون مراقبت کنم دخترم 2سالشه واگه دارو بهش نرسه....نمی تونم بخاطر نداری ازش دل بکنم

فرستنده : شقايق | تاريخ : 1393/6/16 ساعت : 12:08

سلام من18سالمه و خواهرم22سالش مامان بابامون معتادن وبابام 7ساله بيكاره توخونه ي مامان بزركم زندكي ميكنيم و خرجمون رو بايارانه ميديم اجيم ب علت نداشتن پول مجبور شد ازدانشكاه انصراف بده من و اجيم ميخوايم ازاين خونه دربيايم فقط ميخوايم بدونيم ايامركزي هست ك فقط ي جاي خواب واسمون باش جون خودمون ميتونيم بريم سركار فقط ي جاي خواب ميخوايم لطفا كمكمون كنيد

فرستنده : اواره ی شهرتون | تاريخ : 1393/5/12 ساعت : 22:46

من خیلی پرم ..........

فرستنده : اواره ی شهرتون | تاريخ : 1393/5/12 ساعت : 22:36

کجاین ؟ که از بس به این سازمانا اعتماد کردم بریدم .... چرا یکی نیست که کمک مالیم کنه ... بابا من فقط میخوام درس بخونم ...همین ...

فرستنده : ندا | تاريخ : 1393/5/9 ساعت : 18:32

من خیلی بدبختم انقددغدغه دارم که اینجاجابرگفتنش کمه فقط...

فرستنده : هیام | تاريخ : 1393/3/28 ساعت : 01:35

سلام میخواستم بدونم تو ابران جایی برای دخترای جوان که توی خونواده به شدت تحت فشار هستند وجود داره آیا سازمانی هست از اونا حمایت کنه؟تو رو خدا جوابمو بدین

فرستنده : سهیلا | تاريخ : 1393/2/19 ساعت : 19:33

سلام من 7ماهه از همسرم جدا شدم و تو یه اموزشگاه تدریس میکنم کلا طلاق یه اتفاق تلخیه واسه همه چه زن چه مرد

فرستنده : سمیه | تاريخ : 1393/2/1 ساعت : 07:44

سلام دختری هستم 28 ساله، سالهات مادر و پدرمو از دست دادم، تا الان خودمو خرج کار می کردم و دست کمک به طرف هیچ کس دراز نکردم به خاطر غرورم و تا جایی که تونستم شب و روز کار کردم و از هیچ کس حتی برادرام تقاضای کمک مالی نکردم. تا چند وقت پیش خرج مادربزرگ مریضمم می دادم بدون کمک از هیچ کس الانم تنها زندگی می کنم ولی الان به خاطر بدهکاری برادرم که تنها کس و امید تو این دنیاست واقعا نیاز به کمک دارم. نمی خوام به هر کسی رو بدانزم که بعد این همه با پاکی کار کردن حالا بخوام نجابتمو به حراج بذارم لطفا کمک کنین

فرستنده : نازنین | تاريخ : 1392/10/17 ساعت : 20:00

سلام اگه یه جایی هم هست که به دخترهای بی سر پرست مثل من حمایت بشه لطفا بگین چون تنها زندگی میکنم وواقعا در شرایط سختی هستم

فرستنده : ساقی | تاريخ : 1392/6/11 ساعت : 19:31

سلام.دوستان عزیز من 22سالمه و بعلت بیماری روحی شوهرم که بعد از چند روز زندگی مشترک فهمیدم جداشدم.الان با پدر ومادرم زندگی میکنم ولی مثل قبل دختر بچه ی خونه نیستم ونیاز به یه شغل دارم که بتونم خرجمو خودم تامین کنم.لیسانس از دانشگاه دولتی دارم و ساکن اصفهانم. ممنون میشم اگه کسی بتونه کمکی بکنه امیدوارم مشکل همه ی شما دوستان حل بشه. یا علی

فرستنده : نیما | تاريخ : 1392/5/31 ساعت : 12:54

من میخوام با یک زن مطلقه ا زدواج کنم کمک کنید

فرستنده : یه بنده خدا | تاريخ : 1392/5/27 ساعت : 23:39

سلام من خیلی تصادفی به این سایت اومدم و خیلی ناراحت کننده بود بیشتر نظرات من وضع مالی نسبتآ خوبی دارم من میتونم کمک کنم به اندازه خودم

فرستنده : مریم ازکرج | تاريخ : 1392/5/9 ساعت : 08:08

سلام مریم هستم ازکرج 29سال دارم و5سال هست جداشده ام ازهمسرم درحال حاضر درشرکت خصوصی مشغول کارم ولی درد من مالی نیست من به دلیل زیبایی تقریبی چهره یکسره دورم ادمهایی میچرخه که نبایدباشه دنبال یک موقعیت هستم که ازدواج کنم چون واقعا ازادماروزگارمیترسم

فرستنده : bikas | تاريخ : 1392/5/2 ساعت : 21:06

سلام من يك دختر 19 ساله هستم .واقعا به كمك شما احتياج دارم سرپرست خانواده مادرم هستش ومسن...من به همراه خواهرم ترك تحصيل كرديم به دليل مشكلات سخت زندگي وحالا من شاغل هستم و نميتوانم به تنهايي امورات خانواده را بگذرانم.خواهشا ما اميدمان اول به خداست وبعد به شما نااميدمان نكنيدباتشكر

فرستنده : سیمین | تاريخ : 1392/4/30 ساعت : 21:23

دختری هستم 24ساله به همراه خواهرم ومادرم زندگی میکنم آن هم در خانه برادرم.خودم دانشجو بوده و خرجم را خودم میدهم پدر و مادرم از هم جدا شده و پدرم پی زندگی خود بوده بی هیچ کمکی.مادرم با سن60سال پرستاری میکند و یک سرپناه نداریم حتی پولی هم نداریم برای گرفتن سرپناه واقعا در مضیغه هستیم اگه کسی هست ی وامی چیزی کمک کنه واقعا.... منتظرم

فرستنده : مجتبی | تاريخ : 1392/4/26 ساعت : 21:22

بنام خداوند عشق و امید موفقیت برای کسانی است که تلاش می کنند شاید این حرفها از نظربعضی ها بی ربط باشه ولی دیدم زنان بی سرپرستی رو که الان صاحب موقعیت خوبی هستند واقعا هیچ کس جز خودتون نمی تونه به شما کمک کنه از اندیشه مثبت غافل نشید ، فکر کنم که یه انجمنی تشکیل شه و واقعا هدفش کمک باشه خیلی خوبه ، به شرطی که دوستان هدفشون کمک به هم نوع باشه .

فرستنده : عاطفه | تاريخ : 1392/4/26 ساعت : 07:35

با سلام اینجانب سرپرست خانوا هستم تا الان هیچگونه حمایتی از من نشده برای خدا و بدون شراط و به همین دلیل بچه ها از من فاصله گرفتند و هیچگونه چتر حمایتی ندارم وام گرفتم یک سوئیت خریدم شرایط سختی دارم و نیاز به 5 میلیون وام قرض الحسنه دارم که کمکم پس دهم کمکم کنید لطفا

فرستنده : علی | تاريخ : 1392/4/20 ساعت : 09:18

اگرادرس جایی هست که ازاین زنان حمایت میشه روی سایت قرار دهید

فرستنده : علی | تاريخ : 1392/4/20 ساعت : 09:11

یه خانم معتاد را ازخیابان نجات دادم زالان در دوران ترک به سر می برد دنبال مکانی برای ادامه زندگی برای او میگردم حاضراست برای تامین جای خواب خودکارهای منزل انجام دهد.باید به انها اعتماد کرد

فرستنده : علی | تاريخ : 1392/3/21 ساعت : 09:42

سلام به هرکسی اعتماد نکنی به شکر خدا موسساتی برای کمک شما عزیزان وجود داره در ایران به آنجا مراجعه کنید بعضی افرادی که کمک میکنن به نظر حقیر قصد سو دارند اعتماد نکنید به هرکسی

فرستنده : معصومه | تاريخ : 1392/3/2 ساعت : 08:08

مطلقه هستم با تنها دخترم به سختی زندگی میکنیم.تو رو خدا به من کمک کنید

فرستنده : mahmood | تاريخ : 1392/2/25 ساعت : 16:02

سلام چه كاري از دست ما بر مي آيد

فرستنده : س. | تاريخ : 1392/2/20 ساعت : 22:50

سلام چرا میخواید کمک کنید؟

فرستنده : hosein | تاريخ : 1392/2/17 ساعت : 13:52

سلام من برای کمک کردن اعلام آمادگی کردم

فرستنده : hosein | تاريخ : 1392/2/17 ساعت : 13:44

سلام من دوست دارم کمک کنم،ولی نمیدونم چطور

فرستنده : حمید | تاريخ : 1392/2/14 ساعت : 11:27

من میخوام با یک زن مطلقه ا زدواج کنم کمک کنید

فرستنده : بهناز | تاريخ : 1392/2/3 ساعت : 11:30

باعرض سلام زنی 36ساله و مطلقه هستم از نظر مالی خیلی خیلی تحت فشار هستم با مادرم زندگی میکنم چون ظاهر نسبتا خوبی دارم هرکس خواسته من را کمک کند قصد سواستفاده داشته و هرگز قبول نکرده ام اگر کسی بارای رضای خدا قادر است وتوانایی مالی دارد خواهشمندم به من کمک کندمن فاقد هر گونه بیمه ویا پشتوانه ی مالی هستم و بسیار بسیار در مضیقه میباشم و یک زندگی خیلی خیلی ابتدایی دارم... باتشکر از شما بهناز از اصفهان

فرستنده : فرخ | تاريخ : 1391/12/19 ساعت : 01:20

باسلام 33ساله ام..مجرد.کارگر رستوران.. ترجیه میدم با کسی ازدواج کنم که مطلقه باشه .. موردی بود بهم ایمیل کنید.زن مطلقه بدلیل تجربه زندگی مشترک ‍‍‍درک بهتری داره.. من به ازدواج با چنین موردی اطمینان دارم.. قبلا نامزد داشتم ولی ایشون میخواست توسط من تخیلات و رویاهاش براورده بشه...درک درستی از زندگی نداشت....نامزدی بهم زدم.... اگه فکر می کنید در اشتباهم من راهنمایی کنید... با تشکر...

فرستنده : رضا | تاريخ : 1391/12/14 ساعت : 01:35

اكه نهادي تاييد كنه حاضرم كمك كنم خداوند خودش پشتيبانتان باشد

فرستنده : shilarmajidpour | تاريخ : 1391/12/4 ساعت : 12:41

شماچراالکی میگین کمک میکنم.من زنی هستم که یه دختر دارم که پدرش فوت کرده وکسی راغیرازمن ونداره ومن نمیتونم تامینش کنم.چون جوان وزیبا هستم کسی بدون هدف کمک نمیکنه.باوجود دخترنمی تونم با مردمجرد ازدواج کنم ازیه طرف نمیخوام مزاحم زندگی مردان متاهل باشم.واقعامشکل مالی دارم.اگه قصدکمک داریدروی همین سایت اعلام کنید.اسمم مریم است.اقای ارمان یاهرکسی شماره تلفنی بنویسید

فرستنده : زني تنها از شاهرود | تاريخ : 1391/11/29 ساعت : 11:44

 زني 26-27 ساله ام كه از 14 سالگي پدرم رو از دست دادم.. الان جداشدم و نه بيمه دارم نه منبع درآمد..خيلي علاقه دارم به ادامه تحصيل در رشته ي حقوق معدل ديپلمم 18 .62 صدم بود ولي بخاطر ازدواج تو اون سن نتونستم ادامه بدم حالا كه طلاق گرفتم ميخام ادامه بدم ولي نميتونم از پس هزينه ها بربيام حتي تو تامين لباس و كرايه ماشين موندم چه برسه به ... كاش دولت برنامه ي حمايتي براي زنان قرار ميداد كه اينقدر احساس ناامني نكنيم...واقعا دارم دق ميكنم

فرستنده : س.س | تاريخ : 1391/11/23 ساعت : 01:55

man ye motalagheye 25 sale hastam. ye hami az nazare mali mikham age vaghean ahle hemayat kardanid va faghat mesle baghye ke faghat harf mizanan nistid. be imeala javaboo befrestid. .

فرستنده : ARMAN AMINI | تاريخ : 1391/11/10 ساعت : 17:56

سلام.ارمان هستم از شهرری وضعیت مالی خوبی دارم. خانمهایی که فرزند یتیم دارن (ترجیحا سادات) و واقعا نیاز به کمک مالی دارن بس از تحقیق وصحت امر در حد مقدورم میتوانم کمک کنم.

فرستنده : راحله | تاريخ : 1391/11/9 ساعت : 18:12

سلام.برای ازدواج دایمی از چه مراکزی میتونم کمک بگیرم؟ دوستان جواب بفرستن لطفا

فرستنده : تنها | تاريخ : 1391/11/4 ساعت : 14:42

خواهش میکنم به من ودخترجوانم کمک کنید.دخترم درس میخونه روحیه ش خوب نیست کار کنه.من هم خودم وبکشم ماهی دویست وپنجاه نمیدن.الان خونه ثبت نام کردم پنج میلیون میخواند.از اقا یا خانمی که وضع مالیش خوبه میخوام کمک کنید شما با پنج میلیون یاکمتر میتونید مارا از بی سرپناهی در بیارید.دگه از زندگی به خاطر وضع بد مالی خسته شدم.اگه شخص یا اشخاصی مایل به کمک هستند شماره تماس بدند.این دنیا ارزش اینه ونداره دست پیش کسی دراز کنیم یاداشته باشیم وبه کسی کمک نکنیم

فرستنده : ساهی | تاريخ : 1391/11/3 ساعت : 14:54

خانم الی شما حق ندارید بنابر قضاوت نااگاهانه در مورد خانمهایی که درشرایط شمانیستند داشته باشید.از کجامیدونید زندگی دیگران چه جوریه.بعدش هم کسی که واقعا نیازمند نباشه دلش نمیخواهد از کسی کمک بخواهد.پس این همه امورخیریه در دنیا وحتی حدیث وقران که درمورد زنان بیوه ویتیم نوشته استغفرا... اشتباه کردند؟نه خانم،شما نا اگاه وجاهلید

فرستنده : تنها | تاريخ : 1391/11/2 ساعت : 19:23

اقای بهزاد از شاهرود .زنی تنهام واقعا نیاز به کمک مالی دارم.شماره تماستون وبدین

فرستنده : الي | تاريخ : 1391/11/2 ساعت : 16:30

سلام من الان 30 سالمه و از 25 سالگي از همسرم جدا شدم و روي پاي خودم ايستادم از صبح تا شب كار كردم و وام گرفتم و قسط دادم نه رستوران رفتم نه لباس مارك خريدم و تنها خريدم غذاي اندكي در روز بود در واقع مثل يه آدم فقير زندگي كردم تازه با حقوقم به خانوادم هم كمك مي كردم اونم تو تهران كه اين همه هزينه ها بالاست الان بعد از چند سال من تو مرحله اي هستم كه فقط به خدا نياز دارم نه به خلق خونه خوب رهن كردم يه قسمت خوب شهر تهران ماشين هم خريدم حالا ديگه ميتونم حتي مارك بخرم ولي بازم دارم پس انداز و قناعت ميكنم تا بتونم خونه بخرم. اگه آدم به خودش سختي بده كار كنه كم خرج كنه توقعشو پايين بياره هرگز دستشو جلوي كسي دراز نميكنه حتي به راه ناجور هم نمي افته قابل توجه كساني كه براي جيب ديگران كيسه مي دوزند.

فرستنده : تنها | تاريخ : 1391/11/2 ساعت : 00:18

من چندروزقبل براتون ازمشکلات زیادم نوشتم.یه بیوه زن با دختری بیست ویک ساله ودانشجو که پدرش بر اثر فوت کرده وهیچ دارایی از خود ندارد.از آقای ارش میخوام به ماکمک مالی کنه.لطفا شماره تلفنتون وایمیل کنید.تنها از تبریز

فرستنده : بهزاد | تاريخ : 1391/11/1 ساعت : 14:41

سلام اگر خانومی مطلقه ا تنها هست ونیاز مالی داره البته واقعا...از شاهرود حاضرم کمکش کنم ولی من انسانم وانسانم آرزوست... فقط می تونم ساپورتش کنم

فرستنده : zahra | تاريخ : 1391/10/30 ساعت : 15:53

من دوست دارم زندگي كنم مثل همه مردم اما متأسفانه ما زنهاي بيوه انگار حق زندگي نداريم

فرستنده : آرش | تاريخ : 1391/10/27 ساعت : 00:08

salam man vaze mali khobi daram va sakene karaj hastam age khanomi ehtiaj be komak dare mitonam dar hade maghdorat komakesh konam

فرستنده : مهتا | تاريخ : 1391/10/24 ساعت : 13:44

من 5 سال از همسرم جدا شدم و یک فرزند پسر دارم. اوضاع مالیم هم خوبه پسرم با مادر پدرمه و خودم منهام و خوشحال میشم اگه مورد خوبی برای ازدواج پیدا کنم.

فرستنده : mahshid | تاريخ : 1391/10/15 ساعت : 17:49

سلام من خیلی اتفاقی به این سایت سر زدم ومتاثر شدم من هم علیرغم مشکلات زیادی که دارم بیشتر خواهان کمک فکری و مشاورره ای هستم