web icons send mail Home Page send mail ورود کاربران آنلاین تارخچه فعالیتهای شما سبد خريد راهنماي خريد
عضویت ثبت نهايي خريد پرداخت

نام تعداد قیمت قيمت كل

فاكتور نهايي و مبلغ قابل پرداخت
  ارزش كل محصولات خريداري شده تومان
هزينه ارسال و خدمات تومان
مبلغ قابل پرداخت 0 تومان
toolbar smaler text size normall text size bigger font size print page send to friend bookmark this page
آنچه که زنان هنگام ملاقات با مردان به آن توجه میکنند

آنچه که زنان هنگام ملاقات با مردان به آن توجه میکنند

وقتي مردي يك زن را مورد توجه قرار ميدهد، قوه تخيلـش بكار مي افتد. در اغلب موارد اينكه او چه چيـزي پوشـيـده است اهميت ندارد. براي مردان، قوه تــخيـل باعـث ايـجـاد پيش بيني ها و اميد به آشنايي ميگردد!
از طرف ديگر هنگامي كـه يـك زن مـردي را مـورد توجه قرار مــي دهــد، بــندرت در وحله اول تفكرات جنسي در مورد او بـه ذهـنـش خطور ميكند. بيـشتر احتمال دارد كه وي او را مورد توجه قرار دهد به اين دليـل كه شبـيه مردي است كه ميتواند از خود به لـحاظ جسماني، احساسي و مالي مراقبت نمايد و بـنــظر ميرسد كه ميتواند بر اغلب چالشها و سختي هاي زندگي فائق آيد.

متاسفــانـه بـرخـي از مــردان بسياري از ارزشـهـاي والاي انساني را ناديده گرفته و وقـتـي زنـي را مـورد تـوجـه قـرار مي دهند، دو فكر نكوهيده و ناپسند زير به سرعت از ذهنشان خطور مينمايد:
1- او بدون لباس چگونه بنظر خواهد رسيد؟
2- روابط جنسي او چگونه خواهد بود؟

هنگامي كـه زنـان مـردي را مورد توجه قرار مي دهند، معمولا سه فكر از ذهنشان عبور ميكند:
1- آيا شاغل است؟
2- آيا شغل خوبي دارد؟
3- آيا او ميتواند شغل خوبي را تـا مـدتي كـافي حفظ كند تا هر دو بتوانيم از مـنفعت آن بهرمند شويم؟شايد اين دليل آن باشد كه چرا مردان احـساس ميكنند پذيرفته شدن آنها توسط يك زن منوط به گذراندن يك تست مشكل در مورد وضعيت جسماني و ماليشان است.

مردها نگاهي سر سري دارند، زن ها موشكافانه ميبينند

بـرخـلاف بـاور عـمومي، زنـها بـيشتر از مردان به مسائل ديداري اهميت مي دهند. آنـها تـمايل دارنـد آنچه را كه دوست دارند ببينند. اين ديدن لـزوما همـراه با خـيـره شـدن و زل زدن نيست و لزومي ندارد كه آن چيز كاملا واضح و آشكار باشد. يك نـگـاه گذرا كافيست كه تمام جزئيات در ذهن آنها ثبت گردد. مردان تحسين مي كنـنـد زنـان تـفتيش؛ يك زن ممكن است قبل از اينكه چشم در چشم يك مرد دوخته باشد و يـا ايـنـكه توجهش را به خود جلب نموده باشد، بخواهد تصميم به علاقمند شدن به آن مرد بگيرد.
مـردان پـستي بلندي ها و برجستگي ها را مورد توجه قرار مي دهـنـد، زنان ساخـتـار و بـنيان را. آنها به چشمها، دستها، دندانها، لبـخـند و كلاس مردان نـيـز توجه مي كـنـنـد. زنهايي كه بيشتر به خصوصيات وجودي مردان اهميت مي دهنـد، به مردان صادق، اهل گردش روي، قابل اعتماد و با استيل، زيرك، خوش مشرب و باكلاس توجه ميكنند.

چنين مرداني به عـنـوان افرادي دوست داشـتـني، مـهربان و علاقمـنـد بـه ديـگران درنظر گرفته مي شوند. آنها محدوده وسيعي از تماسها و بـرخـوردهاي شـخـصي را ايجاد و نگهداري ميكنند.
زن ها از چشمهايشان بـراي برقراري ارتبـاط با مـرد مورد علاقه خود استفاده ميكنند. از طرف ديگر مردها، از تماسهاي چشمي و ديداري در مورد زن مورد علاقه خود اجتناب مينمايند.
با اينكه زنها مي گويند كه دوست ندارند يك مرد به بدن آنها خيره شود، وقتي مـردي كه ممكن اسـت به او عـلاقمند باشند عميقا در چشمهايشان نگاه ميكند، بدون اينـكه ابراز كنند، احساس شعف و شادماني بسيار مي نمايند. مردي كه ميداند براي انتقال علاقه خود به همسر آينده اش چگونه بايد از چشمهايش استفاده كند موفقتر از مردي خواهد بـود كه از نگاه كردن مستقيم به چشمهاي زن مورد علاقه اش خودداري مي كند. تبادل تماسهاي چشمي مرحله آغازين ابراز علاقه محسوب ميگردد.

وقتي مردي يك زن را مورد توجه قرار ميدهد، قوه تخيلـش بكار مي افتد. در اغلب موارد اينكه او چه چيـزي پوشـيـده است اهميت ندارد. براي مردان، قوه تــخيـل باعـث ايـجـاد پيش بيني ها و اميد به آشنايي ميگردد!
از طرف ديگر هنگامي كـه يـك زن مـردي را مـورد توجه قرار مــي دهــد، بــندرت در وحله اول تفكرات جنسي در مورد او بـه ذهـنـش خطور ميكند. بيـشتر احتمال دارد كه وي او را مورد توجه قرار دهد به اين دليـل كه شبـيه مردي است كه ميتواند از خود به لـحاظ جسماني، احساسي و مالي مراقبت نمايد و بـنــظر ميرسد كه ميتواند بر اغلب چالشها و سختي هاي زندگي فائق آيد.

چگونه ميتوانيد او را علاقمند نگهداريد؟
راز چشم ها

موثرترين روش نگاه كردن به همسر آينده تان چيست؟ از او مي خواهيد برق دلربـايي را در چشمهاي شما ببيند؟ مستقيما در چشمهايش نگاه كرده، گويي كه مي خـواهيد او را هيپنوتيزم كنيد، لبخند بزنيد و با خود بينديشيد: " آنچه را كه ميبينم دوسـت دارم. " توجه داشته باشيد كه نگاه شما بايد عاري از شهوات نفساني باشد چراكه زنها خيلي راحت ميتوانند به اين موضوع پي ببرند و پيامدش كاملا مشخص است.

بكار بردن موثر و صحيح چـشمها در مـورد يك زن دو هدف را دنبال ميكند. اول اينكه شما علاقه خود نسبت به او را ابراز مي داريد. دوم اينكه ميتوانيد آنچكه او از طريق تماسهاي چشمي سعي در بيانش دارد را تشخيص داده و حدس بزنيد. روي بـرگـردانـدن از يك زن بعد از اينكه با او تماس چشمي برقرار نموديد، بيانگر ضعف و سستي مي باشد. وقتي براي اولين بار با زن مورد علاقه خود تماس چشمي برقرار كرديد، اجازه دهيـد كـه او اين تماس را قطع كند. ممكن است احساس ناراحتي كنـيد، امـا امـتـحان كـنـيـد؛ اين روش جواب ميدهد!

اغلب زنها مي توانند بگويـند كه آيا يـك مـرد چشم هاي خـائن، چشم هاي دروغگو، چشم هاي متقلب، چشم هـاي مـتــاهل، چشمهاي منحرف و چشمهاي صادق دارد يا خير.

چنانچه مردي از چشمهايش به صـورتي نادرست استفـاده كند، مـمـكن اسـت شـانس موفقيت در برگزيدن همسر مورد علاقه اش را از دست بدهد. زنها قوه درك بالايي دارند. آنها مي تـوانند از نگاه يك مرد احساس كنند كه آيا او صادق و قابل اعتماد است يا خيـر.اگر مردي از بـرقراي تـمـاس چشمـي بـا زن مـورد عـلاقـه اش خـودداري كـنـد، پـيـغـامـي ميفرستد مبني بر نداشتن تجربه كافي درمورد زنها،خجالتي بودن و عدم اعتماد بنفس و اگر خيلي شديد به وي خيره شود، باعث ناراحتي او خواهد شد. مـردانـي كـه تـجـربـه زيادي در مورد زن ها ندارند بصورت شهواني و نادرست به آنها نگاه ميكنند. مرداني كـه نگاهي مطمئن حاوي پيغام " ميتوانم ترا داشته باشم!" ، بـه همسر آينده اشان دارند، او را مجذوب خودشان ميكنند.

بغير از اينكه زن هـا دستان يـك مـرد را براي اينكه ببيند آيا حلقه ازدواج دارد يا خير، نگاه ميـكنند، يك دليل ديگر را نيز دنبال ميكنند. اگر انگشت انگشتر يك مرد از انگشت سبابه او بلندتر باشد، مفهومش اين است كه سطح تستوسترون ( تستوسترون هورموني در بدن است كه براي تحركات جنسي، تنظيم مقدار چربي، نگهداري عضلات، تعديل قند و فشار خون و جلوگيري از افسردگي مورد نياز است ) بـالايي دارد. اگـر انـگشـت انـگشتر كوتاه تر از انگشت سبابه باشد، مقدار تستوسترون كمتر از ميزان متوسط آن است.مـردها به سادگي و به اندازه زنها لبخند نمي زنـنـد. اگـر يـك زن خـوشـحـال بـاشـد و يـا احساسات مسرت بخشي را تجربه كند، لبخند ميزنـد. در ميـهمـاني هاي فاميلي خود اگر دقت كنيد كمتر مردي را ميـبينيد كه لبخند بر چهره اش باشد. اغلب آنها طوري بنظر ميرسند كه گويي از حضورشان در ميهماني خوشنود نيستند.
افراديكه داراي چهره اي مـعمولي هستـند و لبخند ميزنند اغلب جذاب تر از مردان خوش قيافه و زنـان زيـبـايي هستند كه لبخند نميزنند.

لبخند يك مرد نشان دهنده دلربايي، خوش بيني، مهربـانـي و با احـسـاسي او اسـت و بيانگر آن است كه آنچه را كه مي بينـد دوسـت دارد و از هـمه مـهمتر شخصي است كه مي توان با او ارتباط برقرار نمود. هنگاميكه ما لبخند ميزنيم عضـلات صـورتمان سيستم عصبي را براي توليد هورمون خاصي بنام "مورفين مغزي" تحريك ميـنمايد. ايـن هورمون در ما احساسي دلپذير و آرامش بخش ايجاد ميكند. ترشح آن يك اثر بي حـسي نـيز به دنبال خواهد داشت.
اكنون وقت آن رسيده كه بيشتر از يك مرد معمولي باشيد.

نقطه نـظر زنها اغلب مردان افرادي معمولي مي باشند امـا برخي از مردان از لحاظه درجه و رتبه ارجحـيـت دارنـد. زنان كلاس يك مرد را چگونه تعريف ميكنند؟ كلاس مانـنـد يك رنگين كمان است. زنها نمي دانند كه كلاس را چـطـور بـايـد تـعـريف كنند، اما وقتي آنرا مي بـيـنـنـد مـتـوجه اش ميـگردند. يـك تـجـلي خاص بهمراه هر مرد با كلاس وجـود دارد. او طوري رفتار مي نمايد كه توجه هر زني را به خـود معطوف ميكند.
يـك مرد با كلاس هر چيزي را با استيل انجام مي دهـد. در عين حال متظاهر و خودنما نمي باشد. او مجبـور نيـست كلاسش را به رخ ديگران بكشد. او به همان اندازه اي كـه بـه خـودش عـلاقه دارد، بـه ديـگران نيز علاقمنـد اسـت. او ميتواند متواضع و فروتن باشد. از همه مهمتر او با همه زنها با احترام و عزت رفتار ميكند.

يك مرد بـعـد از مـلاقات بـا همسر آينده خـود در يـك مـيهماني چهار چيز را بخاطر خواهد سپرد:
1- آيا در برخورد با او عشوه زيادي از خود نشان داد؟
2- آيا او را بوسيد؟
3- آيا به او شماره تلفن داد؟
4- آيا شبي كه او را ملاقات كرد با او صحبتهاي عاشقانه رد و بدل نمود؟
يك زن نـيز بعد از اين كه همسر آينده اش را ملاقات نمود همين مسائل را به ياد خواهد سپرد. اگر چه زنها موارد زير را نيز در مورد شوهرشان به ياد خواهند داشت:
1- چگونگي برقراري ارتباط اوليه توسط او
2- لباس او
3- ادوكولون او
4- نوشيدني و غذايي كه براي خوردن انتخاب كرد
5- آيا مرد با ادب و با تربيتي بود؟
6- آيا با مردها و زنهاي ديگر برخوردي داشت؟ و اگر داشت چگونه
7- آيا او را خنداند؟

قيافه زيبا همه چيز نيست
اين باور كه زنها فقط به مردهاي خوش تيپ و خوش اندام توجه ميكنند افسانه اي بيش نيست. مرداني كه خود را براي تحت تاثير گذاشتن ديگران آماده ميـكنند، مـهربان و اهل گردش هستند و خوش مشربي خويش را به نمايش مي گذارند، كـسـاني هــستند كه براي زنان ديگر جنبه رقابتي پيدا مي كنند. وقـتـي در مورد آن فـكر كـنيد، بـه بـسياري از مسائل پي خواهيد برد.
از آنجايي كه لباسـها معمولا 95 درصد از بدن يك مرد را ميپوشانند، منطقي است كه از زنها انتظار داشــته باشيد كه به آنچه كه بر تن داريد توجه كنند. همچنين مرداني كه با مـردان و زنـان ديگر معاشرت مي كـنـند، نـا اميد و افسرده بـه نـظـر نـمي رسنـد. زن ها احساسات خود را دنبال كرده و به آنها پاسخ ميدهند. خنده برانگيزنده احساس مسرت است، و زنها عاشق خنديدن مي باشند. اين نكته را هنگاميكه به دنبال همسري براي خود ميگرديد به ذهن بسپاريد.
www.Mardoman.com

کلمات کلیدی مطلب : خواستگاری - ازدواج - زن - مرد -
تعداد بازدید : 180613
فرستنده : غلام | تاريخ : 1394/2/28 ساعت : 20:38

خوب و درست بود, مطالب کافی وعقلانی بود

فرستنده : حمید | تاريخ : 1393/9/18 ساعت : 12:56

سلام ممنون از مطالب واقعی و مفیدی که بیان کردید

فرستنده : Ghazal | تاريخ : 1393/7/13 ساعت : 08:01

مرسی ازمطلب مفیدتون لطف کردین

فرستنده : mohammad | تاريخ : 1393/6/25 ساعت : 23:26

ممنون از مطالبه خوبتون

فرستنده : راضیه | تاريخ : 1393/6/9 ساعت : 10:45

سلام خیلی عالی بود,ممنون از مطالب مفید واموزندتون

فرستنده : mmali | تاريخ : 1393/5/30 ساعت : 10:22

سلام مطالب خوبی بود مرسی

فرستنده : میلاد | تاريخ : 1393/5/17 ساعت : 21:48

واقعا خوب بود دستتون درد نکنه

فرستنده : رسا | تاريخ : 1393/5/3 ساعت : 14:53

سلام مرسی خیلی عالی بود

فرستنده : خودم | تاريخ : 1393/5/2 ساعت : 01:11

خوب بود مرسی

فرستنده : سروش | تاريخ : 1393/4/26 ساعت : 02:00

مطالب خیلی خوبی بود اما متاسفانه جامعه ی امروزی اهمیتی به این مطالب نمی دهند

فرستنده : ابوالفضل | تاريخ : 1393/4/1 ساعت : 10:17

عالی بود ..دمت گرم.ایول.پیش بسوی خوشبختی..................................................

فرستنده : هومن | تاريخ : 1393/3/12 ساعت : 19:51

عالی بود مرسی اموزنده بود

فرستنده : شبنم | تاريخ : 1393/2/2 ساعت : 21:23

ممنون ولی قابل توجه بچه مذهبیامون عزبزان در حدیثی که از پیامبر نقل نمودید نگاه شهوانی به نامحرم حرام است نه هر نگاهی لطفا احادیث را سطحی نخوانید و کمی در آن ها تفکر کنید این توصیه ی خود قرآن است.

فرستنده : مهدی | تاريخ : 1392/12/19 ساعت : 22:11

س مطالبت خیلی مفید بود با تشکر فراوان

فرستنده : کوشان | تاريخ : 1392/10/21 ساعت : 22:44

فوق العاده بود ممنون

فرستنده : شیما | تاريخ : 1392/7/14 ساعت : 21:54

فکر میکنم در مورد زنان کمی غلو شده همه ی دختران وپسران هم این طوری نیستن

فرستنده : کیانا | تاريخ : 1392/6/20 ساعت : 02:11

خیلی خوب بود. من با همش موافقم

فرستنده : ندا | تاريخ : 1392/5/27 ساعت : 16:59

سلام عالی بود همه توضیحاتتون واقیعت داره من تجربه کردم می بوسمتون .

فرستنده : شهاب شیراز | تاريخ : 1392/5/17 ساعت : 20:53

زن یه فرشته هست از طرف خدا که به مرد هدیه داده شد هر کس تونست با زنش خوش اخلاق باشه زنش رو از هر نظر نیازش را براورده کنه اون زن ملکه زندگی میشه و یه زندگی عاشقانه رو با هم شروع میکنن

فرستنده : شهاب | تاريخ : 1392/5/17 ساعت : 20:47

شما ها عقیده خودتان را بگویید و بهش احترام میزاریم کسی رو محکوم نکنین زن یه فرشته هست از طرف خدا که تو دامن مرد قرارش دادتا با هم عاشقانه زندگی کنن هر کس تونست با زنش خوش اخلاق باشه اون برنده میدان هست

فرستنده : سعید | تاريخ : 1392/5/1 ساعت : 13:57

حسام جان فکر کنبعدش بنویس

فرستنده : حسام | تاريخ : 1392/4/10 ساعت : 15:19

نميشه گفت همش درسته ولي تجربه نشون ميده بيشترش درسته ولي بعضي از دخترا تو نگاه اول به روابط جنسي فكرم ميكنن

فرستنده : عيسي | تاريخ : 1392/4/6 ساعت : 11:15

پيامبر اكرم (ص) ميفرمايند:"نگاه كردن كردن به نا محرم تيري زهر آگين است از طرف شيطان هر كس به پاس حرمت الهي آن را ترك كند خداوند به او ايماني ميدهد كه شيريني اش در دل احساس ميكند" پس اين نوشته خلاف خدا و رسولش است

فرستنده : فاطمه | تاريخ : 1392/2/12 ساعت : 17:13

توی مطالبتون حرفی از خدا نزدید درسته که ارتباط چشمی موثره اما قطعا نمیشه بهش اعتماد کرد بهتره باتوجه به فرهنگمون مطالبی رو بیان کنید که یک مسلمان انجام میده

فرستنده : حسین | تاريخ : 1392/2/2 ساعت : 02:35

یه مشت آشغال نوشتید.نه از اسلام نه از ایمان از هیچی حرف نزدید.پسرای مذهبی و دخترای مذهبی به لین چیزای پست و پیش پا افتاده توجه نمیکنن.

فرستنده : miss | تاريخ : 1392/1/31 ساعت : 13:34

bd nabod

فرستنده : احسان | تاريخ : 1392/1/25 ساعت : 14:10

همه چیز را زنان از نگاه متوجه نمشوند میزان فریب نگاه بسیار زیاد است و فریب خوردگان هم زیاد پس کمی غقل نیز بکار ببرید

فرستنده : رسول | تاريخ : 1392/1/13 ساعت : 01:44

عالیه عالی واقعامفیربود

فرستنده : اکبر | تاريخ : 1392/1/9 ساعت : 16:26

بد نبود اما اون قسمتی که گفتید مرد ها به زن ها وقتی نگاه میکننداون رو بدون لباس جسم می کننداشتباهه به نظر من مردی که به زنی نگاه می کنداگر عاشق او شوددیگرز فکرروابط جنسی از ذهنش بیرون میروداما اگر غیر این باشدتوجه به روابط جنسی میکند.

فرستنده : سحر | تاريخ : 1391/12/24 ساعت : 15:24

خیلی خوب بود من خندیدن رو خیلی دوس دارم

فرستنده : Hamid | تاريخ : 1391/12/17 ساعت : 16:20

Perfect!

فرستنده : مهسا | تاريخ : 1391/12/15 ساعت : 22:11

خيلي جالب بود.به عنوان يه خانم تاييد ميكنم.

فرستنده : reza | تاريخ : 1391/12/5 ساعت : 21:54

منم فقط میتونم بگم واقعا عالی بود .دستتون درد نکنه.

فرستنده : partizan | تاريخ : 1391/9/1 ساعت : 15:28

عاليييييييييييييييييييييييي بود مرسيييييييييييييي

فرستنده : سحر | تاريخ : 1391/8/30 ساعت : 17:17

ممنون ولی من نفهمیدم برای جلب کردن مرد مورد علاقم باید چیکار کنم؟

فرستنده : اکبر | تاريخ : 1391/8/10 ساعت : 21:46

با تشکرکاش کمی هم در مورد موضوعات صحبت با شخص مقابل و طرز شروع صحبت توضیح می دادین

فرستنده : امیرحسین | تاريخ : 1391/8/10 ساعت : 13:54

ممنون

فرستنده : نیشتمان | تاريخ : 1391/7/24 ساعت : 16:21

عالی بود مرررررررررررررررررسی!!!!!!!

فرستنده : سارا | تاريخ : 1391/7/2 ساعت : 00:46

سلام مرسي استفاده كرديم .

فرستنده : امین | تاريخ : 1391/6/19 ساعت : 22:30

هیچ حرفی از خدا تو مطالبتون نبود فکر میکنم این مطالب برای جوانان خارجی باشه تا جوانان ایرانی چون تو ایران این چیزایی که نوشتید کمتر هست ویا نیست ولی در کشورهای اروپایی وامریکایی بیشتر هست پس بهتره نکاتی که بومی هست را بیان کنید نه برداشت های فرهنگی کشورهای دیگه

فرستنده : علیرضا | تاريخ : 1391/6/2 ساعت : 03:30

مطالب برای تجربه ی پایه هر جوان ونوجوانی جدا لازم بودو امیدوارم دوستای عزیزم که این مطالب رو خوندن ازشون درست استفاده بکنن تشکر فراوان از زحمت شما.

فرستنده : محسن | تاريخ : 1391/5/29 ساعت : 18:49

واقعا عالي بود

فرستنده : آرمان | تاريخ : 1391/5/27 ساعت : 18:43

خیلی قشنگ بود .استفاده می کنیم. مرسی

فرستنده : موژان | تاريخ : 1391/5/12 ساعت : 17:46

چگونه مرد هاعلاقه ي خود را نشان مي دهند هم توضيح دهيد . مرسي عالي بود

فرستنده : حامد | تاريخ : 1391/4/22 ساعت : 18:19

ممنونم دوست عزیز

فرستنده : حسين حميد | تاريخ : 1391/4/4 ساعت : 02:43

ميتونم به جرأت بگم خيلي عالي بود مرسي

فرستنده : amir | تاريخ : 1391/3/29 ساعت : 12:00

مثل خودت قشنگ بود

فرستنده : نوید | تاريخ : 1391/3/11 ساعت : 15:09

به من خیلی کمک کرد ازهمتون ممنونم

فرستنده : عدلي | تاريخ : 1391/3/8 ساعت : 13:30

find tanks.by

فرستنده : مريم | تاريخ : 1391/3/4 ساعت : 15:48

خيلي آموزنده و عالي من خوندم تجربه ام زيادتر شدممنونم