web icons send mail Home Page send mail ورود کاربران آنلاین تارخچه فعالیتهای شما سبد خريد راهنماي خريد
عضویت ثبت نهايي خريد پرداخت

نام تعداد قیمت قيمت كل

فاكتور نهايي و مبلغ قابل پرداخت
  ارزش كل محصولات خريداري شده تومان
هزينه ارسال و خدمات تومان
مبلغ قابل پرداخت 0 تومان
toolbar smaler text size normall text size bigger font size print page send to friend bookmark this page


کم توانی کبد

گاه به علت غلبه یکی از چهار خلط اصلی بدن (سودا ، صفرا ، بلغم ، خون) و گاهی به علت استفاده از مواد غذایی نامناسب ، سنگین ، بدهضم و فاسد در یکی از نیروها و وظایف کبد خلل وارد میشود و در نتیجه کبد در کل نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد و به اصطلاح کم توان یا ناتوان میشود. اگر کبد نتواند کار خود را کامل انجام دهد در نتیجه تمام اعضایی که بعد از کار کبد با مواد زائد و مفید حاصل از نتیجه کار کبد است سر و کار دارند در کار خود ناتوان و یا کم توان میشوند. برای همین موضوع بعضی گفته اند که بیماری های کبد مادر بیماری های درونی بدن است و اگر کبد درست کار کند بیشتر اعضای بدن به راحتی و بدون مشکل کار خود را انجام میدهند
وظایف کبد عبارتند از نیروی جاذبه تا بتواند کیلوس را به سوی خود جذب کند و نیروی نگه دارنده که بتواند کیلوس را تا پایان کار هضم در خود نگه دارد و نیروی هاضمه که بتواند کیلوس را هضم و به کیموس تبدیل کند و نیروی دافعه که بتواند تفاله ها و مواد زائد را به سمت کلیه ،کیسه صفرا و طحال براند. 1- اگر نیروی جذب ضعیف عمل کند اسهال ، بدی گوارش ، لیزی روده ها و امثال اینها پدید می آید. 2- اگر نیروی نگهدارنده کم شود کبد غذا را بقدر کافی نمیتواند در خود نگه دارد و آنرا پیش از پالایش کامل به اندامها میفرستد و استسقاء گوشتی ، بیماری های قلبی و مغزی و گرفتگیها در سرخ رگها و مبداء پیها (چربیها) و بیماریهای پوستی مانند لکه و پیسی ، جذام ، خوره ، قرحه ها ، جوشها ،دملها ، کورکهای داخل و خارج بدن و بیماری های امثال اینها پدید می آید 3- اگر نیروهای گوارشی کبد ، جداکننده و یا دافعه کبد ضعیف شود نیز بیماری هایی پدید می آید اما نشانی اینکه کدام یک از نیروهای کبد ضعیف شده است : اگر نیروی جاذبه ضعیف باشد مدفوع ابدار و رنگی به سفیدی میگراید اگر پیشاب (ادرار) لزج ،غلیظ یا خونی باشد و گوشت بدن سست است و رنگ و رو مایل به زردی و تیرگی باشد و عرق بدن بد بو باشد دلیل بر ضعف نیروی نگهدارنده کبداست اما اگر نیروی گوارش ضعیف شده باشد ادرار غلیظ و لزج است و موادی با آن آمیخته است که غیر از ته نشین اصلی خود آن است با آن ممزوج است تیرگی رنگ ادرار و همچنین تیرگی رنگ و زردی پوست بدن و اینکه گوشت بدن سست نیست و انکه دانه ها و دملها و جوشهای چندانی در پوست دیده نمیشود استدلال بر ضعف گوارش کبد است و اگر ادرار رقیق باشد و دردهایی با آن آمیخته که ته نشین هم نشود دلیل بر ضعف قدرت دافعه است

کلمات کلیدی مطلب : کم توانی کبد -
تعداد بازدید : 20978