web icons send mail Home Page send mail ورود کاربران آنلاین تارخچه فعالیتهای شما سبد خريد راهنماي خريد
عضویت ثبت نهايي خريد پرداخت

نام تعداد قیمت قيمت كل

فاكتور نهايي و مبلغ قابل پرداخت
  ارزش كل محصولات خريداري شده تومان
هزينه ارسال و خدمات تومان
مبلغ قابل پرداخت 0 تومان

آلرژی

نشانه‌های آلرژی را می‌توان به سه دسته...

رویش موهای زاید در صورت

مو از زواید روغنی است که طبیعت این زواید را...

ازبین رفتن قسمتی ازگوشت بدن

این بیماری علتهای فراوانی داردازجمله:عفونت شدیدقسمتی ازبدن،ضربه خوردن به بدن و....

زخم بستر

زخمیست که بیمار به جهت عدم تحرک و به یک حالت تقریبا ثابت در بستر ماندن به آن دچار میگردد.

سالک

میکربیست که توسط حشره وارد خون شده وسم آن زیادنافذ نیست از این جهت در همان موضع تزریق سم زخم ایجاد میشود و موجب درد و گاهی از اوقات سوزش میشود.

آکله (خوره)

این بیماری در حقیقت طرطیرهای ملحی است که حرارتی به آن رسیده و آنرا به صورت یکی از تیزابها در آورده و همین که در اندامی پیدا شود آن اندام را مانند تیزاب میخورد. این بیماری گاها با گرم کردن مزاج و حجامت و فصد و داروهای مفید درمان شده و میشود

زگیل

طرطیرهای ملحی غلیظی هستند که به پوست چسبیده اند

خارش

سبب این بیماری گاهی به سبب بیماری جرب است که درمانش هم مشابه جرب است و گاهی آثار حرارت دیده میشود و درمانش بعد از زایل کردن حرارت باید انجام شود

گال (قارچ)

سبب این بیماری اگر خارجی باشد میتواند ازقبیل ضعف پوست ،خشکی هوا ،حمام نرفتن ، پوشیدن لبسهای چرکین و یاتماس با درود و غبار آلوده باشد وگاهی علت داخلی دارد که سببش ان است که طرطیرهای ملحی در زیر پوست جمع میشود در حالی که روزنه های پوست به دلیلی بسته هستند و در نتیجه قارچ پدید می آید

سعفه (کچلی ،Favus )

سعفه (کچلی) بیماری پوستی است که در سر پیدا میشود. علت تمام انواع این بیماری طرطیر ملحی مایعی یا جامدی است که به طرف سر بالا رفته و طبیعت به این صورتها از پوست سر به خارج میراند

شوره سر

سببش طرطیر ملحی (نمکی) است که ذوب نشده و طبیعت آنها را به خارج رانده است همانطور که نشادر با خشکیش اگر تصعید شود به بالا میرود

نار الفارسیه (آتشک)

سبب این بیماری ملح (نمک) ذوب شده و تیزابی است که بعلت تاثیر حرارت غریبه در ملح (نمک) موجود بدن پیدا میشود

جمره

این بیماری از ان روبه این نام معروف گردیده که چون مانند جایی که آتش افتاده میسوزد و درد میگیرد. سبب آن از طرطیرهای ملحی است که حرارت غریبی به آن رسیده و آنرا به حالت میعان درآورده و به خارج رانده است

طاعون ( Pest )

این بیماری گاهی از حرکت اجرام اسمانی و گاهی به دلیل نوشیدن آبی که به وبا مبتلا است و فاسد پیدا میشود و به صور وحشتناکی واگیردار است

آبله( variola ) و حصبه( variola )

در مورد این دو بیماری افراد مختلف نظریات...