web icons send mail Home Page send mail ورود کاربران آنلاین تارخچه فعالیتهای شما سبد خريد راهنماي خريد
عضویت ثبت نهايي خريد پرداخت

نام تعداد قیمت قيمت كل

فاكتور نهايي و مبلغ قابل پرداخت
  ارزش كل محصولات خريداري شده تومان
هزينه ارسال و خدمات تومان
مبلغ قابل پرداخت 0 تومان

ورم روده

سبب این بیماری پری بدن از خون است درمان ساده این بیماری این است که اول باید فصد با سلیق کنند و پس از آن عرق تاجریزی سیاه (عنب الثعلب) و یا عرق کاسنی را به تنهایی و یا همراه با فلوس بخورند

وبا ( Cholera )

این بیماری گاهی از حرکت اجرام اسمانی و گاهی به دلیل نوشیدن آبی که به وبا مبتلا است و فاسد پیدا میشود

اسهال و استفراغ( هیضه )

بیرون راندن صفرا از راه قی و اسهال است که...

اسهال ( Diarrhea )

استفراق طبع است و در هنگامی رخ میدهد که در بدن خلطهای آزار دهنده ای که به معده چسبیده و یا در آن تولید شده است وجود دارد.این بیماری را در قسمت مقالات به طور کامل مطالعه کنید

مراق

مراق بر مرضی گفته میشود که بیمار هر چیزی که...

قی و تهوع

این ناراحتی از مواد اضافی صفراء یا بلغمی...

سکسکه

سکسکه فشرده شدن رویه داخلی معده است تا...

سنگینی معده (ثقل معده)

منظور از سنگینی معده یا روده ماندن مدفوع...

باد گلو

زیادی باد گلو به علت رطوبتهای لزج زیادی است که در معده جمع شده و حرارت کمی در آن اثر گذاشته باشد و گاهی ممکن است از ناتوانی معده و نیروی گوارش آن باشد و در نتیجه خوردن و آشامیدن هر چیزی که به صورت ناقص هضم شده باشد

ترشی معده و باد گلوی ترش (Flatulence)

از بلغمی حاصل میشود که در معده گرد آمده باشد و اصلش بلغم شیرینی است که حرارتی غیر معتدل در آن و انرا حل کرده باشد و چاره اس جر پاکسازی بدن ازآن نیست

ضعف معده

بدانکه خداوند متعال برای معده چهار نیرو...

درد معده (Collywobbles , Stomachache)

جای این درد زیر استخوان سینه تا ناف است...