کانال تلگرام پارسی طب صفحه اینستاگرام پارسی طب
خانه / دانستنیهای پزشکی / کمک به زنان بیوه،مطلقه و بی سرپرست
کمک به زنان بیوه،مطلقه و بی سرپرست
کمک به زنان بیوه،مطلقه و بی سرپرست

کمک به زنان بیوه،مطلقه و بی سرپرست

تجرد زنان: سرنوشت يا مسأله جهانی؟

تذکر مهم : این مقاله فقط جهت اطلاع میباشد لطفا از شماره گیری تلفنهای مندرج در سایت و نوشتن پیام درخواست کمک اکیدا خودداری نمایید

ایسنا در نگاهي ساده و عاميانه زماني كه صحبت از مشكلات و مسائل دختران و زنان بي‌همسراست، دغدغه اصلي بر روي «همسر» متمركز مي‌شود، گويي زنان لزوما بايد تحت لوا يا سرپرستي يك مرد به عنوان «همسر» زندگي كنند تا از مشكلات و مسائل آنها كاسته شده و يا به طور كامل حل شود.

اما واقعيت موجود در سطح جامعه از اين ساختار ذهني اجتماعي فاصله بسيار زيادي دارد. از آنجا كه ازدواج امري طبيعي، مشروع و منطقي در تمامي اعصار و در همه جوامع بشري تلقي مي شود خواه ناخواه زناني كه در سنين ازدواج قرار دارند، اما مجرد مانده‌اند به صورت يك پديده نامقبول و غيرعادي محسوب مي‌شوند.

تجرد زنان و دختران جوان اينك به يك مسأله جهاني تبديل شده، برخي از مشكلات و مسائل اين دسته از زنان در اغلب كشورها مشابه و يكسان است اما بخش ديگري از آن خاص فرهنگ‌ها، اديان و مذاهب مختلف، قومها، سنت‌هاي خاص، خرده فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و سازه‌هاي مرسوم اجتماعات گوناگون است.

به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، زنان بي‌همسر به كليه زناني اطلاق شده كه به دلايل مختلف از جمله فوت همسر، طلاق و رهاشدگي، مجرد زندگي مي كنند و يا دختراني كه به هر دليلي از مركز طبيعي و مطلوب يا مرسوم يك جامعه گذشته و هنوز همسري نداشته و مجرد هستند. بيش از نيمي از دختران مجرد تهراني معتقدند براي ازدواج يك دختر هيچوقت دير نيست

دكتر انور صمدي‌راد، استاد دانشگاه و آسيب‌شناس با بيان اينكه نگهداري از يك يا چند تن از اعضاي خانواده كه دچاربيماري يا كهولت، از كارفتادگي و معلوليت هستند موجب مجرد ماندن تعدادي از دختران شده مي‌گويد: اين در حاليست كه هيچگونه پاداش مادي، بيمه، مستمري و غيره نيز به آنها تعلق نمي‌گيرد. همچنين بسياري از دختران به خاطر نداشتن خانواده‌اي برون گرا، معاشرتي و يا داشتن خانواده فقير، مشكل دار، متعصب، گسسته و پريشان مجال و فرصت ازدواج برايشان فراهم نشده در نتيجه علي‌رغم تمايل و آمادگي شخصي بايد همچنان مجرد باقي بمانند. وي بيان مي‌كند: از سوي ديگر وجود برخي سنت‌ها و آداب و رسوم مانند ازدواج دختران به ترتيب سن، موافقت قطعي پدر براي ازدواج، داشتن جهيزيه كامل، مهريه بالا و … را نيز مي‌توان از عوامل مؤثر در ازدواج نكردن دختران برشمرد.

دكترصمدي‌راد با اشاره به تحقيق خود بر روي ٥٤٤ نفر از زنان هرگزازدواج نكرده يا دختران واقع در گروه سني ٥٥ــ٢٨ ساله و زنان در حال حاضر بدون همسر بر اثر طلاق يا فوت شوهر واقع در گروه سني ٥٥ــ١٨ ساله شهر تهران اظهار مي‌كند: برخلاف آنچه در ابتدا به نظر مي‌رسد، ازدواج نكردن و نداشتن همسر مشكل بزرگ و اساسي اغلب دختران مجرد نيست چرا كه ٥/٥٢ درصد دختران مجرد با اين موضوع كه نداشتن همسر بزرگترين مشكل آنهاست مخالف يا بسيارمخالف بوده‌اند و ٣٤ درصد از آنها، نداشتن استقلال و وابسته بودن به خانواده پدري، نداشتن استقلال مالي يا درآمد شخصي را مهمترين مشكل خود ابراز كرده‌اند. وي در ادامه با بيان اينكه ٥/٥٠ درصد دختران معتقدند كه براي ازدواج كردن يك دختر هيچوقت دير نيست ادامه مي‌دهد: اين در حاليست كه ٧٠ درصد دختران ازدواج را يك امر ضروري دانسته و ٥١ درصد بيان كردند براي ازدواج دختران سن و يا محدوده سني مشخصي وجود دارد كه نبايد از آن بگذرد.

اين استاد دانشگاه بيان مي‌كند: ٨٠ درصد دختران تهراني معتقدند كه امكان زندگي بدون دغدغه خاطر و نگراني براي دختران مجرد در جامعه ما وجود ندارد و در مقابل ٧٠ درصد ديگر علي‌رغم داشتن سني بيش از ٢٨ سال تمايل به جدا شدن از خانواده و زندگي مستقل را ندارند. اين محقق با بيان اينكه ٩٠ درصد اين دختران حمايت‌هاي قانوني و سياست‌هاي اجتماعي را تبعيض‌آميز و ناكافي مي‌دانند مي‌گويد: نداشتن مسكن مستقل و مناسب، وجود نگرش‌هاي افراطي و اشتباه در مورد زندگي مستقل زنان مجرد كه براي زنان اعمال مي‌شود، از مشكلات و مسايل زنان و دختران بي‌همسر است كه با مشكلاتي از قبيل نداشتن شغل و درآمد كافي براي اداره زندگي همراه شده و ابعاد گسترده‌تري به خود مي‌گيرد. ٧٩ درصد زنان مطلقه نسبت به آينده و تنهايي خود احساس نگراني زيادي مي‌كنند فرزندان زنان مطلقه احساس حقارت «زياد» و «بسيار زياد» مي‌كنند ٨٧ درصد زنان مطلقه احساس امنيت اجتماعي «كم» يا «هيچ» مي‌كنند

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد در ادامه پيرامون زنان مطلقه بيان مي‌كند: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد ٧٨ درصد زنان مطلقه شهر تهران، مهريه خود را در هنگام طلاق دريافت نكرده و ٤١ درصد براي طلاق گرفتن مجبور به گذشتن از مهريه خود شده‌اند. اين در حاليست كه بيش از ٨٩ درصد از زنان طلاق گرفته هيچ نفقه‌اي دريافت نكرده‌اند. وي با اشاره به زندگي حدود ٧١ درصد زنان مطلقه با فرزند يا فرزندان خود و بيان اينكه تنها ١٦ درصد از آنها شاغل هستند، خاطرنشان مي‌كند: زنان غيرشاغل براي تأمين نيازمنديهاي مادي زندگي محتاج ديگران هستند و از آنجايي كه منشاء بسياري از نابساماني‌ها و ناملايمات انسانها در جوامع كنوني به وضعيت اقتصادي و فقر مادي مربوط مي‌شود و اكثر زنان مطلقه نيز بيكار هستند و از وضعيت اقتصادي نامطلوبي برخوردارند برقراري سيستم‌هاي حمايتي از اين زنان و فرزندان آنها ضرورت دارد؛ چرا كه حدود ٧٦ درصد زنان مطلقه عامل اصلي بسياري از طلاق‌ها را مشكلات مالي و مسائل اقتصادي مي‌دانند.

 

دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه ٩٠ درصد زنان مطلقه داراي فرزند نسبت به آينده فرزندان خود نگراني زيادي مي‌افزايد: ٣٣ درصد از اين زنان عنوان كردند كه فرزندانشان به خاطر جدايي از پدر به ميزان «زياد» و «بسيار زياد» احساس حقارت مي‌كنند؛ اين در حاليست كه اين مسأله مي‌تواند اين كودكان را به انسانهايي افسرده جامعه گريز و جامعه ستيز تبديل كند، همچنين ٨٨ درصد ديگربويژه مادراني كه فرزند دختر داشته‌اند نگران آينده فرزندان و موفقيت خود در ازدواج مجدد بودند و ٧٩ درصد نسبت به آينده و تنهايي خود احساس نگراني زياد كردند. به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد بيان مي‌كند كه ٧٠ درصد زنان مطلقه وجود باورهاي غلط و قضاوت‌هاي تنگ‌نظرانه افراد جامعه نسبت به طلاق و زنان مطلقه را باعث احساس بيگانگي، ناامني و ناراحتي در روابط خود با ديگران دانسته كه موجب مي‌شود از حضور در جمع فاميلي احساس معذب بودن كنند.

وي ادامه مي دهد: ٤٥ درصد زنان مطلقه از مزاحمت‌ها و مداخلات همسر قبلي خود ابراز ناراحتي كرده و از اين بابت احساس سلب حقوق فردي و اجتماعي مي‌كنند از سوي ديگر٤٠ درصد ديگر نيز محدوديت‌ها و مزاحمت‌هاي اعضاي خانواده خود را مخل امنيت و آزادي خود قلمداد مي‌كنند. اين محقق با اشاره به نتايج اين تحقيق تصريح مي كند كه ٥٥ درصد زنان مطلقه از طعنه‌ها و متلك‌هاي اهالي محل معذب بوده و حدود ٦٦ درصد در معرض انواع سوء‌نيت‌ها و آزارهاي ديگران واقع شده و صدمه ديده‌اند كه اين موارد بازگوكننده ميزان ناامني عاطفي و تضييع حقوق فردي و اجتماعي زنان مطلقه است، به گونه‌اي كه ٨٧ درصد اين زنان ميزان امنيت اجتماعي خود را «كم» يا «هيچ» مي‌دانند كه نشان از بي‌توجهي مسؤولين به سلامت اجتماعي و امنيت رواني ــ اجتماعي اين قشر از جامعه دارد.

وي با اشاره به وجود نگاه مردسالارانه و تبعيض و تنگ‌نظري عليه زنان ادامه مي‌دهد: اين امر موجب شده كه ٣٩ درصد از زنان در پيدا كردن و اجاره مسكن، اسكان و اقامت در هتل‌ها و مهمانسراها با مشكل مواجه شوند. زنان بيوه مزاحمت‌هاي كمتري نسبت به زنان مطلقه دارند زنان مطلقه در مقايسه با زنان بيوه از حضور در جمع فاميلي بيشتر معذب مي‌شوند به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد مشكلات و مسائل زنان بيوه را مشابه زنان مطلقه مي‌داند و مي‌گويد: ٤/٣١ درصد زنان بيوه از آينده فرزندان خود احساس نگراني مي‌كنند اما اين احساس امنيت اجتماعي در مقايسه با زنان مطلقه بيشتراست، به گونه‌اي كه فرزندان زنان بيوه احساس حقارت كمتري را به خاطر نداشتن پدر دارند و ميزان شماتت فرزندان به طور چشمگيري بين زنان بيوه كمتر از زنان مطلقه است. وي با اشاره به مشكلات فراوان ٣/٤٠ درصد از زنان مطلقه و ٨ درصد زنان بيوه درخصوص حضانت فرزندان بيان مي‌كند: اين مسأله حاكي از شدت مشكلات زنان مطلقه در سطح جامعه است.

اين استاد دانشگاه اظهار مي‌كند: ٤/٦٢ درصد زنان بيوه معتقدند كه براي تربيت فرزندان خود نيازي به كمك ديگران ندارند؛ در صورتيكه اين آمار در زنان مطلقه ٤٩ درصد است. وضعيت بهتر زنان بيوه در اين مورد به دليل كمك و رسيدگي بيشتر خانواده همسر متوفي است. همچنين به دليل اينكه زنان بيوه پس از فوت همسر روابط خود را با خانواده وي حفظ كردند ميزان احساس نگراني از تنهايي در آينده در آنها كمتر از زنان مطلقه است. دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه زنان بيوه در مقايسه با زنان مطلقه از حضور در جمع فاميلي كمتر معذب مي‌شوند، مي‌افزايد: ٨/٧٢ درصد زنان بيوه هرگز مورد مزاحمت بازماندگان همسر متوفي خود قرار نگرفتند و درمقايسه با زنان مطلقه مداخلات كمتري را از سوي ديگران داشته‌اند همچنين آنها همچون زنان مطلقه و دختران مجرد از طعنه و كنايه‌هاي همسايگان و كسبه محل مصون نيستند؛ اما ميزان اين نوع مزاحمت‌ها براي زنان بيوه كمتر است. تربيت و مراقبت از فرزندان مهمترين دغدغه زنان مجرد است آينده روشن و اميدوار كننده‌اي براي فرزندان زنان مجرد تصور نمي‌شود .

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد با اشاره به شرايط نامطلوب حاكم بر جامعه به علت نگرش مردسالارانه و كوچك شماري زن در جامعه مي‌گويد: زنان مجرد، اعم از ازدواج نكرده، مطلقه و بيوه متحمل انواع مشكلات از قبيل تبعيض و نابرابري، تعصب و مداخله اطرافيان بويژه مردان خانواده كرده و احساس نامطبوعي در اكثريت زنان مجرد ايجاد مي‌كند كه سايه اين نگرش‌ها همواره همراه اين زنان است. وي تربيت و مراقبت از فرزندان، بويژه كودكان كم سن را از دغدغه‌هاي اساسي زنان مجرد مي‌داند و مي‌افزايد: اين زنان به امكانات كافي و مستمر براي دريافت كمك، حمايت، مشاوره و … دسترسي نداشته تا بخشي از بار سنگين هزينه‌هاي فرزند را از دوش خود بردارند. از سوي ديگراوضاع نابسامان اقتصادي، اكثريت زنان مجرد را از هرگونه تفريح و سرگرمي بازمي‌دارد، كه فرزندان اين زنان نيز از محروميت بيشتري نسبت به ساير كودكان رنج مي‌برند. به گفته اين محقق اماكن عمومي از خيابان‌ها و مراكز خريد تا محيط‌هاي كاري و ادارات، تا مراكز تفريحي و … براي زنان مجرد امن نيست و انواع مزاحمت‌ها، متلك‌ها و كنايه‌ها، تبعيض‌ها و تنگ نظري‌ها مانع آرامش و آسايش زنان مجرد است. اين آسيب‌شناس قوانين و مقررات ناشي از سنتها وعرف جامعه را موجب محروميت اين زنان از حقوق طبيعي، انساني و مدني خود دانسته و خاطرنشان مي‌كند: اغلب زنان مجرد از تحصيلات، مهارتهاي حرفه‌اي و تخصص محروم مانده و اغلب درمشاغل كم درآمد و سطح پايين مشغول به كار بوده، در نتيجه فاقد قدرت خريد لازم براي اداره زندگي مستقل هستند. از سوي ديگر سياستهاي اجتماعي و خدمات رفاهي موجود پاسخگوي نيازهاي زنان مجرد و فرزندان آنها نبوده و اغلب اين خانواده‌ها از دريافت مزاياي اجتماعي ــ اقتصادي محروم هستند.

به گزارش ايسنا، دكتر صمدي‌راد با بيان اينكه براي فرزندان زنان مجرد، آينده روشن و اميدوار كننده‌اي تصور نمي‌شود مي‌گويد: اغلب مادران بيوه و مطلقه چشم‌انداز مطلوبي براي زندگي زناشويي و كاري فرزندان خود ندارند. از سوي ديگر ازدواج مجدد براي بسياري ازا طرافيان زنان بيوه و مطلقه در حكم «تابو» بوده و در صورت تمايل زنان به ازدواج مجدد با مخالفت‌ها و كارشكني‌هاي فرزندان، خانواده و همسر سابق خود مواجه مي‌شوند. به گفته وي زنان مجرد فاقد درآمد كافي از جانب خانواده‌هاي خود نيز حمايت نشده و امكان حضور در دوره‌هاي آموزش خاص، فني و حرفه‌اي براي آنها وجود ندارد. بنابراين از همگنان خود عقب‌تر مانده و شرايط احراز موقعيت‌هاي برتر و سودآورتر را از دست خواهند داد. اين استاد دانشگاه زنان مجرد را به مراتب بيش از زنان متأهل قرباني سوء نظرها، تعصبات و قيود اجتماعي مي‌داند و تصريح مي‌كند: بنابراين وجود آموزه‌هاي غلط و متعصبانه در خانواده‌ها بويژه نزد اغلب مردان جامعه، پائين بودن سطح فكري خانواده‌ها موجب مي شود كه نگاه فرو دست به زنان داشته باشند و اين زنان هستند كه بايد تاوان كوته فكري‌ها و كوردلي‌هاي افراد را بپردازند و متأسفانه نهاد يا تشكيلات مشخصي براي مقابله و مبارزه با اين مفاسد وجود ندارد.

 

تذکر مهم : این مقاله فقط جهت اطلاع میباشد لطفا از شماره گیری تلفنهای مندرج در سایت و نوشتن پیام درخواست کمک اکیدا خودداری نمایید

173 دیدگاه

 1. سید محمود

  مسولای مملکت کجاهستن ک اینارو ببینن؟گریه داره وضع مردمم ایران… که نه مردمش به هم رحم دارن نه بیگانه ها….

 2. فضای مجازی
  غرب زدگی یا همون تهاجم فرهنگی
  سادگی و ساده لوحی ما ( منظورم خودمم نه شخص دیگه )

  اینکه همیشه احساس میکنیم خلع بزرگی تو زندگی داریم
  اینکه همیشه دوست داریم ظاهر همه چیرو ببینیم نه باطنشو
  اینکه همیشه چیزایی که نداریم فکر میکنیم باید داشته باشیم

  آخریشم معذرت میخوام حشریت که گند زده به بشریت

  ۹۹% خانم هایی که برای کار به ارگانی مراجعه میکنن
  طرف فکر میکنه که ایشون فاسد هستن و میتونن از هر لفظی استفاده کنن

  البته همه یه جور نیستن خوب و بد هم مرد داره هم زن

  زنی میاد پیش من من بهش حرف نامربوط بزنم اعتمادش از مرد صلب میشه
  یا اگه برم پیش زنی ببینم حرف نامربوط میزنه اعتماد منم نسبت به زن صلب میشه

  باید یاد بگیریم هر کسی جای خودشه
  هیچ وقت کسی رو با کس دیگه مقایسه نکنیم

  متاسفانه خانم هایی هستن که بعد از طلاق به بیراهه کشیده میشن برای رفع امور زندگی
  اولش لذت بخشه براشون یا یه جور تنوعه نمیدونم
  فقط میدونم امثال ایشون تصویر ذهنی مرد هارو خراب میکنن از خانم های مطلقه

  یا بلعکس مردی که جدا میشه فکر میکنه برگشته به دوران جاهلیت مجردیش و از موقعیتی که داره نهایت استفاده رو ببره ( منظورم به خونه ایشون هست باز نمیکنم دیگه )

  کلا منظورم اینه من باید خودم رو تو جامعه طوری نشون بدم که حداقل تصویر ذهنی شما که خانم هستید رو نسبت به مردها خراب نکنم تا بتونید اعتماد کنید به جنس مخالف
  یا بلعکس

  خودم بعد یازده سال زندگی مشترک از همسرم جدا شدم و تقریبا ۲ سالی هست تنها زندگی میکنم ( تنها به معنای واقعی – منظورم به رفت و آمده که فقط خودمم و خودم )

 3. زینب میرحسینی

  سلام منم ۲۶ساله شوهرم فوت شده وخود سرپرست خانوادم و مستاجرهستم مشکل مالی دارم چقد خوب میشد مسکنی به مابدهند تابتوانم بااجاره بالا حداقل قسط خونه خودمون بپردازیم تسکر

 4. واقعا متاسفم اینجا همه کمک رو پول میدونن …اگه کنار خیابونم بایستی میتونی کمک بگیری.

 5. باسلام
  ممنون از پست خوبتون.

 6. سلام ب مدیرسایت وسلام ب همه دوستان خوبم بچهایه چی بگم خداخودش شاهده ازته دل میگم ساکن تهرانم اززندگیم براتون بگم که داغون۳سال متارکه کردیم مجردی زندگی میکنم خودم به بیخیالی زده بودم بخاطره پرکردن خلع زندگیم دروغ نگفته باشم روزبود۵۰۰تومن حروم کردم ولی باکمم نبوده تاهمین نیم ساعت پیش که چشمم ب این سایت درددلاتون افتادازته دل میگم به ناموسم حالم خیلی بده چجوری بگم دردهای اکثرتون بخاطروضعیت مالیه بچه مایه دارنیستم دوستان ولی دستم ب دهنم میرسه الان داشتم دعامیکردم ک ای کاش مشکل منم باپول حل میشد…ببخشیدپرحرفی کردم اینوفراموشمون نشه بچه مسلمون امیدش ازدست نمیده

  به خدامیسپارمتون

 7. سلام من ۳۵ سالمه و یک سال و نیمه جدا شدم و یه دختر ۸ ساله دارم همسر سابقم بلافاصله بعد از جداییمون ازدواج کرد و الان هم صاحب فرزند شده به خاطر همین نمیتونم دخترمو بسپرم به نامادری خودمم وقتی ده سالم بود پدرم فوت کرد و کسی رو ندارم که بخواد کمکم کنه اگر کسی میتونه بهم یه مقدار وام بده تا بتونم خودم یه کاری رو شروع کنم و رو پاهای خودم وایسم و نخوام تا آخر عمر محتاج و سربار دیگران باشم

 8. ای کاش بجای دید منفی به یک بیوه بی سرپرست کمی هم انسان بود

 9. اینجا ایران کسی محبت کردن بلد نیست فقط لطف اونم لطفی که همه بفهمن بلدن من الکی خودمو کوچک نمیکنم شما هم نکنین کمک حقیرانه اینها رو هیچ وقت به نون خشک خودم و لطف خدا ترجیح نمیدم

  • عشق خدا

   قشنگ بود!
   من مطلقه م.
   خیلی بهم سخت میگذره
   به امید ظهور امام زمانمون و تمام شدن این دردها
   امام زمانم اگه بود دردم رو میفهمید و برام کاری مخلصانه و صادقانه میکرد
   اونوقت خودش برام مردی مورد تآیید خودش پیدا میکرو تا تنها نباشم میون این قوم منافق و خدانشناس
   برام دعا کنید زود به حق خدا و اعمه راهی برای ادامه ی زندگیم در کنار یک مرد با خدای واقعی پیدا شه.مردی که مرد باشه و مورد تآیید خدا و اعمه.

 10. من جداشدم به خاطرشرایط بدشوهرم.که دخترم توآرامش باشه.از۱۶سالگی کارکردم الان۳۲هستم به خاطرفقرخانوادگی دخترم پیش مادرم گذاشتم خودم اومدم تهران کارکنم کارنیست.کمیته امام تافهمیدپرونده بست به دخترم رهم نکردن کمکم بودهمون.الان دوست دارم برگردم پیش دخترم میخوادامسال مدرسه بره کسی کمکم نکرد.ا

 11. سلام زن ۲۶ ساله هستم ساکن تهران در ۱۸ سالگی ازدواج کردم و در ۲۱ سالگی جدا شدم یه دختر دارم با خانواده زندگی میکردم ودخترم با من زندگی میکنه
  ۸ ماهه مجدد ازدواج کردم با یه اقای که اونم مثل خودم ازدواج کرده و جدا شده بعد از یک ماه از گذشت زندگی بر اثر شوکی عصبی خودمو از دو طبقه انداختم پایین که هنوزم نمیدونم دلیلش چی بوده
  الان روی ویلچر میشینم و نمیتونم راه برم وباید مجدد عمل بشم بعداز ۳ ماه کش مکش من با این وضع برگشتم سر زندگیم فهمیدم همسرم شیشه مصرف میکنه و مشکل روانی هم داره منم هم پای همسرم شدم و کشیدم اما بهش اعتیاد پیدا نکردم الان یک ماهه من خانه پدر مادر هستم و طلاق میخام اما طلاقم نمیده خانوادم منو نمیخان هرروز فوش و سرکوفت همسرمم از یه طرف من دیگه خسته شدم تحمل این وضع برام غیر قابل تحمله از یه طرف تهدیدای همسرم روحیم خیلی خرابه ازتون خواهش میکنم اگر جایی رو میشناسین که ازم نگهداری کنه بگین متشکرم سخته تو این سن هر روز به مرگ فکر میکنم سخته با اشک میخابم سخته خیلی سخت دلم خیلی شکسته تروخدا کمکم کنید

 12. فقط خدا

  منم تو تنهاییاتون شریک بدونید. منم زنی ۲۳ ساله ام که نزدیک به ۲٫۵ ساله شوهرم فوت کرده و صاحب یه دختر کوچولوی ۲ ساله ام.تنها حامی فقط میتونه خدا باشه بی منت و بدون نگرانی بهش تکیه کنید و بهش اعتماد کنید.شرایطمو گفتم تا فک نکنید این حرفام شعاره و چیزی حالیم نیست.درکتون میکنم.فقط به خودش تکیه کنید.

 13. تبریز هستم اگر خانمی باشد که بی سرپرست باشد و جا ومکان و کار نداشته باشد ایمیل بزند
  خانمی باشد مومن و معتقد

  • باسلام پسری هستم ساکن تهران دختری هست ۲۰ ساله که دوتاکوچه بالاترازمازندگی میکنه متاسفانه به بیراهه کشیده شده باوضع ناجورمیادومیره چندسری شاهدنگاه ها وتوهین های اهالی محل بودم که بهش میکردن کم وبیش اززندگیش خبرداشتم یه روزخیلی ناراحت شدم توخلوت مادرشودیدم وصحبت کردم باهاش میدونی چی گفت داشت گریه میکردومیگفت دخترم چندبارکارپیداکردورفت سرکارولی اکثرجاهایی که میرفت سرکاربهش پیشنهادات ناجورمیدادن بعدفهمیدم نامادریش بودپدرشم معتادبودنامادریشم دست فروشی میکردخیلی هم مهربون بودولی وجدانن خودمونیم خوش غیرتی که میگی این کاراتوجیه کسی بخوادکارکنه کارهست یابره گدایی کنه اخه غروردختربیست ساله چه جوری بهش اجازه میده بره گدایی یاباحقوق ۵۰هزارتومن کمیته زندگی کنه اونم دل داره دوست داره لباس خوب بپوشه وراحت زندگی کنه خدابدادخانمای بی سرپرست برسه چندموردخودم دیدو مردم چه حرفاپشتشون میزنن درحالی که خودمون هزارتاایرادداریم

   • آفرین ب انسانیتت ک اگ کاری ازدستت برنمیاد حداقل دیدتم مثل روح خیلی از ادما کثیف نیست

 14. من دختری هستم ۲۳ ساله مجرد پدرمو از دست دادم با یه مادر مریض زندگی مکنم خیلی دوس دارم ازدواج کنم همش از ایندم می ترسم که بی سر پرست شم دوست دارم کسی کمکم کنه دستمو بگیره ما از لحاظ مالی مشکلی نداریم فقط اگه ادم خوبی هستی در حق من خوبی کن

  • خدارو شکر همه خوبن آدمه بد نداریم

   شمام گلگی نکن از وضعیتت اون بالا سری ح.اسش به همه چی هست

   میگن وقتی خدا بهت چیزی میده نعمته
   و
   وقتی چیزی بهت نمیده حکمته

   ۱۱ سال زندگی مشترک داشتیم همیشه گلگی میکردیم از بچه دار نشدنمون ( بماند مشکل از من بود یا ایشون )

   الان فقط میگم خدارو شکر که بچه نداد به ما ( این همون حکمته که ۱۱ سال گلگی کردم ازش )

 15. و بابت هر هزینه ای که دریافت کنم فاکتور میدهم تا بدانی واقعا نیاز داشته ام و کار دیگری با آن نمیکنم
  لطفا

 16. سلام. روزتون بخیر
  دختری هستم ۲۳ساله که خانواده ای ندارم ودر بهزیستی زندگی میکرده ام و حالا در پانسیون زندگی میکنم یک اسپانسر میخواهم تا بتواند در خرج تحصیلم و شهریه ی خوابگاهم کمی کمکم کند ، کار میکنم ولی چون خیلی فرصت و پول و شرایط درس خواندن نداشتم کار خوبی نمیتوانم گیر بیاورم و ترس همیشگی ام این است که روزی کار نداشته باشم و در خیابان بمانم ، خواهش میکنم کمکم کنید .
  من حتی قرار حضوری با شما ميگزارم که بدانید که واقعیت را میگویم و دروغی در کارم نیست ، من واقعا خیلی تلاش میکنم ولی واقعا کسی را لازم دارم تا کمکم کند خودم را که به جایی رساندم حتما دیگران را کمک خواهم کرد و حتما جواب خوبی هایشان را خانوم داد ، لطفا
  مهدوی هستم

 17. من دنبال ازدواج هستم شرایط مالیم هم خوبه

 18. سلام۳۱ سالمه ۴ساله بخاطر اعتیاد همسرم جدا شدم. خداروشکر مشکل مالی ندارم و خانوادم تو این مدت برام کم نذاشتن ولی دردم تنهاییه واقعا خسته شدم چهره معمولی دارم ساکن استان البرزم اگر کسی تمایل ب ازدواج داشت اطلاع بده

 19. سلام من یه خانوم ۳۲ ساله هستم که همسرم معتاده یه بچه یک ساله هم دارم اگه کسی کمک کنه واسه خرجیم ممنون میشم بعد که فرزندم بزرگتر شد میرم سر کار و پسش میدم اخه حالا جی جیم کوچولوه
  ممنون

 20. من شش ساله ازشوهرم جداشدم ویه دختر هفت ساله دارم.که حزانتش باخودمه مشکل مالی دارم ازتون خواهش میکنم کمکم کنید

 21. دوستان اتفاقی وارد سایت شدم خدایی دلم گرفت از خدا میخوام که صدای شما به گوش جهانیان برسه خدایی خرج خودم رو به زور در میارم نمیتونم برای بچه یتیما خانمهای نیازمند کاری بکنم شرمنده . . . منو شریک غمهاتون بدونید به خدا توکل کنید خدا رو صدا کنید صبور باشید ودست از تلاش نکشین در پناه خدا

 22. من ۲۵ سالمه و ۳ ساله جدا شدم خانم های زیادی با شرایط خودم دیدم خدا جون خودت به همه کمک کن😢همه ی سختیا به کنار فقط می خوام بدونم چرا تا میفهمن مطلقه ایم با ما مثل جوزامیا برخورد میکنن خواستگارای زیادی دارم که تا خونوادهاشون میفهمن جدا شدم مخالفت میکنن واسه این جامعه متاسفم

  • سلام شاهین هستم ازتهران تنها ومستقل زندگی میکنم مجردم دنبال خانمی هستم برای ازدواج اگه مایلی بیشتر آشنا بشیم ضمنا من پدرو مادرم فوت کردن دوتا خواهر دارم که خارج زندگی میکنن

 23. با سلام:نمیدونم چند ساله کارتن خوابم.جالبه که یارانه ام هم حذف شده.ظاهرا منو جز مرفهین حساب کردن.ما فق اسممون مسلمونه.نه غیرت میدونیم چیه و نه ناموس میشناسیم.خداوندا تو شاهد باش.

 24. این سایت به نظر سایت موفقی میاد

 25. سلام من یه خانم هستم ۲۳ سال سن دارم و یه فرزند ۵ ساله چندین ماهه همسرم منو رها کرده و رفته من خونه بابامم بچم لباس عید هم نداره همه بچه ها خرید میکنن ولی من پولی ندارم که برای بچم لباس بگیرم هر چقدم زنگ میزنم باباش جواب نمیده و حتی جلسه های دادگاه هم نمیاد بچم گریه میکنه میگه مامان همه عید دارن چرا ما عید نداریم اگه کسی هست که میتونه کمکمون کنه پیام بده ممنون میشم خدا خیرتون بده

 26. سلام من یه خانم ۲۳ ساله هستم که شش ماهه همسرم منو رها کرده و اصلا هیچ پولی هم به من نداده وضع مالیم خیلی خرابه حتی پول ندارم برا عید لباس بخرم خیلی حالم گرفتس اصلا ای کاش هیچوقت واسم عید نمیشد نیاز به کمک دارم قرض دارم اول خدا و بعد از شما کمک میخوام کمکم کنید

  • سلام خانم در كردستان عراق اين س را ميدم اگه مايلى من كار خوب با شهريه خوب سراغ دارم ولى بايد دو نفر باشيد شرايط خوب جاى خواب خوب و پول خوب اگه خواستى جواب بده و اگه نميخواى لطفا به اطلاع دوستات برسون

  • سلام.
   فقط مشکلتون لباس شب عید هست

 27. یک دختر تنها هستم که تمام ساعت رو دارم کار میکنم،نرم افزار های گرافیکی هم بلدم ۲۳سالمه ولی برای این که بتونم درس بخونم به کمک مالی نیاز دارم،

 28. یک دختر تنها هستم که تمام ساعت رو دارم کار میکنم،نرم افزار های گرافیکی هم بلدم ۲۳سالمه ولی برای این که بتونم درس بخونم به کمک مالی نیاز دارم

  • ببخشید ولی ما که درس خوندیم کجا رو گرفتیم که میخای درس بخونی.مگه اینهمه خوندن بازم بیکارند تجریه شما نمیشه؟ اصلا تو جامعه ما جایی برای علم هست؟ هدفت برای درس چیه؟؟ از تخصصت استفاده کن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *