کانال تلگرام پارسی طب صفحه اینستاگرام پارسی طب
خانه / دانستنیهای پزشکی / راههای ترک خود ارضایی
راههای ترک خود ارضایی
راههای ترک خود ارضایی

راههای ترک خود ارضایی

بسم الله الرحمن الرحیم

دستورهاى ده گانه
گفتيم خطر و زيان انحرافات جنسى مخصوصاً «استمنا» MASTURDATIONكه گاهى به تناسب يك افسانه تاريخى «اونانيسم» نيز ناميده مى شود. اگر چه غير قابل انكار است، زيرا به زودى شكل «اعتياد» به خود مى گيرد، اعتيادى ريشه دار و كشنده تا آن جا كه گاه در يك روز چندين بار دامان مرتكبين خود را آلوده مى سازد،و حتّى طبق اعتراف صريح بعضى از مبتلايان گاهى كارشان به جايى مى رسد كه تنها با «تصوّر و فكر»! بدون هيچ گونه عمل ديگر مايع مخصوص از آنها دفع مى گردد.

ولى از آن خطرناك تر يأس و نوميدى از مبارزه با اين اعتياد است، زيرا اين نوميدى بزرگ ترين سدّ راه نجات مبتلايان خواهد شد و واكنش هاى فوق العاده نامطلوب روحى در آنها ايجاد خودهد كرد.

مبتلايان بايد اطمينان كامل داشته باشند كه اگر بخواهند مى توانند در مبارزه با اين عادت شوم پيروز گردند، و حتّى عمده آثار آن را از وجود خود برچينند، خواه دوران اين مبارزه كوتاه يا طولانى باشد.

آنها هرگز نبايد به خود تلقين كنند كه اين اعتياد تا آخر عمر از آنها دست بردار نيست و يا آثار آن همچنان باقى خواهد ماند.

منتها بايد با هوشيارى كامل و تصميم قاطع و به كار بستن «دستورهاى آينده» به مبارزه پى گيرى برخيزند.

كسانى كه از چنگال اين عادات شوم نجات يافته اند بايد قدر پاكى خود را بدانند، و در حفظ آن نهايت مراقبت را بنمايند، از هر گونه وسوسه شيطانى در اين راه بپرهيزند، و با هيچ قيمتى سرنوشت خود را به دست افراد گمراه و معاشران منحرف نسپارند.

همان طور كه سابقاً هم اشاره كرديم شرط پيروزى قطعى در مبارزه با هر نوع اعتياد غلط – اعم از اعتيادهاى خطرناك جنسى يا اعتيادهاى ديگر – پس از «اميدوارى و اطمينان به پيروزى» داشتن تصميم قاطع است.

تصميمى آهنين و محكم و متّكى به ايمان و شخصيت و شرافت و وجدان.

تصميمى راسخ و غير قابل عدول.

حتّى اگر به عللى اين تصميم ده بار هم شكسته شد مجدداً، بلكه قاطع تر و راسخ تر بايد تصميم بگيرند و با همان اميدوارى و ايمان تصميم خود را تجديد كنند.

زيرا سرانجام آثار اين تصميم ها در ناخودآگاه آنها اثر گذارده و هنگامى كه روى هم متراكم شد تأثير خود را خواهد بخشيد.

امّا مسلّماً و بدون ترديد اگر اين تصميم شكسته نشود خيلى زودتر آثار اين عادات شوم از روح و جسم آنها برچيده خواهد شد.

بديهى است اين گونه افراد اگر رابطه و پيوند نزديكى با خداى خود برقرار سازند و با تمام ذرات وجود خود از ساحت مقدّس او استمداد جويند، و به لطف او اميدوار و دلگرم باشند در پرتو اين ايمان مذهبى خيلى زودتر نتيجه خواهند گرفت.

* * *

اكنون كه اين مراحل پيموده شد بايد امور زير را دقيقاً به كار بندند.

ممكن است اين امور در نظر بعضى ساده جلوه كند، ولى هنگام عمل روشن مى شود كه اثر معجزه آسايى دارد.

۱- اجتناب از هر گونه تحريك مصنوعى

اگر جوانان انتظار داشته باشند كه هر شب در سينما يا در برابر تلويزيون ناظر صحنه هاى هوس آلود «فيلم هاى س *ك**_س**ى» باشند، و همه روز قسمت مهمى از وقت گران بهاى خود را به مطالعه «رمان هاى عشقى» و تماشاى «عكس هاى شهوت انگيز» مجلات فاسد و مبتذل بگذرانند، و در كوچه و خيابان با ولع تمام اندام برهنه زنان و دختران را ورانداز كنند، و با اين همه باز هيچ گونه آلودگى پيدا نكنند سخت در اشتباهند.

اين گونه «تحريكات مصنوعى» كه هيچ گونه ضرورتى هم ندارد، مسير فكر هر جوانى را از مسائل اصولى زندگى تغيير مى دهد و به سوى مسائل جنسى، آن هم به صورت حاد و طغيانگر، مى كشاند.

شب و روز، آنها را در يك حال اضطراب دائمى عصبى كه آثار نامطلوب آن بر تمام وجود آنان سايه خواهد افكند نگه مى دارد.

همه جوانان عزيز – مخصوصاً آنهايى كه داراى پاره اى از عادت هاى غلط جنسى هستند – بايد به شدت از اين گونه امور بپرهيزند، از ديدن اين فيلم ها، و مطالعه آن رمان ها و هر گونه چشم چرانى عمدى اجتناب ورزند، آرامش فكرى خود را بى جهت بر هم نزنند، و اعصاب نيرومند خود را با هيجان هاى دائمى تضعيف نكنند.

براى موفقيت در اين قسمت لازم است سرگرمى هاى سالم و مناسبى براى اوقات فراغت خود انتخاب نمايند و به كمك دوستان خود برنامه هاى صحيحى براى اين اوقات تنظيم كنند.

اين سرگرمى ها ممكن است:

ورزش هاى فردى و دسته جمعى

پياده روى در هواى آزاد

مطالعه كتب سودمند و مفيد

پرورش گل در منزل و به طور كلى كارهاى كشاورزى،

كارهاى دستى

جمع آورى اشعار

تهيه كلكسيون هاى عكس و تمبر و مانند اينها.

شركت در انجمن هاى گوناگون و كنفرانس هاى علمى يا اخلاقى، باشد.(۱)

* * *

۲- تهيه برنامه فشرده و تمام وقت

جوانان بايد بطور حتم براى تمام شبانه روز خود برنامه تنظيم كنند به طورى كه يك ساعت وقت بيكار و بدون برنامه نداشته باشند.

نمى گوييم مرتباً درس بخوانند يا كار كنند، بلكه مى گوييم اگر تفريح يا ورزش هم دارند برنامه داشته باشند، و يك ساعت خالى از برنامه نباشد.

جوانان بايد بدانند بزرگ ترين بدبختى براى يك جوان اين است كه وقت هاى خالى از هر گونه برنامه داشته باشد.

خطرناك» به وسيله مطبوعات هدف نشر داده شده قسمت قابل توجّهى از سرگرمى هاى سالم تشريح گرديده است.

ممكن است جوانى بيكار باشد و جوياى كار، امّا در عين حال براى شب و روز خود برنامه اى تهيه كند، اعم از مطالعه و تفريح و استراحت و مانند آن.

حتى اگر جوانان بتوانند برنامه روزانه خود را كمى بيش از مقدار وقتشان تنظيم كنند به طورى كه فكر آنها حتى يك لحظه بيكار به معناى واقعى نباشد بهتر است، زيرا اشتغالات فراوان فكرى، اثر عميقى در انصراف فكر از آن عادات شوم دارد.

بسيار ديده شده كه افراد معتاد به سيگار در روزهاى تعطيلى چند برابر روزهايى كه مشغول كار هستند سيگار دود مى كنند، اين تفاوت فاحش، اثر همان اشتغال فكر و اعصاب و بدن به كارهاى مثبت و انصراف از كارهاى بيهوده يا زيان آور در ايّام غير تعطيلى است.

خلاصه افرادى كه گرفتار اعتيادهاى غلط جنسى هستند اگر برنامه مشغول كننده اى براى تمام وقت خود نداشته باشند به آسانى نمى توانند اين عادت را از سر خود دور كنند، و تهيه چنين برنامه اى از مؤثرترين عوامل ترك اعتياد است، و مطمئناً با تهيه چنين برنامه اى قسمت مهمى از مشكلات ترك اين اعتياد را پشت سر خود خواهند گذاشت.

۳- توجّه مخصوص به ورزش

معروف است ورزشكاران نسبت به مسائل جنسى كم علاقه هستند، چون ورزش مقدار فراوانى از انرژى هاى بدنى و فكرى آنها را به خود اختصاص مى دهد و طبعاً از مسائل ديگر كم مى كند.

به همين دليل براى جلوگيرى از تحريكات زياد جنسى لازم است جوانان برنامه هاى وسيع و متنوع ورزشى انتخاب كنند.

مبتلايان به اين عادت شوم غالباً افرادى گوشه گير، منزوى كم تحرك و خمود هستند و همين گوشه گيرى و انزوا و عدم تحرك وضع آنها را تشديد مى كند، و اگر از اين وضع به كلى در آيند و زندگى خود را با تحرك زياد بياميزند اثر عميقى در بهبود حال آنها و ترك عادتشان خواهد بخشيد.

اين گونه افراد معمولا اعصاب ضعيف و ناتوانى دارند، و ورزش هاى متنوع و مناسب در تقويت اعصاب آنها فوق العاده مؤثّر است.

اين افراد هر چه وقت اضافى و خالى از برنامه دارند بايد به بازى هاى گوناگون ورزشى و يا پياده روى در هواى آزاد تخصيص دهند تا هم سلامت از دست رفته خود را باز يابند و هم قسمتى از انرژى هاى جسمى و فكرى آنها متوجه اين قسمت گردد.

به همان اندازه كه تحرّك و ورزش هاى فردى و دسته جمعى براى آنها مفيد است، انزوا و به گوشه اى خزيدن و در فكر فرو رفتن براى اين قبيل افراد سم مهلك است كه بايد به هر قيمتى شده از آن دورى گزينند.

اين توصيه را فراموش نكنيد و آثار معجزه آساى آن را ببينيد، در روز آن قدر ورزش كنيد كه خسته شويد و شب هنگام به محض اين كه در بستر آرميديد در خواب عميقى فرو خواهيد رفت و از شر بسيارى از خيالات و افكار مضر و كشنده كه در اين موقع به سراغ جوانان مى آيد در امان خواهيد بود!

* * *

۴- بايد عادتى جانشين عادتى گردد

روانشناسان مى گويند: براى ترك يك عادت بد حتماً بايد به سراغ عادت خوب رفت و آن را جانشين عادت بد نمود.

مثلا كسانى كه عادت به قمار دارند، و با اين كه تمام زيان هاى آن را مى بينند و حس مى كنند، باز حاضر نيستند آن را ترك گويند، و به گفته خودشان وقت قمار كه مى رسد نمى فهمند چه نيرويى آنها را مانند يك اسير و برده به سوى اين عمل كه عقل و وجدانشان آن را محكوم ساخته مى كشاند؟!، چنين كسانى براى اين كه بر اين عادات غلط پيروز شوند حتماً بايد در همان ساعات، بازى صحيحى را (مانند يك مسابقه ورزشى سالم) جانشين بازى قمار كنند تا اين عادت بد به اصطلاح از سر آنها بپرد.

و به عبارت ديگر انرژى خاصى كه تحت تأثير انگيزه عادت در آن حال تحريك مى گردد به اين سمت كشيده شود و مصرف گردد بدون اين كه هيچ گونه واكنش نامطلوبى داشته باشد (دقت كنيد).

در مورد عادات بد جنسى بايد درست در همان ساعاتى كه انگيزه آن در مبتلايان توليد مى شود به سراغ برنامه خاصى براى چنين ساعتى از قبل پيش بينى كرده اند بروند، به سراغ مسابقه علمى، ورزشى، مسابقه هوش، مطالعه يك اثر جالب، يك ورزش مورد علاقه مانند كوهنوردى، اسب سوارى و… اين كار را آن قدر ادامه دهند كه جانشين عادت بد سابق گردد.

* * *

۵- پرهيز مطلق از تنهايى

اين گونه افراد بايد حتماً و بدون هيچ گونه قيد و شرط از تنها ماندن به شدت اجتناب كنند.

هرگز تنها نباشند; در خانه تنها نمانند، شب در اطاق تنها نخوابند، تنها براى مطالعه به نقاط خلوت نروند.

و به محض اين كه در محيطى احساس كردند تنها هستند از آن محيط بيرون بروند.

اين گونه افراد مخصوصاً بايد اين نكته را فراموش نكنند كه به مجرد اين كه نخستين تحريك را در خود حس مى كنند بلافاصله برخيزند و سرگرم كار ديگرى شوند. فراموش كردن اين تذكر غالباً گران تمام مى شود.

تنهايى، محيط كاملا مساعدى است براى پرورش ميكرب اين اعتياد در فكر هر جوان، و تمام جوانانى كه مى خواهند خوشبخت و سالم و از خطرات عظيم استمنا در امان باشند بايد از تنهايى بپرهيزند.

۶- ازدواج در نخستين فرصت

اين افراد اگر امكاناتشان اجازه مى دهد بايد در نخستين فرصت ازدواج كنند حتى اگر امكانات آنها «تنها» براى انتخاب نامزد (البتّه نامزد مشروع كه عقد شرعى آن اجرا شده باشد) فراهم است بايد اين فرصت را نيز از دست ندهند.

خلاصه ازدواج تأثير قابل توجّهى در مبارزه با اين انحراف جنسى دارد و در صورتى كه دامنهة توقّعات را كوتاه و تشريفات زايد و بيجا را از آن حذف كنند كارى است بسيار سهل و ساده و آسان، ولى متأسفانه يك سلسله اوهام و قيود غلط، دست و پاى غالب طبقات را – اعم از تحصيل كرده و بى سواد – در اين قسمت بسته است.

بعضى از جوانان معتاد از ازدواج وحشت دارند، ولى اين وحشت كاملا بى اساس است زيرا با به كار بستن دستورها هم ترك اين اعتياد آسان است و هم پيروزى در تمام مراحل ازدواج و زناشويى.

۷- تلقين و تقويت اراده

«تلقين» نيز در مبارزه با اين عادت رُل مهمى را بازى مى كند.

افراد معتاد بايد مرتباً به خود تلقين كنند كه به خوبى قادر هستند اين عادت زشت را ترك گويند.

براى اين كه تلقين در آنها اثر قوى و سريع ببخشد آن طور كه يكى از اطباى روانشناس دكتر «ويكتور پوشه فرانسوى» مى گويد: – بايد تلقين را به صورت زير چندين روز پشت سر هم ادامه دهند – همه روز در محل آرامى كه چيزى فكر آنها را به خود مشغول نسازد، فكر خود را متمركز ساخته و با كلمات شمرده و محكم اين جمله را تكرار كنند: «من به خوبى قادر هستم اين عادت بد را از خود دور كنم، من قادرم»! تكرار اين تلقين ساده اثر عجيبى در تقويت روحيه و ترك اين عادت و هر عادت بدى دارد. (مى توانيد آزمايش كنيد).

علاوه بر اين بايد براى تقويّت اراده از مطالعه كتاب هاى روانى كه براى تحكيم و رشد شخصيت و تقويت اراده نوشته شده است غفلت نورزند، زيرا همان طور كه دانستيم – و همه معتادانى كه موفق به ترك اين عادت بد و ساير اعتيادهاى ناپسند شده اند اعتراف دارند – نخستين گام در اين راه «اراده و تصميم» است.
* * *

۸- پرهيز كامل

از معاشرت و همنشينى با افراد منحرف و مبتلا به اين عادت بد، در همه اوقات مخصوصاً دوران مبارزه، بايد به طور مطلق دورى جست همان طور كه از مبتلايان به «وبا» فرار مى كنند. علاوه بر اين بايد زيان ها و عواقب دردناك و مرگبار اين عمل را هرگز از خاطر خود دور ندارند و هرگز گوش به سخنان وسوسه انگيز اين و آن ندهند.

نقش معاشران بد و فاسد در ابتلاى به اين انحراف، و ادامه آن، بسيار عجيب است آنها براى اين كه كمتر احساس گناه و بدبختى كنند سعى دارند افراد ديگرى را نيز مبتلا سازند و به سرنوشت غم انگيز خود گرفتار نمايند، لذا همواره مى كوشند با سخنان وسوسه انگيز اين عمل شوم و زشت را لذت بخش و كم ضرر جلوه دهند، ولى جوانان بيدار هرگز در دام وسوسه هاى شيطانى آنها نمى افتند.

* * *

۹- تقويت عمومى و رژيم غذايى

داشتن يك رژيم غذايى كامل و سالم كه موجب تقويت عمومى بدن گردد نيز در مبارزه با اين عادت كه در بسيارى از مواقع از ضعف اعصاب سرچشمه مى گيرد و يا خود عامل ضعف اعصاب است تأثير قابل توجّهى دارد.

استحمام با آب سرد (البتّه در مواقعى كه وضع هوا اجازه مى دهد) و سپس ماساژ دادن بدن با حوله نيز كمك مؤثرى به اين گونه افراد مى تواند بنمايد.

همچنين اين گونه افراد بايد به شدت از پوشيدن لباس هاى تنگ و چسبان كه عامل مؤثّرى براى تحريك مصنوعى است بپرهيزند، اين گونه لباس ها اصولا براى همه جوانان زيان بخش و حتى گاهى خطرناك است هم به نمو و رشد طبيعى جسم آنها صدمه مى زند و هم وسوسه انگيز و تحريك آميز است.

* * *

۱۰- استمداد از نيروى ايمان و عقايد مذهبى

نيروى ايمان و عقيده مذهبى مى تواند بزرگ ترين كمك را به اين مبتلايان كند و آنها را به زودى از چنگال اين عادت بد نجات بخشد.

اين گونه افراد هرگز نبايد خود را يك فرد نفرين شده و مطرود درگاه خداوند بدانند. بلكه بايد به لطف خداوند بزرگ كاملا اميدوار باشند و هنگام نماز و پس از نماز كه سر به سجده گذاشته و با آفريننده مهربان و بخشنده خود راز و نياز مى كنند با تمام دل و جان و با تمام ذرات وجود خويش از او بخواهند كه آنها را در ترك اين عادت زشت يارى كند و از چنگال آن برهاند و مطمئناً هرگاه با جان و دل به او توجّه نمايند، لطف خداوند مهربان به يارى آنها خواهد شتافت و در اين مبارزه حياتى پيروز خواهند شد.

و نيز بايد در همه جا و در همه حال او را حاضر و ناظر بدانند و هرگز به خود اجازه ندهند در پيشگاه مقدّس او دست به چنين كار خلافى بزنند.
ما اطمينان كامل داريم اگر مبتلايان دستورهاى بالا را دقيقاً فقط براى يك ماه به كار بندند از شر اين انحراف رهايى خواهند يافت.

203 دیدگاه

 1. ایا منی کثیف است

 2. به نام خدا .دوستان به نظر من هیچ چیز مانند نماز جلوی این کار کثیف رو نمیگیره چون این رو تجربه کردم.من خودم سه سالی میشه گرفتار این کار کثیف ام .و باور کنید بیش از ۱۰۰۰بار توبه کردم ولی باز توبه شکستم .در هر بار با خواندن نماز خوب پیش میرفتم اما همین که یک روز غفلت میکردم باعث تحریکم و در نهایت شکست می خوردم .میدونم که ترک اون خیلی خیلی سخته اما من در خودم یک اراده ویک روح بزرگ میبینم که با یاری خداوند میتوانم اون رو ترک کنم . از دوستان میخوام نه تنها من بلکه همه ی مبتلایان به این کار رو دعا کنند. به امید روزی که همه بچه ایرونی ها این عمل کثیف رو ترک کنند. و بدانید در های رحمت الهی بر همه ی توبه کنندگان باز است وخداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است. با تشکر از مدیر سایت. التماس دعا.

 3. محمد رضا

  سلام .اگه کسی میخواد خود ارضای ترک کن .باید در روز تعداد ادار رو افزایش بده .حتی اگه دستشوی نداشته باشی . به عنوان مثال در۵ روز اول در یک ساعت ۲یا سه بار دستشوی برین .حال شاید بپرسین فوایدش چیه .چون شما وقتی تحریک مشین اول مادهای از شما ترشح میشه که وارد مجرای ادرای میشه تا محیط داخل مجرا را خنثی کنه .همین ماده باعث یک سنگینی در شما میشه شما این حالت رو احساس میکنین ..اگه زود زود سعی کنین ادار کنین ماده ی منی بدون تحریک شدن در طول روز از شما دفع میشه به جای این که یه دفعه خودتون خارج کنین .فقط روزهای ۱و۲ سخته و باید مجرا و مثانه رو خالی نگه دارین .با این روش شما میتونین ترک کنین .فقط خواهشن فیلم و…. رو کنار بزارین

 4. امیرعلی

  سلام !
  چندتا جمله طلایی داشتم میخوام بهتون بگم تا شما هم استفاده کنید :
  ۱٫بهتره تو ترک بمیرید به جای اینکه بیخیال باشید و دست رو دست بذارید
  ۲٫انسان های موفق هیچگاه تسلیم نمیشوند و دست از تلاش بر نمیدارند
  ۳٫فاصله بین خواستن و توانستن انسان یه قدم است،و آن قدم “تلاش” است
  —-
  شاید با خودتون فکر کنید منم یکی مثل بقیه،فقط شعار و حرفای تکراری…
  ولی باور کنید من ۵ سال از زندگی و جوانیمو سر همین موضوع از دست دادم
  تقریبا تو هر چیزی که بهترین بودم،بدترین شدم و حسابی گند بالا آوردم طوری که حتی خودم باورم نمیشد چنین موجودی خود من باشم !!
  خیلی ها میگن اراده از ما گرفته شده ولی سوال من از شما اینه :
  “دوست من،آیا جلوی چشم مادر و پدرت هم این کارو انجام میدی …؟”
  جوابشو به خودت بده.تا کی میخوای با این وضع به زندگیت ادامه بدی؟؟
  فکر میکنی خدا تورو آفریده فقط برای اینکه جلوی چشمش این کارو انجام بدی و بعد هم مثل اون حیوون نجیب باوفا پشیمون بشی و دنیارو وارونه ببینی؟؟
  میدونم چه حسی داری،باور کن میدونم !پشیمون و افسرده ای؟دلت از همه دنیا گرفته؟؟خسته و تنهایی؟؟احساس میکنی کللللی با بقیه فاصله داری؟همه موفقیت هاتو سر این کار باختی؟؟؟
  ولی دوست من!!ماهی رو هروقت از آب بگیری تازه هست…
  میدونم ممکنه بارها توبه شکسته باشی ولی مبادا دست از تلاش کردن برداریا !جمله اولمو تکرار میکنم “بهتره آدم توی ترک بمیره به جای اینکه به اشتباهش ادامه بده”
  مسیر هموار و طولانی پیش روت قرار داره،میدونم کلی راجب راه های ترک و جلوگیری از تحریک میدونی،سایت های زیادی هم در این زمینه قرار دارند که بسیار مفید هستند(از جمله همین سایت) ولی من چندتا گزینه بهت پیشنهاد میکنم که جای دیگه ای پیدا نمیکنی !! البته شوخی کردما 🙂
  در هر صورت این ها خیلی به خودم کمک کردن،امیدوارم به تو دوست خوبم هم کمک کنند :
  ۱٫تو مدت زمان ترک خیلی مواظب تغذیه ات باش،فقط برای ۲۰-۳۰ روز دور غذاهای چرب(از جمله فست فوت ها و سرخ کردنی ها) رو خط بکش !باور کن ارزشش رو داره دوست خوبم
  ۲٫ورزش،ورزش،ورزش!(لازم نیستم حتما باشگاه ثبت نام کنی،همین که هر روز نیم ساعت بری تو کوچه بدوی کافیه،در ضمن بهترین ورزش برای کاهش انرژی ها ورزش های هوازی هستن،از جمله همون دو،دوچرخه،کوهنوردی و …)ولی یادت باشه ها گفتم “هر روز”
  ۳٫برای خودت برنامه داشته باش دوست عزیز،یادت باشه بیکاری دشمن اصلی تو هست،مهمترین قسمت برنامه ساعت دقیق خواب و بیدار شدن هست بقیش هم که کارهای روزانه مثل درس و کار و تلویزیون …
  ۴٫گفتم تلویزیون یاد یه چیزی افتادم !بنظرم هرچی بیشتر از زمان ابتلا به این بیماری بگذره ذهن آدم بیشتر حساس میشه !! پس سعی کن حتما تو مدت ترک از دیدن یه سری چیزا خودتو محروم کنی،حتی همین تلویزیون خودمون،دلیلشو خودت متوجه میشی،بازم تاکید میکنم”ارزششو داره”
  ۵٫و اما آخرین گزینه! سخنرانی های دکتر شاهین فرهنگ،بخصوص سمینار موفقیت ایشون رو حتما و حتما گوش بدید.
  باور کنید ۱۰۰ درصد شگفت زده میشید و مسیر زندگیتون تغییر میکنه!

  ———–
  خب دیگه خیلی معذرت میخوام که سرتون رو درد آوردم،امیدوارم از امروز به فکر بیاید و دوباره شروع کنید …
  یادت باشه دوست خوبم:مهم نیست اگه صدبار توبه شکسته باشی،مهم اینه …”

  ای
  —————–
  در ضمن یادتون باشه من هزاربار شکست خوردم،ولی آخرش ترک کردم…
  پس کار نشد نداره

  مشکلی نیست که آسان نشود________مرد باید که هراسان نشود

 5. سلام من هشت سال بود كه معتاد به خود ارضايى شده بودم و جورى كه حتى روزى سه بار استمناء ميكردم و بعد از فهميدن ضرر هاى اون بعد از چند وقت توانستم ترك كنم تنها راه ترك اون يك اراده ى قوى و فكر نكردن و نگاه نكردن به چيز هاى تحريك كننده است و اين را هم بدونيد كه هيچ چيز قوى تَر از اراده ى ادم نيست

 6. سلام من ۱۵ سالمه. اسمم عرفانه وب شدت به استمنا وابستم(روزی دو بار)ار اونجا که من خانواده تی با وضع مالی خوب دارم همه چی برای این عمل کثیف برام مهیاست.من خانواده مذهبی ندارم ولی به شدت خدا رو دوست دارم. ولی خب این احساسو دارم که اون از من متنفره.حتی وقتی این اسم مو میشنوم اشک تو چشمام جمع میشه.تا به حال چند باری دست به ترک زدم ولی موفق نشدم…راستش تمامی دوستان من این عملو انجام میدنو من…..گیج شدم،و ناامید.اصلا نمیدنم الان وقتشه ترک کنم یا نه تازه این عمل به سلامتیمم ضرر زده مثل لرزش دستو….من گمراه شدم و فقط کمک می خوام.از خودم متنفرم متنفر من فقط….فقط کمک می خوام.

 7. سلام خدمت همه دوستان گرامی.بند رضا۱۸ ساله از خرم آباد هستم
  من۳ یا ۴سالی میشه به این عمل خود ارضایی دچار شدم چندین بار به این سایت سر زدم گفتم بابا ولشون کن اینا دیونه ان این یه عمل طبیعی باید انجام بشه اما نه اشتباه فکر میکردم چند بار دیگه سر زدم تمامی راه های عوارض و…خوندم دیدم چه عوراضی داره تصمیم گرفتم ترک کنم شروع کردم به تلاش کردن چندین بار یا بهتر بگم خیییلی شکست خوردم نا امید شدم دیگه باز کار بد انجام میدادم خودمو ارضا میدادم اما دوباره پشیمونی گرفتم باز به سایت سر زدم تا این بار یه چیز دیدم که نوشته بود تلاش کردن از مورچه یاد بگیر چندین بار شکست میخوره دانه به لانه برسونه اما باز ادامه میده تا بالاخره موفق میشه باز شروع کردم به تلاش کردن اما چندتا روش واسه خودم گذاشتم اول اینکه هر چی عکس و… بی ادبی دارم پاک کنم و هر گروهی یا چیزی دیدم که ادم منحرف میکنه باز نکنم سریع حذفش کنم و دوم اینکه یه تلاوت قران صدای دلنواز دانلود کردم هروقت از خود بی خود میشدم گوش میکردم الان که دارم به شما میگم دارم گوش میدم ارومم میکنه د یه برنامه باد صبا نصب کردم روز های پاک یادداشت میکنم تیک میزنم ویه تصویر زمینه گوشی گذاشتم هروقت گوشی باز میکنم این تصویر زمینه رو میبینم امید میگیرم من میتونم دوستان همه میتونید ،من زیاد تحمل میخواستم بکنم تا ۳ روز بیشتر تحمل نداشتم اما الان خدا رو شکر الان ۱۷ روز پاکم ایشاا..خدا این مدته دائمی کنه یعنی خودم باید دائمی کنم دوستان گرامی بخدا همه میتونیم این عمل گناه اور کنار بزاریم بخدا همه میتونید
  درضمن دوستان این عمل فاصله زمانیم بیشتر شده اخلاقم نسبت به خانواده دوستان اقوام و.. خیلی خوب شده احساس شادابی میکنم دوستان بخدا همه میتونید فقط اراده کن ایشاا… به امید پاکی همیشه گی…بازم سر میزنم به این سایت عالی خوب باتشکر از همه دوستان این سایت🙏🙏

 8. سلام من ۱۴ سالمه و به این عمل زشت مبتلا شدم و حدود ۳۰ بار خود ارضایی کردم من به این عملی اعتیاد دارم ولیدهرچه سعی میکنم نمیتونم با خودم مقابله کنم و بعدشهم پشیمون میشم خیلی از نمازهام قبول نبوده میخوامم دیگه این کارو نکنم ولی همش وسوسه است بدترین چیز هم تکنولوژی است که من بادیدن فیلم های تحریک امیز این کار رو میکنم دوستان لطفا این کارو انجام ندید و به وسوسه ها مبتلا نشوید این ازبدترین گناهان است

 9. ممنون از این مطالب نمی دونم که چرا ما جوونا اینقدر از خدا درایم دور میشیم یادتون باشه این کاره غربی هایه که ما رو به این گناه و آخرشم مشکلات جنسی و………. رو آورده منم خود یه ……….. هشتم نمیشه گفت آخه شرمم میاد فداتون ایشالله با دعای شما و خواست خودم و کمک دوستانم که این مسائل را دیگر جای من نگویند راستی شما هم به دوستانتان تذکر دهید ممنون بروبچ فعلا

 10. زنگ نزنید خواهش میکنم

  سلام دوستان این خط۰۹۳۸۰۰۸۱۹۶۹واگذار شده لطفا کسی زنگ نزنه من هیچ اطلاعی درباره خودارزایی ندارم امیدوارم همتون شفا پیدا کنید.

 11. باتجربه

  با سلام خدمت دوستان من خودم درگیر این گناه بودم هرکی میگه ترک نمیشه داره اشتباه میکنه چون نمیخواد ترک کنه این حرفو میگه وگرنه من خودم به لطف اهل بیت و امام زمان چند سالی میشه که پاکم شاید باور نکنین ولی الان حتی یک لحظه هم ب ذهنم نمیاد که گناه کنم اصلا دیگ کلا از وجودم رفته خداوکیلی من به خیلیا کمک کردم چندتا از دوستام که یک روز هم نمیتونستن ترک کنن الان چند ماه که پاکن…

 12. ممنون بابت آگاهی سازیتون

 13. من یک سال تمام ترک کردم تمام مساییل بالا را درک کردم ولی بعد روحیه من ضعیف شد هیچ امیدی به اینده کار ازدواج نداشتم بعد یه شب شروع کردم با خودم ور رفتن بعد نفهمیدم چی شد ارضا شدم چند ساعت گریه میکردم تمام زحمتهام به هدر رفت از دست رفتم نتونستم برگردم بعد دوچار مریضیهای گرفتگی کمر خشکی مفاصل پا شدم الان دوباره تو ترکم یه ماه شده از ترس برگشتن مریضیم میترسم دوباره این کارو بکنم از قدرتم نیست که ترک کردم از ترس درد مرگ اوره که حتی جرات ندارم به التم دست برنم نمیدونم خوشحالم یا ناراحت که اینتوری ترک میکتم

 14. بسم الله الرحمن الرحیم
  فقط یک کمی اراده میخواهد!
  ان شاء الله هر کس این کار را انجام دهد موفق میشود!
  —ابتدا هر دستور العملی را که انجام میدادید ونتیجه نگرفتید را متوقف کنید
  ۱- نزدیک ترین مسجد نزدیک به خانه تان را که در آن علاوه بر برگذاری نماز جماعت ظهر و مغرب نماز جماعت صبح هم در آن خوانده شود را پیدا کنید!
  ۲- ۱۷ رکعت نماز واجبتان را به جماعت در آن مسجد بخوانید(مخصوصا نماز صبح)
  ۳- از روی کسالت و تنبلی از ادامه این کار منصرف نشوید حتی اگر هم در این مدت باز هم مرتکب شدید سریعا غسل کرده و خود را به نماز جماعت برسانید.و از ادامه مسیر دلسرد نشوید!
  ۴-اگر فکر مسایل جنسی به شما هجوم آورد در حد توانتان مبارزه کنید هر چند در انتها شیطان برنده شه!
  ۵-یک سال این کار را ادامه دهید.
  ۶-اگر هم روزی نتوانستید نمازتان را به جماعت بخوانید مشکلی نداره !فقط از روی تنبلی و بی اهمیت بودن نماز جماعت نباشه!!!
  ۷-کم کم خواهید دید ماه ها میگذرد و شما هیچ علاقه ای به انجام کار مورد نظر ندارید!
  ۸- هربار شکست خوردید با شدت بیشتری به خواندن نماز جماعت اهتمام بورزید!
  ۹- هر روز صبح که از خواب بیدار میشوید به سمت قبله به امام زمان سلام بدهید!اگر یادتان رفت به محض به یاد آمدن انجام دهید
  در صورت موفقیت نویسنده این مطلب را از دعای خود محروم ننمایید!!!!!
  اگر هم موفق نشدید مطمئن باشید به دستور العمل عمل نکردید!!!!!!!!!!!!

 15. سلام خواهش میکنم منوکمک چنیدتاحالا! “چندبارمیخواستم این عادت کثیفوترک کنم اما بعدازیه هفته بازشروع کردم کمکم کنید

 16. با سلام به همه دوستان
  من وهاب امینی،مدیر سایت “زندگی دوباره من” هستم.اگر تمایل دارید با استفاده از روش های خودهیپنوتیزم،تجسم و تکنینک ای اف تی در یک دوره ۶۰ روزه خودارضایی را بطور کامل ترک نمایید،خوشحال می شوم در کنار یکدیگر به این موفقیت برسیم.
  myneolife.ir
  باتشکر از شما

 17. یه سوال آیا عوارض خودارضایی بعد از ترک از بین میره؟

 18. از مدیر سایت میخوام که خواهشا نوشته های منو بخونه و توی سایتش قرار بده خیلی ها مث من حالشون خرابه حتی اگر برای رضای خدا هم شده داخل سایت خودتون قرار بدید ممنون . سلام پسری هستم ۱۷ ساله اسمم رامینه میخوام کمکم کنید یا شاید من بتونم کمکتون بکنم . ادم در همین سن یکم بالا پایین پاش به دنیایی کثیف این روزگار باز میشه . از همه گناهاش بگیر . که یکی از مهم ترین اونا مربوط به میل جنسی و شهوت هست . خیلی پاک نگه داشتن خود تو این دنیا سخت شده . اره ما میدونم خدام خودش میدونه . از دخترای تو خیابون بگیر تا فیلتر شکن جک داستان های +۱۸٫لامصب این دنیا یجور پیشرفت کرده که براحتی با دو تا سوت میشه فیلم و عکس و همه چی مبتذل رو ببینی . تازه اینایی که میگم خوبه . بزار زندگیمو قشنگ بهتون بگم . من که ۱۰ سالگی نمیدونستم که اصلا استمنا چیه اغا ما هم هر وقت تو خونه تنها میشدیم طبق معمول شیطون گولمون میزد . تا اون موقع که نمی دونستم +۱۸ چیه . بزرگ تر شدم ۱۳ -۱۴ سالگیمون اونجا دیگه فهمیدیم استمنا چیه +۱۸ چیه . من هنوز تا اون موقع نسبتا اوضاع خوبی داشتم چون وقتی میبینی این کار گناه کبیره متحول میشی بقول بنده خدایی سگ بگیرتت ولی جو نگیرتت ادم شدیم . اغا مام نشستیم در مورد عوارض چمیدونم استمنا اینا خوندیم تا ۱ ماهی سالم بودیم گلاب به روتون باز شیطونه اومد البته ایندفعه که اومد دیگه رفت . اغا من ۱۴ سالگی تازه عکس های مبتذل رو تو اینترنت دیدم سرتونو درد نیارم . من خاک برسر یروز دیدم برادرم از من بزرگ تره ۲۴-۲۵ داره دیدم فیلتر شکن رو سیستمه قایمش نکرده بود متاسفانه دیگه با دیدن چن تا فیلم کم کم دیگه داشتم بهشون عادت میکردم البته برادرم پیش ما زندگی نمیکنه گهگاهی میاد اغا رفتش ما چند تا فیلم دیدیم بعد اون دیگه بغضمون گرفت به غلط کردن افتادیم باز جو گرفتمون فیلتر شکن حذف کردم اغا بعد یک هفته باز به غلط کردن افتادم نمیدونم چیه نیاز بود وسوسه بود خلاصه هر چی بود اینقدر با این لبتاب ور رفتم تا بلاخره فیلتر شکنو دانلود کردم باز طبق معمول فیلم نگاه میکردیمو باز فیلتر شکن حذف باز متحول میشدیم باز به غلط کردن میوفتادیم . من تا الان تو هیچ زمینه ای پیشرفت نداشتم ولی تو این قضییه نسبت به سنم پیشرفت کرده بودم کلا ادم نحثی هستم تو زندگیم اول که فیلم های مبتذل نگاه میکردیم بعضی از حرکات اونا برا ما تعجب اور بود اغا میگفتم اینا دیوونن یا صاحب سکته جلل خالق مگه میشه مگه داریم. بعد از مدتی که دیگه اکثرا چند روزی یکبار این فیلم ها نگاه میکردیم واسمون عادی شده بود .البته من تا اون موقع کلا نمازام سر جاش بود همشو میخوندم کجای کارین فیلم های مبتذل نگاه میکردم نمازم میخوندم نه دلم میومد خدا رو ول کنم نه شیطونو بلاخره بخاطر نحثیمون والا نمیدونم هر چی بگید ، خدا رو ول کردم دیگه هر روز فیلم نگاه میکردم تا اینکه کم کم شد ۱۵ سالم اول دبیرستان .طبق معمول مث همیشه دهنم سرویس بود مدرسه که کلا بیخیال شین اوضام خراب بعد از مدتی باز به استمنا رو اوردم البته قبلا که اینکارو میکردم چیزی از من خارج نمیشد اما برای اولین بار من خاک بر سر بعد از ۲۴ رو تحمل ، اینکارو کردم و همون مایع سفید که خودتون میدونین از من خارج شد به به چه جذابیتی داشت اغا این روز های ۲۲-۲۳ من دیگه داشتم میپوکیدم که وقتی این کار خاک برسری رو انجام دادم انگار دنیا رو بهم برگردوندند اصلا یه حال خوب داشتم تازه فهمیده بودم استمنا یعنی چی . اغا من تا حدی تو این زمینه پیشرفت کردم که شیطون رفیق فابریکم بود بجای اینکه بهش بگم لولوخورخوره هزار تا فوشش بدم بهش میگم قند عسل من کجاست ؟؟؟تا این حد اوضام نابود بود اغا من تا ۱۰ روزی تحمل کردم بعدش رفتم فیلم مبتذل دیدم و بعد متاسفانه استمنا . اغا من کلا بدنم جوری شده بود که هر ده روز یکبار باید اینکارو میکردم . که دیگه شد ۱۶ سالم و بهترین مدرسه که میرفتم دیگه ۱۰ روز برای من کم بود هر روز با چیز جدیدی برخورد میکردم اغا تا سال ۹۴ مهر ابان واوضام خیلی خوب بود تازه این ، خوبم بود معدل داخل کلاس ۲۴ نفره شد ۱۱-۱۲ انچنان درس خون نبودم ولی بطور متوسط میخوندم و رسیدیم به الان که من شدم نفر ۲۲ کلاس حالا ول اینا کنید چند وقتیه من معتاد این عمل استمنا شدم و هر روز اینکارو انجام میدم دیگه کلا هیچ حسی ندارم فقط یک کلمه بهتون بگم نیاز دارم نیاز نمیتونم خودمو بگیرم وضعم خیلی خراب شده کلا ادم جوشی که بودم الان خیلی جوشام بیشتر شده و ادم افسرده که بودم همیشه بهم میگفتن گوشه گیر اما الان واقعا روحم کل زندگیم رنگ کثیفی گناه گرفته دیگه من نمیدونم گناه کبیره چی هست حرام چیه دیگه نمیدونم غیرت چیه شدم یه ادم خیلی کثیف . الانم نمیدونم چی بگم واقعا …اینو گفتم تا یکمی برام دعا کنید حدیثم خوندم به حدیثی بود پیامبر میگفت کسی که استمنا میکنه انگار با کف دست خودش ازدواج کرده البته این و داخل قران هم بهش اشاره ای ششده بود که والا یادم نیست بزار الان معنی دقیقشو براتون میگم (و آنان که شرمگاه خود را [از حرام] نگهدارنده‏اند، مگر بر همسران یا کنیزان خویش، که [براى آمیزش با آنان‏] سرزنش نشوند پس هرکه افزون از این [که یاد شد ] بجوید، اینان از حد درگذرنده‏ اند ) این اول کار رو من تاثیر گذاشت ولی بعد مدتی باز به همون خونه اولم برگشتم از اونایی که هنوز دچار استمنا در حد من نشدند خواهش میکنم از همین الان اونو ترک کنند بعد از مدتی دیگه دست خودت نیست دیگه نیاز داری درک نیاز خیلی سخته فقط بدونین دیگه اختیار دست خودتون نیست این روح شما هست که دیگه شما رو مجبور به این عمل میکنه خواهش میکنم از همین الان خودتونو بگیرین و اونایی که مث منن رو دیگه نمیدونم باشد که خدا دلش بحال من و شما ها بسوزد و مارا به راه راست هدایت کند برا منم دعا کنید که خدا ی نگاه من بکنه و از این کار کثیف که واقعا کثیف نجات پیدا کنم و همه اونایی مثل منن . خدانگهدار

 19. استمنا یا همون خود ارضایی شده بودم که الان کم کم دارم ترک می کنم و این ترک باعث شده ایمانم هم قوی تر شه و بعضی کارهایی که خلاف نظر الهی هست منو بیشتر آزار بده و انجام دادن اونا منو ناراحتم کنه از قبیل ارتباط با دختر خانم ها یا به قول معروف دوس دختر داشتن یا همونgfداشتنه.من تا بحال با هر دختر خانمی ارتباط برقرار کردم برای رفع نیازهای جنسی نبود بلکه با تمام احساسات پاک می رفتم سراغشون ولی خب بخاطر اینکه خدا اجازه ی این کارو نمی ده منم سعی می کنم که رابطمو باهاشون قطع کنم ولی فشار روحیکه بهم وارد میشه خیلی زیاده.هم فشار طرف مقابل برای ادامه دادن رابطه و هم فشار جامعه برای دوس دختر داشتن منو خیلی آزارم میده.
  لطفا بهم کمک کنید که چطور خودمو قانع کنم که به دوس دختر داشتن هیچ نیاز و اجباری نیس .راه های متعددی رو امتحان کردم ولی بازم احساساتم اجاه نمیده که کسی که عاشقشم و وابستشم ازش دست بکشم.خدا خیرتون بده چشم انتظار پاسوختون هستم.ممنون از زحماتتون .
  خداحافظ

 20. پیشنهاد میکنم این کلیپ رو دانلود کنید و همیشه جلوی چشمتون بزارید تا وقتی که تحریک شدید زود اونو ببینید . رو من که خیلی تاثیر گذاشت …

  http://uploadboy.me/c2s0kkzixb4x/82698704342a35f3f27056af2ae4eb073533588-288p__52837.mp4

 21. سلام
  دوستان ترک خود ارضایی برای کسانی که از خیلی وقت پیش خود ارضایی داشتند سخته چرا؟؟
  چون باعث افسردگیشون میشه وهمین افسردگی باعث انجام دادن خود ارضایی میشه سعی کنید هر وقت ناراحت شدید خودتونو مشغول سرگرمی های خنده دار کنید بخندید خلاصه ی جور خودتونو شاد کنید دومین دلیل خود ارضایی اظطراب سعی کنید هر وقت مظطرب شدید نماز بخونيد دم نوش گیاهی برای ارامش بنوشید و برید بیرون بدویید هر کاری که حس اظطرابو ازتون خارج کنه امیدوارم شادو عاشق باشید همیشه با ارامش زندگی کنید این مطالب بعد شیش سال علم روانشناسیمه پس اعتماد کنید شبتون پر انرژی

 22. امیدوار

  مطلبتون خیلی عالی بود و همچنین نظرات دوستان…خیل خوبه که با این نظرات به هم روحیه میدیم.دم همگی گرم
  به امید روزی که همه از شر این گناه خلاص بشیم و قطعا با امید به خدا و اراده قوی محقق خواهد شد…

 23. سلام دوستان عزیزی که مث من اسیر این عمل خیلی زشت شدین و هیج جوری نمیتونین از دسش خلاص شین.بارها و بارها اراده کردین ولی باز نتونستین تحمل کنین و رفتین سراغ این کار.این یه قوه بسیار قویه کی هیچ جوونی نمیتونه از پسش بربیاد و باهاش مبارزه کنه.ولی دوستان باور کنید که فقط ۴۰ روز اراده راسخ میخواد که فقط بیاد خدا باشین.همیشه سر وقت به خدا یه سری بزنین.ببینید چه اتفاق باحالی میفته.آخ قربون خدا برم من انقد نانازه.باهاش رفیق فابریک بشین ببینید چه میکنه این بامرام.من خودم ۱۸ سالمه و شهوت انسان از ۱۶ تا ۱۸ سالگی به شدید ترین اوج خودش میرسه بطوری که خودتونو به فنا میدین.این کار باعث میشه
  دچار افسردگی شدید بشین
  گوشه گیر میشین و زیاد شاد نیستین
  چهرتونو خیلی زشت میکنه بطوری که تو اینستاگرام فالور پیدا نمیکنین خخخخ
  بدنتون سست میشه و دیگه از هر لحاظی رشد نمیکنه
  ریزش مو پیدا میکنین و پرخاشگر میشین
  دائما چشاتون سیاهی میره و فشار زیادی به چشم و مغزتون میاد بطوری که میرین تو دیوار اصن
  خلاصه تا صبح باید بگم عوارضشو لامصب از شیطونم مضر تره
  بله دوستان همونطور که گفتم با خدا رفیق شید.برید عضو گروه تلگرامو واتسپش بشین فقط ۴۰ روز.ببینید چه اتفاق باحالی میفته.اصن نمیفهمین دیگه خود ارضایی چیه.
  و این مژدگونی بدم که وقتی ترکش کنین تمام سلامتی تون بهتون بر میگرده.
  خدااااااااااااایا شکرت که یکی مث تو باحال هوامونو داره.
  اراده کنید دوستان یا علی

 24. سلام به همه دوستان
  هیچ راه ترکی وجود نداره…جزتنها کسی که میتونه شما رو ترک بده وراه ترک رو بهتر هر کسی میدونه ومطمنم به شمام کمک میکنه واون عالمترین و قدرتمند ترین کسیه که میشناسم.اون خدااااست.اگه میبینید نمیتونید ترک کنید وهیچ دلیلی برای ترک ندارید وهیچ امیدی وجود نداره تنها به یک دلیل هست…و اون اینه که از خدا دور شدین نه این که گناه میکنین.دوباره تکرار میکنم از خدا دور شدین…. بسیاری از احادیث عدد ۴۰ رامقدس معرفی کردن و در درمان بسیاری از اعتیادها(موادمخدر یا حتی خود ارضایی…..)دوره ی درمان را ۴۰ روزه میدانند.من حدود ۱۲ ساله ترک کردم وهزاران راه رو برای ترک امتحان کردم.حتی تا خودکشی پیش رفتم تا این که یک نفر این راه رو معرفی کرد.بطور اتفاقی به این صفحه رسیدم.ده سال پیش این طور نبود که از اینترنت بتونیم کمک بگیریم.من این متن رو تو تمام سایتهای از این دست قرار میدم تا انشالله همه خوب بشن.اما راه ترک:
  همون طور ک گفتم علت عدم ترک دورشدن از خداست.پس راه ترک قاعدتا ارتاط با خداست.
  ۱-تا ۴۰روز تمام نماز هاتون روسروقت بخونین حتی صبح.اون وقت دوباره اگه خواستین دوباره گناه کنین ولی قبل از زمان اذان که شد غسل کنید ویک نمازعالی وباتوجه به معنی وحضورقلب(تصور کنید در محضر خداهستین)و دوباره به ادامه زندگیتون برسین.۲-هفته ای یکبار روزه بگیرین و نماز شب
  بخونین و بعد از نماز صبح سوره یس وقبل از خواب سوره لقمان(اگر تونستید باتوجه به معنی آن).۳-برای زندگیتون هدف تعریف کنین وهرروز بابرنامه وهدف زندگی کنید..
  دوستان تنها راه همینه وبس وتنها راه پاک شدن وانسان شدن عمل کردن به چیزهایست که گفتم .من دینم را ادا کردم و وظیفمو انجام دادم ان شالله خدا از من راضی باشه.بعد از ۴۰ روز تازه مغز به سرتون برمیگرده و میفهمین چیکار میکردین .از اونجاست که دیگه اختیار نفس دست خودتون قرار میگیره و بعد ازاون دوره ی ترک واقعی شروع میشه.یادتون باشه اگه دوست دارین تا ۴۰ روز ترک کنین این برنامه جواب میده و اون ۴۰ روز بعد هست که ان شالله پاک میشین .اگه دوست دارین تااخر عمر پاک باشین دست از این برنامه ای که گفتم برندارین…من وظیفمو انجام دادم راه رو نشونتون دادم.عمل به اون باشماست.باشد که رستگار شوید…کسی کمک خواست ادرس ایمیلم رو به سایت دادم. ادرس رو بگیرین و ایمیل بزنید

 25. سلام من ی مدتی میشه ترک کردم شروعش از اونجایی بود ک داشتم وب گردی میکردم ک یهو با رمانهای سکسی کوفتی آشناشدم و اونجا بود ک یادگردفتم و انجام دادم اما الان ی مدتی هست ک انجام نمیدم. حتی بادیدن فیلمهای هالیودی هم دیگه تحریک نمیشم.

 26. سلام من امسال سال چهارم دبیرستان هستم میخواهم داستان مبتلا شدنم به این گناه بگم معمولا بچه ها از ۱۴ یا ۱۳ سالگی به این کار مبتلا میشن من به خودم افتخار میگردم که من ۱۷سالمه هنوز حتی یک بار هم نکردم مغرور شدم و کار دست دادم یادمه بار اولان کار رو کردم کلی گریه کردم حدودا ه هست این کار رو کردم کار مضخرفیه تموم زندگیت توشهوت خلاصه میکنه من هیچ وقت فک نمیکردین این کار رو بکنم مغرور شدم مغرور ولی خدا از گناهان ما بزرگتره دیگه بیابید قول بدیم این کار رو نکنیم من همین الان این کوفتی رو انجام دادم ساعت ۴و نیمه شبه هی پشیمان از کارم ولی دیگه هر گز نخوابم کرد با لطف و کمک خدا و اراده ای که بهمون داده

 27. عاشق رقیه(س)

  سلام من عاشق حسینم….
  زندگیم ماله اونه ولی هی میلغزم….
  خیلی توبه کردم شاید هزار بار،ولی نتونستم همش هم تقصیر خودمه…. ای خدا تو رو به مادرمون زهرا منو ببخش و توبم رو قبول کن میدونم خراب کردم دیگه هیچچچ وقت این حسه نا امیدی و پشیمونی از گناه رو فراموش نمیکنم میخوام کمر شیطان رو خورد کنم…. یا حسین کمکم کن
  الاهی به امید تو…..

 28. ففط اینو یادتون باشه یچه ها بادستی که دارید غدا میخورید سلام میدید روبطرف خدا میکنید چرا همچنین کار زشتی بکنیم

 29. خیلی ممنون از راهنماییاتون.

 30. بسم الله الرحمن الرحیمبنده کسی نیستم که بخواهم چیزی بگم ولی تجربیاتم میذارم در اختیارتونمن حدود چهل روز بود که پاک بودم و حتی به جایی رسیده بودم که شهوت انگیز ترین چیزها هم روم تاثیر نمیگذاشت ولی امروز متاسفانه شکستم ولی به هیچ وجه و به هیچ وجه ناامید نیستم چون ناامیدی یعنی شکست و همین که تا اینجا تونستم کمش کنم یعنی پیروزی مطمئنا هیچ عادتی به یک باره ترک نمیشه البته شدنی هست و از این موضوع برای توجیه خودتون در انجام خودارضایی استفاده نکنید و برای تقویت ارادتون استفاده کنیدمن خودم مجددا همین جا قول میدهم به خودم و خدای خودم و حضرت فاطمه که الان در دهه فاطمیه قرار داریم که دیگر به هیچ وجه این عمل شووووووووم را انجام ندهمالبته من دیگر به مرحله ای رسیدم که دیگه باید تا اخر عمر ترکش کنم و دیگر از مرحله کم کردنش گذشتمحالا یه سری مضراتی که خودم بهش رسیدم بهتون میگماولینش احتمال ابتلا به بیماری MS را افزایش میدهد چرا که در یک مقاله خواندم کاهش کلسیم و ویتامین دی و پروتئین احتمال ابتلا به این بیماری را فزایش میدهد خوب با خودارضایی تمام این مواد از بدن شما خارج میشه درست موقعی که بدن بهش احتیاج دارهدوم لاغری و زشت شدن صورت و بدنسوم زدن جوش چرا که هم پروتئین از بدنتون میره و هم استرس حین انجام عمل باعث میشه جوش بزنیدضعیفی چشم و سردی دست و پا و عقیمی و زودانزالی و… راهم که خودتون میدونیدحالا چه کردم که چهل روز پاک ماندممهمترین عاملشو امیرالمومنین علی علیه السلام گفتند:مواظب افـکــارت بــــــاش که گفتــارت می شود، مواظب گفتــارت بــــــاش که رفتـــارت می شود، مواظب رفتـــارت بــــــاش که عــــادتت می شود، مواظب عــــادتت بـــــاش که شخصیتت می شود، مواظب شــخـصیتت بــــــاش که سرنوشتت می شود.حالا کارای دیگری که کردمیک عمل لذت بخش که خوشتون میاد جانشینش کنید و معتاد اون بشید مثلا من مرتب موسیقی سنتی و فیلم های طنز که تحریک امیز نبود میدیم اما ممکنه براشما چیز دیگه ای باشه مثل فوتبال و…عاشق هم شدم که بسیار بهم اراده میداد….الانم یه مورد دیگه اضافه کردم برای شروع مجدد که اگر خدای نکرده مجددا شکستم ۱۰۰۰صلوات به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان عج بفرستمالتماس دعا بسیار…..انشاااااااءالله اول ماه رمضان که پاک شدم میام و خدمتتون میرسم…..

 31. خیلی سایت خوبیه مننو که نجات داده

 32. ازسایت خوبتون ممنون

 33. ازسایت ومطالب خوبتون واقعا ممنونم برام دعا کنید بتونم ترکش کنم واقعا ازش خسته شدم خدایا ببخشم که تمام این مدت بانجاست زندگی کردم

 34. سلام به همگی؛ برای اینکه مطمئن بشید ۱۰۰% میتونید ترک کنید(اگه که واقعأ از ته دل بخواین)بهتون بگم که: من۱۷سال به این مشکل(بیماری خاموش) مبتلا بودم وبااینکه بیشتراز همتون ازاین عادت متنفربودم اما نمیتونستم ازخودم دورش کنم ،بارها هم تصمیم به ترک وتوبه کردم اما باز… تااینکه بالاخره موفق شدم این عمل رو بطورکامل ترک کردم وحالا که ۶ماهه زندگیم آنچنان زیباشده که قابل وصف نیست وتاجون دارم خداروشکرمیکنم که کمکم کرد ونجاتم داد.. بعدأ انشاله روشهامو منتشرخواهم کرداما الان اجمالأ بگم قوی ترین نیرویی که خدا به انسان داده نیروی “اراده” است که با اون میتونید سخت ترین مشکلات رو از پیش رو بردارید وسدهای سرراهتونو خورد کنید البته بشرطی که ازته دل بخواید وتمام همتتونو بکاربگیرید هرچقدر عزمتان جدی تر باشه موفق ترخواهیدبود واینم بدونید بعداز ۴۰روز چنان نیرویی پیدامیکنید که دیگه انجام نمیدید مگه اینکه خداینکرده خودتون بخواین برگردید.. به امیدموفقیت همه عزیزان

 35. سلام خواهش میکنم این راهکار را برای بچه ها بگذارید: هر وقت گناه به سراغشان آمد دستشان را بگذارند روی سینه شان ورو به قبله بگویند صل الله علیک یا ابا عبدالله

 36. بخدا زندگی آدمو نابود میکنه همونطور ک منو داشت نابود میکردم ولی ب شرافتم قسم که دیگه هرگز این کار بی شرمانه رو انجام ندم اسم من لقب کوروش بزرگه .نمیخوام بعنوان یک آریایی پیش خودم و اهورا مزدا شرمنده باشم براتون دعا میکنم واسه منم دعا کنید با سپاس از طرف یک آ۷ریایی

 37. اگه بخوایید میتونید.یادتون نره خواستن توانستن است.خدا بنده هاشو دوست داره.خداااااااااااااجون دمت گرم خداااااااایی

 38. با سلام از سایت خوبتان. بهترین راه ترک اعتیاد به استمنا وچیزهای دیگر برای من این بود که با خدای خود عهد بستم (نذر)که اگر آن کار را کردم باید به مقدار زیادی پول نقدی به صدقه بدهم.خواهشمندیم این جمله مرا در سایت خود وارد نمایید.باتشکر.

 39. سلام به همگی. من با خدا عهد بستم روزی صد صلوات برای تعجیل در فرج آقا امام زمان و خوندن بیست آیه از قرآن واقعا جواب داد ترک کردم شما هم امتحان کنید اگه واقعا بخوایین میشه

 40. با سلام و عرض خسته نباشید. زحمتی که کشیدین برای این مطلب جای تشکر بسیار زیاد داره. خدا خیرتون بده که به جوونا کمک میکنین از شر این حرکت لعنتی خلاص شن. اجرتون با امام حسین (ع ) ..

 41. من باخوندن این مطالب فهمیدم که بااین کارفقط دارم زنگی آینده ی خودم روبه خطرمی ندازم وتصمیم گرفتم که دیگه طرف این کارنرم وخودم رواصلاح کنم به شماهم توصیه می کنم به خاطرسلامتیم که شده دیگه طرف این کارگندنرید

 42. سلام. بچه ها منم از امروز دیگه پروندشو بستم. به ولای علی قسم دیگه تکرارش نمی کنم. قول شرف میدم. موقع دعا کردن منم فراموش نکنین دوستان

 43. من تصمیم گرفتم ترک کنم خواهش میکنم برام دعا کنید

 44. خواهشا برام دعا کنید من بدجور گرفتار این بلا هستم

 45. توروبه خدا برام دعاکنید

 46. برای همتون دعا می کنم لطفابرام دعاکنید.

  • ازاد شده

   من هم مثل همه شماها مبتلی بودم ولی یک راهکار اساسی پیدا کردم و این راهکار معجزه میکنه و اون اینه : وقتی دیدی شهوت بهت فشار میاره یک مشت سرکه طبیعی ( سیب یا خرما یا انگور ) به اعضای تناسلی خود بمالید در عرض چند دقیقه شهوت رو کاهش میده و قابل کنترل میشه
   در ضمن من این رو از خودم درنیاوردم و این راهکار در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده و از روزی که من بهش عمل کردم تا الان دیگه سمت خود ارضایی هم نرفتم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *